Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Elmű túlszámlázás 6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Elmű túlszámlázás 6

 • 55 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
55
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ELMU VlLLAMosENERGlA-KEREsKEDELMl 6._ sz. RESZSZAMLA Budapesti E]ektromos Művek Nyrt, Oldalszám: 1/4 1 1 32 Budapest Váci ú172-7 4. Adószáma : 1 07 68033-2- 44 példány 1,s2, ered€,ti bankszámlaszám: 1 37000 1 6-022870 1 Számlázási rendszel SAP,4l3 6 zacN3l4E9 2013 10,16 lllllIil!lIllllll ]tll lll lll Elérhetőségeink: ELírlŰ-ÉVÁSZ Ügyíélszolgálati Kít lnternet: wrryw.elmu.hu Hibabejelentés: 06 40/38-39-40 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20l3ono 938-38-38 simoníalvi László Budapest XlX. Ugyíélszolgálal: 06 40/38-38-38 Mobil: 06 zoBono 978-561 Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí, ] 5,1 Pí.64 1 363 1 , Vevő(Fizető)azonosító: 22@1525703 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László Vevő (Fizető) címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc uica 3 20ép,7.em száma: 221 87309 Felhasználó neve: simoníalvi László ,1 ,195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc ulca 3 20 Felhasználó címe: ép. 7. em Felhasználási helycíme: 1056 BudapestV., Belgrád rakpart Felhasználó azonosító Elszámolt időszak: 2O1 3.07.02-201 3.08.01 Fizetendő összeg (Ft): 31.158 Fizetési határidő: 2013.10.16 25 1.em4 Szerződéses íolyószámla: 2200525703 Számla sorszáma. 80001 4220793 Számla kelte: 201 3.'1 0.04 Teljesílés kelte: 20,] 3.,10.1 6 Fizetési mód: Postai számlabeíizetési megbízás A sZolgálíatás megnevezése: Villamosenergia-szolgállalás AFA(%) TéteL§gry!"r9""___ Nettó álék (Ft) ,l3.872 Energiadíj összesen: Bendszerhasznála|i díFk összes€n: pénzeszközök összesen: Számla ossz€sen: 9.863 1,015 27 AHK- l+. ÁFA Bruttó érték (Ft) 3,745 2.663 0 Fizetendő összesen: 17,617 12,526 1.015 31.158 AnVilvánbrbsszerinli íolvószámlaeovenleoeaszámlakibocsaHsátköVelöen: Számlában elszámolt ío'gyaszlás t4 órá{: 695 kwh TáiékozlalÓ adatok: Következő }eoívasás várható időpntp: n14,01,12 AHK: aű hatályán kívüli - .45.226Fl 2011.a1.27 között A rezsidíj csökkentésére vonatkozó kormányhalározaleredményeképpen azÖn megtakarítása - ébben az elsámolási időszakban: 3.495 Ft - 201 3. január 1-je óta: 22.223 Fl l EL____ LllUlV P c4 (Ezen összegek Fs_Á4,. 131007 00 20c503 033€29 00,éFspl: c000097353page 1 13 postai számlabefizetési osszEG ***31 §$*** 1 az Ön számláfriból már előzetesen levonásra kerültek.) sheetj 57 bízásMe9bízó/Beíizető 58*** közleménye: 80001 4220793 1 22ao525703 *Harmincegyezer- *Harmincegyezer- egyszázötvennyolc* egyszáZÖtvennyolc* Számla esedékessége: 20,13.10.16 A me9bízás (bef;letés] jogcinre: 8aoo14220793 2200525703 2013.10.16 1l , Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) g800o1 42207 9322005257 o:.j7a I Megbízó (Beíizető) neve, címe: Megbízó (Befizetó) neve, címe: simoníalvi László Simoníalvi LászIó Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7, em Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép, 7. em 1 ,A 195 1 számlatulajdonos 1 szám]aszáma, ü9yíélkódja és neve: 370001 6 -a2287a16 <36> <98000 ELMÚ Nyrt. BUdapest 00535,] 4800001 01 0 1 046001 8 7859 5200 211 005351 51 195 a hátoldalon. 1 42207 9322005257 o37> <000031158> <3,1> <51> <63> <005351 4800001 01 01 04ó001 8> <78595200> <211> <51> (éljül ezt i me7őt szabadon hagyri, ide ne ííjonés ne bé]yegezzenL Kós2ön]ük, l Azono§ító§zám I
 • 2. Számla sorszám a: 8OOO 1 Fogyasztási hely: 42207 93 221 [000000200503l |4] oldalszám: 87309 2 l4 szÁMLARÉszuetező Árszabás: ESZ "A1" Lakosság Mérésipontazonosító: Mérő gyártási "A1 ": Elosztói lnduló mérőállás Elszámolt időszak Mért jellemző száma 9901803847 24órás engedélyes: Mértékadó éves íogyasztás HU000210F1 1-s00000000000008534€'16 Záró mérőállás LM "?Iíu"ó*" Becs 201 3,07.02-201 3.08.01 990 1 szorzó 8.336 Mennyis{7 (kWh) 695 695 uiolsó elszámolt mérőállás dátuma utolsó elszámolt mérőállás 2a13.o1 .23 Mért jellemző 803847 "A1 ": 695 695 Fogyasztási egyenleg 24 órás: Mérő gyártási száma ELMU Hálózati Kít (kWh): 14,893 24 órás W"=."" ::l Lakossági "r"" ESZ "A1 " kedv. árszabás dí}a ESZ Lakossági "A1" normál árszabás dí}a 112 583 27 201 3.07,02-201 3.08.0] 201 3,07,02-201 3.08.01 kwh kwh 18,9200 Ftkwh 2.119 20,1600 FükWh 1 Energiadíj összesen Energiaalapú rendszerhasználati díj "A] " 20,1 3.07.02-20 1 3,08,0,] Elosztói alapdí,i "A1 " 201 3.o7.02-201 3,08.01 Díjelemek soronkénli ósszegzéséből adódó kerekílés 695 27 27 1 kWh db 13,9850 Ftkwh 144,0000 Fl]dblhó 9.720 144 -] Rendszerhasználati díjak összesen 9.863 Szénipari szerkezetálalakítási támogalás Kedvezményes árú villamos energia ellálás támogatás Kapcsolt lermelésszerkezet átalakítás pénzeszközök 20,1 3.07.02-20 1 3.08.0 1 AHK" 695 kWh 0,0800 FükWh 56 49 201 3.07,02_201 3.08.01 695 kWh 201 3,07,02_201 3,08.01 összesen AHK- 0,0700 Ftkwh AHK- 695 kWh 1 910 ,3100 Ft/kwh AHK* 1 Nettó számlaálék összesen aEL ,015 24.750 Táiékoztató adatok: A szám la kózvetített szolg álíaást tartalmaz Leolvasás módja (LM): Leolleolvasás elosztói engedélyes által; Becs-becsülí; Dikt-íogyasztó AHK: adó hatáIyán kívüli A következő részszámla mennyisége: 24 órás,- 695 kwh _c4 FS A4 131007 00,200503_c33829 00,ahspl| 0000097353page| 114sheet áItaI diktált; EILebsztói ellenőrzés 57 A Postai számlabeíizetési megbízás szolgáltatás részIetes igénybevételife|téteIeit a szoIgáltató helyeken rendeIkezésre ál|ó, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentum tartalmazza, meIy a http://www,posta.hu honIapon is olvasható. Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatásait /20 Tud Tájékoaató a Postai szám Iabeíizetési megbízás használatához A 1.753 13.872 a A feIadó (meghatalmazottja) íelszólalt: év _hó pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséról és megakadáiyozásáró| szó|ó hazai és európai közösségi jogszabá|yoknak megíele|ően nyújtja. E jogszabályokbó| kötelezettségeket a Posta külön h]rdetményben, il|etve az Á|talános Szerződési Fe|téte|eiben teszi közzé, származó A Postai számlabefizetési megbízást kérjük óvni a sérülésektő|, 9yűrődéstól és szennyeződéstő|. A bizonylat kizáró|ag a perforáció mentén hajtható össze. I Javított, sérü|t, szakadt vagy szennyeződött Postai szám|abeíizetési megbízást a Posta nem Íogad el, Postás dolgozó aláírása KÖSZÖNJÜK EGYÜnMŰKÖDÉSÉT üe*hq, Magyar Posta Zrt, Nyomda 1097 Budapest, Gyáli út 3]. Telefon] 3471-800 Faxl 3471-810 _nap
 • 3. ELMU Számla sorszáma: 80001 4220793 Fogyasziási hely: 221 87 3o9 [000000200503] [4] oldalszám: 3/4 Az energia auditot, energetikai szolgáltalás|végző szervezetek elérhetősége és a lakosságiügyíelek átlagíogyasztása a következő internetes honlapon található: www.elmu.hu 1lsztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2Q07. évi L)(XXV|. Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. pontjában meghalározott egyelemes szolgáltatás kerelében vételező, a VET 3. § 42. pontiában meghaérozott lakossági íogyasztó részére,az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét kövelő időszakban igénybe vett villamos energiáért íizetendő összeg nem haladhatja meg a2o|z.december 1-jén alkalmazott díjak alapián azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) szán] ított összeg 909i,-át. c4 Fs A4 131007_00_200503_033829 00,alp spl: 0000097353 page| 1 1 5 sheet 58