Biblioteca Ştiinţifică        Universitatea de Stat “Alecu Russo”          Conferinţa Ştiinţifică anuală...
Pentru integrarea cât mai optimă în procesul de studiuşi cercetare a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi,furniza...
În scopul unei abordări sistematice,  optimizării relaţiilor dintre serviciile oferite şi cererile  diferenţiate ale b...
Ca metodă de cercetare s-a utilizat ancheta pe bazăde chestionar, structurat în şase capitole, cuprinzând 43itemi. Pentru ...
Reprezentarea rezultatelor:                           Structura eşantionului după forma de Che...
 Prioritar pentru respondenţi este rolul Bibliotecii Universitare ca partenerde studiu şi cercetări. Opiniile sugerează c...
 Este vizibil că majoritatea subiecţilor preferă accesul liber la raft.Sistemul serviciilor bazat pe accesul liber oferă ...
 Ne bucură faptul că cartea în continuare rămâne principala sursă deinformare. Datele sondajului confirmă atitudinea pozi...
 Creşterea solicitării lucrărilor editate de profesori universitari, duce laaccesarea frecventă a Bibliotecii Digitale.P...
 Utilizarea frecventă a Paginii WEBa Bibliotecii http://libruniv.usb.md sedatorează promovării ei prin reţelelede sociali...
Din sondajele anilor 2010-2011 vedem că factorii care îi impiedică pesubiecţi în utilizarea avantajelor accesului liber l...
 Majoritatea de respondenţi declară că întotdeauna găsesc informaţiile necesare. Facilităţile oferite de serviciile Bibl...
 Sântem satisfăcuţi de faptul că cea mai mare parte de respondenţi sîntmulţumiţi de timpul în care li se pune la dispoziţ...
  Este apreciat pozitiv de către respondenţi cursul Bazele Culturii  Informaţionale şi contribuţia Bibliotecii la form...
  Regulile de întocmire a referinţelor bibliografice au fost recunoscute de   respondenţi ca cele mai dificile în apl...
  Apreciind calităţile bibliotecarului un numar mare de subiecţi remarcă    receptivitatea, capacitatea de comunicar...
  Este evident că cresc cerinţele utilizatorilor faţă de timpul  şi calitatea serviciilor prestate de către biblioteca...
Spre augumentarea eficienţei demersului infodocumentar al Bibliotecii universitare  respondenţii au fost sugerate mai mu...
Propunerile privind îmbunătăţirea activităţii şi serviciilor în Bibliotecă sunt următoarele:  O sală unde studenţii să p...
Concluzii:  Evalurea comparată a rezultatelor sondajelor din anii 2010-2011  confirmă faptul că Biblioteca continuă să...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Margarita Iuliuc, Valentina Vacarciuc:• Oportunităti infobibliotecare în viziunea studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

347 views
312 views

Published on

• Oportunităti infobibliotecare în viziunea studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Margarita Iuliuc, Valentina Vacarciuc:• Oportunităti infobibliotecare în viziunea studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

 1. 1. Biblioteca Ştiinţifică Universitatea de Stat “Alecu Russo” Conferinţa Ştiinţifică anualăCercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice Direcția de cercetare nr.1: Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicare Oportunităţi infobibliotecare în viziunea studenţilor şiprofesorilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte Margarita Iulic, bibliotecar Valentina Vacarciuc, bibliotecar
 2. 2. Pentru integrarea cât mai optimă în procesul de studiuşi cercetare a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi,furnizarea unei game largi de servicii infobibliotecare şiasigurarea utilizatorilor cu noi oportunităţi de informare,Biblioteca Ştiinţifică practică studiul cerinţelor şi nevoilorutilizatorilor prin aplicarea sondajelor. În perioada aprilie - mai 2011 Serviciul Marketing şiActivitate Editorială; Serviciul Cercetări. Asistenţă despecialite a Bibliotecii Ştiinţifice a Universitătii de Stat“Alecu Russo” din Bălţi a lansat investigaţia sociologică cutema: „Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţii cătreutilizator”. O asemenea cercetare a mai fost realizată înoctombrie 2010 cu studenţi şi masteranzi de la cele 8facultăţi ale USB, cadrul didactic, elevii ColegiuluiPedagogic „Ion Creangă”.
 3. 3. În scopul unei abordări sistematice, optimizării relaţiilor dintre serviciile oferite şi cererile diferenţiate ale beneficiarilor, prospectarea unor noi direcţii strategice în contextul cerinţelor educaţionale ale procesului Bologna, s-a decis efectuarea unui nou sondaj pentru studenţii facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Motivul alegerii studenţilor din cadrul facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte pentru această cercetare a fost frecvenţa lor mai activă ca utilizatori ai serviciilor de informare.
 4. 4. Ca metodă de cercetare s-a utilizat ancheta pe bazăde chestionar, structurat în şase capitole, cuprinzând 43itemi. Pentru analiza comparată au fost selectaţi 13 itemi,în scopul aprofundării şi concretizării opiniilor utilizatorilorprivind subiectele ce atrag o mai mare atenţie. Datele obţinute după studierea răspunsurilorsubiecţilor sînt prezentate în ordinea priorităţilor. Înparanteze este menţionat procentajul opiniilor studenţilorfacultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte înregistrat dinchestionarul din anul 2010.
 5. 5. Reprezentarea rezultatelor: Structura eşantionului după forma de Chestionarul a fost aplicat pe un studiieşantion de 100 de subiecţi (studenţi şi 96%masteranzi de la facultatea Ştiinţe ale 100% 4%Educaţiei şi Arte ale USB) şi realizat în 0%toate serviciile Bibliotecii. Secţia de Secţia cu zi frecvenţă redusă Structura eşantionului după categorii Structura eşantionului după forma de înmatriculare 97% 100% Buget 3% 46% 0% Contract Student Masterand 54% Structura eşantionului după anii de Structura eşantionului după gen studii 60% 45% Masculin 32% 4% 40% 13% 7% 20% 0% Femenin Anul III Anul II Anul IV Anul I 96%
 6. 6.  Prioritar pentru respondenţi este rolul Bibliotecii Universitare ca partenerde studiu şi cercetări. Opiniile sugerează că extinderea activităţilortradiţionale şi introducerea noilor tehnologii informaţionale, contribuie lafaptul că utilizatorii definesc Biblioteca nu numai ca intermediar, ci şirecunosc rolul ei de formator. Biblioteca devenind mai mult decât bibliotecă. 68% 2011 2010 70% 58,3% 60% 50% 40% 30% 22% 16,7% 16,7% 20% 10% 10% 0% Partener în studiu şi Intermediar între utilizator Formator cercetări şi informaţie
 7. 7.  Este vizibil că majoritatea subiecţilor preferă accesul liber la raft.Sistemul serviciilor bazat pe accesul liber oferă cititorilor oportunitateadirectă de căutare şi selectare de publicaţii, creează condiţii favorabilepentru activitatea independentă cu literatura.Putem menţiona căcititorul modern exploatează cu succes şi alte surse de referinţă.Personalul bibliotecii permanent acordă atenţie la exhaustivitatea şiexactitatea acestor surse. Site-uri tematice Bibliografia 7% (16,7%) Zile de informare; cursului; 6% (0%) 10% (8,3%) Reviste informative; 11% (8,3%) Acces liber la raft; 60% (83%) Expoziţii de documente; 20% (25%) Pagina Web. 28% (25%) Catalogul on-line; Catalogul tradiţional; 48% (25%) 32% (8,3%)
 8. 8.  Ne bucură faptul că cartea în continuare rămâne principala sursă deinformare. Datele sondajului confirmă atitudinea pozitivă faţă de publicaţiile înserie şi sursele electronice, care favorizează proiectele de cercetare, şi obibliotecă modernă trebuie să le aplice, să le susţină şi să le promoveze. Resurse Documente AV; electronice 8% (0%) (CD,DVD); E-publicaţii; 5% (18,2%) 9% (8,3%) Baze de date; 11% (16,7%) Cărţi; 93% (90%) Publicaţii în serie; 44% (16,7%) Afirmaţiile subiecţilor despre sursele documentare solicitate mai frecvent
 9. 9.  Creşterea solicitării lucrărilor editate de profesori universitari, duce laaccesarea frecventă a Bibliotecii Digitale.Procentajului micşorat al accesării bazelor Sumar Scanat, MP3 poate fiexplicat pe motivul lipsei de cadre în serviciul de informatizare şi scădereanumărului de utilizatori.Problemele cum ar fi abilităţile insuficiente de utilizare a resurselor on-linede informare, lipsa de timp, rapiditatea accesării, nivelul scăzut de cunoştinţeale limbilor străine reduc frecvenţa utilizării altor baze. Biblioteca digitală 49% 26% 33,3% 2011 MOLDLEX 25% 25% EBSCO 33,3% 9% 2010 Sumar Scanat 16,7% 8% MP3 8,3% 7% 16,7% Baza de date ONU 4% Baze de date ale Băncii Mondiale 16,7% 4% Baze de date NATO 0% 2% Baze de date ale Consiliului Europei 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
 10. 10.  Utilizarea frecventă a Paginii WEBa Bibliotecii http://libruniv.usb.md sedatorează promovării ei prin reţelelede socializare,posibilităţile de căutareşi regăsire a informaţiei care le oferăconţinutul fiind variate. 120 98% 92% 100 80 60 2011 40 20 8% 2010 2% 0 Da Nu
 11. 11. Din sondajele anilor 2010-2011 vedem că factorii care îi impiedică pesubiecţi în utilizarea avantajelor accesului liber la raft pot fi lipsa documentuluisolicitat, numărul insuficient de exemplare, rata scăzută de împrospătare afondului, cunoştinţele insuficiente ale utilizatorului pentru orientarea în spaţiulinfomaţional.Bibliotecarii deţin un rol important pentru ghidarea şi consilierea utilizatorilorîn srtructura fondului, pentru optimizarea căutării şi regăsiriiinformaţiilor, precum şi pentru a oferi sfaturi cu privire la selectareadocumentelor necesare, iar dacă este nevoie propunerea documenteloralternative. 40 35% 35 29% 30 27% 26% 25 19% 19% 18% 20 15 12% 10 8% 3% 3% 3% 5 0 Lipsa documentului Incapacitatea de a Lipsa cunoştinţelor Condiţii sanitaro- Comportamentul Grija şi consultanţa 2011 solicitat la raft găsi documentul şi abilităţilor de biologice inadecvat al insuficientă oferită solicitat la raft orientare în spaţiile (iluminarea utilizatorilor de bibliotecar2010 info-bibliotecare insuficientă) pentru orientare
 12. 12.  Majoritatea de respondenţi declară că întotdeauna găsesc informaţiile necesare. Facilităţile oferite de serviciile Bibliotecii au determinat obţinerea unui rezultat mai bun. 100 90 86% 80 75% 70 60 50 40 2011 30 20 14% 10 2010 0% 0 Întodeauna Uneori
 13. 13.  Sântem satisfăcuţi de faptul că cea mai mare parte de respondenţi sîntmulţumiţi de timpul în care li se pune la dispoziţie informaţia necesară.Putem spune că bibliotecarul este un element stimulator şi duce o muncădiferenţiată în raport cu profilul bibliotecii şi al utilizatorilor care o frecventează.70.0% 62%60.0% 50%50.0% 41.7%40.0%30.0% 26%20.0% 10% 8%10.0% 1% 0% 1% 0% 0.0% Mulţumiţi Foarte mulţumiţi Satisfăcuţi Nemulţumiţi Foarte nemulţumiţi 2011 2010
 14. 14.  Este apreciat pozitiv de către respondenţi cursul Bazele Culturii Informaţionale şi contribuţia Bibliotecii la formarea culturii informaţionale la utilizatori, care le permite să beneficieze de posibilităţile mediului informaţional. 97% 100% 89% 80% 60% 40% 2011 3% 9% 20% 0% 2010 Da Nu
 15. 15.  Regulile de întocmire a referinţelor bibliografice au fost recunoscute de respondenţi ca cele mai dificile în aplicare. În vederea îmbunătăţirii acestui factor ar fi binevinită prezentarea referinţelor bibliografice prin pagina WEB la Pagina utilizator pentru rapiditatea şi eficienţa accesării. Remarcăm îmbunătăţirea unor indici în raport cu răspunsurile din anul 2010, dar mai există necesitatea de a perfecţiona calitatea deprinderilor practice formate la utilizatori. 60.00 52% 50.00 40.00 36% 30.00 23% 2011 15% 15% 18% 20.00 11% 11% 11% 8% 10.00 2010 0.00 Reguli de Metode de Utilizarea Incapacitatea Efectuarea întocmire a căutare în surselor de de a formula cercetărilor referinţelor catalog, baze informare corect cererea bibl. în cat. bibliografice de trad. date, Internet
 16. 16.  Apreciind calităţile bibliotecarului un numar mare de subiecţi remarcă receptivitatea, capacitatea de comunicare şi amabilitatea personalului. Aprecierea calităţilor Slabă Acceptabilă Bună Foarte bună Excelentă bibliotecaruluiAnii 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010Receptivitate 4% 5% 11% 14% 36% 26% 49% 52%Comunicare 1% 5% 5% 9% 10% 58% 26% 48% 57%Amabilitate 1% 3% 5% 11% 14% 51% 30% 34% 47%Rapiditate 1% 2% 2% 20% 16% 39% 32% 38% 47%
 17. 17.  Este evident că cresc cerinţele utilizatorilor faţă de timpul şi calitatea serviciilor prestate de către bibliotecari. Incapacitatea subiecţilor de a-şi exprima nevoile de informare duce la frustrări, la reproşuri la adresa bibliotecarului care nu i-a oferit ce îi trebuie. De aceea, este foarte importantă interacţiunea dintre bibliotecar şi utilizator. Pentru crearea condiţiilor favorabile şi relaţiei binevoitoare de care are nevoie utilazatorul modern, bibliotecarul trebuie să cunoască psihologia comunicării şi să-şi perfecţioneze permanent calităţile profesionale.
 18. 18. Spre augumentarea eficienţei demersului infodocumentar al Bibliotecii universitare respondenţii au fost sugerate mai multe propuneri: Ar trebui ca biblioteca să dispună de un număr mai mare de cărţi Să frecventeze toţi biblioteca Publicaţiile seriale ar trebui să fie axate mai mult pe domeniul social, adică să fie mai reprezentative În ultimul an de studiu studenţii să beneficieze de un curs privind regulile de întocmire a referinţelor bibliografice pentru lucrările ştiinţifice Tot ce se află în bibliotecă pentru mine e sufucient Biblioteca funcţionează foarte bine, mai ales deservirea Colaborarea cu studenţii Sunt satisfîcut de tot Biblioteca lucrează bine în orice sală a ei Mie îmi place totul Este totul bine pentru cei care frecventează des biblioteca De a fi mai multă literatură
 19. 19. Propunerile privind îmbunătăţirea activităţii şi serviciilor în Bibliotecă sunt următoarele: O sală unde studenţii să poată audia în limba străină şi să comunice Accesul la INTERNET mai rapid Ar putea fi foarte interesant, dacă s-ar întroduce accesul la xerox în baza abonamentelor procurate din timp Serviciile sunt suficiente pentru a obţine informaţiile dorite Nici unul Scanarea documentelor (2) Mica cantină (posibilitatea de a bea un ceai cînd eşti toată ziua la bibliotecă) Biblioteca are totul Încălzire în perioada de primăvară Iarna să fie mai cald (2) Mai mulţi xerox Avem tot necesarul Ne satisfac toate serviciile propuse Majoritatea de respondenţi apreciază pozitiv calitatea serviciilor oferite de instituţia noastră, iar recomandările expuse vor fi luate în consideraţie.
 20. 20. Concluzii: Evalurea comparată a rezultatelor sondajelor din anii 2010-2011 confirmă faptul că Biblioteca continuă să-şi orienteaze activitatea pentru dezvoltarea calitativă a fondurilor sale, specializarea colecţiilor conform programelor de studiu şi cercetare, spre implementarea tehnologiilor informaţionale avansate. Dificultăţile care apar în procesul de utilizare a serviciilor: achiziţia cărţilor şi publicaţiilor noi; îmbunătăţirea şi modernizarea condiţiilor de lucru; crearea mediului confortabil şi dotarea cu echipament tehnic performant necesită o colaborare eficientă dintre Bibliotecă şi Universitate. Evaluarea şi monitorizarea cerinţelor de informare a utilizatorilor vor contribui la extinderea oportunităţilor infobibliotecare.

×