Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc:Cercetare bibliometrică a compartimentului Organizarea şcolară

496 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc:Cercetare bibliometrică a compartimentului Organizarea şcolară

 1. 1. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Conferinţa Ştiinţifică anuală Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice Direcţia de cercetare nr. 3: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe/efecte Cercetare bibliometrică a compartimentului Organizarea şcolarădin colecţia salii de lectură nr. 3 Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie , Artă Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal Valentina Vacarciuc, bibliotecar
 2. 2. Un rol important în funcţionarea procesului didactic îlau colecţiile variate ale Bibliotecii Ştiinţifice “Alecu Russo” dinBălţi, inclusiv şi colecţia sălii de lectură nr.3 ŞtiinţeReale, Naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă. Prin aplicarea metodelor bibliometrice în perioadaseptembrie - noiembrie 2011 în sala de lectură nr.3 a fostdesfăşurată cercetarea documentelor din domeniulOrganizarea şcolară, compartiment mult solicitat de studenţiişi profesorii Universităţii.
 3. 3. Obiectul cercetării• compartimentul Organizare şcolară, indicele de clasificare371 conform CZU; Scop• evaluarea calităţii colecţiei domeniului respectiv în raport cunecesităţile informaţionale ale utilizatorilor.Prezentarea rezultatelor este efectuată în două etape:• ilustrarea panoramică a structurii domeniului investigat,• evidenţierea caracteristicilor specifice compartimentuluidin perspectiva solicitărilor.
 4. 4. Structura domeniului investigat Titluri Exemplare Titluri Exemplare Denumirea compartimentului (Limba română) (l. română) (limba rusă) (limba rusă)371 Organizarea şcolară 102 123 60 70371(073.3) Organizarea şcolară. Planuri de 4 8 - -învăţământ371(073.8) Organizare şcolară. Programe 2 2 1 1analitice371(075.8) Organizare şcolară. Manuale pentru 2 3 9 10învăţământul superior371.1 Direcţie. Corp profesoral 29 36 58 64371.1(073.8) Direcţie. Corp profesoral. 1 1 1 1Curriculume. Programe analitice371.2 Organizarea educaţiei şi a învăţământului 5 5 - -371.3 Metodele de predare şi instruire 39 57 22 26371.3(072.2) Metodele de predare şi instruire. - - 1 2Metodica predării în clasele primare371.3(073) Metodele de predare şi instruire. 4 7 - -Curriculume, programe şcolare371.6 - - 4 4371.8 Activitate extraşcolară 18 24 51 52Total 206 266 207 230
 5. 5. Organizarea şcolară cuprinde 496 cărţi, ce constituie 14%din domeniul Pedagogiei şi 3% din toată colecţia de carte a săliide lectură. 18397 20000 15000 Fondul de carte sl3 10000 Pedagogie 3476 Organizare 5000 496 şcolară 0
 6. 6. Structura compartimentului după tip document şi după limbi După tip document 461500  35 documente didactice400  461 documente ştiinţifice300200 35100 După limbi 0 doc. ştiinţifice doc. didactice 300 266 230 250  266 documente în l. română  230 documente în limba rusă 200 doc. în l. rom. doc. în l. rusă.
 7. 7. Structura compartimentului după anii de ediţie 12 5765% documente sînteditate începînd cu 1968-1980anul 2000. 1981-1990 320 1991-2000 2001-2011 107371.8371.6 Conform diagramei, doar cota 371.8 Activitatea extraşcolară, deţine mai371.3 pînă în multe documente editate pînă în 2000 anul 2000.371.2 de la 2000 Ne propunem ca acest371.1 în sus compartiment să fie actualizat cu 371 publicaţii recente pentru a răspunde necesităţilor utilizatorilor. 0% 50% 100%
 8. 8. Achiziţiile în perioada anilor 2009 - 2011 2009 – 23 de exemplare în 22 titluri; 2010 – 39 exemplare în 38 titluri; 2011 – 45 de exemplare în 44 titluri. Dinamica achiziţiilor 80 75 65 Se observă o creştere 60 45 35 a numărului publicaţiilor 40 23 39 din an în an. 20 0 2009 2010 2011 Bibliotecă sl3 Rata de înnoire 15 14.2 11.5 11.5 În ultimii doi ani rata de 10 înnoire s-a stabilizat. 5 0 2009 2010 2011
 9. 9. Rata de utilizare a documentelor din domeniulOrganizare şcolară în septembrie – noiembrie 2011 11 12 Rata de utilizare a documentelor din domeniu 9 10 8 4.3 6 4 2 0 sept. oct. noiembr. Am urmărit împrumuturile documentelor anume în aceste luni, deoarece numărul de intrări în această perioadă a constituit 40% din toate intrările anuale. Putem remarcă că au fost cele mai vizitate luni.
 10. 10. Ponderea împrumuturilor de carte din domeniul Organizare şcolară timp de trei luni 50000 împrumut total 42081 sl3 35453 40000 împr. din domeniul Pedagogie 30000 împr. din 21233 domeniul Org. 20000 şcolară 9038 10072 10000 4754 4457 5382 2112 0 sept. oct. noiembr. Creşterea împrumuturilor:  septembrie – 10% din împrumutul total, 44% din domeniul Pedagogie; octombrie – 12,5% din total, 49% din Pedagogie; noiembrie – 13% din total, 53% din Pedagogie.
 11. 11. Ordonarea celor mai solicitate titluri de-a lungul perioadei de observareN/r Autorul Titlul Locul şi anul de ed. Împ.1. Mândâcanu, Virgil Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice Ch.: Lyceum, 1997 1532. Patraşcu, Dumitru Managementul educaţional preuniversitar Ch.: ARC, 1997 1463. Stan, Liliana Ghidul tânărului profesor Iaşi: “Spiru 137 Haret”,19974. Sarabaş, E Adevărul - o lumină pe cărarea mea Ch.: Interprint, 2007 1215. Sarabaş, E Lumina vieţii - frumuseţiea sufletului Ch.: Interprint, 2008 1196. Cabac, Valeriu Evaluarea prin teste în învăţămînt Bălţi USB, 1999 1057. Cartea mare a jocurilor UNICEF, 2008 1038. Patraşcu, Dumitru Cultura managerială a profesorului: Teoria şi Ch.: UPS”Ion 92 metodologia formării Creangă”, 20069. Radu, Ion T Evaluarea în procesul didactic Ed. did. şi ped.: 88 Bucureşti, 200410 Cojocaru, Vasile Gh. Calitatea în educaţie Ch., 2007 8611 Cristea, Sorin Managementul organizaţiei şcolare Ed. did. şi ped.: 81 Bucureşti, 2003
 12. 12. N/r Autorul Titlul Locul şi anul de ed. Împr.12 Prelegeri pedagogice Bucureşti:Polirom, 2001 7813 Stănescu, Maria- Instruirea diferenţiată a elevilor Bucureşti:Polirom, 2002 76 Liliana supradotaţi14 Cojocaru, Victoria Management educaţional Ch.: Cartea Moldovei, 75 200715 Iucu, Romiţa Managementul clasei de elevi: Aplicaţii Iaşi: Polirom, 2006 72 pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională16 Iucu, Romiţa Managementul şi gestiunea clasei de elevi Iaşi: Polirom, 2000 7217 Unitatea de învăţămînt: Management Ch.: Gunivas,2002 71 educaţional18 Granaci, Lidia Pauze dinamice: Ghid pentru cadrele Ch., Epigraf, 2007 67 didactice19 Cucoş, Constantin Teoria şi metodologia evaluării Iaşi: Polirom, 2008 6320 Stoica, Adrian Evaluarea rezultatelor şcolare: Ghid Ch.: Lumina,2001 53 metodic
 13. 13. Ordonarea celor mai puţin solicitate titluriN/r Autorul Titlul Locul şi anul de ed. Împ r1. Ogorodnicov, A. A. Conţinutul şi metodica muncii Ch.: Ştiinţa, 1991 4 educative în grupa semi-internat2. Гордин, Л. Ю. Организация классного М., Просв., 1984 4 коллектива3. Вульфов, Б.З. Организатор внеклассной и М., Просв., 1984 3 внешкольной воспитательной работы4. Крикунов. А.С. Социально-психологические М., Просв., 1989 3 основы работы классного руководителя5. Шкловский, Л.А. У туристского костра Кишинев, 2 Тимпул,19906. Булатов, М. Тридцать три пирога. Игры, М., изд. Детская 1 считалки, скороговорки народов литература, 1968 СССР Toate documentele din compartimentul respectiv sînt solicitate. În perioada acestor trei luni nu au fost depistate cereri neonorate.
 14. 14. Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă dispune de 346 titluri reviste:• 174 titluri în limba română,• 146 – în limba rusă• 26 – în limbi străine. Din ele din domeniul Pedagogie, în care pot fi consultate articolecu tematica Organizarea şcolară sunt 79 titluri:• 36 – în limba română,• 42 – în limba rusă,• 1 – în imba engleză. Reviste din domeniul Pedagogie În l. rom. În l. rusă În l. engl.
 15. 15. Cele mai solicitate titluri : Didactica Pro, Învăţătorul modern, Revista de pedagogie, Revistaînvăţământului preşcolar, Univers pedagogic, Директор школы, Классныйруководитель, Педагогика, Школьные технологии etc.
 16. 16. Ponderea împrumuturilor revistelor în lunile septembrie – noiembrie 201112000 10595 932910000 8000 7360/70% 6245/67% 6000 4298 4000 2127/50% împr. totale 2000 împr. din 0 Pedagogie sept. oct. noiembr. Revistele devin tot mai solicitate de către utilizatorii sălii de lectură.
 17. 17. Concluzii : • “Fiecare carte îşi are cititorul său” – Legea a 3-a a filosofului, biblioteconomistului indian Ranghanathan; • Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor sînt onorate, 65% din toate documentele constituie ediţiile începînd cu anul 2000; • Compartimentul Organizarea şcolară este tot mai solicitat, utilizatorii apelînd la literatura din domeniul managementul educaţiei, preponderent în limba română; • E nevoie de achiziţionat literatură la subcompartimentul Activitate extraşcolară.

×