Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni
fejlődésre és tapasztalatszerzésre?
Horváth József
Lean
környezet
Az emberek és a technikai feltételek
hatása az eredményre
70%
30%
Milyen is munkavállaló
¡ ha kellıen felhatalmazott ?
l a munkájukban ık a
szakértık
l a problémákat még
abban a fázisban
m...
A lean környezet és az emberek
l Az emberek mőködtetik és tartják életben a rendszert
l A vezetés elvárása, hogy ezeken fe...
A lean környezet és az emberek
¡ A folyamatok, rendszerek, folyamatos tökéletesítése az emberek
folyamatos fejlesztésével,...
Motiváció életút perspektíva, fejlődési útvonal
megtervezésével, felépítésével
¡ Miért is lehet vonzó az egyén számára?
l ...
Hogy kezdjünk hozzá?
¡ Mérjük fel
l Van-e (volna-e) rá igény?
l Mit várunk el tıle?
l Támogatja-e a cég vezetése?
l Milyen...
A rendszer felépítése, kialakítása
¡ Munkakörönként meghatározni milyen kritériumok
alapján mérjük a fejlıdést az alábbi t...
A rendszer felépítése, kialakítása
¡ Személyes készségek képességek
l Kompetenciák
l Szerepmodellek felállítása
¡ A konkré...
A rendszer működtetése
¡ Az életút, fejlıdési pálya tervek kommunikálása az
érintett személyekkel
¡ Az életút, fejlıdési p...
Példa: az üzleti környezet kompetenciái
¡ Céltudatosság
¡ Nyereségközpontúság
¡ Eredményorientáltság
¡ Szakértelem
¡ “Out-...
Példa szakmai perspektíva, életút felvázolására
¡ Mőszaki mérnöki életút
l Gyakornok/trainee
l Junior mérnök
l Mérnök
¡ A ...
Példa a tudás szintjének leírásához
Szakértı:
¡ 8 év gyakorlat felett aki széleskörő szakismereteit a
területén profi spec...
Példa tevékenységi szint leírására
¡ Senior mérnök
l Projektekben dolgozik, vagy projekteket vezet –
együttmőködve külsı é...
Példa szakmai perspektíva életút felvázolás alapelveire
operátor szinten
egyszerű kisegítő
munkakörök
munka irányító
Szint...
Példa egy konkrét terület összekapcsolt szakmai fejlődési és
elismerési rendszerére (mátrix)
Belépő
Gyakorlott1
Gyakorlott...
Példa egy konkrét terület szakmai fejlesztési és rotációs
rendszerére
Berendezés
Név
Csoportvezető
Kormányos
Szerszámkezel...
Kulcsszereplők
¡ A cég vezetése
¡ Lean szakértı
¡ A területek vezetıi, szakemberei
¡ Minıségbiztosítási szakember¡ Minıség...
A jó előkészítés biztos siker
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre?

1,100
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,100
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre?

 1. 1. Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre? Horváth József Lean környezet
 2. 2. Az emberek és a technikai feltételek hatása az eredményre 70% 30%
 3. 3. Milyen is munkavállaló ¡ ha kellıen felhatalmazott ? l a munkájukban ık a szakértık l a problémákat még abban a fázisban megoldják amikor még ¡ a tradicionális környezetben? l A vezetés meghatározza mit tegyenek a munkavállalók l A problémák egyre öregebbé (szakállas) ésmegoldják amikor még egyszerőek l mindenki probléma megoldó ¡ azonnal ¡ a probléma keletkezési helyén ¡ ha szükséges kapnak ebben segítséget öregebbé (szakállas) és összetettebé válnak l Szakértı oldja meg a problémákat ¡ Mindig késın ¡ A folyamattól elkülönülten ¡ Tudományos módon
 4. 4. A lean környezet és az emberek l Az emberek mőködtetik és tartják életben a rendszert l A vezetés elvárása, hogy ezeken felül járuljanak hozzá a fejlıdéshez, a folyamatos fejlesztéshez l Az emberek jogos elvárása, hogy ¡ Világosan lássák az egyén, a csoport, a cég, teljesítmény illetve eredményességi céljait a környezet amelyben dolgoznak adjon nekik, illetve mutasson¡ a környezet amelyben dolgoznak adjon nekik, illetve mutasson lehetıséget: l Fejlıdésre, elırelépésre az egyéni karrier céljaikban l A személyes képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére ¡ Mindezekhez a rendelkezésükre álljanak és mőködjenek a megfelelı fejlesztı, értékelı, visszajelzı, és mérı eszközök, módszerek ¡ Kapjanak a felelısséggel, a tevékenységük üzleti eredményére való hatásával, az erıfeszítéssel arányos anyagi megbecsülést l A vezetés feladata ennek a környezetnek a megteremtése, összhangban a cég értékeivel, stratégiai, üzleti céljaival valamint az egyén érdekeivel.
 5. 5. A lean környezet és az emberek ¡ A folyamatok, rendszerek, folyamatos tökéletesítése az emberek folyamatos fejlesztésével, motiválásával tartható fenn. ¡ A vezetés feladata, hogy az emberekben ezt az igényt felébressze, és fenntartsa ¡ A területek amelyeken tudjuk az embereket feljeszteni l A jelenlegi és jövıbeni tevékenységükhöz kapcsolódó ismeretekl A jelenlegi és jövıbeni tevékenységükhöz kapcsolódó ismeretek megszerzése, bıvítése, hogy ezt a célokkal összefüggésben a legoptimálisabban (teljesítmény és minıség) el tudják majd látni l A megszerzett ismeretek alkalmazására való hajlam erısítése ¡ A napi feladatok végrehajtásában, ¡ Multifunkcionális alkalmazásában ¡ A fejlesztı, javító ötletek kezdeményezésben ¡ A megszerzett tudás megosztásában, mentorálásban l Kompetenciák l Viselkedési modellek felállítása, megerısítése
 6. 6. Motiváció életút perspektíva, fejlődési útvonal megtervezésével, felépítésével ¡ Miért is lehet vonzó az egyén számára? l Az munkavállalók jelentıs részének igénye van a fejlıdésre, a szakmai ismeretek és a személyes képességek terén l A kevésbé hierarchikus szervezetekben nehéz a magasabb és magasabb vezetıi pozícióba jutni l Megmutatja, hogy nemcsak vezetıként lehet karriert építeni hanem szakmai utakon isszakmai utakon is ¡ Miért hasznos a munkáltatónak? l Meg tudja tartani a legjobb szakembereit l A sokoldalúan fejlesztett munkavállalók több területen alkalmazhatóak multifunkcióssá válnak, biztosabbá válik a rövidebb hosszabb idejő helyettesítés, l Rugalmasan és gyorsan reagálhat a feladatok változása, projektek indítása következtében felmerülı szakember igényekre l Az ilyen dolgozók innovatívak, bevonhatóak a fejlesztésekbe l Lehetıvé válik a felfelé lépés helyett az azonos szinten történı rotáció
 7. 7. Hogy kezdjünk hozzá? ¡ Mérjük fel l Van-e (volna-e) rá igény? l Mit várunk el tıle? l Támogatja-e a cég vezetése? l Milyen területeken, munkakörökben volna rá szükség?szükség? ¡ Van-e illetve melyik pozíciókban, tevékenységekben növekedési lehetıség? ¡ Mennyire összetett – mennyire épülnek egymásra a tudás, tapasztalat elemei? ¡ Milyen ütemezéssel? l Milyen erıforrásaink vannak a bevezetéshez? ¡ Tudás, tapasztalat, rendszer ¡ Költség (induláshoz, mőködtetéshez) l Fenn tudjuk-e (következetesen) tartani hosszú távon?
 8. 8. A rendszer felépítése, kialakítása ¡ Munkakörönként meghatározni milyen kritériumok alapján mérjük a fejlıdést az alábbi területeken: l Tudás - mélysége és szélessége (mennyisége) ¡ Elemi ismeretek ¡ Mesterfokú ismeretek l Felelısség – cselekvési szabadság a munkavégzésben ¡ Részletes elıírások, közvetlen utasítások alapján, szorosan ellenırizve ¡ Vállalati politika, funcionális célkitőzések, orientációk keretein belül l Problémamegoldás ¡ Szigorúan szabályozott keretek között ¡ Elvek és célkitőzések keretei között
 9. 9. A rendszer felépítése, kialakítása ¡ Személyes készségek képességek l Kompetenciák l Szerepmodellek felállítása ¡ A konkrét képzési, a fejlıdést¡ A konkrét képzési, a fejlıdést mérı programok adaptálása, kidolgozása ¡ Az anyagi elismerési rendszer kidolgozása Pontosan kidolgozott nemzetközi szinten kipróbált és ellenőrzött munkakör elemző rendszerek adnak segítséget a professzionális értelmezésben, és alkalmazásban
 10. 10. A rendszer működtetése ¡ Az életút, fejlıdési pálya tervek kommunikálása az érintett személyekkel ¡ Az életút, fejlıdési pálya tervek összekapcsolása l A teljesítményértékeléssel, Célok, fejlıdési mérföldkövek felállításávall Célok, fejlıdési mérföldkövek felállításával l Az egyén szakmai és kompetencia fejlesztési tervével l Juttatási csomagjával ¡ Rendszeres és következetes értékelés, helyzetelemzés ¡ Korrekciós lépések ha változik a környezet, a célkitőzések, a fejlıdés üteme
 11. 11. Példa: az üzleti környezet kompetenciái ¡ Céltudatosság ¡ Nyereségközpontúság ¡ Eredményorientáltság ¡ Szakértelem ¡ “Out-of-the-Box” ¡ Szervezet támogatásának megnyerése ¡ Előre gondolkodás ¡ Ítélőképesség ¡ Nyitottság a változásokra¡ “Out-of-the-Box” gondolkodás ¡ Külső kapcsolatok menedzselése ¡ Nehéz döntések meghozatala ¡ Éleslátás ¡ Átfogó gondolkodás ¡ Mások fejlesztése ¡ Kritikus gondolkodás ¡ Együttműködés ¡ Elkötelezettség ¡ Kitartás ¡ Ügyelés a részletekre
 12. 12. Példa szakmai perspektíva, életút felvázolására ¡ Mőszaki mérnöki életút l Gyakornok/trainee l Junior mérnök l Mérnök ¡ A szintek leírásásnak szempontjai: l Tudás Felelısségl Mérnök l Senior mérnök l Szakértı/specialista l Tanácsadó/konzultáns l Senior tanácsadó/konzultáns l Felelısség l Probléma megoldás Kritériumai alapján
 13. 13. Példa a tudás szintjének leírásához Szakértı: ¡ 8 év gyakorlat felett aki széleskörő szakismereteit a területén profi specialista módjára alkalmazza. ¡ Mások olyan szakembernek tekintik, aki a csoport elé kerülı legnehezebb és legnagyobb kihívást jelentı feladatokat islegnehezebb és legnagyobb kihívást jelentı feladatokat is meg tudja oldani. ¡ Idejének javava részében képes a csoportnak a legnehezebb feladatok vagy kötelezettségek megoldásában segíteni, ehhez kutatásokat elemzéseket képes elvégezni. ¡ A munkakör betöltıje képes és elfogadott mások tudásának továbbfejlesztésében, olyanok esetében is, akik a saját feladatkörükben már teljesen magabiztosak. ¡ Szakterületén nemzetközi szinten ismerik és elismerik
 14. 14. Példa tevékenységi szint leírására ¡ Senior mérnök l Projektekben dolgozik, vagy projekteket vezet – együttmőködve külsı és belsı szervezetekkel, intézményekkel szakemberekkel l Részt vesz a területet érintı fejlesztési célkitőzések,l Részt vesz a területet érintı fejlesztési célkitőzések, és ezek szakmai specifikációinak kidolgozásában. l Sokoldalú és magas szintő mőszaki, termelési, pénzügyi, informatikai ismeretei révén fejleszti munkatársait, javaslatokat tesz rendszerek folyamatok fejlesztésére, hatékonyság növelésére l Mentorálja a junior szakembereket, részt vesz a kiválasztásukban l Helyettesíti a terület vezetıjét
 15. 15. Példa szakmai perspektíva életút felvázolás alapelveire operátor szinten egyszerű kisegítő munkakörök munka irányító Szint 1 Szint 2 Szint 3 Szint 4 Szint 5 NA belépő, kezdő gyakorlott vezető gépkezelő Csoportvezető képzettség és végzettség, betanulás szintje, speciális tanfolyamok, képzettségek Alpapképzettség Nem szükséges előzetes munkatapasztalat, csak munkavédelmi instrukciók szükségesek. Képzett szakmunkás, 1- 2 éves ipari környezetben szerzett tapasztalattal, A munkakörhöz szükséges alapvető szakmai, folyamat és munkavédelmi Képzett szakmunkás, 2-3 éves ebben környezetben szerzett összetettebb tapasztalattal, A munkakörhöz szükséges széles körű szakmai, folyamat és munkavédelmi Képzett szakmunkás vagy technikus végzettség, 3-4 éves a terület minden fő tevékenységét érintő tapasztalattal, A munkakörhöz szükséges széles körű szakmai, folyamat és munkavédelmi, alapfokú informatikai, szervezési Technikus végzettség, 4-5 éves a terület minden fő tevékenységét érintő tapasztalattal, A munkakörhöz szükséges széles körű szakmai, folyamat és munkavédelmi, informatikai ismeretekkel. Vezezetői, probléma megoldási Gépkezelő Kategóriák ismeretekkel. ismeretekkel. ismeretekkel rendelkezik. készségekkel rendelkezik. Tevékenység Egyszerű, ismőtlődő, néhány nap alatt megtanulható ható tevékenység. A terület, vagy folyamat egy részét tudja működtetni A terület vagy egy folyamat egészét tudja működtetni, javító intézkedéseket kezdeményezhet A terület vagy egy folyamat egészét tudja működtetni, javító intézkedéseket tesz. Betanítja, mentorálja a tapasztalatlanabb munkatársakat, segít a problémák megoldásásban, távollétében helyettesíti a csoportvezetőt. Más hasonló terülten is képes tevékenykedni, átcsoportosítható Képzi és irányítja a csoport tagjait, megoldja a csoportot érintő problémákat, vagy ha ez magasabb szintet érint hozzájárul a megoldáshoz. Segíti a javító kezdeményezések bevezetését, részt vesz a fejlesztési projectekben. Helyettesíti a termelésirányítót Felelősség a feladatatok instrukciók és szabályok szerinti elvégzése, a mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése a feladatatok instrukciók és szabályok szerinti elvégzése, a mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése, önellenőrzése, a rábízott, használt eszköz, berendezés gondos kezelése a feladatatok instrukciók és szabályok szerinti elvégzése, a mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése, önellenőrzése, a rábízott, használt eszköz, berendezés gondos kezelése a terület egészében a feladatatok instrukciók és szabályok szerinti elvégzése, a mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése, önellenőrzése, a csoportra vagy terültre vonatkozó mutatók teljesítése, a rábízott, használt eszköz, berendezés gondos kezelése a terület egészében A csoport elvárt mutatók szerinti teljesítménye, a szabályok és elvárások betartatása, határidők, tartása, a feladatok elosztása
 16. 16. Példa egy konkrét terület összekapcsolt szakmai fejlődési és elismerési rendszerére (mátrix) Belépő Gyakorlott1 Gyakorlott2 Gyakorlott3 Multiskilled1 Multiskilled2 csoportvezető Végzettség, tanfolyam 1 Végzettség, tanfolyam 2 Végzettség, tanfolyam 3 Leírás Pozíciók/szint Iskolai végzettség, szakképzettség tanfolyamok Feltételek Végzettség, tanfolyam 3 cselekvés rendszerek szabályok szerepek autonómia kommunikáció megbízhatóság mentorálási képesség kitartás, teherbírás innováció részvétel projektekben teszteredmény % teljesítmény értékelés eredménye megfigyelések száma Bér összeg/hó tanfolyamok Tudnia kell elvégezni, ismerni Hozzáállás, képesség Teljesítménymutatók/KP I's
 17. 17. Példa egy konkrét terület szakmai fejlesztési és rotációs rendszerére Berendezés Név Csoportvezető Kormányos Szerszámkezelő Nyújtókezelő Fürészkezelő Rakásolókezelő Tudásszintszint Pozicionálás P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ 6 l C műszak Saját terület Többi terület m képzetlen L képzett, de csak felügyelettel dolgozhat K Jelmagyarázat JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ 6 l KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK 6 l mmmm KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK 5 l mmmm mmmm mmmm KKKK KKKK KKKK 3 X mmmm mmmm mmmm KKKK KKKK KKKK 4 l X mmmm mmmm mmmm mmmm KKKK KKKK 2 Ø P3 K önállóan dolgozhat J oktathat is Ø fejleszthető (pozíció előrelépés) oldalirányba fejleszthető(másik présre) l marad a helyén visszaléptetendő A szakmai fejlıdés útja
 18. 18. Kulcsszereplők ¡ A cég vezetése ¡ Lean szakértı ¡ A területek vezetıi, szakemberei ¡ Minıségbiztosítási szakember¡ Minıségbiztosítási szakember ¡ HR szakember ¡ Külsı szakértı – ha nincs elızetes tapasztalat Világos célokkal, kitartással, elkötelezettséggel, közös akarattal
 19. 19. A jó előkészítés biztos siker

×