• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syntyy tutkimalla

on

 • 3,039 views

TÄllä luennolla kurkistetaan hieman TVT-aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen. Mukana on sekä jo valmistuneiden väitöskirjojen aihepiirejä ett' meneillään olevia tutkimushankkeita. Luennolla on ...

TÄllä luennolla kurkistetaan hieman TVT-aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen. Mukana on sekä jo valmistuneiden väitöskirjojen aihepiirejä ett' meneillään olevia tutkimushankkeita. Luennolla on myös kolme vierailijaa kertomassa omista tutkimuksista

Statistics

Views

Total Views
3,039
Views on SlideShare
2,169
Embed Views
870

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
1

5 Embeds 870

http://jarinopetus.wordpress.com 787
http://oulunkaiku.fi 40
http://tvtopetus.purot.net 33
http://paper.li 5
http://tvtptv.wordpress.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Eccless sees competence purely as a ones own beliefs. Quite like self-efficacy but in more comprehensive way like ” im good at maths”. For example when participatindg in negotioation of a math problem child can be
 • As a consequence, whether or not a student is deemed to be “competent” is no longer seen as a trait of that student, but rather an interaction between the opportunities that a student has to participate competently and the ways that individual takes up those opportunities. For example if teacher continuously regards child´s actions as competent in particular tasks it will affect positively on childs self-efficacy. Because competence gets constructed in particular situation and in particular classroom, what counts as being competent can vary from classroom to classroom
 • Because we believe that social behavior has vast impact to compente we decided to use MASCS which provides coherent frame to assess the activities of individual.
 • The question pattern aimed to grasp a comprehensive view about how child interpreted the situation in the clip. Questions concerning task it self and child self-efficacy emerged to be most interesting question. INSTRUC THE CLIP There are two different situations and interview. But they are samekind of situations where teacher encourages and prompts child after succesful action.
 • In data analysis the emphasis can be also on children´s views as well as on researchers view.
 •  

5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syntyy tutkimalla 5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syntyy tutkimalla Presentation Transcript

 • http://www.flickr.com/photos/x-ray_delta_one/4152453170/sizes/l/in/photostream/ Tieteellinen tutkimus tuottaa tietoa huomista vartenTutkimus ja tulevaisuus Jari Laru, Yliopisto-opettaja KasvatustieteidenTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä, luennot http://www.slideshare.net/larux/johdantolue http://www.slideshare.net/larux/1-luento- http://www.slideshare.net/larux/2-luento- nto-tieto-ja-viestinttekniikan-perusteet- tieto-ja-viestinttekniikan-perusteet- tieto-ja-viestinttekniikan-pedagogiset- opintojaksolle opintojaksolla-tvt-opetuskytn-historia perusteet-kurssilla-tvt-ja-yhteiskunta http://www.slideshare.net/larux/3-luento- http://www.slideshare.net/larux/4-luento- http://www.slideshare.net/larux/5-luento- tieto-ja-viestinttekniikan-pedagogiset- tieto-ja-viestinttekniikan-pedagogiset- tieto-ja-viestinttekniikan-pedagoginen- perusteet-tietokoneavusteinen-yhteisllinen- perusteet-nykyajan-medialukutataito opetuskytt-kurssil oppiminen-csclHttp://www.slideshare.net/larux & http://jarinopetus.wordpress.com
 • Laboratorioissa kehitellään mielenkiintoisia käyttöliittymiä jakäyttötapauksia. Myös positiivisen psykologian mukaantulo on aikafuturistista.PIKKUINEN MULKAISUTULEVAISUUTEEN
 • Tutkimushankkeiden taustalla on teoreettinen ymmärrysKAIKKI TOIMINTA NOJAUTUUTIETEELLISEEN TYÖSKENTELYYN
 • Ymmärtävä oppiminen (learning sciences) • Tieteelliseen tutkimukseen perustuva tieteidenvälinen, eri tieteitä yhdistävä näkökulma, jossa tarkastellaan oppimista ja opettamista formaaleissa ja informaaleissa konteksteissa (ks. Sawyer, 2009) • Tavoitteena on ymmärtää mm.Sawyer, R. K. (2006). The Kognitiivisia, sosiaalisia jaCambridge handbook of the emotionaalisia prosesseja, jotkalearning sciences. Learning (Vol.190, pp. 409-426). Cambridge käynnistävät ja tukevat oppimista.University Press. Retrieved fromhttp://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/2005036463.html
 • Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimus• Pitkäaikaista tutkimusta, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa sekä innovatiivisia teoriaan pohjautuvia sovelluksia => tutkimukseen pohjautuva opetus ja työelämän kehityskohteet• Käsitteelliset analyysit ja monimenetelmäiset empiiriset tutkimukset• Yhteistyössä kansainvälisten huippuyliopistojen sekä työelämän kanssa• Technology-enhanced learning (TEL)
 • Teoreettinen tausta• Itsesäätöinen oppiminen / self-regulated learning (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000), strateginen opiminen• Toimijuus / Efficacious agency• Motivaatioiden ja emootioiden säätely / Regulation of motivation and emotion (Volet & Järvelä, 2000)• Sosiaalisesti jaettu kognitio / Socially shared cognition (Resnick, 1991)• Yhteisöllinen oppiminen, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen / Collaborative learning, Computer Supported Collaborative learning• Luova yhteisöllisyys / Creative Collaboration• Asiantuntijaksi oppiminen
 • Ennen tutkimusta pitää opiskellaKOULUTUSTEKNOLOGIANPERUSOPINNOT 25OP
 • • Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä on • koulutettu koulutusteknologian ammattilaisia • vuodesta 1994. Noin 600 opiskelijaa on • perehtynyt siihen, miten teknologialla • voidaan tukea oppimista. • Valmistuneet opiskelijat ovat tarvinneet tätä osaamista mm. opetus- henkilöstö- ja suunnittelutehtäviin sekä tutkimukseen.Learning and EducationalTechnology Research Unit (LET)http://let.oulu.fi
 • Koulutusteknologian opintojen kautta saat mm…  monipuolisia työvälineitä eri kasvatusalan työtehtäviin,  valmiuksia osallistua koulujen ja oppilaitosten kehittämistehtäviin,  taitoja hyödyntää teknologiaa opetus- /koulutustyössä,  näköalapaikan koulutusteknologian alueen huippututkimukseen,  valmiuksia osallistua aktiivisesti oppimisyhteiskunnan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen,  toimintamalleja työskennellä virtuaalisissa tiimeissä,  projektihallinnan taitoja.Learning and EducationalTechnology Research Unit (LET)http://let.oulu.fi
 • Koulutusteknologian perusopinnot• Osaamistavoitteet – Opiskelija osaa analysoida oppimisteoreettista tietoa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa sekä elinikäisen oppimisen tukemisessa. – Opiskelija osaa käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista. – Opiskelija osaa kuvailla asiantuntijaksi oppimisen keskeisiä piirteitä ja kuvailla omaa koulutusteknologian asiantuntijuuttaan.
 • Koulutusteknologian perusopinnot 25 op Opintojaksot ja aikataulutJohdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan, 6 op•syksy 2011, aloitus 1.9.Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, 7 op•syksy 2011, aloitus 16.9.Koulutusprojektit, 6 op•Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa: 1) syksy 2011-kevät 2012, 2) syksy 2012 ja 3) kevät2012•Sivuaineopiskelijat suorittavat syksyllä 2011-keväällä 2012Designing technology-enhanced learning, 6 op•Kevät 2012• Lisäksi järjestetään tuutorkahveja, joille osallistuminen ei ole sidoksissa minkään yksittäisen opintojakson suorittamiseen• Opintojen syyslukukauden tarkempi aikataulu löytyy osoitteesta http://let.oulu.fi/opinnot
 • Tiedottaminen• Oppimisen ja koulutusteknologian opintojen kotisivu www.let.oulu.fi/opinnot – Ajankohtaiset asiat – Tiedotteet – Osittain opintojaksoihin liittyvää työskentelyä• Sähköpostilistat – kotisivujen tiedotuksen tukena• Oppimisen ja koulutusteknologian opiskelijoiden Facebook-sivu www.facebook.com/LET.opinnot• Opintojaksojen erilliset oppimisympäristöt ilmoitetaan erikseen
 • Ennen tutkimusta pitää opiskellaOPPIMIEN JA KOULUTUSTEKNOLOGIANTUTKIMUSTA
 • Perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta Eipäs! Soveltava tutkimus on Perustutkimus on ajanhermolla yliopiston perustaSuomen Akatemia, TEKES, EU-FP7, EU-ESR, EU-EAKR,European Science Foundation, Erilaiset säätiöt ja rahastot, yritysmaailmaErilaiset säätiöt ja rahastot yritysmaailma
 • MOREL - Motivation, self-regulation and learning in conventional and new learning environments (2003-2006) ECOL - Ecology of Collaboration: Collaboration as Motivated and Co-ordinated Activity (2003-2006) SCORE - (2005-2007 (2008)) Pedagogical Structuring of Collaboration and Self-Regulated LearningScaMo - Studying and ScaffoldingMotivation and Self-Regulated Learningamong Elementary School Students (2006-2010) ADDRESS - Adaptive motivation regulation in individual and socially shared learning situations(2009-2012) AGENTS - Towards efficacious agency in formal and informal contexts (2010-2014)
 • Agents – Towards children’s efficaciousagency in formal and informal contexts Suomen Akatemia 2010-2013
 • • Aims – To conceptually define ”creative collaboration – To design, pilot and evaluate five collaborative spaces – To study creative collaboration• Technologies – Second life, mobile devices, social media, internet bus• From children to older people:• www.cocreat.eu
 • OPTEK 2009-2011
 • Tutkimus I: Jari LaruJari LaruYHTEISÖLLISEN OPPIMISENTUKEMINEN MOBIILILAITTEILLA/ SUPPORTING COLLABORATIVELEARNING WITH MOBILE COMPUTERS
 • Perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta Eipäs! Soveltava tutkimus on Perustutkimus on ajanhermolla yliopiston perustaSuomen Akatemia, TEKES, EU-FP7, EU-ESR, EU-EAKR,European Science Foundation, Erilaiset säätiöt ja rahastot, yritysmaailmaErilaiset säätiöt ja rahastot yritysmaailma
 • Monimenetelmäinen (kokeileva) ote Osatutkimus I Osatutkimus II Osatutkimus III käsitetesti Kyselyt Kyselyt Haastattelut Ryhmähaastattelu Haastattelut Kyselyt Lehtiset Videoidut ryhmätilanteet Logidata (yksi sovellus) Nauhoitetut ryhmätilanteet Keskustelut logidata (useita sovelluksia) käsitekartat onlinedata (wikit, blogit etc) Käsitekarttojen Logidatan analyysi Bayes mallinnus, jonka tilastollinen analyysi, jonka avulla kyselydata, logidata Kevyt keskusteluanalyysi avulla ryhmät jaettiin ja käsitetesti kytkettiin huonosti ja hyvin Verkostoanalyysi (SNA) yhteen [kokeilu] menestyneisiin olemattoman vuorovaikutuksen Verkkoon tuotetun Ryhmätilanteiden ja materiaalin analysointi syiden etsimisessä lehtisten sisällönanalyysi (multilevel IA analysis) Haastattelut tukimateriaalina Mann-Whitney U-test haastatteluiden ja/tai hyvien ja huonojen ryhmätilanteiden ryhmien suoritusten analysointi vertailemiseksiLET - Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköJari Laru, 22.4.2009 26
 • Research aims• This thesis work focuses on developing and analyzing innovative ways of applying the framework of distributed scaffolding for learning activities in authentic real world contexts.• In this study theoretical ideas of cognitive tools and scaffolding are applied for designing light-weight mobile software and pedagogical models for learning in authentic real world contexts. This is done in order to generate new knowledge and solutions that advance collaborative learning in mobile computer supported collaborative learning
 • STUDY 1: FLE3mobile Laru, J. & Järvelä, S. (2008). Social patterns in mobile technology mediated collaboration among members of the professional distance education community. Educational Media International Journal, 45(1),17-3.LET - Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköJari Laru, 22.4.2009 28
 • Over-expectations with to respect to its intrinsic effects on learning• ” … This is perhaps not surprising because the same claims have been made about every new technology developed in the last century. For example, when the motion picture, radio, and television were invented, each was hailed as answer to solving educational problems” (Heinich, 1979; Cuban, 1986; Mayer, 1999).• ”Instructional methods make the difference in how well students learn, not the message or the delivery technology” (Clark, 1983)
 • STUDY 2: FLYERSLaru, J. & Järvelä, S. (2008). Social patterns in mobile technologymediated collaboration among members of the professional distanceeducation community. Educational Media International Journal, 45(1),17-3.30
 • STUDY 3: EDUFEEDS Course blog and wiki Mobile applications Course level tools D. Reflect & E. Review & B.Reflect F. Co-construct Phase: A.Ground C.Conceptualize elaborate evaluate knowledge Course feed Group level tools Software: Collaborative Solo Collaborative Activity: Lecture Discussion Phototaking Blogging Discussion Wikiwork Multiple feeds Merged feeds Monitoring tools G.Monitor Tools used to merge multiple RSS feedsFigure 4. Socio-technological design of the course. The idea of making use of each others’knowledge was operationalized in socio-technical design. It consisted of recurrent individual and collective phases in which studentsused multiple Web 2.0 tools and mobile phones in concert to perform designed tasks. Retrieved from: Jari Laru, Piia Näykki, SannaJärvelä, Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education context, The Internet andHigher Education, Available online 28 August 2011, ISSN 1096-7516, 10.1016/j.iheduc.2011.08.004.
 • Edufeeds – Pedagogical design Figure 5. Pedagogical design of the course. Groups were required to complete a wiki project by the end of the semester. In order to complete the wiki project, students needed to participate in recurrent solo and collective phases mediated by the use of social software tools and face-to-face discussions in their respective phases. Jari Laru, Piia Näykki, Sanna Järvelä, Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education context, The Internet and Higher Education, Available online 28 August 2011, ISSN 1096-7516, 10.1016/j.iheduc.2011.08.004.
 • Figure 3. Graphical visualization of Bayesian network (Jensen, 2001) contains threecomponents: 1) collected data as ellipses, 2) dependencies visualised as lines betweennodes and 3) strength of each dependency as a colour in the network. The darker theline, the stronger the statistical dependency between the two variables and the moreimportant (higher ratio value) the dependency. Removing the dependency betweenB.discussion and Gain; C.photos and Gain; D.blog.words/post and F.wiki.wc.net;D.blog.words/post and F.wiki.wc.activity; D.blog.words/post and F.wiki.edits.net;D.blog.words/post and F.wiki.edits.activity; and E.discussion andF.wiki.edits.comments would not change the probability of the final model.
 • Tutkimus II:JohannaBluemink
 • Distributed teamworkThe need for distributed teamwork is growing, since companies andorganisations are increasingly relying on teams to address a variety ofchallenging and difficult tasks (Maznevski & Chuboda, 2000; Salas &Fiore, 2004).The global financial downturn and environmental challenges force us to findnew approaches to support individuals and teams in knowledge-intensivefields of work. There is, at the same time, a need to decrease travelling butstill nurture presence.In a world of unclear, vague, and challenging problems, effective collaborationand problem-solving skills are crucial for everyone and should be emphasisedin the future, not only at schools but also in workplace training.
 • Serious gamingVirtual multiplayer games have become increasingly popularin recent years, enabling several players to interactsimultaneously in shared virtual game worlds. Most of thesetypes of games have been developed for entertainment;however, the field of serious games has also shown potentialfor learning and development purposes (Dickey, 2005; Gee,2006). In The Gate for Collaboration research project, theaim was to explore what game technologies could offer interms of distributed collaboration, interaction, and efficiencyfor teams at work.
 • AIM• The aim of this research project was to study distributed teams within a 3D multiplayer game in a voice-enhanced virtual world.• It was hypothesised that a shared and pedagogically-scripted team game could create awareness of social interaction processes, support the team in its problem- solving activities, and provide a strong shared experience for team members.
 • Design: idea• In terms of the design of the game, the aim was to create tasks that led team members to collaboratively solve the puzzles in the game environment, and to trigger interaction mechanisms that have been found to be essential for collaborative learning.• The game design was intended for inexperienced players, and the aim was that the playing of the game was not dependent on the participants’ previous gaming experience.
 • Design: Narrative• The Gate could be described as a social-action adventure. The game’s concept involved an escape story, where each team had to flee from a prison island by solving five interactive puzzles together: 1. each team member had to pass a gas field in a barrel with the help of others’ instructions; 2. team members had to send different coloured smoke signals in a certain order; (3) 3. team members had to prepare an oil mixture from some of the ingredients given to them; 4. the team was split into two pairs who had to pass through a field while building fences to ward off angry dogs; 5. with the burner oil and tools gathered from the earlier tasks, the team had to build a balloon to escape from the prison island. At the beginning of the game, each player received different instructions called “parchments” (virtual papers with some instructions for one of the tasks).
 • Data collection• To collect the data, a design experiment was organised in May 2007 for seven teams of four players (N=28).• The participants came from different companies and organisations from northern Finland.• The design experiment lasted about three hours for each team.
 • Data collection• The data that were collected in this study consisted of videotaped games from each group and audiotaped and structured individual interviews from each player.• The games lasted between 1 hour 16 minutes and 3 hours 40 minutes.• Moreover, the participants were asked some background information concerning their age, work, possible relations with the other members of their team, and earlier experience with computer games.
 • Data collection
 • Spinoff: www.novicraft.fihttp://www.youtube.com/watch?v=jp0AuDn1qQI
 • Tutkimus III: Pirkko Hyvönen Hyvönen, P. (2008). Affordances of playful learning environment for tutoring playing and learning. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lappoensis 152. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre.
 • Kun tavoitteena oli suunnitella informaali oppimisympäristö formaaliin opetuskontekstiin, esi- ja perusopetukseen. Lähtökohtana :  Leikin ja pelin kautta oppiminen  Leikkikenttätyyppinen koulun pihalla sijaitseva rakennelma  Teknologian hyödyntäminen Pirkko Hyvönen
 • Taustaa informaalin oppimisympäristön suunnittelulle Tuoda leikin kautta oppimista kouluun2003-2006 Let’s Play projektissa tavoitteena oli tutkia, suunnitella jarakentaa ns. älykäs oppimisympäristö, joka mm. antaa virikkeitä tiedon rakentamisen, omanajattelun, ongelmaratkaisutaitojen, yhteistoiminnallisten taitojen jamielikuvituksen kehittämiseen ottaa huomioon käyttäjän taitotason mahdollistaa monipuolisesti oppimisen kokemuksia ja elämyksiä on intuitiivinen, kaikkia aisteja stimuloiva ja palautetta tuottava on tyttöjä ja poikia kiinnostava ja tutustuttaa heitä teknologiaan Yhteistyössä: LaY, VTT Tampere, RAMK ja Lappset Group Oy Let’s Play (oppimisympäristö), WePlay (teollinen muotoilu), MOTO+(motoriikka), UbiPlay ja PlayTech (teknologiasovellukset) Pirkko Hyvönen
 • Miksi leikkiä / pelaamista? Lapset leikkivät nykyisin vähemmän kuin ennen. Lapset lopettavat leikkimisen aiemmin kuin ennen,suomalaislapset vielä aiemmin kuin vertaiset pohjoismaissa, nslyhenevä lapsuus (Oksanen, 2004; Postman, 1984; Sandberg &Pramling-Samuelsson, 2003) Lapset leikkivät salaa (Karimäki, 2004). Leikkiminen on yhä enemmän yksilökeskeistä kuin yhteisöllistä(Bodrova & Leong, 2003b). Leikkimisen mahdollistavat paikat ovat vähentyneet. Jotkut lapset eivät halua leikkiä ulkona (Clements, 2004) ja ulkonaleikkimistä pelätään; se on vaarallista (Tapsell, et al., 2001) Koulut ovat paikkoja, jotka tuovat lapset yhteen! (Loukaitoi-Sideris, 2003) Pirkko Hyvönen
 • Miksi leikkiä/pelaamista? OPS (2000; 2004) kehottaa käyttämään leikkiä ja luovaa toimintaaoppimisen menetelmänä Oppilaiden keskittyminen heikentynyt, tarvitaan uusia tapoja oppia(Veen & Vrakking, 2006)Nykykoulu ei vastaa nykynuorten (homo zappiens, NML=newmillenium learners) tiedonkäsittelyn kykyihin, toiminnan tapoihin jaintresseihin Kouluviihtyvyys ja motivaatio Suomessa osin heikko (esim. Lauriala& Laukkanen, 2010; Malin, 2005; Kuusela, 2006) Koulupihoja tulisi käyttää oppimisympäristöinä! (OPM) Huolestuttavaa on, että viidennes oppilaista on liikunnallisestipassiivisia (Haatainen, 2004) Pirkko Hyvönen
 • Miksi leikkiä / pelaamista? Leikin kautta oppiminen on monipuolista: kognitiivinen (Bergen,2002), sosiaalinen, emotionaalinen, fyysinen ja kulttuurinenkokonaisuus. (Moyles 1989; Meadows, 1995; Wood & Attfield, 2005)myös (Johnson, Christie & Wardle, 2005; Scarlett, Naudeau, Salonius-Pasternak & Ponte, 2005; Sutton-Smith, 2001).- Hyvän ”mature” ja haitallisen leikin / pelin arvioiminen- Leikin muoto oppijoiden mukaan Leikkimällä uudistetaan kulttuuria ja vertaiskulttuureita (Corsaro,2003; 2005) ja leikkiminen voi suojata itsetuhoisilta ajatuksilta(Oksanen, 2005). Opettajalle avautuu näköalapaikka oppia lapsista sekä itsestäänopettajana (Moyles, 1989). Pirkko Hyvönen
 • Leikki ja leikin ympäristö (informaali)Kysyttiin lapsilta, millainen on ihanteellinen leikkiympäristö(Hyvönen & Kangas, 2007)
 • In order to find out what play environments shouldafford, we let the children’s voice to be heard first.We asked them to describe:"What is the ideal environment for playing? Whatwould you like to do best?” Aineisto kerättiin viidessä eri esikoulussa N=49 Lasten piirrokset, nauhoitetut keskustelut,videoinnit(Hyvönen & Kangas, 2007) Pirkko Hyvönen
 • Aineistokeruumenetelmänä image-crafting eli LEIKITYS Lapsille luonteva tapa ilmaista itseään Lapset asiantuntijoina ja tutkijoina Lasten ideat todelliseen käyttöön Aloituskeskustelun jälkeen lapset piirsivät, värittivät, keskustelivat ja leikkivätDuring the process the children form an image of the ideal play environment. Indoing this their imagination and the whole body is involved: they talk, play, draw,suggest, and look around to boost their inspiration.Crafting refers to the means through which the image is processed into a visible form.Image-crafting suits children, because imagining, drawing, colouring, and playing arenatural ways for them to express their intentions and desires.
 • Results: Emotionality in childrens playfulenvironmentsThought girls and boys have divergent interests, theyalso have shared playful worlds.More typical for boys than for girls The worlds of care and sociality and Aggression, destruction and competitionMore typical for girls than for boys Worlds of beauty and fairy features horror were more characteristic of girlsCommon emotional themes Excitement and fascinating experiences and Humor and whimsy ideas
 • 1. “I think it eats seaweed” - Care and sociality“Minusta se syö merilevvää”Children designed play areas where the animals are free and children take care of them. Boys played the role of rescuer or helper and took good care of animals.
 • 2. “The fighting ships and a rocket that sets a park on fire” – aggression,destruction and competition“Laiva tykittää laivaa ja raketti tytkittää puistoa”
 • 3. “The sun is always shining” – beauty and fairy features ””Ei taivasta ilman aurinkoa”Though also boys drew flowers and hearts they failed to generatelarger entities of beauty.Girls developed peaceful feelings of summer and magic.
 • 4. “Pretending torturing” – Fear and horror“Se on leikisti kidutus”Children discussed about fear and safety in eleven out offifteen sessions.Fear appeared more of a positive than a negative feeling.Itsesäätely: pelottava-turvallinen
 • 5. “Lava proof trunks are needed” – excitement and fascinating experiences“Laavauimisessa tarvitaan laavankestävät uimahousut”Children wish to experience excitement and fantasy in many ways.
 • 6. “Even eyes are standing upright” - humor and whimsy ideas ”Silmäkki on pystyssä” • Common worlds of play both for girls and boys were the environments of humor, where ‘fooling around’ and playing with ideas characterize the activities. • In our research the sense of humor and imitation of other children are emphasized as triggering power for creative process.One rabit on thehood and one insideas a "fuel rabbit" (b) Musiikkiauto,- polttoainejänis hattupiano, talokeinu
 • • Both girls and boys value diverse forms of physical exercise. The playful environments are meant to provide children more possibilities to motion both in form of guided actions at school settings and in free play on spare time.• Most of these activities highlight togetherness and collaborative goals. The collaborative activities can be supported by developing new games and plays where joint actions are needed and where the activities traverse the traditional gender-borders.
 • Kollaboratiivinen leikki?
 • ENTÄ KOLLABORATIIVINEN LEIKKI? (Hyvönen, 2008)What are the play activities that girls and boys engage in together in theschool context? What factors facilitate collaborative play among boys and girls in pre-primary and basic education? Pirkko Hyvönen
 • Rooli- ja ulkoleikit näyttävät parhaiten sopivan tyttöjen ja poikien yhteisölliseksi leikiksi.Sukupuoliroolit leikeissä muuttuvat kulttuurimuutoksen mukana (esim. kotileikit).Opettajan pedagogisella ajattelulla on suuri merkitys kollaboratiivisen leikin edistämisessä.Kollaboratiivisen leikin onnistuminen edellyttää harjoittelua ja opettajan ohjausta. Pirkko Hyvönen
 • LEIKKI KOULUN KONTEKSTISSA? Leikin merkitys ja opettajan rooli? - Perustuu opettajahaastatteluihin (Hyvönen, submitted) Opettaja ”johtaja” Opettaja ”sallija” Opettaja ”mahdollistaja” Kognitiiviset Roolileikit  Pedagoginen prosessi Fyysiset ”Aidot” leikit Virikeleikit Perinneleikit Yleisin leikin muoto Strukturoimattomat leikitOnly one-third of the interviewed teachers use play holistically while providing children’s activities in their learning process.In a role of leader, teachers were particularly unsatisfied with themselves and the results of their teaching.
 • Leikillisyys (leikillinen oppiminen), toiminnan laatu, jota määritellään 7 ominaisuuden kautta. (Hyvönen & Ruokamo, 2005)Hyppyruudukko ja infoasema
 • Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness)(Hyvönen & Ruokamo, 2005)Ruumiillisuus/kehollisuus:Koko kehon kautta tapahtuva oppiminen ”Embodiedknowledge”Ihmisen neurobiologiset järjestelmät ja koko keho toimivatyhdessä ja vuorovaikutuksessa keskenään, ympäristön ja muidenihmisten kanssaAbstrakti ajattelu ei ole erillään sensomotorisesta järjestelmästä(esim. Burkitt, 1999; Damasio, 2001; Dennett, 1996; Johnson,1999; Hyvönen & Marjomaa, 2004)- Oppimiseen tarvitaan koko kehoaEmotionaalisuus:Emootioiden merkitys toiminnassa ja oppimisessa- Miten merkitykselliseksi tilanteet ja ympäristö koetaanEmootiot ja taipumus arvioida kokemuksia niiden miellyttävyydentai epämiellyttävyyden perusteella eivät ole vain taustatekijöitä,vaan ne vaikuttavat siihen miten toimitaan ja opitaan, toimitaankoja opitaanko ollenkaan, ollaanko vuorovaikutuksessa toistenihmisten kanssa. (Barbalet, 2002; Damasio, 2001)-Leikkimiseen ja oppimiseen tarvitaan tahtoa ja motivaatiotaopitaan tunnistamaan ja käsittelemään tunteita-Leikin kautta oppiminen voi olla palkitsevaa  itsetunto Pirkko Hyvönen
 • Yhteisöllisyys:Sosiaalisuus, yhdessä toimiminen ja yhteinen tiedonrakentaminenYhdessä ajattelu, kieli, toiminta, zpd(Yksilöllisyyden ja kilpailun vastakohta)(Esim. Corsaro, 1992, 2005; Bodrova & Leong, 2003;Mercer, 2000; Vygotsky, 1978)-Oppiminen ja leikkiminen tapahtuvat parhaitenyhdessä toisten kanssaToiminnallisuus:Fyysinen toiminta, kokemuksellisuusLapset sietävät erilaisia häiriötekijöitä, kun toimintaon aktiivistaAktiivisuus sitoo tyttöjä ja poikia yhteenToiminnassa kokemusten kautta konkretisoidaan jaymmärretään asioita- Toiminta on mukavaa! Pirkko Hyvönen
 • Narratiivisuus yhdistää irrallisetasiat (Crossley, 2003)- Narratiivisuus auttaaymmärtämään ja muistamaan- Se tekee leikki- jaoppimisprosesseista mielekkäitäLuovuus, lupa ja kyky ajatella toisinMatkiminen ja huumorivapauttavat luovuuttaMielikuvitukselliset tilanteet,välineet, ympäristöt ovat ”hyvänleikin” kontekstina arvokkaitaLuovuus ei ole vain ns.taideaineisiin liittyvääOivaltavuusvrt. Ongelmanratkaisu, tutkivaoppiminenKyky ihmetellä, tehdä uusiakysymyksiä, nähdä vaihtoehtoja,ratkoa ongelmiaMikä oli mukavaa? ”No se ku pitiettiä niitä KOODEJA” Pirkko Hyvönen
 • Miten integroida leikki jaleikilliset ympäristötopetussuunnitelmaan?Leikillinen oppimisprosessi(Hyvönen & Kangas)Tolpat
 • Opettaja jaoppilaatsuunnittelevat Topic: Weather as a playful learning process (PLP)kehyksenyhdessä ELABORATION ORIENTATION PLAYING in the PLE Discussions about Role-play: Evaluation of weather and its Pretending to play or game Various meaning for plants be a weather learning and humans forecaster What have we objects done? Developing games Playing What the games. explanations Photographing have we different weather Pretend discovered? Conditions expedition or adventure in What have Watching movies versatile we learned? where weather weather etc. has an important conditions role
 • Informaali Volttikone LeikillinenOppimisYmpäristö
 • Infoasema, aallokko, tasot, vaakaKiipeilyteline, piirtoseinä Näyttämö, tutkimusasema Volttikone, heittoseinä Pirkko Hyvönen
 • Tutkimusasema Heittoseinä PiirtoseinäTolppa Infoasema Hyppyruudukko
 • LOY:ä voi käyttää ilman teknologiaa tai teknologiaa hyödyntäen.LOY hyödyntää rfid (Radio Frequency Idenfication Device)-teknologiaa, joka toimii infopisteen, hyppyruudukon ja tolppien yhteydessäTarjolla on useita valmispelejä, mutta myös työkaluja, joilla lapset ja opettajatvoivat itse tehdä oppiaineisiin (tai esim. harrastuksiin) integroituja pelejä.Pelien tekeminen edellyttää sisältöihin perehtymistä.Luokassa:Pelit suunnitellaan yleensä ensin paperilla- Aiheena esim (YLT – Afrikka ja äidinkieli)Sen jälkeen tasoittain vaikeutuvia tehdään tietokoneellaSiirretään LOY:n infopisteeseen (keskusyksikkö)Ulkona:Pelataan LOY:ssa, vaihdetaan pelejäHalutaan lisää haastetta ja tasoja  tietokoneella luokassaLeikillistä oppimisprosessia varioimalla voi suunnitella erilaisiaopetuskokonaisuuksia!! Pirkko Hyvönen
 • Aallokko
 • Lumi ja pakkanen eivät estä toimintaa
 • This however does not indicatethat classrooms are unsatisfied as learning environments, but rather it suggests that complementary learning environments are needed in order to service teachers and children better as pedagogical contexts. Opetuksessa on tärkeää hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä! Pirkko Hyvönen
 • Future School Research – Second Wave DV-sisällöntuotanto pedagogisena välineenä äidinkielen opetuksessa • Laura Palmgren-Neuvonen • 16.9.2011
 • DV-sisällöntuotantopedagogisena välineenääidinkielen opetuksessa Laura Palmgren-Neuvonen 16.9.2011
 • FSR Second Wave (2011-2013) Toisen aallon projektit1. Media Education in FutureSchool a. Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä b. Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä2. TeknoLiteracy – Lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt, alkaa 1.1.20123. Oppimisen ja opettamisen tukeminen tulevaisuuden koulussa - Oppimisympäristöjen moniteknologinen seuranta ja analyysijärjestelmä
 • Tutkimuksen taustaa…• Mediamaailman muutos – visuaalisuus, vuorovaikutteisuus Kupiainen & Sintonen 2009; Strasburger et al. 2009• Mediakuilu haastaa koulun – kuilu formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen välillä Luukka et al. 2008 – laitteisto Pohjola & Johnson 2009 – opettajien tvt-taidot Haaparanta 2008 – opettajien asenteet ja pelot Pohjola & Johnson 2009; Salomon 2002
 • Äidinkieli, EVVK…?• Äidinkielen opiskelu perinteisin mediatekstein ei kiinnosta Huismin 2006; Lappalainen 2006; Luukka et al. 2008; Metsämuuronen 2006• Äidinkieli on keskeinen oppimisen taito • …äidinkielen täydellinen omaksuminen tukee yksilön tasapainoista tiedollista ja emotionaalista kehitystä … Mantila 2006 • Puhe ja kirjoittaminen kehittävät ajattelua Hakkarainen et el. 1999; Vygotsky 1978
 • Silta yli mediakuilun?• OPTEK-hankkeen FSR-osatutkimuksen (2009-2010) tavoite oli löytää teknologia, joka – motivoi oppijoita äidinkielen opiskeluun ja harrastamiseen – kuroo umpeen mediakuilua => digitaalinen videoteknologia (DV) valittiin tarkastelun kohteeksi, yhteisöllisiin työskentelytapoihin yhdistettynä
 • Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus• Mielekäs oppiminen (Ausubel et al. 1978, Jonassen 1995): aktiivista, itseohjautuvaa, konstruktiivista, yksilöllistä, yhteis öllistä...• Itsemääräämisteoria (Deci & Ryan 1985): koettu pätevyys, autonomia, sosiaalinen yhteenkuuluvuus• DV-opetuskäyttöä tutkittu vähän, mm. – P Hakkarainen, 2007 – Hilton 2010 – Levin 2003 – Kearney & Schuck ja Schuck & Kearney, 2003-2006)
 • Media- Oppimisen kuilu Tutkimuskysymykset taidot Äidinkieli ja kirjallisuus: Äidinkieli laajassa OPSin mukaiset sisällöt merkityksessään DV-teknologian yhteisöllisen opetuskäytön arviointi opetuksen ja oppimisen kannalta äidinkielen opetuksessaMillä tavoin digitaalisia videoita Miten mielekkääntuottavat oppilaat ja opettajatkokevat yhteisöllisen ja oppimisen ulottuvuudetyhteistoiminnallisen toteutuvat alakouluikäistenoppimisen? DV-tuotantoprojekteissa? Millaista vuorovaikutusta muodostuu DV- Miten yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen tuotantoprosessissa? DV-sisällöntuotanto vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja sitoutumiseen? Millaisia vaikutuksia yhteisöllisillä toimintamalleilla on oppimis- yhteisön sosiaalisiin suhteisiin?
 • Projekti 1. (5 lk., N = 28) Projekti 2. (4 lk., N = 29) Projekti 3. (5 lk. , N = 28) Future School 2069 Peilin heijastuksia UutismakasiiniAlkuperäinen luokan yhteinen fiktiivinen käsiteltyyn kirjallisuusteemaan uutiskatsauksen toimittaminenoppimistehtävä näytelmä koulun joulujuhlaan; liittyvä fiktiivinen elokuva, jossa (fakta) tavoitteena opiskella näytelmästä tehdään myös opiskellaan DV-tuotantoon ja substanssia sekä ‘tutkivaa videoversio mediakasvatukseen liittyviä journalismia’ seikkojaLopputehtävä luokan yhteinen elokuva 3–5 minuutin mittaiset muutaman minuutin yksilölliset tuotokset uutisklipeista tehty koosteRyhmäkoko 4–11 oppilasta riippuen 4–5 oppilasta 2–5 oppilasta vaiheestaSosiaalinen yhteistoiminnallinen yhteisöllinen yhteisöllinen/yhteistoimin-asetelma nallinen• Ideointi Istumajärjestyksen mukaiset Opettajan ennalta Istumajärjestyksen mukaiset pienryhmät suunnittelemat ryhmät (sekä pienryhmät tyttöjä että poikia)• Suunnittelu lähinnä kiinnostuksen mukaan samat ryhmät kuin yllä lähinnä aihekiinnostuksen vapaasti muodostuvat ryhmät mukaan vapaasti muodostuvat ryhmät• Toteutus koko luokka opettajien johdolla, samat ryhmät kuin yllä, vertais- samat ryhmät kuin yllä, opettajat kuvasivat, ohjasivat ja oppiminen editointivaiheessa; vertaisoppiminen editointi editoivat jokainen teki oman versionsa, lähinnä ryhmän yhden jäsenen joista ryhmä valitsi parhaan toimesta yhdessä keskustellen ‘Oscar-gaalaan’ (yhteistoiminnallinen)Julkistaminen/ koulun joulujuhla ”Oscar-gaala”, äänestys yhteinen katselutilaisuuspalaute parhaista suorituksista
 • Kenttätutkimuksen mixed methods -design Haas-tattelut: Outputit: Mielekkään oppimisen Outputit: tutkimus- litteraatit, kysely: 5. lk oppilaat Numeerinen QUAL (n=28); 4. lk oppilaat QUAN data luokkien Muistiinpanot,opettajat (n=4), data Transkriptiot (n=29); 5. lk oppilaat data rehtori, 5. lk (n=28) collection collection Ryhmätyö-oppilaat (n=4); Avoimet tyytyväisyys: kysymykset; 4. lk oppilaat (n=29); 5. Toimenpiteet Toimenpiteet: lk oppilaat (n=28) Sisäinen Havainnointi: sisällönanalyysi konsistenssi; Video- tallennus Faktori- QUAL analyysi; data Ryhmähaas- QUAN Ryhmä- tattelut: analysis kaksi 4. luokan data vertailut; ryhmää (n=4; collection n=5) Yhteistulokset ja niiden tulkinta
 • Aineisto• laadullinen: yksilö- ja ryhmähaastattelut, reflektiokeskustelut, observointimuistiin- panot, videotallenteet• määrällinen: mielekästä oppimista ja motivaatiota sekä ryhmätyötyytyväisyyttä mittaavat kyselyt• sosiometrinen tiedustelu
 • http://www.youtube.com/user/OulujoenOsaajat?blend=1&ob=5&hl=en-GB#p/c/A664BC740349F3A9/0/VdTZj64hdE0
 • Kiitos mielenkiinnostanne! Kysymyksiä, ideoita, kommentteja? Tuloksia OPTEK Ensituloksia –julkaisussa, ITK-tutkijatapaamisenjulkaisuissa 2010 ja 2011 , http://futureschoolresearchfi.wordpress.com http://www.youtube.com/user/kOuluTV laura.palmgren-neuvonen@oulu.fi Future School Research Center /Kasvatustieteiden tiedekunta /Oulun yliopisto 95
 • How children display and construct competence in learning contextsARTTU MYKKÄNEN
 • Framing arguments of Agents –reseach project (funded by The Academy of Finland 2010-2013)• Children’s well-being is challenged by the collision of permanent and changing environments• Formal and informal environments do not adequately meet in children’s lives• Apparently children lack capabilities to be motivated, act and develop in such circumstances• All children need support to strengthen their beliefs about their own potential and to become agentic children that have efficacy to transform one’s own life activity
 • Children as co-investigators• Children interacting with the research has been mostly viewed as disturbances in traditional psychological and educational research• On the basis of a litt. review we are conducting it seems that there are many different paths to how engage children with research– Mosaic approach (Clark, 2001), Children as researchers, (Kellet, 2006), narrative methods, art-based methods, focus groups, participant observation, interviews, participatory activies etc.– Within these video has been used, but in many occasions regarded as the same as still photography
 • Stimulations to support efficacious agency• Encouraging children act as active participants in designing, producing and interpreting video episodes (stimulants) from their authentic life in diverse context• Develop video research as a method that recognizes children as active participants• Successful interventions, especially those targeted for at-risk children, usually need high investment of funding and human resources• More emphasis should be put on identifying protective factors on children’s psychological well-being• Our idea builds on stimulations that are suitable for every-day use, in any educational context and for all children and students.• Stimulations help children to learn to modulate their attention and behavior (Webster-Stratton, et. al. 2001, Smith, et al. 2005)
 • Introduction• To strengthen children´s competence, they need to be framed as accountable authors of their own learning.• The purpose of this study is to find out how children display and construct competence in different kind of social contexts that occur in their everyday classroom interaction, especially in learning situations.• The assumption has been that are simply attributes of individuals (cf. Eccles & Wigfield, 2002).
 • Theoretical background• The concept of competence refers to action where child is adapting in social situation and consequently constructing own competence. Competence gets constructed as a participation to social context; context where child is accountable to someone (e.g., teacher), accountable for something (e.g., task) and how child is acting in the situation (Gresalfi et. al., 2009; Cobb et. al., 2001).• In the context of learning, competence is assumed to affect positively to child´s efficacy beliefs (Eccles & Wigfield, 2002) for example through mastery experience.
 • Theoretical backgroundCompetence Accountability to SomethingPrerequisites (e.g., Task) Situation Someone What student does? What is negotiated? (e.g., Teacher)
 • AIMS• Demonstrate how empirically investigate how competence is constructed in classroom situations.• Introduce a case example from the data.
 • Data collection and methods• Altogether (N=71) children from pre school to the second graded participated to this study. The children ages varied from six to eight.• These children were followed up for 7 weeks during their everyday classroom interaction.• Six children were selected from each classrooms, resulting altogether 24 case-children.
 • Selecting case-children• The purpose was to select three high socially competent and three socially low competent children.• Case-children were selected with the Multisource assessment of children’s social competence scale MASCS (Kaukiainen, Junttila, Kinnunen & Vauras, 2005).• Multisource assessment of children’s social competence scale provides a coherent frame to assess the activities of the individual.• Assessment includes questionnaires for teachers, peers or parents and for children themselves.
 • Video data• Four researchers worked as pairs in two classrooms during a day.• Each researcher followed one previously selected case child at a time during one to two hours (lessons). This constituted 59 videotaped lessons (44 hours), 58 clips (40 minutes).• From each videotaped sessions researchers negotiated appropriate clips. These clips were selected by two researchers. The clips were selected to present a moment where children expressed joy or success. These moments were related for example to group work, answering correctly to the teacher.• The purpose of the video data is to provide clips for stimulated interview.
 • Stimulated recall interview• Interview procedure began by viewing the clip. After that interviewer asked questions from children.• Examples of the questions 1. What happened in the clip/video? 1.1 What did you do in the clip? 1.2 What happened before this situation? 2. What did you think in the situation? Why? 3. How did you feel in the situation? Why? 4. How confident you were for succeeding in the situation? Why? 5. How did you succeeded? Why? 5.1 Did the way you felt in the situation affect how you performed in the situation? 5.2 How could you have helped yourself? (if failed) 5.3 How would you advice a friend if he/she would ask you to help in same kind of a situation? 6. Did you get any help in the situation? What kind? 7. What happened after the situation?
 • In sum• In both exerpt, teacher clearly encouraged the students.• In the first exerpt student was explaining purely what he did and how he proceeded in the task.• In the second exerpt, student was reflecting he´s actions in a relation to what teacher did.
 • Discussion• Methodologically advantage of this data collection is that it aims to view situations comprehensively. That is, both video observation data and stimulated recall interview data can be analysed emphasizing both child´s and researcher´s view. (Morgan, 2007).• Data clip underpins the view that competence can look very different from setting to setting and from classroom to classroom (Gresalfi et al., 2009)• There is still need to further investigate the most appropriate method to study competence. For example does the method of interview have any advantages compared to questionnaires (cf. Vandenplas-Holper, Roskam & Fontaine, 2010).
 • Investigating Self-Regulated Learning in Technology Enhanced LearningContextsJONNA MALMBERG
 • AIM• To introduce research methods used in the ADDRESS research project to examine Socially Shared Regulation of Learning (SSRL) as it evolves in situ
 • Theoretical framework• Socially Shared regulation (SSRL) involves interdependent or collectively shared regulatory processes (Hadwin, Järvelä & Miller, 2011).• Shared Metacognition emerges when team members construct shared perceptions of: – Tasks – Goals and plans – Task enactment – Evaluation and adaptation (Hadwin & Oshige, in press)• Shared Metacognition depends upon collective monitoring, evaluation and adaptation or adjustment of these perceptions.
 • PARTICIPANTS AND DESIGN• 17 graduate students worked in collaborative teams of 3 over 8 weeks• The course involved three learning phases, each focusing on specific topics.• Phases included (a) one day face to face meeting (b) one week virtual solo studying phase following by (c) one week virtual collaborative studying phase.• Collaborative tasks were constructed to be challenging and require multiple student perspectives. f2f solo collab f2f solo collab f2f solo collab
 • solo collabf2f planning notes planning notes EmA EmA T T chat r note EmA r chat EmA a note a chat c c EmA e EmA e chat note d d EmA a EmA a t tvideo EmA a a EmA chat terms 1-4 case analysis SLQ AIRE nStudy1 day 1 week 1 week
 • nStudyWinne & Hadwin, 2009
 • METHODS collabx3 1.PLANNING 1. Collaborative planning SHEET sheet 2. Chat discussions 3. Collaborative task 2. CHAT 4. AIRE instrument 3. COLLABORATIVE TASK4.AIRE
 • METHODS COLLABORATIVE PLANNING SHEET• Filled in the beginning of each three collaborative virtual study periods• Planning for this COLLAB work session. • Describe the task • Which ideas and theoretical constructs Shared presented during the course are connected to perceptions of task &this task? goals • What is your goal for this task?
 • METHODS AIRE Adaptive Instrument for Regulation of Emotions• After each three collaborative studying period, the studentsreflected their collaborative learning process• Individual perceptions of collaborative task“What do you think was the purpose of this group work?” Individual• Individual perceptions of goalsperceptions of“What was important for you during this groupwork?” task & goals Järvenoja, Volet & Järvelä, 2010
 • TRACEDATA• learning events are traced in detail – unobtrusive – data are created as learners do what they do – quite complete (relative to what it is possible to observe) – logs learning events by binding operations learners apply to information on which they operate. – very fine-grained, time-stamped representation
 • OPERATIONALIZING SHARED METACOGNITION1. Co-constructed or shared task perceptions in the COLLABORATIVE PLANNING SHEET. • Explicit course components • Implicit course components2. Individual reflections in the “AIRE” instrument • Individual challenges • Individual goal reflection3. Constructing shared perceptions about course concepts and task during “CHAT” discussions • Building upon SOLO work • Shared task perceptions and strategies• Verify from logdata how does it influence on following activity
 • HOX! TEORIAAN POHJAUTUVAT TUTKIMUSMENETELMÄT1) nStudy on kehitetty oppimistutkimuksesta nousevan teorian ja käytännön vuoropuhelun avulla. Kehitys ->2) ADDRESS tutkimushankkeessa teoriaa on sovellettu käytäntöön. Teoria – empiria – teoria vuoropuhelu.3) Painopiste yhä enemmän ”On the fly” tutkimusmenetelmissä (esim. nStudy + tracedata).4) Tavoitteena tehtävän aikainen palaute opiskelijalle hänentoimminnastaan! PARANTAA OPPIMISEN LAATUA!
 • Luennon reflektiokysymykset• Luentomateriaalissa esitetään lukuisia tutkimushankkeita. Minkälaista tutkimusta TVT:n opetuskäytöstä tehdään? Millaista mielestäsi tulisi tehdä?• Tutustu johonkin esitellyistä hankkeista (materiaali + google) ja kerro blogissasi mitä siinä tutkittiin, mitkä olivat päätulokset/löydökset? löydätkö vastaavia hankkeita netistä?