Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
 • 1,281 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,281
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,281
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Lina Mihaluta - GOST 1.7.03 Lina Mihaluta - GOST 1.7.03 Presentation Transcript

   • ATELIERUL PROFESIONAL
   • Instruire pentru cultura informatiei si profesionalizarea
   • bibliotecarului scolar"
   • Standardul interstatal GOST 7.1.03
   • “ Inregistrarea bibliografica. Descrierea bibliografica.Cerinte
   • generale si reguli de alcatuire”
   • Lina Mihaluta, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică a US “A.Russo” din Bălţi
   Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, Filiala Bălţi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
  • Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- “ Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire ”
   • Standardul interstatal GOST 7.1 - 03- este elaborat de :
   • Camera Cărţii a Federaţiei Ruse ;
   • Biblioteca de Stat / Biblioteca Naţională a Rusiei ;
   • Ministerul Culturii Ruse ;
   • Comitetul Internaţional de Standardizare.
   • Prin Procesul verbal Nr.12 din 02.07.2003 este a doptat
   • d e Comitetul de Standardizare, Metrologie şi Certificare
   • cu acordul tărilor participante ca Standar d naţional.
   • Printre tările participante la adoptarea aces t ui document
   • este şi Republica Moldova .Hotăr â rea din 25 noiembrie
   • 2003 a intrat în vigoare în Federaţia Rusă de la 1 iulie
   • 2004, în R epublica Moldova de la 01.05.05 .
  • Standard interstatal 7.01-03
   • Acest Standard înlocueşte/uneşte 5 standarde
   • existente până la elaborarea actualului (GOST 7.1-84,
   • 7.16-79, 7.18-79, 7.34-81, 7.40-82).
   • Actualul Standart stabileşte cerinţe/reguli generale de
   • descriere bibliografică a documentelor şi părţilor unui
   • document sau grup de documente.
   • La fel Standardul cuprinde Zonele şi elementele, care
   • constituie corpul descrierii în ordinea respectivă
   • inclunzând şi punctuaţia, abrevierile stabilite, limba ,
   • care trebuie respectate la catalogarea publicaţiilor.
  • Structură
   • Standardul nou conţite 7 capitole şi Anexa A (exemple
   • de descriere bibliografică) fiind elaborate în baza:
   • Recomandărilor IFLA Descrierea bibliografică internaţională standardizată ISBD – pentru toate tipurile de documente;
   • Ghidul de utilizare ISBD pentru descrierea unei părţi componente a documentului;
   • Regulile de utilizare şi aplicare a formatului MARC .
  • Catalogare/prelucrare
   • Prelucrarea documentelor este o activitate specific intelectuală ce constă din identificarea unică a unui document prin autori, titlu,ediţie, date de apariţie, colecţii şi în special în redarea succintă sub forma indicilor de clasificare/ indexare.
   • Descrierea fizică a documentelor este cunoscută sub denumirea de catalogare – care reprezintă procesul de descriere a documentelor cu toate elementele de identificare necesare, înregistrarea acestora într-un format bibliografic, crearea şi selectarea punctelor de acces.
   • Descrierea bibliografică este corpul de bază al înregistrărilor
   • bibliografice, care include la fel termini de indexare, vedete de
   • subiect, adnotări, coduri de păstrare a documentului, informaţii
   • diverse.
  • Obiectul descrierii
   • Obiectul descrierii bibliografice îl constituie toate tipurile de
   • documente pe diverse suportu r i de informare – cărţi, seriale,
   • note/partituri, hărţi, resurse electronice , Materiale AV, picturi /
   • a lbume / calendare / postere,documente normative / tehnice,
   • microfilme.
   • De regulă, se cunosc mai multe nivele de descriere bibliografică :
   • un sungur nivel – informaţie ce se conţine pe un singur purtător de informare (Vol);
   • pe mai multe niveluri - document care apare în volume (mai multe unităţi fizice purtători de informaţie) sau set de documente.
  • Zonele descrierii
   • Corpul descrierii conţine următoare zone :
   • Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate.
   • Zona ediţiei.
   • Zona datelor specifice anumitor categorii de documente (limitele cronologice).
   • Zona datelor de publicare, difuzare sau producere fizică (adresa bibliografică).
   • Zona descrierii fizice (colaţiunea).
   • Zona colecţiei.
   • Zona notelor.
   • Zona numărului standard (sau alt număr), a modalităţii de procurare, a preţului
  • Elementele descrierii
   • Obligatorii - conţin date biblio gr afice de identificare a documentului.
   • Facultative - conţin date bibliografice complementare despre document.
   • În descriere pot fi prezente numai elemente obligatorii ori ambele elemente.
   • Regulile de completare a zonelor cu elementele bibliografice se efectuează cu
   • stricteţe, respectând punctuaţia obligatorie pe întreaga descriere indiferent de
   • purtătorul de informaţie.
   • Pentru documentele specifice ca AV, hărţi, partituri, resurse electronice este
   • prevăzută Zona datelor specifice , în care se înscriu datele caracteristice acestor
   • documente. Elementele/datele bibliografice în descriere se redau aşa cum sunt
   • prezentate în document. Informaţia suplimentară/incompletă se selectează din
   • analiza minuţioasă a documentului, punctuaţia pentru aceste gen de imformaţ i e
   • se ia în paranteze pătrate [ ].
  • Punctuaţia
   • Semnele de punctuaţie sunt (. , : /, (), [ ],+ =).
   • La finele descrierii bibliografice se pune punct. Între fiecare zonă
   • din corpul descrierii se pune (. -). Sursa de informare pentru
   • descriere este însuşi documentul integral. În unele cazuri se
   • utilizează alte izvoare din afara documentului (enciclopedii,
   • dicţionare). Sursa de bază se consideră totuşi Foaia de titlu
   • pentru monografii/seriale,iar pentru resursele electronice - titlul
   • ecranului,etichetele. În cazurile când nu este posibilă citirea sau
   • deschiderea sursei se utilizează o altă sursă alternativă celei
   • principale, cum ar fi un element care este parte componentă a
   • documentului, apoi informaţia însoţitoare care se conţine în
   • container.
  • Limba descrierii
   • Limba descrierii, de regulă, corespunde limbii în care se
   • prezintă documentul. Alte elemente din descriere pot fi redate în
   • limba Agenţiei bibliografice care alcătuieşte descrierea.
   • La rândul ei, descrierea poate fi transliterată/transcrisă în altă
   • grafie conform Standardelor de transliteraţie. Dacă în textul
   • descrierii sau a datelor despre document persistă toate elementele
   • descrierii atunci des c rierea se face în limba oficială a Agenţiei
   • bibliografice.
  • Transcrierea . Transliteraţia
   • Transcrierea – reprezentarea fonemelor
   • unei limbi, indiferent de scrierea originală,
   • prin cele ale sistemului fonetic de litere şi
   • semne ale limbii de conversie.Transcrierea
   • nu este strict r eversibilă.
   • Transliteraţia – convertirea caracterelor
   • unui alfabet de conversie î n cel ale alfabetului
   • convertit, î n scopul de a reconstrui cuv â ntul
   • transliterat î n forma sa originală .
  • Abrevieri/prescurtări
   • Abrevierea . Pentru ca o descriere să conţină o informaţie mai compactă
   • se poate folosi abreviatura unor cuvinte şi îmbinări de cuvinte, dar cu
   • condiţia că sensul nu se va pierde. Dacă Agenţia bibliografică decide
   • abrevierea atunci să se facă în baza Standardelor în vigoare .
   • SM ISO 4:2003 Informare şi documentare.Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii.
   • ГОСТ ИСО 832- Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языка .
   • Abrevierea se utilizează în toate zonele descrierii. Nu se permite
   • abrevierea fiecărui titlu de bază a descrierii, excepţie se face în cazurile
   • când abrevierea se conţine însăşi în titlul documentului sau în titlul de bază
   • al descrierii analitice.
  • Abrevieri/prescurtări/forme
   • Forma unică de abreviere se utilizează în cazuri aparte şi se redă în
   • limba rusă sau echivalentul în latină cu ar fi:
   • rus lat.
   • И другие (et alii ) и др . (et.al.)
   • И так далее (et cetera ) и . т . д . (etc.)
   • То есть (id est) т.е. (i.e.)
   • Без издателя (sine nomine ) б.и. (s.n.)
   • Без места (sine loco) б.и. (s.l.)
   • Разд . пагинация (pagina varia ) разд.паг. (pag.var.),
   • în alte cazuri / necesităţi aceste abrevieri se traduc în alte limbi.
  • Simboluri/numerale/majuscule
   • Simbolul şi alte semne care nu-şi pot găsi transpunerea în cuvinte/cifre se înlocuiesc cu echivalentul în formă de litere/cifre în paranteze pătrate [ ].
   • Numerele se redau aşa cum sunt pe foia de titlu.Cifre romane/arabe sau în cuvinte, atunci când în aceste cifre sunt numerotate acte normative, clase/cursurile de învăţământ, numere de case / instrumente, voci, ediţii în volume, seriale.
   • Majusculele La construirea unei descrieri bibliografice se respectă normele ortografice contemporate. Excepţie se face pentru documentele vechi din sec.XVI-XVIII.Cu majuscule începe primul cuvânt din orice zonă a descrierii, celelalte elemente se înregistrează cu minuscule(mici). Se păsrează majuscula pentru denumirea instituţiilor şi a numelor proprii. Informaţia îndoelnică se include în paranteze pătrate [ ].
  • Modificări ulterioare
   • Deosebirile principale ale
   • standardului în vigoare vizavi de Stas-
   • urile precedente prin analiza fiecărei zone
   • din corpul descrierii bibliografice.
  • Zona 1 Titlului şi a menţiunii de responsabilitate
   • În corespundere cu cerinţele internaţionale de
   • Catalogare şi anume respectarea regulilor de creare a
   • vedetelor de autor în cazul, în care la lucrare participă 3
   • autori în vedetă se evidenţiază doar numai primul (regula
   • celor 3), ceilalţi se vor evidenţia în Menţiunea de
   • reponsabilitate. Această regulă se aplică în R.Moldova
   • din 1999, în urma desfăşurării conferinţei internaţionale
   • de la Moscova.
  • Zona 1 Titlul principal
   • Atunci c â nd titlul principal poate conţine şi un titlu alternativ
   • înainte de “ или / sau” se va pune semnul virgulă (,).
   • Ex .: Наука радости, или Как не могу попасть на
   • прием к психотерапевту
   • Ex.: Calorii negative , sau Alimente care ajut ă la sl ă bire
   • / t rad. de Irina Li ş ca. – [ S.l. ] : Rom Direct Impex , 1994. - 166 p.
   • La fel atunci când sunt indicate informaţii cronologice în titlu se
   • redau în descriere în felul următor:
   • Ex.: Москва.Реконструкция в фотографиях,
   • 1850-2000 , или 1000 великих битв, XI - нач. XX в.
  • Zona 1 Menţiuni de responsabilitate
   • În cazurile când un document conţine 4 şi mai multe persoane
   • /colectivităţi. A fi ori nu înregistraţi în menţiunea de responsabilitate
   • va decide Agenţia care efectuează descrierea. În aceste cazuri pot fi
   • arătaţi toţi responsabilii , iar când vor fi omişi se va utiliza “и другие
   • [ и др. ] ” sau echivalentul în latină [ et.al. ].
   • Un alt moment de menţionat este repetarea numelui autorilor
   • în menţiunea de responsabilitate în felul cum este prezentat
   • pe foaia de titliu.
   • Ex . : St ă nescu, Nichi ta
   • Carte de citire, carte de iubire / N. St ă nescu, Gh. Tomozei ; il.
   • de J. Bencsik. - Timi ş oara : Facla , 1980 (Sibiu : Î ntr. Poligr.).
   • 109 p. : il.: 19.00.
  • Desemnarea materialului
   • În titlu şi menţiunea de responsabilitate s-a introdus un nou
   • element = Desemnarea materialului =, care se indică între paranteze
   • pătrate [ ] după titlu. Acest element se consideră facultativ.
   • Esenţa luiconstă în determinarea caracteristicii identificatoare a
   • informaţiei .
   • E x.: Cazanii [Resursă electronică]
   • România.Ghid turistic [Material grafic]
   • Basarabia în Gulag [Text]
  • Desemnarea materialului Termeni comuni
   • Desemnarea materialului determină clasa/titlul de material .T ermenii
   • comuni de desemnare sunt:
   • Rus Engl.
   • Видеозапись videorecording
   • Звукозапись soung recording
   • Изоматериал graphic
   • Комплект kit
   • Кинофильм motion picture
   • Микроформа microform
   • Мультимедиа multimedia
   • Ноты music
   • Предмет object
   • Рукопись manuscript
   • Текст text
   • Шрифт Брайля braille
   • Электроный ресурс electronic resource
  • Zona 3 Date specifice
   • Zona = Datelor specifice =- este o noutate în schema descrierii
   • bibliografice, care este destinată anumitor tipuri de documente : (note,
   • hărţi, materiale cartografice, electronice etc.) sau aşa numitele
   • publicaţii specifice, care reflecă datele despre particularităţile
   • do cumentului/informaţiei purtătorul ei fizic, tipul publicaţiei etc.
   • La descrierea publicaţiilor muzicale/note/partituri în zona Datelor
   • specifice se va indica forma prezentării textului : partitură / voci etc.
   • Ex.: Второй квартет : для 2 скрипок, альта и
   • виолончели [ Ноты ] / А.Бертрам . - Партитура
   • sau
   • Трио : для кларнета, виолончели и фп. [ Ноты ]
   • / Б.С.Гецелов .- Партитура и голоса
  • Zona 3 Date specifice
   • Pentru documentele cartografice în Zona datelor specifice se va
   • indica “Scara” de întocmire a unei hărţi/atlase
   • Ex.: Republica Moldova : Harta teritorial-administrativă / red. : A. Eremia ; Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a RM. - Ed. a
   • 3-a . - 1:400 000 . - Ch. : Inst. "Ingeocad", 2003.
   • Pentru documentele electorinice modul de utilizare a
   • echipamentului/sitemului/programul etc. cu care poate fi citibilă
   • informaţia se va indica la fel în zona Date specifice.
   • Ex: Collins COBULD Student's Dictionary [ Resursă electronică ] : Interactive english .- M.: ЗАО "Новый Диск",1993-2000, 1994.-1 CD + краткое руководство пользователя.- Системные требования: РС 486, 16МВ RAM, CD-ROM дисковод, 8 bit звуковая карта, SVGA, Windows 3.1.-(The Lang Master )
  • Zona 4 Date de publicare
   • A ici modificările sunt parţiale, şi anume în cazurile c â nd lipsa
   • anului de ediţie este determinată cu aproximaţie de catalogator se
   • va indica în paranteze pătrate sub s emnul întrebării [2000?],
   • menţiunea “ S.a.” nu se utilizează.
   • La fel atunci c â nd sunt cunoscute c â teva locuri de publicare
   • c onform noului statdard se indică primul şi “и другие [ и др. ] ”
   • sau echivalentul în latină [et al . ] sau primul loc de publicare
   • şi ultimul , acesată metodă se aplică şi la edituri atunci când sunt
   • cunoscune mai multe.
   • Ex. : Damian, Liviu
   • Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a. – Bucure ş ti [et al . ] : Ed.Litera Int. [et al . ] , 2004
  • Zona 5 Colecţia/seria
   • O schimbare uşoară a semnelor de punctuaţie: ex. : în cazul
   • repetării zonei, datele despre fiecare Serie se indică în paranteze
   • rpotunde ( ) fără (. - ) în calitate de semne distinctive. Ex.: ( Biblioteca
   • pentru toţi) (Biblioteca şcolarului)
   • P unctuaţia elementelor din zonele descrierilor bibliografice este
   • cea anterioară. Studierea noului GOST 7.1. - 03 şi contrapunerea cu
   • Stasurile precedente ar putea fi punctul /obiectivul de pornire
   • pentru catalogatorii moldoveni în elaborarea unui Standard naţional,
   • care ar copespunde terminologiei limb ii român e .
  • Schema descrierii bibliografice
   • Titlul propriu zis [Desemnarea materialului] = Titlul paralel : informaţii referitoare la titlu / menţiuni de responsabilitate prima menţiune ; a doua menţiune şi următoarele . - Menţionare ediţiei / menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie . - Menţiunea datelor specifice (tipul publicaţiei) . - Locul de publicare ; Al doilea loc de publicare şi următoarele : Editura, data publicării(Tipografia). - Cantitatea : alte detalii fizice ; formatul + materialul însoţitor . - (Titlul seriei = Titlul paralel al seriei : informaţii referitoare la titlul seriei / menţiuni de responsabilitate asupra seriei, numerotarea în cadrul seriei) . –Note . - ISSN : preţ
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale. Mostre
   • Monografii
   • 1 autor
   • Macovescu, George
   • V î rstele timpului [ Text ] /George Macovescu . – Bucure ş ti : Ed. Cartea
   • rom â neasc ă , 1971. - 365 p. : il.
   • S î rbu, Ion D .
   • De ce pl â nge mama? [ Text ] : Roman pentru copii ş i p ăr in ţ i
   • / Ion D.Sîrbu. - Craiova : Ed. Scrisul rom â nesc , 1994. - 160 p.
   • ISBN 973-38-0120-8 : 3-00
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale
   • 2 autori
   • Pa ş a, Florin
   • Cadrul juridic ş i organizatoric al asisten ţ ei sociale î n Rom â ni a [ Text ]
   • / Florin Pa ş a, Lumini ţ a-Mihaela Pa ş a. - Ia ş i : Ed. Polirom , 2003. –
   • 175 p.
   • ISBN 973-681-203-0: 50.00.
   • Damian, Liviu
   • Saltul din efemer [ Text ] / L.Damian , Florin Paşa. - Ed. a 2-a . - Bucure ş ti:
   • Ed.Litera Int. ; Ch. : Litera Int. , 2004 (Tipogr. "Universul"). –
   • 299 p. : foto . - (Bibl ioteca ş colarului / coord. A. Vidra ş cu, D. Vidra ş cu ;
   • 507).
   • ISBN 973-675-216-X ; ISBN 9975-74-824-4: 46.00 .
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale
   • 3 autori
   • Galben-Panciuc, Zinaida
   • Ştiinţe : Caietul elevului cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc,
   • Stela Diaconu, Ion Botgros . - Ch. : Prut Int. , 1999. - 64 p. : il.
   • ISBN 9975-69-081-5: 12.00.
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale
   • 4 autori S.O.S.! Natura î n pericol! / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica
   • Gladchi, Elena Bunduchi ; sub red. Gh.Duca. - Ch. : [ S.n. ] , 200 2
   • (Tip. "Reclama"). - 29 p. - (Bibl ioteca Ecologic ă "Terra Nostra" )
   • 7. 00.
   • mai mulţi de 4 autori
   • Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian, Jim Booth,
   • Jeb Long ,... ; trad. de F.B ă descu, O.B ă descu. - Bucure ş ti : Teora ,
   • 2001. - 832 p. - (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832
   • ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 .
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale
   • Sau
   • mai mulţi de 4 autori
   • Totul despre Visual FoxPro 6 / Manachem Bazian [et al.] ; trad.
   • d e F.B ă descu, O.B ă descu. -Bucure ş ti : Teora , 2001. - 832 p. –
   • (Calculatoare personale ; 385) .- Index p. 763-832
   • ISBN 973-20-0507-6 : 340.00 .
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale
   • titlu
   • Mic dic ţ ionar enciclopedic / coord. : A.St ă nciulescu. -
   • Bucure ş ti : Ed. Enciclopedic ă ; Ed. Univers Encicl . ,
   • 2005.- 1501 p. : il
   • ISBN 973-673-074-7: 520.00
  • GOST 7.01-03 Descrieri principale
   • Des c riere pe niveluri
   • un singur nivel
   • Gogonea ţă , Constantin
   • Microeconomie / Constantin Gogonea ţă , Basarab
   • Gogonea ţă . – Bucure ş ti : Ed. Economic ă , 1999. –
   • ISBN 973-590-247-8:
   • Vol.1 . – 2 86 p. - ISBN 973-590-248-6 : 37.54.
  • Desriere pe nivele
   • mai mule nivel uri
   • Micul dic ţ ionar academic / Acad. Rom â n ă ; Inst. de Lingvistic ă
   • "Iorgu Iordan" ; cuv. î nainte de Eugen Simion ; pref. de Marius
   • Sala. - Bucure ş i : Univers Encicl. - Vol.1-2.
   • Vol.1 : Literele A-C . - 2001 . - 776 p. - ISBN 973-8240-69-7 :
   • 120.00.
   • Vol.2 : Literele D-H . - 2002 . - 673 p. - ISBN 973-637-000-3 :
   • 120.00.
   • Vol.3 : Literele I-Pr . - 2003 . - V-XCV . - 1248 p. -
   • ISBN 973-637-034-8 : 150.00.
   • Vol.4 : Literele Pr-Z . - 2003 . - V-XCV . - 1407 p. -
   • ISBN 973-637-036-4 : 150.00.
  • Conferinţe
   • Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare, conf.
   • ş t. (2003 ; B ă l ţ i)
   • Biblioteca contemporan ă î n proces de î nnoire ş i modernizare :
   • Materialele sesiunii de comunic ă ri, 15 oct. 2003. Activitatea ş t. a
   • bibliotecarilor î n an ul 2003 / coord. : E. Harconi ţ a. - B ă l ţ i, 2003. - 100
   • p. : il.
   • Antetit. : Univ. de Stat "A.Russo" din B ă l ţ i, Bibl. Ş t.
   • 22.00
  • Resurse electronice/AV materiale
   • Regina c ă r ţ ii î n Nord... [ Resursă electronică ] / Univ. de Stat
   • "A.Russo" ; alc ă t. : E. Harconi ţa ; c amerman : A. Semionic ă ;
   • tehnored. : I. Pogrebneac, I. Tamco.- B ă l ţ i,2005. - 1 CD î n cutie
   • plastic ă
   • Î n con ţ . : Regina c ă r ţ ii î n Nord.../ E. Harconi ţ a ; Colec ţ ia de
   • Carte rar ă / N. Lunic ; Arta C ă r ţ ii / L. Ro ş ca, L. Melnic
   • ISBN 9975-51-000-0: 35.00.
  • Video/audio materiale
   • Eminescu : c ă l ă torie virtual ă î n absolut [ Casetă video ] / un film de
   • Anca Damian ; vocile actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea, Dan
   • Condurache .- [ S.l. ] : Ed. Video, 2000. - 1 caset ă video î n cutie plastic ă
   • 62.25.
   • Bibliotecile ş i accesul liber la informa ţ ie [Caset ă audio] : Simpoz.
   • ş t., B ă l ţ i,1996 / Bibl. Ş t. Univ. ; Bibl. Municipal ă . - B ă l ţ i : [ S.n. ] ,1996.-
   • P.1-3 .- 1996. - 1 caset ă audio, mono, î n cutie plastic ă
   • 6.00.
  • Descrieri complementare
   • Ciobanu, Gabriel – coaut.
   • Buraga, Sabin
   • Atelier de programare în reţele de calculatoare / Sabin
   • B uraga, Gabriel Ciobanu. Iaşi: Polirom, 2001. - 239 p.-
   • ISB 973-683-755-6: 65.00.
   • Haşdeu, Bogdan Petriceicu, despre
   • Sandu, Vasile
   • Viaţa lui B.P.Haşdeu / V. Sandu. - Bucureşti: Ed. Minerva,
   • 1989. - 295 p. - (Universitas). - ISBN 973-21-0046-X: 1.44 .
  • Fişe de trimitere
   • ( generale)
   • GÎRLEANU, EMIL
   • vezi
   • G ÂRLEANU, EMIL
   • (speciale)
   • INSTITUTUL PEDAGOGIC DE STAT “A.RUSSO”
   • vezi
   • UNIVERSITATEA
   • DE STAT “ A.RUSSO”