Danh Ba Dien Thoai Gia Dinh

1,206 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danh Ba Dien Thoai Gia Dinh

  1. 1. Danh b¹ ®iÖn tho¹i gia ®×nh Gia ®×nh Thñy H¬ng – Email : letter@vnn.vn Bªn néi Bªn Ngo¹i B¹n bÌ
  2. 2. Bè HiÕu: Bè Ng«n: An B¾c K¹n: 0982176787 0987.308.183 0912.700.426 Anh An TN: 0913256952 MÑ H»ng MÑ Loan: Anh B×nh Diana: 0350.825.610 0280.746.426 0982710796 Anh Th¶o: Em H¶o: Anh C«ng Kotex: 0912.239.835 0977.559.383 0919.251.782 Thñy: 0982.884.668 Em Linh: Anh Hång Colgate Vî H¬ng: 0978.626.389 0913530051 095.343.8178 CËu Toµn: 09 Anh HËu Méc Ch©u: ChÞ Th¾m: Mî HuÖ: 0912379743 0912.745.858 0912.452.585 Anh Hïng Vinamilk: Cè ®Þnh: CËu Träng: 0913597856 045.594.803 0984.961.734 Anh Hng Hanoimilk: Em Hêng: CËu Th¨ng: 0983183271 0983.031.804 0989.739.256 Anh Kú Hanoimilk: Hïng: Mî Lý: 0280.746.564 0982071566 0982.090.582 B¸c Nga: Anh L©m Vinasoy: Em HuyÒn: 0280.756.843 0912.293.212 0982.140.986 Anh MËu Elovi: Anh Toµn HB: B¹n H¬ng: 0913.305.838 018870509 Anh Qu¶ng Coca : B¸c Liªn BG: 0912007569 0240680111 Dung: 0912750006 Anh S¬n Nhùa §«ng.¸ B¸c L¸i BG ga phè Chi : 0988808489 0913203553 Tr¸ng: 0240881485 Mai: Anh T©m Tiger: B¸c HiÕu HP: Phîng: 0983561081 0903439591 0313855077 HuÖ Tó: 0915329666 Anh ThuËn Nutifood: Chó B×nh: NguyÖt: 0280746858 0903214317 0988751668 Nhµn: 0975969576 Anh Tïng Mü H¶o: Chó Xu©n: Yªn DiÔn: 0913377965 0913016160 0988893930 Anh TuÊn Chinshu: Chó Ngäc: TuÊn ADSL 0908301830 0909611632 0913047799 Anh V¨n Abbott: Chó Qu©n: 0982788773 0982731620 ChÞ Nhµn HT: 0913031305 C« Cóc: 045180140 Dòng B¾c Giang Elovi: H¶i TiÕt: NPP 0982555774 0918567547 BÝch H¹nh : Lôc: 0983774686 Hoµi B¸i: 0912654805 Dòng Quang Ng·i: 0982877554 HiÒn TriÒu 0914164218 Hng Mú: 0240857479 §µo: 0912266364 0912266186 Dung T: 0913279143 §¹t: 0983615134 Tó Tr¸c: Lai S¬n T©y: H¶i Johnson 0988396295 0912415966 HP:0903232952 Anh NghÜa: Lan HuÒ : Hïng Fintec: 0913302220 0982087599 0913236260 HiÒn Vinasoy: 0904107795 Anh NghÜa: Lan Long: Hng J 0904130666 0280.466.707 0912576399 Hoµ Dumex: 0913248060 ChÞ Ng©n: Liªm Th¶o: Hoµ Yªn: 0904322338 0280821531 0989063109 Hoµng Unilever Chó Th¶o: Liªn NghÜa: 0913344166 0280865136 0912501411 Huy HN J 0989089986 Kh¸nh HµLan: 0904205077

×