Quyết định tổ chức 10 11

6,975
-1

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,975
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quyết định tổ chức 10 11

 1. 1. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN NINH HÒA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN QUANG KHẢI - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG - QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG VÀ CÁC BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC: 2010 - 2011
 2. 2. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua nhà trường năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ hướng dẫn công tác thi đua hàng năm của Phòng giáo dục Ninh hòa ; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - CT/ hội đồng 2. Ông Nguyễn Minh Hiếu - CT/CĐCS - Phó CT/hộiđồng. 3. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Uỷ viên . 4. Ông Lê Chí - Tổ trưởng Văn –Mỹ thuật - Uỷ viên . 5. Ông Lại Quốc Linh - Tổ trưởng Toán – Lý - Uỷ viên. 6. Ông Võ Xuân Hồng - Tổ trưởng Tiếng Anh – Sử - Địa- Uỷ viên. 7. Bà Phạm Thị Thêm - Tổ trưởng Hóa-Sinh- Thể dục - Uỷ viên. 8. Ông Hồ Hải Hùng - Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên. 9. Ông Trần Anh Nam -Bí thư Chi đoàn - Uỷ viên Điều 2: Hội đồng thi đua nhà trường có nhiệm vụ tổ chức, phát động, đôn đốc phong trào thi đua giáo viên - học sinh toàn trường và tổ chức sơ tổng kết, đánh giá xếp loại đề nghị khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời. Điều 3: Các Ông ( Bà ) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 3. 3. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI - Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; - Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh năm học 2009-2010 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - CT/ hội đồng . 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Phó CT/ hội đồng 3. Ông Hồ Hải Hùng - Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên trực. 4. Ông Trần Anh Nam - Bí thư Chi đoàn - Uỷ viên 5. Ông Lê Chí - Đại diện giáo viên - Uỷ viên . 6. Mời Ông Phạm Văn Được - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh - Uỷ viên. 7. Giáo viên chủ nhiệm có học sinh vi phạm kỷ luật - Uỷ viên. Điều 2: Hội đồng kỷ luật nhà trường thực hiện chức năng, quyền hạn theo qui định tại điều lệ trường Trung học và Quyết định số 1118/ QĐ ngày 02.12.1987 của Bộ giáo dục ban hành quy định về quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỉ luật học sinh các trường phổ thông và Thông tư số 08 / TT ngày 21.03.1988 của Bộ giáo dục hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỉ luật học sinh các trường phổ thông. Điều 3: Các Ông ( Bà ) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 4. 4. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số: 450/PGD-ĐT ngày 30/9/2008 của Phòng giáo dục-đào tạo Ninh Hòa V/v thành lập ban phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai – năm học: 2010 – 2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch/CĐCS - Phó ban. 3. Ông Võ Nhung - Bảo vệ trường - Uỷ viên trực. 4. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Uỷ viên. 5. Ông Trần Anh Nam - Bí thư chi đoàn - Uỷ viên. 6. Ông Hồ Hải Hùng - Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên. 7. Ông Nguyễn Bảo - Tổ phó - Uỷ viên. 8. Ông Trần Minh Thọ - Phụ trách thiết bị - Uỷ viên. 9. Bà Phạm thị Mỹ Dung - Phụ trách thư viện - Uỷ viên. 10. Ông Lại Quốc Linh - Tổ trưởng Tóan - Lý- Uỷ viên. 11. Ông Lê Hải - Bảo vệ trường - Uỷ viên. Điều 2: Ban phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai có nhiệm vụ triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão hoặc khi có thiên tai bất thường xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tài sản và tính mệnh của CB- GV-NV và HS. Điều 3: Các ông bà có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 5. 5. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giáo dục dân số, kế hoạch hóa gia đình năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/08/2008 của Thủ tướng chính phù Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban giáo dục dân số, kế hoạch hóa gia đình năm học 2010-2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban . 2. Ông Nguyễn Minh Hiếu - CT/ CĐCS - Phó ban . 3. Ông Trần Anh Nam - BT/ Chi đoàn - Uỷ Viên. 4. Bà Ngô Thái Thị Ái Hạnh Tổ phó T.Anh Sử - Địa Uỷ viên. 5. Bà Phạm Thị Thêm - Tổ trưởng Hóa –Sinh - Uỷ viên. Điều 2: Ban giáo dục dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiệm vụ triển khai việc tuyên truyền giáo dục dân số, kế hoạch hóa gia đình trong toàn trường theo các qui định của nhà nước. Điều 3: Các ông bà có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 6. 6. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giáo dục lao động – hướng nghiệp năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Thực hiện hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Phòng giáo dục – đào tạo huyện Ninh Hòa ; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban giáo dục lao động - hướng nghiệp năm học 2010- 2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban . 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Phó ban . 3. Ông Hồ Hải Hùng - TPT Đội - Uỷ viên trực 4. Ông Lê Hải - Bảo vệ trường - Uỷ viên 5. Võ Nhung - Bảo vệ trường - Uỷ viên . 6. Ông Lê Tấn Lạc - Tạp vụ - Uỷ viên 7. Ông Trần Anh Nam - BT/ Chi đoàn - Uỷ viên. 8. 14 Giáo viên chủ nhiệm - Uỷ viên Điều 2: Ban giáo dục lao động – hướng nghiệp có nhiệm vụ triển khai việc giáo dục lao động – hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh toàn trường theo đúng qui định của ngành giáo dục – đào tạo. Điều 3: Các ông bà có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 7. 7. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 06 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban phụ trách Đội năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 03/CT-HĐĐ ngày 01/10/2010 của hội đồng đội huyện Ninh hòa về chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban phụ trách Đội năm học 2010-2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban . 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Phó ban . 3. Ông Hồ Hải Hùng - Tổng phụ trách - Uỷ viên trực 4. Ông Trần Anh Nam - BT/ Chi đoàn - Uỷ viên . 5. 14 giáo viên chủ nhiệm lớp - Uỷ viên. Điều 2: Ban phụ trách Đội có nhiệm vụ triển khai việc giáo dục học sinh theo chương trình và nội dung hướng dẫn của các cấp Đội. Điều 3: Các ông bà có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 8. 8. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giáo dục thể chất, Y tế học đường năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ công văn số 503/PGD&ĐT-GDTC ngày 14/09/2009 của Phòng giáo dục – đào tạo Ninh hòa V/v hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất năm học 2009 – 2010 ; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban giáo dục thể chất, Y tế học đường năm học 2010- 2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban. 2. Ông Hồ Hải Hùng - GV TPT Đội - Phó ban trực 3. Ông Trần Anh Nam - BT/ chi đòan - Ủy viên 4. Bà Lê Hoàng Yến - GV thể dục - Uỷ viên, thư kí. 5. Bà Lê Vũ Thi - GV Mỹ thuật - Uỷ viên. 6. Ông Mai Ngọc Thạch - Tổ phó H-S- TD - Uỷ viên. 7. Ông Võ Xuân Hồng - TT T.Anh-S-Địa - Ủy viên. 8. Bà Hồ Thị Hoàng - GV âm nhạc - Uỷ viên. 9. Ông Trần Minh Thọ - GV thiết bị - Uỷ viên Điều 2: Ban giáo dục thể chất nhà trường có nhiệm vụ triển khai các hoạt động giáo dục thể chất, Y tế học đường cho CB-GV học sinh tòan trường theo Điều lệ trường trung học và kế họach năm học 2010 – 2011 của nhà trường. Điều 3: Các ông bà có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 9. 9. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của bộ giáo dục và đào tạo V/v hướng dẩn thanh tra toàn diện nhà trường và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; Căn cứ công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của bộ giáo dục và đào tạo V/v hướng dẫn một số điều trong “ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non và GVPT công lập; Căn cứ Quyết định số 129/QĐ- PGDĐT ngày 09/9/2009 của phòng giáo dục – đào tạo Ninh hòa V/v ban hành chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2009 – 2010; Xét đạo đức, năng lực cán bộ – giáo viên trường THCS Trần Quang Khải, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các Ông ( Bà ) có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban, 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Phó ban, 3. Ông Lê Chí - T. Trưởng –Văn –MT - Uỷ viên, 4. Ông Lại Quốc Linh - T. Trưởng – Toán – Lý - Uỷ viên, 5. Ông Võ Xuân Hồng - T. Trưởng – Tiếng Anh - Uỷ viên, 6. Bà Phạm Thị Thêm - T.Trưởng – Hóa-Sinh - TD- Uỷ viên, 7. Ông Hồ Hải Hùng - TPT Đội - Uỷ viên, 8. Ông Mai Ngọc Thạch - TP Hóa-Sinh-TD - Uỷ viên, Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra cả năm, từng học kì và hàng tháng của trường đúng theo thông tư và các văn bản hướng dẫn của ngành, lập đầy đủ hồ sơ và tổ chức sơ tổng kết đúng qui định. Điều 3: Các Ông ( Bà ) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 10. 10. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban phòng cháy chữa cháy trường học năm học 2010 - 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của phòng giáo dục – đào tạo huyện Ninh hòa và kế hoạch năm học của trường ; Xét đạo đức và năng lực của càn bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban phòng cháy chữa cháy năm học 2010-2011 trường THCS Trần Quang Khải gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban . 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Hiệu phó - Phó ban 3. Ông Lê Hải - Bảo vệ - Uỷ viên trực 4. Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường - Uỷ viên. Điều 2: Ban phòng cháy chữa cháy có nhiệm triển khai kế hoạch phòng cháy, có phương án chữa cháy nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi hoả hoạn xảy ra. Điều 3: Các ông ( bà ) có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành . HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 11. 11. PHÒNG GD – ĐT NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giáo dục an toàn giao thông năm học 2010 - 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ chỉ thị số: 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục ; Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của phòng giáo dục – đào tạo huyện Ninh Hòa và kế hoạch năm học của trường ; Xét đạo đức và năng lực của Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban giáo dục an toàn giao thông năm học 2010-2011 trường THCS Trần Quang Khải, gồm các ông bà có tên sau: 1/ Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban. 2/ Ông Trần Anh Nam - BT/ chi đòan - Phó ban T.Trực. 3/ Ông Hồ Hải Hùng - TPT Đội - Uỷ viên- thư ký. 4/ Lê Hải - Bảo vệ - Uỷ viên. 5/ Ông Võ Nhung - Bảo vệ - Uỷ viên. 6/ 14 giáo viên chủ nhiệm - Uỷ viên. Điều 2: Ban giáo dục an toàn giao thông có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục an toàn giao thông của nhà trường. Điều 3: Các ông ( bà ) có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 12. 12. PHÒNG GD – ĐT NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ cộng tác viên Thư viện năm học 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI - Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; - Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc ban hành qui định tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông ; - Căn cứ chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của ngành giáo dục và kế hoạch của nhà trường ; - Xét đề nghị của nhân viên Thư viện nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập tổ cộng tác viên Thư viện trường THCS Trần Quang Khải, năm học 2010 – 2011 gồm các Cán bộ, giáo viên và học sinh có tên sau: - Tổ giáo viên: có 7 người: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban, 2. Bà Phạm Thị Mỹ Dung - Thư viện - Phó ban, 3. Ông Trần Anh Nam - Bí thư đoàn - Ủy viên, 4. Ông Hồ Hải Hùng - TPT Đội - Ủy viên, 5. Ông Võ Xuân Hồng - Tổ trưởng - Ủy viên, 6. Ông Lê Chí - Tổ trưởng - Ủy viên, 7. Ông Nguyễn Minh Hiếu - CT/CĐCS - Ủy viên, - Tổ học sinh: có 10 em: 1. Nguyễn Thị Thanh Tú - Lớp 7/1 - Ủy viên, 2. Đinh Thị Hanh Uyên - Lớp 7/1 - Ủy viên, 3. Nguyễn Thị Hoàng Yến - Lớp 7/3 - Ủy viên, 4. Lê Thị Thu Hà - Lớp 7/3 - Ủy viên, 5. Nguyễn Minh Khang - Lớp 8/1 - Ủy viên, 6. Nguyễn Hưng Hiệp - Lớp 8/1 - Ủy viên, 7. Phạm Thị Thu Hoài - Lớp 8/2 - Ủy viên, 8. Hồ Thị Kim Ngân - Lớp 8/2 - Ủy viên, 9. Nguyễn Ngọc Mỹ Quyên- Lớp 8/3 - Ủy viên, 10. Lê Thị Kim Hoan - Lớp 8/3 - Ủy viên, Điều 2:Tổ cộng tác viên Thư viện và đội chuyên có trách nhiệm thực hiện chương trình công tác Thư viện theo qui định của Bộ giáo dục - Đào tạo và kế họach năm học 2010 – 2011 của nhà trường. Điều 3: Các ông bà có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1,
 13. 13. - Lưu VP. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2010 - 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04.12.2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành qui định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa ; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của nhà trường ; Xét đạo đức và năng lực của càn bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập 04 (bốn) Tổ chuyên môn và 01 (một) Tổ văn phòng năm học 2010-2011 gồm các ông (bà) có tên sau: ( Danh sách đính kèm) Điều 2: Cử các ông (bà) có tên sau làm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn và tổ văn phòng ( Danh sách đính kèm) Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1, Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 1, - Lưu VP. Lê Đình Quý
 14. 14. DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG ( Kèm theo Quyết định số:......... ngày ... tháng năm 2010 của Hiệu trưởng) I.Tổ Văn – Nhạc – Họa: gồm 08 (tám) thành viên 1. Lê Chí 2. Nguyễn Thị Vũ Uyên 3. Võ Thị Thanh Thúy 4. Lương Thị Minh Trang 5. Lê Vũ Thi 6. Hồ Thị Hoàng 7. Phạm Thị Mỹ Dung 8.Lê Thị Thu Thanh II. Tổ tiếng Anh – Sử - Địa gồm 08 (tám) thành viên: 1. Võ Xuân Hồng 2. Nguyễn Thị Trà Mi 3. Huỳnh Thị Minh Hoàng 4. Ngô Thái Thị Ái Hạnh 5. Cao Thị Thu Hà 6. Nguyễn Thị Lùn 7. Võ Thị Thùy Trang 8. Lê Đình Quý III. Tổ Hóa – Sinh – Thể dục: gồm 08 (tám) thành viên 1. Phạm Thị Thêm 2. Nguyễn Thị Tây 3. Mai Ngọc Thạch 4. Nguyễn Thị Phương 5. Lê Thị Thanh Xuân 6. Đoàn Thanh Long 7. Lê Hoàng Yến 8. Hồ Hải Hùng IV. Tổ Toán – Lý – Công nghệ: gồm 08 (tám) thành viên 1. Lại Quốc Linh 2. Nguyễn Minh Hiếu 3. Ngô Thái Thị Minh Tâm 4. Trần Anh Nam 5. Nguyễn Văn Phụng 6. Nguyễn Bảo 7. Võ Thụy Thanh Hà 8. Trần Minh Thọ V. Tổ văn phòng: gồm 05 ( năm) thành viên 1. Lê Thị Diệu Khuyên 2. Võ Thị Bích Ngọc 3. Võ Nhung 4. Lê Hải 5. Lê Tấn Lạc
 15. 15. DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ ( Kèm theo Quyết định số:......... ngày ... tháng năm 2010 của Hiệu trưởng) 1. Lê Chí - Tổ trưởng Tổ Văn – Nhạc – Họa 2. Lương Thị Minh Trang - Tổ phó Tổ Văn – Nhạc – Họa 3. Võ Xuân Hồng - Tổ trưởng Tổ tiếng Anh – Sử - Địa 4. Ngô Thái Thị Ái Hạnh - Tổ phó Tổ tiếng Anh – Sử - Địa 5. Phạm Thị Thêm - Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Thể dục 6. Mai Ngọc Thạch - Tổ phó Tổ Hóa – Sinh – Thể dục 7. Lại Quốc Linh - Tổ trưởng Tổ Toán – Lý – Công nghệ 8. Nguyễn Bảo - Tổ phó Tổ Toán – Lý – Công nghệ 9. Lê Thị Diệu Khuyên - Tổ trưởng Tổ văn phòng
 16. 16. PHÒNG GD – ĐT NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH ( V/v thành lập ban phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2009-2010) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 68/PGD-ĐT ngày 23/02/2009 của Phòng GD-ĐT Ninh hòa V/v kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009; Xét đạo đức và năng lực của càn bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2009-2010 trường THCS Trần Quang Khải gồm các ông (bà) có tên sau: 1/ Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng- Trưởng ban . 2/ Ông Nguyễn Minh Hiếu - CT/CĐCS - Phó ban. 3/ Ông hồ Hải Hùng - TPT đội - Uỷ viên trực. 4/ Ông Trần Anh Nam - BT/ Chi đoàn- Uỷ viên. 5/ Bà Trần Thị Thùy Trang - GV/ GDCD - Uỷ viên. 6/ Bà Lê Thị Thu Thanh - P.hiệu trưởng- Ủy viên. Điều 2: Ban phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường theo chương trình kế hoạch. Điều 3: Các ông ( bà ) có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành . HIỆU TRƯỞNG Lê Đình Quý
 17. 17. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2009 ( Kèm theo quyết định số …… Thời gian Nội dung Người thực hiện Đối tượng tham gia Tháng 1+2 - Thành lập ban PBGDPL của trường Quý - CB-GV - Tổ chức dạy – học chính khóa GDCD Trang - Phổ biến luật An toàn giao thông Hùng Học sinh, GV Tháng 3+4 - Tổ chức dạy học chính khóa Trang Học sinh - Nộp chương trình cho PGD Quý - Tổ chức sinmh hoạt ngoai khóa Hùng, Nam HS-GV - Phổ biến Luật giáo dục, điều lệ nhà trường Quý CB-GV-NV - Phổ biến pháp lệnh xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục Hiếu CB-GV-NV Tháng 5+6 - Tổ chức dạy học chính khóa Trang Học sinh - Phổ biến qui chế thi Quý PH + HS lớp 9 - Phổ biến Luật khiếu nại, tố cáo Hiếu CB-GV-NV - Kiểm tra môn GDCD theo đề của PGD Trang Học sinh Tháng 7+8 - Tham dự bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hè PGD CB-GV-NV Tháng 9+10 - Tổ chức dạy học chính khoá và tham gia các hoạt động ngoại khóa Trang, Hùng Học sinh - Phổ biến Luật phòng, chống tham ô, lãng phí. Hiếu CB-GV-NV - Tự kiểm tra, viết báo cáo nộp PGD (15/10) Ban PBGDPL Dự thi tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường Hùng, Nam Học sinh Tháng 11+12 Tổ chức học chính khóa và sinh hoạt ngoại khóa Trang, Hùng, Nam Học sinh - Tổ chức hội giảng môn GDCD Quý GV - Tham gia các hoạt động do PGD tổ chức Ban PBGDPL GV-HS
 18. 18. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban chỉ đạo công tác y tế học đường HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số: 4631/QĐ-BGD-ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành kế hoạch kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục; Căn cứ công văn số: 400/PGDĐT-PT ngày 30 tháng 7 năm 2009 về việc đẩy mạnh công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục; Xét đạo đức và năng lực của càn bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường THCS Trần Quang Khải gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban . 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Phó ban 3. Ông Hồ Hải Hùng - TPT đội - Uỷ viên trực. 4. Ông Nguyễn Minh Hiếu - CT/CĐCS - Uỷ viên 5. Ông Lê Chí - T. Trưởng –Văn –MT - Uỷ viên . 6. Ông Lại Quốc Linh - T. Trưởng – Toán – Lý - Uỷ viên. 7. Ông Võ Xuân Hồng - T. Trưởng – T. Anh-SĐ - Uỷ viên. 8. Bà Phạm thị Thêm - T.Trưởng – Hóa-Sinh - TD- Uỷ viên. 9. Bà Lê Thị Diệu Khuyên - T.Trưởng Văn phòng - Uỷ viên Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, trong đó có đại dịch cúm A(H1N1). Nhiệm vụ các thành viên do Trưởng ban phân công. Điều 3: Các ông ( bà ) có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành . HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT. Lê Đình Quý
 19. 19. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo công tác y tế học đường ( Kèm theo QĐ số 62/QĐ của Hiệu trưởng) 1. Ông Lê Đình Quý - Trưởng ban - Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch, phân công và chỉ đạo nhiệm vụ cho các thành viên, tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu. 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó ban - Phụ trách việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong CB-GV-NV và học sinh toàn trường. 3. Ông Hồ Hải Hùng - Uỷ viên trực – Theo dõi tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nhà trường; theo dõi, thực hiện vệ sinh trường học, tổ chức cách ly học sinh khi có dịch bệnh, 4. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Uỷ viên – Theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đôn đốc việc thực hiện phòng chống dịch của CB-GV-NV nhà trường 5. Ông Lê Chí -Uỷ viên - tổ chức quán triệt kế hoạch phòng chống dịch cho giáo viên trong tổ phụ trách, 6. Ông Lại Quốc Linh -Uỷ viên - tổ chức quán triệt kế hoạch phòng chống dịch cho giáo viên trong tổ phụ trách, 7. Ông Võ Xuân Hồng -Uỷ viên - tổ chức quán triệt kế hoạch phòng chống dịch cho giáo viên trong tổ phụ trách, 8. Bà Phạm thị Thêm -Uỷ viên - tổ chức quán triệt kế hoạch phòng chống dịch cho giáo viên trong tổ phụ trách, 9. Bà Lê Thị Diệu Khuyên -Uỷ viên - Thực hiện thông tin kịp thời đến CB-GV-NV và phụ huynh học sinh khi cần thiết. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên trên, các thành viên Ban chỉ đạo phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do trưởng ban phân công, điều động./. HIỆU TRƯỞNG
 20. 20. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../ QĐ Ninh Đông, ngày 25 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban quản lý dạy học thêm HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ Quyết định số: 60/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh Khánh hòa ban hành qui định về tổ chức, quản lý việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh hòa ; Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 -2011 của Phòng giáo dục – đào tạo huyện Ninh Hòa và kế hoạch năm học của nhà trường ; Xét đạo đức và năng lực của càn bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban quản lý dạy học thêm trường THCS Trần Quang Khải gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Lê Đình Quý - Hiệu trưởng - Trưởng ban . 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó hiệu trưởng - Phó ban 3. Ông Hồ Hải Hùng - TPT đội - Uỷ viên 4. Ông Nguyễn Minh Hiếu - CT/CĐCS - Uỷ viên 5. Bà Võ Thị Bích Ngọc - Kế toán - Ủy viên Điều 2: Ban quản lý có nhiệm vụ quản lý, kiểm tra việc dạy học thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng qui định hiện hành. Điều 3: Các ông ( bà ) có tên ở điều I, căn cứ quyết định thi hành./. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT. Lê Đình Quý
 21. 21. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban quản lý dạy học thêm ( Kèm theo QĐ số ...../QĐ của Hiệu trưởng) 1. Ông Lê Đình Quý - Trưởng ban - Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổng hợp báo cáo. 2. Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó ban - Phụ trách chỉ đạo và kiểm tra chất lượng và hồ sơ dạy học thêm gồm: nội dung, chương trình, thời khóa biểu giảng dạy, giáo án dạy thêm của giáo viên, sổ ghi đầu bài các buổi dạy thêm. 3. Ông Hồ Hải Hùng - Uỷ viên – theo dõi, đôn đốc nền nếp học thêm của học sinh, tham gia kiểm tra dạy học thêm trong và ngoài nhà trường. 4. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Uỷ viên – theo dõi, đôn đốc việc dạy thêm của giáo viên theo đúng qui định, tham gia kiểm tra dạy học thêm trong và ngoài nhà trường. 5. Bà Võ Thị Bích Ngọc - Ủy viên – tổ chức thu chi quỹ học thêm theo đúng qui định của ngành. HIỆU TRƯỞNG

×