Your SlideShare is downloading. ×
Elmű túlszámlázás 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Elmű túlszámlázás 2

146
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
146
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ELMU vlLLAMoSENERGlA-KEREsKEDELMl 2._ sz. RESZSZAMLA Budapesli Elektromos Művek Nyrl, 1 1 Oldalszám: 1/4 32 Budapest Váciú172-74. 1 a7 68033-2- 44 Adószáma: 1,sz. ered€i lílésibankszámlaszám: llllllllllIllllll 13700016-02287016 2aa5a314n5 2013,10.16 llll l lll lll Elérhetős{;einn rlV Ú- Étrl ÁSZ Ú g yíélszo lg ála ti Kft. lnternet www.elmu.hu Hibabejelentés: 0640/38-39-40 Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámtól: 06 20l3oRo 938-38-38 simoníalvi László Budapest XlX. Ugyíélszolgálat: 06 40/38-38-38 Mobil: 06 2oBa/7o 978-5611 Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí. 151 Pí,64 1 példány Számlázási íends2er sAF,R3 363 Vevő(Fizelő)azonosító: . 22aO5257O3 Vevő (Fizető) neve: Simonlalvi László Vevő (Fizelő) címe: 1 195 Budapest XlX., Jáhn Ferenc utca 3 20ép.7.em száma: 221873O9 Felhasználó neve: simoníalvi László Felhasználó címe: 1195 BudapestXlX., Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7, em Felhasználási hely címe: 1056 Budapest V., Belgrád rakpart Felhasználó azonosíló Elszámolt időszak: 2O1 3.03.02-201 3.04,01 Fizetendő összeg (Ft): 31.158 Fizetési határidő: 2013.10.16 25 l.em4 Szerződéses íolyószámla: 22Oa525703 Számla sorszáma: 8aa91 42207 54 Számla kelte: 2013.10.04 Teljesítéskelte: 201 3,1 0.1 6 Fizetési mód : Postai számlabeíizetési meg b ízás A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia,szolgáltatás Szamla AFA osszesitöie (Ft) Tétel megnevezése Netló érték (Ft) AFA(%) Energiadíj összesen: 13.B72 9.863 1.015 27 Rendszerhasználali díiak összesen pénzeszközök összesen: AHK- AFA Bruttó érték(Ft) 3.745 ,17.617 2.663 0 Fizelendő összesen: 12.526 1.015 .15E 31.1 58 A nvilvánbrtás szerinti íolvószámla eovenleoe a számla kibocsálásál kövelcen: -169,828 Ft Számlában elszámolt ío'gyasz'ás Í4 órád: 695 kwh Tájékpzbtó adatok: KöVetkező AHK: ah leolvasás várható ídőpontp: 2014.01.12 hatályan kívüli - 2a1l.a1.27 között A rezsidíj csökkentésére vonatkozőkormányhatározat - ebben az elszámolási időszakban: 3.495 Ft - 201 3. január 1-je óta: 8.249 eredményeképpen az On megtakarítása Ft l EL___LHUM____ P c4 FS A4 ,131007 (Ezen összegek az Ön számlájából már előzetesen levonásra kerültek,) 00l00503,c33829 00,alpspl| 0000097353page| 97sheet 49 bízás Fostai számlabefizetési ***3'1'l 58*,t* o§szeg betűvél kiíruá: *Harmincegyezer- *Harmincegyezer- egyszáZötVennyolc* egyszázölvennyolc* A megbizás (beíizetés) io9cinrei 8ooQ1 4220754 22oa5257a3 2013.10.16 A számlatulajdonos szám aszáma, neve: Megbízó (Befizetó) neve, címe: simoníalvi László számiaszáma, ü9yíékódja és neve 13700016 -02287016 Szám atulajdonos ügyfé|kódja: i*_ Q05_3§]48o_0qOJ!] !104§801 8__ __] F|GYELEM! Kérjük olvassa 9! {!é.ié!9.!9!9! Lbé!9!4q!9n. l <45> <980001422075422005257o39> ELMÚ Nyri. Budapesi 00535,] 480000,1 01 01 046001 8 Azonositó Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em Budapest ] 78595167 211 simoníalvi László 370001 6 -02287016 ElMÚ Nyrt. 195 A számlatulajdonos Me9bízó (Befizető) neve, címe: --l 1 Budapest XlX, Jáhn Ferenc ulca 3 20 ép. 7. em 1 l r§ffi.ilT;';ff;.;;l;,.*, 51 <1 8> <005351 4800001 Kél]ükezianezőtszabacio,rh3gyn, 01 01 04ó001 <0000311 58> <31> <51> 8> <78595167> <?11> deneirionésnebéyegezzen Kőszőn]ük, ! Azono§ító5zám l <51 >
  • 2. Számla sorszáma: 8Q001 42207 54 FoQyaszlási hely: 221 87309 [00000020050 3l |4] Old alszám: 2 l4 szÁMLARÉszrerrző Árszabás: ESZ "A1' Lakosság Mérésipont azonosító: Mérő gyártási száma "A1 ": engedélyes: ELMU Hálózati Kít Elosztói Mértékadó éves íogyaszlás (kWh): "A1 ": 8.336 HU0002] 0F1 1 -50000000000000853461 6 lnduló mérőállás Elszámoll időszak Mért iellemző 9901803847 24órás 20 1 Becs 3.03.02-201 3.04.0,1 Fogyasztási egyenleg 24 órás: Mérő szama 990 1 24óás 803847 (kWh) 695 695 utolsó elszámoll mérőállás 2013.01 .23 Fogyasztási időszak Tétel megnevezése ESZ Lakossági ESZ Lakossági Mennyiség 695 695 utolsó elszámolt mérőállás dátuma Mért jellemző gyárlrási LM '*,IÍ;',*" Szorzó Záró mérőállás "A1 " kedv. árszabás díia "A1 " normál árszabás díja 201 3.03.02-201 3.04.01 201 3.03.02-201 3.04.01 ,1 Árlg"1 Mennyiség Mértékegységegys{1árNettó érték ^_l'uu (Ft) 112 kwh 18,9200 Ftkwh 2.119 27 27 kwh 20,1600 Ft/kwh 1.753 5B3 ,1 Energiadí| összesen 13.872 Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1 " 20 1 3.03.02_20 20 1 3.03-02_20 Elosztói alapdíj"A1 " Díjelemek soronkénti összegzéséből adódó kerekílés 1 1 3.04.0 3.04.0 695 1 27 1 1 kWh db 9.720 144 13,9850 Ft4<Wh 144,0000 Fydb/lró _1 Rendszerhasználati díjak összesen 9.863 Ftkwh 201 3.03,02-20 ellátás támogatás Kapcsolt termelésszerkezel átalakítás 1 3.04.0 1 AHK" 695 kWh 0,,1900 201 3,03.02-20 Szén ipari szerkezelálalakítási támogatás Kedvezméryes árú villamos energia pénzeszközök 4.893 1 3.04.0 1 AHK" 695 kWh 0,0700 Ft4(Wh 49 1 3.04.0 1 AHK" 695 kWh 1,2000 Ft{(Wh 834 20 1 3.03,02_20 összesen lól AHK* 1 .0,15 Nettó számlaérték összesen TáFkoztiató adatok: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz Lealvasás módja (LM): Leo|-eolvasás elosztóí engedélyes AHK: adó hatályán kívüti A következő részszámla mennyisége: 24ólás,.695 kwh l EL_LHU|V_P c4 FS A4 áItal; Becs-becsüIt; Dikt-íogyasztó áItal diktáIt; Etí-elosztói ellenőrzés 131007,00_200503_033829_00,aípspl:0000097353page] 98sheet49 Tájékoztató a Postai számlabefizetési megbízás használatához 1. A Postai szám|abe{izetési megbízás szo|gáltatás rész|etes igénybevéteIi feltételeit a szo|gáltató helyeken rendelkezésre á||ó, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltét€lei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás A íeIadó (meghataImazottja) íelszólaIt: igénybevételéhez elnevezésű dokumentum tartaImazzá, meIy a http://www,posta.hu honlapon is olvasható. 2. A pénzforgalmi szolgáltatásait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló hazai és európai közösségi jogszabá|yoknak megíelelően nyújtja, E jogszabályokból származó kötelezettségeket a Posta külön hirdetményben, illetve az Általános Szerződési Fe|tételeiben teszi közzé. 3. Magyar Posta a A Postai számlabefizetési megbízást kérjük óvni a sérülésektől, gyűrődéstő| és szennyeződéstő|. A bizonylat kizárólag év _hó a perforáció mentén hajtható össze. 4. Javított, sórü|t, szakadt vagy szennyeződött Posta; számlabefizetési megbízást a Posta nem Íogad e|. Postás dolgozó aiáírása KÖSZÖNJÜK EGYÜT|MŰKÖDÉSÉT üe*herNyomda Magyar Posta Zrt. 1097 BudaPest, Gyáli út 31, Telefon:3471-800 Fax;347]-810 _nap
  • 3. ELMU Számla sorszám a,. 8ooo1 42207 54 Fogyasztási he|y: 22 1 87309 [000000200503] [4] Oldalszám: 3/4 Az energia auditol, energeükai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyíelek átlagíogyasztása a következő internetes honlapon található: www.elmu.hu Tiszlelt Ügyfelünkl Tájékoztaljuk, hogy a villamos energiáról szóló 2OO7. évi L)fiXVl, Törvény (a továbbiakban: VET) 3.§ 7. ponljában meghatározott egyetemes szolgáliatás kerelében vételező, a VET 3. § 42. poniiában meghatározott lakossági fogyasztó részére,az egy€lemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét követő idószakban igénybe vett villamos energiáért íizetendő összeg nem haladhatja meg a2012. december 1,jén alkalmazott díFk alapián azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg 90%-át. l EL__LHUlV_P_c4_Fs_A4_1310c7_00_200503_033829_00,afpspl| 0000097353pag€j 99sheet50