A
Edición de textos con LTEX
Plano de Apoio a Novos Investigadores
Laura M. Castro Souto

lcastro@udc.es
contidos
1 Introdución
2 Creación de documentos
3 Dando formato aos documentos
4 Edición de documentos
5 Conclusións
Introdución
que é LaTeX?
Sistema software para producir documentos
dixitais de alta calidade
que é LaTeX?
Sistema software para producir documentos
dixitais de alta calidade ... outro procesador de
textos máis?
que é LaTeX?
Sistema software para producir documentos
dixitais de alta calidade ... outro procesador de
textos máis? Non,...
que é LaTeX?
Document

Input file

Text
+
Commands

LATEX
que é LaTeX?
Document

Input file

Text
+
Commands

LATEX

A
Isto tamén é LTEX.
para que serve?
Escribir texto = Procesar texto
• Numeración de páxinas
• Cabeceiras sensibles ao contexto
• Numeración de...
para que serve?
Escribir texto = Procesar texto
• Numeración de páxinas
• Cabeceiras sensibles ao contexto
• Numeración de...
para que serve?
Escribir texto = Procesar texto
• Numeración de páxinas
• Cabeceiras sensibles ao contexto
• Numeración de...
para que serve?
• Artigos, informes
• Memorias, manuais, libros
para que serve?
• Artigos, informes
• Memorias, manuais, libros

e tamén...
• cartas
• presentacións
• contidos web
• etc.
como funciona?
1

Edición de código fonte
• Ficheiro de entrada (texto plano,
A
• Comandos LTEX intercalados

2

.tex)

Co...
como funciona?
document.aux
document.log
...

document.ps
dvips

document.tex

LA T E X

document.dvi

pdf2ps
ps2pdf

dvip...
como funciona?
document.aux
document.log
...

document.ps
dvips

document.tex

LA T E X

document.dvi

pdf2ps
ps2pdf

dvip...
como funciona?
• Linux:
• texlive; texmaker, kile; evince, okular...

• Windows:
• MikTEX; TEXnicCenter

• Mac:
• MacTEX; ...
Creación de documentos
estrutura básica
A
Os ficheiros fonte LTEX divídense lóxicamente en
dúas partes:
Preámbulo Ao principio do documento, inclú...
estrutura básica
 documentclass { a r t i c l e }
 begin { document }
This i s my f i r s t LaTeX document .
 end { docume...
estrutura básica
Preámbulo
 documentclass { a r t i c l e }
 begin { document }
This i s my f i r s t LaTeX document .
 en...
estrutura básica
Preámbulo
 documentclass { a r t i c l e }
 begin { document }
This i s my f i r s t LaTeX document .
 en...
estrutura básica
 documentclass { a r t i c l e }

comando

 begin { document }
This i s my f i r s t LaTeX document .
 en...
estrutura básica
comando
 documentclass { a r t i c l e }
 begin { document }

contorno

This i s my f i r s t LaTeX docum...
tipos de documentos
Todo documento comeza co comando:
 documentclass [ preferencias ] { clase −documento }
A
Clases de doc...
tipos de documentos
Preferencias de documento:
Base font size: 10pt, 11pt, 12pt
Paper format: letterpaper, a4paper, b5pape...
preferencias xerais
A
LTEX asume que escribimos en inglés, pero:

 usepackage [ g a l i c i a n ] { babel }
 usepackage [ ...
Dando formato aos documentos
portadas
A
LTEX xera portadas sinxelas se lle proporcionamos
a información suficiente no preámbulo:

 t i t l e {Nome/ enca...
divisións
Sintaxe:
 section [Nome curto ] {Nome longo }
A
Divisións de documento dispoñibles en LTEX: part,
chapter, secti...
estilos
Hai 3 estilos básicos de cabeceiras/pés de páxina:
empty Cabeceiras e pés de páxina baleiros
plain Cabeceiras bale...
Edición de documentos
elementos básicos
Un contorno é unha porción de documento entre
un par de comandos begin−end:
 begin {nome−contorno }
...
...
elementos básicos
Contornos e bloques:
• afectan á porción de documento que limitan
• poden aniñarse
• combinan os seus ef...
fontes
A
Familias de fontes en LTEX:
1 roman (por defecto)
2 sanserif
3 typewriter

 textrm { Texto curto }
{ rmfamily Te...
fontes
A
Formas das fontes en LTEX:
1
2

up (por defecto)
italics

 textup { Texto curto }
 t e x t i t { Texto curto }
 t...
fontes
A
Perfís das fontes en LTEX:
1 medium (por defecto)
2 bold

 textmd { Texto curto }
{ mdseries Texto }
 t e x t b ...
fontes
fontes
{tiny

{scriptsize

Text }

Text }

{footnotesize Text }

{small

tamaños de fontes

Text }

{normalsize Text }

{l...
fontes
Énfase dependente do contexto:
 emph{ Texto }

Suliñado:
 underline { Texto }

Contido sen procesar:
 begin { verba...
listas
A
Hai 3 tipos de listas en LTEX:
• esta é unha delas
• unha simple lista de elementos
• o tipo máis empregado

 beg...
listas
1
2
3

Este é outro tipo de lista
con elementos ordenados
cunha etiqueta numérica.
 begin { enumerate }
 item Este ...
listas
derradeiro o terceiro tipo de lista
chave xunto cunha descrición
 begin { d e sc r i p t io n }
 item [ derradeiro ...
listas
1

Por suposto:
• diferentes listas
• poden ser combinadas

2

segundo se precise.
 begin { enumerate }
 item Por s...
aliñamento de texto
A
LTEX sempre xustifica o texto nas dúas marxes.

 begin { f l u s h l e f t }
Texto x u s t i f i c a ...
aliñamento de texto
Pero podemos axustalo...
 begin { f l u s h r i g h t }
Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a...
aliñamento de texto
... ás nosas necesidades.
 begin { center }
Texto centrado
 end { center }
 c e n t e r l i n e { Text...
citas e anotacións
Anotacións na marxe e anotacións ao pé1 :
 footnote { Texto dunha anotacion a pe }
 marginpar { Texto d...
elementos flotantes
O texto pódese repartir no espazo dispoñible, pero
algúns elementos non: elementos flotantes
• a posició...
táboas
Podemos colocar texto en forma de táboa co
contorno tabular:
isto simplemente é un sinxelo
exemplo
de táboa
 begin ...
táboas
Hai varios comandos para debuxar liñas
delimitando filas e columnas:
isto simplemente é un sinxelo
exemplo
de táboa
...
táboas
Hai varios comandos para debuxar liñas
delimitando filas e columnas:
isto simplemente é un sinxelo
exemplo
de táboa
...
táboas
As celas da mesma fila ou columna poden
fundirse nunha soa:
isto simplemente é
táboa
un sinxelo exemplo de
 begin { ...
táboas
As celas da mesma fila ou columna poden
fundirse nunha soa:
isto simplemente é
táboa
un sinxelo exemplo de
 begin { ...
táboas
En realidade tabular non é un elemento flotante;
debemos incluílo nun contorno table:
isto simplemente é
táboa
un si...
táboas
Preferencias de ubicación:
h a ubicación preferida é here
b prefírese o bottom da páxina actual
t prefírese o top d...
imaxes
A
Pódense insertar imaxes en documentos LTEX co
comando includegraphics do paquete graphicx:

 includegraphics [ wi...
imaxes
Opcións de includegraphics:
width = enteiro/decimal + unidade
height = enteiro/decimal + unidade
scale = factor esc...
imaxes
O comando includegraphics non fai que unha imaxe
sexa flotante, precisamos o contorno figure:
 begin { f i g u r e } ...
imaxes
Os formatos de imaxe soportados por
includegraphics dependen da ferramenta
empregada para xerar o documento final!

...
referencias
A
Para incluír referencias nun documento LTEX:
1 Etiquetamos os elementos “referenciables”:

 l a b e l {nome−...
referencias bibliográficas
 begin { thebibliography } { ZZ}
 bibitem { libroLaTeX }
Bernardo Cascales Salinas . 
{ itshap...
referencias bibliográficas
BibTEX é unha ferramenta que
• permite xestionar conxuntos de referencias
bibliográficas de manei...
referencias bibliográficas
Formato dun ficheiro de referencias (.bib):
@BOOK{ l i b r o L a t e x ,
author
= { Cascales Sali...
referencias bibliográficas
Uso dun ficheiro BibTEX (exemplo.bib):
 bibliography { exemplo }
 b i b l i o g r a p h y s t y l...
referencias bibliográficas
l a t e x document . tex
bibtex document . aux
l a t e x document . tex

• BibTEX usa informació...
Conclusións
conclusións
A
LTEX é unha ferramenta moi potente que
• automatiza moitas das tarefas de formato da
producción un documento...
conclusións
A
Aprendemos a crear documentos con LTEX,
• escollendo a clase apropiada e/ou
modificando a súa aparencia básic...
A
referencias LTEX
A
El libro de LTEX
Bernardo Cascales Salinas et al.
Prentice Hall, 2004.
A
Iniciación a LTEX 2ε
Javier ...
A
referencias LTEX

The Comprehensive TEX Archive Network

www.ctan.org

A
LTEX – A document preparation system

www.latex...
Edición avanzada
que queredes saber?
Como se pode...
• estruturar un documento en varios ficheiros?
• personalizar a portada?
• colocar o te...
que queredes saber?
Como se pode...
• axustar o espazo?
• personalizar unha lista de elementos?
• empregar cor no texto ou...
estruturar un ficheiro
 input { f i c h e i r o . tex }
 include { f i c h e i r o }

Diferenzas:
• include asume a extensi...
crear unha portada
Para personalizar a portada:
 begin { t i t l e p a g e }
DEFINICION DA PORTADA AQUI
 end { t i t l e p...
texto en columnas
Todo o documento: documentclass[twocolumn]{...}
Un anaco do documento: usepackage{multicol}
 begin { m u...
cambiar cabeceiras
O estilo de páxina personalizable myheadings
permite o uso de
 markright { cabeceira −d e r e i t a }
 ...
axustar marxes
O xeito máis doado é incluir o paquete
 usepackage { anysize }

que permite utilizar o comando
 marginsize ...
axustar espazos
Cambiar o interliñado:
 usepackage { setspace }
 singlespacing onehalfspacing

 doublespacing

Introducir...
listas personalizadas
Contorno de lista personalizable: list
♣ lista
♣ con símbolo
♣ personalizado
 begin { l i s t } { $ ...
empregando cor
Co paquete color podemos:
texto fondo

 t e x t c o l o r { green } { t e x t o }
 colorbox { green } { fon...
empregando cor
Co paquete color podemos:
texto fondo

 t e x t c o l o r { green } { t e x t o }
 colorbox { green } { fon...
empregando cor
isto simplemente é un sinxelo
exemplo
de táboa
 begin { t a b u l a r } { | rc | l | }
 hline hline
i s t ...
empregando cor
isto simplemente é un sinxelo
exemplo
de táboa
 begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green }...
empregando cor
isto simplemente é un sinxelo
exemplo
de táboa
 begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green }...
escribir cartas
 documentclass { l e t t e r }
 begin { document }
 begin { l e t t e r } { Universidade da Coruna }
 open...
crear presentacións
A
Primeira clase de documento LTEX para
presentacións: slides
• Cada transparencia:

 begin { s l i d ...
crear presentacións
Primeira alternativa que xorde: prosper
• Moi bo equilibrio esforzo/resultado
• documentclass{prosper}...
crear presentacións
Terceira xeración de ferramentas: beamer
• A máis flexible, potente, popular
• Clase beamer, contorno f...
A
Edición de textos con LTEX
Plano de Apoio a Novos Investigadores
Laura M. Castro Souto

lcastro@udc.es
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Edición de textos con LaTeX

446

Published on

Plano de Apoio a Novos Investigadores.
CUFIE, Universidade da Coruña. 2013.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
446
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Edición de textos con LaTeX

 1. 1. A Edición de textos con LTEX Plano de Apoio a Novos Investigadores Laura M. Castro Souto lcastro@udc.es
 2. 2. contidos 1 Introdución 2 Creación de documentos 3 Dando formato aos documentos 4 Edición de documentos 5 Conclusións
 3. 3. Introdución
 4. 4. que é LaTeX? Sistema software para producir documentos dixitais de alta calidade
 5. 5. que é LaTeX? Sistema software para producir documentos dixitais de alta calidade ... outro procesador de textos máis?
 6. 6. que é LaTeX? Sistema software para producir documentos dixitais de alta calidade ... outro procesador de textos máis? Non, de feito: • Non é unha ferramenta WYSIWYG • Pódese empregar calquera editor de textos • Escríbese contido xunto con comandos • Os comandos indican en qué tipo de documento dixital se transforma o contido
 7. 7. que é LaTeX? Document Input file Text + Commands LATEX
 8. 8. que é LaTeX? Document Input file Text + Commands LATEX A Isto tamén é LTEX.
 9. 9. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias...
 10. 10. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias... A LTEX automatiza as tarefas de formato do texto
 11. 11. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias... A LTEX automatiza as tarefas de formato do texto ... para concentrármonos no contido.
 12. 12. para que serve? • Artigos, informes • Memorias, manuais, libros
 13. 13. para que serve? • Artigos, informes • Memorias, manuais, libros e tamén... • cartas • presentacións • contidos web • etc.
 14. 14. como funciona? 1 Edición de código fonte • Ficheiro de entrada (texto plano, A • Comandos LTEX intercalados 2 .tex) Compilación A • O compilador de LTEX procesa o código fonte, aplicando os comandos ao texto para producir o documento final 3 Visualización/impresión A • A saída DVI do compilador de LTEX adoita transformarse a Postscript ou PDF
 15. 15. como funciona? document.aux document.log ... document.ps dvips document.tex LA T E X document.dvi pdf2ps ps2pdf dvipdfm P D F LA T E X document.pdf
 16. 16. como funciona? document.aux document.log ... document.ps dvips document.tex LA T E X document.dvi pdf2ps ps2pdf dvipdfm P D F LA T E X document.pdf
 17. 17. como funciona? • Linux: • texlive; texmaker, kile; evince, okular... • Windows: • MikTEX; TEXnicCenter • Mac: • MacTEX; TEXShop, iTEXMac
 18. 18. Creación de documentos
 19. 19. estrutura básica A Os ficheiros fonte LTEX divídense lóxicamente en dúas partes: Preámbulo Ao principio do documento, inclúe preferencias xerais Corpo Despois do preámulo, inclúe o contido xunto con comandos intercalados de alcance limitado
 20. 20. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 21. 21. estrutura básica Preámbulo documentclass { a r t i c l e } begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 22. 22. estrutura básica Preámbulo documentclass { a r t i c l e } begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document } Corpo
 23. 23. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } comando begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 24. 24. estrutura básica comando documentclass { a r t i c l e } begin { document } contorno This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 25. 25. tipos de documentos Todo documento comeza co comando: documentclass [ preferencias ] { clase −documento } A Clases de documentos LTEX básicas: article, proc Axeitadas para documentos curtos book, report Axeitadas para documentos longos letter, slides Documentos de propósito específico
 26. 26. tipos de documentos Preferencias de documento: Base font size: 10pt, 11pt, 12pt Paper format: letterpaper, a4paper, b5paper... Page format: oneside, twoside; openright/any Column format: onecolumn, twocolumn Title page: titlepage, notitlepage
 27. 27. preferencias xerais A LTEX asume que escribimos en inglés, pero: usepackage [ g a l i c i a n ] { babel } usepackage [ u t f 8 ] { inputenc } • O comando usepackage habilita novas preferencias e comandos • Sempre se coloca no preámbulo • Pode recibir opcións (spanish, utf8... )
 28. 28. Dando formato aos documentos
 29. 29. portadas A LTEX xera portadas sinxelas se lle proporcionamos a información suficiente no preámbulo: t i t l e {Nome/ encabezamento do documento } author { Autor / a ou autores / as } date { Data do documento } Para amosar a portada, usaremos no corpo: maketitle
 30. 30. divisións Sintaxe: section [Nome curto ] {Nome longo } A Divisións de documento dispoñibles en LTEX: part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph, subparagraph Comandos relacionados: tableofcontents, appendix
 31. 31. estilos Hai 3 estilos básicos de cabeceiras/pés de páxina: empty Cabeceiras e pés de páxina baleiros plain Cabeceiras baleiras, pés co número de páxina centrado headings Cabeceiras co número de páxina e nome da división actual Úsanse/cámbianse engandido ao preámbulo: pagestyle {nome− e s t i l o }
 32. 32. Edición de documentos
 33. 33. elementos básicos Un contorno é unha porción de documento entre un par de comandos begin−end: begin {nome−contorno } ... end {nome−contorno } Do mesmo xeito, un bloque é unha porción de documento entre chaves: { ... }
 34. 34. elementos básicos Contornos e bloques: • afectan á porción de documento que limitan • poden aniñarse • combinan os seus efectos se son compatibles • se non o son, prevalece o máis exterior
 35. 35. fontes A Familias de fontes en LTEX: 1 roman (por defecto) 2 sanserif 3 typewriter textrm { Texto curto } { rmfamily Texto } t e x t s f { Texto curto } { s f f a m i l y Texto } t e x t t t { Texto curto } { t t f a m i l y Texto } begin { rmfamily } Texto longo end { rmfamily } begin { s f f a m i l y } Texto longo end { s f f a m i l y } begin { t t f a m i l y } Texto longo end { t t f a m i l y }
 36. 36. fontes A Formas das fontes en LTEX: 1 2 up (por defecto) italics textup { Texto curto } t e x t i t { Texto curto } t e x t s l { Texto curto } t e x t s c { Texto curto } begin { upshape } Texto begin { itshape } Texto begin { slshape } Texto begin { scshape } Texto 3 4 slanted small caps { upshape Texto } { itshape Texto } { slshape Texto } { scshape Texto } longo end { upshape } longo end { itshape } longo end { slshape } longo end { scshape }
 37. 37. fontes A Perfís das fontes en LTEX: 1 medium (por defecto) 2 bold textmd { Texto curto } { mdseries Texto } t e x t b f { Texto curto } { b f s e r i e s Texto } begin { mdseries } Texto longo end { mdseries } begin { b f s e r i e s } Texto longo end { b f s e r i e s } As familias, formas e perfís poden combinarse, pero non todas as combinacións son posibles...
 38. 38. fontes
 39. 39. fontes {tiny {scriptsize Text } Text } {footnotesize Text } {small tamaños de fontes Text } {normalsize Text } {large {Large {LARGE {huge A en LTEX Text } Text } Text } Text } {Huge Text }
 40. 40. fontes Énfase dependente do contexto: emph{ Texto } Suliñado: underline { Texto } Contido sen procesar: begin { verbatim } Contorno verbatim end { verbatim }
 41. 41. listas A Hai 3 tipos de listas en LTEX: • esta é unha delas • unha simple lista de elementos • o tipo máis empregado begin { i t e m i z e } item esta e unha delas item unha simple l i s t a de elementos item o t i p o mais empregado end { i t e m i z e }
 42. 42. listas 1 2 3 Este é outro tipo de lista con elementos ordenados cunha etiqueta numérica. begin { enumerate } item Este e outro t i p o de l i s t a item con elementos ordenados item cunha e t i q u e t a numerica . end { enumerate }
 43. 43. listas derradeiro o terceiro tipo de lista chave xunto cunha descrición begin { d e sc r i p t io n } item [ derradeiro ] o t e r c e i r o t i p o de l i s t a item [ chave ] xunto cunha descricion end { d e sc r i p t io n } As listas poden ter diferentes apariencias segundo a clase de documento no que se empregan.
 44. 44. listas 1 Por suposto: • diferentes listas • poden ser combinadas 2 segundo se precise. begin { enumerate } item Por suposto : begin { i t e m i z e } item d i f e r e n t e s l i s t a s item poden ser combinadas end { i t e m i z e } item segundo se precise . end { enumerate }
 45. 45. aliñamento de texto A LTEX sempre xustifica o texto nas dúas marxes. begin { f l u s h l e f t } Texto x u s t i f i c a d o pola esquerda end { f l u s h l e f t } l e f t l i n e { Texto x u s t i f i c a d o pola esquerda }
 46. 46. aliñamento de texto Pero podemos axustalo... begin { f l u s h r i g h t } Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a end { f l u s h l e f t } r i g h t l i n e { Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a }
 47. 47. aliñamento de texto ... ás nosas necesidades. begin { center } Texto centrado end { center } c e n t e r l i n e { Texto centrado }
 48. 48. citas e anotacións Anotacións na marxe e anotacións ao pé1 : footnote { Texto dunha anotacion a pe } marginpar { Texto dunha anotacion na marxe } O texto citado pódese incluír nun contorno quote ou quotation: As citas teñen marxes máis amplas e fonte enfatizada, para destacar.
 49. 49. elementos flotantes O texto pódese repartir no espazo dispoñible, pero algúns elementos non: elementos flotantes • a posición dun elemento flotante determínase dependendo do contexto • as dimensións e a ubicación son tan importantes coma o contido Elementos flotantes típicos: táboas e figuras
 50. 50. táboas Podemos colocar texto en forma de táboa co contorno tabular: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { r c l } isto & simplemente e & un sinxelo exemplo & & de taboa end { t a b u l a r }
 51. 51. táboas Hai varios comandos para debuxar liñas delimitando filas e columnas: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline isto & simplemente e & un sinxelo h l i n e exemplo & & de taboa hline end { t a b u l a r }
 52. 52. táboas Hai varios comandos para debuxar liñas delimitando filas e columnas: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | l | } hline hline isto & sim . . . e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa h l i n e h l i n e end { t a b u l a r }
 53. 53. táboas As celas da mesma fila ou columna poden fundirse nunha soa: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline hline multicolumn { 2 } { c } { i s t o simplemente e } & multirow { 2 } { ∗ } { taboa } c l i n e {1 − 2} un sinxelo & exemplo de & c l i n e {1 − 2} end { t a b u l a r }
 54. 54. táboas As celas da mesma fila ou columna poden fundirse nunha soa: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline hline multicolumn { 2 } { c } { i s t o simplemente e } & multirow { 2 } { ∗ } { taboa } c l i n e {1 − 2} un sinxelo & exemplo de & c l i n e {1 − 2} end { t a b u l a r }
 55. 55. táboas En realidade tabular non é un elemento flotante; debemos incluílo nun contorno table: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de Cadro: Táboa de exemplo begin { t a b l e } [ hp ! ] DEFINICION DA TABOA caption { Taboa de exemplo } end { t a b l e }
 56. 56. táboas Preferencias de ubicación: h a ubicación preferida é here b prefírese o bottom da páxina actual t prefírese o top da páxina actual p prefírese unha page en exclusiva ! flexibiliza a decisión Índice de táboas: listoftables
 57. 57. imaxes A Pódense insertar imaxes en documentos LTEX co comando includegraphics do paquete graphicx: includegraphics [ width=2cm] { f i g u r e s / sample . png}
 58. 58. imaxes Opcións de includegraphics: width = enteiro/decimal + unidade height = enteiro/decimal + unidade scale = factor escala (decimal) angle = factor rotación (0 ≥ |integer| ≥ 360) Comandos útiles: textheight textwidth columnwidth
 59. 59. imaxes O comando includegraphics non fai que unha imaxe sexa flotante, precisamos o contorno figure: begin { f i g u r e } [ hp ! ] DEFINICION DA IMAXE caption { Imaxe exemplo } end { f i g u r e } Figura: Imaxe exemplo Índice de figuras: listoffigures
 60. 60. imaxes Os formatos de imaxe soportados por includegraphics dependen da ferramenta empregada para xerar o documento final! dvips eps, ps dvipdf eps, jpg, pdf, png, ps pdflatex jpg, png, pdf, tiff
 61. 61. referencias A Para incluír referencias nun documento LTEX: 1 Etiquetamos os elementos “referenciables”: l a b e l {nome−e t i q u e t a } • elementos das listas enumerate • elementos flotantes con caption • divisións do documento... (calquera cousa que teña numeración) 2 Facemos referencia á etiqueta: • número do elemento ref{nome−etiqueta} • páxina do elemento pageref{nome−etiqueta}
 62. 62. referencias bibliográficas begin { thebibliography } { ZZ} bibitem { libroLaTeX } Bernardo Cascales Salinas . { itshape El l i b r o de LaTeX { } } . Prentice Hall , 2004. bibitem { iniciacionLaTeX } J a v i e r Sanguino B o t e l l a . { itshape I n i c i a c i o n a LaTeX { } } . Addison−Wesley , 1997. end { thebibliography } Estas referencias fanse con cite{etiqueta−bib}
 63. 63. referencias bibliográficas BibTEX é unha ferramenta que • permite xestionar conxuntos de referencias bibliográficas de maneira sinxela A • se integra con LTEX e xera automáticamente o contorno thebibliography Para usala: 1 Creamos un ficheiro de referencias (.bib) 2 Indicamos o uso do ficheiro .bib no ficheiro A fonte LTEX
 64. 64. referencias bibliográficas Formato dun ficheiro de referencias (.bib): @BOOK{ l i b r o L a t e x , author = { Cascales Salinas , Bernardo } , publisher = { Prentice H a l l } , title = { El l i b r o de LaTeX { } } , year = {2004}} @ARTICLE{ iniciacionLaTeX , author = { Sanguino Botella , J a v i e r } , title = { I n i c i a c i o n a LaTeX { } } , j o u r n a l = { Addison−Wesley Series } , year = {1997}}
 65. 65. referencias bibliográficas Uso dun ficheiro BibTEX (exemplo.bib): bibliography { exemplo } b i b l i o g r a p h y s t y l e {nome−e s t i l o −b i b l i o g r a f i a } plain referencias numeradas, orden alfabético unsrt referencias numeradas, en orden de cita alpha referencias alfanuméricas, ordenadas alfabéticamente abbrv versión abreviada de plain
 66. 66. referencias bibliográficas l a t e x document . tex bibtex document . aux l a t e x document . tex • BibTEX usa información almacenada no .aux • Só xera referencias para os elementos citados • Pode usarse nocite{etiqueta−bib}, para incluír referencias non citadas (ou nocite∗)
 67. 67. Conclusións
 68. 68. conclusións A LTEX é unha ferramenta moi potente que • automatiza moitas das tarefas de formato da producción un documento dixital • xera resultados de alta calidade • manexa ficheiros fonte moi lixeiros • produce resultados consistentes independentemente do editor ou plataforma
 69. 69. conclusións A Aprendemos a crear documentos con LTEX, • escollendo a clase apropiada e/ou modificando a súa aparencia básica; • incluíndo portadas sinxelas; • seleccionando familias, formas, perfís, tamaños e aliñamento de fontes; • insertando listas, anotacións, táboas, imaxes, citas, bibliografía; nun formato estándar seguro (PS/PDF).
 70. 70. A referencias LTEX A El libro de LTEX Bernardo Cascales Salinas et al. Prentice Hall, 2004. A Iniciación a LTEX 2ε Javier Sanguino Botella. Addison-Wesley, 1997. A Una descripción de LTEX 2ε Tomás Bautista et al. www.lsi.upc.es/~eipec/pdf/ldesc2e.pdf
 71. 71. A referencias LTEX The Comprehensive TEX Archive Network www.ctan.org A LTEX – A document preparation system www.latex-project.org CervanTEX: Grupo de usuarios hispanohablantes de TEX www.cervantex.es
 72. 72. Edición avanzada
 73. 73. que queredes saber? Como se pode... • estruturar un documento en varios ficheiros? • personalizar a portada? • colocar o texto en columnas? • cambiar as cabeceiras dun documento? • axustar as marxes dun documento?
 74. 74. que queredes saber? Como se pode... • axustar o espazo? • personalizar unha lista de elementos? • empregar cor no texto ou en táboas? • escribir unha carta? • crear unha presentación?
 75. 75. estruturar un ficheiro input { f i c h e i r o . tex } include { f i c h e i r o } Diferenzas: • include asume a extensión .tex • include comeza nunha nova páxina • include non se pode aniñar A • para varios include, LTEX xera cadanseu .aux
 76. 76. crear unha portada Para personalizar a portada: begin { t i t l e p a g e } DEFINICION DA PORTADA AQUI end { t i t l e p a g e }
 77. 77. texto en columnas Todo o documento: documentclass[twocolumn]{...} Un anaco do documento: usepackage{multicol} begin { m u l t i c o l s } { 3 } Este t e x t o d i s t r i b u e s e automaticamente en v a r i a s columnas , dacordo co indicado no contorno m u l t i c o l s . end { m u l t i c o l s } Este texto distribúese automaticamente en varias columnas, dacordo co indicado no contorno multicols.
 78. 78. cambiar cabeceiras O estilo de páxina personalizable myheadings permite o uso de markright { cabeceira −d e r e i t a } markboth { cabeceira −esquerda } { cabeceira −d e r e i t a } no preámbulo. As definicións por defecto equivalen a headings. Comandos útiles: thesection, sectionname Personalización máis complexa: usepackage{fancyhdr}, usepackage{titleref}
 79. 79. axustar marxes O xeito máis doado é incluir o paquete usepackage { anysize } que permite utilizar o comando marginsize { l e f t } { r i g h t } { top } { bottom } no preámbulo.
 80. 80. axustar espazos Cambiar o interliñado: usepackage { setspace } singlespacing onehalfspacing doublespacing Introducir saltos de páxina: newpage clearpage cleardoublepage Introducir espazos baleiros: hspace { length } vspace { length } Encher espazo: hfill dotfill hrulefill vfill
 81. 81. listas personalizadas Contorno de lista personalizable: list ♣ lista ♣ con símbolo ♣ personalizado begin { l i s t } { $ c l u b s u i t $ } { } item l i s t a item con simbolo item personalizado end { l i s t }
 82. 82. empregando cor Co paquete color podemos: texto fondo t e x t c o l o r { green } { t e x t o } colorbox { green } { fondo } Cores predefinidas: white, black, red, blue, green, cyan, magenta, yellow Definición de cores: definecolor{nome−cor}{esquema}{especificacion}
 83. 83. empregando cor Co paquete color podemos: texto fondo t e x t c o l o r { green } { t e x t o } colorbox { green } { fondo } Cores predefinidas: white, black, red, blue, green, cyan, magenta, yellow Definición de cores: definecolor{nome−cor}{esquema}{especificacion}
 84. 84. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | l | } hline hline i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 85. 85. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green } } l | } hline hline rowcolor { green } i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 86. 86. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green } } l | } hline hline rowcolor { green } i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 87. 87. escribir cartas documentclass { l e t t e r } begin { document } begin { l e t t e r } { Universidade da Coruna } opening {A quen corresponda : } Pola presente s o l i c i t o . . . signature { Laura M. Castro } closing { Atentamente , } end { l e t t e r } end { document }
 88. 88. crear presentacións A Primeira clase de documento LTEX para presentacións: slides • Cada transparencia: begin { s l i d e } { T i t l e } CONTIDO DA TRANSPARENCIA end { s l i d e } • Resultados pobres • Pouca flexibilidade, sen temas
 89. 89. crear presentacións Primeira alternativa que xorde: prosper • Moi bo equilibrio esforzo/resultado • documentclass{prosper}, contorno slides • Deseños predefinidos (opción de documento): alienglow darkblue troispoints autumn frames gyom azure lignesbleues rico contemporain nuancegris • Relativa pouca flexibilidade, sen elementos dinámicos
 90. 90. crear presentacións Terceira xeración de ferramentas: beamer • A máis flexible, potente, popular • Clase beamer, contorno frame begin { frame } { T i t u l o } { S u b t i t u l o } begin { i t e m i z e } item Un elemento item Dous elementos item Tres elementos end { i t e m i z e } end { frame }
 91. 91. A Edición de textos con LTEX Plano de Apoio a Novos Investigadores Laura M. Castro Souto lcastro@udc.es
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×