In Store A Sales Promotion

2,822 views

Published on

Marketing tools

Published in: Business, Career
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

In Store A Sales Promotion

 1. 1. Strategie a taktika vybraných nástrojů Sales Promotion Praha, CEAAI, 7. 3. 2008 Příjemný den přeje Ing. Lenka Nováková
 2. 2. OBSAH <ul><li>Místo úvodu: Podlinková komunikace </li></ul><ul><li>Sales Promotion v komunikačním mixu </li></ul><ul><ul><li>Působení a efektivita Sales Promotion </li></ul></ul><ul><ul><li>Kategorizace nástrojů aneb Kolik podob má Sales Promotion? </li></ul></ul><ul><ul><li>Výhody a omezení </li></ul></ul><ul><li>Vybrané nástroje a jejich efektivita </li></ul><ul><li>Účinný Sales promotion mix a příprava kampaní </li></ul><ul><li>Případové studie (kampaně) a diskuse </li></ul>
 3. 3. 1. Místo úvodu: Mapa podlinkových komunikací
 4. 4. ATL - BTL <ul><li>ATL - Above-the-line communication: nadlinková komunikace. Komunikace za úhradu, využívající médií - zejména televizní, tisková, rozhlasová, venkovní a elektronická reklama a některé placené formy PR (PR inzeráty) apod. </li></ul><ul><li>BTL - Below-the-line: podlinková komunikace. Komunikace využívající nemediálních nosičů - hlavně přímý marketing, podpora prodeje , osobní prodej, většina forem PR komunikace, vizuální identita apod. </li></ul><ul><li>TTL – Through-the-line : mezilinkové komunikace – osobní prodej, část PR a DM </li></ul>
 5. 5. 2. Sales Promotion v komunikačním mixu <ul><li>Sales promotion ( Podpora prodeje ) </li></ul><ul><li>Def.: Soubor marketingových aktivit, které přímo podporují kupní chování spotřebitele (PULL) a zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků (PUSH). </li></ul><ul><li>Jiné definice (SP/Z): </li></ul><ul><li>soubor marketingových nástrojů sloužících ke krátkodobé motivaci zákazníků k nákupu </li></ul><ul><li>nástroje krátkodobé pobídky růstu prodeje </li></ul><ul><li>prostředek komunikace, jehož cílem je upoutání pozornosti a ovlivnění nákupního chování potenciálního zákazníka prostřednictvím nástrojů, které zajišťují přímý kontakt zákazníka s výrobkem </li></ul><ul><li>proces přesvědčování zákazníka, aby si koupil produkt </li></ul>
 6. 6. Působení Sales Promotion Efektivita komunikačních nástrojů podle připravenosti zákazníka k nákupu Vysoká míra Nízká míra povědomí zájem přesvědčení nákup po nákupu Reklama Osobní prodej A I D A Podpora prodeje
 7. 7. Optimální komunikační mix podle fází životního cyklu produktu Podpora prodeje v omezené míře nebo ústup Připomínková reklama Podpora prodeje Omezený osobní prodej Osobní prodej Reklama Direct marketing Podpora prodeje PR Reklama Přímý marketing Podpora prodeje Komunikační aktivity Zpomalit pokles Připomínat Přesvědčovat, diferencovat Informovat Komunikační cíle Pokles Zralost Růst Zavedení Fáze životního cyklu
 8. 8. Efektivita komunikačních nástrojů + výhody - nevýhody <ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Dodává produktu legitimnost </li></ul><ul><li>Sekundární informace o síle firmy </li></ul><ul><li>Buduje image, diferencuje </li></ul><ul><li>Velký dosah, levná na kontakt </li></ul><ul><li>Možnost opakování a srovnání </li></ul><ul><li>Osobní prodej </li></ul><ul><li>Pružnost a zpětná vazba </li></ul><ul><li>Lidský faktor, osobnost </li></ul><ul><li>Přesvědčivost, názornost </li></ul>Finanční nároky Chybí přímá odezva Neosobní charakter Nelze kvalifikovaně měřit účinek Nejvyšší finanční náklady Nároky na kvalifikaci obchodníků
 9. 9. Efektivita komunikačních nástrojů + výhody - nevýhody <ul><li>Podpora prodeje </li></ul><ul><li>Přitahuje pozornost </li></ul><ul><li>Informuje, motivuje, stimuluje </li></ul><ul><li>Rychlá reakce, odpověď </li></ul><ul><li>PR </li></ul><ul><li>Důvěryhodnost </li></ul><ul><li>Dlouhodobost </li></ul><ul><li>Informační hodnota </li></ul><ul><li>Krátkodobost </li></ul><ul><li>Nebuduje dlouhodobé preference a loajalitu </li></ul><ul><li>Nákladná </li></ul><ul><li>Snadno napodobitelná </li></ul><ul><li>Obtížné vyhodnocení </li></ul><ul><li>Komplikované řízení </li></ul><ul><li>Riziko spojení s médiem </li></ul>
 10. 10. Efektivita komunikačních nástrojů + výhody - nevýhody <ul><li>DM a přímý prodej </li></ul><ul><li>Adresnost, cílenost, vztahovost </li></ul><ul><li>Načasování, zpětná vazba </li></ul><ul><li>Flexibilita sdělení </li></ul><ul><li>Využití v B2B </li></ul><ul><li>Problémy kvalitní databáze </li></ul><ul><li>Omezení legislativou </li></ul><ul><li>Technologie </li></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Podpora prodeje nemůže překonat základní nedostatky výrobku. </li></ul></ul><ul><ul><li>Má-li výrobek nějaké nedostatky, podpora prodeje, vzhledem k její schopnosti stimulovat k prvnímu a opakovanému nákupu výrobku, zvýrazní jeho nedostatky více než kterýkoli jiný propagační přístup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora prodeje nemůže vytvořit věrnost prodejnímu kanálu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Obchodní partneři nejsou nic víc a nic méně než partneři. Vždy budou poháněni tím, co je pro ně nejvýhodnější. Takže i když budou propagovat výrobek konkrétního výrobce, budou tak činit, dokud to bude pomáhat jejich vlastnímu obchodu. V opačnému případě veškerá podpora končí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora prodeje nedokáže změnit postoje </li></ul></ul><ul><ul><li>Pokud výrobek není dobře přijímán či o něm nepanuje dobrý názor, podpora prodeje nemůže změnit názory spotřebitelů. </li></ul></ul>Další omezení SP
 12. 12. Další omezení SP <ul><li>Podpora prodeje nemůže zvrátit sestupný trend prodeje </li></ul><ul><li>I když podpora prodeje podle situaci může zmírnit či zpomalit křivku poklesu, sama o sobě prodejní trend zvrátit nemůže. </li></ul><ul><li>Podpora prodeje nemůže vytvářet image kromě případu, kdy je zaměřena na „podporu“ značky </li></ul><ul><li>I když podpora prodeje Marlboro může podpořit a posílit „kovbojský image“, který už je zaveden, podpora prodeje sama o sobě nemůže tento image vytvořit . Vyžaduje to reklamu, public relations a další komunikační techniky. (integrovanou komunikaci) </li></ul>
 13. 13. 3. Nástroje Sales Promotion <ul><li>Přehled </li></ul><ul><li>Hodnocení účinnosti </li></ul>
 14. 14. Kategorizace Sales Promotion – základní členění SP na zákazníka - spotřebitele (PULL) SP na distributora-obchodní článek (PUSH) Přímá forma Bonus za nákup zboží – ihned Nepřímá forma Odměna na základě dokladů o nákupu
 15. 15. Podpora prodeje na zákazníka = PUSH <ul><li>Sampling – vzorek produktu, vyzkoušení – poštou, v prodejně, v časopisech > účinné, ale nákladné </li></ul><ul><li>Kupony – úspora nebo náhrada, součást inzerátu – nárok na slevu > při zavádění nebo ve fázi zralosti </li></ul><ul><li>Prémie – přidaný produkt jako podnět k nákupu , zboží zdarma nebo za nižší cenu (dárek navíc) – fáze růstu, zralosti, </li></ul><ul><li>Slevy – přímé, nepřímé, cenové balíčky (cenová elasticita) </li></ul><ul><li>Odměny za věrnost – věrnostní programy- věrnostní karty s vedlejším efektem informací v obchodních řetězcích </li></ul><ul><li>Soutěže a výherní loterie </li></ul><ul><li>Rabaty – slevy z prodejní ceny </li></ul><ul><li>Speciální reklamní předměty a dárky (3D) </li></ul><ul><li>Reklama a podpora prodeje v místě prodeje/nákupu – letáky, brožury (POS, POP), vystavování výrobků a předváděcí akce – promo, merchandising, in-store marketing a komunikace </li></ul><ul><li>Veletrhy, prezentace, výstavy – konfrontace s konkurencí, image, kontakty (samostatný nástroj na pomezí PR) </li></ul><ul><li>Eventy – společenské a speciální akce, road show,street show </li></ul><ul><li>Výzdoba prodejen, obchodních prostor, sezonní úpravy (Vánoce, Valentýn…) </li></ul><ul><li>Další ??? </li></ul>
 16. 16. Podpora prodeje obchodu = PULL <ul><li>Školení – semináře, konference, produktové informace </li></ul><ul><li>Certifikáty, licence, diplomy a morální odměny </li></ul><ul><li>Finanční podpory a odměny </li></ul><ul><ul><li>Kupní slevy (zavádění produktů) </li></ul></ul><ul><ul><li>Obratové slevy (zralost) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sleva za opakování nákupů, za objem v urč. období (zralost) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezplatné dodávky zboží (zavádění na trh) </li></ul></ul><ul><ul><li>Merchandising – odměna za umístění, dobropisy za prezentaci </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooperativní reklama – příspěvek na lokální reklamu </li></ul></ul><ul><ul><li>Obchodní/kontraktační veletrhy </li></ul></ul><ul><li>Soutěže v objemu prodeje – ceny, incentivní zájezdy aj. </li></ul><ul><li>Věrnostní systémy </li></ul><ul><li>Varianta: Podpora prodeje u nezávislých koncových/přímých prodejců – motivace, zefektivnění prodejního úsilí – bonusy, soutěže, prodejní akce </li></ul>
 17. 17. Tvorba Sales Promotion mixu <ul><li>Sales promotion - Cíl rozhoduje o nástroji podpory </li></ul><ul><li>Další faktory výběru nástrojů : </li></ul><ul><ul><li>Typ trhu – produktu (FMCG, služby apod.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurence </li></ul></ul>
 18. 18. Cíl rozhoduje o nástroji SP Hry, soutěže , dobročinné akce Vytvořit povědomí, budování značky Spojení SP s PR, charitou, spojení se známou osobností, hry Image firmy Hry, soutěže , dárky, slevy, cenové balíčky Připomínací prodej (opakovaný), růst spotřeby NÁSTROJ Vzorky, ochutnávky, bezplatná slosování, slevy, prémie, kupony na slevu při dalším nákupu CÍL Pokusný prodej (nový produkt, noví zákazníci)
 19. 19. 5 pravidel úspěšné SP akce u FMCG <ul><li>Assit it clearly (jasné zadání) </li></ul><ul><li>Drive it profitably (profitabilita) </li></ul><ul><li>Keep it simple (jednoduchost) </li></ul><ul><li>Make it reliable (důvěryhodnost) </li></ul><ul><li>Learn from it responsibly (poučení z výsledku) </li></ul>
 20. 20. Jak připravit obecný projekt Sales Promotion <ul><li>1. Definování cílů (Cíle měřitelné a konkrétní SMART). </li></ul><ul><li>Z-> krátkodobé zvýšení prodeje, budování tržního podílu, získávání spotřebitelů pro nový produkt, odlákání zákazníků konkurenci, výprodej zásob zralého výrobku, udržení a odměna věrných spotřebitelů, optimálně i budování vztahu se zákazníkem, vytvoření databáze !!! </li></ul><ul><li>MO, D-> motivace ke koupi, zalistování, koupi větších zásob </li></ul><ul><li>2. Tvůrčí nápad, kreativa (přidání hodnoty k produktu, znalost cílové skupiny, schopnost splnit závazky !!!) </li></ul><ul><li>3. Podmínky akce - mechanika (všem x jen skupině ?) </li></ul><ul><li>4. Propagace a distribuce samotné kampaně (distribuce slevového kuponu, média…). </li></ul><ul><li>5. Délka kampaně, načasování. </li></ul><ul><li>6. Mechanismus reakce (čím jednodušší, tím vyšší míra odezvy). </li></ul><ul><li>7. Rozpočet., testování, realizace, hodnocení. </li></ul>
 21. 21. Sales Promotion a legislativa <ul><li>Většina různých technik podpory prodeje není v právním řádu České republiky nijak výslovně regulována – důsledek současného právního vakua (zákaz prodávat spojené výrobky jako &quot;1+1 zdarma&quot; u nás již existoval - byl v Československu přijat v roce 1935) </li></ul><ul><li>Jediná (a nejasná) právní úprava v oblasti technik SP se týká spotřebitelských soutěží </li></ul>
 22. 22. Nové právní úpravy v Sales Promo <ul><li>Současná legislativa v oblasti SP: zákony na ochranu spotřebitele, loterijní předpisy, předpisy o osobních údajích či zákon o regulaci reklamy </li></ul><ul><li>Evropské směrnice – od 12.12.2007 nové úpravy – harmonizace předpisů týkajících se nekalých obchodních praktik v rámci EU </li></ul>
 23. 23. Princip nových směrnic SP <ul><li>Směrnice vymezuje dva nejběžnější typy nekalých obchodních praktik, tj. klamavé obchodní praktiky a agresivní obchodní praktiky . </li></ul><ul><li>Za klamavou obchodní praktiku je obecně považována každá praktika včetně klamavé reklamy, která uvádí spotřebitele v omyl, ať již jednáním, nebo opomenutím, a brání mu tak, aby uskutečnil účelnou volbu na podkladě relevantních informací. </li></ul><ul><li>Za agresivní obchodní praktiku se považuje zejména taková praktika, která výrazně narušuje možnost svobodné volby spotřebitelů např. obtěžováním, donucováním apod. </li></ul>
 24. 24. 4. Spotřebitelské soutěže <ul><li>Princip spotřebitelských soutěží </li></ul><ul><li>Využití v SP mixu </li></ul><ul><li>Mechaniky soutěží </li></ul><ul><li>Právní aspekty soutěží </li></ul><ul><li>Efektivita a vyhodnocení soutěží </li></ul>
 25. 25. Princip spotřebitelských soutěží <ul><li>Soutěže a hry dávají spotřebiteli šanci na výhru v různé podobě, buď náhodně (štěstí) nebo za pomoci úsilí </li></ul><ul><ul><li>Soutěž vyžaduje od spotřebitele určitý vstup – vědomost, nápad… </li></ul></ul><ul><ul><li>Hra – spotřebitel při nákupu získá něco, co mu pomůže k výhře </li></ul></ul>
 26. 26. Spotřebitelské soutěže a loterie – základní mechaniky <ul><li>Dvě základní varianty těchto akcí </li></ul><ul><li>Spotřebitelská loterie - o výherci se losuje </li></ul><ul><ul><li>výhrou nesmějí být peníze, vkladní knížka, cenné papíry, pojištění a nemovitost </li></ul></ul><ul><ul><li>souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření nesmí přesáhnout za jeden kalendářní rok částku 200 tisíc Kč a hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout částku 20 tisíc Kč </li></ul></ul><ul><ul><li>pořádání spotřebitelské loterie je třeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu </li></ul></ul><ul><li>Spotřebitelská soutěž - o výherci nerozhoduje náhoda, ale dovednost apod., </li></ul><ul><ul><li>je možné ji uspořádat víceméně libovolně </li></ul></ul><ul><ul><li>s výjimkou těch omezení, která vyplývají z obecných právních předpisů </li></ul></ul><ul><ul><li>Rychlostní a výkonové soutěže </li></ul></ul><ul><ul><li>Předem stanovené pořadí apod. </li></ul></ul>
 27. 27. Další mechaniky <ul><li>Kolo štěstí </li></ul><ul><li>Princip &quot;vyhrává každý &quot;, založen na tom, že náhoda nerozhoduje o výherci (tím je každý), ale pouze o výhře. </li></ul><ul><li>Výhry se různí, ale každý vyhraje něco. V akci vyhrává každý účastník, byť ceny v různé výši. </li></ul><ul><li>Tento princip se řadí mezi spotřebitelské soutěže , avšak toto jeho právní hodnocení vychází z výkladu ministerstva financí (MF) - riziko, že se může změnit či že se s ním jiné instituce neztotožní ! </li></ul>
 28. 28. Interaktivní mechaniky <ul><li>Prémiové SMS </li></ul><ul><li>používání prémiových SMS není v zákoně nijak výslovně upraveno </li></ul><ul><li>zákon o loteriích ovšem definuje opravdové loterie tím, že je při nich od účastníků vyžadován tzv. vklad, jehož návratnost se nezaručuje </li></ul><ul><li>právě za takový vklad by mohl být výnos z prémiové SMS za určitých podmínek považován > riziko! </li></ul>
 29. 29. Jak měřit a hodnotit SP? <ul><li>Měřitelnost efektu sales promotion závisí na typu mechaniky. </li></ul><ul><li>U SP v místě prodeje , kdy cílem je motivovat zákazníky, aby využili nabídky v dané chvíli v dané prodejně , je měřitelnost velmi dobrá - stačí srovnat aktivní poptávku na výrobek s obdobím bez SP </li></ul><ul><li>Pokud je cílem „traffic building operace“ - dostat do prodejny zákazníka aktivně projevujícího zájem o produkt , je nutné monitorovat nárůst návštěvnosti prodejen ve srovnání s návštěvností obvyklou </li></ul><ul><li>Absolutně měřitelné by měly být komunikace založené na direct response mechanikách (Teleshopping, jehož cílem je, aby zákazník do určité doby zvedl telefon a produkt objednal, nebo se o něm alespoň informoval) </li></ul><ul><li>Měřitelnost promotion komunikovaných prostřednictvím internetových formátů je velmi vysoká, pokud záměrem bylo dostat zákazníka na cílovou destinaci daného webu </li></ul><ul><li>Měření výsledků výzkumem – ex ante a ex-post (kvantitativní měření např. z panelů doplněné o kvalitativní data z marketingových výzkumů) </li></ul>
 30. 30. Efektivita spotřebitelských soutěží a loterií <ul><li>Vyhodnocení efektivity SP - východiska </li></ul><ul><li>Při vyhodnocení je třeba si uvědomit, že nástroje SP nepůsobí izolovaně, ale v rámci mixu nástrojů </li></ul><ul><li>Vždy je třeba vycházet ze stanovených cílů (bylo jich dosaženo?) – úspěch = dosažení cíle! </li></ul><ul><li>Fakt, že na základě SP akce se nezvýšily prodeje, nemusí znamenat, že sales promotion byla z komunikačního hlediska neúspěšná (např. je-li komunikačním cílem SP zvýšit návštěvnost prodejny, a my tohoto cíle dosáhneme, byl komunikační cíl splněn). </li></ul><ul><li>Pokud se nezvýšily prodeje, protože například není správně nastavená cena, není dostatečně ošetřen proces obsluhy zákazníka atd. , znamená to, že další části marketingového mixu nesplnily úkoly, které měly. </li></ul><ul><li>Je důležité izolovat komunikační cíle od těch cílů, které zařizují další části marketingového mixu, a vyhodnocovat je zvlášť (produkt, cena…) </li></ul><ul><li>Totéž platí o vyhodnocení soutěží a loterií ! </li></ul>
 31. 31. Jak měřit a hodnotit úspěšnost soutěží a loterií? <ul><li>Vždy vzhledem k cílům </li></ul><ul><li>Při plánování s klientem definovat, do jaké míry je akce (kampaň) vzhledem k cílům kvantifikovatelná a měřitelná, jakým způsobem se budou měřit a kvantifikovat její výsledky! </li></ul>
 32. 32. Trendy – soutěže <ul><li>Stírání hranice mezi ATL a BTL z hlediska vlivu na budování značky – obecně </li></ul><ul><li>Kreativnější mechaniky soutěží včetně incentivů </li></ul><ul><li>Využívání nových médií při soutěžích – sms, internet </li></ul><ul><li>Využívání produktových obalů jako nosičů komunikace o soutěži </li></ul><ul><li>Místo prodeje = komplexní komunikační kanál </li></ul>
 33. 33. Trendy - soutěže <ul><li>Soutěže fungují, je jich ale mnoho - > nutnost kreativity a diferenciace. </li></ul><ul><li>Účinek lze zvýšit, když je možné se zapojit přímo v prodejním místě, případně rovnou získat cenu nebo jiný soutěžní benefit - nemuset odesílat vyplněné dotazníky, kupony a jiné materiály </li></ul><ul><li>Nové možnosti - nové technologie typu interaktivních terminálů napojených přímo do centra soutěže atp </li></ul>
 34. 34. Cvičení: <ul><li>Klientem je vydavatelství časopisu XYZ. Cena výtisku je 40 Kč. Průměrný prodej časopisu je 15 000 výtisků. </li></ul><ul><li>Potřebuje navýšit prodej v období květen – červen 2008 o 30%, zároveň podpořit povědomí o časopisu XYZ. </li></ul><ul><li>Vymyslete mechaniku čtenářské soutěže, stanovte rozpočet a způsob měření výsledků. </li></ul><ul><li>Jaké informace od zadavatele ještě potřebujete? </li></ul>
 35. 35. 5. Případové studie a příklady
 36. 36. T-Mobile CR – Odhal mě! <ul><li>Název kampaně: SMS letní soutěž Odhal mě! </li></ul><ul><li>Cíl: představení soutěže, vtáhnout hráče do hry, opakované hraní </li></ul><ul><li>CS: muži, ženy 17-33 let, zákazníci T-mobile, dynamičtí, rádi soutěží, užívají si život </li></ul><ul><li>Mechanika: na základě zasílaných sms nápovědí určuje hráč trojici osobností, veřejné známé osoby, hra končí určením třetí osobnosti – hráč má možnost hru opakovat a zlepšovat výsledek – 10 týdenních kol, 2 měsíční finále a velké finále </li></ul><ul><li>Komunikace soutěže: tisk, letáky, road show, inzerce na webu </li></ul><ul><li>Výsledky: zúčastnilo se celkem 37 760 hráčů, tj. o 83% více než se čekalo. Nejvyšší výhrou byl automobil SMART Forfour, dále výhry : mobilní telefony SONY Ericsson, hodinky SWATCH a Puma výrobky. </li></ul>
 37. 37. VITANA – Brand: Maminčiny polévky K ampaň v segmentu instantních polévek a polévkových koření <ul><li>Brand: Maminčiny polévky, BUJO – sypké bujony </li></ul><ul><li>Kategorie produktu. FMCG </li></ul><ul><li>Cílová skupina: Ženy 25-40 let </li></ul><ul><li>Projekt: Venkovní ochutnávky a soutěž o kuchyň, ČR </li></ul><ul><li>Cíle: </li></ul><ul><ul><li>Představení nové produktové řady Vitana, vysvětlení jejich benefitů, motivace k ochutnání a koupi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukázat zákazníkům jednoduchost přípravy , posílit loajalitu zákazníků ke značce Vitana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpořit nadlinkové aktivity ochutnávkami a soutěží o kuchyň. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvýšit prodej. </li></ul></ul>
 38. 38. VITANA – Brand: Maminčiny polévky K ampaň v segmentu instantních polévek a polévkových koření <ul><li>Ochutnávky : </li></ul><ul><li>Deset týmů (hostesky a kuchař) v 6 týdnech uskutečnilo 200 promo dní v ČR před hypermarkety – stánky v „brandovém provedení“ , ochutnávky, poradenství, dárky pro zákazníky-kupce, letáčky s informacemi o soutěži. Hypernova, Makro, Tesco, Kaufland, Interspar. Za zakoupení dvou balení polévek dárek – jeden kuchyňský nožík, za bujony polévku. </li></ul><ul><li>Národní promotion – soutěž: </li></ul><ul><li>Vyhrajte svou vysněnou kuchyň a 20 000 dárečků. Za 7 EAN kódů výhra – dárky do kuchyně, při správné odpovědi na soutěžní otázku možnost vyhrát kuchyň Koryna podle vlastního výběru. Komunikace promotion: TV spot, rozhlas, POS, infolinka, internet,, ochutnávky. </li></ul><ul><li>Výsledky: </li></ul><ul><li>Response národního promotion: 13 500 zásilek, ochutnalo 260 000 zákazníků, efektivita 54% (prodaných ks/počet oslovených). </li></ul>
 39. 39. VITANA. Brand „Sladké potěšení“ <ul><li>Produktová kategorie: FMCG </li></ul><ul><li>CS: ženy, hospodyňky 25-35 let s dětmi </li></ul><ul><li>Název projektu: Sladké potěšení – ochutnávky a soutěž o 4 040 cen </li></ul><ul><li>Pokrytí: ČR </li></ul><ul><li>Cíl: seznámit trh s novým sortimentem Vitany, představit portfolio vícesložkových dortů, ukázat rychlou a jednoduchou přípravu a moderní styl pečení, podpořit nadlinkové aktivity. </li></ul>
 40. 40. VITANA. Brand „Sladké potěšení“ <ul><li>Mechanismus ochutnávek: in-store ochutnávka ve vybraných hypermarketech ČR, použití dřevěných Vitana stánků, dekorované plakáty národní promotion – deset týmů uskutečnilo ve 4 týdnech 164 promoakcí, každý oslovený Z dostal leták k soutěži, ochutnávka dortů </li></ul><ul><li>Mechanismus nár.promotion: Vyhrajte jednu ze 4 040 cen! Koupit produkt, odeslat EAN kód, zodpovědět správně soutěžní otázku a každý týden máte šanci vyhrát 41-dílný servis karlovarského porcelánu nebo sadu dezertních vidliček. </li></ul><ul><li>Komunikace: samolepky, letáky, internet, ochutnávky. </li></ul><ul><li>Výsledky: response národní promotion – 2 151 zásilek. Při ochutnávkách bylo osloveno cca 100 000 zákazníků, efektivita 13% (prodaných ks/počet oslovených). </li></ul>
 41. 41. UPC. Brand: DTH - digitální satelitní TV <ul><li>Cíl : hravou formou motivovat a přivést potenciální zákazníky do prodejen UPC </li></ul><ul><li>Mechanika: Hra s výherními přístupovými kartami </li></ul><ul><ul><li>Akce probíhala po tři předvánoční víkendy v pěti obchodních centrech (3x Praha, Ostrava a Brno), kde má UPC svoji prodejnu, hostesky oslovovaly procházející zákazníky s nabídkou zapojit se do netradiční hry. Každý zájemce dostal přístupovou kartu UPC Direct a leták s pravidly hry. Jeho úkolem bylo navštívit prodejnu UPC a jednoduše vyzkoušet své štěstí. Obdobně jako při skutečné aktivaci soutěžící vsunul přístupovou kartu do digitálního receiveru, a pokud byla karta aktivní (a tedy i výherní), na obrazovce naskočilo vysílání UPC Direct. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soutěžící tak vyhrál roční předplatné UPC Direct a standardní instalaci zdarma. V opačném případě měl soutěžící možnost získat zdarma 3 měsíce programové nabídky Rodina a standardní instalaci zdarma, obojí bylo podmíněno uzavřením roční smlouvy. Každý pak od hostesky obdržel dárek v podobě časopisu s TV programem. </li></ul></ul><ul><li>VÝSLEDKY, HODNOCENÍ </li></ul><ul><li>Hostess promotion přivedla do prodejen UPC více než 10 000 potenciálních zákazníků. Díky zábavné hře s přístupovou kartou byli zákazníci pozitivně naladěni a aktivně se zajímali o aktuální nabídky UPC. Celkově akce pomohla prodejnám UPC zlepšit obchodní výsledky plánované pro dané období o téměř 40 % </li></ul>
 42. 42. Létající Red Bull <ul><li>EVENT : Red Bull letecký den </li></ul><ul><li>Místo: Hladina Vltavy a Střelecký ostrov. </li></ul><ul><li>Věc: Kreativní soutěž nadšených konstruktérů a dobrodruhů. Na vítěze čekalo čtvrt milionu korun. </li></ul><ul><li>Cíl. Podpora brandu </li></ul><ul><li>CÍLOVÁ SKUPINA </li></ul><ul><li>Cílovou skupinou eventu jsou muži, ženy 10+. </li></ul><ul><li>Smyslem akce je zmobilizovat všechny aktivní lidi, kteří se umějí a chtějí bavit, kteří chtějí být živou součástí děje, jsou kreativní, inovativní, originální. </li></ul><ul><li>VÝSLEDKY </li></ul><ul><li>Měřitelnými výsledky akce jsou mediální výstupy a také růst povědomí, jak spontánního, tak podpořeného. </li></ul><ul><li>Z téměř čtyř stovek přihlášek bylo vybráno k předvedení své kreativity 40 týmů z celé České republiky, ale i ze Slovenska. </li></ul>
 43. 43. Semtex (Pinelli) Miluj svůj bar <ul><li>Cíl: </li></ul><ul><ul><li>budování/posílení značky, </li></ul></ul><ul><ul><li>zvýšení prodejů, </li></ul></ul><ul><ul><li>přínos pro spotřebitele i pro retail (bar) </li></ul></ul><ul><li>Cílová skupina: mladí spotřebitelé </li></ul><ul><li>Mechanika: dvoustupňové výhry (Z), </li></ul><ul><li>vítěz barů – měsíční billboardová kampaň </li></ul>
 44. 44. NESCAFÉ – 3v1 Instantní kávové nápoje (mixy – 3v1) <ul><li>ZADÁNÍ 3v1 - hrají důležitou roli tzv. „entry produktů“. Jsou určeny především mladým lidem, kteří s pitím kávy začínají. </li></ul><ul><li>CS : Cílová skupina (mladí lidé 18-25 let) </li></ul><ul><li>Mechanika: spotřebitelská SMS soutěž, kde zákazník mohl již na jedno balení (10 ks) kávového mixu Nescafé 3v1 vyhrát mobilní telefon Motorola SLVR L7. Každý den se hrálo o 3 mobilní telefony (formou losování). Soutěžní kód zákazník nalezl přímo na výrobku, nebo jej mohl bezplatně získat na speciálních internetových stránkách. </li></ul><ul><li>KOMUNIKAČNÍ KANÁLY - klasická média (TV, tisk) , místa prodeje, internet - na nejnavštěvovanější internetové stránky - bannery + speciální web. </li></ul><ul><li>Výsledek : Do soutěže se zapojilo necelých 100 tisíc zákazníků, kteří celkem uplatnili téměř 10 % z celé emise produktových kódů. Bezplatných kódů z internetových stránek využilo 11 600 lidí - celkem přes web zadali 145 792 kódů (průměr 12,5 na osobu). </li></ul><ul><li>ZHODNOCENÍ V průběhu kampaně stoupla znalost produktu, jeho podíl na trhu v segmentu kávových nápojů i penetrace. Akce naplnila očekávané obchodní cíle. </li></ul>
 45. 45. NESCAFÉ Espresso Hledej 50x iPhone <ul><li>Soutěž probíhá od 1.10. do 31.1.2008 . Počet výher je společný pro ČR a SR. </li></ul><ul><li>Kupte soutěžní balení NESCAFÉ Espresso se soutěžní etiketou. </li></ul><ul><li>Po setření pole na soutěžní etiketě získáte unikátní kód, který Vás opravňuje k 12% slevě na výrobek značky iPOD Shuffle. Slevu je možné využít při nákupu výrobku iPOD Shuffle prostřednictvím internetového obchodu http://www. nescafe . cz / espresso v období od 01. října 2007 do 31. prosince 2007 a zadáním unikátního kódu. Slevy nelze sčítat, tzn. na jeden nákup výrobku značky iPOD je možné uplatnit pouze jednu slevu. Výhra pro každého bude soutěžícímu odeslána dobírkovou zásilkou na jeho adresu. V ceně dobírky je zahrnuta cena zboží a poštovné. </li></ul><ul><li>Hlavní výhrou v soutěži je celkem 50 ks telefonů značky Apple iPhone . Hlavní výhru získá soutěžící, který v soutěžním výrobku nalezne maketu hlavní výhry – tj. maketu Apple iPhone. Uschovejte si doklad o nákupu soutěžního výrobku. </li></ul>
 46. 46. Dove - Kampaň za skutečnou krásu (KZSK) <ul><li>NÁZEV KAMPANĚ: Skutečně krásná s Dove </li></ul><ul><li>Cíle: </li></ul><ul><ul><li>Nenucenou formou aktivace dojít ke spojení KZSK se značkou Dove. </li></ul></ul><ul><ul><li>Představit české a slovenské tváře vzešlé z ATL kampaně a připravit individuálně upravené aktivace postavené na zaměstnankyních nadnárodního řetězce. </li></ul></ul><ul><ul><li>Přinést inkrementální prodeje a zvýšit market share ve všech segmentech alespoň o 1,5 % minimálně v období průběhu aktivace. </li></ul></ul><ul><li>EXEKUCE - ZPUSOB PROVEDENÍ: </li></ul><ul><li>POS materiály v prodejnách v ČR a SR </li></ul><ul><li>Hlavní výhrou v soutěži byl jeden den v péči profesionálního fotografa a vizážistky - ukázat, co stojí za krásou, kterou mohou vidět na stránkách časopisů . Do hry o hlavní výhru v soutěži se zákaznice zapojila prostřednictvím SMS zprávy. </li></ul><ul><li>Za nákup výrobků každá z účastnic získala elegantní zrcátko Dove nebo originální Dove náramek, připravený speciálně pro KZSK. </li></ul>
 47. 47. Hezký den a děkuji za pozornost! Lenka Nováková [email_address]

×