Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 1 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
ÚVODSeznámíme se s kancelářským balíkemOpenOffice.org – který lze legálně a zdarmazískat a dále jako svobodný software šíř...
Proč používat kancelářský balík    OpenOffice.org?Je zadarmoFunguje na těchto operačních systémech:   MS Windows  ...
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    ZAČÍNÁME!
Začínáme základní prohlídkou   tabulkového editoru
MENU                       PANEL NÁSTROJŮ                          STANDA...
Základní pojmy             Základní jednotkou je BUŇKAAdresa BUŇKY = SLOUPEC ŘÁDEK
Sloupec má v záhlaví PÍSMENOSLOUPEC PROCHÁZÍ TABULKOU SVISLE   tvoří svislou úzkou oblast
ŘÁDEK PROCHÁZÍ TABULKOU VODOROVNĚ            tvoří vodorovnou úzkou oblastŘádek má v záhlaví ČÍSLO
OBLAST = sousední buňky bez mezer     Adresa OBLASTILevá horní buňka : Pravá dolní buňka
LIST – automaticky se otvírá list 1     Standartně jsou v SEŠITU 3 LISTY     LISTY – můžeme:     ●Přidávat  ...
Všechno zmizelo?      NE!Jen jsme se přepnuli na list 2
ÚPRAVA VELIKOSTI   NÁHLEDU(PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI)NEMÁ VLIV NA VELIKOST    TISKU!   NYNÍ 150%
Vyplňování sousedních buněk řadou        Do libovolné buňky napíšeme        libovolný den v týdnu.    ...
1. Ukázat na buňku(levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(vedle oblasti se v rámečku ukazujíjednotlivé dny)
Délku řady (počet členů)Určujeme tažením myši(stlačené levé tlačítko)
Do libovolné buňky napíšemelibovolný datum.Formát DD.M.RRRREditor rozpozná člen řady a logickyurčí následující člen
1. Ukázat na buňku(levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(vedle oblasti se v rámečku ukazujíjednotlivé dat...
Délku řady (počet členů)Určujeme tažením myši(stlačené levé tlačítko)
Vyplňování sousedních buněk   stejným údajem        Do libovolné buňky napíšeme        např. název města.
1. Ukázat na buňku  (levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(vedle oblasti se v rámečku ukazujestejný náz...
Délku řady (počet členů)Určujeme tažením myši(stlačené levé tlačítko)
POZOR! ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVODo libovolné buňky napíšemepeněžní částku(chceme ji opakovat v dalších buňkách -všichni ...
POZOR!     ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVO      1. Ukázat na buňku      (levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý...
POZOR!ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVO1. Vyplnit stejnou hodnotouDVĚ SOUSEDNÍ BUŇKY2. Tyto buňky vybrat jakoOBLAST3. Táhnout za...
POZOR!ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVO  Délku řady (počet členů)  Určujeme tažením myši  (stlačené levé tlačítko)
Přesunutí (přetažení) vybrané oblasti             1. Vybrat OBLAST             Určujeme tažením my...
1. Přesunutá OBLASTzůstává označená (vybraná)2. Odznačení – klepnout myšímimo oblast
Uložení a export souboru            Napíšeme krátký          seznam náhodných jmen        (n...
Uložení do .odf (.ods)       1. Menu Soubor       2. Uložit
Uložení do .odf (.ods)    1. Umístění obvyklým způsobem    2. Pojmenování    3. Nechat předvolený formát .ODF (.o...
Uložení do .xls (EXCEL)    1. Umístění obvyklým způsobem    2. Pojmenování    3. Otevřít rozbalovací menu
Uložení do .xls (EXCEL)             3. Otevřít rozbalovací menu 4. Zvolit formát .xls
Export do .pdf     1.Tlačítko PŘÍMÝ EXPORT DO PDF
Export do .pdf      1. Umístění obvyklým způsobem      2. Pojmenování      3. Formát .pdf je PŘEDVOLEN!
Export do .pdf     4. Soubor ve formátu .pdf     5. Kliknutím zkusíme soubor       OTEVŘÍT
Export do .pdf      1.Otevření v prohlížeči      ADOBE ACROBAT READER      2..PDF JE NEEDITOVATELNÝ    ...
Velikost náhledu je vADOBE ACROBAT READERplynule měnitelná (kolečko myši)
●  Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných m...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 2 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Tvoříme jednoduchý seznam
Všechny zápisy do tabulkového editoruprovádíme v základním (defaultním nastavení).Nastavení na začátku neměníme!
Tvoříme jednoduchý seznam       nájemníků v domě - tak, jak       postupně přicházejí na schůziKaždou položk...
Všechny sloupce seznamu musí sousedit       (dotýkat se)
Průběžně tvořený jednoduchýseznamje vyplněný
Vytvoříme kopii seznamu – na té budeme      provádět změny a porovnávat je      s originálem Originál     ...
Chybné abecední řazení          2. Tlačítka řazení       1. Chybný výběr oblasti
Chybné abecední řazení   4. Byty přiřazené   v originále tabulky  5. Neshodné přiřazení               ...
Správné abecední řazení           2.Tlačítka řazení         1.Vybereme celou oblast,       kde j...
Správné abecední řazení
Správné abecední řazení4. Byty přiřazené           5. SHODNÉ přiřazenív originále tabulky           ...
Řazení podle vybraného sloupce            1.Vybereme celou oblast,         kde jsou údaje o majitelích...
Řazení podle vybraného sloupce             2. Menu Data               >Řadit
2. Rozbalit menu
3. Sloupec, podle kterého třídíme          4. Nastavíme z menu
Řazení podle vybraného sloupce
Řazení podle vybraného sloupce             6.SHODNÉ přiřazení                -  5.Byty přiřa...
Nový požadavek - vytvořit rozpis úklidu haly ze seznamu s byty
1. Vyplnit první datumve formátuDD.MM.RRRR2. Druhé datum vnavazující buňce jevyšší o KROK - početdní, který se stále opaku...
4. Sloupec je vyplněn řadous KROKEM jeden týden
Rušení položky (řádku) v rozpisu          1. Ukázat na číslo řádku rušené          položky (vybere se ce...
2 . Pravým tlačítkem myši vyvolatMENU > Odstranit řádky - potvrdit
3. Po zrušení položky se narušilKROK – nutné od místa změnypřepočítat
4. Vybrat libovolné 2 buňky sesprávným KROKEM před místemvzniklé „chyby“5. Označit oblast a tahemza pravý dolní roh vyplni...
Rušení sloupce v rozpisu         1. Ukázat na popisku sloupce         PÍSMENO         (vybere se c...
2 . Pravým tlačítkem myši vyvolatMENU > Odstranit sloupec - potvrdit
Sčítání ve sloupci      Budeme vybírat poplatek a počítat      celkovou částku
1. Buňku pro uvedení součtu uvádímepřímo pod poslední buňku s vybíranoučástkou.Buňku pro uvedení součtu můžemeumístit na l...
Buňku pro uvedení součtu můžemeumístit na libovolné místo!2. Stlačíme tlačítko  Σ
3. Buňka pro vložení součtu3. Buňka pro vložení součtu  jinde- oblast pro sečtenípřímo pod sloupcem      vybírám my...
3. Oblast pro sečtenívybírám myší a      ✓
Měníme libovolnou číselnou položku v tabulce
Součet se ihned přepočte!
●  Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných m...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 3 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Připravujeme si žákovskou knížku  (tvoříme a upravujeme formulář)
To je cíl dnešní hodiny   Připravujeme si formulář pro další práci s tabulkovým editorem -Chceme vzhledný dokument, kter...
Začínáme 1. Výběr oblasti
2. Výběr ohraničení jednotlivých buněk
3. Buňky jsou ohraničené
4. První sloupec na názvy předmětů tvoříme širší
5. Sloupce na zápis známek budeme zužovat - musíme je vybrat
5. Pravým tlačítkem myši klepneme na označení vybraných sloupců
6. Otevře se nabídka nastavení šířky sloupce
7. Zvolíme menší hodnotu šířky než byla původní – například 1 cm
8. Vybrané sloupce jsou upravené na jednotnou šířku 1 cm
9. Sloučíme vybrané buňky – tedy s více buňkami se bude dále zacházet jako            s jedinou velkou buňkou
10. Slučování z menu Formát > Sloučit buňky
11. Potvrdíme ANO
12. Sloučené buňky
13. Popis tabulky
14. Pro popis průměru vložíme speciální symbol – nabídka Vložit
15. Neměníme font – pouze vybereme (rolováním) symbol Ø
16. Oblasti jsou popsané – výchozí zarovnání popisu je vlevo
17. Popis zarovnáme na střed – vybereme všechny buňky s popisem
18. Volíme – Zarovnat vodorovně na střed
19. Popisy jsou zarovnané vodorovně na střed
20. Vybíráme buňky pro vložení barevného pozadí – výběr víceNESPOJITÝCH OBLASTÍ myší – před výběrem další oblasti CTRL
21. Z panelu nástrojů volím POZADÍ
22. Popisné oblasti – volím šedou barvu
23. Výsledná oblast (Ø) – volím výraznou barvu (ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ)
23. Buňky, do kterých budu zapisovat nechávám BÍLÉ (bez pozadí!)
24. Do vybrané buňky připojím poznámku
25. Rámec poznámky v editačním režimu – můžeme zapisovat
26. Vyplnění rámce poznámky
27. V horním rohu buňky s poznámkou je barevná značka – při kontaktu          s kurzorem se zobrazí poznámka
28. Máme moc známek a málo sloupců – VKLÁDÁME SLOUPCE.Vybrat sloupec – na popisku sloupce ukázat pravým tlačítkem myši > M...
29. Informační hláška – sloučené buňky budeme muset rozdělit!
30. Vybereme sloučenou buňku > Formát > Sloučit buňky > Rozdělit buňky
31. Buňky jsou rozdělené do původního stavu – Popiska je zcela vlevo.   Červená značka = text popisky pokračuje za rámec...
32. Teď vložíme sloupce!
33. Místo původních 8 bílých sloupců je po vložení 10!Poznámka: Kolik sloupců označíme při vkládání (tady 2) tolik se jich...
34. Zpět sloučíme buňky s popisem, které jsme museli rozdělit
35. Správný popis po sloučení
36. Přidáváme do tabulky řádkyKolik jich vybereme pro přidání – tolik se jich v této operaci přidá!
37. Pro vyhodnocení vašich cvičení je nutné vložit ještě řádeks vaším jménem, třídou a školním rokem (měl by mít jiné bare...
●  Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných m...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 4 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Základní výpočty v žákovské knížce  (vkládání vzorců a funkcí)
Pískoviště●  Pro zkoušení funkčnosti vzorců, vlastností funkcí  a odlaďování postupů je vhodné si zřídit  PÍSKOVIŠTĚ....
Pískoviště1. Na pískovišti si vysvětlíme a vyzkoušíme:● Vzorec začíná =● Ve vzorci uvažujeme jen s adresami buněk!● Proto ...
Pískoviště2. Na pískovišti si porovnáme vzorec a funkci● Vzorec i funkce začíná =● Ve vzorci i ve funkci uvažujeme jen s a...
Pískoviště  Ve skutečné tabulce chceme použít funkci ARITMETICKÝ  PRŮMĚR. Potřebujeme ověřit jestli výpočtu nevadí prá...
PískovištěMenu Vložit > Funkce > Statistická > Average Přečíst co funkce řeší!   Vrátí = vypočte
Výběr oblasti pro výpočet myší   Tady se oblast zobrazí
PískovištěFunkce se musí potvrdit                 Tahem buňky za pravý dolní roh zkopírujeme vzorec   ...
PískovištěU zkopírovaného vzorce se nastaví automatickysprávný rozsah oblasti
PískovištěChybová hláška – podíváme se do seznamu chybových hlášekv nápovědě (přečtěte si popis této chyby a zkuste uvažov...
1. Otevřeme si tabulku z minulé lekce (hodiny) budeme do ní vkládat funkciAVERAGE
2. Menu > Vložit funkce > Statistické
Uspořádání zápisu                        Vrátí = vypočítá3. AVERAGE - přečíst popis funkce, uspořád...
4. Myší vybereme oblast     , ze které se průměr bude počítat.Rozsah se objeví v průvodci funkcí na 2 místech -
5. V buňce M5 je vložena funkce  6. Znaky ### = funkce je, ale zatím nejsou data
7. Tahem buňky za pravý dolní roh zkopírujemevzorec do dalších buněk
8. Začneme zadávat data
PískovištěDalší část úkolu je výsledný průměr zaokrouhlit na celé číslice vzhůru Odzkoušení vnořování funkce budeme provád...
Pískoviště1. V původní zkušební tabulce na PÍSKOVIŠTI otevřeme buňku s funkcí AVERAGE
Pískoviště2. Při vnořování funkcí musí být předcházející funkce v závorce
Pískoviště           Přečíst co funkce řeší!      Jaké parametry se zapisují a jak se oddělují!3.Menu Vlo...
Pískoviště4. Na PÍSKOVIŠTI vložíme AVERAGE do závorek
Pískoviště4. Vzorec upravíme na = ROUNDUP((AVERAGE(C5:H5));0)  5. Výpočet zaokrouhlen na celá čísla = ROUNDUP((AVERAGE(C...
Pískoviště6. Na PÍSKOVIŠTI zkopírujeme celou odladěnou funkci CTRL + C
7. Do tabulky „ostré“ vložíme celou odladěnou funkci CTRL + V● Označíme myší v zápisu funkce oblast● Myší označíme nově po...
8. Tahem buňky za pravý dolní roh zkopírujeme vzorec         do dalších buněk
Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majit...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 5 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Absolutní a relativní odkaz Logická funkce IF a OR(ověření na PÍSKOVIŠTI)
Pískoviště●  Pro zkoušení funkčnosti vzorců, vlastností funkcí  a odlaďování postupů je vhodné si zřídit  PÍSKOVIŠTĚ....
Absolutní odkaz na buňku1. Absolutní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk ...
2. Absolutních odkazů na stejnou buňku v tabulce může být mnoho!Absolutní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzor...
3. Absolutní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkNEUPRAVUJE AUTOMATICKY – tady je odkazované číslo stejné!
4. Absolutní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkNEUPRAVUJE AUTOMATICKY.Při otevření zkopírované buňky je ad...
Relativní odkaz na buňku1. Relativní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk ...
2. Relativní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk se UPRAVUJE AUTOMATICKY.
3. Relativní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkUPRAVUJE AUTOMATICKY – odkazované číslo se mění!
4. Relativní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkUPRAVUJE AUTOMATICKY.Při otevření zkopírované buňky je adre...
Logické funkceprovádí se jako test odkazovaných buněkvýstupem z logické funkce jsou stavy: TRUE –FALSE, PRAVDA – NEPRAVDA,...
Logické funkceIF – jestliže je výsledek testu TRUE, PRAVDA, 1– PAK proveď, JINAK proveďJINAK – je nepovinný argument – nem...
Logická funkce OR       Hledáme 2 < x < 3
Hledáme 2 < x < 3musí být splněny 2 logické podmínky
Hledáme 2 < x < 3 z testovaného  souboru - VÝSLEDEK
Logické funkce OR a IF
Kde je ve sloupci D uvedeno PRAVDAbude v dalším sloupci výsledek VYHOVUJEnebo nebude uvedeno nic
Testujeme už jen podmínky ve sloupci D!(syntaxe: JESTLIŽE, POTOM, JINAK)
Kde je ve sloupci D uvedeno PRAVDAje ve sloupci E výsledek VYHOVUJEnebo není uvedeno nic
Otevřeme obsah buňky – vidíme strukturupodmíněného příkazu IF
Při vnořování funkcí musí být předcházející funkce v závorce
Ve sloupci D otevřeme první funkci OR avnoříme ji do funkce IF
Při vnořování funkcí musí být předcházející funkce v závorce
Požadovaný výstup – dosažený vnořenímlogických funkcí IF a OR
Barevné zvýraznění vnořenýchlogických funkcí IF a OR
Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných  ma...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 6 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Tvoříme grafyVhodnost a užití čárového grafu
Čárový graf - vhodnost●  Používá se výhodně pro grafické znázornění  průběhu vzájemně navazujících hodnot, jakými  js...
Zadání●  Chceme graficky porovnat odběr elektrické energie  dílny (kW) v průběhu od 6 do 18 hodin v průběhu 2  dnů.● ...
●  Vstupními údaji jsou zápisy měření, které  přepíšeme do tabulky:
Postup vytvoření grafu
1. Výběr oblasti dat a popisků, ze kterých budeme tvořit graf
2. Je spuštěný průvodce grafem
3. Při tvorbě čárového grafu se nejprve objeví čárový průběh pro každý sloupec
4. První sloupec potvrdíme jako popisek – a všimneme si změn...
5. ... – a všimneme si změn – počet čar se snížil o jednu (popiska)
6. Rozsah pro Název – tvoříme popisku jednotlivé čáry
7. Rozsah pro Název – popisuje jednotlivou čáru
8. ... – a všimneme si změn – počet čar se snížil o jednu (zrušený sloupec C)Sloupec C jsme odebrali protože popiskový úda...
9. Měníme popisku sloupce D – žlutá čára v grafu
10.Ukážeme na buňku s datem 30.4.2011 – tedy zde C3
11.Došlo k požadované změně popisu žluté čáry - 30.4.2011 [So]
12.Popis grafu
13.Popis grafu ze zadávacích polí se ihned promítá do grafu
14.Základní provedení grafu – s popiskami, bez dalších barevných úprav
15. V každém sloupci naměřených hodnot odběru provedeme jednu změnu
16. Změna se okamžitě promítá do grafu
17. Pravým tlačítkem myši upravujeme vzhled vybraných oblastí
18. Měníme barvu stěny grafu
19. Výsledná změna barvy stěny grafu
20. Pravým tlačítkem myši formátujeme vybranou oblast grafu
21. Výsledek provedené barevné změny oblasti grafu
21. Odvolání provedené barevné změny oblasti grafu
Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných  ma...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 7 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Tvoříme grafyVhodnost a užití koláčového grafu
Koláčový graf - vhodnost●  Používá se výhodně pro grafické znázornění  rozdělení celku, jakými jsou třeba:●  Rozdělení...
Druhy koláčových grafů●  koláčový●  kruhový●  segmentový●  2D a 3D  POZOR!●  3D zobrazení koláčového grafu může kla...
Zpracujeme volební údajez VOLBY OSOBNOSTI ROČNÍKU       2011   do koláčového grafu
Vstupní tabulka s hlasy
Výběr oblasti
Ukázka druhů 2D koláčových grafů
Zaškrtnout první sloupec jako popisek
Klepnout do buňky, která bude tvořit název
Na buňku je absolutní odkaz(vzpomeňte si co to je a jak se píše)
Popis prvků grafu
Koláčový graf v základním 2D tvaru se  samostatnou legendou vpravo
Klepnutím levým tlačítkem se zobrazí  datové body se základními údaji
Klepnutím pravým tlačítkem nadatový bod se otevře plovoucí menu
Formát datových řad
Vkládáme popisky
Zobrazení popisky ukazujejen počet hlasů, který přísluší jednotlivým výsečím
Zobrazení popisky ukazuje% z celkového počtu, které přísluší jednotlivé výseči
Zobrazení popisky ukazuje:●% z celkového počtu, které přísluší jednotlivé výseči● kategorii – jméno kandidáta,●barevnou zn...
Nastavení umístění popisekobvykle není nutné měnit
Zkoušíme 2D typy grafu
Zkoušíme 3D typy grafů
Upravujeme 3D pohled
Úpravou 3D pohledu vizuálně zkreslujeme poměrnou velikostvýsečí – zde je Stázka s 15% vizuálně stejná jako Ondra s 21% ata...
Můžeme měnit i osvětlení koláčového 3D grafu
Úpravou 3D pohledu vizuálně zkreslujeme poměrnou velikostvýsečí – zde je Eliška s 21% výrazně větší než Ondra s 21%
Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných  ma...
Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc – 8, 9 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Tvoříme grafyVhodnost a užití sloupcového grafu
Sloupcový graf - vhodnost●  Používá se výhodně pro grafické porovnání  jednotlivých hodnot, jakými jsou třeba:●  Rozdě...
Druhy sloupcových grafů●  vertikální●  horizontální●  skládaný●  2D a 3D  POZOR!●  3D zobrazení sloupcového grafu m...
Zpracováváme volební údajez VOLBY OSOBNOSTI ROČNÍKU       2011   do sloupcového grafu
Vstupní tabulka s hlasy
Výběr oblasti
Upravujeme datové řady – výběr provádíme     levým tlačítkem myši
Vracíme se zpět k 2D sloupcovému grafu
Horizontální sloupcový diagram  pro organizaci činnosti  GANTTŮV DIAGRAM
Ganttův diagram●  Cílem Ganttova diagramu je graficky znázornit  průběh náročnější akce (např. výměna topení  v domě,...
Sloupec B – počáteční datum               Se sloupcem C – průběžnou„vypustíme“ - odstraníme        ...
Sloupec B – počáteční datum„vypustíme“ - odstranímebarvu sloupce
Sloupec B – počáteční datum„vypustíme“ - odstranímebarvu sloupce
Sloupec C – průběžná dobaúkolu
Měníme formát čísel osy -chceme zde vidět datumy
Měníme formát čísel osy -nastavujeme datum
Měníme formát čísel osy -nastavujeme datum
Zobrazený časový intervalje příliš hrubý
Měníme časový interval -rušíme automatický (20 dní)
Měníme časový interval -rušíme automatický (20 dní)nastavujeme 1 den
Úprava čitelnosti popisu osy -otočení o 90°
Ukázka promítnutí okamžitézměny délky úkolu do grafu
Můžeme popsat jednotlivékategorie – úkoly přímo dografu
Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných  ma...
Používáme tabulkový editor  OpenOffice Calc - 10 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
KANCELÁŘSKÝ BALÍK    OTEVŘEME!
Filtrujeme dataOvěření na PÍSKOVIŠTI
Význam filtrování a druhy filtrů●  Filtrací vybereme z předložených dat (tabulky) jen  ta data, která splní naše kritér...
Automatický filtr          Vstupní data
Spuštění automatického filtru -  musíme ale nejdřív vybrat oblast k filtraci!
Filtr pro vybranou oblast je aktivní- pro každý sloupec je samostatný
Tlačítka filtru
Požadovaná hodnota filtru
Výsledek filrace– rok narození = 1950
Zrušení výstupu z filtru
Standardní filtr          Vstupní data
Výběr oblasti pro filtraci
Spuštění standardního filtru
Chceme vybrat z vyznačené oblastilidi, kteří se narodili v roce 2000
Výsledek -lidé, kteří se narodili v roce 2000
Zrušení výstupu z filtru
Chceme vybrat z vyznačené oblastilidi, kteří se narodili od roku 1950      (1951, 1952....)
Výsledek -lidé, kteří se narodili od roku 1950
Nastavení filtru pronastavení narození v rozmezí    1956 - 1992
Výstup z filtrunastaveného pro narození v rozmezí      1956 - 1992
Zrušení výstupu z filtru
Seznam zdrojů:●  V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných  ma...
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Opencalc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opencalc

16,333 views
16,469 views

Published on

Základy použití tabulkového editoru Opencalc z balíku OpenOffice

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,562
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opencalc

 1. 1. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 1 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 2. 2. ÚVODSeznámíme se s kancelářským balíkemOpenOffice.org – který lze legálně a zdarmazískat a dále jako svobodný software šířit.Program je možné dále šířit – zcela legálně a jemožné v něm provádět i úpravy a změny (rovněžlegálně).
 3. 3. Proč používat kancelářský balík OpenOffice.org?Je zadarmoFunguje na těchto operačních systémech: MS Windows Linux Solaris FreeBSDPodporuje otevřený souborový formátOpenDocument – standard ISO 26300.Umí načítat formáty kancelářského balíkuMS Office.
 4. 4. KANCELÁŘSKÝ BALÍK ZAČÍNÁME!
 5. 5. Začínáme základní prohlídkou tabulkového editoru
 6. 6. MENU PANEL NÁSTROJŮ STANDARDNÍ Všechny zápisy do tabulkového editoru provádíme v základním (defaultním nastavení). Nastavení na začátku neměníme!
 7. 7. Základní pojmy Základní jednotkou je BUŇKAAdresa BUŇKY = SLOUPEC ŘÁDEK
 8. 8. Sloupec má v záhlaví PÍSMENOSLOUPEC PROCHÁZÍ TABULKOU SVISLE tvoří svislou úzkou oblast
 9. 9. ŘÁDEK PROCHÁZÍ TABULKOU VODOROVNĚ tvoří vodorovnou úzkou oblastŘádek má v záhlaví ČÍSLO
 10. 10. OBLAST = sousední buňky bez mezer Adresa OBLASTILevá horní buňka : Pravá dolní buňka
 11. 11. LIST – automaticky se otvírá list 1 Standartně jsou v SEŠITU 3 LISTY LISTY – můžeme: ●Přidávat ●Odebírat ●Přejmenovávat
 12. 12. Všechno zmizelo? NE!Jen jsme se přepnuli na list 2
 13. 13. ÚPRAVA VELIKOSTI NÁHLEDU(PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI)NEMÁ VLIV NA VELIKOST TISKU! NYNÍ 150%
 14. 14. Vyplňování sousedních buněk řadou Do libovolné buňky napíšeme libovolný den v týdnu. Editor rozpozná člen řady a logicky určí následující člen
 15. 15. 1. Ukázat na buňku(levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(vedle oblasti se v rámečku ukazujíjednotlivé dny)
 16. 16. Délku řady (počet členů)Určujeme tažením myši(stlačené levé tlačítko)
 17. 17. Do libovolné buňky napíšemelibovolný datum.Formát DD.M.RRRREditor rozpozná člen řady a logickyurčí následující člen
 18. 18. 1. Ukázat na buňku(levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(vedle oblasti se v rámečku ukazujíjednotlivé datumy)
 19. 19. Délku řady (počet členů)Určujeme tažením myši(stlačené levé tlačítko)
 20. 20. Vyplňování sousedních buněk stejným údajem Do libovolné buňky napíšeme např. název města.
 21. 21. 1. Ukázat na buňku (levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(vedle oblasti se v rámečku ukazujestejný název města)
 22. 22. Délku řady (počet členů)Určujeme tažením myši(stlačené levé tlačítko)
 23. 23. POZOR! ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVODo libovolné buňky napíšemepeněžní částku(chceme ji opakovat v dalších buňkách -všichni zaplatili stejně)
 24. 24. POZOR! ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVO 1. Ukázat na buňku (levé tlačítko myši)2. Táhnout za pravý dolní roh buňky(ČÍSLO SE MĚNÍ!)TO ALE NECHCEME!CHCEME VYPLNĚNÍ STEJNOU ČÁSTKOU
 25. 25. POZOR!ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVO1. Vyplnit stejnou hodnotouDVĚ SOUSEDNÍ BUŇKY2. Tyto buňky vybrat jakoOBLAST3. Táhnout za pravý dolní rohOBLASTI
 26. 26. POZOR!ČÍSLO SE NECHOVÁ JAKO SLOVO Délku řady (počet členů) Určujeme tažením myši (stlačené levé tlačítko)
 27. 27. Přesunutí (přetažení) vybrané oblasti 1. Vybrat OBLAST Určujeme tažením myši (stlačené levé tlačítko) 2. PŘETÁHNOUT (stlačené levé tlačítko) 3. UPUSTIT (uvolnit levé tlačítko)
 28. 28. 1. Přesunutá OBLASTzůstává označená (vybraná)2. Odznačení – klepnout myšímimo oblast
 29. 29. Uložení a export souboru Napíšeme krátký seznam náhodných jmen (nebo jmen spolužáků, sousedů...)
 30. 30. Uložení do .odf (.ods) 1. Menu Soubor 2. Uložit
 31. 31. Uložení do .odf (.ods) 1. Umístění obvyklým způsobem 2. Pojmenování 3. Nechat předvolený formát .ODF (.ods)
 32. 32. Uložení do .xls (EXCEL) 1. Umístění obvyklým způsobem 2. Pojmenování 3. Otevřít rozbalovací menu
 33. 33. Uložení do .xls (EXCEL) 3. Otevřít rozbalovací menu 4. Zvolit formát .xls
 34. 34. Export do .pdf 1.Tlačítko PŘÍMÝ EXPORT DO PDF
 35. 35. Export do .pdf 1. Umístění obvyklým způsobem 2. Pojmenování 3. Formát .pdf je PŘEDVOLEN!
 36. 36. Export do .pdf 4. Soubor ve formátu .pdf 5. Kliknutím zkusíme soubor OTEVŘÍT
 37. 37. Export do .pdf 1.Otevření v prohlížeči ADOBE ACROBAT READER 2..PDF JE NEEDITOVATELNÝ FORMÁT
 38. 38. Velikost náhledu je vADOBE ACROBAT READERplynule měnitelná (kolečko myši)
 39. 39. ● Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů .● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 40. 40. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 2 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 41. 41. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 42. 42. Tvoříme jednoduchý seznam
 43. 43. Všechny zápisy do tabulkového editoruprovádíme v základním (defaultním nastavení).Nastavení na začátku neměníme!
 44. 44. Tvoříme jednoduchý seznam nájemníků v domě - tak, jak postupně přicházejí na schůziKaždou položku píšeme do samostatného sloupce
 45. 45. Všechny sloupce seznamu musí sousedit (dotýkat se)
 46. 46. Průběžně tvořený jednoduchýseznamje vyplněný
 47. 47. Vytvoříme kopii seznamu – na té budeme provádět změny a porovnávat je s originálem Originál kopieCTRL + C CTRL + V
 48. 48. Chybné abecední řazení 2. Tlačítka řazení 1. Chybný výběr oblasti
 49. 49. Chybné abecední řazení 4. Byty přiřazené v originále tabulky 5. Neshodné přiřazení - CHYBNÝ POSTUP
 50. 50. Správné abecední řazení 2.Tlačítka řazení 1.Vybereme celou oblast, kde jsou údaje o majitelích a bytech
 51. 51. Správné abecední řazení
 52. 52. Správné abecední řazení4. Byty přiřazené 5. SHODNÉ přiřazenív originále tabulky - SPRÁVNÝ POSTUP
 53. 53. Řazení podle vybraného sloupce 1.Vybereme celou oblast, kde jsou údaje o majitelích a bytech
 54. 54. Řazení podle vybraného sloupce 2. Menu Data >Řadit
 55. 55. 2. Rozbalit menu
 56. 56. 3. Sloupec, podle kterého třídíme 4. Nastavíme z menu
 57. 57. Řazení podle vybraného sloupce
 58. 58. Řazení podle vybraného sloupce 6.SHODNÉ přiřazení - 5.Byty přiřazené SPRÁVNÝ POSTUP v originále tabulky
 59. 59. Nový požadavek - vytvořit rozpis úklidu haly ze seznamu s byty
 60. 60. 1. Vyplnit první datumve formátuDD.MM.RRRR2. Druhé datum vnavazující buňce jevyšší o KROK - početdní, který se stále opakuje3. Označit oblast a tahemza pravý dolní roh vyplnitsloupec řadou
 61. 61. 4. Sloupec je vyplněn řadous KROKEM jeden týden
 62. 62. Rušení položky (řádku) v rozpisu 1. Ukázat na číslo řádku rušené položky (vybere se celý řádek)
 63. 63. 2 . Pravým tlačítkem myši vyvolatMENU > Odstranit řádky - potvrdit
 64. 64. 3. Po zrušení položky se narušilKROK – nutné od místa změnypřepočítat
 65. 65. 4. Vybrat libovolné 2 buňky sesprávným KROKEM před místemvzniklé „chyby“5. Označit oblast a tahemza pravý dolní roh vyplnitsloupec řadou
 66. 66. Rušení sloupce v rozpisu 1. Ukázat na popisku sloupce PÍSMENO (vybere se celý sloupec)
 67. 67. 2 . Pravým tlačítkem myši vyvolatMENU > Odstranit sloupec - potvrdit
 68. 68. Sčítání ve sloupci Budeme vybírat poplatek a počítat celkovou částku
 69. 69. 1. Buňku pro uvedení součtu uvádímepřímo pod poslední buňku s vybíranoučástkou.Buňku pro uvedení součtu můžemeumístit na libovolné místo!2. Stlačíme tlačítko Σ
 70. 70. Buňku pro uvedení součtu můžemeumístit na libovolné místo!2. Stlačíme tlačítko Σ
 71. 71. 3. Buňka pro vložení součtu3. Buňka pro vložení součtu jinde- oblast pro sečtenípřímo pod sloupcem vybírám myší- oblast se sama vybere a ✓
 72. 72. 3. Oblast pro sečtenívybírám myší a ✓
 73. 73. Měníme libovolnou číselnou položku v tabulce
 74. 74. Součet se ihned přepočte!
 75. 75. ● Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 76. 76. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 3 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 77. 77. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 78. 78. Připravujeme si žákovskou knížku (tvoříme a upravujeme formulář)
 79. 79. To je cíl dnešní hodiny Připravujeme si formulář pro další práci s tabulkovým editorem -Chceme vzhledný dokument, který můžeme ROZŠIŘOVAT PODLE POTŘEBY
 80. 80. Začínáme 1. Výběr oblasti
 81. 81. 2. Výběr ohraničení jednotlivých buněk
 82. 82. 3. Buňky jsou ohraničené
 83. 83. 4. První sloupec na názvy předmětů tvoříme širší
 84. 84. 5. Sloupce na zápis známek budeme zužovat - musíme je vybrat
 85. 85. 5. Pravým tlačítkem myši klepneme na označení vybraných sloupců
 86. 86. 6. Otevře se nabídka nastavení šířky sloupce
 87. 87. 7. Zvolíme menší hodnotu šířky než byla původní – například 1 cm
 88. 88. 8. Vybrané sloupce jsou upravené na jednotnou šířku 1 cm
 89. 89. 9. Sloučíme vybrané buňky – tedy s více buňkami se bude dále zacházet jako s jedinou velkou buňkou
 90. 90. 10. Slučování z menu Formát > Sloučit buňky
 91. 91. 11. Potvrdíme ANO
 92. 92. 12. Sloučené buňky
 93. 93. 13. Popis tabulky
 94. 94. 14. Pro popis průměru vložíme speciální symbol – nabídka Vložit
 95. 95. 15. Neměníme font – pouze vybereme (rolováním) symbol Ø
 96. 96. 16. Oblasti jsou popsané – výchozí zarovnání popisu je vlevo
 97. 97. 17. Popis zarovnáme na střed – vybereme všechny buňky s popisem
 98. 98. 18. Volíme – Zarovnat vodorovně na střed
 99. 99. 19. Popisy jsou zarovnané vodorovně na střed
 100. 100. 20. Vybíráme buňky pro vložení barevného pozadí – výběr víceNESPOJITÝCH OBLASTÍ myší – před výběrem další oblasti CTRL
 101. 101. 21. Z panelu nástrojů volím POZADÍ
 102. 102. 22. Popisné oblasti – volím šedou barvu
 103. 103. 23. Výsledná oblast (Ø) – volím výraznou barvu (ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ)
 104. 104. 23. Buňky, do kterých budu zapisovat nechávám BÍLÉ (bez pozadí!)
 105. 105. 24. Do vybrané buňky připojím poznámku
 106. 106. 25. Rámec poznámky v editačním režimu – můžeme zapisovat
 107. 107. 26. Vyplnění rámce poznámky
 108. 108. 27. V horním rohu buňky s poznámkou je barevná značka – při kontaktu s kurzorem se zobrazí poznámka
 109. 109. 28. Máme moc známek a málo sloupců – VKLÁDÁME SLOUPCE.Vybrat sloupec – na popisku sloupce ukázat pravým tlačítkem myši > MENU > VLOŽIT SLOUPCE
 110. 110. 29. Informační hláška – sloučené buňky budeme muset rozdělit!
 111. 111. 30. Vybereme sloučenou buňku > Formát > Sloučit buňky > Rozdělit buňky
 112. 112. 31. Buňky jsou rozdělené do původního stavu – Popiska je zcela vlevo. Červená značka = text popisky pokračuje za rámec buňky
 113. 113. 32. Teď vložíme sloupce!
 114. 114. 33. Místo původních 8 bílých sloupců je po vložení 10!Poznámka: Kolik sloupců označíme při vkládání (tady 2) tolik se jich vloží navíc!
 115. 115. 34. Zpět sloučíme buňky s popisem, které jsme museli rozdělit
 116. 116. 35. Správný popis po sloučení
 117. 117. 36. Přidáváme do tabulky řádkyKolik jich vybereme pro přidání – tolik se jich v této operaci přidá!
 118. 118. 37. Pro vyhodnocení vašich cvičení je nutné vložit ještě řádeks vaším jménem, třídou a školním rokem (měl by mít jiné barevné pozadí)
 119. 119. ● Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 120. 120. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 4 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 121. 121. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 122. 122. Základní výpočty v žákovské knížce (vkládání vzorců a funkcí)
 123. 123. Pískoviště● Pro zkoušení funkčnosti vzorců, vlastností funkcí a odlaďování postupů je vhodné si zřídit PÍSKOVIŠTĚ.● Je to jeden list v tabulkovém editoru vyhrazený pro experimenty bez nebezpečí narušení již hotové práce.● Nebo na odlaďování nápadu.● Nebo na seznámení se syntaxí vzorců a funkcí z literatury – tady z nápovědy OpenOffice Calc.
 124. 124. Pískoviště1. Na pískovišti si vysvětlíme a vyzkoušíme:● Vzorec začíná =● Ve vzorci uvažujeme jen s adresami buněk!● Proto jsou na obrázku buňky PRÁZDNÉ!
 125. 125. Pískoviště2. Na pískovišti si porovnáme vzorec a funkci● Vzorec i funkce začíná =● Ve vzorci i ve funkci uvažujeme jen s adresami buněk!● Proto jsou na obrázku buňky PRÁZDNÉ!● Funkce je připravený výpočet (jeden nebo více propojených vzorců) a vybírá se z nabídky funkcí (menu Vložit > Funkce)
 126. 126. Pískoviště Ve skutečné tabulce chceme použít funkci ARITMETICKÝ PRŮMĚR. Potřebujeme ověřit jestli výpočtu nevadí prázdné buňky. To ověříme na PÍSKOVIŠTINa PÍSKOVIŠTI si připravíme stejnou situaciprázdné buňky zde označíme červeným pozadím
 127. 127. PískovištěMenu Vložit > Funkce > Statistická > Average Přečíst co funkce řeší! Vrátí = vypočte
 128. 128. Výběr oblasti pro výpočet myší Tady se oblast zobrazí
 129. 129. PískovištěFunkce se musí potvrdit  Tahem buňky za pravý dolní roh zkopírujeme vzorec do dalších buněk
 130. 130. PískovištěU zkopírovaného vzorce se nastaví automatickysprávný rozsah oblasti
 131. 131. PískovištěChybová hláška – podíváme se do seznamu chybových hlášekv nápovědě (přečtěte si popis této chyby a zkuste uvažovat, co ji způsobilo)
 132. 132. 1. Otevřeme si tabulku z minulé lekce (hodiny) budeme do ní vkládat funkciAVERAGE
 133. 133. 2. Menu > Vložit funkce > Statistické
 134. 134. Uspořádání zápisu Vrátí = vypočítá3. AVERAGE - přečíst popis funkce, uspořádání zápisu (tzv. syntaxe)
 135. 135. 4. Myší vybereme oblast , ze které se průměr bude počítat.Rozsah se objeví v průvodci funkcí na 2 místech -
 136. 136. 5. V buňce M5 je vložena funkce 6. Znaky ### = funkce je, ale zatím nejsou data
 137. 137. 7. Tahem buňky za pravý dolní roh zkopírujemevzorec do dalších buněk
 138. 138. 8. Začneme zadávat data
 139. 139. PískovištěDalší část úkolu je výsledný průměr zaokrouhlit na celé číslice vzhůru Odzkoušení vnořování funkce budeme provádět na PÍSKOVIŠTI
 140. 140. Pískoviště1. V původní zkušební tabulce na PÍSKOVIŠTI otevřeme buňku s funkcí AVERAGE
 141. 141. Pískoviště2. Při vnořování funkcí musí být předcházející funkce v závorce
 142. 142. Pískoviště Přečíst co funkce řeší! Jaké parametry se zapisují a jak se oddělují!3.Menu Vložit > funkci > Matematické > ROUNDUP
 143. 143. Pískoviště4. Na PÍSKOVIŠTI vložíme AVERAGE do závorek
 144. 144. Pískoviště4. Vzorec upravíme na = ROUNDUP((AVERAGE(C5:H5));0) 5. Výpočet zaokrouhlen na celá čísla = ROUNDUP((AVERAGE(C5:H5));0)
 145. 145. Pískoviště6. Na PÍSKOVIŠTI zkopírujeme celou odladěnou funkci CTRL + C
 146. 146. 7. Do tabulky „ostré“ vložíme celou odladěnou funkci CTRL + V● Označíme myší v zápisu funkce oblast● Myší označíme nově požadovanou oblast (červený rámec)● Potvrdíme 
 147. 147. 8. Tahem buňky za pravý dolní roh zkopírujeme vzorec do dalších buněk
 148. 148. Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 149. 149. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 5 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 150. 150. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 151. 151. Absolutní a relativní odkaz Logická funkce IF a OR(ověření na PÍSKOVIŠTI)
 152. 152. Pískoviště● Pro zkoušení funkčnosti vzorců, vlastností funkcí a odlaďování postupů je vhodné si zřídit PÍSKOVIŠTĚ.● Je to jeden list v tabulkovém editoru vyhrazený pro experimenty bez nebezpečí narušení již hotové práce.● Nebo na odlaďování nápadu.● Nebo na seznámení se syntaxí vzorců a funkcí z literatury – tady z nápovědy OpenOffice Calc.
 153. 153. Absolutní odkaz na buňku1. Absolutní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk se NEUPRAVUJE AUTOMATICKY.Tvoří se připsáním znaku $ před a za písmeno v adrese buňky.
 154. 154. 2. Absolutních odkazů na stejnou buňku v tabulce může být mnoho!Absolutní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk se NEUPRAVUJE AUTOMATICKY.
 155. 155. 3. Absolutní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkNEUPRAVUJE AUTOMATICKY – tady je odkazované číslo stejné!
 156. 156. 4. Absolutní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkNEUPRAVUJE AUTOMATICKY.Při otevření zkopírované buňky je adresa odkazu pořád stejná!
 157. 157. Relativní odkaz na buňku1. Relativní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk se UPRAVUJE AUTOMATICKY.
 158. 158. 2. Relativní odkaz na buňku (zde na A3) se zapisuje jako vzorec =Při zkopírování do dalších buněk se UPRAVUJE AUTOMATICKY.
 159. 159. 3. Relativní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkUPRAVUJE AUTOMATICKY – odkazované číslo se mění!
 160. 160. 4. Relativní odkaz na buňku se při zkopírování do dalších buněkUPRAVUJE AUTOMATICKY.Při otevření zkopírované buňky je adresa odkazu JINÁ!
 161. 161. Logické funkceprovádí se jako test odkazovaných buněkvýstupem z logické funkce jsou stavy: TRUE –FALSE, PRAVDA – NEPRAVDA, 1 – 0OR – výsledkem je TRUE, PRAVDA, 1 – jestližejedna nebo více z testovaných podmínek splňujípodmínku; používá se hlavně pro zápis intervalunapř. 2< x <5
 162. 162. Logické funkceIF – jestliže je výsledek testu TRUE, PRAVDA, 1– PAK proveď, JINAK proveďJINAK – je nepovinný argument – nemusíme hotedy vyplňovatSpolečně funkce IF a OR použijeme prootestování intervalu s provedením požadavku přisplnění podmínky testu.
 163. 163. Logická funkce OR Hledáme 2 < x < 3
 164. 164. Hledáme 2 < x < 3musí být splněny 2 logické podmínky
 165. 165. Hledáme 2 < x < 3 z testovaného souboru - VÝSLEDEK
 166. 166. Logické funkce OR a IF
 167. 167. Kde je ve sloupci D uvedeno PRAVDAbude v dalším sloupci výsledek VYHOVUJEnebo nebude uvedeno nic
 168. 168. Testujeme už jen podmínky ve sloupci D!(syntaxe: JESTLIŽE, POTOM, JINAK)
 169. 169. Kde je ve sloupci D uvedeno PRAVDAje ve sloupci E výsledek VYHOVUJEnebo není uvedeno nic
 170. 170. Otevřeme obsah buňky – vidíme strukturupodmíněného příkazu IF
 171. 171. Při vnořování funkcí musí být předcházející funkce v závorce
 172. 172. Ve sloupci D otevřeme první funkci OR avnoříme ji do funkce IF
 173. 173. Při vnořování funkcí musí být předcházející funkce v závorce
 174. 174. Požadovaný výstup – dosažený vnořenímlogických funkcí IF a OR
 175. 175. Barevné zvýraznění vnořenýchlogických funkcí IF a OR
 176. 176. Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 177. 177. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 6 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 178. 178. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 179. 179. Tvoříme grafyVhodnost a užití čárového grafu
 180. 180. Čárový graf - vhodnost● Používá se výhodně pro grafické znázornění průběhu vzájemně navazujících hodnot, jakými jsou třeba:● Odběrové diagramy (spotřeby energie v průběhu času)● Výsledky měření výkonu motoru a krouticího momentu při různých otáčkách● Měření teploty motoru v průběhu času.
 181. 181. Zadání● Chceme graficky porovnat odběr elektrické energie dílny (kW) v průběhu od 6 do 18 hodin v průběhu 2 dnů.● Požadovaným výstupem je graf – např:
 182. 182. ● Vstupními údaji jsou zápisy měření, které přepíšeme do tabulky:
 183. 183. Postup vytvoření grafu
 184. 184. 1. Výběr oblasti dat a popisků, ze kterých budeme tvořit graf
 185. 185. 2. Je spuštěný průvodce grafem
 186. 186. 3. Při tvorbě čárového grafu se nejprve objeví čárový průběh pro každý sloupec
 187. 187. 4. První sloupec potvrdíme jako popisek – a všimneme si změn...
 188. 188. 5. ... – a všimneme si změn – počet čar se snížil o jednu (popiska)
 189. 189. 6. Rozsah pro Název – tvoříme popisku jednotlivé čáry
 190. 190. 7. Rozsah pro Název – popisuje jednotlivou čáru
 191. 191. 8. ... – a všimneme si změn – počet čar se snížil o jednu (zrušený sloupec C)Sloupec C jsme odebrali protože popiskový údaj – hodina měření už v grafu je ze sloupce A
 192. 192. 9. Měníme popisku sloupce D – žlutá čára v grafu
 193. 193. 10.Ukážeme na buňku s datem 30.4.2011 – tedy zde C3
 194. 194. 11.Došlo k požadované změně popisu žluté čáry - 30.4.2011 [So]
 195. 195. 12.Popis grafu
 196. 196. 13.Popis grafu ze zadávacích polí se ihned promítá do grafu
 197. 197. 14.Základní provedení grafu – s popiskami, bez dalších barevných úprav
 198. 198. 15. V každém sloupci naměřených hodnot odběru provedeme jednu změnu
 199. 199. 16. Změna se okamžitě promítá do grafu
 200. 200. 17. Pravým tlačítkem myši upravujeme vzhled vybraných oblastí
 201. 201. 18. Měníme barvu stěny grafu
 202. 202. 19. Výsledná změna barvy stěny grafu
 203. 203. 20. Pravým tlačítkem myši formátujeme vybranou oblast grafu
 204. 204. 21. Výsledek provedené barevné změny oblasti grafu
 205. 205. 21. Odvolání provedené barevné změny oblasti grafu
 206. 206. Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 207. 207. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 7 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 208. 208. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 209. 209. Tvoříme grafyVhodnost a užití koláčového grafu
 210. 210. Koláčový graf - vhodnost● Používá se výhodně pro grafické znázornění rozdělení celku, jakými jsou třeba:● Rozdělení odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům – VOLBY● Rozdělení trhu – zastoupení jednotlivých firem (srovnává se vždy stejná kategorie – např. počet zákazníků, počet prodaných aut stejné třídy...)● Rozdělení výplaty na jednotlivé položky (nájem, jídlo, energie...)
 211. 211. Druhy koláčových grafů● koláčový● kruhový● segmentový● 2D a 3D POZOR!● 3D zobrazení koláčového grafu může klamat – při natočení jsou výseče zkresleny – v přední části zobrazení se jeví větší než ve skutečnosti jsou
 212. 212. Zpracujeme volební údajez VOLBY OSOBNOSTI ROČNÍKU 2011 do koláčového grafu
 213. 213. Vstupní tabulka s hlasy
 214. 214. Výběr oblasti
 215. 215. Ukázka druhů 2D koláčových grafů
 216. 216. Zaškrtnout první sloupec jako popisek
 217. 217. Klepnout do buňky, která bude tvořit název
 218. 218. Na buňku je absolutní odkaz(vzpomeňte si co to je a jak se píše)
 219. 219. Popis prvků grafu
 220. 220. Koláčový graf v základním 2D tvaru se samostatnou legendou vpravo
 221. 221. Klepnutím levým tlačítkem se zobrazí datové body se základními údaji
 222. 222. Klepnutím pravým tlačítkem nadatový bod se otevře plovoucí menu
 223. 223. Formát datových řad
 224. 224. Vkládáme popisky
 225. 225. Zobrazení popisky ukazujejen počet hlasů, který přísluší jednotlivým výsečím
 226. 226. Zobrazení popisky ukazuje% z celkového počtu, které přísluší jednotlivé výseči
 227. 227. Zobrazení popisky ukazuje:●% z celkového počtu, které přísluší jednotlivé výseči● kategorii – jméno kandidáta,●barevnou značku – klíč legendy
 228. 228. Nastavení umístění popisekobvykle není nutné měnit
 229. 229. Zkoušíme 2D typy grafu
 230. 230. Zkoušíme 3D typy grafů
 231. 231. Upravujeme 3D pohled
 232. 232. Úpravou 3D pohledu vizuálně zkreslujeme poměrnou velikostvýsečí – zde je Stázka s 15% vizuálně stejná jako Ondra s 21% ataké je vizuálně větší než Eliška s 21%
 233. 233. Můžeme měnit i osvětlení koláčového 3D grafu
 234. 234. Úpravou 3D pohledu vizuálně zkreslujeme poměrnou velikostvýsečí – zde je Eliška s 21% výrazně větší než Ondra s 21%
 235. 235. Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 236. 236. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc – 8, 9 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 237. 237. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 238. 238. Tvoříme grafyVhodnost a užití sloupcového grafu
 239. 239. Sloupcový graf - vhodnost● Používá se výhodně pro grafické porovnání jednotlivých hodnot, jakými jsou třeba:● Rozdělení odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům – VOLBY● Výše mezd v jednotlivých letech (jak mzda spokojených zaměstnanců roste)● Plánování a organizování výroby, montáže (aplikace pro Ganttův diagram)
 240. 240. Druhy sloupcových grafů● vertikální● horizontální● skládaný● 2D a 3D POZOR!● 3D zobrazení sloupcového grafu může klamat – a nelze z něj správně a přesně odečítat. (Je vhodný spíš pro upoutání pozornosti než pro odečítání hodnot z grafu.)
 241. 241. Zpracováváme volební údajez VOLBY OSOBNOSTI ROČNÍKU 2011 do sloupcového grafu
 242. 242. Vstupní tabulka s hlasy
 243. 243. Výběr oblasti
 244. 244. Upravujeme datové řady – výběr provádíme levým tlačítkem myši
 245. 245. Vracíme se zpět k 2D sloupcovému grafu
 246. 246. Horizontální sloupcový diagram pro organizaci činnosti GANTTŮV DIAGRAM
 247. 247. Ganttův diagram● Cílem Ganttova diagramu je graficky znázornit průběh náročnější akce (např. výměna topení v domě, příprava větší kulturní akce – maturitního plesu).● Při grafickém znázornění vidíme jak dlouho bude jednotlivá část (např. demontáž původního topení, nebo zajištění sponzorů pro ples) trvat a jak bude navazovat na ostatní činnosti.● Pro náročnější použití jsou specializované programy pro tvorbu Ganttova diagramu – pro základní seznámení dostačuje tabulkový editor.
 248. 248. Sloupec B – počáteční datum Se sloupcem C – průběžnou„vypustíme“ - odstraníme dobou budeme dále pracovatbarvu sloupce
 249. 249. Sloupec B – počáteční datum„vypustíme“ - odstranímebarvu sloupce
 250. 250. Sloupec B – počáteční datum„vypustíme“ - odstranímebarvu sloupce
 251. 251. Sloupec C – průběžná dobaúkolu
 252. 252. Měníme formát čísel osy -chceme zde vidět datumy
 253. 253. Měníme formát čísel osy -nastavujeme datum
 254. 254. Měníme formát čísel osy -nastavujeme datum
 255. 255. Zobrazený časový intervalje příliš hrubý
 256. 256. Měníme časový interval -rušíme automatický (20 dní)
 257. 257. Měníme časový interval -rušíme automatický (20 dní)nastavujeme 1 den
 258. 258. Úprava čitelnosti popisu osy -otočení o 90°
 259. 259. Ukázka promítnutí okamžitézměny délky úkolu do grafu
 260. 260. Můžeme popsat jednotlivékategorie – úkoly přímo dografu
 261. 261. Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]
 262. 262. Používáme tabulkový editor OpenOffice Calc - 10 © Ing. Libor Jakubčík, 2011
 263. 263. KANCELÁŘSKÝ BALÍK OTEVŘEME!
 264. 264. Filtrujeme dataOvěření na PÍSKOVIŠTI
 265. 265. Význam filtrování a druhy filtrů● Filtrací vybereme z předložených dat (tabulky) jen ta data, která splní naše kritéria. Pro snazší představu - máme netříděný seznam lidí s daty narození.● Filtrací mohu jednoduše vybrat jen ty, kteří se třeba narodili ve stejném roce jako já – a použiji k tomu ten nejjednoduší automatický filtr.● Mohu ale vybírat podle složitějších kritérií – např. kdo z osob uvedených v seznamu se narodil mezi lety... - k tomu použiji standardní filtr.
 266. 266. Automatický filtr Vstupní data
 267. 267. Spuštění automatického filtru - musíme ale nejdřív vybrat oblast k filtraci!
 268. 268. Filtr pro vybranou oblast je aktivní- pro každý sloupec je samostatný
 269. 269. Tlačítka filtru
 270. 270. Požadovaná hodnota filtru
 271. 271. Výsledek filrace– rok narození = 1950
 272. 272. Zrušení výstupu z filtru
 273. 273. Standardní filtr Vstupní data
 274. 274. Výběr oblasti pro filtraci
 275. 275. Spuštění standardního filtru
 276. 276. Chceme vybrat z vyznačené oblastilidi, kteří se narodili v roce 2000
 277. 277. Výsledek -lidé, kteří se narodili v roce 2000
 278. 278. Zrušení výstupu z filtru
 279. 279. Chceme vybrat z vyznačené oblastilidi, kteří se narodili od roku 1950 (1951, 1952....)
 280. 280. Výsledek -lidé, kteří se narodili od roku 1950
 281. 281. Nastavení filtru pronastavení narození v rozmezí 1956 - 1992
 282. 282. Výstup z filtrunastaveného pro narození v rozmezí 1956 - 1992
 283. 283. Zrušení výstupu z filtru
 284. 284. Seznam zdrojů:● V textu a obrázcích uvedené ochranné známky a obchodní značky jsou vlastnictvím jejich oprávněných majitelů.● Logo OpenOffice <http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/openoffice_logo.jpg>, [cit: 12.4.2011]

×