Your SlideShare is downloading. ×
0
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
956
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.
  • ATELIERUL PROFESIONAL
  • Instruire pentru cultura informatiei si profesionalizarea
  • bibliotecarului scolar"
  • Standardul interstatal GOST 7.1.03
  • “ Inregistrarea bibliografica. Descrierea bibliografica.Cerinte
  • generale si reguli de alcatuire”
  • Lina Mihaluta, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică a US “A.Russo” din Bălţi
  Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, Filiala Bălţi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
 • 2. Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- “ Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire ”
  • Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- este elaborat de :
  • Camera Cărţii a Federaţiei Ruse ;
  • Biblioteca de Stat / Biblioteca Naţională a Rusiei ;
  • Ministerul Culturii Ruse ;
  • Comitetul Internaţional de Standardizare.
  • Prin Procesul verbal Nr.12 din 02.07.2003 este a doptat
  • d e Comitetul de Standardizare, Metrologie şi Certificare
  • cu acordul tărilor participante ca Standar d naţional.
  • Printre tările participante la adoptarea aces t ui document
  • este şi Republica Moldova .Hotăr â rea din 25 noiembrie
  • 2003 a intrat în vigoare în Federaţia Rusă de la 1 iulie
  • 2004, în R epublica Moldova de la 01.05.05 .
 • 3. Standard interstatal 7.01-03
  • Acest Standard înlocueşte/uneşte 5 standarde
  • existente până la elaborarea actualului (GOST 7.1-84,
  • 7.16-79, 7.18-79, 7.34-81, 7.40-82).
  • Actualul Standart stabileşte cerinţe/reguli generale de
  • descriere bibliografică a documentelor şi părţilor unui
  • document sau grup de documente.
  • La fel Standardul cuprinde Zonele şi elementele, care
  • constituie corpul descrierii în ordinea respectivă
  • inclunzând şi punctuaţia, abrevierile stabilite, limba ,
  • care trebuie respectate la catalogarea publicaţiilor.
 • 4. Structură
  • Standardul nou conţite 7 capitole şi Anexa A (exemple
  • de descriere bibliografică) fiind elaborate în baza:
  • Recomandărilor IFLA Descrierea bibliografică internaţională standardizată ISBD – pentru toate tipurile de documente;
  • Ghidul de utilizare ISBD pentru descrierea unei părţi componente a documentului;
  • Regulile de utilizare şi aplicare a formatului MARC .
 • 5. Catalogare/prelucrare
  • Prelucrarea documentelor este o activitate specific intelectuală ce constă din identificarea unică a unui document prin autori, titlu,ediţie, date de apariţie, colecţii şi în special în redarea succintă sub forma indicilor de clasificare/ indexare.
  • Descrierea fizică a documentelor este cunoscută sub denumirea de catalogare – care reprezintă procesul de descriere a documentelor cu toate elementele de identificare necesare, înregistrarea acestora într-un format bibliografic, crearea şi selectarea punctelor de acces.
  • Descrierea bibliografică este corpul de bază al înregistrărilor
  • bibliografice, care include la fel termini de indexare, vedete de
  • subiect, adnotări, coduri de păstrare a documentului, informaţii
  • diverse.
 • 6. Obiectul descrierii
  • Obiectul descrierii bibliografice îl constituie toate tipurile de
  • documente pe diverse suportu r i de informare – cărţi, seriale,
  • note/partituri, hărţi, resurse electronice , Materiale AV, picturi /
  • a lbume / calendare / postere,documente normative / tehnice,
  • microfilme.
  • De regulă, se cunosc mai multe nivele de descriere bibliografică :
  • un sungur nivel – informaţie ce se conţine pe un singur purtător de informare (Vol);
  • pe mai multe niveluri - document care apare în volume (mai multe unităţi fizice purtători de informaţie) sau set de documente.
 • 7. Zonele descrierii
  • Corpul descrierii conţine următoare zone :
  • Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate.
  • Zona ediţiei.
  • Zona datelor specifice anumitor categorii de documente (limitele cronologice).
  • Zona datelor de publicare, difuzare sau producere fizică (adresa bibliografică).
  • Zona descrierii fizice (colaţiunea).
  • Zona colecţiei.
  • Zona notelor.
  • Zona numărului standard (sau alt număr), a modalităţii de procurare, a preţului
 • 8. Elementele descrierii
  • Obligatorii - conţin date biblio gr afice de identificare a documentului.
  • Facultative - conţin date bibliografice complementare despre document.
  • În descriere pot fi prezente numai elemente obligatorii ori ambele elemente.
  • Regulile de completare a zonelor cu elementele bibliografice se efectuează cu
  • stricteţe, respectând punctuaţia obligatorie pe întreaga descriere indiferent de
  • purtătorul de informaţie.
  • Pentru documentele specifice ca AV, hărţi, partituri, resurse electronice este
  • prevăzută Zona datelor specifice , în care se înscriu datele caracteristice acestor
  • documente. Elementele/datele bibliografice în descriere se redau aşa cum sunt
  • prezentate în document. Informaţia suplimentară/incompletă se selectează din
  • analiza minuţioasă a documentului, punctuaţia pentru aceste gen de imformaţ i e
  • se ia în paranteze pătrate [ ].
 • 9. Punctuaţia
  • Semnele de punctuaţie sunt (. , : /, (), [ ],+ =).
  • La finele descrierii bibliografice se pune punct. Între fiecare zonă
  • din corpul descrierii se pune (. -). Sursa de informare pentru
  • descriere este însuşi documentul integral. În unele cazuri se
  • utilizează alte izvoare din afara documentului (enciclopedii,
  • dicţionare). Sursa de bază se consideră totuşi Foaia de titlu
  • pentru monografii/seriale,iar pentru resursele electronice - titlul
  • ecranului,etichetele. În cazurile când nu este posibilă citirea sau
  • deschiderea sursei se utilizează o altă sursă alternativă celei
  • principale, cum ar fi un element care este parte componentă a
  • documentului, apoi informaţia însoţitoare care se conţine în
  • container.
 • 10. Limba descrierii
  • Limba descrierii, de regulă, corespunde limbii în care se
  • prezintă documentul. Alte elemente din descriere pot fi redate în
  • limba Agenţiei bibliografice care alcătuieşte descrierea.
  • La rândul ei, descrierea poate fi transliterată/transcrisă în altă
  • grafie conform Standardelor de transliteraţie. Dacă în textul
  • descrierii sau a datelor despre document persistă toate elementele
  • descrierii atunci des c rierea se face în limba oficială a Agenţiei
  • bibliografice.
 • 11. Transcrierea . Transliteraţia
  • Transcrierea – reprezentarea fonemelor
  • unei limbi, indiferent de scrierea originală,
  • prin cele ale sistemului fonetic de litere şi
  • semne ale limbii de conversie.Transcrierea
  • nu este strict r eversibilă.
  • Transliteraţia – convertirea caracterelor
  • unui alfabet de conversie î n cel ale alfabetului
  • convertit, î n scopul de a reconstrui cuv â ntul
  • transliterat î n forma sa originală .
 • 12. Abrevieri/prescurtări
  • Abrevierea . Pentru ca o descriere să conţină o informaţie mai compactă
  • se poate folosi abreviatura unor cuvinte şi îmbinări de cuvinte, dar cu
  • condiţia că sensul nu se va pierde. Dacă Agenţia bibliografică decide
  • abrevierea atunci să se facă în baza Standardelor în vigoare .
  • SM ISO 4:2003 Informare şi documentare.Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii.
  • ГОСТ ИСО 832- Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языка .
  • Abrevierea se utilizează în toate zonele descrierii. Nu se permite
  • abrevierea fiecărui titlu de bază a descrierii, excepţie se face în cazurile
  • când abrevierea se conţine însăşi în titlul documentului sau în titlul de bază
  • al descrierii analitice.
 • 13. Abrevieri/prescurtări/forme
  • Forma unică de abreviere se utilizează în cazuri aparte şi se redă în
  • limba rusă sau echivalentul în latină cu ar fi:
  • rus lat.
  • И другие (et alii ) и др . (et.al.)
  • И так далее (et cetera ) и . т . д . (etc.)
  • То есть (id est) т.е. (i.e.)
  • Без издателя (sine nomine ) б.и. (s.n.)
  • Без места (sine loco) б.и. (s.l.)
  • Разд . пагинация (pagina varia ) разд.паг. (pag.var.),
  • în alte cazuri / necesităţi aceste abrevieri se traduc în alte limbi.
 • 14. Simboluri/numerale/majuscule
  • Simbolul şi alte semne care nu-şi pot găsi transpunerea în cuvinte/cifre se înlocuiesc cu echivalentul în formă de litere/cifre în paranteze pătrate [ ].
  • Numerele se redau aşa cum sunt pe foia de titlu.Cifre romane/arabe sau în cuvinte, atunci când în aceste cifre sunt numerotate acte normative, clase/cursurile de învăţământ, numere de case / instrumente, voci, ediţii în volume, seriale.
  • Majusculele La construirea unei descrieri bibliografice se respectă normele ortografice contemporate. Excepţie se face pentru documentele vechi din sec.XVI-XVIII.Cu majuscule începe primul cuvânt din orice zonă a descrierii, celelalte elemente se înregistrează cu minuscule(mici). Se păsrează majuscula pentru denumirea instituţiilor şi a numelor proprii. Informaţia îndoelnică se include în paranteze pătrate [ ].
 • 15. Modificări ulterioare
  • Deosebirile principale ale
  • standardului în vigoare vizavi de Stas-
  • urile precedente prin analiza fiecărei zone
  • din corpul descrierii bibliografice.
 • 16. Zona 1 Titlului şi a menţiunii de responsabilitate
  • În corespundere cu cerinţele internaţionale de
  • Catalogare şi anume respectarea regulilor de creare a
  • vedetelor de autor în cazul, în care la lucrare participă 3
  • autori în vedetă se evidenţiază doar numai primul (regula
  • celor 3), ceilalţi se vor evidenţia în Menţiunea de
  • reponsabilitate. Această regulă se aplică în R.Moldova
  • din 1999, în urma desfăşurării conferinţei internaţionale
  • de la Moscova.
 • 17. Zona 1 Titlul principal
  • Atunci c â nd titlul principal poate conţine şi un titlu alternativ
  • înainte de “ или / sau” se va pune semnul virgulă (,).
  • Ex .: Наука радости, или Как не могу попасть на
  • прием к психотерапевту
  • Ex.: Calorii negative , sau Alimente care ajut ă la sl ă bire
  • / t rad. de Irina Li ş ca. – [ S.l. ] : Rom Direct Impex , 1994. - 166 p.
  • La fel atunci când sunt indicate informaţii cronologice în titlu se
  • redau în descriere în felul următor:
  • Ex.: Москва.Реконструкция в фотографиях,
  • 1850-2000 , или 1000 великих битв, XI - нач. XX в.
 • 18. Zona 1 Menţiuni de responsabilitate
  • În cazurile când un document conţine 4 şi mai multe persoane
  • /colectivităţi. A fi ori nu înregistraţi în menţiunea de responsabilitate
  • va decide Agenţia care efectuează descrierea. În aceste cazuri pot fi
  • arătaţi toţi responsabilii , iar când vor fi omişi se va utiliza “и другие
  • [ и др. ] ” sau echivalentul în latină [ et.al. ].
  • Un alt moment de menţionat este repetarea numelui autorilor
  • în menţiunea de responsabilitate în felul cum este prezentat
  • pe foaia de titliu.
  • Ex . : St ă nescu, Nichi ta
  • Carte de citire, carte de iubire / N. St ă nescu, Gh. Tomozei ; il.
  • de J. Bencsik. - Timi ş oara : Facla , 1980 (Sibiu : Î ntr. Poligr.).
  • 109 p. : il.: 19.00.
 • 19. Desemnarea materialului
  • În titlu şi menţiunea de responsabilitate s-a introdus un nou
  • element = Desemnarea materialului =, care se indică între paranteze
  • pătrate [ ] după titlu. Acest element se consideră facultativ.
  • Esenţa luiconstă în determinarea caracteristicii identificatoare a
  • informaţiei .
  • E x.: Cazanii [Resursă electronică]
  • România.Ghid turistic [Material grafic]
  • Basarabia în Gulag [Text]
 • 20. Desemnarea materialului Termeni comuni
  • Desemnarea materialului determină clasa/titlul de material .T ermenii
  • comuni de desemnare sunt:
  • Rus Engl.
  • Видеозапись videorecording
  • Звукозапись soung recording
  • Изоматериал graphic
  • Комплект kit
  • Кинофильм motion picture
  • Микроформа microform
  • Мультимедиа multimedia
  • Ноты music
  • Предмет object
  • Рукопись manuscript
  • Текст text
  • Шрифт Брайля braille
  • Электроный ресурс electronic resource
 • 21. Zona 3 Date specifice
  • Zona = Datelor specifice =- este o noutate în schema descrierii
  • bibliografice, care este destinată anumitor tipuri de documente : (note,
  • hărţi, materiale cartografice, electronice etc.) sau aşa numitele
  • publicaţii specifice, care reflecă datele despre particularităţile
  • do cumentului/informaţiei purtătorul ei fizic, tipul publicaţiei etc.
  • La descrierea publicaţiilor muzicale/note/partituri în zona Datelor
  • specifice se va indica forma prezentării textului : partitură / voci etc.
  • Ex.: Второй квартет : для 2 скрипок, альта и
  • виолончели [ Ноты ] / А.Бертрам . - Партитура
  • sau
  • Трио : для кларнета, виолончели и фп. [ Ноты ]
  • / Б.С.Гецелов .- Партитура и голоса
 • 22. Zona 3 Date specifice
  • Pentru documentele cartografice în Zona datelor specifice se va
  • indica “Scara” de întocmire a unei hărţi/atlase
  • Ex.: Republica Moldova : Harta teritorial-administrativă / red. : A. Eremia ; Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a RM. - Ed. a
  • 3-a . - 1:400 000 . - Ch. : Inst. "Ingeocad", 2003.
  • Pentru documentele electorinice modul de utilizare a
  • echipamentului/sitemului/programul etc. cu care poate fi citibilă
  • informaţia se va indica la fel în zona Date specifice.
  • Ex: Collins COBULD Student's Dictionary [ Resursă electronică ] : Interactive english .- M.: ЗАО "Новый Диск",1993-2000, 1994.-1 CD + краткое руководство пользователя.- Системные требования: РС 486, 16МВ RAM, CD-ROM дисковод, 8 bit звуковая карта, SVGA, Windows 3.1.-(The Lang Master )
 • 23. Zona 4 Date de publicare
  • A ici modificările sunt parţiale, şi anume în cazurile c â nd lipsa
  • anului de ediţie este determinată cu aproximaţie de catalogator se
  • va indica în paranteze pătrate sub s emnul întrebării [2000?],
  • menţiunea “ S.a.” nu se utilizează.
  • La fel atunci c â nd sunt cunoscute c â teva locuri de publicare
  • c onform noului statdard se indică primul şi “и другие [ и др. ] ”
  • sau echivalentul în latină [et al . ] sau primul loc de publicare
  • şi ultimul , acesată metodă se aplică şi la edituri atunci când sunt
  • cunoscune mai multe.
  • Ex. : Damian, Liviu
  • Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a. – Bucure ş ti [et al . ] : Ed.Litera Int. [et al . ] , 2004
 • 24. Zona 5 Colecţia/seria
  • O schimbare uşoară a semnelor de punctuaţie: ex. : în cazul
  • repetării zonei, datele despre fiecare Serie se indică în paranteze
  • rpotunde ( ) fără (. - ) în calitate de semne distinctive. Ex.: ( Biblioteca
  • pentru toţi) (Biblioteca şcolarului)
  • P unctuaţia elementelor din zonele descrierilor bibliografice este
  • cea anterioară. Studierea noului GOST 7.1. - 03 şi contrapunerea cu
  • Stasurile precedente ar putea fi punctul /obiectivul de pornire
  • pentru catalogatorii moldoveni în elaborarea unui Standard naţional,
  • care ar copespunde terminologiei limb ii român e .
 • 25. Schema descrierii bibliografice
  • Titlul propriu zis [Desemnarea materialului] = Titlul paralel : informaţii referitoare la titlu / menţiuni de responsabilitate prima menţiune ; a doua menţiune şi următoarele . - Menţionare ediţiei / menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie . - Menţiunea datelor specifice (tipul publicaţiei) . - Locul de publicare ; Al doilea loc de publicare şi următoarele : Editura, data publicării(Tipografia). - Cantitatea : alte detalii fizice ; formatul + materialul însoţitor . - (Titlul seriei = Titlul paralel al seriei : informaţii referitoare la titlul seriei / menţiuni de responsabilitate asupra seriei, numerotarea în cadrul seriei) . –Note . - ISSN : preţ
 • 26. GOST 7.01-03 Descrieri principale. Mostre
  • Monografii
  • 1 autor
  • Macovescu, George
  • V î rstele timpului [ Text ] /George Macovescu . – Bucure ş ti : Ed. Cartea
  • rom â neasc ă , 1971. - 365 p. : il.
  • S î rbu, Ion D .
  • De ce pl â nge mama? [ Text ] : Roman pentru copii ş i p ăr in ţ i
  • / Ion D.Sîrbu. - Craiova : Ed. Scrisul rom â nesc , 1994. - 160 p.
  • ISBN 973-38-0120-8 : 3-00
 • 27. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • 2 autori
  • Pa ş a, Florin
  • Cadrul juridic ş i organizatoric al asisten ţ ei sociale î n Rom â ni a [ Text ]
  • / Florin Pa ş a, Lumini ţ a-Mihaela Pa ş a. - Ia ş i : Ed. Polirom , 2003. –
  • 175 p.
  • ISBN 973-681-203-0: 50.00.
  • Damian, Liviu
  • Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a . - Bucure ş ti:
  • Ed.Litera Int. ; Ch. : Litera Int. , 2004 (Tipogr. "Universul"). –
  • 299 p. : foto . - (Bibl ioteca ş colarului / coord. A. Vidra ş cu, D. Vidra ş cu ;
  • 507).
  • ISBN 973-675-216-X ; ISBN 9975-74-824-4: 46.00 .
 • 28. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • 3 autori
  • Galben-Panciuc, Zinaida
  • Ştiinţe : Caietul elevului cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc,
  • Stela Diaconu, Ion Botgros . - Ch. : Prut Int. , 1999. - 64 p. : il.
  • ISBN 9975-69-081-5: 12.00.
 • 29. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • 4 autori S.O.S.! Natura î n pericol! / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica
  • Gladchi, Elena Bunduchi ; sub red. Gh.Duca. - Ch. : [ S.n. ] , 200 2
  • (Tip. "Reclama"). - 29 p. - (Bibl ioteca Ecologic ă "Terra Nostra" )
  • 7. 00.
  • mai mulţi de 4 autori
  • Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian, Jim Booth,
  • Jeb Long ,... ; trad. de F.B ă descu, O.B ă descu. - Bucure ş ti : Teora ,
  • 2001. - 832 p. - (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832
  • ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 .
 • 30. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • Sau
  • mai mulţi de 4 autori
  • Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian [et al.] ; trad.
  • d e F.B ă descu, O.B ă descu. -Bucure ş ti : Teora , 2001. - 832 p. –
  • (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832
  • ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 .
 • 31. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • titlu
  • Mic dic ţ ionar enciclopedic / coord. : A.St ă nciulescu. -
  • Bucure ş ti : Ed. Enciclopedic ă ; Ed. Univers Encicl . ,
  • 2005.- 1501 p. : il
  • ISBN 973-673-074-7: 520.00
 • 32. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • Des c riere pe niveluri
  • un singur nivel
  • Gogonea ţă , Constantin
  • Microeconomie / Constantin Gogonea ţă , Basarab
  • Gogonea ţă . – Bucure ş ti : Ed. Economic ă , 1999. –
  • ISBN 973-590-247-8:
  • Vol.1 . – 2 86 p. - ISBN 973-590-248-6 : 37.54.
 • 33. Desriere pe nivele
  • mai mule nivel uri
  • Micul dic ţ ionar academic / Acad. Rom â n ă ; Inst. de Lingvistic ă
  • "Iorgu Iordan" ; cuv. î nainte de Eugen Simion ; pref. de Marius
  • Sala. - Bucure ş i : Univers Encicl. - Vol.1-2.
  • Vol.1 : Literele A-C . - 2001 . - 776 p. - ISBN 973-8240-69-7 :
  • 120.00.
  • Vol.2 : Literele D-H . - 2002 . - 673 p. - ISBN 973-637-000-3 :
  • 120.00.
  • Vol.3 : Literele I-Pr . - 2003 . - V-XCV . - 1248 p. -
  • ISBN 973-637-034-8 : 150.00.
  • Vol.4 : Literele Pr-Z . - 2003 . - V-XCV . - 1407 p. -
  • ISBN 973-637-036-4 : 150.00.
 • 34. Conferinţe
  • Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare, conf.
  • ş t. (2003 ; B ă l ţ i)
  • Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare :
  • Materialele sesiunii de comunic ă ri, 15 oct. 2003. Activitatea ş t. a
  • bibliotecarilor î n an ul 2003 / coord. : E. Harconi ţ a. - B ă l ţ i, 2003. - 100
  • p. : il.
  • Antetit. : Univ. de Stat "A.Russo" din B ă l ţ i, Bibl. Ş t.
  • 22.00
 • 35. Resurse electronice/AV materiale
  • Regina c ă r ţ ii î n Nord... [ Resursă electronică ] / Univ. de Stat
  • "A.Russo" ; alc ă t. : E. Harconi ţa ; c amerman : A. Semionic ă ;
  • tehnored. : I. Pogrebneac, I. Tamco.- B ă l ţ i,2005. - 1 CD î n cutie
  • plastic ă
  • Î n con ţ . : Regina c ă r ţ ii î n Nord.../ E. Harconi ţ a ; Colec ţ ia de
  • Carte rar ă / N. Lunic ; Arta C ă r ţ ii / L. Ro ş ca, L. Melnic
  • ISBN 9975-51-000-0: 35.00.
 • 36. Video/audio materiale
  • Eminescu : c ă l ă torie virtual ă î n absolut [ Casetă video ] / un film de
  • Anca Damian ; vocile actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea, Dan
  • Condurache .- [ S.l. ] : Ed. Video, 2000. - 1 caset ă video î n cutie plastic ă
  • 62.25.
  • Bibliotecile ş i accesul liber la informa ţ ie [Caset ă audio] : Simpoz.
  • ş t., B ă l ţ i,1996 / Bibl. Ş t. Univ. ; Bibl. Municipal ă . - B ă l ţ i : [ S.n. ] ,1996.-
  • P.1-3 .- 1996. - 1 caset ă audio, mono, î n cutie plastic ă
  • 6.00.
 • 37. Descrieri complementare
  • Ciobanu, Gabriel – coaut.
  • Buraga, Sabin
  • Atelier de programare în reţele de calculatoare / Sabin
  • B uraga, Gabriel Ciobanu. Iaşi: Polirom, 2001. - 239 p.-
  • ISB 973-683-755-6: 65.00.
  • Haşdeu, Bogdan Petriceicu, despre
  • Sandu, Vasile
  • Viaţa lui B.P.Haşdeu / V. Sandu. - Bucureşti: Ed. Minerva,
  • 1989. - 295 p. - (Universitas). - ISBN 973-21-0046-X: 1.44 .
 • 38. Fişe de trimitere
  • ( generale)
  • GÎRLEANU, EMIL
  • vezi
  • G ÂRLEANU, EMIL
  • (speciale)
  • INSTITUTUL PEDAGOGIC DE STAT “A.RUSSO”
  • vezi
  • UNIVERSITATEA
  • DE STAT “ A.RUSSO”

×