Majandus ja poliitika

 • 2,407 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,407
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
31
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Majandus ja poliitika Kelly Raud
 • 2. Riigi majandusressursid
  • Riigieelarves pole kunagi nii palju raha, et kõik, kellele toetus on määratud, jääksid rahule selle summaga.
  • Kõikidel riikidel maailmas tuleb otsustada, mida toota, kuidas ja kellele toota nii, et ühiskond saavutaks maksimaalse heaolutaseme.
 • 3. Tootmistegurid
  • Tootmistegurid:
  • Maa (looduslikud ressursid - maa, mets, maavara, kliima)
  • Inimkapital ehk tööjõud (rahvaarv, haridustase, kogemused)
  • Kapital (masinad, seadmed, tehased)
  • Ettevõtlikkus (inimese valmisolek riskida uute tootmisviiside kasutusele võtmist ja uute toodete arendamist)
 • 4. Alternatiivkulu, ressursside efektiivne kasutamine
  • Tarbimise v tootmise alternatiivkulu – valides ühe toote tootmise või tarbimise, tuleb loobuda teisest.
  • Majandussüsteemi eesmärgiks ühiskonnas on saavutada nii tarbija kui tootja maksimaalne heaolu.
  • Ressursside kasutamise efektiivsus – hinnatakse ühe toote kohta tehtava kulu põhjal v vastupidi.
  • Ressursside optimaalne paigutamine – olukord, kus ressursse pole võimalik ümber paigutada nii, et saaks veel odavamalt.
 • 5. Ressursside efektiivne kasutamine
  • Vabaturumajanduse tingimustes määravad tarbimise ja tootmise omavaheline kohandumine, mida toota ja kuhu on otstarbekas ressurss paigutada.
  • Tarbijad maksimeerivad oma kasumlikkuse, rahuldades oma soove ja vajadusi parimal moel, arvestades oma võimalusi.
  • Tootjad optimeerivad oma tootmisprotsessi, kasutades ressursse võimalikult efektiivselt.
 • 6. Kuidas mõõta riigis loodud väärtust?
  • SKP - Sisemajanduse koguprodukt annab infot riigis toodetud kaupade ja teenuste kohta.
  • SKP kirjeldab riigis teatud ajaperioodi (tavaliselt aasta) jooksul toodetud kaupade ja –teenuste maksumust.
  • Vahetarbimine – kaubad v teenused, mida kasutatakse teiste toodete v teenuste tootmiseks.
  • Lõpptarbimine – tarbija kasutab ainult oma vajaduste rahuldamiseks.
 • 7. Millest sisemajanduse koguprodukt koosneb?
  • Eratarbimine – 56%, tarbekaubad, rahuldavad igapäevaseid vajadusi.
  • Investeeringud – 28%, kulutused tehastele, tootmisliinidele, seadmetele jne.
  • Valitsuse lõpptarbimine – 20%, kulutused haridusele, kaitsekulutused, teedeehitus jne.
  • Puhaseksport = eksport – import.
 • 8. Inflatsioon, millega inflatsiooni mõõta?
  • Inflatsioon – riigi keskmise hinnataseme jätkuv kasv pikal perioodil.
  • Deflatsioon – riigi keskmise hinnataseme jätkuv langus.
  • Hinnataseme stabiilsus – inflatsiooni ja deflatsiooni vahepealne olukord.
  • Inflatsioonimäär – keskmise hinnataseme protsentuaalne muutus baasperioodiga võrreldes, inflatsiooni mõõtühik.
 • 9. Millega inflatsiooni mõõta?
  • Hinnaindeksite abil mõõdetakse hinnataseme muutumist.
  • THI – Tarbijahinnaindeks – iseloomustab tarbijakaupade ja tasuliste teenuste hindade muutumist (enim kasutatud).
  • TTHI – tööstustoodangu tootjahinnaindeks – iseloomust. Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust.
  • EXHI – ekspordihinnaindeks – iseloomust. Eestist väljaveetavate kaupade hindade arengut.
 • 10. Inflatsiooni mõju tarbijatele
  • Inimene, kellel on laen, maksab inflatsiooni võrra vähem raha tagasi.
  • Inimene, kellel on suured säästud, kaotab, sest ta hoiused kaotavad inflatsiooni võrra säästudest.
  • Peamine negatiivne mõju – raha väärtuse e ostujõu langus.
  • Raha kaotab oma väärtust iga aasta. Suur hulk raha tuleks viia panka, kus makstakse intressi, et raha reaalselt ei väheneks.
 • 11. Hinnatõusu põhjused, majanduspoliitika üldised eesmärgid
  • Inflatsiooni võib põhjustada olu´kord, kus nõudlus kasvab kiiremini kui tootmine. See tekib siis, kui pangad annavad kergelt laenu.
  • Inflatsiooni põhjustab ka tootmiskulude kasv.
  • Majanduspoliitika 4 peamist eesmärki:
  • kõrge tööhõive e võitlus tööpuudusega,
  • hindade stabiilsus e võitlus inflatsiooniga,
  • kõrge ja püsiv majanduskasv,
  • õiglane sissetulekute jaotus.
 • 12. Rahapoliitika
  • Rahapoliitika tegeleb raha väärtuse säilitamisega e madala inflatsiooni hoidmisega, keskkpanga ülesanne.
  • Keskpank reguleerib käibeloleva raha hulka ja raha hinda e intresse.
  • Rahapoliitika teine eesmärk on soodustada riigi majanduse kasvu.
  • Esikohal hindade stabiilsus, seejärel majanduse arendamine.
 • 13. Eesti rahapoliitika
  • Eesti rahapoliitika baseerub valuutakomitee süsteemil, mida iseloomustab kolm tunnust:
  • Fikseeritud vahetuskurss ankurvaluuta suhtes. Eesti krooni kurss on fikseeritud euroga 1€ = 15,64664 EK
  • Kogu Eesti Panga poolt emiteeritud raha peab olema tagatud kulla- ja välisvaluutareservidega.
  • Valuuta on täielikult konventeeritav nii jooksev- kui ka kapitalikonto tehinguteks.
  • Valuutakomitee on rahasüsteem, kus riigi keskpanga võimalused teostada rahapoliitikat on väga piiratud.
 • 14. Fiskaalpoliitika
  • Fiskaalpoliitika abil püüab riik toetada majanduse arengut ning vähendada tööpuudust.
  • Peamisteks vahenditeks on eelarvelised kulutused ja maksud.
  • Maksukoormuse alandamine soodustab tarbimist.
  • Tarbimise kasv elavdab majanduse arengut.
  • Maksude tõstmine piirab tarbimist, seetõttu pidurdab majanduse arengutempot.
 • 15. Maksud riigi majanduses
  • Maksude osatähtsust riigi majanduses näitab maksukoormus, mida väljendatakse riiklike maksude suhtena SKP-sse.
  • Käibemaks on tarbimiselt võetud maks- mõjutab rohekm vaeseid.
  • Kapitalimaks- on maks kinnisvaralt või intressidelt- mõjutab rohekm rikkaid.
  • Aktsiisimaks- nt. Tubaka- või alkoholiaktsiis mõjutab kahjulike toodete tarbimist (tõstab hinda), negatiivse poolena soodustab varimajandust (salaviin ja -tubakas).
 • 16. Riigieelarvelised kulutused
  • Riigi kulutuste suurendamine ergutab majandust ja toob kaasa tootmismahu suurenemise.
  • Pakkumise kasv suurendab nõudlust tööjõu järele ja vähendab tööpuudust.
  • Avaldab survet hinnatõusule kuna ostujõud kasvab.
  • Kulutuste vähendamine piirab nõudlust, vähendab inflatsioonilist survet ja suurendab tööpuudust.
  • Eesti fiskaalpoliitika eesmärk on soodsate tingimuste loomine ettevõtlus- ja investeerimiskliima arenguks.
 • 17. Majanduspoliitika rakendamine
  • Majandusprotsessid on omavahel tihedalt seotud ja ühe abinõu rakendamine võib kahjustada teist.
  • Kui kogutoodang langeb ja töötus kasvab on tegemist majanduslangusega. Sel juhul võib riik suurendada kulutusi, et tootjad saaksid rohkem toodangut müüa, palgata uusi töölisi ja tuua majandus kriisit välja.
  • Teine võimalus on suurendada raha pakkumist- raha hulk majanduses kasvab ja raha hind e. intress langeb. Võimalik odavamalt laenata ja investeerida. Samas võib üle kanduda hindade tõusuks.
 • 18. Majanduspoliitika rakendamine
  • Majanduse ülekuumenemine: põhjuseks liigne nõudlus, mis toob kaasa kõrge inflatsioonitaseme ja toodangu väga kiire kasvu. See põhjustab inimestes ebakindlust, raha püütakse kiiremini kulutada, välditakse säästmist. Sellisel juhul on majanduspoliitika ülesandeks piirata tarbimist.
  • Tarbimise piiramiseks võib tõsta maksumäärasid, vähendada riiklike kulutusi või raha pakkumist.
  • Teine alternatiiv on soodustada hoiustamist.
  • Eesti majanduse areng sõltub maailmamajanduse arendust.
 • 19. Tööturg ja hõivepoliitika
  • Tööturgu iseloomustavad põhinäitajad:
  • Tööealise rahvastiku hulka loetakse 15-74.a inimesed
  • Majanduslikult aktiivne rahvastik e. tööjõud moodustub neist, kes soovivad ja on võimelised töötama (töötajad ja ka töötud).
  • Majanduslikult passiivne e. mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad need kes ei soovi või ei ole võimelised töötama (koduperenaised, tudengid, õppurid, haiguse või puude tõttu töövõimetud).
 • 20. Tööturgu iseloomustavad põhinäitjaad
  • Töötajad e. hõivatud- palgatöölised, ettevõtjad, vabakutselised ka. talunikud, perefirmas töötajad, sõjaväelased, haiguslehel olevad inimesed.
  • Töötud- inimesed kes tahavad ja on võimelised töötatama, kuid ei leia tööd.
  • Heitunud- inimesed kes on pikaajalise tööotsimise tulemusena kaotanud lootuse tööd leida ja on loobunud tööotsimisest.
  • Töötus e. tööpuudus on töötute osatähtsus tööjõus.
 • 21. Mis tööpuudust põhjustab?
  • Täistööhõive so. olukord, kus kõik, kes tahavad töötada, seda ka saavad – on majanduspoliitika peamine eesmärk.
  • Tööpuudus on seotud inimese oskuse ja haridusega.
  • Struktuurne tööpuudus on olukord kus tööd otsivate inimeste oskused ei vasta tööandja nõudmistele ja vajadustele.
  • Struktuurse tööpuuduse leevendamisel märgib suurt rolli riigi hariduspoliitika ( tulevikuerialad, ümber- ja täiendõpe).
 • 22. Tööpuuduse mõju riigile ja leibkonnale.
  • Tööpuudus tekitab majanduslikku kahju sest ressursid jäävad rakendamata.
  • Sotsiaalne kahju on arvamatu.
  • Pikaajaline tööpuudus muudab inimese tööharjumusi, ta võib kaotada senised oskused ja teadmised, raskem tööd uuesti leida, laastab psüühikat, purunevad perekonnad, suureneb kodutute hulk, tekib soodne pinnas kuritegevuse arenguks.
  • Kasvavad riigi kulutused (abiraha maksmine, käibemaksu ja aktsiisi saama jäämine).
 • 23. Mis on hõivepoliitika?
  • Hõivepoliitika on valitsuse püüe vähendada tööpuudust ja suurendada tööhõivet.
  • Passiivse tööturupoliitika korral riik tegeleb tööpuuduse tagajärgede leevendamisega (abiraha).
  • Töötu abiraha on rahaline toetus mis peaks osaliselt kompenseerima sissetuleku kaotuse.
  • Aktiivne tööpoliitika korral püüab riik tööpuudust ennetada, loob uusi töökohti, pakub ümberõpet.
 • 24. Euroopa Liidu hõivepoliitika
  • EL hõivepoliitikal on neli sammast:
  • Uus ettevõtluskultuur: eesmärk soodustada ettevõtlikkust, toetada inimeste püüdlusi ettevõtte rajamisel. Riikidele on tehtud ülesandeks vähendada bürokraatiat väikeettevõtluse suhtes.
  • Töölerakendamise uus kultuur: keskendub pikaajalise struktuursele tööpuudusele ja noorte tööpuudusele.
  • Uute tingimustega kohanemise uus kultuur: eesmärk tööandjate ja -võtjate kohanemine tehnoloogilise arengu ja muutuva turusituatsiooniga.
 • 25. Euroopa Liidu hõivepoliitika
  • 4) Võrdsete võimaluste loomise uus kultuur: eesmärk vähendada soolist diskrimineerimist tööturul, ergutades uute töökohtade loomist eeskätt naistele ja emadele. Naistele tuleb tagada head võimalused tööle naasmiseks pärast lapsehoolduspuhkust ja korralda koolitusi, et kohaneda teisenenud tingimustega.
 • 26. Sotsiaalpoliitika
  • Eesmärgiks tagada sotsiaalne turvalisus.
  • Kasutatakse meetmeid (arstiabi, haridus, munitsipaaleluase, kindlustushüvitis, abiraha, toetus).
  • Rohekm kulutavad sotsiaalpoliitikale sotsiaaldemokraatliku ja konservatiivse mudeliga riigid, vähem liberaalse mudeliga riigid.
 • 27. Sotsiaalkindlustuse printsiibid ja rakendusalad
  • Kindlustamise tuumikidee seisneb hüvitise saaja kaasamises rahaliste ressurside kogumisse.
  • Hüvitist makstakse ainult sellele, kes on teinud sissemakseid.
  • Sotsiaalkindlustuse sissemaksed ja väljamaksed on seotud: mida rohekm on tehtud sissemakseid, seda suurem on hüvitis.
  • Tervisekindlustuses on solidaarsuspõhimõte: kõik maksavad kindla % palgast kuid teenuseid pakutakse võrdselt.
 • 28. Sotsiaalkindlustuse printsiibid ja rakendusalad.
  • Pensionisüsteemi ülesehitamisel kombineeritakse finantsskeeme, eesmärk hajutada riske ja tulla paremini toime rahvastikuvananemisega.
  • Täiendavalt on kogumispensioni süsteem kus töötaja maksab sihtotstarbelist maksu mis kogutakse tema pensionifondi ja makstakse välja kui ta jõuab pensioniikka.
  • Endiselt kehtib solidaarne riiklik pension.
  • Enamikus Euroopas kehtib ka rahvapensioni printsiip.(va. Saksamaal) st. vanuril on õigus pensionile olenemata tööstaažist ja eelnenud palgast.
 • 29. Sotsiaaltoetused ja -hoolekanne
  • Hüvitiste maksmise kriteeriume on kahte liiki:
  • Abi saavad need kes kuuluvad mingisse riskigruppi: puudega inimesed, orvud.
  • Taotleja peab tõestama oma abivajadust e. kehva majanduslikku seisu.
  • Pakutakse hoolekandeteenuseid: hooldekodud, lastekodud, öömajad, päevakeskused, koduvisiidid puuetega inimestele, SOS- lastekülad.
 • 30. Hariduspoliitika
  • Õnnestunud hariduspoliitka vähendab oluliselt riigi sotsiaalkulutuste koormat.
  • Sotsiaal- ja hariduspoliitikat lähendab teineteisele ka sotsiaalse võrdsuse ja sidususe temaatika.
  • Juurdepääs haridusele
  • Haridustasemed :
  • Põhiharidus.
  • Keskharidus (gümnaasium, kutseharidus).
  • Ülikooliharidus.
 • 31. Juurdepääs haridusele
  • Kohustuslik haridus peab olema tasuta, õppemaks ei piira juurdepääsu I ja II taseme haridusele.
  • Kõrghariduse juurdepääs on tihti tasuline, et vähendada survet ülikooliharidusele ja suunata õpilasi ka kutseharidusse.
  • Erimure on koolist väljalangevus ja kohustusliku hariduse mittesaavutamine.
  • Hariduspoliitikas on oluline mitte ainult sisseastumine haridusasutusse vaid ka selle edukas lõpetamine.
 • 32. Hariduspoliitika põhiprobleemid
  • Probleem hariduse kvaliteediga: hinnatakse riigieksamite ja tasemetöödega.
  • Kartus kaotada konkurentsivõime teadmusmajanduse ajastul: vajadus suurendada reaal- ja loodusteaduste aladel õppijate osakaalu.
  • Elukestva õppe juurutamine: norm on, et inimene omandab elu jooksul mitu kõrgharidust ja täiendab oma kutseoskusi.
  • Koolide juhtimise probleemid: vaevaliselt kulgevad reformid.
 • 33. Välismajanduspoliitika
  • Jaotatakse kaheks suureks valdkonnaks:
  • Väliskaubandus
  • Rahvusvaheline finantskeskkond
 • 34. Väliskaubandustegevuse vormid
  • Väliskaubandus jaguneb kaupade ja teenuste ekspordiks ja impordiks.
  • Eksport on kodumaiste toodete müük välismaale
  • Import on välismaiste ostmine-müümine kodumaal
  • Väliskaubanduse tulemusena on riigil võimalik spetsialiseeruda sellisele tootmisele, mis kasutab kõige paremini ära riigi käsutuses olevad ressursid.
  • Kaubad mille tootmiseks pole ressursse või on ebaefektiivne, võib mujalt sisse osta.
 • 35. Väliskaubandustegevuse piirangud
  • Rakendatakse meetmeid: tollimaksud ja kvoodid.
  • Riik üritab soodustada kodumaiste kaupade tarbimist.
  • Tollimaks on maks imporditavalt või eksporditavalt kaubalt.
  • Kvoot on väliskaubanduse mahuline piirang.
  • Riigid kehtestavad tootmisstandardeid, tehnilisi nõudeid või tervishoiustandardeid, et piirata väliskaubandust.
 • 36. Miks piiratakse väliskaubandust?
  • Tollimaks on riigi peamisi tuluallikaid paljudes arengumaades, sest seda on lihtne koguda.
  • Tärkava tööstusharu argumenti kasutatakse kodumaise areneva tööstusharu kaitsmiseks välismaise konkurendi eest.
  • Tollimaksu tõttu kahjustatakse tihti kodumaist tarbijat sest importtooted kallinevad ka koduturul.
 • 37. Maailma Kaubandusorganisatsioon
  • Lühend WTO (World Trade Organisation)
  • 140 liiget sh. Eesti
  • Eesmärk saavutada maailmaturul ideaalne kaubanduskord.
  • Tollimakse on alandatud
  • Tööstustoodete eksporditoetused on praktiliselt kaotatud
 • 38. Rahvusvahelised finantsturud
  • Kapitalivood ületavad kaubandusvoogusid mitmekordselt.
  • Kapitali ost ja müük toimub ülemaailmsetel finantsturgudel- börsidel.
  • Börsi eesmärk on raha vajajad ja pakkujad kokku viia
  • Finantsturud jagunevad raha- ja väärtpaberiturgudeks
  • Väärtpaberid moodustavad võlakirjad ja aktsiad
  • Võlakirja abil laenab ettevõte raha ja võtab kohustuse see intressidega tagasi maksta
  • Aktsia ostmisel omandatakse osa ettevõttest ja õigus kaasa rääkida ettevõtte tegevuse kujundamisel.
 • 39. Rahvusvahelised finantsturud
  • Väga tähtis roll on Rahvusvahelisel Valuutafondil IMF (International Monetary Fund)
  • IMF-i peamine eesmärk on soodustada rahvusvahelist rahanduskoostööd ja valuutade vahetuskursside stabiilsust, et toetada stabiilset maailmamajanduskeskkonda.
 • 40. Euroopa Liidu ühtne majandusruum
  • EL-i majanduspoliitika alustalaks ja põhieesmärgiks on ühtsetel reeglitel toimiva EL-i siseturu loomine.
  • Esimesed sammud tehti 1958.a Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) loomisega
  • 1960.a lõpuks saavutati tolliliit
  • 1980.a alustas Euroopa Komisjon meetmete väljatöötamist, et tagada ühisturu loomine.
  • 1985.a avaldas komisjon Valge Raamatu siseturu loomise kohta ja tegevusprogrammi sinna jõudmiseks
 • 41. Neli vabadust ühtse turu keskmes
  • Neli vabadust ehk tootmistegurite vaba liikumine tähendab kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumise tagamist EL-i liikmesriikide piires.
  • Vaid nende nelja kriteeriumi täitmisel on võimalik saavutada ressursside efektiivne paigutamine.
 • 42. Ühine raha ning Euroopa majanus- ja rahaliit
  • Majandusruumi tugevdamiseks on loodud ühine rahanduspoliitika ja ühine raha- euro
  • Ühine raha parandab konkurentsivõimet, tagab soodsa investeerimiskliima ja tugevdab eeldusi pikaajaliseks majanduskasvu jätkumiseks.
  • Ühine raha säästab valuutavahetuskuludest ja ettevõtted ei pea riskima valuutariskidega
  • Hinnad muutuvad võrreldavamaks ja kasvab ettevõtetevaheline konkurents
  • Rahapoliitika üle otsustab Euroopa Keskpank (EKP)