Ma sa ryk ova un i verzit a       Ekonomicko-správní fakulta         Studijní obor: Finance  Pojištění a zp...
Argumentace:Jako téma svého závěrečného úkolu do předmětu KPI11 jsem si zvolila téma nesoucí názevpojištění a způsoby zabe...
Pojištění a zabezpečení majetku proti odcizení    Je velice smutné, že s pozitivním vývojem lidské společnosti a kultu...
vyloučení vniknutí pomocí lsti, ukrytím se v areálu provozovny, v době kdy byla otevřena proprovoz či vniknutí za pomoci k...
Graf: Přehled kriminality na úseku motorových vozidel (infografika)
Seznam použitých zdrojů a jejich hodnocení:DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 1. vydání. Praha : Professional Publis...
Povinné ručení porovnání: Pojištění vozidel proti krádeži. [cit. 2011-12-23]. Dostupné z:http://iruceni.cz/pojisteni-vozid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

239 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Ma sa ryk ova un i verzit a Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Pojištění a způsoby zabezpečení majetku proti odcizeníPředmět: Autor:KPI11 Lenka Vyroubalová Brno, 2012
 2. 2. Argumentace:Jako téma svého závěrečného úkolu do předmětu KPI11 jsem si zvolila téma nesoucí názevpojištění a způsoby zabezpečení majetku proti odcizení. Toto téma jsem si vybrala předevšímz důvodu, že jeho zpracování bylo součástí mé bakalářské práce a také proto, že se jedná otéma aktuální a přínosné pro celou společnost. Zvolené téma samozřejmě také úzce souvisí is mým současným zaměřením oboru, kterým je bankovnictví a pojišťovnictví.Anotace:Text práce se zabývá možnostmi zabezpečení majetku jak z hlediska pojištění, tak i z hlediskatechnického. Jsou zde definovány pojmy, které s odcizením majetku úzce souvisí, a sicepojem krádež a loupež. Práce poukazuje na stále se zvyšující úroveň kriminality a na nutnostsvůj majetek vhodně pojistit a dostatečným způsobem zabezpečit.Klíčová slova:Pojištění majetku, krádež, loupež, odcizení, zabezpečení, riziko
 3. 3. Pojištění a zabezpečení majetku proti odcizení Je velice smutné, že s pozitivním vývojem lidské společnosti a kultury jde ruku v ruceneustále se zvyšující počet kriminálních činů a loupežných přepadení. Riziko krádeže tak patřímezi tradiční rizika, zahrnovaná do věcných pojištění. V určitých případech pojištění majetkuse riziko krádeže dostává dokonce na hranici pojistitelnosti. Tato skutečnost je napříkladv současnosti typická pro motorová vozidla, jelikož jejich krádež je v dnešní době již nadenním pořádku. Požadavkem většiny komerčních pojišťoven bývá nutnost zajištění majetkuproti krádeži a tato podmínka bývá zachycena v pojistné smlouvě. Na pojistné plnění takvzniká nárok jen v případě, že pachatel překonal překážku, která danou věc chránila předodcizením, jedná se o tzv. kvalifikovanou krádež, popřípadě je ve smlouvě přímo určeno, žena pojistné plnění vzniká nárok pouze v případě, že jsou škody na majetku způsobenévloupáním či loupežným přepadením. Do pojistných produktů spojených s rizikem krádežebývá často zahrnováno i riziko vandalismu, tedy riziko spojené s nežádoucím zásahem třetíosoby. Komerční pojišťovny ovšem většinou požaduju zjištění pachatele vandalského činunebo je toto riziko kryto jen tehdy došlo-li zaráz i k uskutečnění rizika odcizení. 1 Pojištění bývá vztahováno pouze na věci, které byly odcizeny takovým způsobem, kdymusel pachatel trestného činu překonat určité překážky a zabezpečení, která danou věci předodcizením chrání. U některých věcí bývá vyžadováno zvláštní bezpečnostní opatření, jako jenapříklad pancéřová skříňka. Tyto zvláštní bezpečnostní požadavky se týkají cenin, peněz,drahých kovů, šperků apod. Pojištění se vztahuje i na riziko loupeže, které se vyznačuje tím,že pachatel použije násilí či prostředky a pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnéosobě, za účelem odcizit pojištěnou věc. Pod pojmem krádež vloupáním s překonánímpřekážky, pak rozumíme zmocnění se věci, která byla zabezpečena, a to proti vůli jejíhomajitele, popřípadě odcizení věci při násilném vniknutí do prostoru, který byl uzamčen. 2 U rizika odcizení, které se vztahuje k objektům určeným pro podnikatelskou činnost,bývá velice často omezeno krytí provozních areálů výrokem v pojistné smlouvě, který znínásilné vniknutí. Ve smlouvě jsou tak obvykle uvedena ustanovení, jež říkají, že k odcizenídošlo při vniknutí či uniknutí z provozovny násilným způsobem. Cílem tohoto ustanovení je1 DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2005. 332 s. ISBN 80-86419-84-3, str. 162.2 ČEJKOVÁ, Viktória ; ŘEZÁČ, František; ZUZAŇÁK, Aleš. Pojištění pro podnikatele. Břeclav :Moraviapress, 1998. 220 s. ISBN 80-86181-13-8, str. 95.
 4. 4. vyloučení vniknutí pomocí lsti, ukrytím se v areálu provozovny, v době kdy byla otevřena proprovoz či vniknutí za pomoci klíče, který byl získán jakýmkoliv způsobem. U tohoto typupojištění požadují pojistitelé obvykle zdokonalená bezpečnostní opatření a velmi často jetímto požadavkem i instalace poplašného zařízení pro případ násilného vniknutí. 3 Výše pojistného bývá určována dle úrovně opatření, která majetek zabezpečují achrání. Mezi tato opatření patří například bezpečnostní zámky, elektronické alarmy,bezpečnostní služba a spousta dalších zabezpečení. Rozsah krytí rizika odcizení můžemevymezit na loupež v rámci budovy nebo pozemku, loupež při přepravě, odcizení vloupáním avandalismus v souvislosti s vloupáním. 4Pojištění vozidel proti krádeži Objasněnost odcizených vozidel je velice nízká a zůstává z dlouhodobého časovéhohlediska na stejné úrovni, a to i přesto, že se počet odcizených vozidel na území Českérepubliky postupně snižuje. Roste ovšem naopak počet odcizených součástek motorovýchvozidel, o čemž se můžeme přesvědčit v níže uvedeném grafu. Pojištění vozidel proti krádeži je pojistným produktem, který je na českém trhupožadován stále častěji, a to především z toho důvodu, že si stále širší veřejnost uvědomuje,že krádež vozidel není v dnešní době již ničím neobvyklým, ale že se naopak jedná o smutnouskutečnost, která je zcela na denním pořádku. S největším počtem krádeží vozidel se jiždlouhodobě potýkají především velká města. Odcizení vozidla není jen nepříjemnouskutečností, ale velmi často také obtížně řešitelnou situací. Komerční pojišťovny tak dnessvým klientům nabízí jak pojištění vozidel proti krádeži jako součást havarijního pojištění, taki jako samostatný produkt ve speciální formě pojištění přímo proti odcizení vozidla. U tohototypu speciálního pojištění je pojištěnému v případě vzniku pojistné události vyplácenaaktuální suma, kterou vozidlo má. Výpočet vyplácené hodnoty tak ovlivňuje opotřebenívozidla, jeho stáří i skutečný stav. Samotný výpočet částky, pak pojišťovna vypočítává nazákladě svých předešlých postupů a zkušeností. 53 PÁLENÍK, Vladislav et al. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: LindePraha, 2007, 239 s. ISBN 978-80-7201-644-0, str. 101-102.4 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktualizované vydání. Praha : Ekopress, 2005.178 s. ISBN 80-86119-92-0, str. 130.5 Povinné ručení porovnání: Pojištění vozidel proti krádeži. [cit. 2011-12-23]. Dostupné z:http://iruceni.cz/pojisteni-vozidel-proti-kradezi
 5. 5. Graf: Přehled kriminality na úseku motorových vozidel (infografika)
 6. 6. Seznam použitých zdrojů a jejich hodnocení:DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2005.332 s. ISBN 80-86419-84-3.  Obsahuje odkazy na použitou literaturu  Text je strukturován pomocí kapitol a odstavců  Je uveden autor, který je erudován v daném oboru  Obsahuje odbornou terminologii  Uváděné informace jsou přesné a objektivníČEJKOVÁ, Viktória ; ŘEZÁČ, František; ZUZAŇÁK, Aleš. Pojištění pro podnikatele.Břeclav : Moraviapress, 1998. 220 s. ISBN 80-86181-13-8.  Obsahuje odkazy na použitou literaturu  Text je strukturován pomocí kapitol a odstavců  Jsou uvedeni autoři, kteří jsou erudovaní v daném oboru  Obsahuje odbornou terminologii  Uváděné informace jsou přesné a objektivníPÁLENÍK, Vladislav et al. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelskýchrizik. Praha: Linde Praha, 2007, 239 s. ISBN 978-80-7201-644-0.  Obsahuje odkazy na použitou literaturu  Text je strukturován pomocí kapitol a odstavců  Je uveden autor, který je erudován v daném oboru  Obsahuje odbornou terminologii  Důvěryhodný zdroj vzhledem k vydavatelstvíDUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktualizované vydání. Praha :Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 80-86119-92-0.  Obsahuje odkazy na použitou literaturu  Hesla jsou popsána do dostatečné hloubky a šířky  Je uveden autor, který je erudován v daném oboru  Obsahuje odbornou terminologii  Důvěryhodný zdroj vzhledem k vydavatelství
 7. 7. Povinné ručení porovnání: Pojištění vozidel proti krádeži. [cit. 2011-12-23]. Dostupné z:http://iruceni.cz/pojisteni-vozidel-proti-kradezi.  Je uvedeno, kdy byl text publikován  Text je strukturován pomocí nadpisů a odstavců  Informace jsou přesné a objektivní  Obsahuje odbornou terminologii  Text obsahuje aktuální informace

×