Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

9,973 views

Published on

Download miễn phí tại: http://www.thuvienso.vn/luan-van/nhung-nhiem-vu-kinh-te-co-ban-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap.118.html

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  1. 1. ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1 Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp ***************************** LỜI MỞ ĐẦU Sau 1975, Đảng ta đã xác định Cách mạng Việt Nam đã hoàn thành cuộc cách mạng dân téc dân chủ nhân dân.Chúng ta đã tuyên bố với mọi người rằng: Việt nam bắt đầu “Thời kỳ quá độ” thông qua việc đổi tên Đảng, đổi tên nước mà chính Bác Hồ đã đặt!Suốt hai kỳ Đại hội Đảng (IV vàV), chúng ta đã làm đúng theo luận điểm của Lênin về thời kỳ quá độ!Có thể khẳng định: đó là thất bại của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước thời kỳ từ 1975 – 1985.Thời kỳ này có thể nói gọn trong tổng kết của Đại hội Đảng VI bằng 3 từ “Duy ý chí” (thực chất là sai lầm).Sau Đại hội VI, công cuộc “Đổi mới” bắt đầu. Đất nước giống nh− cánh đồng hạn gặp mưa. Đổi thay từng giê, từng phót và có thể nói là từng giây. Những ngày tháng của thời “Duy ý chí” gần nh− chỉ còn trong truyện cổ tích nào đó… ********************************** Đối với nước ta, quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) thực chất là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, được bắt đầu từ Đại hội Đảng VI (Năm 1986) và ngày càng được hoàn thiện.Thực tế 20 năm đổi mới và phát triển nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã chứng minh rằng: “Kinh tế thị trường là con đường phát triển kinh tế có hiệu quả, từ đó quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Đây là cả một quá trình vừa đổi mới tư duy lý luận, nhất là tư duy kinh tế, vừa bám sát các quy luật khách quan và
  2. 2. ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2 kịp thời tổng kết thực tiễn đầy sống động của Việt Nam”. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một điểm đột phá lý luận, một mô hình thực tiễn đang trong quá trình thử nghiệm, là sự phủ định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tập trung, quan liêu, bao cấp. Đương nhiên, đó không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, tuy rằng nó có thể học hỏi nhiều điều từ nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có bản chất kinh tế khác với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Bản chất đó được quy định bởi các quan hệ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bàn về bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là bàn về bản chất của những thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Trên tinh thần đó, sau khi học tập môn Kinh tế chính trị, để có nhận thức và hành động đúng về thời kỳ quá độ ở Việt Nam sau khi ra trường, em chọn đề tài: “Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu làm đề án môn Kinh tế chính trị.
  3. 3. ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 3 NỘI DUNG CƠ BẢN I . Lý luận chung về thời kỳ quá độ lên CNXH . 1. Thời kỳ quá độ lên CNXH . 1.1. Thời kỳ quá độ lên CNXH là gì ? 1.2 . Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội . 1.3. Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN 2.Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH. Lý luận chung về thời kỳ quá độ lên CNXH. Khẳng định của Lênin về quá độ lên CNXH ở các nước kém phát triển . Thực tiễn Cách mạng tháng 10 Nga . 3.Các hình thức quá độ lên CNXH . 4.Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam . 4.1.Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta . 4.2.Vậy quá độ lên CNXH ở Việt Nam nghĩa là gì ? 4.3.Khả năng quá độ lên CNXH của nước ta . II.Quá trình nhận thức về con đường quá độ lên CNXH . 1.Quá trình nhận thức của chúng ta . 2.Nhiệm vụ -nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH,bỏ qua CNTB ở nước ta . III.Những giải pháp cho con đường quá độ lên CNXH ở nước ta . 3.1.Giải pháp cho việc phát triển lực lượng sản xuất ,công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước . 3.2.Giải pháp cho việc xây dựng ,phát triển và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN. 3.3.Giải pháp cho việc mở rộng ,nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.
  4. 4. ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 4 I . Lý luận chung về quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 1/Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: 1.1 Thời kỳ quá độ lên CNXH là gì? Trong xã hội đó là thời kỳ chuyển tiếp từ xã hội này sang xã hội kia, đặc trưng nổi bật của thời kỳ này là sự tồn tại đan xen, tác động lớn lao giữa những nhân tố vừa của xã hội mới vừa của xã hội cũ. Bản chất của thời kỳ quá độ là chuyên chính vô sản! Nghĩa là giai đoạn giai cấp vô sản sau khi giành được chính quyền sẽ tước đoạt toàn bộ tư liệu sản xuất từ giai cấp tư sản, xóa bỏ triệt để tàn dư phong kiến, tích lũy cơ sở vật chất để xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng những biện pháp chuyên chính vô sản! (Bản chất là dùng bộ máy chính quyền cưỡng bức).Thời kỳ quá độ chính là sự khác biệt giữa học thuyết của C.Mác và của V.Lênin, có thể khẳng định thời kỳ quá độ không có trong học thuyết C.Mác! Là thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội tư bản đến trước tư bản lên xã hội chủ nghĩa, được bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền nhà nước đến kết thúc khi xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng cơ bản của nó đã được xác lập. Đây là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là bởi vì : Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kết cấu xã hội còn đan xen nhiều giai cấp, tầng líp xã hội; cơ sở kinh tế quá độ còn nhiều thành phần vận hành theo cơ chế sản xuất hàng hóa, quan hệ thị trường, vẫn tồn tại những quan hệ kinh tế cụ thể như thuê mướn lao động…cá nhân người này vẫn có thể còn bóc lột những cá nhân khác. Đó chỉ là những quan hệ bóc lột cụ thể chứ không phải xem xét
  5. 5. ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 5 trên cả một chế độ xã hội, giai cấp này bóc lột các giai cấp tầng líp khác. Chính vì vậy thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ đòi hỏi phải cải biến cách mạng một cách sâu sắc, toàn diện, triệt để không chỉ trên lĩnh vực kinh tế và tất cả mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội v.v…Lênin đã có quan điểm khoa học xuất phát từ thực tiễn lịch sử về các kiểu quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là kiểu quá độ đặc biệt của các nước đã qua chủ nghĩa tư bản ở mức trung bình. Lênin còn có nhiều quan điểm cụ thể về “quá độ bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN” của nhiều nước vốn từ nước nông nghiệp lạc hậu – các nước “tiền tư bản”…lên CNXH.Đó là kiểu quá độ “đặc biệt của đặc biệt” (tất nhiên là phải trải qua rất nhiều khó khăn, phức tạp, lâu dài, chủ yếu vì chưa qua “trường học dân chủ tư sản” và chưa có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại).Nhưng trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới thì hàng trăm nước đó vẫn có thể thực hiện kiểu quá độ “đặc biệt của đặc biệt”đó. Những nước thuộc địa kiểu “quá độ bỏ qua”, đương nhiên phải có Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, có đường lối xây dựng bảo vệ đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; tận dụng được những thành quả của các nước xã hội chủ nghĩa, của CNTB và của cả nhân loại để quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Theo Lênin, ở những nước này cần chú trọng khắc phục những biểu hiện của tính tiểu tư sản, tiểu nông trong Đảng cộng sản, trong quần chúng; chống lại mọi kẻ phá hoại…để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phải trải qua và sử dụng rất nhiều “những bước quá độ nhỏ”, “những hình thức trung gian quá độ’, đan xen giữa “các thành phần”, “các mảnh”…của cả CNTB lẫn CNXH, v.v..Do đó, ở các nước “quá độ bỏ qua” dù “quá độ rút ngắn” thì cũng không thể chủ quan nóng vội, “đốt cháy giai đoạn”…mà phải vận dụng những quy luật đúng đắn, những quy luật khách quan, những tiền đề và điều kiện cụ thể…để giành thắng lợi từng bước, trên tất cả các lĩnh vực của xã hội. Chính Lênin và Đảng cộng sản Nga Xôviết
  6. 6. ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 6 sau một thời gian áp dụng “chính sách cộng sản thời chiến” (trưng thu lương thực…do yêu cầu phục vụ chiến tranh bảo vệ tổ quốc) đã bãi bỏ chính sách này khi nước Nga bước vào thời kỳ quá độ, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là thời kỳ thực hiện “chính sách kinh tế mới” (NEP) với kinh tế hàng hóa 5 thành phần và tự do lưu thông hàng hóa trên thị trường nhiều loại sản phẩm. Đó là một đặc trưng kinh tế của thời kỳ quá độ và cả của chủ nghĩa xã hội.Việc xóa bỏ một cách nóng vội những đặc trưng trên, sa vào bệnh chủ quan duy ý chí trong mấy thập kỷ cuối thế kỷ XX của các nước XHCN là trái với quan điểm của Lênin về nền kinh tế quá độ lên CNXH. 1.2 . Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội . Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là những nhân tố của xã hội mới và tàn dư của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau , đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị , kinh tế , văn hóa , xã hội, tư tưởng , tập quán trong xã hội . Về mặt kinh tế , đây là thời kỳ bao gồm những mảng, những phần, những bộ phận của Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội xen kẽ nhau tác động với nhau, lồng vào nhau, nghĩa là thời kỳ tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế, cả thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa lẫn thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa , thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ cùng tồn tại phát triển , vừa hợp tác thống nhất nhưng vừa mâu thuẫn và cạnh tranh gay gắt với nhau . Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội . 1.3.Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta :
  7. 7. BBBBạạạạnnnn chchchchỉỉỉỉ đưđưđưđượợợợc phépc phépc phépc phép xem trưxem trưxem trưxem trướớớớcccc 6 trang đ6 trang đ6 trang đ6 trang đầầầầu tiênu tiênu tiênu tiên trích ttrích ttrích ttrích trongrongrongrong tàitàitàitài lilililiệệệệu,u,u,u, vui lòng Tvui lòng Tvui lòng Tvui lòng Tảảảải xui xui xui xuốốốống đng đng đng đểểểể xem tài lixem tài lixem tài lixem tài liệệệệu đu đu đu đầầầầy đy đy đy đủủủủ!!!! ► VàoVàoVàoVào http://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vn đđđđểểểể downloaddownloaddownloaddownload tài litài litài litài liệệệệu này miu này miu này miu này miễễễễn phín phín phín phí ◄ Khi cần download tài liệu nào đó từ các trang tài liệu khác, hãy vào http://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vnhttp://www.thuvienso.vn để gửi yêu cầu tài liệu, chúng tôi sẽ đáp ứng sớm nhất yêu cầu của bạn. Nếu bạn thấy dịch vụ của website hữu ích thì hãy share cho bạn bè biết, hãy like những comment phản hồi của website, đó sẽ là động lực để website phục vụ cho cộng đồng!

×