Bai 2 cung cau tt

14,368 views
14,082 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
194
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 2 cung cau tt

 1. 1. Bài 2Bài 2 Phân Tích Cung – C uầ Th Tr ngị ườ
 2. 2. Thị trường Cầu Cung (Luật cung, cầu) 1. Cân bằng thị trường 2. Hệ số co dãn 3. Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ
 3. 3. I. CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG  Điều gì quyết định cầu về một hàng hoá?  Điều gì quyết định cung về một hàng hoá trên thị trường cạnh tranh?  Xác định giá hàng hoá và lượng bán.  Giải thích sự biến động của giá và lượng bán
 4. 4. CẦU  Cầu (Demand: D) là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (Ceteris Paribus).  Lượng cầu (Quantity of Demand: Qd) là số lượng hàng hóa được cầu tại một mức giá.
 5. 5. Giá kem, P Lượng kem, Q 21 3 4 5 6 7 8 9 10 12110 $3.0 0 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 D ĐƯỜNG CẦU Giá Lượng $0.00 19 0.50 16 1.00 13 1.50 10 2.00 7 2.50 4 3.00 1
 6. 6. LUẬT CẦU  Lượng cầu của hầu hết các loại hàng hóa có xu hướng giảm khi giá của hàng hóa đó tăng và ngược lại trong một khoảng thời gian nhất định (Ceteris Paribus)  Hàm cầu: QD = f(P) Nếu là hàm tuyến tính: QD = -aP + b hoặc : P = a - bQ
 7. 7. Tại sao đường cầu dốc xuống? P↓ Thu nhập↑ ⇒ QD ↑ Rẻ tương đối ⇒ QD ↑
 8. 8. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG CẦU  Cầu tăng đường cầu dịch sang phải & lên trên (D0 thành D1)  Cầu giảm đường cầu dịch sang trái & xuống dưới (D0 thành D2) D0 D1 D2 Q P0 Q2 Q0 Q1 P
 9. 9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CẦU 1. Thu nhập (Y) 2. Giá các hàng hóa liên quan 3. Số lượng người mua tham gia thị trường 4. Kỳ vọng 5. Thị hiếu 6. Các yếu tố khác
 10. 10. Thu nhập của người tiêu dùng  Hàng hóa thông thường (normal goods): Khi thu nhập tăng, cầu về nó tăng.  Hàng hóa thứ cấp (inferior goods): Khi thu nhập tăng, cầu về nó giảm.
 11. 11. Giá hàng hoá liên quan: Hàng thay thế & Hàng bổ sung  Hai hàng hoá thay thế (Substitutes): Khi giá một hàng hoá giảm, thì cầu về hàng hoá kia giảm.  Hai hàng hoá bổ sung (Complements): Khi giá một hàng hoá giảm, thì cầu về hàng hoá kia tăng.
 12. 12. Các nhân tố khác  Ví dụ: Trước năm 1996, tín đồ công giáo không được phép ăn thịt vào thứ 6, và có xu hướng ăn thay thế bằng cá  1996, Giáo hoàng bãi bỏ luật cấm  Điều gì xảy ra với giá và lượng cá được tiêu dùng?
 13. 13. CUNG  Cung (Supply: S) là số lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. (C.P.)  Lượng cung (Quantity of Supply: Qs) là số lượng hàng hóa được cung ở một mức giá.
 14. 14. Giá kem Lượng kem 21 3 4 5 6 7 8 9 10 12110 $3.0 0 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 S ĐƯỜNG CUNG Giá Lượng $0.00 0 0.50 0 1.00 1 1.50 4 2.00 7 2.50 10 3.00 13
 15. 15. LUẬT CUNG  Lượng cung của hầu hết các loại hàng hóa có xu hướng tăng khi giá của hàng hóa đó tăng và ngược lại trong một khoảng thời gian nhất định (C. P.)  Hàm cung: QS = g(P) Nếu là hàm tuyến tính: QS = c.P + d hoặc : P = d+cQ
 16. 16. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CUNG 1. Giá của các yếu tố đầu vào 2. Công nghệ 3. Số lượng người bán tham gia thị trường 4. Chính sách của Chính phủ (thuế, trợ cấp) 5. Kỳ vọng 6. Các yếu tố khác
 17. 17. SỰ VẬN ĐỘNG VÀ DỊCH CHUYỂN  Vận động dọc đường cầu ( đường cung)  Thay ®æi trong l­îng cÇu (l­îng cung)  Do thay ®æi trong gi¸ cña hµng hãa/dÞch vô (c¸ c yÕ u tè kh¸ c kh«ng ® æ i)  Dịch chuyển của đường cầu (đường cung)  Thay ®æi cña cÇu (cung)  Do thay ®æi cña mét trong nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cÇu (cung) (g i¸ cña chÝnh b¶n th© n hµ ng hãa kh«ng ® æ i)
 18. 18. CÂN BẰNG - DƯ THỪA - THIẾU HỤT Giá kem Lượng kem 21 3 4 5 6 7 8 9 10 12110 $3.0 0 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 S0 D0 Thừa cung Thiếu hụt
 19. 19. Trường hợp đặc biệt không có cân bằng TT P S D Q P S D Q
 20. 20. Ba bước để phân tích sự thay đổi trạng thái cân bằng 1. Quyết định xem sự kiện làm dịch chuyển đường cung hay đường cầu hay cả hai. 2. Quyết định xem các đường này dịch chuyển sang trái hay sang phải. 3. Xem xét sự dịch chuyển có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng và giá cả cân bằng.
 21. 21. Thay ®æi tr¹ng th¸i c©n b»ng- Sù dÞch chuyÓn S D S’E E’ Q P QE QE’ PE PE’ P Q S D D’ E E’PE’ PE QE QE’
 22. 22. Thay ®æi tr¹ng th¸i c©n b»ng- Sù dÞch chuyÓn P Q S D’ D E’ EPE PE’ QE’ QE S’ D SE’ E Q P QE’ QE PE’ PE
 23. 23. Thay ®æi tr¹ng th¸i c©n b»ng- Sù dÞch chuyÓn P S’ D S E’ E Q P QE’ QE PE’ PE D’ Q S D D’ E’EPE= PE’ QE QE’ S’
 24. 24. Thay ®æi tr¹ng th¸i c©n b»ng- Sù dÞch chuyÓn S’ D’ S E’ E Q P QE’ QE PE D PE’ P Q S D’ DE’ E PE QE = QE’ S’ PE’
 25. 25. Bài tập tình huống 1 Mỗi sự kiện sau đây có ảnh hưởng tới thị trường xe ô tô như thế nào? 1. Sự tăng giá xe máy 2. Sự tăng giá xăng 3. Giá thép trên thế giới tăng 4. Phòng trào bảo vệ môi trường làm cho nhiều người không thích dùng xe có động cơ 5. Thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tăng 6. Người tiêu dùng dự kiến giá ô tô sẽ giảm trong thời gian tới 7. Các hãng tăng cường quảng cáo các mẫu mã mới trong khi thu nhập của người dân giảm sút do suy thoái kinh tế
 26. 26. II. HỆ SỐ CO GIÃN  Hệ số co giãn (Elasticity) của cầu theo giá: EDP  Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập: EDY  Hệ số co giãn chéo: EAB  Hệ số co giãn của cung theo giá: ESP
 27. 27. HỆ SỐ CO DÃN CỦA CẦU THEO GIÁ % thay đổi của lượng cầu EDP = % thay đổi của giá
 28. 28. Hệ số co dãn điểm Q * P Q /P)P( )Q/Q( =EA DP P ∆ ∆ = ∆ ∆ E xp A dQ dP P Q d d = E Q xp A p P Qd = '( )
 29. 29. Hệ số co dãn khoảng: PP trung điểm )/2]P)/[(PP(P )/2]Q)/[(QQ(Q /P)P( )Q/Q( =E 1212 1212AB DP +− +− = ∆ ∆ Tại A: P1 = 4 đô la; Q1 = 120 Tại B: P2 = 6 đô la; Q2 = 80 →EAB DP = -1 )Q(Q )P(P )P(P )Q(Q =E 12 12 12 12 DP + + × − −
 30. 30. PHÂN LOẠI HỆ SỐ CO DÃN CỦA CẦU THEO GIÁ |EP |>1: Rất co dãn (%∆Q> % ∆P) |EP |<1: Ít co dãn (%∆Q< % ∆P) |EP |=1: Co dãn đơn vị (%∆Q = % ∆P) |EP |=∞: Hoàn toàn co dãn EP =0: Hoàn toàn không co dãn (%∆Q = 0 ) Q P Q D P D D D Q P P0 D Q P Q0 P Q
 31. 31. Các nhân tố ảnh hưởng đến EDP 1. Hàng thiết yếu (ít co dãn) và hàng xa xỉ (rất co dãn): Tỷ lệ ngân sách dành cho chi mua hàng hóa 2. Sự sẵn có của hàng hóa thay thế : Có nhiều hàng hóa thay thế thì hệ số co dãn càng lớn. 3. Xác định thị trường: Thị trường càng hẹp thì cầu sẽ co dãn theo giá mạnh hơn. 4. Khoảng thời gian
 32. 32. Ví dụ Độ co giãn của cầu theo giá một số mặt hàng ở Mỹ Mặt hàng Ngắn hạn Dài hạn Quần áo 0.90 2.90 Gas tiêu dùng 1.40 2.10 Thuốc lá 0.46 1.89 Điện 0.13 1.89 Nữ trang 0.41 0.67
 33. 33. Bài tập tình huống 2  Trong các cặp hàng hoá dưới đây, hàng hoá nào bạn cho là có cầu co dãn hơn theo giá? Tại sao? 1. Cơm và phở 2. Thuốc lá và môt chuyến du lịch đi Nha Trang trong đợt nghỉ hè 3. Bia nói chung và bia Heineken 4. Café và nước lọc 5. Cầu về xăng trong năm nay và sau 5 năm. 6. Cầu về xe ô tô trong năm nay và sau 5 năm.
 34. 34. Hệ số co dãn và Tổng doanh thu  Tổng doanh thu (Total Revenue) là lượng tiền mà người bán nhận được từ người mua.  Được tính bằng tích của giá cả và lượng bán. TR = P x Q
 35. 35. $4 D Lượng P 0 Giá P x Q = $400 (Tổng doanh thu) 100 Q Hệ số co dãn và Tổng doanh thu
 36. 36. Hệ số co dãn và Tổng doanh thu Với một đường cầu ít co dãn, việc tăng giá làm lượng cầu giảm với tỷ lệ ít hơn  tổng doanh thu tăng. ∆TR/TR = ∆P/P + ∆Q/Q ∆TR/TR = ∆P/P + EDP.∆P/P ∆TR/TR = ∆P/P(1 + EDP)
 37. 37. MỐI QUAN HỆ GIỮA EDP, P, TR P tăng P giảm | EDP| > 1 TR giảm TR tăng |EDP| < 1 TR tăng TR giảm |EDP| = 1 TR không đổi TR không đổi
 38. 38. Hệ số co giãn và tổng doanh thu dọc theo đường cầu tuyến tính Q |E|=1 |E|=0 |E|=∝ |E| <1 |E| >1 P TRmax Q P TRmaxkhiMR= 0 t­¬ngøng Ep=1 P tăng P giảm |E| > 1 TR giảm TR tăng |E| < 1 TR tăng TR giảm |E| = 1 TR không đổi TR không đổi
 39. 39. ý nghÜa cña hÖ sè co gi·n: ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i  ViÖc ph¸ gi¸ cña chÝnh phñ cïng víi ®iÒu kiÖn Marshall- Lerner sÏ c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i,↑NX  Ph¸ gi¸: lµ viÖc chÝnh phñ mét nø¬c gi¶m bít tû gi¸ hèi ®o¸i  T¸c ®éng cña ph¸ gi¸: - T¨ng lîi thÕ c¹nh tranh quèc tÕ, t¨ng xuÊt khÈu, gi¶m nhËp khÈu, b¶o hé s¶n xuÊt trong nø¬c , c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i (NX↑)  §iÒu kiÖn Marshall-Lerner: EM P + EX P > 1  ViÖc ph¸ gi¸ cña chÝnh phñ sÏ chØ cã ý nghÜa ®èi víi t¨ng NX khi: EM P + EX P > 1 (Trong dµi h¹n, khi mµ cÇu hµng xuÊt vµ nhËp lµ co d·n (l­ îng hµng xuÊt t¨ng nhiÒu, l­îng hµng nhËp gi¶m nhiÒu khi ph¸ gi¸) th× lóc ®ã ph¸ gi¸ sÏ cã ý nghÜa lµm NX↑) 
 40. 40. ý nghÜa cña hÖ sè co gi·n: ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i  §èi víi nh÷ng hµng trong n­íc kh«ng s¶n xuÊt ®ù¬c cÇu th­êng lµ kh«ng co d·n. NÕu ®¸nh thuÕ cao kh«ng cã ý nghÜa b¶o hé mµ chØ lµm t¨ng gi¸ vµ cã thÓ dÉn tíi l¹m ph¸t.
 41. 41. HỆ SỐ CO DÃN CỦA CẦU THEO THU NHẬP (EDY)  Khái niệm: Phần trăm thay đổi của lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi của thu nhập EDY = %∆Q/%∆Y  Phân loại:  EDY > 0 : Hàng hóa thông thường  EDY > 1 : Hàng hóa xa xỉ  0<EDY<1 : Hàng hóa thiết yếu  EDY < 0 : Hàng hóa thứ cấp
 42. 42. Ví dụ Độcogiãncủacầutheo thunhập mộtsốmặthàngởMỹ Mặthàng Độcogiãn Rượu 2.59 Điện 1.94 Thịtbò 1.06 Bia 0.46 Thịtgà 0.28
 43. 43. ý nghÜa cña EdY  C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ph¶i tÝnh ®Õn c¶ viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt gi÷a c¸c vïng theo thu nhËp  Khi thu nhËp thay ®æi ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­  §a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu ë c¸c nø¬c thø ba v× cÇu víi hµng xuÊt khÈu ë c¸c nø¬c nµy rÊt kh«ng co d·n.
 44. 44. HỆ SỐ CO DÃN CỦA CẦU THEO GIÁ CHÉO (EAB)  Khái niệm: Phần trăm thay đổi trong lượng cầu của một hàng hóa chia cho phần trăm thay đổi trong giá của hàng hóa kia.  Phân loại:  EAB>0 : A và B là hai hàng hóa thay thế  EAB <0 : A và B là hai hàng hóa bổ sung  EAB = 0 : A và B là hai hàng hóa độc lập EAB Q P A B = % % ∆ ∆
 45. 45. Ví dụ Độ co giãn chéo của cầu theo giá hàng hóa khác một số mặt hàng ở Mỹ Mặt hàng Co giãn chéo theo hàng hóa Độ co giãn Ga Điện 0.80 Thịt lợn Thịt bò 0.40 Quần áo Thực phẩm -0.18 Giải trí Thực phẩm -0.72 Ngũ cốc Cá tươi -0.87
 46. 46. ý nghÜa cña Exy  C¸c h·ng ph¶i chó ý c©n nh¾c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®èi víi nh÷ng hµng hãa cã nhiÒu s¶n phÈm thay thÕ.  C¸c h·ng nªn ®ång bé hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng hãa trong kinh doanh ®èi víi nh÷ng hµng hãa bæ sung (trong c¶ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng)
 47. 47. HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CUNG THEO GIÁ (ESP)  Khái niệm: Phần trăm thay đổi của lượng cung chia cho phần trăm thay đổi trong giá của hàng hóa (các nhân tố khác không đổi). EPS =  Phân loại: - Cung rất co dãn - Cung ít co dãn - Cung co dãn đơn vị - Cung hoàn toàn co dãn - Cung hoàn toàn không co dãn % % ∆ ∆ Q P s
 48. 48. Các nhân tố ảnh hưởng đến ESP  Loại hình sản xuất: Cung về các sản phẩm nông nghiệp và khai khoáng ít co dãn hơn sản phẩm công nghiệp.  Mức độ sử dụng các nguồn lực: Cung co dãn hơn khi doanh nghiệp còn nhiều nguồn lực chưa sử dụng.  Thời gian: Cung trong ngắn hạn thường ít co giãn hơn cung trong dài hạn.
 49. 49. Bài tập tình huống 3  Cho biết các hàng hoá sau có cung rất co dãn hay ít co dãn hơn theo giá? Tại sao? 1. Gạo 2. Cà phê 3. Thịt lợn 4. Sản phẩm may mặc 5. Dầu thô 6. Đường 7. Nhà cho thuê trong năm nay và nhà cho thuê sau 2 năm. 8. Doanh nghiệp có nhà xưởng, thiết bị bỏ không và doanh nghiệp đã sử dụng hết công suất.
 50. 50. Q0 Q*Q2 Q Đường cung của một doanh nghiệp chế biến P P2 P1 P0 S C B A
 51. 51. III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT GIÁ  Thường được đưa ra khi các nhà hoạch định chính sách tin rằng giá thị trường không công bằng đối với người mua hay người bán.  Hai hình thái: trần giá và sàn giá.
 52. 52. Trần giá và sàn giá Trần giá  Giá tối đa mang tính pháp lý mà một hàng hóa có thể bán. Sàn giá  Giá tối thiểu mang tính pháp lý mà một hàng hóa có thể bán.
 53. 53. Trần giá $3 Lượng0 Giá 2 Cầu Cung Trần giá Thiếu hụt 125 Lượng cầu 75 Lượng cung
 54. 54. Ảnh hưởng của trần giá Trần giá ràng buộc tạo ra ... o thiếu hụt vì QD > QS. o hạn chế phi giá  Ví dụ: Xếp hàng, Phân biệt bởi người bán
 55. 55. Ví dụ 1: Kiểm soát tiền thuê nhà  Nhiều thành phố ở Mỹ quy định mức trần cho tiền thuê mà các chủ nhà có thể thu từ người thuê nhà.  Mục tiêu của chính sách này là trợ giúp người nghèo.  Một nhà kinh tế coi kiểm soát tiền thuê nhà “Ngoài sử dụng bom, đây là cách tốt nhất để phá hủy thành phố.”
 56. 56. Kiểm soát tiền thuê trong ngắn hạn... Q0 R Cầu Cung Thiếu hụt Cung và Cầu về căn hộ tương đối không co giãn R1 R0
 57. 57. Kiểm soát tiền thuê trong dài hạn... Qcăn hộ0 R D S Thiếu hụt Vì Cung và Cầu về căn hộ co dãn hơn...…kiểm soát tiền thuê tạo ra thiếu hụt lớn Rm
 58. 58. Ví dụ 2: Mất điện ở California  California, nơi có Silicon Valley và Hollyhood, một trong những nơi giầu có nhất thế giới, lại bị ngắt điện vào năm 2001  Chính sách kém cỏi: California tư nhân hóa các công ty điện của bang, nhưng sau đó lại áp đặt mức giá cho điện.  Mức giá áp đặt quá thấp  các công ty thua lỗ, giảm lượng cung, trong khi mức giá thấp giả tạo tăng lượng cầu  thảm họa
 59. 59. Sàn giá $3 Lượng0 Giá Cầu Cung Sàn giá$4 120 Lượng cung 80 Lượng cầu Dư thừa
 60. 60. Ảnh hưởng của sàn giá Sàn giá gây ra dư thừa . . . o vì QS >QD. o Kiểm soát phi giá.  Ví dụ: lương tối thiểu, trợ giá nông sản
 61. 61. Lương tối thiểu Luật về lương tối thiểu quy định mức lương thấp nhất mà hãng phải trả cho người lao động.
 62. 62. Wmin Lương tối thiểu L0 Lương Cầu Cung L1L2 Thừa lao động (Thất nghiệp) W0 L0
 63. 63. THUẾ  Chính phủ đánh thuế để tạo nguồn thu cho các dự án công cộng.  Điểm rơi của thuế đề cập đến ai thực sự chịu gánh nặng thuế.  Thuế làm thay đổi cân bằng thị trường.  Người mua phải trả nhiều hơn và người bán nhận được ít hơn, bất kể thuế đánh vào ai.
 64. 64. Tác động của việc đánh thuế 50 xen vào người mua... 3.00 Lượng0 Giá 100 D1 Cung, S1 D2 2.50 AB: Thuế A B C
 65. 65. 3.00 Lượng kem0 Giá kem 10090 $3.30 Giá người mua trả D0 D1 Cân bằng khi có thuế Cung, S0 Cân bằng khi không có thuế Tác động của việc đánh thuế 50 xen vào người mua... 2.80 Giá người bán nhận Giá khi không có thuế Thuế ($0.50)
 66. 66. 3.00 Lượng kem0 Giá kem 10090 S1 S2 Cầu, D1 Tác động của việc đánh thuế 50 xen vào người bán ... Giá khi không có thuế 2.80 Giá người bán nhận $3.30 Giá người mua trả Cân bằng khi không có thuế Thuế ($0.50) Cân bằng khi có thuế Thuế
 67. 67. Thuế có ảnh hưởng như thế nào?  Thuế cản trở các hoạt động thị trường.  Khi một hàng hoá bị đánh thuế, lượng bán giảm.  Cả người mua và người bán cùng chịu gánh nặng thuế.
 68. 68. Điểm rơi của thuế  Gánh nặng thuế được phân chia theo tỷ lệ nào?  Làm thế nào so sánh ảnh hưởng của thuế đến người mua và người bán? Câu trả lời phụ thuộc vào hệ số co dãn của cầu và hệ số co dãn của cung.
 69. 69. Cung rất co dãn, Cầu ít co dãn... Lượng0 Giá D S Thuế, T 1. Khi Cung co dãn hơn Cầu... 2. ... Người tiêu dùng sẽ tổn thất lớn hơn...... 3. ... các nhà sản xuất ít tổn thất lớn hơn. Giá cả không có thuế, P0 Giá người mua trả, P2 Giá người bán nhận, P1
 70. 70. Cung ít co dãn, Cầu rất co dãn Lượng0 Gi¸ D S Giá khi chưa có thuế, P0 Thuế, T 1. Khi cầu co dãn hơn cung... 2. ... các nhà sản xuất sẽ tổn thất lớn hơn... 3. ... người tiêu dùng sẽ ít tổn thất lớn hơn. Giá cả người mua trả, P2 Giá người bán nhận, P1
 71. 71. Như vậy, điều gì quyết định sự phân chia gánh nặng thuế?  Gánh nặng của thuế rơi nhiều hơn vào bên thị trường ít co dãn.
 72. 72. Câu hỏi ôn tập chương  Những nhân tố nào quyết định đến lượng hàng hóa mà người mua cầu? Tại sao đường cầu dốc xuống?  Điều gì dẫn đến sự vận động dọc theo đường cầu? Những nhân tố nào làm đường cầu dịch chuyển?  Những nhân tố nào quyết định đến lượng hàng hóa và người bán muốn cung ứng? Tại sao đường cung dốc lên?  Trạng thái cân bằng của thị trường có thể thay đổi trong những trường hợp nào?  Hãy định nghĩa và nêu cách tính các hệ số co giãn của cầu và hệ số co giãn của cung theo giá.  Những nhân tố nào ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu theo giá và độ co giãn của cung theo giá?  Hãy giải thích mối quan hệ giữa giá, hệ số co giãn và tổng doanh thu.  Hãy định nghĩa và cho ví dụ về giá trần và giá sàn. Tại sao các nhà kinh tế thường không ủng hộ chính sách kiểm soát giá của chính phủ?  Thuế hàng hóa tác động thế nào đến giá và sản lượng cân bằng. Ai sẽ là người chịu gánh nặng thuế, người mua hay người bán?  Điều gì quyết định sự phân chia gánh nặng thuế giữa người mua và người bán?

×