Your SlideShare is downloading. ×
T5 ràtios financeres
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

T5 ràtios financeres

3,926
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,926
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera T5 BLOC 1 Laura Tugues i Boliart
 • 2. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Objectius generals d’una empresa normalment són:
   • Supervivència al mercat
   • Creixement de la seva capacitat econòmica
   • Màxim benefici
   • Màxima rendibilitat de les inversions
   • Màxima solvència
 • 3. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Tasques del procés comptable:
   • Registre comptable
   • Verificació de la informació recollida
   • Anàlisi i interpretació de la informació
  És el que estudiarem
 • 4. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Estudi dels estats comptables
  • Ens dedicarem a estudiar:
   • El balanç
   • El compte de pèrdues i guanys
  • A qui li interessa?
   • Als propietaris de l’empresa
   • Als administradors
   • Als inversors potencials
   • Als creditors de l’empresa
   • Altres
 • 5. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Etapes en l’estudi d’estats comptables:
  • Manipulació de la informació
  • Anàlisi de les dades
  • Interpretació i comparació
  • Previsió i proposta
 • 6. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Tècniques i procediments d’anàlisi comptable
   • Les tècniques d’anàlisi del balanç poden ser:
    • Estàtiques: sense comparacions
    • Dinàmiques: ho comparem amb altres anys
   • Abans de fer anàlisis hem de tenir en compte:
    • Variacions de preus
    • Incidència de les variacions estacionals
    • Diferències sectorials
 • 7. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
   • Percentatges per comparar l’evolució de dos exercicis econòmics
  Actiu Any n % Any n+1 % Immobilitzat 9390 68,3 11800 69 Existències 800 5,8 925 5,4 Realitzable 600 4,4 675 3,9 Disponible 2965 21,5 3700 21,7 13755 100 17100 100
 • 8. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
   • Percentatges per comparar l’evolució de dos exercicis econòmics
  PN i PASSIU Any n % Any n+1 % Recursos propis 8437 61,3 10000 58,5 Passiu no corrent (Exigible ll/t) 3000 21,8 4200 24,6 Passiu corrent (Exigible a c/t) 2318 16,9 2900 17 13755 100 17100 100
 • 9.
   • Variacions absolutes i relatives
  5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables Imports (€) Variacions absolutes relatives Actiu Any n Any n+1 € % Immobilitzat Existències Realitzable Disponible 9390 800 600 2965 11800 925 675 3700 2410 125 75 735 25,7 15,6 12,5 24,8 PATRIMONI NET I PASSIU Any n Any n+1 € % Patrimoni net Passiu no corrent Passiu corrent 8437 3000 2318 10000 4200 2900 1563 1200 582 18,5 40 25,1 13755 17100 3345 24,3
 • 10. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Representació gràfica del balanç per grups patrimonials
  Immobilitzat 68,3% Existències 5,8% Realitzable 4,4 % Disponible 21,5% Patrimoni net 61,3% Passiu no corrent 21,8 % Passiu corent 21,5%
 • 11. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Les ràtios
   • Una ràtio és la divisió entre dues magnituds econòmiques.
   • Serveixen per comparar:
    • Amb altres empreses
    • Amb altres anys
    • Són dades relatives, no absolutes!
    • Ex: Ràtio de liquiditat:
 • 12. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
  • Tipus d’anàlisi d’estats comptables
   • L’anàlisi patrimonial. Estudia:
    • l’estructura de l’actiu ( estructura econòmica)
    • l’estructura del passiu i patrimoni net ( estructura financera)
    • Les relacions entre masses patrimonials
    • L’equilibri financer de les inversions
    • Equilibri patrimonial: Actiu=Passiu +PN
 • 13.
   • L’anàlisi financera : capacitat de l’empresa a pagar els seus deutes a curt i a llarg termini.
   • Equilibri financer: Observar si pot pagar o no el que deu
   • L’anàlisi econòmica : estudi del resultat de l’empresa a partir del compte de pèrdues i guanys.
   • Equilibri econòmic: que el benefici sigui conseqüent amb les inversions
  5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
 • 14. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • Es tracta d’analitzar el balanç degudament simplificat.
  ESTRUCTURA ECONÒMICA ESTRUCTURA FINANCERA CORRELACIONS PATRIMONIALS INVERSIONS RECURSOS FINANCERS ACTIU PN i PASSIU Actiu no corrent Patrimoni net Actiu corrent Passiu no corrent Passiu corrent
 • 15. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • El fons de maniobra
  • FM = AC-PC
  • FM = (PN+PnC)-AnC
  Patrimoni net Passiu no corrent Passiu corrent Actiu no corrent Actiu corrent
 • 16.
   • Fons de maniobra positiu
  5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial AnC AC PC PN i PnC
 • 17.
  • El fons de maniobra:
  • FM= AC-PC>0
  • FM = (PN+PnC)- AnC>0
   • El fons de maniobra positiu dóna marge operatiu a l’empresa, ja que amb l’actiu corrent pot liquidar tot el passiu corrent (exigible a c/t)
   • Representa la part de recursos permanents que financen aquelles partides d’actiu corrent que tenen una permanència a ll/t.
  5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 • 18. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • És l’actiu corrent necessari per mantenir el ritme de l’activitat de l’empresa
  • FM = AC-PC
  • És la quantitat de recursos permanents que l’empresa ha de destinar perquè la seva activitat assoleixi l’estabilitat de funcionament.
  • FM = (PN+PnC)-AnC
 • 19.
  • Per a que hi hagi equilibri patrimonial, s’ha de complir:
   • Els recursos financers a llarg termini s’han d’utilitzar per a les inversions a llarg termini i per a una part de l’actiu corrent.
   • Els recursos financers a curt termini han de finançar una part de les inversions a curt termini.
  5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 • 20. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 • 21. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • Components del fons de maniobra:
   • L’estoc de seguretat del saldo d’existències
   • Crèdit mínim mitjà, inversió permanent dins de corrent.
   • Saldos dels bancs que ens permeten una liquiditat immediata
   • Fons maniobra: Part dels recursos permanents que finança les inversions permanents de l’actiu corrent
 • 22. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • Fons de maniobra negatiu
  AnC AC PN i PnC PC
 • 23. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • FM=AC-PC <0
  • FM=(PN+PnC)-AnC<0
  • Una part de les inversions a llarg termini estan finançades amb exigible a curt termini ( passiu corrent).
  • PROBLEMA: dificultat per pagar deutes, possibilitat de SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS!
 • 24. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • Hi ha empreses que treballen amb un fons de maniobra molt petit o negatiu.
  • Els supermercats :
   • paguen als proveïdors a 60 dies
   • cobren al comptat
  • Es financen amb el passiu corrent.
 • 25. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • Una altra manera de definir fons de maniobra:
  • Conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se finançar durant el període comprés entre el moment en què es paga als proveïdors i el moment en què es cobra al client.
  COMPRES VENDES PRODUCCIÓ
 • 26. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 • 27. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
  • Situacions patrimonials
   • Estabilitat financera total
    • Tot l’actiu està finançat pels recursos propis.
    • No hi ha passiu és zero.
    • AnC+AC = Recursos Propis
    • El FM = AC>0 És excessiu.
    • Es dóna quan l’empresa inicia la seva activitat
 • 28. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
   • Estabilitat financera normal
    • El PN +PnC financen l’actiu no corrent i el fons de maniobra .
    • FM=AC-PC>0
    • AC>PC
    • FM>0
    • La dimensió del fons de maniobra depèn: - de l’activitat de l’empresa
    • - dels terminis de pagament i cobrament
 • 29. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
   • Situació de suspensió de pagaments
   • També se’n pot dir concurs de creditors.
   • Desequilibri financer a curt termini
   • FM = AC- PC<0 perquè AC<PC
   • Aleshores FM<0
 • 30. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
   • Desequilibri financer a llarg termini
   • No hi ha recursos propis PN = 0
    • Situació d’inestabilitat
   • Problemes de solvència
    • Si es liquida tot l’actiu es poden pagar els deutes.
 • 31. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
   • Situació de fallida
    • L’empresa està totalment descapitalitzada
    • Si ens venem tot l’actiu no podem pagar els deutes.
    • PASSIU > ACTIU
    • Mesures per resoldre la situació:
    • Augment de capital
    • Renegociar el deute
    • Revisar l’activitat de l’empresa
 • 32. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Finançament, endeutament i exigibilitat dels deutes
  • Fins ara hem dividit les fonts de finançament en dos grups:
   • Patrimoni net i passiu no corrent
   • Passiu corrent
 • 33.
  • Les podem dividir en dos grups diferents:
   • Finançament intern
    • Reserves
    • Amortitzacions
    • Provisions
   • Finançament extern
    • Capital
    • Exigible
  5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
 • 34.
  • Objectius de l’anàlisi financera :
  • Estudiar la liquiditat i la solvència de l’empresa i comprovar que són suficients per pagar els deutes.
  • Liquiditat : capacitat que té l’empresa per convertir les seves inversions (actiu) en mitjans de pagament totalment líquids (caixa o bancs).
  • Solvència: capacitat que té l’empresa per pagar els deutes amb la garantia de les seves inversions.
  5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
 • 35.
  • Si no hi ha endeutament no hi ha mai problemes de liquiditat i solvència
  • Un cert grau d’endeutament permet disposar de més recursos financers
  • Si hi ha endeutament:
  5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Obligació de pagar Cost financer Els conceptes de liquiditat i de solvència prenen rellevància
 • 36.
   • Ràtio: és la relació entre dues magnituds que tenen una certa relació, la qual cosa permet fer una comparació explicativa.
   • Han d’anar acompanyades d’altres indicadors per poder fer interpretacions.
   • Les ratios financeres permeten analitzar la capacitat de l’empresa per liquidar els deutes de manera solvent i en els terminis fixats.
  5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
 • 37. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Principals Ràtios financeres:
  • Ràtio de tresoreria
  • També en podem dir de solvència immediata o àcid-test .
  • Indica la capacitat de l’empresa a liquidar els deutes a curt termini sense risc de suspensió de pagaments.
 • 38. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Valors òptims: A prop d’ 1 (0,8-1,2) Si T<1 risc manifest de suspensió de pagaments Si T>>1 hi ha un excés de liquiditat. Actius sense rendiments
 • 39. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Ràtio de liquiditat:
  • Es compara l’actiu corrent amb el passiu corrent. Mostra la liquiditat de l’empresa però d’una forma no tant immediata.
  • Valors òptims han de ser superiors a 1 i propers a 2 (1,5-1,8)
 • 40. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Ràtio de Solvència (garantia)
   • Representa la capacitat total de l’empresa per afrontar els seus deutes.
   • Valors òptims: superior a 1 i proper a 2 (1,7-2)
   • Si el valor és inferior a 1 hi ha un risc manifest de fallida
 • 41. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Ràtio de disponibilitat
  • Representa la part dels deutes que es poden liquidar amb els comptes de tresoreria.
  • Part del deute que es podria pagar immediatament.
  • Valors òptims: propers a 0,3 i 0,4
  • Si és molt més gran l’empresa tindrà actius poc rendibles
  • Si és molt més petita l’empresa tindrà dificultat de pagaments
 • 42. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Ràtio d’estructura del deute
  • La proporció del total dels deutes que són exigibles a curt termini.
  • No hi ha un valor òptim (0,2-0,5)
  • Quan més petita millor perquè el deute l’haurem de tornar a més llarg termini i l’empresa tindrà més marge operatiu.
 • 43. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • Ràtio d’endeutament
  Ens dóna idea de si l’empresa depèn molt dels recursos externs o si té capacitat per endeutar-se encara més. El valor òptim se situa entre el 0,4 i el 0,6 Si és superior a 0,6 indica que el volum de deutes és excessiu i l’empresa s’està descapitalitzant.
 • 44. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • La tresoreria i el flux de caixa (cash-flow)
  • TRESORERIA = DISPONIBLE
   • Ha de ser prou gran per complir amb les previsions dels deutes i a més a més, ha de cobrir els imprevistos o pagaments poc importants
   • Un excés implica mantenir actius improductius i per tant la rendibilitat global de l’empresa serà baixa.
 • 45. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
  • El flux de caixa
  • Capacitat de l’empresa per generar recursos que es destinen a finançar les necessitats de la seva activitat
  • 2 Tipus:
  • Flux de caixa financer:
  • COBRAMENTS – PAGAMENTS
  • (Ingressos – Despeses)
  • Flux de caixa econòmic:
  • BENEFICIS+ AMORTITZACIONS
 • 46. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Ingressos Despeses Amortitzacions Benefici Flux de caixa Capacitat d’autofinançament