Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
  • ATELIERUL PROFESIONAL
  • Instruire pentru cultura informatiei si profesionalizarea
  • bibliotecarului scolar"
  • Standardul interstatal GOST 7.1.03
  • “ Inregistrarea bibliografica. Descrierea bibliografica.Cerinte
  • generale si reguli de alcatuire”
  • Lina Mihaluta, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică a US “A.Russo” din Bălţi
  Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, Filiala Bălţi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
 • 2. Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- “ Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire ”
  • Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- este elaborat de :
  • Camera Cărţii a Federaţiei Ruse ;
  • Biblioteca de Stat / Biblioteca Naţională a Rusiei ;
  • Ministerul Culturii Ruse ;
  • Comitetul Internaţional de Standardizare.
  • Prin Procesul verbal Nr.12 din 02.07.2003 este a doptat
  • d e Comitetul de Standardizare, Metrologie şi Certificare
  • cu acordul tărilor participante ca Standar d naţional.
  • Printre tările participante la adoptarea aces t ui document
  • este şi Republica Moldova .Hotăr â rea din 25 noiembrie
  • 2003 a intrat în vigoare în Federaţia Rusă de la 1 iulie
  • 2004, în R epublica Moldova de la 01.05.05 .
 • 3. Standard interstatal 7.01-03
  • Acest Standard înlocueşte/uneşte 5 standarde
  • existente până la elaborarea actualului (GOST 7.1-84,
  • 7.16-79, 7.18-79, 7.34-81, 7.40-82).
  • Actualul Standart stabileşte cerinţe/reguli generale de
  • descriere bibliografică a documentelor şi părţilor unui
  • document sau grup de documente.
  • La fel Standardul cuprinde Zonele şi elementele, care
  • constituie corpul descrierii în ordinea respectivă
  • inclunzând şi punctuaţia, abrevierile stabilite, limba ,
  • care trebuie respectate la catalogarea publicaţiilor.
 • 4. Structură
  • Standardul nou conţite 7 capitole şi Anexa A (exemple
  • de descriere bibliografică) fiind elaborate în baza:
  • Recomandărilor IFLA Descrierea bibliografică internaţională standardizată ISBD – pentru toate tipurile de documente;
  • Ghidul de utilizare ISBD pentru descrierea unei părţi componente a documentului;
  • Regulile de utilizare şi aplicare a formatului MARC .
 • 5. Catalogare/prelucrare
  • Prelucrarea documentelor este o activitate specific intelectuală ce constă din identificarea unică a unui document prin autori, titlu,ediţie, date de apariţie, colecţii şi în special în redarea succintă sub forma indicilor de clasificare/ indexare.
  • Descrierea fizică a documentelor este cunoscută sub denumirea de catalogare – care reprezintă procesul de descriere a documentelor cu toate elementele de identificare necesare, înregistrarea acestora într-un format bibliografic, crearea şi selectarea punctelor de acces.
  • Descrierea bibliografică este corpul de bază al înregistrărilor
  • bibliografice, care include la fel termini de indexare, vedete de
  • subiect, adnotări, coduri de păstrare a documentului, informaţii
  • diverse.
 • 6. Obiectul descrierii
  • Obiectul descrierii bibliografice îl constituie toate tipurile de
  • documente pe diverse suportu r i de informare – cărţi, seriale,
  • note/partituri, hărţi, resurse electronice , Materiale AV, picturi /
  • a lbume / calendare / postere,documente normative / tehnice,
  • microfilme.
  • De regulă, se cunosc mai multe nivele de descriere bibliografică :
  • un sungur nivel – informaţie ce se conţine pe un singur purtător de informare (Vol);
  • pe mai multe niveluri - document care apare în volume (mai multe unităţi fizice purtători de informaţie) sau set de documente.
 • 7. Zonele descrierii
  • Corpul descrierii conţine următoare zone :
  • Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate.
  • Zona ediţiei.
  • Zona datelor specifice anumitor categorii de documente (limitele cronologice).
  • Zona datelor de publicare, difuzare sau producere fizică (adresa bibliografică).
  • Zona descrierii fizice (colaţiunea).
  • Zona colecţiei.
  • Zona notelor.
  • Zona numărului standard (sau alt număr), a modalităţii de procurare, a preţului
 • 8. Elementele descrierii
  • Obligatorii - conţin date biblio gr afice de identificare a documentului.
  • Facultative - conţin date bibliografice complementare despre document.
  • În descriere pot fi prezente numai elemente obligatorii ori ambele elemente.
  • Regulile de completare a zonelor cu elementele bibliografice se efectuează cu
  • stricteţe, respectând punctuaţia obligatorie pe întreaga descriere indiferent de
  • purtătorul de informaţie.
  • Pentru documentele specifice ca AV, hărţi, partituri, resurse electronice este
  • prevăzută Zona datelor specifice , în care se înscriu datele caracteristice acestor
  • documente. Elementele/datele bibliografice în descriere se redau aşa cum sunt
  • prezentate în document. Informaţia suplimentară/incompletă se selectează din
  • analiza minuţioasă a documentului, punctuaţia pentru aceste gen de imformaţ i e
  • se ia în paranteze pătrate [ ].
 • 9. Punctuaţia
  • Semnele de punctuaţie sunt (. , : /, (), [ ],+ =).
  • La finele descrierii bibliografice se pune punct. Între fiecare zonă
  • din corpul descrierii se pune (. -). Sursa de informare pentru
  • descriere este însuşi documentul integral. În unele cazuri se
  • utilizează alte izvoare din afara documentului (enciclopedii,
  • dicţionare). Sursa de bază se consideră totuşi Foaia de titlu
  • pentru monografii/seriale,iar pentru resursele electronice - titlul
  • ecranului,etichetele. În cazurile când nu este posibilă citirea sau
  • deschiderea sursei se utilizează o altă sursă alternativă celei
  • principale, cum ar fi un element care este parte componentă a
  • documentului, apoi informaţia însoţitoare care se conţine în
  • container.
 • 10. Limba descrierii
  • Limba descrierii, de regulă, corespunde limbii în care se
  • prezintă documentul. Alte elemente din descriere pot fi redate în
  • limba Agenţiei bibliografice care alcătuieşte descrierea.
  • La rândul ei, descrierea poate fi transliterată/transcrisă în altă
  • grafie conform Standardelor de transliteraţie. Dacă în textul
  • descrierii sau a datelor despre document persistă toate elementele
  • descrierii atunci des c rierea se face în limba oficială a Agenţiei
  • bibliografice.
 • 11. Transcrierea . Transliteraţia
  • Transcrierea – reprezentarea fonemelor
  • unei limbi, indiferent de scrierea originală,
  • prin cele ale sistemului fonetic de litere şi
  • semne ale limbii de conversie.Transcrierea
  • nu este strict r eversibilă.
  • Transliteraţia – convertirea caracterelor
  • unui alfabet de conversie î n cel ale alfabetului
  • convertit, î n scopul de a reconstrui cuv â ntul
  • transliterat î n forma sa originală .
 • 12. Abrevieri/prescurtări
  • Abrevierea . Pentru ca o descriere să conţină o informaţie mai compactă
  • se poate folosi abreviatura unor cuvinte şi îmbinări de cuvinte, dar cu
  • condiţia că sensul nu se va pierde. Dacă Agenţia bibliografică decide
  • abrevierea atunci să se facă în baza Standardelor în vigoare .
  • SM ISO 4:2003 Informare şi documentare.Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii.
  • ГОСТ ИСО 832- Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языка .
  • Abrevierea se utilizează în toate zonele descrierii. Nu se permite
  • abrevierea fiecărui titlu de bază a descrierii, excepţie se face în cazurile
  • când abrevierea se conţine însăşi în titlul documentului sau în titlul de bază
  • al descrierii analitice.
 • 13. Abrevieri/prescurtări/forme
  • Forma unică de abreviere se utilizează în cazuri aparte şi se redă în
  • limba rusă sau echivalentul în latină cu ar fi:
  • rus lat.
  • И другие (et alii ) и др . (et.al.)
  • И так далее (et cetera ) и . т . д . (etc.)
  • То есть (id est) т.е. (i.e.)
  • Без издателя (sine nomine ) б.и. (s.n.)
  • Без места (sine loco) б.и. (s.l.)
  • Разд . пагинация (pagina varia ) разд.паг. (pag.var.),
  • în alte cazuri / necesităţi aceste abrevieri se traduc în alte limbi.
 • 14. Simboluri/numerale/majuscule
  • Simbolul şi alte semne care nu-şi pot găsi transpunerea în cuvinte/cifre se înlocuiesc cu echivalentul în formă de litere/cifre în paranteze pătrate [ ].
  • Numerele se redau aşa cum sunt pe foia de titlu.Cifre romane/arabe sau în cuvinte, atunci când în aceste cifre sunt numerotate acte normative, clase/cursurile de învăţământ, numere de case / instrumente, voci, ediţii în volume, seriale.
  • Majusculele La construirea unei descrieri bibliografice se respectă normele ortografice contemporate. Excepţie se face pentru documentele vechi din sec.XVI-XVIII.Cu majuscule începe primul cuvânt din orice zonă a descrierii, celelalte elemente se înregistrează cu minuscule(mici). Se păsrează majuscula pentru denumirea instituţiilor şi a numelor proprii. Informaţia îndoelnică se include în paranteze pătrate [ ].
 • 15. Modificări ulterioare
  • Deosebirile principale ale
  • standardului în vigoare vizavi de Stas-
  • urile precedente prin analiza fiecărei zone
  • din corpul descrierii bibliografice.
 • 16. Zona 1 Titlului şi a menţiunii de responsabilitate
  • În corespundere cu cerinţele internaţionale de
  • Catalogare şi anume respectarea regulilor de creare a
  • vedetelor de autor în cazul, în care la lucrare participă 3
  • autori în vedetă se evidenţiază doar numai primul (regula
  • celor 3), ceilalţi se vor evidenţia în Menţiunea de
  • reponsabilitate. Această regulă se aplică în R.Moldova
  • din 1999, în urma desfăşurării conferinţei internaţionale
  • de la Moscova.
 • 17. Zona 1 Titlul principal
  • Atunci c â nd titlul principal poate conţine şi un titlu alternativ
  • înainte de “ или / sau” se va pune semnul virgulă (,).
  • Ex .: Наука радости, или Как не могу попасть на
  • прием к психотерапевту
  • Ex.: Calorii negative , sau Alimente care ajut ă la sl ă bire
  • / t rad. de Irina Li ş ca. – [ S.l. ] : Rom Direct Impex , 1994. - 166 p.
  • La fel atunci când sunt indicate informaţii cronologice în titlu se
  • redau în descriere în felul următor:
  • Ex.: Москва.Реконструкция в фотографиях,
  • 1850-2000 , или 1000 великих битв, XI - нач. XX в.
 • 18. Zona 1 Menţiuni de responsabilitate
  • În cazurile când un document conţine 4 şi mai multe persoane
  • /colectivităţi. A fi ori nu înregistraţi în menţiunea de responsabilitate
  • va decide Agenţia care efectuează descrierea. În aceste cazuri pot fi
  • arătaţi toţi responsabilii , iar când vor fi omişi se va utiliza “и другие
  • [ и др. ] ” sau echivalentul în latină [ et.al. ].
  • Un alt moment de menţionat este repetarea numelui autorilor
  • în menţiunea de responsabilitate în felul cum este prezentat
  • pe foaia de titliu.
  • Ex . : St ă nescu, Nichi ta
  • Carte de citire, carte de iubire / N. St ă nescu, Gh. Tomozei ; il.
  • de J. Bencsik. - Timi ş oara : Facla , 1980 (Sibiu : Î ntr. Poligr.).
  • 109 p. : il.: 19.00.
 • 19. Desemnarea materialului
  • În titlu şi menţiunea de responsabilitate s-a introdus un nou
  • element = Desemnarea materialului =, care se indică între paranteze
  • pătrate [ ] după titlu. Acest element se consideră facultativ.
  • Esenţa luiconstă în determinarea caracteristicii identificatoare a
  • informaţiei .
  • E x.: Cazanii [Resursă electronică]
  • România.Ghid turistic [Material grafic]
  • Basarabia în Gulag [Text]
 • 20. Desemnarea materialului Termeni comuni
  • Desemnarea materialului determină clasa/titlul de material .T ermenii
  • comuni de desemnare sunt:
  • Rus Engl.
  • Видеозапись videorecording
  • Звукозапись soung recording
  • Изоматериал graphic
  • Комплект kit
  • Кинофильм motion picture
  • Микроформа microform
  • Мультимедиа multimedia
  • Ноты music
  • Предмет object
  • Рукопись manuscript
  • Текст text
  • Шрифт Брайля braille
  • Электроный ресурс electronic resource
 • 21. Zona 3 Date specifice
  • Zona = Datelor specifice =- este o noutate în schema descrierii
  • bibliografice, care este destinată anumitor tipuri de documente : (note,
  • hărţi, materiale cartografice, electronice etc.) sau aşa numitele
  • publicaţii specifice, care reflecă datele despre particularităţile
  • do cumentului/informaţiei purtătorul ei fizic, tipul publicaţiei etc.
  • La descrierea publicaţiilor muzicale/note/partituri în zona Datelor
  • specifice se va indica forma prezentării textului : partitură / voci etc.
  • Ex.: Второй квартет : для 2 скрипок, альта и
  • виолончели [ Ноты ] / А.Бертрам . - Партитура
  • sau
  • Трио : для кларнета, виолончели и фп. [ Ноты ]
  • / Б.С.Гецелов .- Партитура и голоса
 • 22. Zona 3 Date specifice
  • Pentru documentele cartografice în Zona datelor specifice se va
  • indica “Scara” de întocmire a unei hărţi/atlase
  • Ex.: Republica Moldova : Harta teritorial-administrativă / red. : A. Eremia ; Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a RM. - Ed. a
  • 3-a . - 1:400 000 . - Ch. : Inst. "Ingeocad", 2003.
  • Pentru documentele electorinice modul de utilizare a
  • echipamentului/sitemului/programul etc. cu care poate fi citibilă
  • informaţia se va indica la fel în zona Date specifice.
  • Ex: Collins COBULD Student's Dictionary [ Resursă electronică ] : Interactive english .- M.: ЗАО "Новый Диск",1993-2000, 1994.-1 CD + краткое руководство пользователя.- Системные требования: РС 486, 16МВ RAM, CD-ROM дисковод, 8 bit звуковая карта, SVGA, Windows 3.1.-(The Lang Master )
 • 23. Zona 4 Date de publicare
  • A ici modificările sunt parţiale, şi anume în cazurile c â nd lipsa
  • anului de ediţie este determinată cu aproximaţie de catalogator se
  • va indica în paranteze pătrate sub s emnul întrebării [2000?],
  • menţiunea “ S.a.” nu se utilizează.
  • La fel atunci c â nd sunt cunoscute c â teva locuri de publicare
  • c onform noului statdard se indică primul şi “и другие [ и др. ] ”
  • sau echivalentul în latină [et al . ] sau primul loc de publicare
  • şi ultimul , acesată metodă se aplică şi la edituri atunci când sunt
  • cunoscune mai multe.
  • Ex. : Damian, Liviu
  • Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a. – Bucure ş ti [et al . ] : Ed.Litera Int. [et al . ] , 2004
 • 24. Zona 5 Colecţia/seria
  • O schimbare uşoară a semnelor de punctuaţie: ex. : în cazul
  • repetării zonei, datele despre fiecare Serie se indică în paranteze
  • rpotunde ( ) fără (. - ) în calitate de semne distinctive. Ex.: ( Biblioteca
  • pentru toţi) (Biblioteca şcolarului)
  • P unctuaţia elementelor din zonele descrierilor bibliografice este
  • cea anterioară. Studierea noului GOST 7.1. - 03 şi contrapunerea cu
  • Stasurile precedente ar putea fi punctul /obiectivul de pornire
  • pentru catalogatorii moldoveni în elaborarea unui Standard naţional,
  • care ar copespunde terminologiei limb ii român e .
 • 25. Schema descrierii bibliografice
  • Titlul propriu zis [Desemnarea materialului] = Titlul paralel : informaţii referitoare la titlu / menţiuni de responsabilitate prima menţiune ; a doua menţiune şi următoarele . - Menţionare ediţiei / menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie . - Menţiunea datelor specifice (tipul publicaţiei) . - Locul de publicare ; Al doilea loc de publicare şi următoarele : Editura, data publicării(Tipografia). - Cantitatea : alte detalii fizice ; formatul + materialul însoţitor . - (Titlul seriei = Titlul paralel al seriei : informaţii referitoare la titlul seriei / menţiuni de responsabilitate asupra seriei, numerotarea în cadrul seriei) . –Note . - ISSN : preţ
 • 26. GOST 7.01-03 Descrieri principale. Mostre
  • Monografii
  • 1 autor
  • Macovescu, George
  • V î rstele timpului [ Text ] /George Macovescu . – Bucure ş ti : Ed. Cartea
  • rom â neasc ă , 1971. - 365 p. : il.
  • S î rbu, Ion D .
  • De ce pl â nge mama? [ Text ] : Roman pentru copii ş i p ăr in ţ i
  • / Ion D.Sîrbu. - Craiova : Ed. Scrisul rom â nesc , 1994. - 160 p.
  • ISBN 973-38-0120-8 : 3-00
 • 27. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • 2 autori
  • Pa ş a, Florin
  • Cadrul juridic ş i organizatoric al asisten ţ ei sociale î n Rom â ni a [ Text ]
  • / Florin Pa ş a, Lumini ţ a-Mihaela Pa ş a. - Ia ş i : Ed. Polirom , 2003. –
  • 175 p.
  • ISBN 973-681-203-0: 50.00.
  • Damian, Liviu
  • Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a . - Bucure ş ti:
  • Ed.Litera Int. ; Ch. : Litera Int. , 2004 (Tipogr. "Universul"). –
  • 299 p. : foto . - (Bibl ioteca ş colarului / coord. A. Vidra ş cu, D. Vidra ş cu ;
  • 507).
  • ISBN 973-675-216-X ; ISBN 9975-74-824-4: 46.00 .
 • 28. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • 3 autori
  • Galben-Panciuc, Zinaida
  • Ştiinţe : Caietul elevului cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc,
  • Stela Diaconu, Ion Botgros . - Ch. : Prut Int. , 1999. - 64 p. : il.
  • ISBN 9975-69-081-5: 12.00.
 • 29. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • 4 autori S.O.S.! Natura î n pericol! / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica
  • Gladchi, Elena Bunduchi ; sub red. Gh.Duca. - Ch. : [ S.n. ] , 200 2
  • (Tip. "Reclama"). - 29 p. - (Bibl ioteca Ecologic ă "Terra Nostra" )
  • 7. 00.
  • mai mulţi de 4 autori
  • Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian, Jim Booth,
  • Jeb Long ,... ; trad. de F.B ă descu, O.B ă descu. - Bucure ş ti : Teora ,
  • 2001. - 832 p. - (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832
  • ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 .
 • 30. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • Sau
  • mai mulţi de 4 autori
  • Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian [et al.] ; trad.
  • d e F.B ă descu, O.B ă descu. -Bucure ş ti : Teora , 2001. - 832 p. –
  • (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832
  • ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 .
 • 31. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • titlu
  • Mic dic ţ ionar enciclopedic / coord. : A.St ă nciulescu. -
  • Bucure ş ti : Ed. Enciclopedic ă ; Ed. Univers Encicl . ,
  • 2005.- 1501 p. : il
  • ISBN 973-673-074-7: 520.00
 • 32. GOST 7.01-03 Descrieri principale
  • Des c riere pe niveluri
  • un singur nivel
  • Gogonea ţă , Constantin
  • Microeconomie / Constantin Gogonea ţă , Basarab
  • Gogonea ţă . – Bucure ş ti : Ed. Economic ă , 1999. –
  • ISBN 973-590-247-8:
  • Vol.1 . – 2 86 p. - ISBN 973-590-248-6 : 37.54.
 • 33. Desriere pe nivele
  • mai mule nivel uri
  • Micul dic ţ ionar academic / Acad. Rom â n ă ; Inst. de Lingvistic ă
  • "Iorgu Iordan" ; cuv. î nainte de Eugen Simion ; pref. de Marius
  • Sala. - Bucure ş i : Univers Encicl. - Vol.1-2.
  • Vol.1 : Literele A-C . - 2001 . - 776 p. - ISBN 973-8240-69-7 :
  • 120.00.
  • Vol.2 : Literele D-H . - 2002 . - 673 p. - ISBN 973-637-000-3 :
  • 120.00.
  • Vol.3 : Literele I-Pr . - 2003 . - V-XCV . - 1248 p. -
  • ISBN 973-637-034-8 : 150.00.
  • Vol.4 : Literele Pr-Z . - 2003 . - V-XCV . - 1407 p. -
  • ISBN 973-637-036-4 : 150.00.
 • 34. Conferinţe
  • Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare, conf.
  • ş t. (2003 ; B ă l ţ i)
  • Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare :
  • Materialele sesiunii de comunic ă ri, 15 oct. 2003. Activitatea ş t. a
  • bibliotecarilor î n an ul 2003 / coord. : E. Harconi ţ a. - B ă l ţ i, 2003. - 100
  • p. : il.
  • Antetit. : Univ. de Stat "A.Russo" din B ă l ţ i, Bibl. Ş t.
  • 22.00
 • 35. Resurse electronice/AV materiale
  • Regina c ă r ţ ii î n Nord... [ Resursă electronică ] / Univ. de Stat
  • "A.Russo" ; alc ă t. : E. Harconi ţa ; c amerman : A. Semionic ă ;
  • tehnored. : I. Pogrebneac, I. Tamco.- B ă l ţ i,2005. - 1 CD î n cutie
  • plastic ă
  • Î n con ţ . : Regina c ă r ţ ii î n Nord.../ E. Harconi ţ a ; Colec ţ ia de
  • Carte rar ă / N. Lunic ; Arta C ă r ţ ii / L. Ro ş ca, L. Melnic
  • ISBN 9975-51-000-0: 35.00.
 • 36. Video/audio materiale
  • Eminescu : c ă l ă torie virtual ă î n absolut [ Casetă video ] / un film de
  • Anca Damian ; vocile actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea, Dan
  • Condurache .- [ S.l. ] : Ed. Video, 2000. - 1 caset ă video î n cutie plastic ă
  • 62.25.
  • Bibliotecile ş i accesul liber la informa ţ ie [Caset ă audio] : Simpoz.
  • ş t., B ă l ţ i,1996 / Bibl. Ş t. Univ. ; Bibl. Municipal ă . - B ă l ţ i : [ S.n. ] ,1996.-
  • P.1-3 .- 1996. - 1 caset ă audio, mono, î n cutie plastic ă
  • 6.00.
 • 37. Descrieri complementare
  • Ciobanu, Gabriel – coaut.
  • Buraga, Sabin
  • Atelier de programare în reţele de calculatoare / Sabin
  • B uraga, Gabriel Ciobanu. Iaşi: Polirom, 2001. - 239 p.-
  • ISB 973-683-755-6: 65.00.
  • Haşdeu, Bogdan Petriceicu, despre
  • Sandu, Vasile
  • Viaţa lui B.P.Haşdeu / V. Sandu. - Bucureşti: Ed. Minerva,
  • 1989. - 295 p. - (Universitas). - ISBN 973-21-0046-X: 1.44 .
 • 38. Fişe de trimitere
  • ( generale)
  • GÎRLEANU, EMIL
  • vezi
  • G ÂRLEANU, EMIL
  • (speciale)
  • INSTITUTUL PEDAGOGIC DE STAT “A.RUSSO”
  • vezi
  • UNIVERSITATEA
  • DE STAT “ A.RUSSO”