• Save
La funció comercial i l’anàlisi de mercat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

La funció comercial i l’anàlisi de mercat

on

 • 5,440 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,440
Views on SlideShare
4,183
Embed Views
1,257

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

11 Embeds 1,257

http://phobos.xtec.cat 626
http://geografiabatx.blogspot.com.es 401
http://www.geografiabatx.blogspot.com.es 92
http://geografiabatx.blogspot.com 38
http://www.insvilablareix.net 27
http://agora.educat1x1.cat 23
http://agora.xtec.cat 20
http://www.slideshare.net 12
http://www.geografiabatx.blogspot.com 11
http://www.blogger.com 6
http://www.google.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  La funció comercial i l’anàlisi de mercat La funció comercial i l’anàlisi de mercat Presentation Transcript

  • LA FUNCIÓ COMERCIAL I L’ANÀLISI DE MERCAT Laura Tugues i Boliart
  • 11.1 EL DEPARTAMENT COMERCIAL
   • Conjunt d’activitats necessàries per fer arribar als consumidors els béns o serveis produïts a l’empresa.
   • Funcions:
    • Anàlisi de mercats . Proporciona informació que permet a l’empresa fixar la seva política
    • Màrqueting. Dissenya la política comercial de l’empresa.
    • Vendes. Organitza la venda directa i la relació amb els canals de distribució.
  • 11.1 EL DEPARTAMENT COMERCIAL
   • Relació amb altres departaments de l’empresa
    • Relació amb el departament de producció .
   Producte acabat: - Qualitat - Quantitat - Moment determinat Departament comercial
  • 11.1 EL DEPARTAMENT COMERCIAL
    • Relació amb el departament financer : les necessitats de finançament del departament comercial han d’estar aprovades pel departament financer.
    • Relació amb el departament de recursos humans: les funcions principals són seleccionar treballadors, contractar-los, formar-los, elaborar nòmines i assegurances socials etc. Això ho fan també dels treballadors del departament comercial
  • 11.2 EL MERCAT
   • Conjunt d’activitats de compra i venda d’un producte dutes a termes per dos subjectes econòmics:
   • - Venedor (oferent)
   • - Comprador (demandant)
   Venedor PRODUCTE Comprador
  • 11.2 EL MERCAT
   • Tipus de mercats
    • Competència perfecta.
     • Homogeneïtat del producte
     • Gran nombre d’oferents i demandants
     • Coneixement total del mercat
     • Llibertat d’entrada i sortida del mercat
    • Competència imperfecta . Quan no es compleix alguna de les característiques anteriors.
     • Monopoli. Només hi ha un venedor i molts compradors, té capacitat per determinar el preu i decidir la quantitat que en vol produir
     • Oligopoli: és quan hi ha pocs venedors i molts compradors. La política comercial de qualsevol de les empreses competidores influeix en la resta. Ex: mòbils
     • Competència monopolística : Molts compradors i venedors d’un producte que no és homogeni. Les empreses intenten diferenciar el seu producte.
  • 11.2 EL MERCAT
   • Demanda total i demanda d’empresa
    • Demanda total: Quantitat total de compres que es fan d’un producte en un període determinat
    • Demanda d’empresa: La quantitat de compres d’un producte a una determinada empresa.
   • Quota de mercat
  • 11.3 L’ESTUDI DE MERCAT
   • Consisteix a recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l’entorn general, la competència i el consumidor.
   • Fases de l’estudi de mercat
   • Definició de l’objectiu de la investigació
   • Disseny del model d’investigació
    • Informació interna de l’empresa
    • Dades estadístiques oficial publicades
    • Investigacions realitzades a fora de l’empresa
   • Recollida de dades
    • Dades primàries
    • Dades secundàries
  • 11.3 L’ESTUDI DE MERCAT
   • Classificació i estructuració de les dades
   • Anàlisi i interpretació de les dades
   • Presentació dels resultats
    • Anàlisi del problema
    • Anàlisi de la metodologia que s’ha utilitzat
    • Resultats tècnics
    • Conclusions en les quals s’estableixin les recomanacions i conseqüències que s’extreuen de la investigació.
  • 11.3 L’ESTUDI DE MERCAT
   • Tècniques de recollida de dades primàries
    • L’enquesta
     • Consisteix a presentar a una persona o grup de persones una sèrie de preguntes perquè les responguin.
     • Es recullen les dades d’una part representativa de la població que s’anomena mostra
     • Tipus d’enquestes:
     • Entrevista personal
     • Enquesta per correu
     • Enquesta telefònica
     • Enquestes per correu electrònic i web
  • 11.3 L‘ESTUDI DE MERCAT
    • Observació
    • Consisteix a contemplar la conducta dels consumidors i treure’n conclusions.
    • L’observació pot ser directa o a través de vídeo
    • Experimentació
    • Consisteix en provocar la conducta del consumidor per estudiar les seves reaccions.
   • Anàlisi de l’entorn general
   • S’ha d’analitzar la realitat que envolta l’empresa.
    • Entorn legal . L’empresa ha de conèixer les lleis que regulin la seva activitat econòmica
    • Entorn tecnològic . L’empresa ha d’estar al dia de les millores tecnològiques
  • 11.3 L‘ESTUDI DE MERCAT
    • Entorn social. Conèixer els canvis que es produeixen en el consumidors: renda, modes, consums
    • Entorn econòmic. L’economia d’un país pateix diferents fluctuacions: crisi, perspectives econòmiques
   • Anàlisi de la competència
    • Competència: conjunt d’empreses que fabriquen o comercialitzen, en un mateix mercat, producte o servei.
    • Passos a seguir per estudiar la competència:
    • 1. Localització dels consumidors
    • 2. Recerca de la informació necessària: quota de mercat, preu, proveïdors, etc
    • 3. Comparació de la situació de la competència respecte de l’empresa
  • 11.3 L‘ESTUDI DE MERCAT
   • Anàlisi del consumidor
   • S’ha de conèixer:
   • - les necessitats
   • - els desitjos
   • - preferències
   • - estils de vida
    • Hàbits de compra
     • Qui compra?
     • On compra?
     • Per què compra?
     • Quan compra?
     • Què compra?
  • 11.3 L‘ESTUDI DE MERCAT
    • Comportament del consumidor
    • Factors que condicionen el comportament dels consumidors:
     • Manera de ser pròpia i basada en l’experiència
     • Cerca de l’aprovació dels altres, amb el reconeixement millora l’autoestima i se sent més satisfet amb la seva personalitat
     • Necessitat de seguretat que el fa ser conservador i caut
     • Conviccions pròpies basades en la cultura i l’entorn social
     • Fidelitat a la marca: sobretot en productes de consums freqüents
     • El consumidor intenta imitar el comportament d’altres persones amb les quals intenta identificar-se. Això és la moda
  • 11.3 L‘ESTUDI DE MERCAT
    • Classificació del client segons la seva capacitat de decisió
    • De vegades pot ser la mateixa persona, i de vegades, persones diferents:
     • El prescriptor : professional que recomana el producte
     • El comprador: és la persona que adquireix el producte
     • El consumidor : és qui finalment satisfà una necessitat amb el producte.
  • 11.4 LA SEGMENTACIÓ DE MERCATS
   • Segmentació de mercats: La divisió de clients segons necessitats homogènies.
    • Criteris de segmentació
     • 3 criteris de segmentació:
     • criteris sociodemogràfics: sexe, edat, l’hàbitat, nivell d’estudis, posició a la llar.
     • criteris socioeconòmics: nivell d’ingressos, classe social
     • criteris psicogràfics: la personalitat, l’estil de vida i els sistema de valors