Citation

10,714 views
11,021 views

Published on

Published in: Education

Citation

 1. 1. ЦИТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
 2. 2. НАВЧАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ Людмила Виноградова,  бібліограф Інтернет-центру ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва"
 3. 3. Популярні форми електронних публікацій
 4. 4. ЦИТУВАННЯ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ: <ul><li>поінформуваті про якісь новини; </li></ul><ul><li>підкріпити довіру до власної думки; </li></ul><ul><li>на підставі кількох досліджень провести своє дослідження; </li></ul><ul><li>показати різні точки зору з певної тематики; </li></ul><ul><li>привернути уваги до предмету обговорення або дослідження; </li></ul><ul><li>показати різну від висловленої кимось точку зору; </li></ul><ul><li>заглибитись в тему дослідження та розширити межі суджень. </li></ul>
 5. 5. Малюнок створено за матеріалами статті: Stolley К. Is It Plagiarism Yet?[ Електронний ресурс]/ Karl Stolley, Allen Brizee. - Елекрон. текст. данні. - Режим доступу: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/02, вільний. - Назва з екрану. - Мова: англ. - Стаття від 21.04.2010. - Перевірено: 14.09.2011.
 6. 6. Цитування (ЛАТ. CITATUM ВІД CITO — ВИКЛИКАЮ, ПРОГОЛО­ШУЮ, НАЗИВАЮ) <ul><li>Це пряме художнє використання першо­джерела з посиланням на нього, введення тексту іншого автора до тексту власного твору, пряме , а іноді опосередко­ване запозичення окремих елементів і тем із літературного першоджерела </li></ul><ul><li>Опосередковане цитування: Парафраз та Резюме </li></ul><ul><li>Парафра́за (від  грец.   παράφρασις  — переказ) — переказ, виклад тексту своїми словами. </li></ul><ul><li>докладне пояснення короткого тексту,  </li></ul><ul><li>скорочений виклад великого тексту (адаптація),  </li></ul><ul><li>спрощений виклад важкого для розуміння тексту з короткими роз'ясненнями,  </li></ul><ul><li>перекладення прозаїчного тексту у вірші,  </li></ul><ul><li>перекладення віршів в прозу.  </li></ul><ul><li>частковий переказ тексту. </li></ul><ul><li>На відміну від Резюме в Парафразі можливо зосередитись на одній з ідей автора  </li></ul>
 7. 7. Основн і принципи цитування
 8. 8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО УРИВОК З ОДНОІМЕННОЇ СТАТТІ ВІЛЬНОЇ ЕНИЦИКЛОПЕДІЇ «ВІКІПЕДІЯ» <ul><li>«Авторське право  ( скор.:   АП ) — набір  виключних прав , які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. АП історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині АП поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи  комп'ютерні програми ,  бази даних ,  фільми ,  фотографії  і  скульптури ,  архітектурні проекти ,  рекламні проспекти ,  карти  і  технічні креслення . </li></ul><ul><li>Авторське право є ключовою  галуззю   права інтелектуальної власності ; воно призначене захищати лише зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі. Іншими словами, якщо ви придумали новий та зручний спосіб зав'язування шнурків на взутті, новий спосіб приготування яєчні або новий склад розчину для надування мильних пузирів і видали брошуру, у якій було описано ці способи — то авторське право захищатиме лише текст брошур, а не винайдені вами способи та речовину.» </li></ul>
 9. 9. Цитування та авторське право <ul><li>Статті 22-25 </li></ul><ul><li>Закону України «Про авторське право і суміжні права» </li></ul><ul><li>цитування в оригіналі і в перекладі у наукових, критичних і інформаційних цілях; </li></ul><ul><li>приведення як ілюстрації у виданнях, в радіо- і телепередачах, звуко- і відеозаписах учбового характеру; </li></ul><ul><li>відтворення в газетах раніше опублікованих статей з економічних, політичних, соціальних і релігійних питань, а також публічно вимовлених політичних промов, звертань, доповідей; </li></ul><ul><li>відтворення з метою освітлення дій засобами фотографії або кінематографії, передача в ефір або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перегляду таких подій; </li></ul><ul><li>видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих. </li></ul>
 10. 10. ЦИТУВАННЯ РЕСУРІВ ІНТЕРНЕТ <ul><li>Щоб уникнути плагіату (присвоєння чужої думки, твору, результатів роботи) використовуйте прості правила цитування: </li></ul><ul><li>посилайтесь в своїй роботі на автора та/або першоджерело публікації </li></ul><ul><li>більше використовуйте в своїй роботі непряме цитування (Переказ та Узагальнення) </li></ul><ul><li>просіть дозвіл у автора на розміщення його роботи в своєму блозі, сайті та ін. (Досить часто автор просить просто попередити де буде використано його творчий наробок) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Стаття, що містить один або кілька уривків тексту, взятих із захищеного джерела, цього ж автор a яких не вказано; </li></ul><ul><li>Фотографія троянди, вирізана із зображення обкладинки музичного альбому, і використана в статті про троянди; </li></ul><ul><li>Детальна карта із захищеного джерела, використовувана в статті про регіон. Єдиний контекст, що допускає таке використання - випадок, коли саме ця карта описана в статті: наприклад, карта спірної території в розділі, що розкриває предмет спору. </li></ul><ul><li>Художній твір, що не є широко відомим, для ілюстрації статті про історичну подію. Наприклад, у статті про Бомбардуванню Герніки допустима вставка невеликого зображення картини Пікассо «Герніка», в той час як використання менш відомих картин кваліфікувати як «сумлінне» вже не можна. </li></ul><ul><li>Фотографія, зроблена інформаційним агентством («Рейтер», наприклад), для ілюстрації статті про об'єкт чи подію на цій фотографії. Виняток може бути зроблено тільки для зображень, що є подією самі по собі, наприклад, для отримали широкий резонанс карикатур на пророка Мухаммеда. </li></ul><ul><li>Бейсбольна картка у статті про зображеного на ній спортсмена. Використання такої картинки може розцінюватися як «сумлінне» лише у статті про цю картку, або в аналогічному розділі іншої статті. </li></ul><ul><li>Зображення обкладинки журналу, що використовується тільки для ілюстрації статті про персону, чия фотографія на ній поміщена. Звичайно, у випадку, коли факт наявності такої фотографії спеціально описаний в статті, кваліфікація використання зображення як «сумлінного» тут цілком допустима. </li></ul><ul><li>Зображення нині живої людини, що просто ілюструє її вигляд; </li></ul><ul><li>Будь-яке зображення з Інтернету, з невідомого оригінального джерела (невідомий правовласник), або якщо це джерело неможливо перевірити; </li></ul><ul><li>Графік або діаграма, тому що таке зображення легко можна створити заново, використовуючи оригінальні дані. </li></ul>Приклади того, що не можна робити… Переклад зі статті вільної енициклопедії «Википедия» http://ru.wikipedia.org/wik і/Добросовестное_использование
 12. 12. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВІДБОРУ ТА ЦИТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ДАННИХ
 13. 13. <ul><li>Даний приклад тільки вказує як правильно цитувати зображення розміщенного в тексті . </li></ul><ul><li>Якщо ви бажаєте зробити бібліографічний опис даного зображення, то рекомендуємо керуватись ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» </li></ul>ЦИТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ТЕКСТІ <ul><li>Фотограф / художник (прізвище, ініціали). </li></ul><ul><li>Рік створення.  </li></ul><ul><li>Назва зображення.  </li></ul><ul><li>Тип носія.  </li></ul><ul><li>Музей/колекція, місто розташуваня. </li></ul><ul><li>або Місце видання: Видавець (онлайн-зображення).  </li></ul><ul><li>Назва сайту.  Web </li></ul><ul><li>або   Доступна з (Режим доступу): URL . </li></ul><ul><li>Дата  публікації . </li></ul>
 14. 14. ЦИТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ТЕКСТІ <ul><li>Цитуючи зображення в тексті не забувайте, підписувати його, або давати посилання на список «Джерела використаної літератури» . </li></ul>Левицький Д . Г . , 1785 . Портрет А.Д. (Агаші) Левицької .  Холст, масло (118 х 90) . «Государственная T ретьяковская галлерея», Москва. Режим доступу: http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/image/_id/2512# .
 15. 15. <ul><li>Назва відео. </li></ul><ul><li>Рік показу. </li></ul><ul><li>Автори (режисер, продюсер, сценарист, оператор). </li></ul><ul><li>Тип відео </li></ul><ul><li>Тривалість (хв.). </li></ul><ul><li>Видавець, Місце видання. </li></ul><ul><li>або Видавець (онлайн-зображення).  </li></ul><ul><li>Назва сайту.  Web </li></ul><ul><li>або   Доступна з (Режим доступу): URL . </li></ul><ul><li>Дата  публікації . </li></ul><ul><li>Переглянути з 00.05.11 до 00.07.06 хв. (якщо необхідно вказати кадри) </li></ul>ЦИТУВАННЯ ВІДЕО <ul><li>Даний приклад тільки вказує як правильно цитувати відео </li></ul><ul><li>Якщо ви бажаєте зробити бібліографічний опис відео, то рекомендуємо керуватись ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Мені є що сказати. lib4uth, ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», [ Київ ] . Тривалість (1:49 хв.). YouTube. Web. Дата: 28.09.2011. </li></ul>
 17. 17. ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗМІЩУВАТИ ЗАПОЗИЧЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ <ul><li>Рекомендовано для інформаційного повідомлення в соціальних медіа використовувати гаджети для автоматичної генерації новини. </li></ul><ul><li>У випадку цитування зображення або відео – використовуйте коди вставки на сайт або форум, що самі генерують образ зображення . </li></ul>
 18. 18. ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS УРИВОК З ОДНОІМЕННОЇ СТАТТІ ВІЛЬНОЇ ЕНИЦИКЛОПЕДІЇ «ВІКІПЕДІЯ» <ul><li>« Creative Commons  —  неприбуткова організація , що має на меті збільшення кількості  творчих  матеріалів, доступних для використання та розповсюдження. Організація розробила та оприлюднила декілька ліцензійних угод стосовно авторських прав, відомих як  Ліцензії Creative Commons  ( англ.   Creative Commons licenses ). Ці ліцензії (в залежності від обраної), обмежують лише певні права (або жодні) на авторську роботу.» </li></ul>
 19. 19. ПОШУК ВІЗУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДАНИХ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ CREATIVE COMMONS (CC) HTTP :// SEARCH.CREATIVECOMMONS.ORG
 20. 20. СЕРВИСИ ДЛЯ ПОШУКУ ЦИТУВАНЬ ЗОБРАЖЕНЬ <ul><li>TinEye – сервіс, що шукає зображення охоплюючи європейський та американський сегмент Інтернету </li></ul><ul><li>Google Зображення – функція сервісу «Пошук за зображенням» охоплює також український та російський сегменти Інтернету </li></ul>
 21. 21. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×