Digital kompetens vad är egentligen det

1,221 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Digital kompetens - vad är egentligen det? Foto: ”Digital Life” Whatknot http://www.flickr.com/photos/whatknot/
 • Kompetens (2010-05-23 19.20). Nationalencyklopedin • kort [www-dok] URL http://www.ne.se/kompetens/1158860
 • Europeiska unionens officiella tidning L 394/10 (30.12.2006) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG), Bilaga NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE – EN EUROPEISK REFERENSRAM. [www-dokument, hämtat 2010-08-17 08.00] URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF
 • Europeiska unionens officiella tidning L 394/10 (30.12.2006) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG), Bilaga NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE – EN EUROPEISK REFERENSRAM. [www-dokument, hämtat 2010-08-17 08.00] URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF
 • Foto: ”Stupid Computer” f1uffster http://www.flickr.com/photos/22750018@N05/
 • Europeiska unionens officiella tidning L 394/10 (30.12.2006) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG), Bilaga NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE – EN EUROPEISK REFERENSRAM. [www-dokument, hämtat 2010-08-17 08.00] URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF
 • Fritt efter Pilerot, O. (2010-03-03 11.50). Om informationssökning, informationskompetens och lärande . [www-dokument] URL http://www.lul.se/upload/11156/uppsala_pilerot.pdf
 • Fritt efter Pilerot, O. (2010-03-03 11.50). Om informationssökning, informationskompetens och lärande . [www-dokument] URL http://www.lul.se/upload/11156/uppsala_pilerot.pdf
 • Europeiska unionens officiella tidning L 394/10 (30.12.2006) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG), Bilaga NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE – EN EUROPEISK REFERENSRAM. [www-dokument, hämtat 2010-08-17 08.00] URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF
 • Stefan Pålsson Digital kompetens – vad innebär det? http://www.slideshare.net/hyperfinder/digital-kompetens-390828 Foto av eggplant http://www.flickr.com/photos/eggplant/6353901 Foto av fredcamino http://www.flickr.com/photos/fredcamino/2598829816
 • Stefan Pålsson Digital kompetens – vad innebär det? http://www.slideshare.net/hyperfinder/digital-kompetens-390828 Foto av Electronic eye http://www.flickr.com/photos/xanxhor/4046382019
 • Digital kompetens vad är egentligen det

  1. 1. Vad är egentligen det? Digital kompetens
  2. 2. Kompetens? Nationalencyklopedins definition: Kompetens, formell kompetens , utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning. Att vara kompetent innebär alltså att man är formellt behörig att inneha en viss befattning, att man har rätt utbildning, relevant erfarenhet och/eller den kunskap som behövs för att kunna utföra och klara av de uppgifter som tjänsten kräver.
  3. 3. EU om digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande Att vara digitalt kompetent innebär en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Information – Kommunikation – Teknologi
  4. 4. KUNSKAPSBASEN Grundläggande färdigheter Attityd EU:s ”Digitala kompetens” Informations- kompetens
  5. 5. Basen är grundläggande färdigheter inom informations- och kommunikationsteknologi
  6. 6. KUNSKAPSBASEN Grundläggande färdigheter Basen består alltså av ett antal färdigheter dvs. användning av datorer (eller andra produkter som t.ex. mobiltelefon) för att: hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. EU:s ”Digitala kompetens”
  7. 7. Informations- kompetens EU:s ”Digitala kompetens” Att söka och samla samt kritiskt tolka information. och värdera Räcker det eller är det något mer?
  8. 8. American Library Association (ALA) 1989 <ul><li>“ To be information literate, a person must be able to recognise when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.” </li></ul><ul><li>The ability to locate = söka och samla </li></ul><ul><li>The ability to evaluate = värdera och tolka </li></ul><ul><li>Be able to recognise when needed and to use effectively = det är alltså något mer! </li></ul>
  9. 9. Ett holistiskt perspektiv på Informationskompetens Kultur och samhälle Informationsekonomi & -former Tekniska förändringar och förutsättningar Organisationskultur& -klimat Personlig situation Studier, arbete etc. Språkfärdigheter Lärstil Kreativitet Teknikkoll Associationsförmåga Ämneskunskaper
  10. 10. Informationskompetens <ul><li>Min egen definition: </li></ul><ul><li>Att utveckla informationskompetens innebär att utveckla en diskursiv förståelse för den praktik man är verksam inom. </li></ul><ul><li>Det här betyder att informationskompetens kan betraktas som en förståelse av och förtrogenhet med hur information söks och används i ett bestämt socialt sammanhang. </li></ul>
  11. 11. <ul><li>” Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier.” </li></ul><ul><li>” Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen.” </li></ul>Attityd EU:s ”Digitala kompetens”
  12. 12. Digital kompetens är <ul><li>Säker och kritisk användning av IT </li></ul><ul><li>Teknikens funktion, nytta och roll i samhället </li></ul><ul><li>Datorn och Internet för kommunikation och samarbete </li></ul>
  13. 13. Digital kompetens är också Att hantera och granska information IT för yrkesmässigt och socialt engagemang IT som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och inspiration Etik
  14. 14. Referenser <ul><li>Europeiska unionens officiella tidning L 394/10 (30.12.2006) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG), Bilaga NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE – EN EUROPEISK REFERENSRAM. [www-dokument, hämtat 2010-08-17 08.00] URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF </li></ul><ul><li>Pilerot, O. (2010-03-03 11.50). Om informationssökning, informationskompetens och lärande . [www-dokument] URL http://www.lul.se/upload/11156/uppsala_pilerot.pdf </li></ul><ul><li>Stefan Pålsson Digital kompetens – vad innebär det? http://www.slideshare.net/hyperfinder/digital-kompetens-390828 </li></ul><ul><li>Bilder från flickr under CC-licens: </li></ul><ul><li>f1uffster http://www.flickr.com/photos/22750018@N05/ </li></ul><ul><li>Whatknot http://www.flickr.com/photos/whatknot/ </li></ul><ul><li>fredcamino http://www.flickr.com/photos/fredcamino/2598829816 </li></ul><ul><li>eggplant http://www.flickr.com/photos/eggplant/6353901 </li></ul><ul><li>Electronic eye http://www.flickr.com/photos/xanxhor/4046382019 </li></ul>

  ×