Oferta educaţională     GRUP ŞCOLAR SANITAR „ANTIM IVIREANUL”Viziune. Misiune. Valori. Scop.    Grupul Şcolar Sanit...
Cadrul geografic. Date de contact.                                  Grupul Şcolar Sanitar...
În perioada de funcţionare a Liceului Sanitar s-au obţinut cele mai bune rezultate pe toateplanurile: învăţătură, discipli...
Limbă şi comunicareMatematică, informatică şi TIC
ŞtiinţeOm şi societate
Arte                                 Educaţie fizică şi sportActivităţi extracurriculare ...
Asistenţă medicalăÎnvăţământul postliceal    Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” are Şcoală Postliceală Sanitară. ...
Alte resurse    Unitatea şcolară mai dispune de un teren de sport în aer liber şi o clădire tip internat.Personalul did...
Numai anul trecut, cadrele didactice au participat la peste 60 de activităţi metodice, la 9simpozioane ştiinţifice şi la 1...
Personalităţi   Mulţi absolvenţi ai liceului au devenit studenţi ai Facultăţii de Medicină, Filozofie,Geografie, Biolog...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oferta GSSAI

1,398 views
1,311 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oferta GSSAI

 1. 1. Oferta educaţională GRUP ŞCOLAR SANITAR „ANTIM IVIREANUL”Viziune. Misiune. Valori. Scop. Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” oferă servicii educaţionale printr-un proces deînvăţământ adaptabil nevoilor de educaţie ale tuturor copiilor şi tinerilor. Asigură condiţiiledezvoltării durabile şi va acţiona pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie. Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” asigură şanse egale, pe principiul echitabilităţii,fiecare copil şi tânăr având asigurat accesul la servicii educaţionale de bună calitate, adaptatenevoilor sale personalizate, în concordanţă cu nevoile societăţii cunoaşterii şi oportunităţile pieţeimuncii. Furnizarea serviciilor educaţionale are ca bază de referinţă valori comune:  Accesibilitatea şi egalizarea şanselor;  Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane ce-şi va exercita libertatea de alegere;  Calitatea superioară a serviciilor personalizate oferite;  Respect pentru demnitatea umană.  Grupul Şcolar Sanitar ,,A. Ivireanul” îşi propune să ofere locuitorilor din judeţul Vâlcea, şi nu numai, oportunităţi de instruire accesibilă şi de calitate pentru formarea unui individ riguros, activ şi întreprinzător care să se poată integra cu uşurinţă din punct de vedere social şi profesional sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei sale. Scopul este orientat către capacitarea elevilorpentru competenţe privind deţinerea, procesarea şi utilizarea informaţiei, deschidereacătre schimbare, învăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice în contextul societăţii cunoaşterii. Şcoala Postliceală Sanitară asigură pregătirea profesională prin cursuri organizate peniveluri, în scopul formării de asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, lanivelul standardelor naţionale şi europene, în concordanţă cu evoluţia din sistemul sanitar privindîngrijirile medicale în unităţi sanitare sau la domiciliu, într-un climat care încurajează tinerii să-şidezvolte potenţialul , potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional. Şcoala are la bază “ Strategia Europeană pentru realizarea sănătăţii pentru toţi”, ce a fostaprobată de reprezentanţii statelor membre europene OMS la cea de-a XIII-a sesiune a comitetuluiregional
 2. 2. Cadrul geografic. Date de contact. Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” este situat în România, regiunea S-V Oltenia, judeţul Vâlcea şi are sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Republicii nr. 19. Este situat în partea de nord a oraşului care este municipiu reşedinţă de judeţ. Putem fi contactaţi la tel. 0350414833, tel/fax 0250718291, email www.liceulsanitar@yahoo.fr, pagina webhttp://scoli.didactic.ro/grup_scolar_sanitar_antim_ivireanul_ramnicu_valcea.Istoric Grupul Şcolar Sanitar Antim Ivireanul provine din fostul Liceu Sanitar. În 1953 s-a înfiinţat laRâmnicu-Vâlcea Şcoala de Surori şi Moaşe cu durata de 3 ani. În 1960 a luat fiinţă Şcoala Tehnică Sanitară care a pregătit absolvenţii de liceu ca asistenţimedicali în specialităţile: asistent medical, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistentmedical de pediatrie, asistent medical de ocrotire, asistent medical de radiologie. În 1970, Şcoala de Surori şi Moaşe se desfiinţează, funcţionând în continuare ca ŞcoalăTehnică Sanitară, iar în 1973 se înfiinţează Liceul Sanitar, a cărui primă promoţie termină în 1978,an în care termină studiile ultima promoţie a Şcolii Tehnice Sanitare. Liceul Sanitar se desfiinţeazăîn 1994, dar din 1990 s-a reînfiinţat Şcoala Postliceală Sanitară. Din 1994, Liceul Sanitar s-atransformat în liceu cu profil teoretic. În prezent, funcţionăm cu clase de profil real şi uman,specialităţile: Matematică – Informatică, Ştiinţe ale Naturii, Filologie. După 1989 Grupul Şcolar Sanitar (iniţial) a primit şi clase de învăţământ primar, iar în 1997s-a înfiinţat gimnaziul, astfel încât, în prezent şcolarizăm elevi de la clasa I la a XII-a şi avem laPostliceal clase cu specialităţile Medicină internă. Postlicealul a avut şi clase de Balneo-fizioterapie,Igienă şi Tehnică-dentară. În perioada 1976-1978 în cadrul Liceului Sanitar au fost pregătiţi în specialitatea AsistentMedical elevi din Ghana şi Libia. O parte din ei şi-au continuat pregătirea la Facultatea deMedicină din Bucureşti. La Liceul Sanitar au fost şcolarizaţi elevi din judeţele Vâlcea, Gorj şi Olt, câteodatăpredominând numărul elevilor din cele două judeţe vecine faţă de cel din judeţul nostru. Pregătirea elevilor a fost asigurată de profesori care au predat discipline de culturăgenerală, de medici de la Spitalul Judeţean şi de asistente medicale.
 3. 3. În perioada de funcţionare a Liceului Sanitar s-au obţinut cele mai bune rezultate pe toateplanurile: învăţătură, disciplină, concursuri şcolare, concursuri pe meserii, participări aleprofesorilor şi elevilor la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Liceul s-a clasificat constant pe primelelocuri în topul liceelor din judeţ, fiind un liceu de elită. A fost, este şi va fi o colaborare remarcabilăîntre elevi, profesori, medici, asistente, părinţi, fapt care s-a reflectat în rezultatele foarte bune aleelevilor şi în mulţumirea lor, a părinţilor lor, precum şi a instituţiilor şi agenţilor economici care auangajat absolvenţi ai şcolii noastre.Date despre unitatea de învăţământŞcolarizare.Învăţământ primar Forma de şcolarizare la clasele I- IV esteSTEP – by – STEP cu 5 clase care cuprind 92 deelevi.Învăţământ gimnazial şi liceal Învăţământul gimnazial cuprinde 6 clase cu 146 elevi. La învăţământul liceal, şcolarizăm pe filiera teoretică, după cum urmează: Profil real, specializarea matematică – informatică: clasele X, XI, XII, 3 clase cu 74 elevi; Profil real, specializarea ştiinţele naturii: clasele IX, X, XI, XII, 11 clase cu 324 elevi; Profil uman, specializarea filologie: clasa a IX-a, o clasă cu 31 elevi. În anul şcolar 2011 – 2012 aşteptăm elevi în clasa a IX-a cu 4 clase real – ştiinţele naturii şio clasă uman – filologie.Baza materială Punem la dispoziţie elevilor 25 săli de clasă bine întreţinute, cu mobilier înnoit, dotate şiornate cu materiale didactice auxiliare specifice. Dispunem de săli dedicate specifice tuturor ariilor curriculare.
 4. 4. Limbă şi comunicareMatematică, informatică şi TIC
 5. 5. ŞtiinţeOm şi societate
 6. 6. Arte Educaţie fizică şi sportActivităţi extracurriculare Desfăşurăm un număr impresionant de activităţi extracurriculare cu elevii, în parteneriate cu alte şcoli, cu instituţii ale autorităţilor locale şi centrale, cu agenţi economici, cu organizaţii neguvernamentale. Suntem implicaţi în diverse proiecte iniţiate de noi sau de alte persoane din afara şcolii. Sprijinirea procesului de învăţământ În plus, dispunem de spaţii şipersonal specializat de înaltă calificare pentru susţinerea dezvoltării elevilor, asigurarea stării lorde sănătate şi sprijinirea lor în efortul şcolar.Consiliere şi orientare şcolară Logopedie
 7. 7. Asistenţă medicalăÎnvăţământul postliceal Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” are Şcoală Postliceală Sanitară. În prezent,şcolarizăm pe următoarele specializări: Asistent medical generalist: 7 clase/194 elevi; Asistent medical de farmacie: 4 clase/126 elevi. Susţinerea învăţământului sanitar o realizăm cu trei săli de demonstraţie şi prin contractepentru efectuarea practicii specifice cu marile unităţi medicale ale municipiului Râmnicu Vâlcea:Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul nr. 2 Vâlcea, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie.Biblioteca Biblioteca Grupului Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” pune la dispoziţia elevilor şiprofesorilor 15400 de volume.
 8. 8. Alte resurse Unitatea şcolară mai dispune de un teren de sport în aer liber şi o clădire tip internat.Personalul didactic Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” are o echipă managerială formată din: În imagini apar doar câţiva profesori titulari ai Grupului Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul”. Întotalitate, 51 de cadre didactice predau în unitatea noastră de învăţământ, din care 35 titulari pepost şi 6 detaşaţi. Toate aceste cadre didactice au un înalt nivel de calificare, după cum urmează: 24 au gradul didactic I, 10 gradul didactic II şi 13 definitivatul; 5 cadre didactice au absolvit a doua instituţie de învăţământ superior, 6 au studii postuniversitare şi 11 au masterate în domeniul specializării sau/şi în domeniul educaţiei;
 9. 9. Numai anul trecut, cadrele didactice au participat la peste 60 de activităţi metodice, la 9simpozioane ştiinţifice şi la 180 de cursuri de formare continuă şi perfecţionare.
 10. 10. Personalităţi Mulţi absolvenţi ai liceului au devenit studenţi ai Facultăţii de Medicină, Filozofie,Geografie, Biologie, Matematică, Fizică - Chimie. De-a lungul celor 50 de ani de existenţă, Şcoala sanitară a pregătit peste 5000 de cadremedicale care în prezent lucrează în ţară, ca Italia, Canada, Statele Unite, Germania, Franţa, etc. La examenul de admitere la Facultatea de Medicină s-a susţinut examen şi la fizică. Sepoate afirma că aceşti medici, foşti elevi ai liceului nostru sunt forte bine pregătiţi, ocupândposturi în spitale şi clinici din Bucureşti, Craiova, Timişoara, dar şi din străinătate. Mulţi foşti elevis-au remarcat în domeniul filozofiei, ocupând catedre universitare, alţii în domeniul ziaristicii. Dintre elevii care au frecventat cursurile Liceului Sanitar şi s-au remarcat în activitateamintesc: Botea Violeta, doctor în SUA, unde a fost şefa rezidenţilor de la Chicago, PetrescuAmalia, doctor, Florescu Diana, fizician, Copoeru Ion, profesor universitar doctor de filozofie laUniversitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Panait Gheorghiţa, doctor, Cluj, Mihai Ion şi Nicu Marindoctori Braşov, Iana Gheorghe, directorul Spitalului Universitar, Ionescu Gheorghiţa, medic,Grecia, Marinescu Adrian, om de afaceri Canada, Dobrişan Elena, medic Siria, Popescu Gabriela,medic, Germania, Coţofană Roşca Dan, medic, profesor universitar, Bucureşti, Roşca CoţofanăMihai, medic ORL, Bucureşti şi foarte mulţi alţii. Dintre profesorii şi medicii care au predat la liceul nostru amintesc: Dumitraşcu Elena,profesor de fizică, Arnăutu Elena, profesor de chimie, Petrovici Marcela, profesor de fizică, dr.Ristescu Gheorghe, medic ginecolog, dr. Radu Virgil, medic interne, Matei Victoria, profesorbiologie, Oane Sorin, profesor doctor la Colegiul Lahovary, Albu Gheorghe, profesor ştiinţe sociale,Valentin Stan, profesor universitar doctor la Facultatea de istorie, Ionescu Aurel, medicdermatolog şi alţi profesori şi medici foarte buni din perioada 1953-1989. Cu ocazia susţinerii gradelor didactice şi a organizării olimpiadelor de fizică, în şcoalanoastră au venit profesori de prestigiu ai ţării: prof. dr. Oliviu Gherman, fost preşedinte alSenatului României, prof. dr. Uliu Florea, Prof. Sorin Trocaru, inspector de fizică la MinisterulEducaţiei, profesori de fizică, chimie, matematică, limba română care au venit în liceul nostru cuocazia cercurilor pedagogice sau a inspecţiilor speciale de grade didactice şi alte personalităţi.Realizat deProf. Marin-Badea Laurenţiu

×