La direcció de la producció

 • 2,993 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,993
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LA DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ
 • 2. 8.4 La qualitat a l’empresa La qualitat és el conjunt de característiques i especificacions tècniques que defineixen un producte.
 • 3. 8.1 La direcció de la producció Producció: obtenció de béns o serveis a partir de la combinació d’una sèrie de factors productius, segons una tecnologia específica.  Funció de producció: objectius i elements és la funció productora o transformadora de béns, serveis o productes dins l’empresa
 • 4. 8.1 La direcció de la producció Objectiu: -organització -Gestió De les operacions de transformació de -Control Factors Procés de Productes productius producció Màxima eficiència productiva Direcció de la Factors determinants producció Capacitat productiva Gestió dels objectius Demanda del producte Planificació/programació Disseny del sistema productiu Control Entorn econòmic
 • 5. 8.1 La direcció de la producció  Factors limitadors  Capacitat productiva: Producció màxima que està en funció del número de màquines o la mà d’obra.  Demanda del producte: marca la quantitat de producte que ven l’empresa.  Disseny del sistema productiu: Estructura dels processos que integren el sistema productiu  Entorn econòmic: Situacions externes (Oportunitats i amenaces)
 • 6. 8.1 La direcció de la producció  La planificació de la producció Direcció de la producció sota criteris de: EFICÀCIA: Sistema de producció ha d’assolir els objectius pel que fa a la quantitat, qualitat, i terminis de realització EFICIÈNCIA: Màxim producte amb el mínim cost.
 • 7. 8.1 La direcció de la producció Fases de planificació:  Pla estratègic: previsió a llarg termini sobre objectius, capacitat productiva, inversions.  Previsió de vendes: Relació de vendes potencials  Pla magistral de producció:estructura de les necessitats de mà d’obra , ordenació de la producció  Programa de producció: ordenació de la producció a curt termini.
 • 8. 8.1 La direcció de la producció Sistemes de control:  Control operatiu de producció. Regulació de la programació per si s’ha d’adaptar a canvis  Control econòmic de la producció. Vigilància i estudi dels costos de la producció i de la seva desviació.
 • 9. 8.1 La direcció de la producció  La planificació de les necessitats materials: el sistema MRP (Planificació de les necessitats materials) Es determinen les necessitats i disponibilitats de matèries primeres per la producció. S’ha de conéixer la informació següent:  Programa de producció: què s’ha de produir i quan  Llistes de materials: components materials que formen el producte  Disponibilitats d’inventaris: existències de materials al magatzem  Ordres de compres pendents  Terminis : temps necessaris per aconseguir cada material
 • 10. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  Mètode PERT-CPM S’esquematitza la realització d’un projecte en diferents situacions i activitats És un moment en el temps, l’inici o el Situació final d’una activitat Activitat És una tasca o treball en unitats de temps.
 • 11. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció Abans d’iniciar la representació s’ha de considerar:  Cal definir les situacions i les activitats que suposen l’inici i el final del projecte  Hi ha d’haver un ordre de relació entre les activitats. S’ha de saber quines tenen que acabar per a que en puguin començar d’altres.  Les activitats han de ser independents entre elles.
 • 12. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció Activitat Descripció Durada(dies) Precedents Instal·lació de components interns A 2 - Modificar sostre i terra B 3 - Construir xemeneia C 2 A Instal·lar estructura D 4 B Instal·lar sistema de control E 2 C Instal·lar dispositiu de control F 5 D Inspecció i control G 2 E,F
 • 13. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  Temps early d’una situació (E). Temps mínim que es necessita per arribar a aquesta situació.  Temps last d’una situació (L). Temps màxim que es necessita per arribar a aquesta situació.  Temps total d’execució d’un projecte(T). El temps early o el temps last de la situació final que sempre són iguals.  Camí crític: és el camí més llarg entre la situació inicial i la situació final, i coincideix amb la durada mínima d’execució del projecte.
 • 14. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  graf PERT-CPM C 2 4 A 2 E G 2 2 1 6 7 B F 2 3 D 5 3 5 4
 • 15. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció E L E L 2 8 4 10 E L E L E L T C 0 0 2 4 12 12 14 14 14 A 2 E G 2 2 1 6 7 B F 2 3 D 5 3 5 4 3 3 7 7 E L E L
 • 16. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  Les gràfiques GANTT Activitats A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- Temps(dies) 2 3 4 6 7 12 14
 • 17. 8.3 Logística integral Aquella activitat de l’empresa que gestiona, planifica i controla els fluxos de materials i el seu emmagatzemament de manera eficient i eficaç amb l’objectiu final de satisfer les necessitats dels clients.
 • 18. 8.3 Logística integral Elements fonamentals:  Integració total de la planificació de tots els departaments, per ser molt eficaços i així conjuntar els fluxos d’informació  Crear vincles que relacionin l’empresa amb els clients i els proveïdors  Minimització dels costos de producció
 • 19. 8.3 Logística integral Es tracta de millorar la interrelació entre els diferents elements que formen el valor dels productes Compres Previsió Emmagatzematge Desenvolupament CLIENTde nous productes De I CLIENT Planificació Fabricació distribució vendes Aprovisio- nament
 • 20. 8.4 La qualitat a l’empresa La qualitat és el conjunt de característiques i especificacions tècniques que defineixen un producte. La qualitat d’un producte en una empresa:  Determina la competitivitat de l’empresa  Marca l’estructura de costos  Pot influir en la rendibilitat de les inversions
 • 21. 8.4 La qualitat a l’empresa Si volem produir un producte amb la qualitat justa primer què haurem de fer?  Adaptar i millorar màquines i instal·lacions Reenginyeria de processos Millora la qualitat del producte Millora la competitivitat de l’empresa
 • 22. 8.4 La qualitat a l’empresa Per una empresa és molt important invertir en :  Millora de la producció  Prevenció d’errades L’empresa ha d’arribar a un equilibri entre MANCA DE QUALITAT EXCÉS DE QUALITAT GESTIÓ DE LA QUALITAT
 • 23. 8.4 La qualitat a l’empresa Com es pot realitzar la gestió de qualitat?  Tècniques d’inspecció. Assegurar que s’obté la qualitat prevista  Control de processos. Dissenyar adequadament els sistemes de producció per evitar problemes  Gestió integral de la qualitat. Participació de totes les àrees en la qualitat del producte Qualitat total. S’intenta aconseguir la qualitat de l’organització en general
 • 24. 8.4 La qualitat a l’empresa  El sistema de gestió de qualitat Fases del procés d’implantació de la qualitat dins de l’empresa:  Identificar els elements rellevants que caracteritzen la qualitat d’un producte concret.  Assignar un sistema objectiu de mesurament de la qualitat  Determinar quina és la qualitat justa dels productes  Implantar sistemes de control de qualitat  Controlar i identificar les causes que provoquen una qualitat inadequada
 • 25. 8.4 La qualitat a l’empresa MÉS QUALITAT MÉS COSTOS MENYS QUALITAT COSTOS De manca de qualitat COSTOS DE QUALITAT < COSTOS DE MANCA DE QUALITAT
 • 26. 8.4 La qualitat a l’empresa Costos de qualtitat:  Costos de prevenció:  planificació de la qualitat  determinació dels costos de qualitat  costos de formació i motivació  Costos d’avaluació: Observació i anàlisi de les característiques que determinen la qualitat.  Costos d’errades:  costos interns deguts a la ressolució de problemes interns de qualitat.  Costos externs deguts a devolucions de clients
 • 27. 8.4 La qualitat a l’empresa  La certificació de la qualitat Per tal d’assegurar la qualitat dels productes, el sistema de qualitat de l’empresa ha d’estar regulat i reconegut. ISO (International Standard Organitation) AENOR (Associació Espanyola de Normalització)
 • 28. 8.5 La producció i el medi ambient  Externalitats i cost social de la producció L’activitat productiva genera uns costos no inclosos en l’estructura de l’empresa. S’anomenen costos externs o socials de la producció causats per externalitats negatives de la producció. Ex: contaminació d’un riu per part d’una empresa, és un cost extern que el paga tota la societat. Això ha de canviar i aquests costos els ha d’assumir l’empresa .
 • 29. 8.5 La producció i el medi ambient L’empresa i la protecció del medi ambient Hi ha un intercanvi entre MEDI AMBIENT i EMPRESA PROPORCIONA RECURSOS PREN ELS RECURSOS ASSIMILA RESIDUS I ELS TRANSFORMA És important que aquest intercanvi estigui regulat i promogui el sosteniment de l’activitat productiva i el manteniment dels recursos
 • 30. 8.5 La producció i el medi ambient És important que l’empresa integri de manera sistemàtica la gestió del medi ambient en la seva estratègia. Factors que impulsen la incorporació de la gestió medioambiental:  La normativa. Legislació cada vegada més restrictiva i responsabilitats civils, penals i administratives per l’incompliment de la normativa  La societat. Afecta a la imatge de l’empresa i per tant implica perjudicis econòmics  Economia. Pot ser una avantatge competitiu per l’empresa  Ètica empresarial
 • 31. 8.5 La producció i el medi ambient  La indústria del medi ambient: oportunitats empresarials El medi ambient i la seva protecció està de moda. L’empresa incorpora objectius medioambientals en la seva gestió per ser més competitiva ja que:  Eficiència productiva  Estalvi energètic i de matèries primeres  Bona imatge d’empresa i producte  Prestigi davant dels competidors  Millora de la posició de mercat  Major credibilitat social
 • 32. 8.5 La producció i el medi ambient Per una banda més compromisos mediambientals impliquen grans esforços en recursos, tècniques, investigació etc. Per una altra banda obra la porta a noves oportunitats de negoci. S’ha generat un mercat nou, amb noves activitats econòmiques que s’agrupem en dos vies:  Reducció de l’impacte ecològic:Equipaments que permeten el tractament i control de la contaminació.  Protecció del medi ambient: transformació del procés productiu. Canvi de les tecnologies per a que tinguin menys impacte ambiental