Your SlideShare is downloading. ×
Electrònica analògica
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Electrònica analògica

1,048
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,048
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ELECTRÒNICAANALÒGICATEMA 3
 • 2. 1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicacióFins ara hem estudiat electricitat:• Circuits elèctrics bàsics• Producció electricitat• Distribució d’electricitat• Màquines elèctriques
 • 3. 1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicacióL’electrònica és la part de la ciència i de latècnica que tracta de l’estudi dels electronsi de les seves aplicacions en el tractamenti la transmissió d’informació
 • 4. •Una mica d’històriaEn electrònica hi ha 3 etapes moltdiferenciades:• L’electrònica de les vàlvules termoiòniquesde buit.• L’electrònica dels transistors• L’electrònica dels circuits integrats1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicació
 • 5. 1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicació• L’electrònica de les vàlvules termoiòniquesde buit.L’origen de l’electrònica es situa a finals desegle XIXThomas A. Edison va descobrir l’efectetermoiònic:Quan sescalfa un material metàl·lic esproduïa una emissió d’electrons.
 • 6. 1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicacióVàlvules termoiòniques de buitJ. A. Fleming va construir el 1904, lavàlvula de buit amb la qual vadetectar senyals de radio.Semblants a les làmpadesd’incandescència.Fonamentades en l’emissió d’electronsd’un metall incandescent.
 • 7. 1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicacióVan afavorir nous descobriments:•La radio•La televisió•EL radar•EL primer ordinador
 • 8. 1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicacióENIAC. El primer ordinador de la història
 • 9. •L’electrònica dels transistorsEls díodes i transistors va representar un saltqualitatiu en l’electrònica.1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicacióDíode
 • 10. Avantatges:• Eren sòlids i robusts• més resistents als cops• Volum més reduït• Vida útil més llarga• Milloraven el tractament de la senyal1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicació
 • 11. • El circuit integrat (xip)Va permetre miniaturitzar els equipselectrònics. El 1971 l’empresa INTEL vafabricar el primer xip microprocessador.1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicació
 • 12. Tot això ha permès un desenvolupamentelevat:InformàticaRobòticaTelecomunicacionsTransportsElectromedicinaInvestigació científica i espacial.1. Introducció a l’electrònica.Camps d’aplicació
 • 13. 2. Corrent altern i correntcontinuHi ha dos tipus de corrent elèctric :• Corrent continuEl desplaçament dels electrons és sempre enel mateix sentitEl voltatge es manté constant en el tempsLa intensitat es manté constant en eltemps
 • 14. 2. Corrent altern i correntcontinu
 • 15. • Corrent alternÉs un corrent variableLes magnituds que el defineixen (voltatge iintensitat) canvien constantment de valor ide sentit.2. Corrent altern i correntcontinu
 • 16. Té molts avantatges pel que fa a:• Producció• Transport• Distribució• Utilització2. Corrent altern i correntcontinu
 • 17. • El més avantatjós de l’ús de CA és el transportde l’energia perquè permet minimitzar lespèrdues de la xarxa elèctrica.Pel transport s’ha de2. Corrent altern i correntcontinuVOLTATGE TRANSFORMADORSCORRENT ALTERN
 • 18. • El corrent altern que produeixen els generadorsa les centrals és de tipus sinusoïdal2. Corrent altern i correntcontinuA casa es fa servir el corrent altern deVoltatge : 230 V Freqüència: 50 hertzs
 • 19. Els paràmetres que defineixen el correntaltern són:• Cicle: Part del senyal que es va repetint enel temps• Període (T): Temps de durada d’un ciclecomplert2. Corrent altern i correntcontinu
 • 20. •2. Corrent altern i correntcontinu
 • 21. 2. Corrent altern i correntcontinuValor instantani (v, i) És el valor que pren elsenyal a cada instant de temps.La unitat de tensió és el volt, (V) ila d’intensitat és l’ampere (A).
 • 22. 2. Corrent altern i correntcontinu• Valor màxim (Vmàx, Imàx) En corrent altern és elvalor més gran del senyal dins un període.També s’anomena amplitud de senyal. Hi ha dosvalors màxims un de positiu( Vmàx) i un denegatiu (- Vmàx)
 • 23. 2. Corrent altern i correntcontinu•Valor eficaç ( Vef o simplement V)Equival al valor d’un corrent continuque produeix el mateix treball elèctricen un receptor.Ex: produiria la mateixa calor en unaestufa.MOLT I MOLT IMPORNTANT!
 • 24. •2. Corrent altern i correntcontinu
 • 25. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsEl conjunt d’elements que composenels circuits electrònics s’anomenencomponents electrònics.N’hi ha de dos classes:PASSIUSACTIUS
 • 26. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics•Components electrònics passiusNo són capaços per si sols, d’amplificarni de generar corrent elèctric.Ex: RESISTORSCONDENSADORSBOVINES
 • 27. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics•Components electrònics actiusSón capaços de generar, modificar iamplificar el valor del senyal elèctric.Ex:MATERIALSSEMICONDUCTORSDÍODESTRANSISTORSSILICI I GERMANI
 • 28. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics•Components electrònics passiusResistorsEs fan servir, sobretot, per limitar laintensitat del corrent elèctric en unpunt determinat del circuit.També s’utilitzen per dividir el valortotal de la tensió.
 • 29. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsEls resistors són componentspassius que ofereixen unadeterminada resistència al pas delcorrent elèctric.El seu valor es mesura en Ohms (Ω)
 • 30. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 31. Principals característiques dels resistors:• VALOR ÒHMIC• TOLERÀNCIA• POTÈNCIA que dissipa.Depèn de la calor que pot cedir sense que esfaci malbé.Com més potència, més gran sol ser.Valors usuals de potència són: 1/8 de watt, finsa 2 watts.3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 32. •Els resistors:• S’utilitzen per disminuir el corrent• Per protegir els receptors• Símil hidràulic: aixeta que tanca el pas del’aigua• Es mesuren en ohms (Ω)• Símbol :3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 33. Divisor de tensióVsCircuit amb resistor limitadord’intensitat3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 34. •3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsI
 • 35. •3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 36. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics• El potenciòmetre i reòstats són resistorsvariables que es poden graduar manualment.Serveixen per:• Variar el volum d’un aparell de música• Variar la intensitat de la llum d’una bombeta• La velocitat d’un motorPotenciòmetre Reòstat
 • 37. • Resistors no lineals:• Resistor LDR ( Light-Depending Resistor)Com més llum hi incideix, menorresistència.3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 38. • Resistor NTC (Negative TemperatureCoefficient Resistor). Quan augmenta latemperatura disminueix la resistència.Coeficient de temperatura negatiu.3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 39. • Resistor PTC (Positive TemperatureCoefficient Resistor)Augmenta la sevaresistència al augmentar la temperatura3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 40. •CondensadorsÉs un component que serveix peremmagatzemar temporalmentcàrregues elèctriques sobre unasuperfície relativament petita.3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 41. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsLa càrrega podrà ser tornada al circuitquan calgui en un espai reduït detemps
 • 42. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsConstitució interna d’un condensador:• ARMADURES: Són dues plaquesmetàl·liques paral·leles.• DIELÈCTRIC: Material aïllant a l’interior.Pot ser de paper, ceràmica, polièster,mica, etc.
 • 43. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsPARÀMETRES QUE ELS DEFINEIXEN: Capacitat d’emmagatzematge d’uncondensador és la relació que existeix entre :• La càrrega elèctrica que rep• El potencial que adquireixEs mesura en farad (F) en el Sistema Internacional (SI)La tensió de treball. Expressada en volts (V)
 • 44. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics• La bobinaÉs un component format per un conductorelèctric aïllat i enrotllat sobre una superfíciecilíndrica que serveix per crear un campmagnètic quan hi circula un corrent elèctric.PARÀMETRES QUE LA DEFINEIXEN:Coeficient d’autoinducció (L) o inductància. Laseva unitat és el Henry (H).
 • 45. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics• RelésNo se’l pot considerar com a componentelectrònic passiu.S’utilitza tant en circuits elèctrics com en circuitselectrònics.
 • 46. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsEl relé està format peruna bobina, quan hicircula un circuitelèctric, genera un campmagnètic que atrau unalàmina metàl·lica queacciona un contacte,que s’obre o tanca.
 • 47. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 48. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics• Els components actius• Els díodesPermeten el pas de corrent en únic sentit.Es basen en les propietats físiques quepresenten els semiconductors: silici igermani
 • 49. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsA aquests materials se’ls hi fa un tractamentanomenatDopatge : consisteix en el procés d’afegirimpureses al material semiconductor:Impureses de tipus P: accepten electronsImpureses de tipus N: cedeixen electrons
 • 50. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsPERMET EL PAS DEL CORRENTPolarització directaEs comporta com un interruptor tancat
 • 51. NO PERMET EL PAS DEL CORRENT ELÈCTRICPolarització inversaEs comporta com un interruptor obert
 • 52. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsEls díodes són molt utilitzats, en fontsd’alimentació per convertir:Corrent alternCorrent continu
 • 53. També s’utilitzen com:•Elements de protecció•Circuits limitadors•Funcions lògiques3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicscàtode
 • 54. S’ha de destacar dos valors límitsimportants:• Corrent directe màxim (Imàx): màximaintensitat que pot suportar• Tensió inversa màxima (VAKr): màximatensió que pot suportar si està polaritzatinversament i no condueix.3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 55. • El díode LED (Light Emitting Diode)El LED és un component electrònic que emet llumquan és travessat per un corrent elèctric.Molt semblant als altres díodes, però :Energia elèctrica Energia lluminosa3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 56. Avantatges dels LED, respecte les bombetes pilotde filament:• Alt rendiment energètic• Poca producció de calor• Vida útil molt elevada• Mida reduïda• Carcassa resistent• Disponibilitat en diversos colors• Consum baix3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 57. Les intensitats a que treballen els LEDS estancompreses entre 10 i 30 mASempre es connecten amb un resistor en sèrie perlimitar-los la intensitat-3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 58. •3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 59. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 60. S’utilitzen en :I molts més.....3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 61. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics• Els transistorsEs van inventar l’any 1948.Són uns components electrònics formats pertres parts diferenciades:- Emissor (E)- Base (B)- Col·lector (C)
 • 62. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsEmissorBaseCol·lectorSandvitx entre capes de material semiconductor designe oposat (P o N). Poden ser PNP o NPN
 • 63. • Hi ha dos tipus de transistors:3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 64. • L’aplicació d’un petit corrent a la unió BASE-EMISSOR,provoca un gran corrent entre elCOL·LECTOR-EMISSOR.3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 65. 3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsicsCircuit governCircuitutilització
 • 66. •3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 67. • FUNCIONAMENT DEL TRANSISTORDues maneres diferents:• El mode no lineal o en commutació:• Estat obert. (OFF) RESISTÈNCIA EMISSOR-COL·LECTOR3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 68. • Estat tancat (ON) RESISTÈNCIA EMISSOR-COL·LECTORFuncionament semblant a un interruptor3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 69. • El mode linealLes intensitats i tensions de sortida (col·lector –emissor) són funció de les intensitats i tensionsd’entrada (base –emissor)Permet regular:• la lluminositat d’una bombeta• la velocitat d’un motor de CC• El volum d’un amplificador3.- Estudi i experimentació delscomponents electrònics bàsics
 • 70. 4. Muntatges tecnològics bàsics• Exemple de funcionament dels transistorsTransistor en estatde blocatge (OF)Transistor en estatde conducció (ON)
 • 71. • La base del transistor no rep corrent d’entrada,ja que està connectada al pol negatiu a través del’interruptor (pot ser un final de cursa)• Si l’interruptor s’obre, la base rep corrent através del resistor de polarització i s’estableix elcorrent base-emissor.4. Muntatges tecnològics bàsics
 • 72. 4. Muntatges tecnològics bàsics