Vanhuspalveluilta ilman kuvia

424 views
393 views

Published on

Esitys Keski-Uudenmaan kokoomusnaisten vanhuspalveluillassa 17.4

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vanhuspalveluilta ilman kuvia

 1. 1. Lauri UntamoSosiaali- ja terveyslautakunta 0504292520
 2. 2. Tuusulalaiset• Elävät pientalovaltaisessa ja luonnon läheisessä kunnassa• Monimuotoisessa ja turvallisessa ympäristössä• Hyvien palvelujen ääressä
 3. 3. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2009-2012 • Taloudellisesti vaikea aika • Kustannukset nousseet • Palvelun tarve noussut
 4. 4. Vanhuspoliittinen ohjelma• Päämääränä on, että kuntaa kehitetään moniarvoisena lähiyhteisönä, jossa on hyvät edellytykset eri ikäryhmien luontevalle kanssakäymiselle ja keskinäiselle tuelle. Kunnasta kehitetään ikäihmisille soveltuva elinympäristö niin, että ikäihmisten itsenäinen asuminen omassa kodissaan voi jatkua mahdollisimman pitkään riittävien ja laadukkaiden palvelujen sekä omaisten ja lähiyhteisön tuen turvin. Palvelujärjestelmää kehitetään niin, että voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä vanhenevan väestön yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Kunta vastaa myös laitospalvelujen riittävyydestä ja hyvästä laadusta.
 5. 5. HYPA keskus• Hyvinvointipalvelukeskuksen tarkoituksena on olla asumisen ja palveluiden kokonaisuus, jossa asukkaat voivat asua mahdollisimman pitkään itsenäisesti kotona. Kyseessä on yhteisömäinen kylä ja kortteli, joka integroituu luontevana osana koko kaupunkirakenteeseen. Hyvinvointipalvelukeskus käsittää erimuotoisia asumisratkaisuja, asumista ja elämistä tukevia palveluita sekä sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä ylläpitäviä aktiviteetteja ja toimintoja.• Hyvinvointipalvelukeskus on ympäristö, josta ei tarvitse välttämättä muuttaa pois kuntoisuuden heikentyessäkään. Toisaalta siellä voi asua jo siinä vaiheessa elämää, kun vielä ei ole tarvetta erityisille tukipalveluille. Hyvinvointipalvelukeskus on aktivoiva ja kuntouttava ympäristö, jonka palveluita käyttävät muutkin lähiseudun alueet.
 6. 6. HYPA keskusHyvinvointipalvelukeskuksen kohderyhmät• Hyvinvointipalvelukeskuksessa asuu tulevaisuudessa noin 300–400 asukasta, jotka ovat pääasiassa vanhuksia. Alueella asuu myös muita erityisryhmiä kuten mielenterveyskuntoutujia ja vammaisia. Tavoitteena on, että vanhukset asuvat mahdollisimman pitkään omaehtoisesti ja hankkivat itse kotona asumista tukevia palveluita.• Hyvinvointipalvelukeskus toimii mahdollisimman markkinaehtoisesti ja asukkaat hankkivat itse asuntonsa HYPA:n alueelta. Kunnan tulee kuitenkin osaltaan voida vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä toteuttajan kanssa sen osalta, millaisia asukkaita HYPA:an tulee ja tarvittaessa hankkia sieltä asumispalveluita.
 7. 7. HYPA keskusTuusulan kunta sitoutuu hankkimaanHyvinvointipalvelukeskukseen toteutettavista tiloistaniiden valmistuttua vähintään 35 paikkaaympärivuorokautista vaativaa tehostettua palveluasumistavanhuksille.Lisäksi kunta aloittaa valmistelun ympärivuorokautisenhoidon, kotihoidon ja omaehtoista asumista tukevientukipalveluiden palvelusetelien käyttöönotosta.
 8. 8. Riihikallion palvelukeskus• Hanke käynnistyy 2012• Muuttovalmis 2013 syksyllä
 9. 9. Palvelusetelit• Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista.• Palvelusetelin tavoitteena on lisätä kuntalaisten valinnan mahdollisuuksia, parantaa palveluiden saatavuutta, monipuolista palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.• Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että Tuusulassa ryhdytään toimenpiteisiin palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien ja palvelumarkkinoiden kehittämiseksi.
 10. 10. Tuusulan vastaanottomallin toteuttaminen
 11. 11. Taustaa• 2 uutta tk-lääkärin virkaa 1.1.2012 alkaen ja 4 uutta sairaanhoitajan virkaa 1.4.2012 alkaen. ( Valt §123/14.11.2011)• Pilotin aloitusajankohdaksi päätettiin 1.4.2012.
 12. 12. Mitä on tehty ?• Keskitetty ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön 9/2011.  Mahdollistaa ajanvarauspuheluiden seurannan ( yhteydenottojen määrät, jonotusajat, vastatut puhelut jne)  Alkutoteutuksessa on ollut teknisiä haasteita.• Päivystyksen toimintaa tehostettu. Päivystyksen remontti alkoi 13.2.2012. (Kunnanhallituksen päätös § 352 / 29.8.2011).• Kuntalaisilta 22.11.2011 vastaanottotoiminnan kehittämisestä  Esitelty tiimimallit ja niiden toimintaperiaatteet. ( yl. Timo Jama)  Kerätty kuntalaispalautteet vastaanottomallin kehittämisestä
 13. 13. Mitä on tehty ? (jatkuu)• Pilottiprojektijohtajana toimii 1.1.2012 alkaen lääkäri Susanna Pitkänen oman toimensa ohessa.• Lääkäreiden ja sairaanhoitajien uudet palkkamallit valmisteltu ja siirretty päätäntävaiheeseen.• Koko henkilökuntaa on informoitu tiimikokousten yhteydessä hankkeen suunnitteluvaiheen etenemisestä.• Henkilökunnan starttikokous on pidetty 28.2.12. Mukana olivat Sote-johtaja ja konsulttifirma NHG:n edustus.
 14. 14. Kellokosken ajanvaraus Hyrylän A: puh (09) 8718 4200 K: puh (09) 8718 4220 ajanvaraus Jokelan ajanvarausKeskitetty A: puh (90) 8718 4000 K: puh (09) 8718 4020ajanvarausTka + ShA: puh (09) 8718 3900K: puh (09) 8718 3920 * Päivystys puh. (09) 8718 3760Takaisinsoittomahdollisu * Sh:n puhelinneuvontaus puh. (09) 8718 3800. * Astmahoitaja * Depressiohoitaja * Diabeteshoitaja * Muistihoitaja PUH Sh Puhelinaika hoitajalle
 15. 15. Hyrylän pääterveysasemaTiimimalli DM L L L L L L L L TKA TKA S S S S Sh Sh h h h h Entinen Itäinen alue Entinen Läntinen alue L lääkäri L L L L L L S S L tiimivastaavaTyöparimalli Sh H Sh H Sh Sh Sh sairaanhoitajaEntinen Riihikallio- TKA erityishoitajaKeskinen alue Sh
 16. 16. Työparimalli• Lääkäri- ja hoitajapari muodostavat asiakkaan hoidosta vastaavan pienyksikön. He pyrkivät yhdessä tarjoamaan oman alueensa potilaille riittävät vo-resurssit.• Työparin päiväohjelmat rakennetaan niin, että aikataulullisesti hoitajien ja lääkäreiden ohjelmat tukevat yhteistyötä.• Konsultaatiot tapahtuvat pääasiassa työparin kesken.• Alueen monisairaat potilaat esilistataan työparin lääkärille ja hoitajalle.• Alueen listautumattomat potilaat pyritään hoitamaan aina saman työparin kesken.• Jatkossa asiakas voi valita kenelle työparille listautuu.• Sairaanhoitaja osallistuu kr sairauksien hoitoon, niin että potilas ohjataan ensin hoitajan vo:lle, joka sovituin kriteerein hoitaa käynnin itsenäisesti tai lääkärin konsultaation avulla. Vain tarvittaessa varataan jatkohoitoa varten aika lääkäriparille.
 17. 17. Tiimimalli• Lääkärit yhdessä sairaanhoitajien kanssa muodostavat tiimialueen asiakkaiden hoidosta vastaavan yksikön.• Tiimin päiväohjelmat rakennetaan niin, että tiimin kokonaistoiminta varmistetaan. Päiväohjelmaan varataan aika ei kiireellisiä konsultaatioita varten.• Tiimissä on päivittäin vaihtuva tiimipäivystäjälääkäri, joka hoitajien akuuttiaikojen aikana toimii konsulttilääkärinä; tulee vastaanottohuoneeseen sh:n pyynnöstä tutkimaan potilaan , asettamaan diagnoosin ja antamaan jatkohoito-ohjeet.• Tiimien monisairaat potilaat esilistataan lääkärille. Lääkärillä ei ole nimettyä sh-työparia.• Tiimien listautumattomat potilaat saavat ajanvarauksesta ensimmäisen vapaan ajan kenelle tahansa tiimin lääkärille/sh:lle.• Sairaanhoitaja osallistuu kr sairauksien hoitoon, niin että pt ohjataan ensin hoitajan vo:lle, joka sovituin kriteerein hoitaa käynnin itsenäisesti tai konsultaatioavuin tai varaa jatkohoitoa varten pt:n omalääkärille ajan.
 18. 18. Ajanvarauksen merkitys• Pilotin aikana Hyrylän ta:n asiakkaat ohjataan asuinalueensa mukaisesti hoitoon joko työparimallin- tai tiimimallin mukaiseen työtavan piiriin. Potilaan ei itse tarvitse tietää mihin hän ”kuuluu”.• Lähtökohtaisesti hoito on molemmissa työtavoissa yhdenmukaista.• Keskitetty ajanvaraus vastaa viime kädessä siitä, miten kuntalainen ohjautuu hoidontarpeen arvioinnin perusteella oikea-aikaisesti oikean hoidon piiriin. Tästä syytä asiakkaan tulee kertoa miksi on yhteydessä terveyskeskukseen ja vastata esitettyihin kysymyksiin, vaikka ne tuntuisivatkin merkityksettömiltä.• Oikein ohjattu potilas ei todennäköisesti ”putoa” hoitojatkumosta, vaan saa tarvitsemansa avun ilman useita välikäsiä. – Esim. asiakas, joka pääsääntöisesti asioi päivystyksen kanssa kaikissa tarpeissaan, joutuu todennäköisesti jonottamaan puhelimessa, odottamaan auloissa, varaamaan puhelinaikoja ja käymään vieläpä vastaanotolla saman asian vuoksi.
 19. 19. PäiväpäivystysTyöparimalli TiimimalliSh L L Sh Tpä L Ajanvaraus tka + sh
 20. 20. Uudistusten vaikutukset• Vastaanottoaikojen lisääntyminen  Kahden lisälääkäriresurssin myötä laskennallisesti lääkäreiden ajanvarauspotilaiden vastaanottomäärät viikossa lisääntyvät 210 -> 260:n. Tavoitteena on lisäksi hoitaa sairaanhoitajakonsultaatioiden kautta n. 100 pt /vko. Yhteensä n. 360 pt/vko.  Vastaavasti neljän sairaanhoitajan työpanos lisää laskennallisesti sh:n vastaanottojen määrä 280 -> 540 pt/vko.  Mikäli lääkäriresurssit eivät tule täytettyä, jäävät toteutuvat vo- ajat laskennallisia alhaisimmiksi.
 21. 21. Hyrylän ta:n laskennallinen lääkärivastaanottoaikojen tarjonta Tilanne kun vanhuspalveluiden yl + uusi tk-lääkäri virassa Nykytilanne + perheiden th palveluiden yl toimii koulunla:ssaHyrylän vastaanottoon 12 12osallistuvat lääkärityht.viikkotunteja (ei työaikaa) h / 444 h/vkkäytettävissä 444 vko o VARATUTOHEISTOIMINTA VIIKKOTUNNITkoulunla 30 12äitiysnla + ehkäisy 20 20lastenneuvola 30 15rokotusnla 1 1I-tyypin Diabetespt vo 8 8Tuuskoto 8 0Kotisairaanhoito 6 0tutorointi 1 1vuodeosasto 37 0päivystys 39 39Hallinto/kehitystyö 7 12yhteensä -187 h / -108 h/v vko koMUUT TOIMINNOTpuh.työskentely 30 60toimistoaikaa 60 75sh-konsultaatio 0 25Kokous/ sisäinen 42 36koulutustauot 54 54yhteensä -186 -250TOT. lääk. pt- työaika 71 h/vk 86 h/vvastaanotolla o ko
 22. 22. Uudistusten vaikutukset (jatkuu)• Välittömän yhteydensaannin paraneminen  Aamun puhelinruuhkassa ajanvaraukseen vastaamassa lähes kaikki sairaanhoitajat ja keskusajanvaraus -> hoidon tarpeen arvioiminen ja vastaanottoaikojen antaminen tehostuu.  Pääsy sairaanhoitajan vastaanotolle matalalla kynnyksellä. Hoitajakäynnin yhteydessä järjestyy tarvittaessa myös lääkärin kannanotto diagnoosin ja hoidon osalta.
 23. 23. Uudistusten vaikutukset (jatkuu)• Päivystyksen kuormituksen väheneminen  Mikäli kuntalaiset omaksuvat toivotun tavan ottaa ensisijaisesti yhteyden keskitettyyn ajanvaraukseen päivystyksen sijaan, vapautuu päivystyksen puhelinlinja vakavien akuuttisairaustapausten yhteydenottokanavaksi.  Tiimeihin lisättyjen akuuttihoitoaikojen määrä tasaa potilaiden ohjautumista aluehoitajien, päivystävän sairaanhoitajan ja päivystyksen välillä.
 24. 24. Uudistusten vaikutukset (jatkuu)• Työntekijöiden kuormittavuuskokemus vähenee (siirtymävaiheessa toki asia voi olla toisinpäin)  Lääkäreiden ja sairaanhoitajien tehtävien osittainen uudelleen organisointi ja tehtäväjakojen selkeyttäminen.  Keskitytään kulloisellakin ajankohdalla oleellisiin toimintoihin: ruuhkapäivät, oheistoimintojen keskitys, vuosikontrollit hajautettuna.  Kohdistetaan koulutus esille tuleviin tarpeisiin.  Pyritään ankkuroimaan toiminta suunnitelmallisuuteen poikkeustilan sijaan.
 25. 25. Uudistusten vaikutukset (jatkuu)• Kuntalaisten saama palvelu paranee  Asiakkaiden ohjaus yhdenmukaistuu.  Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy listautumisen myötä.  Motivoitunut työyhteisö jaksaa hoitaa ja välittää.
 26. 26. Palveluohjaus ja vanhussosiaalityö • Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat antavat ohjausta ja neuvontaa vanhusten palveluista. He arvioivat ja selvittävät asiakkaan kokonaistilannetta ja palvelutarvetta ja järjestävät tarvittavia palveluita. • Tarvittaessa asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma. Sosiaaliohjaajat tavoittaa puhelimitse puhelinaikana tai heille voi varata ajan. Tarvittaessa sosiaaliohjaajat tekevät kotikäynnin asiakkaan luokse. • Palveluohjaus on maksutonta ja on tarkoitettu kaikille ikäihmisille. • Lisätietoja: vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-L) ja Mari Tapiola (asiakkaat M-Ö)
 27. 27. Kiitos!
 28. 28. Lauri UntamoSosiaali- ja terveyslautakunta 0504292520 lauri.untamo@gmail.com

×