Lập trình và Thiết kế Web 1© 2007 Khoa Công nghệ thông tinKhoa CNTT – ĐH.KHTNAJAX
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAXAsynchronous JavaScript And XmlAJAX
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNVí dụ
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNTrang webSubmitServerReloadNewpageKhông dùng ajax
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNDùng ajaxTrang webServerUpdatejavascriptResponse
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNfunction onClick()// Ajax function{var xmlHttp;xmlHttp.open("GE...
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNState Description0 Request chưa được khởi tạo1 Request đã được ...
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNDữ liệu Server trả về sẽ được xử lý đểhiện thị tại đâyVí dụtest...
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX – Browser Support<script type="text/javascript">xmlHttp=Ge...
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX – Đối tượng XMLHttpRequestxmlHttp.onreadystatechange=state...
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX – Gửi Request lên Serverfunction showCustomer(str){xmlHttp...
Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX - The Server-Side ASP ScriptGetcustomer.php<?php$connectio...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Web course php ajax

693
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
693
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web course php ajax

 1. 1. Lập trình và Thiết kế Web 1© 2007 Khoa Công nghệ thông tinKhoa CNTT – ĐH.KHTNAJAX
 2. 2. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAXAsynchronous JavaScript And XmlAJAX
 3. 3. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNVí dụ
 4. 4. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 5. 5. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNTrang webSubmitServerReloadNewpageKhông dùng ajax
 6. 6. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNDùng ajaxTrang webServerUpdatejavascriptResponse
 7. 7. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNfunction onClick()// Ajax function{var xmlHttp;xmlHttp.open("GET",“serverURL“,true);xmlHttp.send(null);xmlHttp.onreadystatechange=function(){if(xmlHttp.readyState==4){//xử lí dữ liệu response;}}}Khỏi tạo đối tượng xmlHttp……echo (“noidung”);......Client ServerCode?
 8. 8. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNState Description0 Request chưa được khởi tạo1 Request đã được thiết lập2 Request đã được gửi3 Request đang được xử lí4 Request được xử lí xongCác trạng thái của thuộc tínhreadyStatexmlHttp.onreadystatechange=function(){if(xmlHttp.readyState==4){//Xử lí dữ liệu nhận được}}Code?
 9. 9. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNDữ liệu Server trả về sẽ được xử lý đểhiện thị tại đâyVí dụtestAjax.htm<html><body><script src="selectcustomer.js"></script><form>Select a Customer:<select name="customers“ onchange="showCustomer(this.value)"><option value="ALFKI">Alfreds Futterkiste</option><option value="NORTS ">North/South </option><option value="WOLZA">Wolski Zajazd</option></select></form><p><div id="txtHint"><b>Customer info will be listed here.</b></div></p></body></html>
 10. 10. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX – Browser Support<script type="text/javascript">xmlHttp=GetXmlHttpObject();function GetXmlHttpObject(){var objXMLHttp=nullif (window.XMLHttpRequest){objXMLHttp=new XMLHttpRequest()}else if (window.ActiveXObject){objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return objXMLHttp}</script>Trình duyệtFirefox/Netscape…Trình duyệt IEKhởi tạo XMLHttp
 11. 11. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX – Đối tượng XMLHttpRequestxmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;function stateChanged() {if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete"){document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText;}}Thiết lập hàm xử lý dữliệu trả về từ ServerDữ liệu trả về từServer
 12. 12. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX – Gửi Request lên Serverfunction showCustomer(str){xmlHttp=GetXmlHttpObject();if (xmlHttp==null){alert ("Browser does not support HTTP Request");return;}xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;var url=“getcustomer.php“;url=url+"?q="+str;url=url+"&sid="+Math.random();xmlHttp.open("GET",url,true);xmlHttp.send(null);}Gửi request lênserver
 13. 13. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTNAJAX - The Server-Side ASP ScriptGetcustomer.php<?php$connection = mysql_connect("localhost","fred","shhh");mysql_select_db("winestore", $connection);if (isset($_GET["q"])){$sql="SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUST_ID=" . $_GET["q"] . "";$result = mysql_query ($sql, $connection);// Show tablewhile ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM){…}}?>

×