Brand E newsletter/edition29/Jan 2012

743 views
630 views

Published on

A sample of Marketing/Brand E-Magazine which I Conceptualized, Planned and Implemented on behalf of Ministry of Commerce Brand Department. It is now being emailed to +4000 businesses all around the country on a monthly basis.

Published in: Marketing
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brand E newsletter/edition29/Jan 2012

 1. 1. ‫ماهنامه‬ ‫پیک الکترونیک‬ ‫بازاریابی‬ ‫و برند‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره بیست و نهم، دیماه 91‬ ‫نیازهای مشتریانتان را‬ ‫بشناسید‬ ‫نشریه تخصصی‬ ‫اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫شناخته شوید‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫تصویرتان را با مهارت‬ ‫بسازید‬ ‫‪‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد مجاز به استفاده از عالمت محصوالت ارگانیک شد‬ ‫‪‬‬ ‫امپراتوری دریانیها در سه نسل‬ ‫‪‬‬ ‫آثار حقوقی استفاده از یک عالمت اجباری ، قبل از ثبت آن‬ ‫‪‬‬ ‫هفتمین کنفرانس بین المللی برند‬ ‫‪‬‬ ‫گردشگری سالمت ، از رویا تا واقعیت‬ ‫چگونه صاحب یک‬ ‫برند موفق شوم؟‬
 2. 2. ‫*فهرست*‬ ‫هدف از انتشار این پیک، اطالع رسانی اخبار و تازههای بازاریابیی‬ ‫و برندسازی ایران و جهان، تازههای برند سایت ‪ ،kheu.ir‬ارائی‬ ‫مطالب مفید و خواندنی در این زمین ، در شکل قیابیل شرشیییو و‬ ‫ارتباط موثر با اعضای محترم اتحادی میباشد. مطالب ارزشینینید‬ ‫شنا را با کنال افتخار جهت درج در نشری ، پذیرا هستیم.‬ ‫امیدواریم با ارائ نظرات خود، ما را در بهبود کیفیت ایین پیییک‬ ‫اخبار‬ ‫3‬ ‫یاری فرمایید.‬ ‫داستانهای‬ ‫1‬ ‫برند‬ ‫گروه تهیه کننده:‬ ‫لیال بینش، مهال بهرام زاده ، سعیده سیادت، موسی پنجهشاهی‬ ‫‪ ‬این پیک الکترونیک از طریق اینییل ‪ Union@kheu.ir‬و از‬ ‫رضوی ارسال میشود.‬ ‫موردی‬ ‫‪ ‬انر عالقنند ب دریافت پیک الکترونیک بازاریابی و بیرنید از‬ ‫طریق اینیل هستید، اینجا را کلیک کنید.‬ ‫‪ ‬انر میخواهید اشتراک خود را لغو ننایید، اینجیا را کیلیییک‬ ‫کنید و درخواستتان را ب هنراه اینیلتان در صفح مربوطی درج‬ ‫ننایید.‬ ‫فرصت‬ ‫11‬ ‫حکایت‬ ‫21‬ ‫آموزشی‬ ‫‪ ‬برای ارسال یا اعالم هرنون نظر و پیشنهاد اینجا را کیلیییک‬ ‫کنید و یا با شناره تیلیفین هیای3-8480292-0010 ، واحید‬ ‫بازاریابی و برند تناس حاصل فرمایید.‬ ‫30330309100000:‪SMS‬‬ ‫2‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫11‬ ‫بخش آزاد‬ ‫11‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫طرف واحد بازاریابی و برند اتحادی صادرکنینیدنیان خیراسیان‬ ‫مطالعه‬ ‫11‬ ‫مقاالت‬ ‫31‬
 3. 3. ‫ا‬ ‫خبار‬ ‫داستان‬ ‫برند‬ ‫‪‬‬ ‫عالمت محصوالت ارگانیک شد‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫سازمان ملی استاندارد مجاز به استفاده از‬ ‫با موافقت دولت، سازمان ملی استاندارد ایران در راستای اطمینان‬ ‫مصرف کننده از سالمت محصوالت تولیدی مجاز شد از عالمت‬ ‫مقال‬ ‫مربوط به محصوالت ارگانیک استفاده کند.‬ ‫شورای عالی استاندارد در جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و‬ ‫محیط زیست بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به‬ ‫فرصت‬ ‫استناد بند 17 ماده 30 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه‬ ‫شموزشی‬ ‫استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 7187- تصویب کرد‬ ‫کتاب‬ ‫محصوالت ارگانیک به عنوان یک عالمت رسمی دولتی استفاده‬ ‫کند.‬ ‫محصوالت ارگانیک محصوالتی هستند که در تولید آنها از مرحله‬ ‫حکایت‬ ‫کاشت تا برداشت و فرآوری تا تبدیل شدن به محصول نهایی، از‬ ‫سموم و آفت کش ها، کودهای شیمیایی و بذرهای اصالح شده‬ ‫اشکها و‬ ‫ژنتیکی استفاده نمیشود.‬ ‫لبخندها‬ ‫برای تضمین محصوالت ارگانیک و اطمینان خریداران از سالم‬ ‫بخش شزاد‬ ‫3‬ ‫بودن محصول و جلوگیری از مشکالت بعدی آن استانداردهای‬ ‫مشخصی برای محصوالت ارگانیک در همه کشورها تعیین‬ ‫می شود که در کشور ما نیز بنا به گفته نظام الدین برزگری، رئیس‬ ‫سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بیش از 1 عنوان‬ ‫‪‬‬ ‫تبلیغ دو برند مختلف بر روی پیییراهین و‬ ‫رابطه با محصوالت کشاورزی، 1 عنوان استاندارد در رابطه با‬ ‫شورت ورزشی‬ ‫بسته بندی و نشانه گذاری محصوالت کشاورزی در سازمان‬ ‫مدتی است که اسپانسر روی پیراهن‬ ‫استاندارد تدوین شده که این امر نشان از توجه بیشتر دولت به‬ ‫استقالل با اسپانسر روی شورت‬ ‫این امر دارد.‬ ‫ورزشی اش فرق دارد. اسپانسر رویِ‬ ‫‪‬‬ ‫تعیین قیمت پسته با دالر در بازار داخل‬ ‫به دلیل اینکه پسته قابلیت صادراتی باالیی دارد، قیمت آن در‬ ‫پیراهن این تیم برند آلمانی‬ ‫آل اشپورت است اما اسپانسر روی‬ ‫بازار داخل نیز با دالر تعیین میشود.‬ ‫شورت این تیم، مجید است. آنها در حالی این تصمیم را گرفته اند‬ ‫مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان با‬ ‫که تقریبا در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی افتد.‬ ‫اعالم این مطلب درباره گرانی خشکبار بویژه پسته که به قیمت‬ ‫در همه تیم های معتبر دنیا اسپانسر شورت و پیراهن یکک بکرنکد‬ ‫38 تا 30 هزار تومان در خرده فروشی ها در چند روز مانده به‬ ‫است و استقالل می تواند اولین تیمی در دنیا باشدکه سنت شکنی‬ ‫شب چله رسیده است، گفت: خشکبار بعد از نفت و گاز، دومین‬ ‫کرده و از دو اسپانسر روی شورت و پیراهنش استفاده می کند. بکا‬ ‫محصول صادراتی ایران بوده و بیشترین ارزآوری را برای کشور‬ ‫اتفاقی که افتاده حال باید منتظر واکنش مدیران آل اشپورت بود و‬ ‫دارد. وی افزود: ساالنه 338 هزار تن پسته در کشور تولید‬ ‫دید که آیا آنها از این کار غیرقانونی استقاللی ها شکایت می کنند‬ ‫می شود که از این میزان تنها 30 هزار تن آن به مصرف داخلی‬ ‫یا نه.‬ ‫میرسد.‬ ‫وی تصریح کرد: هر کیلوگرم پسته بطور معمول بین 1/9 الی‬ ‫‪‬‬ ‫دیوارنویسی تبلیغاتی در سطح شهر ممنوع‬ ‫شد‬ ‫77 دالر صادر می شود که ارزش ریالی آن در یک سال گذشته‬ ‫دفتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم‬ ‫از حدود 97 هزار تومان به 38 هزار تومان افزایش یافته است.‬ ‫کرد: بر اساس قانون، دیوارنویسی برای انجام امور تبلیغاتی در‬ ‫این فعال بخش خصوصی درباره علت افزایش قیمت سایر‬ ‫سطح شهر ممنوع است.‬ ‫خشکبار یادآور شد: در خشکبار، پسته به عنوان جنس مرد‬ ‫به گزارش فارس، تبلیغات شهری بر اساس قانون باید در‬ ‫شناخته می شود، زمانی که این محصول گران می شود، به تبع‬ ‫محل های مناسب و با در نظر گرفتن حفظ زیبایی و نظم شهر‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫معرفی‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است از عالمت مربوط به‬ ‫تا سال 1387، بیش از 187 استاندارد ملی در رابطه با ویژگی‬ ‫دنیای اقتصاد‬ ‫میوه ها، سبزی ها و بذرها، 18 استاندارد ملی روش آزمون در‬ ‫اخبار داخلی‬ ‫استاندارد ملی در زمینه محصوالت ارگانیک تدوین شده است و‬ ‫آن سایر اقالم نیز افزایش قیمت پیدا میکنند.‬
 4. 4. ‫اخ‬ ‫بار‬ ‫انجام شود.‬ ‫تلویزیون شهری، اقدام به تبلیغات کنند.‬ ‫‪‬‬ ‫داستان‬ ‫است‬ ‫برند‬ ‫بر این اساس کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور در‬ ‫شهری مصوب جلسه پانزدهم این دستورالعمل جدید را در 87‬ ‫شموزشی‬ ‫دستورالعمل، تبلیغات شهری یا محیطی اعم از دیواری، فلزی،‬ ‫رایانه ای متحرک، و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور‬ ‫معرفی‬ ‫رسانی و اعالم عمومی در سطح شهرها، خیابان ها، جاده های‬ ‫کتاب‬ ‫شهری و بین شهری، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پایانه های‬ ‫مسافربری، مترو، ایستگاه های اتوبوس، میادین و سایر اماکن‬ ‫حکایت‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرد.‬ ‫همچنین بند 80 ماده 8 این دستورالعمل می گوید:تبلیغ روی‬ ‫تأسیسات، دیوارها، ابنیه و ساختمان های اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی، دولتی و غیر دولتی منوط به کسب اجازه قبلی از‬ ‫صاحبان و مسئوالن آنها است.‬ ‫در همین راستا و با تأکید بر این مطلب، فقط کانونهای تبلیغاتی‬ ‫بخش شزاد‬ ‫دارای مجوز، می توانند با نظر شهرداری و دستگاه های اجرایی‬ ‫در محل های تعیین شده شامل بیلبوردها، تابلوها، اتوبوس ها،‬ ‫4‬ ‫شرکت هلندی رویال داچ شل در صدر قرار گرفته است. رده دوم‬ ‫شرکت آمریکایی اگزون موبیل و رده سوم شرکت فروشگاه های‬ ‫هستیم، اما نتوانسته ایم نتیجه الزم را بدست آوردیم و این‬ ‫زنجیره ای وال مارت جای گرفته اند. همچنین رده های چهارم و‬ ‫مساله در مرحله بررسی و اقدامات اداری در سازمان توسعه و‬ ‫تجارت باقی مانده است.‬ ‫فرشید منوچهری، بیان کرد: نوسانات قیمت زعفران به دلیل‬ ‫وجود نداشتن بانک کاالیی است که موجب وارد شدن داللها‬ ‫به بازار زعفران شده به طوری که حتی نمی توانیم به یک‬ ‫خریدار خارجی قیمتی را اعالم کنیم که حتی یک هفته اعتبار‬ ‫داشته باشد.‬ ‫وی با بیان اینکه ایران بزرگترین صادرکننده زعفران جهان‬ ‫است، اظهار کرد: طراحی و راه اندازی سایت ملی برای‬ ‫زعفران ایران از کمبودهایی است که در بازار زعفران احساس‬ ‫می شود چرا که راه اندازی این سایت نیازمند حمایت بخش‬ ‫دولتی است.‬ ‫پنجم به شرکتهای انگلیسی نفتی بریتیش پترولیوم و چینی‬ ‫سینوپک اختصاص یافته است. نکته جالب اینجاست که طی‬ ‫سالهای گذشته همواره شرکت وال مارت به عنوان پردرآمدترین‬ ‫شرکت جهان معرفی می شد که در نهایت شرکت رویال داچ شل‬ ‫توانست به سیطره والمارت پایان دهد .‬ ‫از نظر ملیت شرکتها، آمریکا از میان 339 شرکت برتر جهان با‬ ‫087 شرکت بیشترین سهم را دارد. چین با 81 و ژاپن با 31‬ ‫شرکت در ردههای بعدی قرار گرفتند .‬ ‫تویوتا با کسب رتبه 37 بهترین رده را در میان خودروسازان در‬ ‫فهرست فورچون 339 به خود اختصاص داده است .‬ ‫در رده بندی انجام شده از سوی نشریه فورچون همچون‬ ‫وی گفت: تدوین و ثبت برند ملی و جهانی زعفران ایران را‬ ‫سال های پیش نام هیچ شرکت ایرانی به چشم نمیخورد. این در‬ ‫مهمترین عامل در شناساندن این محصول به جهان است‬ ‫حالی است که در بین کشورهای منطقه یک شرکت از ترکیه،‬ ‫مرغوبترین زعفران مربوط به قائنات است و زعفران ایران را با‬ ‫یک شرکت از امارات و یک کشور از عربستان در این فهرست‬ ‫این نام می شناسند.‬ ‫قرار گرفتند.‬ ‫منبع : مارکتینگ نیوز‬ ‫منبع : ایسنا‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫معرفی یا تبلیغ کاال، خدمات و هرنوع فعالیتی که برای اطالع‬ ‫339 شرکت بزرگ جهان از نظر درآمد در سال0730 پرداخت .‬ ‫پیگیر تدوین و ثبت برند ملی زعفران‬ ‫ماده، 1 تبصره و 10 بند تصویب کرد. طبق ماده یک این‬ ‫فرصت‬ ‫نشریه اقتصادی فورچون در تازه ترین گزارش خود به معرفی‬ ‫متاسفانه حدود سه سال است که‬ ‫جلسه فوق العاده خود با اصالح دستورالعمل اجرایی تبلیغات‬ ‫مقال‬ ‫بزرگ دنیا‬ ‫دبیر شورای ملی زعفران ایران گفت:‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫ثبت برند ملی زعفران مسکوت مانده‬ ‫‪‬‬ ‫جای خالی ایرانی ها در میان 550 شرکت‬
 5. 5. ‫اخ‬ ‫بار‬ ‫اخبار خارجی‬ ‫درصدی و ال جی با سهم 0 درصدی به چشم میخورند.‬ ‫شرکت پوالروید که خاطره سال های دور را به صورت‬ ‫داستان‬ ‫عکس هایی کوچک و حتی نه چندان باکیفیت برای بسیاری‬ ‫برند‬ ‫‪‬‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫‪‬‬ ‫بازگشت دوباره برند محبوب عکاسی‬ ‫ثبت کرده است، حاال سعی دارد از روند رشد بازار عقب نمانده و‬ ‫"سامسونگ" پرفروش ترین برند موبایل‬ ‫به مصرفکنندگان نزدیکتر شود.‬ ‫دنیا در 0730‬ ‫برای اولین بار پس از 07 سال سامسونگ توانست بر نوکیا‬ ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫کتاب‬ ‫کنون نوکیا با خیال آسوده بر جایگاه شماره یک فروش موبایل‬ ‫دنیا تکیه زده بود. اما از ابتدای سال جاری سامسونگ با‬ ‫حرکتی سریع و فروشی قدرتمند توانست این جایگاه را از آن‬ ‫خود کند.‬ ‫البته پیروزی های سامسونگ در سال 0730 به همین ختم‬ ‫نمی شود، بلکه به لطف موفقیت گلکسی اس 8 در بازار‬ ‫اسمارت فون، سامسونگ توانسته از نظر فروش تلفن هوشمند‬ ‫هم با عبور از نوکیا و اپل در جایگاه نخست بایستد.‬ ‫حکایت‬ ‫انتظار می رود که در آمار اعالمی پایان سال جاری میالدی،‬ ‫سامسونگ به 10 درصد سهم بازار تلفن همراه دنیا دست یابد.‬ ‫اشکها و‬ ‫سهم این شرکت از بازار موبایل 7730 دنیا 00 درصد بود. البته‬ ‫لبخندها‬ ‫با توجه به شواهد موجود، نوکیا از اریکه 38 درصدی سال‬ ‫7730 خود به زیر آمده و به سهم 00 درصدی بازار موبایل‬ ‫بخش شزاد‬ ‫5‬ ‫رضایت خواهد داد. در ادامه جدول فروشندگان برتر تلفن‬ ‫همراه دنیا اسامی اپل با سهم 37 درصدی، ‪ ZTE‬با سهم 1‬ ‫دنیای اسمارت فون ها است. اکنون این شرکت با سهم 30‬ ‫درصدی از بازار تلفن های هوشمند در صدر ایستاده است و اپل‬ ‫به گزارش دنیای اقتصاد، این شرکت به تازگی اعالم کرده است‬ ‫با 30 درصد در مقام دوم جای دارد. سه عضو بعدی این گروه‬ ‫که به زودی فروشگاهی را با نام ‪Polaroid Fotobar‬‬ ‫نوکیا، اچ تی سی و ریم هستند که هر کدام به 9 درصد بازار‬ ‫0730 رضایت دادهاند.‬ ‫البته نباید فراموش کرد که سامسونگ سال 0730 را در حالی‬ ‫پشت سر گذاشت که تجربه فروش 38 میلیون دستگاهی‬ ‫گلکسیاس 8 را دارد. ولی نوکیا هنوز در مرحله گذار از سیمبیان‬ ‫به ویندوزفون است و به تازگی فروش اسمارت فون های‬ ‫ویندوزفون 3 خود را آغاز کرده است.‬ ‫آیا نوکیا موفق می شود در 8730 عنوان قهرمانی 07 ساله خود‬ ‫راه اندازی می کند. در این فروشگاه کاربران و افراد مختلف‬ ‫می توانند عکس های ذخیره شده در گوشی های موبایلشان را‬ ‫ویرایش کرده و چاپ کنند.‬ ‫بسیاری معتقدند که پوالروید سعی دارد با این کار الگوی‬ ‫شرکت اپل برای کسب محبوبیت بیشتر در میان مردم را دنبال‬ ‫کند.‬ ‫‪‬‬ ‫دیور به جنگ استرس میرود‬ ‫را دوباره پس بگیرد؟ یا سامسونگ با قدرت هرچه تمامتر از این‬ ‫استرس بحث داغ این روزهای ما است. استرس عالوه بر آثار‬ ‫عنوان دفاع می کند؟ پیش بینی شما در خصوص بازار موبایل و‬ ‫مخرب جسمانی و روانی مانعی بزرگ بر سر راه‬ ‫اسمارتفون 8730 چیست؟‬ ‫تصمیم گیری های سنجیده و از جمله تصمیمات مرتبط با خرید‬ ‫منبع: نارنجی‬ ‫کردن است.‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫معرفی‬ ‫چیره شده و عنوان برند برتر موبایل سال را از آن خود کند .تا‬ ‫و البته مهم تر از پیروزی بر نوکیا، سبقت سامسونگ از اپل در‬
 6. 6. ‫اخ‬ ‫بار‬ ‫تصاویر منتشر شده از 123‪ inspiration.com‬بیلبوردهایی‬ ‫مدیران این سایت از این طریق میلیون ها دالر به جیب بزنند.‬ ‫قرار است آزمایش این خدمات به زودی آغاز شود و در دوران‬ ‫داستان‬ ‫اجرای آزمایشی آن هر فرد تنها می تواند یک پیام تبلیغاتی در‬ ‫برند‬ ‫هفته برای هر فرد ارسال کند. ارسال این پیام ها حتی برای‬ ‫مطالع‬ ‫افرادی که با یک کاربر دوست نیستند هم ممکن خواهد بود.‬ ‫موردی‬ ‫بسیاری از صاحب نظران این اقدام جدید فیس بوک را تالش‬ ‫ساختاری استاندارد داشته و از نوع ‪ QWERTY‬هستکنکد. بکه‬ ‫همین دلیل هم کار با این کیبوردهای جدید برای کاربران مختلف‬ ‫راحت است. حاال اگر یکی از کامپیوترهای چند منظوره ‪VAIO‬‬ ‫شرکت ‪ Sony‬را دارید و دوست دارید یکی از این کیکبکوردهکای‬ ‫جالب و منحصر به فرد را داشته باشید، باید تا زمان ککریسکمکس‬ ‫منتظر بمانید. این در حالی است که هنوز اطالعاتی درباره قیکمکت‬ ‫احتمالی این کیبوردهای متفاوت اعالم و منتشر نشده است.‬ ‫جدیدی برای نقض حریم شخصی کاربران دانسته و به این‬ ‫پالستیکی اشیا نیز دیده می شود. همگی ما از کودکی تا به حکال‬ ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫کتاب‬ ‫پیام های تبلیغاتی ممکن است تعداد قابل توجهی از کاربرانش را‬ ‫خاطرات زیادی را از ترککانکدن ایکن پکالکسکتکیککهکا داریکم.‬ ‫از دست بدهد.‬ ‫در مقابل شرکت های بازاریابی از این طرح گوگل استقبال کرده‬ ‫به اعتقاد طراحان، ترکاندن این حباب های الستیکی بکه آرامکش‬ ‫درون میانجامد و میتواند تا اندکی از تنشهای روانی افراد بکاهد‬ ‫و سپس آنها را آمادهی یک خرید آرام و فوقالعاده کند.‬ ‫منبع: مارکتینگ نیوز‬ ‫‪‬‬ ‫فیس بوک کاربرانش را آگهی باران می کند‬ ‫و می گویند از این طریق می توانند با طیف گسترده ای از‬ ‫مخاطبان بالقوه خود در تماس باشند.‬ ‫‪‬‬ ‫‪Sony‬کیبوردهایی برای کریسمس عرضه‬ ‫می کند .‬ ‫منبع : دنیای اقتصاد‬ ‫‪‬‬ ‫مدیرانی که مثل استیو جابز فکر میکنند‬ ‫پنج مدیر عامل برتر جهان به انتخاب ‪Market Watch‬‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫6‬ ‫به گزارش فارس به نقل از دیلی تک، از این پس انتظار می رود‬ ‫است. این کیبوردها با طرح هایی از کریسمس به بازار معرفی‬ ‫3- لری پیج، مدیر عامل گوگل‬ ‫کاربران فیس بوک در کنار پیام ها و پست هایی که از سوی‬ ‫شدهاند و انتظار می رود فروش خوبی در فصل تعطیالت سال نو‬ ‫2- جان سی ماترین‬ ‫دوستانشان ارسال می شود، شاهد ارسال پیام های تبلیغاتی‬ ‫میالدی هم داشته باشند.‬ ‫1- جیمز سینگال، مدیر عامل شرکت‪Costco‬‬ ‫این کیبوردهای جدید در سه طرح متنوع ماه شب، قلب و‬ ‫منبع: دنیای اقتصاد‬ ‫ارسال می شود باشند. عالقه مندان برای ارسال این نوع آگهی ها‬ ‫میهمانی طراحی شده اند و می توانند نظر کاربران با سالیق‬ ‫باید مبالغ کالنی را به فیس بوک پرداخت کنند و به نظر می رسد‬ ‫اشکها و‬ ‫جدیدی هستند تا کاربران را از این طریق آگهی باران کنند.‬ ‫کامپیوترهای چندمنظوره ‪VAIO‬خودش به بازار معرفی کرده‬ ‫4- جیم اسکینر، مدیر عامل‪McDonald’s‬‬ ‫فیس بوک که به طور مستقیم به صندوق پستی الکترونیکشان‬ ‫حکایت‬ ‫مدیران فیس بوک در حال تست و آزمایش سیستم پیام رسانی‬ ‫شرکت ‪Sony‬به تازگی یک کیبورد جدید و جالب را برای‬ ‫5- جف بزوس، مدیر عامل‪Amazon.com‬‬ ‫مختلف را به خودشان جلب کنند. این کیبوردهای جدید‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫معرفی‬ ‫از دیور را به تصویر کشیده که در کنار آنها تکعکدادی مکحکافکظ‬ ‫شرکت هشدار داده اند که با بمباران کاربران از طریق ارسال‬
 7. 7. ‫داس‬ ‫ب‬ ‫رند‬ ‫تان‬ ‫دریانیها‬ ‫امپراتوری دریانیها در سه نسل‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫از سخت کوشی تا ارتباط مافیایی، همه چیز به دریانی ها نسبت داده اند. اما‬ ‫از البهالی تاریخچه آنها، می توان یک نکته را استنباط کرد؛ در واقع آنچه‬ ‫سبب شده این قوم به چنین پیشرفتی دست یابند نوعی گرایش‬ ‫”تکنوکرات“ بودن است.‬ ‫دریانی ها را امروز به نام سوپر مارکت داری میشناسیم، اما محله های‬ ‫دریان نو و شهرآرا و ستارخان تهران هم به همت آن ها بنا نهاده شده است،‬ ‫تاریخ از روزهایی می گوید که مردی از دریان پیشگام آپارتمان سازی در‬ ‫تهران می شود و زمین های حومه تهران را به قیمت 07 تومان خریده و در‬ ‫آن آپارتمانهای نقلی میسازد.‬ ‫آن ها نابرده رنج به این گنج دست نیافتند، به قول یکی از بزرگانشان، دریانی با سابقه 39 سال کار، در واقع 337 سال کار کرده،‬ ‫چون روزانه 37 ساعت کار مداوم داشته است! خستگی ناپذیر پیش رفتند و پس انداز کردند، پول خود را در ملک مسکونی و‬ ‫تجاری سرمایهگذاری کرده و از سوی دیگر اتحاد خود را با تشکیل سازمانهای منسجم ، قویتر کردند.‬ ‫حکایت‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫7‬ ‫اگر بخواهیم منشا دریانی های امروز را بدانیم، ناگزیریم که تاریخ آن ها را بشناسیم. طبعیتا تاریخ مستندی وجود ندارد و هرچه‬ ‫هست نقل قولهای سینهبهسینه است.‬ ‫دریانی های ابتدایی با چای و قهوه خانه وارد تجارت خود شدند، اهل مهاجرت بودند و از خطر کردن نمی ترسیدند، دیر ناامید‬ ‫میشدند و اتفاقا، چنانکه خواهید خواند، بزرگترین شکست برادر کوچکتر، بزرگترین پل پیروزی او هم میشود.‬ ‫فرهنگ- ممکن است کمی شعارزده به نظر بیاید، اما واقعیت دارد. آذری ها مثل همه عرصه های دیگر، فرهنگ خاصی هم در‬ ‫تجارت و حمایت دارند، از همدیگر درس می گیرند و به هم یاری می رسانند، اتحاد وصف ناشدنی داشته و احتماال همین اتحادی‬ ‫که تالش میشود به دور از حسد باشد، موجب موفقیت آنها میشود.‬ ‫تاریخ دریانیها با مردی آغاز می شود با یک دوچرخه که احتماال در دوره چارپا سواری نشانه تکنوکرات بودن بوده است. او با‬ ‫پشتکاری قابل توجه شروع به دوره گردی و بازاریابی میکند، جنس می فروشد و سرمایه جمع میکند. سرمایهاش را رشد میدهد‬ ‫و به تهران می آید تا سهم خود را از پایتخت کشورش مشخص کند. انصافا هیچ خبری هم از کمک های دولتی، شبه دولتی،‬ ‫ً‬ ‫فاینانس و وام های بالعوض نیست. خبری از اطالعات پشت پرده و دستهای حامی هم نیست. با توجه به زمانه و روزگار اصال‬ ‫ممکن نبوده چنین امکاناتی در اختیارش قرار گیرد.‬ ‫علی اف روسی و شمردن نخود ها‬ ‫به یک قرن پیش بازگردیم.- قهوه خانه ای در روسیه، متعلق به‬ ‫یک ایرانی آذری تبار - در جریان مناقشات مکرر ایران قاجاری و‬ ‫روسیه تزاری، مهاجرت های گسترده ای بین دو کشور انجام‬ ‫می شود. یک ایرانی آذری تبار اینجا قهوه خانه دارد، ترجیح داده‬ ‫شهرت خود را از راه مردمداری و انصاف کسب کند. در روزگار‬ ‫قحطی، نخودهای داخل دیزی را می شمارد و پول می گیرد و به‬ ‫رعایت حالل و حرام شهرت میابد.‬ ‫نامش، حاج علی اکبر است. وقتی قحطی تمام شد، نشریهایی طنز‬ ‫نوشت: "ایهاالناس، علی اف نخود دیزی را چهاردانه اضافه‬ ‫کرد!."‬ ‫حاج علی اکبر با سرمایه ای که در روسیه جمع کرده بود، به ایران‬ ‫بازگشت و به فکر تجارت چای در تهران افتاد. او سال ها‬ ‫قهوه خانه داشته و جنس قهوه خانه داران را می شناخت،‬ ‫پر سودترین خرید و فروش در قهوه خانه، چای است. قیمت پایین‬ ‫و تقاضای باال.‬ ‫این قیمت پایین و تقاضای باال، هنوز هم در بین سوپر های‬ ‫دریانی مورد توجه است. پس چای می فروشد، اما این بار نه در‬ ‫قهوه خانه و چای دم کشیده، چای خشک، در بازار.‬ ‫تجارت چای بین دریانی ها شاید شبیه یک توتم قومی است. ما‬ ‫آن ها را به سوپر مارکت هایشان می شناسیم، اما عقبه آن ها در‬ ‫بازار چای است، که از روسیه شروع و به بازار تهران ختم شد.‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫دریانیهایی نخستین؛ از روسیه تا الله زار‬ ‫در بخش اول به بررسی سابقه دریانی ها از قبل سال3387‬ ‫تا حدودا 3087 هک.ش پرداختیم، این مقطع، زمان تولد برند‬ ‫دریانی است، آغاز آن با حاج علی اکبر یا ”علی اف“ است و‬ ‫امتداد آن با برادر خجالتی و کم رو، حاج مهدی ابراهیمی دریانی.‬
 8. 8. ‫داس‬ ‫ب‬ ‫رند‬ ‫تان‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫8‬ ‫با آغاز تجارت چای، سود کالن باالخره پیدا می شود و دوبرادر‬ ‫پس از سال ها مهاجرت و سختی، باالخره پول خوبی در دست‬ ‫دارند، اما آداب و سنت های آن ها می گوید سرمایه برای برادر‬ ‫بزرگتر است. حاج مهدی که به تهران می آید، از برادر بزرگش‬ ‫حدودا شش تومان به عنوان سرمایه می گیرد. اما خیلی زود با‬ ‫شکست مواجه می شود و نزد برادر بزرگتر بر میگردد . برادر‬ ‫بزرگتر به او یک جمله می گوید :"برادر فقط یک بار به‬ ‫برادرش سرمایه می دهد." این امروز بین دریانی ها ضرب‬ ‫المثل است.‬ ‫انتخاب رهبران و اعضای اصلی انجمن ها، دارای چارچوبی بسیار روشن ، ساختاری منسجم و کامال دموکراتیک در بین‬ ‫دریانی هاست. انجمن زادگاهی دریانی ها (هیئت سی نفره) بزرگترین و معتبرترین تشکل دریانی ها و متشکل از سی عضو اصلی‬ ‫است. اما این اتحاد از جایی آغاز شده است. «ناققا دنیز ده دی». «نهنگ در دریاست» کنایه ای بود از آنکه سود بزرگ در‬ ‫دریا، که تهران است قرار گرفته و برای رسیدن به آن ناگزیر باید به دریا زد. همین شد که حدود 31-33 سال قبل، دریانی ها به‬ ‫تهران آمدند.‬ ‫کم کم پای اهالی سخت کوش دریان به تهران باز شد. آذربایجانی که از دل سنگ و کوه گندم عمل آورده بود، کار کردن در مغازه‬ ‫برایش سخت نبود. دریانیها سابقه مهاجرت داشتند، اصوال اهل خطر کردن بودند.‬ ‫مرد خجالتی و چای زنبور عسل‬ ‫مهدی ابراهیمی دریانی، که اعتبار همه دریانی های امروزی‬ ‫تهران است، ناامید از برادر در کوچههای تهران رها شد.‬ ‫مردی خجالتی، که از تمام دار دنیا یک دوچرخه دارد و یک‬ ‫خورجین که در آن کمی چای مانده، وقتی وارد قهوه خانه‬ ‫می شود تا چای بفروشد از خجالت عرق می کند و صدایش آرام‬ ‫است. معموالً یک کبریت می خرد و سر صحبت را با قهوه چی‬ ‫باز می کند و بعد نوبت به عرضه محصول می رسد. برند‬ ‫ناشناخته اش، چای زنبورعسل نشان است. به تدریج‬ ‫قهوه چی ها با این مرد خجالتی و محجوب انس می گیرند.‬ ‫روزبه روز سفارش بیشتر میشود.‬ ‫سال ها می گذرد. این مرد دوچرخه سوار، اکنون مغازه ای دارد‬ ‫و کارخانه ای.حاال دیگر ثروتمند و متمول شده اما از غرور بیزار‬ ‫است. دست بخیر دارد، به مردم و به ویژه همشهریانش کمک‬ ‫میکند .‬ ‫حاج مهدی دریانی؛ بنیانگذار شهرآرا و دریان نو‬ ‫حاج مهدی شرکتی به اسم «شهر آرا» تاسیس می کند و به کار ساخت و ساز می پردازد. او آپارتمان های سازمانی برای‬ ‫کارمندانش ساخت که به شش دستگاه معروف شد. جایی که وی اولین بنای خانه سازمانی را گذاشت، امروز شده خیابان شهرآرا و‬ ‫پاتریس لومومبا و دریان نو.‬ ‫دریانی ها هم به سبک حاج مهدی عمل میکنند و در واقع او میشود الگوی اهالی روستای خودش. کمک به هم نوع و از آن بین‬ ‫همشهری سرلوحه آن ها قرار می گیرد و سعی میکنند اقدامات عمرانی خود را که سرمایه آن را از طریق سوپر مارکت به دست‬ ‫آوردند در زمینه های عمومی و خیریه گسترش دهند.‬ ‫تشکل های دریانی‬ ‫محل اصلی تشکل ها حسینیه دریانی های تهران است. فعالیت آنها حول دو محور عمده است: محور مراسمی یا مناسبتی ، محور‬ ‫حمایتی و کمک‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫حکایت‬ ‫راه و رسم پرورش برادر‬ ‫از بنیانگذاری شهرآرا تا تشکیل هیئت سی نفره‬
 9. 9. ‫داس‬ ‫ب‬ ‫رند‬ ‫تان‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫حیطه فعالیت نهادها و تشکل های دریانی یا به طور مجزا در تهران و‬ ‫دریان است، یا هم زمان در هر دو نقطه جریان داردکه نشان دهنده توجه‬ ‫دریانی های تهران به روستای خود و امتداد عالیق دریانیها به روستایشان‬ ‫است.‬ ‫هیئت قدرتمند سی نفره‬ ‫مقال‬ ‫انتخاب رهبران و اعضای اصلی انجمن ها، دارای چارچوبی بسیار روشن ،‬ ‫ساختاری منسجم و کامال دموکراتیک در بین دریانی هاست. انجمن‬ ‫زادگاهی دریانی ها (هیئت سی نفره) بزرگترین و معتبرترین تشکل‬ ‫دریانی ها و متشکل از سی عضو اصلی است. در این تشکل که‬ ‫دارای اساسنامه است، انتخاب اعضای اصلی از طریق انتخابات‬ ‫صورت می گیرد. انتخابات هیئت سی نفره هر چهار سال یکبار‬ ‫برگزار می شود.‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫1‬ ‫حاج مهدی و برادرش حاج علی اکبر برحمت خدا رفتند. اما هنوز هم از آن دریانی های نسل اولی در بین ما هستند. یکی از آنان‬ ‫کسی است به نام حاج حسن پور مطلب دریانی . او زمانی به تهران آمد که پانزده سال بیشتر نداشت و در نزد شهسواری دریانی‬ ‫که مغازه خواربارفروشی داشت، مشغول به کار شد. او تا سال ها در نزد شهسواری به کار پرداخت و دخترش را به همسری برگزید.‬ ‫حاال او عالوه بر مغازه، از سهامداران شرکت رب سازی دریاندشت و رئیس هیات مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاران دریان‬ ‫است.‬ ‫میراث- هنوز هم اصلی ترین میراث گذشتگانش را ، خلق خوش، روابط عمومی باال و از همه مهم تر، تکنوکراتی می داند. او ورود‬ ‫هایپراستار و فروشگاه های زنجیره ای را چیز نویی نمیداند و آنها را با فروشگاه های کوروش(فروشگاه خیامی ها) و فردوسی مقایسه‬ ‫می کند و سرنوشت آنچنانی برایشان متصور نیست.‬ ‫وی بر این باور است هر کاری را باید بروز کرد. شما اگر یک جا بایستید، مطمئن باشید گردش زمان شما را از گردونه خارج می کند.‬ ‫شغل ما هم همینطور است، یک زمانی بود ما جنس گیر نمی آوردیم در قفسه ها بچینیم. چای بسته بندی که آمده بود خوشحال‬ ‫بودیم که قفسه ها را پر می کرد. ولی امروز برای چیدن جنس در قفسه ها جا نداریم. اولین شرکت زنجیره ای که به ثبت رسیده،‬ ‫سالطین دیروز بقالی ها در حال تشکیل‬ ‫امپراتوری سوپرمارکت ها‬ ‫آن ها از 31-31سال قبل که به تهران آمدند زمینه صنفی‬ ‫خودشان را شروع کردند و گسترش دادند، تا امروز به فکر‬ ‫رقابت با هایپراستار افتادند. اگر قرار باشد در تهران یک‬ ‫طایفه ادعای صنفی را داشته باشد، آن دریانی ها هستند که‬ ‫مدعی سوپرمارکت داری هستند. تجربه ای 31 ساله و‬ ‫سرمایه ای عظیم در اختیار آن هاست، از سوی دیگر گل‬ ‫مغازه های تهران را هم دارند و به نظر می رسد، سالطین‬ ‫دیروز بقالی های تهران، خود را برای راه اندازی امپراتوری‬ ‫جدید آماده می کنند.‬ ‫مهدی عارفی دریان، مدیرعامل فروشگاه زنجیرهای یاران‬ ‫دریان بیان میکند:‬ ‫در بین دریانی ها سوپرمارکت داری یک بیزینس فامیلی‬ ‫است و در این بیزینس فامیلی، افراد شاخص و صاحبان‬ ‫سرمایه و مغازه، ترجیح می دهند در بحث نیروی انسانی از‬ ‫اقوام و نهایتا همشهریان خود استفاده کنند.‬ ‫ما سعی کردیم همیشه هر چیزی مشتری خواسته‬ ‫برایش تهیه کنیم. این فن برگ برنده دریانی هاست.‬ ‫شما چیزی می خواهید، دریانی ندارد، اما نمی گوید‬ ‫نداریم، می گوید تمام کردیم، یادداشت می کنم و‬ ‫فردا برایتان می آورم.‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫حکایت‬ ‫آیا از نسل اولی ها کسی مانده؟‬ ‫تحت عنوان شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان‬ ‫ما هستیم. ما هم فکرمان به روز است. ما با مردم در مراوده‬ ‫هستیم. از هر مشتری یک کالم یاد بگیریم در روز چقدر به‬ ‫آموخته هایمان افزوده می شود!‬
 10. 10. ‫داس‬ ‫ب‬ ‫رند‬ ‫تان‬ ‫مطالع‬ ‫روزی که هایپر آمد، ما از مدیریت سایه خودمان خارج شدیم. از اسفند 83 ، نخستین فروشگاه خصوصی ایران را به نام خودمان ثبت کردیم. االن 01 شعبه زنجیره ای یاران دریان داریم . ما هم در یاران‬ ‫دریان تخفیف داریم. شعارمان این است که سود بیشتر در فروش بیشتر است، نه گران فروشی.‬ ‫موردی‬ ‫‪‬‬ ‫مقال‬ ‫ما در شمال تهران هستیم یعنی بیشتر شعب ما در مناطق یک، دو و سه هستند. داریم به آهستگی در منطقه 37 و 77 هم شعبه میزنیم. دید‬ ‫ما این است که باید به کل تهران خدمت برسانیم.‬ ‫‪‬‬ ‫طرحی که من پیشنهاد دادم این بود که با 339 فروشگاه نمی توان کنار آمد، اول با 1 فروشگاه و فروش برند های پر فروش آغاز کردیم.‬ ‫فرصت‬ ‫وقتی کاالیی، کاالمی شود، خیلی سخت است این کاالرا از مردم بگیرید. ما کمیته ای را تشکیل دادیم و کاالهایی را مشخص کردیم. در‬ ‫شموزشی‬ ‫قراردادهایمان، با نظارت نماینده شرکت با برندهای تند فروش قرارداد امضا کردیم. در دو سال شاید تنها 10 قرارداد بستیم. در صورتی که یک مورد کوچک هایپراستار باالی 3310 قرارداد است .‬ ‫کتاب‬ ‫‪‬‬ ‫نسل جدید دریانیها، تحقیقاتی را روی تعداد خریداران یاران دریان و ذایقه مصرفی آنها (نوع برندها) آغاز کرده است.‬ ‫مجموعا شرایط مان را با وجود محدودیت ها، با فروشگاه های بزرگ برابر کردیم، عالوه بر آن مشکل فاصله را هم حل کردیم.‬ ‫‪‬‬ ‫اکثر برندهای چای برای دریانیهاست: چای عقاب، چای بلدرچین، چای دنیا، چای شهرزاد، چای جهان. کیک آشنا، دریان دشت، دریان لبن، تکدانه، خمیر بازی آریا، چاشنی و…‬ ‫اشکها و‬ ‫مهدی عارفی دریان همچنین بیان می کند که به دلیل مشکالت اقتصادی که در کشورمان است، مردم ما وقتی به کشوری مثل دوبی می روند و ‪ Carrefour‬را می بینند به دیده یک‬ ‫لبخندها‬ ‫حرکت نو می بینند، وقتی هایپراستار آمد، از این هیجان زده شدند، می گویند ساختمانش عین ساختمان دوبی است و ... اینها به خاطر این است که مردم ما وقتی یک چیز نویی می بینند ،‬ ‫جذب آن می شوند ، من دوست دارم شهروند همیشه اول باشد. چون شهروند برندی است که می توانست در ایران موفق باشد، البته من در مقامی نیستم که بخواهم ریشه یابی کنم، اما‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫19‬ ‫دوست داشتم به جای برند های خارجی، برند ایرانی برد کند!‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫حکایت‬ ‫‪‬‬ ‫ما خدمات را جایی ارایه می دهیم که نزدیک محل زندگی است و هزینه سوخت ندارد، بنابراین هزینه سربار خانوار را پایین میآوریم.‬ ‫‪‬‬ ‫معرفی‬ ‫‪‬‬ ‫ما نقد خرید می کنیم و این خودش یک امتیاز است. تخفیف های خیلی خاصی را از تولید کنندگان بابت همین خرید نقدی می گیریم.‬
 11. 11. ‫م‬ ‫طالع‬ ‫مور‬ ‫دی‬ ‫مقال‬ ‫مقال‬ ‫نزارش‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫حکایت‬ ‫حکایت‬ ‫مطالعه موردی: تبلیغات ارزان، بالی جان برندها‬ ‫امروزه آگهی های تبلیغاتی، زبان گویای برندها بوده و موثر ترین شیوه معرفی و قدرت نمایی برند در میان مشتریان است. استقبال مردم از پخش یک آگهی بستگی زیادی به احساس آنها نسبت‬ ‫به آن داشته و گاهی این استقبال به حدی است که آگهی های جذاب، از طریق ایمیل و موبایل بین مخاطبین رد و بدل می شوند. لیکن اختصاص بودجه پایین برای ساخت یک آگهی تبلیغاتی‬ ‫ممکن است اثر عکس داشته و کاهش جذابیت و در نتیجه عدم موفقیت آن را در پی داشته باشد.‬ ‫حرکت در دنیای تبلیغات فقط با توجه به معیار قیمت و کاهش هزینهها، ایده ای بد و محکوم به شکست است. به عنوان مثال، تکرار مکرر در پخش یک آگهی برای استفاده از تخفیفهای فراوان‬ ‫رسانه ای، برای بیننده قابل تحمل نیست. بعالوه اینکه تکرار، اثر تبلیغ را به شدت کاهش داده و بعضا موجب روگردانی کامل بیننده میشود ( فالش افکت). در واقع عنصر اساسی در تولید و‬ ‫ً‬ ‫پخش یک تیزر تبلیغاتی جلب توجه مخاطب است و این جذابیت با استفاده مکرر از حقههای ارزان قیمت کاهش خواهد یافت.‬ ‫از یک دیدگاه دیگر، غافلگیری و جلب توجه مخاطب یک احساس اولیه است که میزان موفقیت یک آگهی را نشان می دهد. هر چه غافلگیری و جلب توج ه بیننده در مواجه با تبلیغ بیشتر باشد،‬ ‫احتمال موفقیت تبلیغ بیشتر است و برداشت بیننده از برند، در سطح باالتری خواهد بود. تبلیغات سطحی و ارزان قیمت، منجر به آن خواهد شد تا مصرف کنندگان برداشت یک محصول سطحی و‬ ‫لبخندها‬ ‫برداشت یک محصول سطحی و کم کیفیت را داشته و خرید یک محصول با قیمت پایین و کیفیت پایین را در آینده انتظار داشته باشند.‬ ‫بخش شزاد‬ ‫بخش شزاد‬ ‫برچسب قیمت ،مشتری را فراری می دهد‬ ‫تحقیقات اخیر درباره رفتار مشتریان حاکی از آن است که مشاهده قیمت بر روی کاال، نوعی احساس بیزاری در فرد به وجود می آورد و به طور غ ریزی مردم تمایل ندارند تا پولی به فروشنده‬ ‫اخبار‬ ‫اخبار‬ ‫پرداخت کنند! بنابراین ارائه یک پیشنهاد دلچسب بوسیله یک تبلیغ قوی، مشتری را فریب داده و با جلوگیری از ایجاد حس بد در او تجربهای به یاد ماندنی از خرید در ذهنش ثبت خواهد کرد. اما‬ ‫مساله مهم آن است که یک استراتژی تبلیغاتی ارزان قیمت، نمی تواند یک پیشنهاد دلچسب باشد. این فقط یک تالش نا امید کننده برای کاهش احساس بد مشتری از پرداخت پول و در نتیجه‬ ‫داستانهای‬ ‫برند‬ ‫99‬ ‫شکست در این بازی تبلیغاتی است.‬ ‫بعضا دیده میشود در تبلیغات ارزان، از تمرکز بر روی قیمت و استفاده از ارقام و اعداد و وعده تخفیف و ...، به مثابه چرخش رویکرد رفتاری بیننده از درگیری احساسی به سمت درگیری منطقی و‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫اشکها و‬ ‫کم کیفیت را داشته و خرید یک محصول با قیمت پایین و کیفیت پایین را در آینده انتظار داشته باشند.‬
 12. 12. ‫مور‬ ‫م‬ ‫طالع‬ ‫دی‬ ‫تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده می شود که در اغلب موارد شکست می خورد. نتایج یک تحقیق نشان داد که هشتصد و هشتاد کمپین بازاریابی، به چالش کشیدن احساسات مشتری را دو برابر‬ ‫سودآور تر از روشهای سنتی درگیری منطقی مشتری میدانند. به زبان ساده اینکه، تصمیم به خرید، یک فرایند احساسی است و نه عقالنی و درگیر کردن احساسات مشتری آنهم به شیوه ای‬ ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫موثر، بسیار دشوارتر، پیچیده تر و پر هزینه تر از درگیر کردن منطق او است.‬ ‫تبلیغات ارزان یا تبلیغ بی کیفیتی‬ ‫گاهی اوقات تبلیغات ارزان مشکالتی برای تصور مشتری از کیفیت یک محصول میآفریند.‬ ‫بیایید نگاهی به معادله ”ارزش= کیفیت تقسیم بر قیمت“ بیندازیم. در این جا قیمت حداقل توهم وجود یک معیار پایه برای تشخیص کیفیت را به شما تلقین میکند. بنابراین یک قیمت ارزانتر بر‬ ‫روی ذهنیت شما چه تاثیری خواهد گذاشت؟ ممکن است کیفیت پایین یک محصول را به شما تلقین کند. دیدن یک آگهی ارزان نیز احساسی مشابه در شما به وجود میآورد.‬ ‫کتاب‬ ‫وفاداری به یک برند یک احساس خاص است که امروزه به علت رفتار اشتباه صاحبان برندها در خطر نابودی قرار گرفته است. استفاده از استراتژی های ارزان تبلیغاتی و آگهی های سطحی و ارائه‬ ‫حکایت‬ ‫تخفیف های متعدد از سوی شرکت ها باعث می شود تا پس از این افراد قیمت واقعی یک کاال را پرداخت نکرده و حتی در جستجوی محصوالتی ارزانتر، برندهای قدیمی را از یاد ببرند. تشویق‬ ‫اشکها و‬ ‫برای ارزش برند در ذهن مشتری ایجاد میکند. حراج های مکرر نوعی احساس عدم اعتماد را در میان مشتریان به وجود آورده و موجب میشود از ارزش و کیفیت برند در نگاه مصرف کننده کاسته‬ ‫لبخندها‬ ‫شود.‬ ‫منبع: ام بی ای نیوز‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫داستانهای‬ ‫برند‬ ‫29‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫مصرف کنندگان به استفاده از رویکرد عددی و منطقی در تصمیم گیری برای خرید میتواند عواقب فجیع و ناخواستهای در پی داشته باشد. حراج مداوم محصوالت یک برند نیز مشکالتی جدی‬
 13. 13. ‫مقال‬ ‫مقاله: آثار حقوقی استفاده از یک عالمت اجباری ، قبل از ثبت آن‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫حکایت‬ ‫رقابت، در ذات تجارت نهفته است. لیکن رقابت تجاری همیشه سالم و منصفانه نیست و یکی از شایع ترین مصادیق رقابت مکارانه تجاری، تقلید و شبیه سازی عالیم تجاری مشهور‬ ‫و یا ثبت عالمتی است که صاحب اصلی، نسبت به ثبت آن اقدام نکرده است . با عنایت به مشاهده موارد متعدد این گونه تقلبات در استان خراسان و شکایات مکرری که در این‬ ‫خصوص به دفتر برند اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ارسال می گردد، مقاله پیش رو به قلم یکی از صاحب نظران و وکالی خبره ثبت عالمت، تهیه و خالصه سازی گردیده و‬ ‫تقدیم حضور عالقمندان میگردد.‬ ‫مقدمه‬ ‫:‬ ‫در دو قرن گذشته، تجارت آزاد و تکنولوژی های ارتباطی، رقابت تجاری را روز به روز سخت تر نموده و رقابت های مکارانه تجاری نیز به صور گوناگون گسترش یافته است که از آن جمله بحث سوء استفاده از عالئم‬ ‫اشکها و‬ ‫تجاری است. در مقابل، جامعه جهانی هم، بیکار ننشسته و با انعقاد کنوانسیون های بین المللی در حل این معضل گام برداشته است. در ایران؛ اولین قانون ثبت عالیم تجاری در سال 0387 تصویب شد و آخرین نسخه آن‬ ‫لبخندها‬ ‫با نام « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالیم تجاری »از سال 1387 به طورآزمایشی به مدت 9 سال به اجرا درآمد. یکی از مسایل مهمی که متاسفانه در این قانون مسکوت گذاشته شده و مشکالت فراوانی‬ ‫بخش شزاد‬ ‫باتوجه به عرف کسب و کار معموال اشخاص قبل از آنکه عالمت تجاری خویش را ثبت کنند، آن را استفاده کرده و به اصطالح «افشا » میکنند و گاه ثبت عالمت، با دهها سال تاخیر انجام می شود و در قانون هم در‬ ‫ً‬ ‫خصوص حق شخصی که عالمتی را قبل از ثبت، استفاده کرده حکمی مقرر نشده است .لذا سواالتی که موضوع بحث مقاله حاضر خواهد بود، این است که:‬ ‫الف) اگر عالمتی، قبل از ثبت مورد استفاده قرار گیرد و شخصی با/بدون سوء نیت، آن را زودتر ثبت کند، می توان حقی برای صاحب اصلی عالمت قایل شد؟ آیا « افشای عالمت» و‬ ‫اخبار‬ ‫تاخیر در ثبت آن، موجب اسقاطِ حق نسبت به آن می شود ؟‬ ‫ب) اگر شخصی عالمتی را که مورد استفاده دیگری است به نام خود ثبت کند، چه عواقبی متوجه اوست و آیا میتواند به اتکای سند ثبت، مانع استعمال استفاده کننده مقدم از عالمت‬ ‫داستانهای‬ ‫برند‬ ‫گردد ؟‬ ‫گفتار اول : اهمیت و ضرورت بحث‬ ‫از منظر اقتصادی، امروزه عالمت تجاری یکی از سرمایه های اصلی اشخاص است و بعالوه، استفاده از عالمت تجاری قبل از ثبت آن، عرف مسلم تجاری است. لذا نادیده گرفتن حق ابداع کننده عالمت، میتواند موجب‬ ‫ِ‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫39‬ ‫ورشکستگی اشخاص و حتی مناقشات سیاسی و بین المللی گردد. در حال حاضر یکی از دعاوی شایع عالیم تجاری، دعوای استفاده کننده مقدم، علیه کسی است که عالمت را بدون اجازه به نام خود ثبت کرده است.‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫برای صاحبان عالئم پدید می آورد، استفاده از عالمت تجاری بدون ثبت کردن آن است.‬
 14. 14. ‫مقال‬ ‫گفتار دوم : نظریات حقوقی‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫حکایت‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫به شخص دیگری داد .‬ ‫بخش اول : نظریه قانونی- بعضی از حقوقدانان بر این نظر هستند که با توجه به سکوت قانون جدید،‬ ‫ب- اصل منع داراشدن ناعادالنه و اصل انصاف : اگر حق مکتسب استفاده کننده ابتدایی از یک عالمت‬ ‫اگر شخصی عالمتی را استفاده کرده ولی ثبت نکند و شخص دیگری آن را ثبت کند، اوال : استفاده کننده‬ ‫ً‬ ‫را نادیده بگیریم، نتیجه این میشود که شخصی که عالمت دیگری را به نام خود ثبت کرده است، بدون‬ ‫مقدم، حق اعتراض ندارد. ثانیاً: مالک رسمی عالمت، می تواند استفاده کننده مقدم را نیز از استعمال عالمت،‬ ‫آنکه در ابداع و شهرت عالمت نقشی داشته باشد، رایگان و بدون زحمت، عالمت و منافع آن را تصاحب‬ ‫منع کند.‬ ‫میکند و در مقابل، صاحب اصلی عالمت به خطر ورشکستی دچار میشود. بدیهی است این نتیجه با اصل‬ ‫نظر این گروه بر دو مبنا قرار گرفته است: 7- ظاهر قانون : این گروه به استناد ظاهر مواد78 و38 قانون،‬ ‫”منع دارا شدن ناعادالنه“ و ”اصل انصاف“ سازگار نیست .‬ ‫معتقدند، مالکیت نسبت به یک عالمت، فقط با ثبت آن ایجاد می گردد. لذا چون در زمان ثبت عالمت،‬ ‫شخص متقاضی با مانع قانونی مواجه نبوده است لذا نمی توان عالمت ثبت شده را ابطال کرد.0- قاعده‬ ‫لیکن رقابت تجاری همیشه سالم و منصفانه نیست. متاسفانه علیرغم آنکه قریب به یکصد سال از تاریخ‬ ‫اقدام : ”قاعده اقدام“ بدین معناست که استفاده کننده عالمت با عدم ثبت عالمت، در واقع علیه حقوق‬ ‫قانونگذاری در کشور می گذرد، هنوز در خصوص رقابت مکارانه و نامشروع تجاری، قانون ملّی مشخصی‬ ‫خود اقدام کرده و بطور ضمنی اجازه داده شخص دیگری عالمت را به نام خود ثبت کنند .‬ ‫نداریم. لیکن خوشبختانه ؛ معاهده بین المللی پاریس که ایران نیز به آن ملحق شده و در حکم قانون‬ ‫بخش دوم : نظریه اصولی- برخالف نظری که در گفتار قبلی ذکر شد، نگارنده اعتقاد دارد، علیرغم‬ ‫آنکه در قانون جدید، حق اعتراض و اقامه دعوا برای استفاده کننده اولیه عالمت، تصریح نشده است، لیکن‬ ‫کند. این نظر بر مبانی ذیل استوار است:‬ ‫- اصول حقوقی (حق مکتسب ؛ منع داراشدن ناعادالنه ؛ انصاف ): اصول حقوقی؛ قوانین‬ ‫اخبار‬ ‫نانوشته ای هستند که به عنوان مسلّمات حقوق ، نیازی به اثبات یا تصریح قانونگذار ندارند .اصل ”حق‬ ‫مکتسب“، اصل ”منع دارا شدن ناعادالنه“ و اصل ”انصاف“ سه اصل حقوقی ”بنیادین“ هستند که با منطق‬ ‫ذاتی خویش از احترام تمامی نظامات حقوقی برخوردارند .‬ ‫داستانهای‬ ‫الف – حق مالکیت مکتسب : یکی از حقوق طبیعی، حق مالکانه نسبت به نتایج حاصل ازتالش ها و‬ ‫برند‬ ‫ابتکارات مشروع نوع بشر است و همیشه بهنگام تردید در وجود یا عدم وجود حق، اصل بر این است که‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫49‬ ‫انسان، نسبت به نتایج زحمات خویش، حق مالکانه دارد .در خصوص عالمت تجاری نیز اصل بر این است‬ ‫که ابداع کننده مقدم، حق مالکیتی مکتسب و مقدم در برابر مالک موخر (ثبت کننده عالمت ) دارد. لذا صرفاً‬ ‫به بهانه سکوت قانون، نمی توان حق مکتسب وی را نادیده گرفت و به رایگان، عالمت و شهرت تجاری‬ ‫داخلی است در ماده 37 مکرر، رقابت مکارانه و نامشروع را تعریف و صراحتا منع کرده است . همچنین ،‬ ‫ً‬ ‫مطابق ماده 0 معاهده پاریس، اساسا موضوع حقوق مالکیت صنعتی، حمایت از ابتکارهای فکری و‬ ‫ً‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده اشخاصی است که می خواهند از حاصل زحمات و یا اعتبار و شهرت تجاری‬ ‫دیگران بدون اجازه و به رایگان استفاده کنند .‬ ‫نتیجتاً؛ به نظر می رسد، علی رغم سکوت قانون داخلی، دعوای استفاده کننده مقدم از یک عالمت، علیه‬ ‫کسی که بدون اجازه وی عالمت را ثبت کرده است، قابل استماع است .‬ ‫نتیجه گیری و پیشنهادات‬ ‫7- رقابت شرافتمندانه تجاری اصلی است که اساس حقوق تجارت و حقوق مالکیت صنعتی بر آن استوار‬ ‫است. متاسفانه در حال حاضر در خصوص رقابت مکارانه تجاری در بعد ملی با خالء قانونی مواجهیم .هر‬ ‫چند ایران به کنوانسیون پاریس ملحق شده و مقررات آن در حکم قانون داخلی است لیکن صرف نظر از‬ ‫چند شعبه ای که در تهران به دعاوی مالکیت های صنعتی رسیدگی میکنند، سایر محاکم کشور با مفاد‬ ‫کنوانسیون پاریس بیگانه اند. لذا شایسته است، قانونی خاص در خصوص « ممنوعیت رقابت مکارانه‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫استفاده کننده مقدم، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استعمال مستمر، دادگاه باید حکم به ابطال صادر‬ ‫بخش شزاد‬ ‫0- منع رقابت مکارانه تجاری ( مقررات معاهده پاریس):رقابت، در ذات تجارت نهفته است،‬
 15. 15. ‫مقال‬ ‫تجاری » تصویب و اجرا گردد .‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫منبع اصلی حقوق، خصوصا رویه قضایی، قانون است، لذا هرچند مطابق استدالالت پیش گفته، میتوان حکم موضوع را علیرغم سکوت قانون با اصول حقوقی روشن کرد، لیکن به هرحال سکوت قانون، محل‬ ‫ً‬ ‫مناقشه بوده و می تواند موجب تضییع حقوق صاحب اصلی عالیم تجاری گردد، لذا بهتر است، قانونگذار با تصویب ماده واحده ای حکم موضوع را از منظر قانونی روشن کند.‬ ‫خوشبختانه در حقوق مالکیت فکری، موضوع سرقت ادبی ( انتساب اثر ادبی دیگری به خود ) مورد توجه قانونگذار بوده و مجازات قانونی روشنی دارد. ( ماده 1 قانون مطبوعات ) لیکن متاسفانه قانون، هیچ‬ ‫معرفی‬ ‫مجازاتی برای «سرقت عالیم تجاری » (ثبت یا استعمال عالمتی که قبالً مورد استعمال شخص دیگری بوده است) مقرر نکرده است. به نظر نگارنده، برای حمایت از حقوق مبتکر عالمت، ضروریست‬ ‫کتاب‬ ‫در خصوص استعمال یا ثبت غیر مجاز عالیم ثبت نشده نیز، ضمانت اجرایی کیفری، پیش بینی و تصویب گردد.‬ ‫در خاتمه تاکید می شود هر چند مطابق قانون، ثبت عالمت، اجباری نیست، لیکن با توجه به مباحث پیش گفته، احتیاط حقوقی ایجاب می کند، اشخاص قبل از استفاده از هر‬ ‫حکایت‬ ‫عالمتی آن را ثبت کنند. لذا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالها و خدمات توصیه اکید میشود، ثبت عالیم خود را جدی بگیرند تا دچار مشکالت عدیده و‬ ‫اضطرابهای حقوقی نشوند.‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫پی نوشت ها:‬ ‫بخش شزاد‬ ‫میبرند.‬ ‫معاهده پاریس، قراردادی است که در سال 8337 بین برخی از کشورهای جهان به منظور حمایت از مالکیت صنعتی از جمله عالیم تجاری منعقد شد و اینک قریب به 337 کشور عضو آن شده اند. ایران نیز در‬ ‫سال 1917 به این کنوانسیون ملحق و مقررات آن در حکم قانون داخلی بوده و برای اتباع و محاکم ایران الزم االجراست .‬ ‫اخبار‬ ‫اصطالحات ”افشای عالمت تجاری“ و ”سرقت عالمت تجاری“ با این مقاله برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی کشور شده است و نگارنده امیدوار است، با مقاله حاضر به غنای حقوق عالیم تجاری اندکی افزوده‬ ‫شود.‬ ‫داستانهای‬ ‫برند‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫59‬ ‫نویسنده: شیرزاد اسالمی- وکیل پایه یک دادکستری‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و عالمت تجاری دو مقوله متفاوت اند. اما در عرف این دو مقوله با هم اشتباه شده و کلماتی را که به عنوان ”عالمت تجاری“ ثبت میشود تحت عنوان ” اسم یا نام تجاری“ بکار‬
 16. 16. ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫چگونه یک برند موفق بسازیم؟(توضیح جلد نشریه)‬ ‫گام دوم: شناخته شوید‬ ‫گام نخست: تصویرتان را با مهارت بسازید‬ ‫فرآیند تبدیل به برند شدن در ذهن مصرف کنندگان رخ می دهد. تعهدات پشت سر یک برند‬ ‫جلب توجه دیگران به برند، نیاز به نفوذ در آنها دارد. شما تالش می کنید تا خود را در مقابل‬ ‫برای آن جذابیت ایجادمیکند،اما عملیکردن این تعهدات است که برای شمامشتری خلق میکند.‬ ‫افرادی که نمی خواهند تصمیمات خریدشان را تغییر دهند، قرار دهید. برند شما بایستی به قدری‬ ‫جلب توجه از طریق رسانه های سنتی تبلیغات، ترویج، نمایشگاه های تجاری، بازاریابی مستقیم،‬ ‫قوی باشد تا آنها را مجبور به خارج شدن از مسیر عادی خود کنید.‬ ‫این کار با یک اسم شروع می شود. هر اسمی با تکرار کافی می تواند به یاد ماندنی شود.‬ ‫کتاب‬ ‫رخدادها، کتاب های راهنما و حتی بازاریابی از طریق موتورهای جست وجو ، نیاز به پول دارند و‬ ‫بسیاری از کسب و کارهای نوپا پول زیادی ندارند.‬ ‫این اسم می تواند مثل ‪Jiffy Lube‬یا ‪ Toys “R” Us‬یک اسم توصیفی، توضیحی باشد و‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫شاید یک کلمه ساختگی یا مبهم باشد که دارای قدرتی برای خلق یک ارتباط احساسی بادوام‬ ‫هستند. دراینجا رهنمودهای مهمی برای ساختن اثربخش برندشما به صورت ‪ online‬با استفاده‬ ‫است. برندهایی با اسامی مبهم در رقابت، منحصربفرد و به یاد ماندنیتر هستند. همچنین این نام‬ ‫حکایت‬ ‫رسانه های اجتماعی،به وجودآورنده فرصت های تبلیغاتی بسیارخوبی برای کارآفرینان کم سرمایه‬ ‫از‪ ،You Tube ،Face book ،Twitter‬وبالگ ها و دیگر رسانه های اجتماعی وجود دارد:‬ ‫می تواند یک نام خانوادگی باشد که نشان دهنده اعتبار، مهارت و استاندارد اخالقی صاحب این‬ ‫• گوش کنید، حرف نزنید. اول گفت وگوها را گوش کنید و سپس مشارکت کنید.‬ ‫کسب و کار است.‬ ‫دیگران شروع کنند به مباحثات پایان دهید.‬ ‫یک لوگو پاسخ به سواالتی است از قبیل اینکه ”شما که هستید؟ چه می کنید؟ و به چه کار‬ ‫اخبار‬ ‫• جالب و بخشنده باشید. با تمام توان علمی که دارید در مکالمات شرکت کنید.‬ ‫مشتری می آیید؟”‬ ‫بخش شزاد‬ ‫درونی است که مشتری با برند برقرار می کند و حس توجه به برند را بر می انگیزد. اولین وظیفه‬ ‫• اصیل باشید و یک داستان داشته باشید. رفتاری متناسب با شخصیت برند خود داشته باشید.‬ ‫• عالقه مند و پاسخگو باشید. نیازهای افراد را بشنوید، سپس تخصصتان را به نحوی که‬ ‫مالحظات عملی دیگری هم در طراحی لوگو وجود دارد. از قبیل:‬ ‫گویی هیچ انگیزه ای جز کمک ندارید، تقسیم کنید.‬ ‫‪‬‬ ‫به خوبی در اندازههای مختلف و رسانههای گوناگون قابل تولید باشد.‬ ‫• یک نتیجه خوب داشته باشید و تشکر کنید. به پیروانتان چیزی خاص و منحصربه فرد جایزه‬ ‫داستانهای‬ ‫‪‬‬ ‫حساسیت های مخاطبان هدف را منعکس نماید.‬ ‫دهید و از آنها به خاطر پیروی از برندتان تشکر کنید و خود را در حال و هوای آنها قرار دهید.‬ ‫برند‬ ‫‪‬‬ ‫نیت و پیام آن بایستی کامالشفاف باشد.‬ ‫‪‬‬ ‫به طور آسان و یکتایی قابل تشخیص باشد.‬ ‫‪‬‬ ‫در بهترین حالت، یک لوگو بایستی بتواند ارتباطی احساسی و هویت کسب و کار‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫69‬ ‫شما را منتقل نماید.‬ ‫گام سوم: نیازهای مشتریانتان را بشناسید‬ ‫پتانسیل موفقیت یک برند در زمان راه انداختن یک کسب وکار با بودجه ای محدود، بیشتر بر‬ ‫اساس میزان اشتیاق کارآفرین در خلق ایده های منحصربه فرد است تا مبتنی بر تحقیقات بازار.‬ ‫منبع : دنیای اقتصاد‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫لوگوی )‪ (Logo‬شما نیز دارای اهمیتی مشابه نام برند شما است. لوگو، اولین ارتباط عمیق‬ ‫• بپرسید، نگویید. هدف، گسترش تعامالت است. عقایدتان را تغییر دهید و قبل از اینکه‬
 17. 17. ‫شمو‬ ‫فر‬ ‫صت‬ ‫ز‬ ‫شی‬ ‫فرصت آموزشی‬ ‫کتاب‬ ‫حکایت‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫برندسازی و مدیریت برند مهمترین حلقه مفقوده نفوذ و برتری تولیدات ایرانی در بازار رقابت بین المللی است. برند در واقع رمز ماندگاری تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه رقابت است. امروزه کاالها‬ ‫تولید ملی و اهداف دولت در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، نیاز به تبیین و تثبیت جایگاه این مفهوم بسیار محسوس است. در این راستا تا کنون شش کنفرانس بین المللی برند بصورت‬ ‫اخبار‬ ‫عمومی، به تحلیل مسائل حوزه برند و برندسازی در کشور پرداخته است. به نظر می رسد در شرایط کنونی برگزاری کنفرانسهای علمی با رویکرد های تخصصی در عرصه برند به منظور بررسی دقیق و‬ ‫جزئی مسائل و مشکالت برندسازی در حوزه های تخصصی ضروری بوده و یکی از راهکارهای گسترش فرهنگ برندسازی در عرصه ملی و بین المللی می باشد.‬ ‫داستان‬ ‫مسائل حقوقی و مالکیت فکری، یکی از مسائل و مشکالت جدی پیش روی روند گسترش برندسازی در کشور است. استفاده از نام ، نشان تجاری، مدل و شکل ظاهری محصول و حتی ایده های نوین‬ ‫برند‬ ‫رقبا از جمله مسائلی است که صنعت گران و تجار با آن دست و پنجه نرم می کنند. لذا بحث و تبادل نظر علمی و هم اندیشی صاحب نظران این عرصه در یک فضای علمی و سازنده و با تأکید بر ارائه‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫مقال‬ ‫79‬ ‫راهکارهای عملی از ضرورتهای روند رفع این مشکالت میباشد.‬ ‫با توجه به سیاست های سازمان توسعه تجارت و کمیسیون تخصصی برند، هفتمین کنفرانس بین المللی برند با تکیه بر مسائل حقوقی پیش روی روند برندسازی برگزار خواهد شد. در این راستا عنوان‬ ‫هفتمین کنفرانس عبارت خواهد بود از:‬ ‫هفتمین کنفرانس بین المللی برند با رویکرد مسائل حقوقی و مالکیت فکری‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫تنها بر اساس کارکرد، کیفیت و قیمت در رقابت با یکدیگر نیستند، بلکه شخصیت و هویت یک برند، عامل تعیین کننده فروش در بازار می باشد. با توجه به اهمیت باالی مدیریت برند در عرصه صنعت و‬
 18. 18. ‫شمو‬ ‫فر‬ ‫صت‬ ‫ز‬ ‫شی‬ ‫کتاب‬ ‫هفتمین کنفرانس بین المللی برند (با مجوز رسمی شماره 300/331 سازمان توسعه تجارت) به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه برندسازی و‬ ‫مدیریت برند کشور، بصورت تخصصی و بطور ویژه با رویکرد مسائل حقوقی و مالکیت فکری، با حضور اساتید، مسئوالن، صنعتگران و با همکاری‬ ‫حکایت‬ ‫بخشهای خصوصی و دولتی روزهای 05 و 25 بهمن ماه سال جاری در تهران- سالن همایشهای هتل بینالمللی المپیک برگزار‬ ‫خواهد شد. هفتمین کنفرانس بین المللی برند نسبت به دورههای گذشته مزایایی دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:‬ ‫اشکها و‬ ‫لبخندها‬ ‫7- در این کنفرانس عالوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی برند، موارد بصورت تخصصی تر بررسی خواهد شد، بنحوی که راه گشای رفع نیازها و حل مشکالت حال حاضر‬ ‫بنگاههای اقتصادی و فعاالن عرصههای اقتصادی کشور باشد.‬ ‫بخش شزاد‬ ‫0- به منظور استفاده از تجارب موفق بین المللی، روش و فرآیند برندسازی برخی از برندهای مطرح بین المللی بصورت الگو مورد بررسی قرار می گیرد تا حاضرین بتوانند از این تجارب در‬ ‫اخبار‬ ‫الزم به توضیح است اتحادیه صادرکنندگان در راستای فعالیت های متمرکز خود در توسعه برندسازی و توانمند سازی اعضای محترم در این حوزه، کما فی سابق تحت نظارت سازمان‬ ‫داستان‬ ‫توسعه تجارت ایران، به منظور ایجاد فرصت حضور واحدهای تولیدی و صادراتی استان در این کنفرانس، نسبت به همکاری با دبیرخانه این کنفرانس اقدام نموده است و متقاضیان محترم‬ ‫برند‬ ‫می توانند به طور خاص از 05 درصد تخفیف ویژه این اتحادیه نیز ، جهت حضور در کنفرانس بهره مند گردند. خواهشمند جهت کسب اطالعات تکمیلی با شماره تلفن های‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫مقال‬ ‫89‬ ‫3-5455292‬ ‫تماس حاصل فرموده و در صورت عالقمندی مراتب را حداکثر تا تاریخ‬ ‫25/50/04‬ ‫اعالم فرمایید.‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫ایجاد برندهای ملی استفاده نمایند.‬
 19. 19. ‫کت‬ ‫اب‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫حکایت‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫برند‬ ‫ویلیام ولز ، جان برنت ، ساندرا موریارتی‬ ‫مترجم:‬ ‫سینا قربانلو‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫کتاب تبلیغات تجاری ، اصول و شیوههای عمل ، یک کتاب آموزشی با اهداف کاربردی است.‬ ‫این کتاب مبانی و محیط تبلیغات ، نحوهی برنامه ریزی و تدوین راهبرد تبلیغاتی را تشکریکح و‬ ‫رسانههای تبلیغاتی را معرفی میکند. سپس به جنبه های خالقیت تبلیغات و سکاخکتکن انکواع‬ ‫مطالع‬ ‫آگهیها برای رسانههای مختلف میپردازد.‬ ‫موردی‬ ‫همچنین به فراگرد بازاریابی و ارکان تشکیل دهندهی آن، بررسی موسسات تبلیغاتی و نحکوهی‬ ‫سازماندهی آنان ، اهمیت تحقیق و تحقیق راهبردی ، روانشناسی تبلیغات تکجکاری ، تکرویکج‬ ‫مقال‬ ‫فروش و روشهای گوناگون آن و مقوالت بسیار مهم دیگر در حوزهی تبلیغات میپردازد.‬ ‫خواندن این کتاب ارزشمند برای کلیه ی دست اندر کاران تبلیغات، بازاریابی، روابط عمکومکی و‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫19‬ ‫استادان دانشگاه ها و دانشجویان رشته های مرتبط در این حوزه ها ضروری است.‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫داستان‬ ‫نام اصلی:‬ ‫‪advertising principles & practice‬‬ ‫نویسنده:‬ ‫اشکها و‬ ‫نام کتاب:‬ ‫”تبلیغات تجاری: اصول و شیوههای عمل“‬
 20. 20. ‫ح‬ ‫کا‬ ‫یت‬ ‫حکایت‬ ‫اشکها و‬ ‫درخواست مشتری را همیشه جدی بگیرید‬ ‫لبخندها‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫داستان‬ ‫برند‬ ‫موردی‬ ‫مقال‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫کتاب‬ ‫خودرو پس از خاموش شدن ، به دلیل تراکم بخار در موتور و پیستون ها دیگر روشن نمیشد .‬ ‫نتیجه فرهنگی(احترام به حقوق مصرف کنندگان):‬ ‫مشتری با زبان خودش مشکل را بیان میکند اما شما باید با تخصص خودتان آنرا حل کنید .‬ ‫12‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫مطالع‬ ‫بخش پونتیاک شرکت خودروسازی جنرال موتورز شکایتی را از یک مشتری با این مضمون دریافت کرد :‬ ‫« این دومین باری است که برایتان می نویسم و برای این که بار قبل پاسخی نداده اید ، گالیه ای ندارم ؛ چراکه موضوع از نظر من نیز احمقانه است ! به هر حال ، موضوع این است که طبق یک رسکم‬ ‫قدیمی ، خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام به عنوان دسر بستنی بخورد . سالهاست که ما پس از شام رای گیری میکنیم و براساس اکثریت آرا نوع بستنی ، انتخاب و خریداری می شود .‬ ‫این را هم باید بگویم که من بتازگی یک خودروی شورلت پونتیاک جدید خریده ام و با خرید این خودرو ، رفت و آمدم به فروشگاه برای تهیه بستنی دچار مشکل شده است .‬ ‫لطفا دقت بفرمایید !‬ ‫هر دفعه که برای خرید بستنی وانیلی به مغازه می روم و به خودرو باز میگردم ، ماشین روشن نمی شود ؛ اما هر بستنی دیگری که بخرم چنین مشکلی نخکواهکم داشکت .‬ ‫خواهش می کنم درک کنید که این مساله برای من بسیار جدی و دردسر آفرین است و من هرگز قصد شوخی با شما را ندارم .‬ ‫می خواهم بپرسم چطور می شود پونتیاک من وقتی بستنی وانیلی میخرم روشن نمی شود ؛ اما با هر بستنی دیگری راحت استارت می خورد ؟‬ ‫مدیر شرکت به نامه دریافتی از این مشتری عجیب ، با شک و تردید برخورد کرد ؛ اما از روی وظیفه و تعهد ، یک مهندس را مامور بررسی مساله کرد .‬ ‫مهندس خبره شرکت ، شب هنگام پس از شام با مشتری قرار گذاشت . آن دو به اتفاق به بستنی فروشی رفتند . آن شب نوبت بستنی وانیلی بود . پس از خرید بسکتکنکی ،‬ ‫همان طور که در نامه شرح داده شد ، ماشین روشن نشد ! مهندس جوان و جویای راه حل ، 8 شب پیاپی دیگر نیز با صاحب خودرو وعده کرد . یک شب نوبت بستنی شکالتی بود ، ماشین روشن شکد .‬ ‫شب بعد بستنی توت فرنگی و خودرو براحتی استارت خورد . شب سوم دوباره نوبت بستنی وانیلی شد و باز ماشین روشن نشد !‬ ‫نماینده شرکت به جای این که به فکر یافتن دلیل حساسیت داشتن خودرو به بستنی وانیلی باشد ، تالش کرد با موضوع منطقی و متفکرانه برخورد کند . او مشاهداتی را از لحظه ترک منزل مشتکری تکا‬ ‫خریدن بستنی و بازگشت به ماشین و استارت زدن برای انواع بستنی ثبت کرد . این مشاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان آنها ، نکته جالبی را به او نشان داد :‬ ‫بستنی وانیلی پرطرفدار و پر فروش است و نزدیک در مغازه در قفسه ها چیده می شود ؛ اما دیگر بستنی ها داخل مغازه و دورتر از در قرار می گیرند . پس مدت زمان خروج از خودرو تا خرید بسکتکنکی و‬ ‫برگشتن و استارت زدن برای بستنی وانیلی کمتر از دیگر بستنی هاست .‬ ‫این مدت زمان مهندس را به تحلیل علمی موضوع راهنمایی کرد و او دریافت پدیده ای به نام قفل بخار ( ‪ )Vapor Lock‬باعث بروز این مشکل می شود .‬ ‫نتیجه فنی:‬
 21. 21. ‫اش‬ ‫کها‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫بخن‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫اشکها و لبخندها‬ ‫از اینکه نفت داریم بخندیم یا گریه کنیم‬ ‫بخش شزاد‬ ‫اخبار‬ ‫داستان‬ ‫برند‬ ‫مطالع‬ ‫موردی‬ ‫فرصت‬ ‫شموزشی‬ ‫معرفی‬ ‫کتاب‬ ‫ایران بهتر است یا تایوان؟‬ ‫مرا بابت این مقایسه ببخشید، حتماً ایران بهتر است. تایوان صخرهای لمیزرع در دریایی پر از امواج توفانی‬ ‫و بدون منابع طبیعی است. سرزمینی بی اقبال که حتی برای ساخت و ساز باید از چین، شن وارد کند! ! و‬ ‫البته چهارمین ذخایر کالن مالی دنیا را در اختیار دارد. تایوانی که نه نفت دارد، نه سنگآهن و نه طکال،‬ ‫مجبور شده است فرهنگ یادگیری و تقویت مهارتهای جوانانش را توسعه دهد؛ آنچه که امروزه ثکابکت‬ ‫شده تنها منبع تجدیدپذیر واقعی در جهان است.‬ ‫آیا تیز هوشی و نفت یکجا جمع میشود؟‬ ‫البته این مقایسه صرفاً بر اساس مطالعات فریدمن انجام شده است، لیکن زیاد هم دور از ذهن نمی نماید.‬ ‫چند سال پیش تیمی از محققین طی مطالعه ای، رابطه بین عملکرد افراد و در آمد کلی منابع طبیعی یکا‬ ‫‪ GDP‬هر کشور را در تستهایی به نام ” برنامه بینالمللی ارزیابی دانش آمکوزان“ یکا ‪ PISA‬مکورد‬ ‫بررسی قرار دادند. یعنی اینکه: ریاضی دانش آموزان کشور شما در مقایسه با مقدار نفتی که داریکد چکه‬ ‫وضعی دارد؟‬ ‫نتایج مرا حیرت زده کرد: تحقیقات نشان داد رابطهای فوقالعاده منفی بین پولی که کشور از مکنکابکع‬ ‫طبیعی خود به دست میآورد و دانش و مهارت دانش آموزان آن وجود دارد. یعنی در جهان چیزی بیه‬ ‫اسم نفت و تیز هوشی در کنار هم وجود ندارد!‬ ‫حکایت‬ ‫92‬ ‫مثالً دانشآموزان سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و ژاپن با بهره اندک از منابع طبیعی، نمرات ‪PISA‬‬ ‫باالیی دارند. دانش آموزان قطر و قزاقستان، با دارا بودن بیشترین مقدار درآمد نفتی کمترین نمره رادارنکد.‬ ‫( اضافه کنید دانش آموزان عربستان سعودی، کویت و عمان را) و دانش آموزان لبنان، اردن و ترکیه هم‬ ‫منابع ندارید؟ باالجبار مبتکر میشوید‬ ‫اگر میخواهید بدانید یک کشور در قرن 70 چگونه عمل خواهد کرد، منابع آن را به حساب نیاورید، بلککه‬ ‫معلمان تاثیرگذار و والدین آگاه و دانش آموزان متعهدش را مد نظر قرار دهید. متاسفانه نتایج تکحکقکیکق‬ ‫نشان داد: جامعه ای که به منابع طبیعی خود بیش از حد وابسته شد، جوانانی پرورش میدهد که‬ ‫بخشی از غرایز و محرکهایشان را برای تیزهوشی و مهارت از دست دادهاند.‬ ‫اما درکشورهایی با منابع طبیعی اندک، تحصیالت شان و مقام باالتری دارد. زیرا عموم مردم فهمیده انکد‬ ‫که کشور باید با دانش و مهارت مردمش به پیش رود و هیچ چیز نمیتواند آنها را نجات دهد. البته ایکن‬ ‫تحقیق ظاهراً در ایران انجام نشده است اما نتایج آن به شدت ملموس بوده و گویی ما نیز، دایه مهربان تر‬ ‫از مادری داریم که هیشه مواقع خطر به دادمان میرسد و نمی گذارد خود را برای قویتر شدن به زحکمکت‬ ‫بیاندازیم؟ به قول انگلیسی ها ‪Necessity is the mother of invention‬‬ ‫نهایت اینکه، در اقتصادهای قرن بیست و یکم، دانش و مهارت تبدیل به پول رایج جهانی شده است،‬ ‫اما هیچ بانک مرکزی آنرا چاپ نمی کند. هر کس مجبور است که خود تصمیم بگیرد چقدر پکول چکاپ‬ ‫خواهد کرد. مسلما داشتن نفت و گاز و سایر منابع طبیعی موهبت بزرگیست. اما درصورت اتکای مطکلکق،‬ ‫دراز مدت جامعه را ضعیف خواهند کرد؛ مگر اینکه از این ثروت، برای آموزش مهارتها و پرورش جوانان‬ ‫قوی و ماهر و ایجاد فرهنگ یادگیری استفاده شود.‬ ‫چیزی که شما را همواره به سمت جلو میراند و باعث پیشرفت شما میشود، چیییزی‬ ‫است که خودتان آن را ساختهاید نه چیزی که به رایگان به شما داده شده است.‬ ‫تهیه کننده لیال بینش مشاور بازاریابی و برند اتحادیه- با استناد به ویژه نامه دنیای اقتصاد‬ ‫پیک الکترونیک بازاریابی و برند ( شماره بیست و نهم ، دیماه91)‬ ‫مقال‬ ‫در سال های گذشته همواره یکی از تاکیدات مسووالن، بستن در چاههای نفت و هدایت اقتصاد بر اساس‬ ‫منابع غیرنفتی بوده است بر همین اساس تحلیل انتقادی پیش رو با نقشی سازنده و برای طکرح مسکئلکه‬ ‫لزوم عدم وابستگی به منابع نفتی ارائه می شود. باشد که این ثروت خدادادی برای آبادانی و سکرافکزاری‬ ‫ایران اسالمی بکار بسته شود. این مطلب با استناد به بخشی از مقاله توماس فکریکدمکن ژورنکالکیکسکت‬ ‫متخصص مباحث خاورمیانه در نیویورک تایمز تهیه شده است.‬ ‫که جزء کشورهای خاورمیانه اما با منابع طبیعی کمتر اند، نمرات بهتری دارند.‬

×