• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre?
 

Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre?

on

 • 1,265 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,265
Views on SlideShare
1,033
Embed Views
232

Actions

Likes
1
Downloads
29
Comments
0

5 Embeds 232

http://www.leancenter.hu 124
http://leancenter.hu 103
http://www.slideshare.net 3
http://2010.leancenter.hu 1
http://cc.bingj.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre? Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre? Presentation Transcript

  • Hogyan ösztönözzük az embereket az egyéni fejlődésre és tapasztalatszerzésre? Horváth József Lean környezet
  • Az emberek és a technikai feltételek hatása az eredményre 70% 30%
  • Milyen is munkavállaló ¡ ha kellıen felhatalmazott ? ¡ a tradicionális környezetben? l a munkájukban ık a l A vezetés meghatározza szakértık mit tegyenek a l a problémákat még munkavállalók abban a fázisban l A problémák egyre megoldják amikor még öregebbé (szakállas) és egyszerőek összetettebé válnak l mindenki probléma l Szakértı oldja meg a megoldó problémákat ¡ azonnal ¡ Mindig késın ¡ a probléma ¡ A folyamattól keletkezési helyén elkülönülten ¡ ha szükséges kapnak ¡ Tudományos módon ebben segítséget
  • A lean környezet és az emberek l Az emberek mőködtetik és tartják életben a rendszert l A vezetés elvárása, hogy ezeken felül járuljanak hozzá a fejlıdéshez, a folyamatos fejlesztéshez l Az emberek jogos elvárása, hogy ¡ Világosan lássák az egyén, a csoport, a cég, teljesítmény illetve eredményességi céljait ¡ a környezet amelyben dolgoznak adjon nekik, illetve mutasson lehetıséget: l Fejlıdésre, elırelépésre az egyéni karrier céljaikban l A személyes képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére ¡ Mindezekhez a rendelkezésükre álljanak és mőködjenek a megfelelı fejlesztı, értékelı, visszajelzı, és mérı eszközök, módszerek ¡ Kapjanak a felelısséggel, a tevékenységük üzleti eredményére való hatásával, az erıfeszítéssel arányos anyagi megbecsülést l A vezetés feladata ennek a környezetnek a megteremtése, összhangban a cég értékeivel, stratégiai, üzleti céljaival valamint az egyén érdekeivel.
  • A lean környezet és az emberek ¡ A folyamatok, rendszerek, folyamatos tökéletesítése az emberek folyamatos fejlesztésével, motiválásával tartható fenn. ¡ A vezetés feladata, hogy az emberekben ezt az igényt felébressze, és fenntartsa ¡ A területek amelyeken tudjuk az embereket feljeszteni l A jelenlegi és jövıbeni tevékenységükhöz kapcsolódó ismeretek megszerzése, bıvítése, hogy ezt a célokkal összefüggésben a legoptimálisabban (teljesítmény és minıség) el tudják majd látni l A megszerzett ismeretek alkalmazására való hajlam erısítése ¡ A napi feladatok végrehajtásában, ¡ Multifunkcionális alkalmazásában ¡ A fejlesztı, javító ötletek kezdeményezésben ¡ A megszerzett tudás megosztásában, mentorálásban l Kompetenciák l Viselkedési modellek felállítása, megerısítése
  • Motiváció életút perspektíva, fejlődési útvonal megtervezésével, felépítésével ¡ Miért is lehet vonzó az egyén számára? l Az munkavállalók jelentıs részének igénye van a fejlıdésre, a szakmai ismeretek és a személyes képességek terén l A kevésbé hierarchikus szervezetekben nehéz a magasabb és magasabb vezetıi pozícióba jutni l Megmutatja, hogy nemcsak vezetıként lehet karriert építeni hanem szakmai utakon is ¡ Miért hasznos a munkáltatónak? l Meg tudja tartani a legjobb szakembereit l A sokoldalúan fejlesztett munkavállalók több területen alkalmazhatóak multifunkcióssá válnak, biztosabbá válik a rövidebb hosszabb idejő helyettesítés, l Rugalmasan és gyorsan reagálhat a feladatok változása, projektek indítása következtében felmerülı szakember igényekre l Az ilyen dolgozók innovatívak, bevonhatóak a fejlesztésekbe l Lehetıvé válik a felfelé lépés helyett az azonos szinten történı rotáció
  • Hogy kezdjünk hozzá? ¡ Mérjük fel l Van-e (volna-e) rá igény? l Mit várunk el tıle? l Támogatja-e a cég vezetése? l Milyen területeken, munkakörökben volna rá szükség? ¡ Van-e illetve melyik pozíciókban, tevékenységekben növekedési lehetıség? ¡ Mennyire összetett – mennyire épülnek egymásra a tudás, tapasztalat elemei? ¡ Milyen ütemezéssel? l Milyen erıforrásaink vannak a bevezetéshez? ¡ Tudás, tapasztalat, rendszer ¡ Költség (induláshoz, mőködtetéshez) l Fenn tudjuk-e (következetesen) tartani hosszú távon?
  • A rendszer felépítése, kialakítása ¡ Munkakörönként meghatározni milyen kritériumok alapján mérjük a fejlıdést az alábbi területeken: l Tudás - mélysége és szélessége (mennyisége) ¡ Elemi ismeretek ¡ Mesterfokú ismeretek l Felelısség – cselekvési szabadság a munkavégzésben ¡ Részletes elıírások, közvetlen utasítások alapján, szorosan ellenırizve ¡ Vállalati politika, funcionális célkitőzések, orientációk keretein belül l Problémamegoldás ¡ Szigorúan szabályozott keretek között ¡ Elvek és célkitőzések keretei között
  • A rendszer felépítése, kialakítása ¡ Személyes készségek képességek l Kompetenciák l Szerepmodellek felállítása ¡ A konkrét képzési, a fejlıdést mérı programok adaptálása, kidolgozása ¡ Az anyagi elismerési rendszer kidolgozása Pontosan kidolgozott nemzetközi szinten kipróbált és ellenőrzött munkakör elemző rendszerek adnak segítséget a professzionális értelmezésben, és alkalmazásban
  • A rendszer működtetése ¡ Az életút, fejlıdési pálya tervek kommunikálása az érintett személyekkel ¡ Az életút, fejlıdési pálya tervek összekapcsolása l A teljesítményértékeléssel, l Célok, fejlıdési mérföldkövek felállításával l Az egyén szakmai és kompetencia fejlesztési tervével l Juttatási csomagjával ¡ Rendszeres és következetes értékelés, helyzetelemzés ¡ Korrekciós lépések ha változik a környezet, a célkitőzések, a fejlıdés üteme
  • Példa: az üzleti környezet kompetenciái ¡ Céltudatosság ¡ Szervezet támogatásának ¡ Nyereségközpontúság megnyerése ¡ Eredményorientáltság ¡ Előre gondolkodás ¡ Szakértelem ¡ Ítélőképesség ¡ “Out-of-the-Box” ¡ Nyitottság a változásokra gondolkodás ¡ Mások fejlesztése ¡ Külső kapcsolatok ¡ Kritikus gondolkodás menedzselése ¡ Együttműködés ¡ Nehéz döntések ¡ Elkötelezettség meghozatala ¡ Kitartás ¡ Éleslátás ¡ Ügyelés a részletekre ¡ Átfogó gondolkodás
  • Példa szakmai perspektíva, életút felvázolására ¡ Mőszaki mérnöki életút ¡ A szintek leírásásnak l Gyakornok/trainee szempontjai: l Junior mérnök l Tudás l Mérnök l Felelısség l Probléma megoldás l Senior mérnök l Szakértı/specialista Kritériumai alapján l Tanácsadó/konzultáns l Senior tanácsadó/konzultáns
  • Példa a tudás szintjének leírásához Szakértı: ¡ 8 év gyakorlat felett aki széleskörő szakismereteit a területén profi specialista módjára alkalmazza. ¡ Mások olyan szakembernek tekintik, aki a csoport elé kerülı legnehezebb és legnagyobb kihívást jelentı feladatokat is meg tudja oldani. ¡ Idejének javava részében képes a csoportnak a legnehezebb feladatok vagy kötelezettségek megoldásában segíteni, ehhez kutatásokat elemzéseket képes elvégezni. ¡ A munkakör betöltıje képes és elfogadott mások tudásának továbbfejlesztésében, olyanok esetében is, akik a saját feladatkörükben már teljesen magabiztosak. ¡ Szakterületén nemzetközi szinten ismerik és elismerik
  • Példa tevékenységi szint leírására ¡ Senior mérnök l Projektekben dolgozik, vagy projekteket vezet – együttmőködve külsı és belsı szervezetekkel, intézményekkel szakemberekkel l Részt vesz a területet érintı fejlesztési célkitőzések, és ezek szakmai specifikációinak kidolgozásában. l Sokoldalú és magas szintő mőszaki, termelési, pénzügyi, informatikai ismeretei révén fejleszti munkatársait, javaslatokat tesz rendszerek folyamatok fejlesztésére, hatékonyság növelésére l Mentorálja a junior szakembereket, részt vesz a kiválasztásukban l Helyettesíti a terület vezetıjét
  • Példa szakmai perspektíva életút felvázolás alapelveire operátor szinten egyszerű kisegítő Gépkezelő munka irányító munkakörök Kategóriák Szint 1 Szint 2 Szint 3 Szint 4 Szint 5 NA belépő, kezdő gyakorlott vezető gépkezelő Csoportvezető Képzett szakmunkás, 1- Képzett szakmunkás, 2-3 Képzett szakmunkás vagy Technikus végzettség, 4-5 éves 2 éves ipari éves ebben környezetben technikus végzettség, 3-4 éves a a terület minden fő képzettség és Alpapképzettség Nem környezetben szerzett szerzett összetettebb terület minden fő tevékenységét tevékenységét érintő végzettség, szükséges előzetes tapasztalattal, A tapasztalattal, A érintő tapasztalattal, A tapasztalattal, A munkakörhöz betanulás szintje, munkatapasztalat, csak munkakörhöz munkakörhöz szükséges munkakörhöz szükséges széles szükséges széles körű szakmai, speciális munkavédelmi szükséges alapvető széles körű szakmai, körű szakmai, folyamat és folyamat és munkavédelmi, tanfolyamok, instrukciók szakmai, folyamat és folyamat és munkavédelmi, alapfokú informatikai ismeretekkel. képzettségek szükségesek. munkavédelmi munkavédelmi informatikai, szervezési Vezezetői, probléma megoldási ismeretekkel. ismeretekkel. ismeretekkel rendelkezik. készségekkel rendelkezik. A terület vagy egy folyamat Képzi és irányítja a csoport egészét tudja működtetni, javító tagjait, megoldja a csoportot intézkedéseket tesz. Betanítja, A terület vagy egy érintő problémákat, vagy ha ez Egyszerű, ismőtlődő, mentorálja a tapasztalatlanabb A terület, vagy folyamat folyamat egészét tudja magasabb szintet érint néhány nap alatt munkatársakat, segít a Tevékenység egy részét tudja működtetni, javító hozzájárul a megoldáshoz. Segíti megtanulható ható problémák megoldásásban, működtetni intézkedéseket a javító kezdeményezések tevékenység. távollétében helyettesíti a kezdeményezhet bevezetését, részt vesz a csoportvezetőt. Más hasonló fejlesztési projectekben. terülten is képes tevékenykedni, Helyettesíti a termelésirányítót átcsoportosítható a feladatatok instrukciók és a feladatatok instrukciók a feladatatok instrukciók és szabályok szerinti és szabályok szerinti szabályok szerinti elvégzése, a a feladatatok instrukciók elvégzése, a elvégzése, a mennyiségi mennyiségi és minőségi A csoport elvárt mutatók szerinti és szabályok szerinti mennyiségi és és minőségi elvárások elvárások teljesítése, teljesítménye, a szabályok és Felelősség elvégzése, a minőségi elvárások teljesítése, önellenőrzése, önellenőrzése, a csoportra vagy elvárások betartatása, határidők, mennyiségi és minőségi teljesítése, a rábízott, használt terültre vonatkozó mutatók tartása, a feladatok elosztása elvárások teljesítése önellenőrzése, a eszköz, berendezés teljesítése, a rábízott, használt rábízott, használt gondos kezelése a terület eszköz, berendezés gondos eszköz, berendezés egészében kezelése a terület egészében gondos kezelése
  • Példa egy konkrét terület összekapcsolt szakmai fejlődési és elismerési rendszerére (mátrix) Pozíciók/szint csoportvezető Multiskilled 1 Multiskilled 2 Gyakorlott 1 Gyakorlott 2 Gyakorlott 3 Feltételek Leírás Belépő Iskolai végzettség, Végzettség, tanfolyam 1 szakképzettség Végzettség, tanfolyam 2 tanfolyamok Végzettség, tanfolyam 3 cselekvés Tudnia kell elvégezni, rendszerek ismerni szabályok szerepek autonómia kommunikáció megbízhatóság Hozzáállás, képesség mentorálási képesség kitartás, teherbírás innováció részvétel projektekben teszteredmény % Teljesítménymutatók/KP teljesítmény értékelés eredménye I's megfigyelések száma Bér összeg/hó
  • Példa egy konkrét terület szakmai fejlesztési és rotációs rendszerére C műszak Saját terület Többi terület Rakásoló kezelő Szerszámkezelő Tudásszintszint Csoportvezető Nyújtó kezelő Fürészkezelő Berendezés Pozicionálás Kormányos Név P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Jelmagyarázat m képzetlen képzett, de csak L felügyelettel dolgozhat J J J J J J 6 l K önállóan dolgozhat J oktathat is K K K K K K 6 l fejleszthető (pozíció Ø előrelépés) m K K K K K 5 l oldalirányba P3 fejleszthető(másik présre) m m m K K K 3 X l marad a helyén m m m K K K 4 l X visszaléptetendő m m m m K K 2 Ø A szakmai fejlıdés útja
  • Kulcsszereplők ¡ A cég vezetése ¡ Lean szakértı ¡ A területek vezetıi, szakemberei ¡ Minıségbiztosítási szakember ¡ HR szakember ¡ Külsı szakértı – ha nincs elızetes tapasztalat Világos célokkal, kitartással, elkötelezettséggel, közös akarattal
  • A jó előkészítés biztos siker