Elmű csekkek 2013 1 9

223 views
139 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű csekkek 2013 1 9

  1. 1. Feladóvevén összec o§szEG ***19939*** -*- ***J4998*** os5zé9 betűvel kiítva: kilencszazkilencven nyolc* 80016125001 80010l418632 1 2200525703 zzooszszos 1 13700016 -022870í6 ELMÚ Nyrt 8238173? 670 Al,i,, 195 01 Posta érvényesités he]ye ,), ir;,|, ,. ...,), .-".:,. ,. i .i . jj ,,1 .- "; :;: : *Harmincháromezerkettőszézharm j.:, "., nc A megbizás (bef reiés) jogcime: kettő* A me9brzas (bei zcte5 jogcime: 800081 663927 8oo1 51 568473 22oo5257o3 2200525703 2013.05.17 2013.06.04 2o13.04.16 Megbízó (Befizetó) neve, címe: l ! simoníalvi László Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 2o ép- 7. em 1 195 370oo1 6 _0228701 6 Budapest XlX, Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em ,195 195 A számlatuiajdonos számJaszáma, ü9yíélkódja és neve 1 szám]aszáma, úgyfélkódla és neve -l37ooo16 -02287016 Budapest 51 27 6055 370001 6 -022870í 6 ELMÚ Nyrt oo535,1 4800001 o oo5351 48000010101 0460018 A szám atu|ajdonos számlaszáma, ügyfé kódja és neve 1 ELMŰ Nyít. ELMŰ Nyrt Budaoest 14130579 ?11 Megbízó (Beíizetó) neve, cime; simoníalvi László Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em 1 i 2200525703 simonfalvi László A számlatulajdonos 51 8001914,16325 Me9bízó (Befizetó) neve, címe: 1 05325926 211 ***332!l*** A megbizás (befizetés) jogc rne] ,_, 046001 8 egyszáznyolcvanhat* kettőszázharm inckettő* .1 51 o1 o1 *Harmincháromezer- *Harmincháromezer- _ 003837 671 005351 48oooo1 ***331 $$*** ***33?!l*** : ELMÚ Nyrt Budaoest ö5szEG - l!:_+i< számlaszáma, ü9y{élkódIa és neve: 137oo016 -022870í6 - Felad ' i' !i:: " 2o13.o3.19 ri 195 A számlatulajdonos 37000 í 6 _0228701 6 51 33 4i5 1 ELMÚ Nyrt Budapest Budapest 20§0}/2511:42 Jáhn Ferenc utca 3 20 ép, 7. em Számlatulajdonos szám]aszáma, neve: szám]aszáma, neve; EtóíO/§c05l 070ó7l4i 22oo5257og BudapestxlX. Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em 1 'i,'ÓÖizrsr rorz simonfalvi László simonfalvi László 7.em A megbizás (beíiretes) 5ó ü!}APESI Megbízó (8efizetó) neve, cínte: Megbízó (Befizető) neve, cime: címe: Postai órvényesiiós hé Ve 2013.o2.19 20-13.01 ,21 SzámlatuIajdonos négyszáztizenót* A mégbízás(beí zetes) jogcíme A megbiZás (bef 1etés) ]ogcíme] ; *Harmincháromezer- "'l'izenkilencezerkilencszázharm inckiIenc" *Harmincnégyezer- Posia é^,é|yc5itós heiye ** *33 41 l 0,1 BudaDeSt 04600,1 8 5ó 211 oo5351 48oooo,1 51 o1 o1 04600 1 8 30788624 211 51
  2. 2. Feladóvevé ***3323/*** *Harmincháromezer- -l *.Cx h ' [*-.. * i';: 'i':;r t.x -íi fr ü; §;é: t _<f i:".] r.*.:l }* ]€,'* t*r § f-: E§ § -, í.í:l *, §*J Eí 800241485662 22oo5257og 'i-' : ^_, .:..-í, ...l_._| -':),:. :. 2o,13.o7.o8 lúq lil ,,,:. Megbízó (Befizetó) neve, címe: 1 370001 6 _o2287o 1 6 005351 48oooo 4557 l o1 o 51 l o1 2200525703 / 2013.09.o4 simonfalvi László 7. Budapest XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. em em 1,195 A számlatula.jdonos számlaszáma, ü9yfélkódja és neve: BUdaDest 80003205771B Megbízó (Beíizetó) neve, címe: 195 005351 4soooo .// / A megbízás (beíizetés) jo9címe: -ll' 2013.o8.05 1 37oo016,022B7o16 ELMŰ Nyrt l0460018 6313 211 22005257a3 i'! Budapesl XlX. Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. A szém atula]cionos szám]aszáma, ügyfélkóclj6 §5 p9y-. 1 ' §imoníalvi László 195 ELMÚ Nyrt Budaoest .::]* ] Megbízó (Beíizetó) neve, címe: simonfalvi László Budapest XlX. Jáhn Ferenc Utca 3 20 ép. 7. em 1 800022109210 !-,.,_] l i A megbízás (beíizeiés) ioqcíme; ]' ,,,-L kettőszaíz harm nckettő* Postai éryényesités he]ye Postai érvényesítés he]ye _ *Harmincháromezer- "Harrnincháromezerkettőszáz harm inckettő* kettőszáharm inckettő* rT ***lllll*** ***J]232*** 1 számIaszáma, ü9yíélkódja és neve 37o0o1 6 -022870í 6 ELMÚ Nyrt, Budaoest 00535 o l 046001 8 56422607 211 A számlatulajdonos 51 1 4soooo1 o í o1 04600 l 8 67234615 211 Azonosító 51

×