T12 el màrqueting i els seus elements

5,670
-1

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,670
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T12 el màrqueting i els seus elements

 1. 1. EL MÀRQUETING I ELS SEUS ELEMENTS
 2. 2. 12.1 El màrqueting <ul><li>Què és el màrqueting? </li></ul><ul><li>Conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa encaminades a satisfer les necessitats i desitjos del consumidor per tal d’aconseguir un benefici </li></ul>
 3. 3. 12.1 El màrqueting <ul><ul><li>Conjunt de tècniques de contingut diferent </li></ul></ul><ul><ul><li>El màrqueting “ajuda” a la gent a conscienciar-se que té unes necessitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’objectiu del màrqueting és aconseguir consumidors. </li></ul></ul>
 4. 4. 12.1 El màrqueting <ul><li>Importància del màrqueting </li></ul><ul><ul><li>Un producte es ven si a radera té una bona política de màrqueting </li></ul></ul><ul><ul><li>Les empreses orienten al consumidor a crear noves necessitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha molts productes semblants al mercat, per tant s’ha d’estudiar com, quan i on el vol el consumidor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha una relació directa entre desenvolupament socioeconòmic i desenvolupament de màrqueting- </li></ul></ul>
 5. 5. 12.1 El màrqueting <ul><li>Els elements del màrqueting </li></ul><ul><li>Marqueting total = marqueting mix = </li></ul><ul><li>Producte +Preu+Promoció + Distribució </li></ul><ul><li>Són el conjunt de tècniques o elements sobre els quals pot actuar una empresa de manera planificada i coherent per satisfer les necessitats dels consumidors i aconseguir un benefici mutu, </li></ul>
 6. 6. 12.1 El màrqueting Màrqueting Producte Preu Promoció distribució Consumidor
 7. 7. 12.2 El producte <ul><li>Objecte a través del qual l’empresa pot influir en el mercat. </li></ul><ul><li>Tot allò que es desitja comprar </li></ul><ul><li>Producte: unitat o conjunt de béns o serveis que tenen un elevat grau de substitució </li></ul><ul><li>Producte diferenciat : conjunt de béns que són el resultat de variar un o més atributs del producte, de manera que el consumidor el veu diferent. </li></ul>
 8. 8. 12.2 El producte <ul><li>Les empreses intenten crear un monopoli del seu producte atorgant-li atributs característics per diferenciar-ho. </li></ul><ul><li>Innovació: Quan es llança al mercat un producte nou que té unes característiques que són atractives per als consumidors </li></ul>
 9. 9. 12.2 El producte <ul><li>Tipus de productes </li></ul><ul><ul><li>Productes de consum. Aquells que satisfan les necessitats dels particulars. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productes fungibles . Ex llet i el cafè </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productes de consum durador. La rentadora. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Productes industrials . Ex farina per les cases és un producte de consum en canvi, la que compra el pastisser és industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Els serveis : productes immaterials i intangibles </li></ul></ul>
 10. 10. 12.2 El producte <ul><li>Cartera de productes </li></ul><ul><li>També se’n pot dir gamma de productes, la totalitat d’articles que una empresa pot oferir al consumidor. </li></ul><ul><li>Aquells articles amb característiques homogénies s’anomena línia de productes. </li></ul><ul><li>Ex: Danone </li></ul>
 11. 11. 12.2 El producte <ul><li>Cicle de vida d’un producte </li></ul><ul><li>Les etapes de la vida d’un producte: </li></ul><ul><ul><li>Etapa d’introducció o llançament. Vendes baixes creixement lent </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa de creixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa de maduresa. S’estavilitza la velocitat de creixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa de declinació o saturació </li></ul></ul>
 12. 12. 12.2 El producte vendes temps introducció creixement maduresa declinació Ingressos per vendes Beneficis introducció creixement maduresa declinació temps vendes
 13. 13. 12.2 El producte <ul><li>L’envàs </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>Abans de la compra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificació fàcil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Associació del continent i el contingut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atractiu impactant </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Després de la compra: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil d’obrir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comoditat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilitat de transport i emmagatzematge </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 12.2 El producte <ul><li>La marca </li></ul><ul><li>Formada per: </li></ul><ul><li>Nom : és el que es pronuncia </li></ul><ul><li>Logotip : imatge que s’utilitza per identificar un producte </li></ul><ul><li>Ha d’estar legalment protegida </li></ul><ul><li>Aporta seguretat als consumidors </li></ul><ul><li>Instrument comercial, identifica el producte amb el fabricant (Paper Albal) </li></ul>
 15. 15. 12.2 El producte <ul><li>Amb relació a la marca es poden aplicar diverses estratègies: </li></ul><ul><ul><li>Estratègia de marca única. Marca paraigua. Amb el mateix nom tots els productes de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avantatges: reducció costos promocionals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inconvenients: el fracàs d’algun producte afecta al prestigi de tota l’empresa. Ex Pastas Gallo, Sony </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de marques múltiples </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de marques individuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de marca per línia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de segones marques (rentadores) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de marques de distribuïdor. Marques blanques </li></ul></ul>
 16. 16. 12.3 El preu <ul><li>Quantitat de diners que el comprador d’un determinat producte o servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisició </li></ul><ul><li>Fixació de preus basada en la demanda </li></ul><ul><li>Per a un bé normal, com més elevat és el preu, menor és la demanda. </li></ul>
 17. 17. 12.3 El preu <ul><li>Corba de demanda </li></ul>Preu Quantitat de la demanda La demanda pot ser: Elàstica: quan la quantitat demandada varia en més proporció que el preu Inelàstica: quan no varia amb el preu. Ex: gasoil
 18. 18. 12.3 El preu <ul><li>En bens de prestigi: </li></ul>preu vendes
 19. 19. 12.3 El preu <ul><li>Fixació de preus basada en els costos </li></ul><ul><li>Consisteix a afegir un marge de benefici al cost del producte </li></ul><ul><li>Fixació de preus basada en la competència </li></ul><ul><ul><li>Fixar uns preus semblants al de la competència </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixar un preu per sota de la competència </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixar un preu per sobre de la competència </li></ul></ul>
 20. 20. 12.3 El preu <ul><li>Si en un sector hi ha una empresa líder que comercialitza un producte i després hi ha altres empreses petites: </li></ul><ul><ul><li>Les petites poden seguir a la líder </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar preus independentment, que pot provocar una guerra de preus que pot ser perjudicial </li></ul></ul>
 21. 21. 12.3 El preu <ul><li>Estratègia de preus </li></ul><ul><li>En el moment de llançar un producte nou al mercat: </li></ul><ul><ul><li>Estratègia de preus màxims. Preu molt alt i dirigit a un sector d’èlit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de preus de penetració . Al revés </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia en funció de la vida del producte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Començar amb preus molt baixos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En la fase de creixement incrementar preus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En la fase de maduresa, fer descomptes i promocions per fidelitzar clients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En la fase de saturació abaixar els preus </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 12.3 El preu <ul><ul><li>Estratègia de preus psicològics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu acostumat o habitual . Productes de consum freqüent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu de prestigi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu arrodonit (9,99 €) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu segons el valor percebut . Valor que assigna el consumidor a un producte amb relació a la satisfacció que li proporciona. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu de referència </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 12.4 La promoció <ul><li>Conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a finalitat comunicar les característiques del producte i resaltar-ne els atributs per potenciar en els clients el desig de comprar-lo </li></ul>
 24. 24. 12.4 La promoció <ul><li>Instruments de promoció </li></ul><ul><ul><li>La publicitat : acció de transmetre un missatge utilitzant un mitjà de comunicació de masses, pagat per una determinada empresa amb la intenció d’influir sobre el comportament del consumidor </li></ul></ul>
 25. 25. 12.4 La promoció <ul><li>Objectius bàsics de la publicitat: </li></ul><ul><ul><li>Cridar l’atenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobar un desig </li></ul></ul><ul><ul><li>Aconseguir una actuació </li></ul></ul><ul><li>Els principis de la publicitat són: </li></ul><ul><ul><li>Senzillesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Originalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Repetició </li></ul></ul><ul><ul><li>Oportunitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinceritat </li></ul></ul>
 26. 26. 12.4 La promoció <ul><li>Els mitjans de publicitat que més s’utilitzen són: </li></ul><ul><ul><li>La televisió </li></ul></ul><ul><ul><li>La radio </li></ul></ul><ul><ul><li>La premsa i altres revistes </li></ul></ul><ul><ul><li>La publicitat exterior. Tanques, rètols lluminosos </li></ul></ul>
 27. 27. 12.4 La promoció <ul><ul><li>La promoció, pròpiament, de les vendes. </li></ul></ul><ul><ul><li>És el conjunt d’activitats que fa l’empresa amb l’objectiu d’incrementar les vendes del producte durant un període curt de temps. Ex: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rebaixes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regals que acompanyen al producte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oferir més quantitat al mateix preu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demostració de les característiques en el punt de venda </li></ul></ul></ul>
 28. 28. 12.4 La promoció <ul><ul><li>La venda personal : suposa una relació directa entre venedor i client </li></ul></ul><ul><ul><li>Les relacions públiques: intenten potenciar les relacions que l’empresa manté amb altres agents socials, ja siguin exteriors (mitjans de comunicació, sindicats, proveïdors, clients, administració), ja siguin interns (treballadors, accionistes) </li></ul></ul>
 29. 29. 12.4 La promoció <ul><li>A l’empresa li interessa vendre una imatge en diversos moments: </li></ul><ul><ul><ul><li>Quan l’empresa és desconeguda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan s’ha desprestigiat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per canviar la imatge del consumidor. Ex: si canviem de productes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per mantenir la bona imatge </li></ul></ul></ul>
 30. 30. 12.5 La distribució <ul><li>La política de distribució és la que permet que un producte es trobi en el lloc i en el moment adequat, per poder passar a mans del consumidor. </li></ul><ul><li>La distribució crea utilitat de lloc i de temps. </li></ul>
 31. 31. 12.5 La distribució <ul><li>Funcions de la distribució </li></ul><ul><ul><li>El transport . S’ha de tenir en compte la mida del lot i la freqüència de transport. </li></ul></ul><ul><ul><li>En aquesta decisió hi influeix el tipus de producte i el seu preu . Ex: si el preu del producte és baix, transport en grans quantitats perquè el preu del transport no tingui gaire incidència en el preu total. </li></ul></ul>
 32. 32. 12.5 La distribució <ul><ul><li>L'emmagatzematge. Des de que el producte està acabat fins que arriba al consumidor, passa per diferents magatzems. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els magatzems impliquen un cost. Hi ha d’haver una bona gestió dels estocs </li></ul></ul>

×