Bronchoscopy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bronchoscopy

on

 • 3,632 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,632
Slideshare-icon Views on SlideShare
3,623
Embed Views
9

Actions

Likes
1
Downloads
23
Comments
0

2 Embeds 9

http://www.slideshare.net 8
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bronchoscopy Bronchoscopy Presentation Transcript

  • Úloha bronchoskopie v intenzívnej starostlivosti Štefan Laššán, Ivan Majer, Juraj Demian Bronchoskopické odd., Klinika PaF LFUK, FNsP Bratislava – prevádzka Ružinov
  • Charakteristika BSC v intenzívnej starostlivosti:
   • Výkon u kriticky chorého pacienta  pac. s vážne poškodenými vitálnymi funkciami a patologickým poškodením jedného alebo viacerých orgánových systémov.
   • BSC ako diagnostický/terapeutický výkon.
   • Okolnosti výkonu:
    • Miesto vyšetrenia (JIS, OAIM...)
    • Spôsob vykonania (intubačné kanyly, TS kanyly...)
    • Akútnosť výkonu (dostupnosť 24 hod.)
    • Poloha pacienta
    • Pridružená komorbidita
    • Technické problémy (šírka intubačnej/TS kanyly, extubácia s následnou rýchlou intubáciou...)
    • Asepsa (imunokompromitovaní pac.)
  • Indikácie BSC v intenzívnej starostlivosti:
   • Stagnácia sekrétu v tracheobronchiálnom strome
   • Zabezpečenie priechodnosti centrálnych DC :
    • Benígne (postintubačné/posttracheostomické) stenózy trachey
    • Nádorové stenózy a obturácie trachey
    • Intubácia ťažko intubovateľných pac., kontrola kanyly
    • Extrakcia cudzích telies
   • Hemoptoe /masívna hemoptýza
   • Poranenia DC
   • Podozrenie na tracheoezofageálnu resp. bronchopleurálnu fistulu
   • Komplikácie u pac. s UPV
   • Termické alebo chemické poškodenie DC
   • Menej časté indikácie:
    • Asistencia pri segmentálnej resekcii trachey (kontrola ohraničenia stenotizovaného úseku), kontrola umiestnenia T-kanyly
    • Asistencia pri perkutánnej resp. translaryngeálnej trachostómii
    • BSC pri transplantácii pľúc
  • Bronchoskopia v intenzívnej starostlivosti:
   • Terapeutické modality:
   • Inzerca stentu
   • Elektrokauterizácia
   • NdYAG laser
   • Koagulácia argón-plazmou
   • Kryoterapia
   • Odstránenie cudzieho telesa
   • Dilatácia
   • Mechanická resekcia
   • Voľba BSC techniky:
   • Flexibilná
   • Rigídna
   • Voľba anestézie:
   • Celková (pri rigídnej BSC !)
   • Lokálna
  • Bronchoskopia v intenzívnej starostlivosti:
   • Voľba techniky - faktory:
   • Emergentný alebo „elektívny“ výkon
   • Kuratívny alebo paliatívny výkon
   • Anatomická lokalizácia obštrukcie
   • Dostupné technické vybavenie
   • Dostupné nemocničné zázemie
   • Skúsenosti a preferencia zo strany personálu
   • Rigídna BSC:
   • Využitie rigídneho inštrumentária , lepšia manipulácia
   • Lepší prehľad v pracovom poli
   • Extrakcia väčších častí TU, cudzích telies...
   • Kontrola priechodnosti DC
   • Menežment komplikácií
   •  riziko „airway-fire“
   • Inzercia stentu v 1 sedení
   • Endoskopická resekcia
   • Flexibilná BSC:
   • Elektrokauterizácia, kryoterapia
   • Balóniková dilatácia
   • Extrakcia cudzieho telesa (dospelí)
  • Kontraindikácie k BSC u pac. s urgentnou starostlivosťou:
   • Ťažká hypoxémia , nekorigovateľná suplementáciou O 2
   • Zhoršujúca sa hyperkapnia
   • Refraktérna hypotenzia
   • Vážne srdcové arytmie
  • Komplikácie BSC výkonov:
   • Zhoršenie dýchavice
   • Krvácanie
   • Perforácia bronchu
   • Laryngospazmus, bronchospazmus
   • Hypotenzia/hypertenzia
   • Srdcové arytmie
   • Tenzný PNO
   • Mediastinálny emfyzém
   • Alergická reakcia
   • Iné (airway-fire, elektrický šok...)
  • 1. Stagnácia sekrétu v tracheobronchiálnom strome
   • Pac. so  ventiláciou alebo UPV   retencia viskózneho sekrétu
   • Najčastejšia indikácia urgentnej BSC po torakochirurgických výkonoch
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • BSC toaleta 
     • zlepšenie ventilácie a V/Q pomerov
     •  saturácie krvi O 2
     • Zlepšenie RTG hrudného nálezu
  •  
  • 2. Zabezpečenie priechodnosti centrálnych DC: benígne (postintubačné/ posttracheostomické) stenózy trachey
   • Stenózy trachey - lokalizácia:
    • Subglotické + horný úsek trachey „tracheostomická“
    • Str. úsek trachey „balónková“
    • Dolný úsek trachey „hrotová“
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • diagnostika/zabezpečenie priechodnosti DC pri stenotizovanou/obturovanom lúmene trachey
     • zistenie lokalizácie stenotizovaného úseku a jeho rozsahu
     • v prípade operability  resekcia úseku a sutúra end-to-end
     • BSC intervenčný výkon
  •  
  • 2. Zabezpečenie priechodnosti centrálnych DC: nádorové stenózy a obturácie trachey
   • Nádory:
    • Endoluminálne (primárne karcinómy DC, MTS)
    • Prerastajúce z okolia resp. tlačiace na stenu trachey (ŠŽ, ezofág...)
    • Najčastejšie súčasné postihnutie bifurkačnej kariny a hlavných bronchov
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • diagnostika/zabezpečenie priechodnosti DC pri stenotizovanou/obturovanom lúmene trachey
     • zistenie lokalizácie stenotizovaného úseku a jeho rozsahu
     • Bioptická verifikácia biolog. etiológie
     • BSC intervenčný výkon 
      • S okamžitým efektom : endoskopická resekcia (mechanické odstránenie TU, NdYAG laser, elektrokauter), koagulácia argón-plazmou, inzercia stentu
      • S oneskoreným efektom  nevhodné v urgentnej indikácii: kryoterapia, fotodynamická liečba, brachyterapia...
  • 2. Zabezpečenie priechodnosti centrálnych DC - BSC výkony:
   • Endoskopická resekcia:
   • Preferencia rigídnej BSC
    • Debulking
    • Menežment komplikácií
   • Urgentný BSC výkon :
    • NdYAG laser resekcia
    • Elektrokauterizácia
    • Mechanické odstránenie tkaniva, dilatácia
    • Koagulácia argón-plazmou (+ inzercia stentu)
   • Neurgentný BSC výkon:
    • Kryoterapia
    • Brachyterapia
    • Fotodynamická liečba
   • Endobronchiálne stenty:
   • Čisto extraluminálne stenózy
   • Endoluminálne/zmiešané stenózy:
    • Nepriechodnosť DC
    • Očakávanie rekurentnej stenózy
    • Rekurentný endoluminálny TU
   • Malácia steny centrálnych DC
  • Rôzne typy stentov: Polyflex expandible Rush stents Hood stents Dumont stents Covered Ultraflex stent Dumont Y stent Dynamic Freitag stent
  • 2. Zabezpečenie priechodnosti centrálnych DC: intubácia
   • Ťažko intubovateľní pac.  pac. so zmenenými anatomickými pomermi v oblasti krku s problémom pri „klasickej“ intubácii laryngoskopom
   • Časté použitie u stenotizujúcich procesov trachey
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • Inzercia kanyly pomocou flexibilného bronchoskopu do DC pod kontrolou zraku
    • kontrola distálneho konca OT, TS resp. Montgomeryho T-kanyly...
  •  
  • 2. Zabezpečenie priechodnosti DC - extrakcia cudzích telies
   • Cesty aspirácie:
    • Vdýchnutie cez larynx
    • Tracheostómiou
    • Bronchiálnym pahýľom
    • Fistulou
    • Migráciou z okolia
    • Iatrogénne
   • Komplikácie aspirácie cudzieho telesa:
    • Včasné: hemoptýza, edém laryngu, ruptúra DC, PNO, pneumomediastínum, asfyxia, zástava obehu
    • Neskoré: chron.kašeľ, tracheobronchitis, pseudoastma, striktúra bronchu, atelektáza, emfzyém, endoluminálne polypoidné formácie a granulácie, chron./recidivujúca pneumónia, absces, empyém, mediastinitída, tracheoezofageálna alebo bronchopleurálna fistula
   • BSC:
    • Vždy pri podozrení na aspiráciu cudzieho telesa
    • Do 24 hod. od aspirácie
  • 2. Zabezpečenie priechodnosti DC - extrakcia cudzích telies Cieľ urgentnej BSC: extrakcia cudzieho telesa, toaleta bronchiálneho stromu  rigídna / flexibilná BSC
   • Rigídna BSC:
   • Hlavne u detí
   • V i.v. sedácii/CA
   •  väčšie op.pole, lepšia maniplácia s nástrojmi, možnosť ventilácie cez rig.bronchoskop
   •  dostupnosť menšej časti DDC
   • Flexibiĺná BSC:
   • Hlavne u dospelých
   • V LA i CA (deti)
   • Aj pri KI rigídnej BSC (trauma hlavy, krku...)
   •  šetrnejšia, väčšia dostupnosť DDC
   •  Menšie op.pole, horšia manipuliácia s nástrojmi
  •  
  • 3. Hemoptoe, masívna hemoptýza
   • Krvácanie z DDC = akútny symptóm, potenciálne život ohrozujúci stav
   • Mortalita 
    • mechanizmom aspirácie, asfyxie (nie strata krvi)
    • koreluje s množstvom vykašľanej krvi veľkosťou krvnej straty, ale najmä časovým obdobím krvácania
   • Doba k vykonaniu BSC od objavenia krvácania nie je presne určená .
    • Lokalizácia krvácania je ľahšia pri BSC do 48 hod . (úspešnosť 80-97%).
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • Lokalizácia krvácania
    • Toaleta tarcehobronchiálneho stromu
    • Hemostáza
  • 3. Hemoptoe, masívna hemoptýza
   • Pri masívnej hemoptýze voliť rigídnu techniku
    •  lepšie odsávanie a lepšia ventilácia
    •  horší komfort, horšia vizualizácia, niekedy potreba CA
   • Pri BSC:
    • i.v. prístup
    • Suplemenácia O 2
    • Poloha na postihnutej strane (ak je známa)  Ø krvácanie do kontralaterálnej strany
    • Iba mierne tlmenie , aby nedošlo k eliminácii kašľa
    • Hemostáza v bronchu:
     • Vazoaktívne látky: ľadový roztok NaCl, terlipresín, trombín
     • Elektrokauter, koagulácia argón-plazmou, NdYAG laser
     • Balóniková tamponáda Fogartyho katétrom, Bronchusblocker 1700 (fy. Willy Rush)
     • Selektívna intubácia nekrvácajúcej strany  zlepšenie ventilácie
   • Ruptúra trachey
  • 4. Poranenia dýchacích ciest
   • Tracheobronchiálne poranenia najčastejšie ako súčasť iných poranení hrudníka .
   • Mechanizmus poranenia:
    • Krčná časť trachey  náraz na stenu
    • Hrudná časť trachey  kompresia hrudníka v predozadnom smere
    • Kompresia vzduchu v priedušnici pri uzatvorenej hlasivkovej štrbine
   • Klin. obraz tracheobronchiálnej ruptúry :
   • dýchavica, kašeľ, hemoptýza, podkožný a mediastinálny emfyzém, pneumotorax, pneumoperitoneum, cyanóza, respiračné zlyhanie...
  • 4. Poranenia dýchacích ciest
   • Limitácie BSC:
    • Respiračná insuficiencia
    • Ventilačná protéza v DC
    • Nutnosť podpornej/riadenej UPV
   • Požiadavky na BSC:
    • Optická revízia celého priebehu trachey (asistencia anesteziológa resp. torakochirurga...)
    • Primeraný čas na výkon
    • Bez ohrozenia pac. hypoxémiou resp. hyperkapniou  riadená alebo podporná ventilácia počas BSC (vysokofrekvenčná dýzová ventilácia, VFDV)
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • Diagnostika tracheobronchiálnej ruptúry
    • Charakter a rozsah poranenia
    • Toaleta tracheobronchiálneho stromu
  •  
  • 5. Tracheoezofageálna, bronchopleurálna fistula
   • Etiológia: dlhodobá intubácia, tracheostómia (iatrogénne), TU pažeráka s prerastaním....
   • Klin. obraz fistuly:
   • príznaky aspirácie do tracheobronchiálneho stromu, PNO, empyém hrudníka, pneumónia...
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • Zistenie prítomnosti fistuly
    • Lokalizácia fistuly (metylénová modrá cez NGS do ezofágu...)
    • Endoksopické riešenie:
     • Aplikácia stentov do trachey/ezofágu (zábrana aspirácie)
     • Definitívne riešenie benígnej fistuly je chirurgické (operácia do 48 hod. od vzniku fistuly )!
     • Ak zlyhá chirurgická liečba  uzáver fistuly fibrínovým alebo tkanivovým lepidlom.
  •  
  • 6. Komplikácie u pacientov s UPV
   • Indikácia:
    • Zlyhanie empirickej antiinfekčnej liečby
    • Známy alebo predpokladaný imunodeficit
    • Lokalizované nálezy: neresorbujúce sa pľúcne infiltráty, perzistujúca atelektáza, opakujúce sa pneumónie...
    • Difúzne postihnutie pľúcneho parenchýmu
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • Diagnostika bakteriálnych pneumónii (VAP)  BSC odber materiálu z DDC:
     • Aspirácia z trachey a bronchov
     • Transbronchiálna punkcia
     • „ Protected catheter brush“
     • Bronchiálny výplach (10 ml)
     • BAL
     • „ Protected BAL“
    • Dodržiavať opatrenia na zamedzenie kontaminácie materiálu , správna interpretácia výsledkov !!!
  • 7. Termické alebo chemické poškodenie DC
   • Chemické poškodenie - mechanizmus:
    • Asfyxia: toxické plyny (CO, CO 2 , NO, NO 2 , SO 2 , COCl 2 ...)
    • Poškodenie DC:
     • Akútne: obštrukcia veľkých DC, edém, zápal
     • Protrahované: subglotické, tracheálne a bronchiálne polypy, tracheálna stenóza, tracheálna fistula, BE, bronchiolitída...
    • Poškodenie pľúcneho parenchýmu:
     • Primárne: alveolárny edém, ALI až ARDS
     • Sekundárne: toxické látky pri popálenínách kože a mäkkých tkanív, infekcia...
  • 7. Termické alebo chemické poškodenie DC
   • Termické poškodenie – mechanizmus:
   • edém, nekróza a krvácanie respiračnej sliznice  odlúpnutie celého povrchu sliznice
   • Cieľ urgentnej BSC:
    • Zistiť charakter a rozsah + lokalizácia poškodenia
    • Odstránenie nekrotických častí , ktoré môžu obturovať bronchy a viesť k atelektáze až asfyxii
    • Tolateta bronchiálneho stromu (malá BAL...)
  •  
  • 8. Menej časté indikácie:
   • Asistencia pri segmentálnej resekcii trachey (kontrola ohraničenia stenotizovaného úseku), kontrola umiestnenia T-kanyly
   • Asistencia pri perkutánnej resp. translaryngeálnej trechostómii
   • BSC pri transplantácii pľúc
    • Kontrola bronchiálnej anastomózy
    • Mikrobiologický odber vzoriek z pľúc a DC (bronchiálny výplach, BAL...)
    • Transbronchiálna biospia  dg. rejekcie...
  • Faktory spojené so zvýšeným rizikom komplikácií pri urgentných BSC Prakash UBS, Am J Crit care Med 1997
   • Nedostatočne skúsený personál
   • Chýbajúca spolupráca pac.
   • Prolongovaný priebeh vyšetrenia
   • Refraktérna hypoxémia
   • Bulózny emfyzém
   • Instabilná angina pectoris
   • Nekontrolované srdcové arytmie
   • Koagulopatie
   • Tracheálna obštrukcia
   • Ťažká bronchiálna astma
   • Mechanická UPV
   • Vysoké hodnoty PEEP
   • Transbronchiálna biopsia
  •