Elmű számla 2013 02-19-2

1,065 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű számla 2013 02-19-2

  1. 1. ELMU ELszAMolo V!LLAMosENERGlA-KEREsKEDELMl Budapesti EIektromos Művek Nytt. llllll!illtll l lllll llll ll lil 800101418632 'l 1 32 Budapest Váci ú172-74. Adóazonosít5 szám: 10768033-2-44 szÁMLA 1 póldányban készült eredeli 'áffi,lffib!?Éi6T'o'o' 2013,02,19 simonfalvi László -Budapest XlX. sámla sorszáma: Pf. 8001 01 41 8632 számla kelb: Teliesítésidcípontja: Fizetési mód: 2013,o2,o7 2013.02.19 Postai készpénzáfu talási megbízás 1 M 363 Elérhekíségeink: ELMU-EMASZ Ugyfélszolgálati Kít Oldalszám: Fax: 06 1238-3848 E-mail: elmu@ elrnrr.ht Vezetékes számról: 06 801202-938 Mobi|számról: 06 2OEOUO 938-38-38 85 lntcrneten: Slu_c-ben: 05 a!§65€5 Hibabejelentés: 06 40l3&3$tl0 133 Budapest, Váci út 76. Levelezési cím: 1300 Budapest 3., Pí. 15'l Telefon: 06 ZK}E8-38-38 'l Mérőállás bePlentés: r lnternet www.elmu.hu Vevőkód: 2200,525703 Vetó (Fizető) neve: simoníalvi László -t95 1 Budapest XlXJáhn Ferenc uba 3 20 ép. 7. em 22187309 simonfalvi László í056 Budapest V, Vevő (Fize6) címe: Félhasználásihelyazonosít5: Felhasznáó neve: Felhasznábsi hely címe: 1/4 F|ZETENDŐ Összesen ill^.J"lv.einT .hil 1rg: F|ZETES| HATARIDO: 19.939 2013.o2.19 Be§rádrakpart2s 1.em4 Számlakiegyenlítésre vonaüozó bankszámlaszám: 1 37ooo1 6_0228701 6 Adó nélkül számított AFA ellenérték (Ft) számlaösszesíüí (7.) Számlázott időszak: 2012.07,09-201 3,01.23 Villamos energia brmékdíiakés rendszerhasználali díjak összesen: Pénzeszköz Pllegű téblek összesen: számla összesen (Ft): Túlfzetés (Ft): ,t5,234 27 AHK" 615 15.8,'19 AFAösszege (F0 4.113 0 Ad<ívalnövelt ellenérték (Ft) 4.í13 Fizetendő összesen (Ft): 19.347 615 19.962 -23 19.939 Tájékoztató adatok: Elszámolt összes íogyasztás (kl4lh) 24 órás: 4.613 A számlakészíés napián befizetéseket l EL__P'o56 nyilvántartott Iartozása: cS_130208 00J00346 0 F! mely nem ártalmazza a Plenlegi számlátkal és a számla elkészítéseulán 023763 00,abspl:0000619026page:6205sheet 3103 §J (Y) (o (f) cooo FNf o c o .r o * * 6 1.o o s * * * ocF l,N l(D jo t F .'§N ü,- 3 ,7 o ,í,N ö i= - :RN oto9 (fJ :F ö 'O O r lo N ö ]ó N N ;rlo E: o_ N.r -R'(o ,6Da i [^ *RN § .3x: Jri8 N .P ,iü 'iE,$ -3ág 9.: lo Q.:) 9 ;9- ,5H§3 §;H ,. = l.ft 0o Fo 3 o beéíkezett
  2. 2. Számla sorszámal 8fi)101 4't 8632 Oldalszám:2l4 [000000200346] [3047] Éves leolvasás várhaó időpontja: 2a14.01 .12 - 2014,01 .27 közöIt Mérlékadó éves fogyasztás (kWh): "A1": 8.336 Tervezett részszámla mennyiség (kwh): "A1": 695 Szerződésszám: "A,|": 30O6669945 szÁMLARÉszlerező Mérésiadatok Fogyaszlásmérő azonosí6 Mér<íállás Mértiellemző előző 24órás 99o1803847 10.280 Máóállás LM Szorzó utolsó 14.893 Mennyis{1 4.613 kwh 4.613 kvth 01 Fogyasztási egyenleg: sámlázottbrmék Elszámolt mennyis{; Elszámolt id<íszak ESZ "A1" árszabás díia ESZ "A1" árszab᧠díia Villamos energia brmékdíltk összesen: Eloszói alapdíj "A1" Eloszói alapdíj "A,l" Rendszerhasználati díPk összesen: 1 2.o7 .o9 -2o 1 2. 1 2.31 201 3.o1.01 -201 3.01.23 4.079 kwh 534 k!ryh 4.079 k!ryh " 534 2o1 2.o7 .o9 -2o1 201 3.o1.01-201 2o1 2.o7 .o9 -2o1 201 3.o1.01-201 k^/h 4.079 kwh 2.1 2.31 3.o1.23 534 k!ryh 1db 1db 2.1 2.31 3.01.23 Zc,vaw l 1,,1600 unvvi l ,l 1 .914 Ft 101.734 Ft 5.955 Ft 78o Ft Ftkwh 16,081o Ftlk!ryh 13,9850 Ftkwh 160,0000 Fvdb/hó 144,oooo Ft/db/hó 65.594 Ft 7.468 Ft 800 Ft 144 182.475 Ft _166.626 Ft 15.849 Ft 80002,1 140956,800061 195929, 800080915269, 800091 170919, 8001014o42o8,800210888933 Az elmúlt időszakban elíogyasztcft villamosenergia mennlség alapián a köveü<ezó időszakra meghatározott részszámlákban kiszámlázandó villamosenergia fogyasztas mennyisége (ktVhlhó): 24 órás: 695 klvh Amennyiben a részszámlák mennyiség (kilh,t ó) meghatározásával kapcsolatcsan észrevétele lenne, a szám|án felüntetett elérheőségeinken a kézhezvételtkóVeó 10 napon belül megteheii. I EL__J c56 cs Fl 74.m6 Ft Elszámolt idcíszak bljes számtaösszege: Bészszámlákban kiszámlázott télelek összesen: Elszámolási különbözet Elszámoltrészszámlák sorszámaa: oo aa^ Et 1,,1600 Ft/kwh 20 201 3.o1 .o1-2o1 3.01 .23 " Adó nákül sámított ellenérték 22,31OO Ft/killh 2o1 2-o7 .o9-2o1 2.1 2.31 Párzeszköz jellegű téblek összesen: Párzeszköz jellegű téblek összesen: Energiaalapú rendszerhasználati díj "A,l Energiaalapú rendszerhasználali dí! "A1 Egységár 13o208,00J00346_023763_00,abspl:0000619026page| 6206sheet3103

×