ELMU

VILLAMo§ENERGlA-KEREsKEDELM! 5. sz.
RESZSZAMLA

Budapesti Elektromos Művek Nyrt
1 1

Oldalszám: 1/4

32 Budapest Vác...
Számla sorszám a: 8ooa1 42207 90

Fogyasztási hely: 221 87309

[000000200503l I47 Oldalszám:

2 l

4

szÁMLARÉszuerező
Ász...
ELMU
Számla sorszáma: 80001 4220790

Fogyasztási hely:

22

1

87309

[000000200503] [4] oldalszám: 3/4

Az energia audilo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elmű túlszámlázás 5

799 views
532 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlszámlázás 5

  1. 1. ELMU VILLAMo§ENERGlA-KEREsKEDELM! 5. sz. RESZSZAMLA Budapesti Elektromos Művek Nyrt 1 1 Oldalszám: 1/4 32 Budapest Váci úI72-74. Adószáma: 1 '1 0768033-2-44 !sibankszámlaszám: s2ámlá2ási 137000,16-02287016 200503/4B1 20 1 3,1 c,1 6 llllllilllllllllI llllll ll lll Elérhetőségeinr: rlVŰ-ÉnllÁSZ Ügyíélszolgálati Kít. lnternet www,elmu.hu Hibabejelentés; 06 40/38-39-40 Mérőállás bejelentés vezelékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20l3ono 938-38-38 simoníalvi László Budapest XlX. Ugyíélszolgálat 06 40/38-38-38 Mobil: 06 2OBO7O Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí. 151 Pf.64 1 §z, eredetipé|dány rend§z€r SAP,H3 363 Vevő(Fizető)azonosító: 978-5611 . 22OO5257O3 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László Vevő (Fizető) címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 2Q ép, 7. em Felhasználó azonosító száma: 22187309 Felhasználó neve: simoníalvi László ,] Felhasználó címe: 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ép- 7.em Felhasználási hely Elszámolt időszak: 2O13.06.V2-201 3.07.01 Fizetendő összeg (Ft): 31.165 Fizetési határidő: 201 3.10.16 címe: 1056 25 1.em4 Budapest V., Belgrád rakparl Szerződéses folyószámla: 22oa525703 §zámla sorszáma: 8ooo1 422o79o Számla kelie: 201 3.1 0.04 Teljesítéskelte: 20t 3,10,']6 Fizetési mód : Poslai számlabefi zetési meg b ízás A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltalás Árl(x) Tétel megnevezése Netió érték (Ft) Energiadíj összesen: Rendszerhasználali dí}ak összesen: pénzeszközök összesen: 32ámla összesen: Fizetendő összesen: AHK- Táiékoztató adltok: Kóvetkező leofuasás várható időpontF: 2014.01.12 AHK: aű hatályán kívüli - követöen 76.384 - 2013. január 1-je Óta: 18.728 c4 Fs eredményeképpen az Ön megtat<arítása Ft (Ezen összegek az Ön számlájából már előzetesen levonásra kerültek.) A4 131007,00100503 033829,c0,aíp sp|| c000097379 page| 121 sheet 61 közlem6nyeI 80001 4220790 1 22oa525703 *Harmincegyezer- "Harmincegyezer- Számla esedékessége: 20,1 3.1 0 16 egyszáZhatvanöt* egyszáZhatvanöt* A megbízás (befizetés) jogcíme: / / / / 80001 4220790 2200525703 ]l 201 3,,j0.1 6 ;- 1 számlaszáma, ü9yíélkódja és neve 13700016 -02287016 046001 8 78595226 211 Azonosító Jáhn Ferenc utca 3 20 ép, 7, em 51 1 Szám atulajdonos ü9yíékódja F|GYELEM! Kériük olvassa el <27> <98000 ELMÚ Nyrt. 01 Budapest XlX. ruyrt. Budapest 195 0,1 simoníalvi László 370001 6-02287016 ELMŰ 32Qép.7.em Budapest Megbízó (Beíizető) neve, címe: A számlatulajdonos számlaszáma, neve simoníalvi László Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca Megbízóazonosító (Beíizetőazonosító) |,uooo. orrorrorroorr,or=7 l Megbízó (Befizetó) neve címe: 005351 4800001 bízásMe9bízó/8eíizető l ***3,11Ó5*** ó5*** A számlatulajdonos .165 ,165 Fl postai számlabefizetési 1 ,l,015 a14.01.27 között A rezsidíj csökkentésére vonatkozőkormányhatározat - ebben az elszámolási időszakban: 3.495 Ft Posta éruényesítés l]e ye 17.624 12.526 31 A nvilvánbrlas szerinli íolvószámla eovenleoe a szánlla kibocsátasát í4 órád: 695 kwh P Bruttó érték (Ft) 3.747 2.663 0 31 Számlában elszámolt kí,gyaszVás l EL__LHL]lV 13,877 9.863 1.015 1 a 195 tatót a hátoldalon 42207 9022 00 5 z57 033> <000031165> <31> <51> <90> <005351 4800001 01 01 04ó001 Kérjűk ezj a mezőt szabadon hagyni, ]de ne í.jon és ne bé]yegezzenI Kószönjük, 8> <78595226> <z11> <51> l Azonosító§zám l
  2. 2. Számla sorszám a: 8ooa1 42207 90 Fogyasztási hely: 221 87309 [000000200503l I47 Oldalszám: 2 l 4 szÁMLARÉszuerező Ászabás: ESZ'A1" Lakosság Mérésipontazonosíió: "A] Mérő gyártisi száma ": Mért jellemző engedélyes: Elosztói Mértékadó éves íogyasztás Hu000210F1 1-s00000000000008534616 Elszámolt időszak lnduló Záró mérőállás mérőállás LM "?fi.i',*" 1 20,1 3.06.02_201 Becs 3.07,01 ÁoE 695 20,13.01 .23 Fogyasztási "A1 " kedv. árszabás díja "A1 " normál árszabás díp (kWh) ulolsó elszámolt 14.893 24 órás Tétel rnegnevezése ESZ Lakossági ESZ Lakossági MennyisQ; utolsó elszámolt mérőállás dátuma Mért jellemző 803847 szorzó ":8.336 Aötr Fogyasztási egyenleg 24 órás: 990 "A1 695 9901803847 24órás Mérő gyártási száma ELMÚ Hábzati Kít (kWh): iőszak Árn pz"; Mennyiség 27 27 201 3.06.02-201 3.07,01 20,1 3.06,02_20 1 3.07.0 1 108 5a7 mérőállás Nettó Mérlékegys{1 kWh kWh Nettó érték egységár (F0 18,9200 Ft&Wh 20,,1600 Fikwh Energiadíj összesen 2.o43 1.834 1 13,877 Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1 " 201 3.06.02-201 3.07.0 1 Elosztói alapdíj "A1 " 201 3.06.02-201 3.07.01 Díjelemek soronként összegzéséből adódó kerekítés 27 27 695 1 kWh db 13,9850 Ft4<Wh 144.0000 FVdb/hó 9.720 144 _1 Rendszerhasználati díjak összesen 9,863 Szén ipari szerkezetátalakítási támogalás Kedvezményes áru villamos energia ellátás támogatás 201 3.06.02-201 3.07.01 AHK" 695 kWh 0,0800 Fi4(Wh 201 3.06,02_201 3,07.01 AHK" 695 kWh 0,0700 Ft4(Wh 49 Kapcsoll termelésszerkezet átalakítás 20 AHK" 695 kWh 1 ,3100 Ft4{Wh o1n pénzeszközök 1 3.06.o2-2o összesen 1 3.o7 .o 1 56 AHK" 1 Nettó számlaáték összesen .015 24,755 Tájékoztató adatok: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz Leolvasás nódPt (LM): Leo|-eolvasás elosz!ói engedéIyes által; Becs-becsüIt; Dikt-íogyasztó által díktált; Ell-elosztói ellenőzés AHK: adó hatályán kívüli A következő részszámla mennyisége: 24 órás:695 kwh l EL LHUM P c4 FS A4 131oo7 00lo05o3 033829 0o,ahspl|o0c0097379pagei 122she€t61 /20 Tájékoztató a Postai számlabeíizetési megbízás használatához A Postai számIabefizetési megbízás szoIgá|tatás részletes igénybevéteIi íeltételeit a szolgá|tató heIyeken rendelkezésre á|ló, a Magyar Posta Általános §zerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez eInevezésű dokumentum tartalmazza, mely a http://www.posta.hu honlapon is olvasható. A Magyar Posta a pénzforgaImi szo|9áltatásait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és szó|ó hazai és európai közösségi jogszabá|yoknak megíele|ően nyújtja. E jogszabályokbó| származó A íeladó (meghatalmazottja) íelszó|aIt hó megakadá|yozásáról köte|ezettségeket a Posta külön hirdetményben, illetve az Á|talános Szerződési Fe|tételeiben teszi közzé. A Postai számlabeíizetési megbízást kérjük óvni a sérülésektől, gyűrődéstő| és szennyeződéstől. A bizonylat kizárólag a perforáció mentén hajtható össze. 4. JavÍtott, sérült, szakadt vagy szennyeződött Postai szám|abeíizetési megbízást a Posta nem Íogad e| Postás dolgozó aláírása KÖSZÖNJÜK EGYÜTTM]ŰKÖDÉSÉT üescher, Nyomda 1097 Budapest, cyáli Magyar Posta Zrt. út 31, Teleíon] 3471-800 Fax: 3471-810 nao
  3. 3. ELMU Számla sorszáma: 80001 4220790 Fogyasztási hely: 22 1 87309 [000000200503] [4] oldalszám: 3/4 Az energia audilol, energelikai szolgáltatásl végző szeívezetek elérhetősége és a lakossági ügyíelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: wwwelmu.hu Tisztelt Ügyíelünk! Tájékozlafik, hogy a villamos energiáról szóló 2OO7, évi L)fiXVl, Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. pontjában meghalározott egyetemes szolgáltatás keretében vélelező, a VET 3. § 42. pontiában meghatározott lakossági íogyasztó részére,az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a2012, december 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért íizelendő összeg nem haladhalia meg a2012. december 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) szám ított összeg 90"/o-át. c4 FS A4 131007 00100503 033829 00,ahspl;0000097379 page;123she€t 62

×