Elmű számla 2013 02-19-2

 • 280 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ELMU ELszAMolo V!LLAMosENERGlA-KEREsKEDELMl Budapesti EIektromos Művek Nytt. llllll!illtll l lllll llll ll lil 800101418632 'l 1 32 Budapest Váci ú172-74. Adóazonosít5 szám: 10768033-2-44 szÁMLA 1 póldányban készült eredeli 'áffi,lffib!?Éi6T'o'o' 2013,02,19 simonfalvi László -Budapest XlX. sámla sorszáma: Pf. 8001 01 41 8632 számla kelb: Teliesítésidcípontja: Fizetési mód: 2013,o2,o7 2013.02.19 Postai készpénzáfu talási megbízás 1 M 363 Elérhekíségeink: ELMU-EMASZ Ugyfélszolgálati Kít Oldalszám: Fax: 06 1238-3848 E-mail: elmu@ elrnrr.ht Vezetékes számról: 06 801202-938 Mobi|számról: 06 2OEOUO 938-38-38 85 lntcrneten: Slu_c-ben: 05 a!§65€5 Hibabejelentés: 06 40l3&3$tl0 133 Budapest, Váci út 76. Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí. 15'l Telefon: 06 ZK}E8-38-38 'l Mérőállás bePlentés: r lnternet www.elmu.hu Vevőkód: 2200,525703 Vetó (Fizető) neve: simoníalvi László -t95 1 Budapest XlXJáhn Ferenc uba 3 20 ép. 7. em 22187309 simonfalvi László í056 Budapest V, Vevő (Fize6) címe: Félhasználásihelyazonosít5: Felhasznáó neve: Felhasznábsi hely címe: 1/4 F|ZETENDŐ Összesen ill^.J"lv.einT .hil 1rg: F|ZETES| HATARIDO: 19.939 2013.o2.19 Be§rádrakpart2s 1.em4 Számlakiegyenlítésre vonaüozó bankszámlaszám: 1 37ooo1 6_0228701 6 Adó nélkül számított AFA ellenérték (Ft) számlaösszesíüí (7.) Számlázott időszak: 2012.07,09-201 3,01.23 Villamos energia brmékdíiakés rendszerhasználali díjak összesen: Pénzeszköz Pllegű téblek összesen: számla összesen (Ft): Túlfzetés (Ft): ,t5,234 27 AHK" 615 15.8,'19 AFAösszege (F0 4.113 0 Ad<ívalnövelt ellenérték (Ft) 4.í13 Fizetendő összesen (Ft): 19.347 615 19.962 -23 19.939 Tájékoztató adatok: Elszámolt összes íogyasztás (kl4lh) 24 órás: 4.613 A számlakészíés napián befizetéseket l EL__P'o56 nyilvántartott Iartozása: cS_130208 00J00346 0 F! mely nem ártalmazza a Plenlegi számlátkal és a számla elkészítéseulán 023763 00,abspl:0000619026page:6205sheet 3103 §J (Y) (o (f) cooo FNf o c o .r o * * 6 1.o o s * * * ocF l,N l(D jo t F .'§N ü,- 3 ,7 o ,í,N ö i= - :RN oto9 (fJ :F ö 'O O r lo N ö ]ó N N ;rlo E: o_ N.r -R'(o ,6Da i [^ *RN § .3x: Jri8 N .P ,iü 'iE,$ -3ág 9.: lo Q.:) 9 ;9- ,5H§3 §;H ,. = l.ft 0o Fo 3 o beéíkezett
 • 2. Számla sorszámal 8fi)101 4't 8632 Oldalszám:2l4 [000000200346] [3047] Éves leolvasás várhaó időpontja: 2a14.01 .12 - 2014,01 .27 közöIt Mérlékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 8.336 Tervezett részszámla mennyiség (kwh): "A1": 695 Szerződésszám: "A,|": 30O6669945 szÁMLARÉszlerező Mérésiadatok Fogyaszlásmérő azonosí6 Mér<íállás Mértiellemző előző 24órás 99o1803847 10.280 Máóállás LM Szorzó utolsó 14.893 Mennyis{1 4.613 kwh 4.613 kvth 01 Fogyasztási egyenleg: sámlázottbrmék Elszámolt mennyis{; Elszámolt id<íszak ESZ "A1" árszabás díia ESZ "A1" árszab᧠díia Villamos energia brmékdíltk összesen: Eloszói alapdíj "A1" Eloszói alapdíj "A,l" Rendszerhasználati díPk összesen: 1 2.o7 .o9 -2o 1 2. 1 2.31 201 3.o1.01 -201 3.01.23 4.079 kwh 534 k!ryh 4.079 k!ryh " 534 2o1 2.o7 .o9 -2o1 201 3.o1.01-201 2o1 2.o7 .o9 -2o1 201 3.o1.01-201 k^/h 4.079 kwh 2.1 2.31 3.o1.23 534 k!ryh 1db 1db 2.1 2.31 3.01.23 Zc,vaw l 1,,1600 unvvi l ,l 1 .914 Ft 101.734 Ft 5.955 Ft 78o Ft Ftkwh 16,081o Ftlk!ryh 13,9850 Ftkwh 160,0000 Fvdb/hó 144,oooo Ft/db/hó 65.594 Ft 7.468 Ft 800 Ft 144 182.475 Ft _166.626 Ft 15.849 Ft 80002,1 140956,800061 195929, 800080915269, 800091 170919, 8001014o42o8,800210888933 Az elmúlt időszakban elíogyasztcft villamosenergia mennlség alapián a köveü<ezó időszakra meghatározott részszámlákban kiszámlázandó villamosenergia fogyasztas mennyisége (ktVhlhó): 24 órás: 695 klvh Amennyiben a részszámlák mennyiség (kilh,t ó) meghatározásával kapcsolatcsan észrevétele lenne, a szám|án felüntetett elérheőségeinken a kézhezvételtkóVeó 10 napon belül megteheii. I EL__J c56 cs Fl 74.m6 Ft Elszámolt idcíszak bljes számtaösszege: Bészszámlákban kiszámlázott télelek összesen: Elszámolási különbözet Elszámoltrészszámlák sorszámaa: oo aa^ Et 1,,1600 Ft/kwh 20 201 3.o1 .o1-2o1 3.01 .23 " Adó nákül sámított ellenérték 22,31OO Ft/killh 2o1 2-o7 .o9-2o1 2.1 2.31 Párzeszköz jellegű téblek összesen: Párzeszköz jellegű téblek összesen: Energiaalapú rendszerhasználati díj "A,l Energiaalapú rendszerhasználali dí! "A1 Egységár 13o208,00J00346_023763_00,abspl:0000619026page| 6206sheet3103