Brukerundersokelsen

577 views
534 views

Published on

Undersøkelsen som ble gjennomført i 2011 viser en meget god studenttilfredshet. Den viser at hybridmodellen til Studiesenteret.no treffer godt og gir mange den gode læringshverdagen -utenfor Campus.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Spørsmål 1. Kjønn Spørsmålet er besvart av 255 respondenter. Dette forteller oss bare at 79,6% av de som har svart er kvinner, og 20,4% er menn. Dersom vi skal si noe om hvilket kjønn som studerer hos oss, må vi ta alle vi sendte ut til. Dette gir bildet av fordelingen.
 • Spørsmål 2. Alder Spørsmålet er besvart av 256 respondenter. Alderen på de som har svart spenner over aldersgrupper fra 19 - 65 år, hvor hovedandelen ligger i aldersgruppen 36-45 år. Disse utgjør 41,8% av respondentene.
 • Spørsmål 3. Hva er din høyeste formelle utdanning før nåværende studium? Svar ble avgitt i en skala på 1-6, hvor grunnskole er laveste grad, og universitet/høgskole (høyere grad) er den høyeste utdanningen respondentene hadde før nåværende studium. Spørsmålet er besvart av 256 stk, og hvor 34,3% av disse hadde lavere utdanningsnivå, inntil gymnas/videregående skole. Det viser at flere enn 1/3 av respondentene er uten høyere utdanning.
 • Spørsmål 4: Hvilken skole/institusjon har du vært deltaker/elev/student ved dette skoleåret? Spørsmålet er besvart av 251 respondenter, hvor 62,9% av disse har studert ved Høgskolen i Hedmark. Dernest følger Høgskolen i Nesna med 19,5% av respondentene. På tredjeplass følger Høgskolen i Telemark hvor 7,2% av respondentene har studert.
 • Spørsmål 5. Hvordan opplevde du studietilbudet i forhold til dine forventninger og behov? Svar ble avgitt på en skala fra 1-6, der 1 = i liten grad og 6 = i stor grad. Spørsmålet er besvart av 255 respondenter. 87,5% har svart fra 4 til 6. Gjennomsnittlig score totalt var på 4,6
 • Spørsmål 6. Hvor fornøyd er du med undervisningen? Svar ble avgitt på en skala fra 1-6, der 1 = i liten grad og 6 = i stor grad. Spørsmålet er besvart av 254 respondenter. 84,2% har svart fra 4 til 6, og gjennomsnittlig score totalt var på 4,5
 • Spørsmål 7. Hvor fornøyd er du med studiemodellen forelesning/seminar? Svar ble avgitt på en skala fra 1-6, der 1 = i liten grad og 6 = i stor grad. Spørsmålet er besvart av 253 respondenter. Alternativene 4, 5 og 6 har til sammen 83,8% av svarene, og gjennomsnittlig total score er på 4,6
 • Spørsmål 8: Hvordan synes du lyd-bildekommunikasjonen fungerte? Dette spørsmålet er besvart av 254 stk. Svar ble gitt etter en skala fra 1 - 6 hvor 1= i liten grad fornøyd og hvor 6 = i stor grad fornøyd. 81,9% har svart fra 4 til 6, og gjennomsnittlig total score er 4,4
 • Spørsmål 9. Hvis du skal studere videre - er det da sannsynlig at du vil være student gjennom Studiesenteret.no? Spørsmålet er besvart av 256 respondenter. Her svarer hele 91% at de sannsynligvis vil være student gjennom Studiesenteret.no, mens 9% svarer nei.
 • Spørsmål 11. Hvor viktig er støtten fra ditt lokale studiesenter i gjennomføringen av studiet? Svar ble avgitt på en skala fra 1-6, der 1 = i liten grad og 6 = i stor grad. Spørsmålet er besvart av 255 respondenter. 63,6% har svart fra 4 til 6, og gjennomsnittlig total score her er på 4,0
 • Spørsmål 12: Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Dette er en samlet framstilling av alle avgitte svar. Svar er avgitt av 246 til 250 respondenter på de ulike alternativene.
 • Spørsmål 12.1: Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – Er på etterskudd med studiene 249 respondenter har svart på dette spørsmålet. Av disse har 25,7% angitt alternativ 1 (I liten grad). 22,5% har svart alternativ 3 og 20,9% har svart alternativ 4. 12.8% av respondentene er i stor grad på etterskudd med studiene og har derfor valgt alternativ 5 og 6. Gjennomsnittlig total score på dette spørsmålet er 2,8
 • Spørsmål 12.2 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – Innholdet i studiet er lite relevant Her har 250 stk svart. 40,4% av disse har svart alternativ 1 (I liten grad) og synes dermed at innholdet i studiet er relevant. 34,4% har svart alternativ 2 mens totalt 4,8% har svart alternativene 5 og 6 (I stor grad). Gjennomsnittlig total score her er på 2,0
 • Spørsmål 12.3 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – Studiet er for vanskelig 249 respondenter har gitt svar på dette spørsmålet. Av disse har 43,4% svart alternativ 1 (I liten grad), 34,1% har valgt alternativ 2 mens kun 1,6% har svart alternativ 5. Ingen har svart alternativ 6 (I stor grad) Gjennomsnittlig total score er her 1,9
 • Spørsmål 12.4 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: –For mye å gjøre på jobb Her har 250 stk gitt svar. Av disse har 27,6% angitt alternativ 3. Alternativ 1 (i liten grad) og 2 er valgt av totalt 31,6% - mens 22,8% av respondentene har for mye å gjøre på jobb og har valgt alternativene 5 og 6 (i stor grad). Gjennomsnittlig total score er 3,2
 • Spørsmål 12.5 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – For mye å gjøre hjemme Svar er avgitt av 250 stk. Her ser vi at 23,6% har svart alternativ 3, mens alternativene 1 (i liten grad) og 2 totalt har fått 35,2% av svarene. 20% har angitt alternativene 5 og 6 (i stor grad) som årsaker til at studiesituasjonen er belastende . Gjennomsnittlig total score er 3,1
 • Spørsmål 12.6 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – For dårlig kontakt med lærerne Her har 247 svart. Av disse angir henholdsvis 21,5% alternativ 1 (i liten grad), 26,7% alternativ 2 og 25,9% alternativ 3. Totalt 12,9% angir alternativene 5 og 6 (i stor grad) på spørsmålet om dårlig kontakt med lærerne som årsak til belastende studiesituasjon. Gjennomsnittlig total score her er 2,7
 • Spørsmål 12.7 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – For mye å gjøre i studiet 246 stk har svart på dette spørsmålet, av disse angir 28% alternativ 2 og 28,5% alternativ 3. Totalt 8,5% svarer alternativene 5 og 6 (i stor grad). Den gjennomsnittlige totale scoren her er 2,8
 • Spørsmål 12.8 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – ikke nok arbeidsro til studiene hjemme Spørsmålet er besvart av 248 stk. Svarene er avgitt på skala fra 1 – 6 hvor 1= I liten grad og hvor 6= I stor grad. Av svarene ser vi at 25,4% har valgt alternativ 1, og 24,6% har valgt alternativ 2. Dette utgjør til sammen 50%. Alternativene 5 og 6 er angitt av 16,1% av respondentene. Den gjennomsnittlige totale scoren her er 2,8
 • Spørsmål 12.9 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg: – Jobber for ustrukturert med studiene Her har 249 respondenter avgitt svar. 26,9% har valgt altenativ 3, mens 21,3% har svart alternativ 1 (i liten grad). 2,8% har svart alternativ 6 (i stor grad) mens 12,9% har valgt alternativ 5. Total gjennomsnittlig score er 2,9
 • Spørsmål 13. Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? Dette er en samlet framstilling av alle svarene under spørsmål 13. 250 til 253 respondenter har svart på de ulike alternativene.
 • Spørsmål 13.1 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til studieplasser/leseplasser Spørsmålet er besvart av 250 respondenter. Her svarer 44,8% at tilgang til studieplasser/leseplasser er viktig, mens 26% ikke synes det er viktig. Gjennomsnittlig totalscore er 2,19
 • Spørsmål 13.2 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? – Tilgang til videokonferanse Her har 253 stk svart, og 83% av disse angir at tilgang til videokonferanse er viktig. 6,3% synes det ikke er så viktig med denne tilgangen. Gjennomsnittlig total score her er på 2,77
 • Spørsmål 13.3 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? – Tilgang til PC Spørsmålet er besvart av 251 stk, hvor både 36,3% synes det er viktig, og 36,3% ikke synes det er viktig med tilgang til PC. Gjennomsnittlig score på 2,0 her.
 • Spørsmål 13.4 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? – Tilgang til kopimaskin Det er 251 stk som har gitt svar her, og av disse mener 43% at tilgang til kopimaskin er viktig. 31,5% synes det ikke er viktig. Den gjennomsnittlige totale scoren på dette spørsmålet er 2,12
 • Spørsmål 13.5 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Muligheter for å treffe medstudenter Spørsmålet er besvart av 253 respondenter. Her svarer 62,8% at dette er viktig å kunne treffe medstudenter, mens det er 10,3% som ikke synes det er viktig. Gjennomsnittlig total score her er 2,53
 • Spørsmål 13.6 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til støtte fra personalet Spørsmålet er besvart av 252 respondenter. Her svarer 44,4% at det er viktig med tilgang til støtte, mens 19% synes ikke det er viktig. Gjennomsnittlig total score er 2,25
 • Spørsmål 13.7 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Muligheter til å ta eksamen Spørsmålet er besvart av 252 respondenter. Hele 91,3% mener det er viktig å kunne avlegge eksamen, mens 1,2% mener det ikke er viktig. Gjennomsnittlig total score er 2,90
 • Spørsmål 13.8 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Sosialt samvær med andre Spørsmålet er besvart av 253 respondenter. 42,3% mener det er viktig med sosialt samvær med andre, mens det er 21,3% som ikke synes det er viktig. Den gjennomsnittlige totale scoren her er 2,21
 • Brukerundersokelsen

  1. 1. Brukerundersøkelse 2011
  2. 2. Vi leverer morgendagens læring Undersøkelsen viser en meget god balanse mellom pedagogisk nyvinning, lokal tilrettelegging, sosialt studiemiljø og bruk av avanserte teknologier 11 års utvikling og perfeksjonering harskapt et nettverk som er internasjonalt ledende på hybridbaserte læringsmodeller Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  3. 3. 91 % av studentene vil ta nye studier på samme måte! <ul><li>Høgskolen i Nesna med 95,9 % studenter som vil studere på samme måte senere* </li></ul><ul><li>Høgskolen i Telemark med 94,4 % studenter som vil studere på samme måte senere </li></ul><ul><li>Høgskolen i Hedmark med 93,0% studenter som vil studere på samme måte senere </li></ul><ul><li>* For Høgskolen i Nesna er underlaget bygd kun på ett studie og kan dermed ha større statistisk usikkerhet ved seg </li></ul>Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  4. 4. Forventningene til studiene ble innfridd <ul><li>På en skala fra 1 til 6 (der 6 var toppscore) svarte 87,5 % fra 4 til 6 </li></ul><ul><li>Gjennomsnittlig score - totalt - var på 4,6 </li></ul>Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  5. 5. Studentene var svært fornøyd med undervisningen <ul><li>På en skala fra 1 til 6 (der 6 var toppscore) svarte 84,2 % fra 4 til 6 </li></ul><ul><li>Gjennomsnittlig score - totalt - var på 4,5 </li></ul>Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  6. 6. Studentene var svært fornøyd med studiemodellen - med lokale samlinger, nettressurser, sanntidsforelesninger og interaktive seminar. <ul><li>På en skala fra 1 til 6 (der 6 var toppscore) svarte 83,8 % fra 4 til 6 </li></ul><ul><li>Gjennomsnittlig score - totalt - var på 4,6 </li></ul>Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  7. 7. Undersøkelsen <ul><li>Svarprosent: 44,5 </li></ul><ul><li>Andel kvinner: 79,6 </li></ul><ul><li>Totalt spurte: 574 </li></ul><ul><li>Resultater korresponderer med undersøkelse fra 2008 (Polar Fakta), gjennomstrømmingsresultater fra Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Hedmark, eksamensresultater og høgskolenes egne undersøkelser. </li></ul><ul><li>Hele brukerundersøkelsen følger... </li></ul>Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  8. 8. Studiesenteret.no <ul><li>100 kommuner i Norge </li></ul><ul><li>55 studiesentra </li></ul><ul><li>Undervisning i nettverk </li></ul><ul><li>Innovatører nasjonalt og internasjonalt på moderne læringsformer og anvendelse av teknologi i undervisningen </li></ul><ul><li>Leverer den gode læringshverdagen til distriktene og til mennesker utenfor campus </li></ul><ul><li>Effektiv distribusjon av et nasjonalt fellesgode: Livslang læring </li></ul>Brukerundersøkelse 2011 Studiesenteret.no
  9. 9. Introduksjon 07.09.2011 10:51 www.questback.com 1 Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters meninger om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 574 studenter ved Studiesenteret.no pr. e-post. 256 studenter har besvart skjemaet. Dette tilsvarer en svarprosent på 44,5. Dette er en bra svarprosent, siden undersøkelsen er gjort elektronisk. Datainnsamlingen er gjennomført i juli/august 2011 med svarfrist 1.september. Med bakgrunn i svarprosent, argumenteres resultatet som valid. Resultatet er likevel ikke generaliserbart, noe som betyr ar resultatet som er kommet fram kun gjelder angitte kontekst. For å oppnå langsiktige, sammenlignbare resultater, bør undersøkelsen gjøres til samme tid hvert år. Feilkilder Undersøkelsen kan inneholde enkelte feilkilder. Vi har for eksempel ingen garanti for at de som ikke har svart på skjemaet, er av den samme oppfatning som de som har besvart spørsmålene. Vi vil også nevne at denne undersøkelsen er basert på statistiske verktøy, og vi kan ikke garantere for at der kan være andre faktorer som ikke er fanget opp av denne undersøkelsen som kan være avgjørende for resultatene.
  10. 10. 1. Kjønn 07.09.2011 10:51 www.questback.com 2 N Denne undersøkelsen 255 1 Kvinne 2 Mann
  11. 11. 2. Alder 07.09.2011 10:51 www.questback.com 3 N Denne undersøkelsen 256 1 19-25 år 2 26-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 Over 65 år
  12. 12. 3. Hva er din høyeste formelle utdanning før nåværende studium? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 4 N Denne undersøkelsen 256 1 Grunnskole 2 Yrkesfag/Fagbrev/Fagskole 3 Gymnas/Videregående skole 4 Universitet/Høgskole (et eller flere enkeltfag) 5 Universitet/Høgskole (lavere grad) 6 Universitet/Høgskole (høyere grad)
  13. 13. 4. Hvilken skole/institusjon har du vært deltaker/elev/student ved dette skoleåret? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 5 N Denne undersøkelsen 251 1 Høgskolen i Gjøvik 2 Høgskolen i Hedmark 3 Høgskolen i Nesna 4 Høgskolen i Sør-Trøndelag 5 Høgskolen i Telemark 6 Høgskulen i Volda 7 Diakonhjemmets Høgskole Rogaland 8 Døvekompetanse 9 Frisvold nettgymnas 10 Rogaland Kurs- og kompetansesenter (Rygjabø)
  14. 14. 5. Hvordan opplevde du studietilbudet i forhold til dine forventninger og behov? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 6 N Denne undersøkelsen 255 1 1 (liten grad av samsvar) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 (stor grad av samsvar)
  15. 15. 6. Hvor fornøyd er du med undervisningen? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 7 N Denne undersøkelsen 254 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  16. 16. 7. Hvor fornøyd er du med studiemodellen forelesning/seminar? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 8 N Denne undersøkelsen 253 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  17. 17. 8. Hvordan synes du lyd-bildekommunikasjonen fungerte? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 9 N Denne undersøkelsen 254 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  18. 18. 9. Hvis du skal studere videre - er det da sannsynlig at du vil være student gjennom Studiesenteret.no? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 10 N Denne undersøkelsen 256 1 Ja 2 Nei (dersom svaret er nei ber vi deg begrunne svaret på neste side)
  19. 19. 11. Hvor viktig er støtten fra ditt lokale studiesenter i gjennomføringen av studiet? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 11 N Denne undersøkelsen 255 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  20. 20. 12. Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. 07.09.2011 10:51 www.questback.com 12 N Er på etterskudd med studiene 249 Innholdet i studiet er lite relevant 250 Studiet er for vanskelig 249 For mye å gjøre på jobb 250 For mye å gjøre hjemme 250 For dårlig kontakt med lærerne 247 For mye å gjøre i studiet 246 Ikke nok arbeidsro til studiene hjemme 248 Jobber for ustrukturert med studiene 249
  21. 21. 12.1 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - Er på etterskudd med studiene 07.09.2011 10:51 www.questback.com 13 N Denne undersøkelsen 249 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  22. 22. 12.2 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - Innholdet i studiet er lite relevant 07.09.2011 10:51 www.questback.com 14 N Denne undersøkelsen 250 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  23. 23. 12.3 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - Studiet er for vanskelig 07.09.2011 10:51 www.questback.com 15 N Denne undersøkelsen 249 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  24. 24. 12.4 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - For mye å gjøre på jobb 07.09.2011 10:51 www.questback.com 16 N Denne undersøkelsen 250 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  25. 25. 12.5 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - For mye å gjøre hjemme 07.09.2011 10:51 www.questback.com 17 N Denne undersøkelsen 250 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  26. 26. 12.6 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - For dårlig kontakt med lærerne 07.09.2011 10:51 www.questback.com 18 N Denne undersøkelsen 247 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  27. 27. 12.7 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - For mye å gjøre i studiet 07.09.2011 10:51 www.questback.com 19 N Denne undersøkelsen 246 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  28. 28. 12.8 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - Ikke nok arbeidsro til studiene hjemme 07.09.2011 10:51 www.questback.com 20 N Denne undersøkelsen 248 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  29. 29. 12.9 Under er angitt en del forhold som voksne fleksible studenter ofte angir som årsak til at man opplever studiesituasjonen belastende. Angi i hvilken grad dette gjelder for deg. - Jobber for ustrukturert med studiene 07.09.2011 10:51 www.questback.com 21 N Denne undersøkelsen 249 1 1 (i liten grad) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ( i stor grad)
  30. 30. 13. Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? 07.09.2011 10:51 www.questback.com 22 N Tilgang til studieplasser/leseplasser 250 Tilgang til videokonferanse 253 Tilgang til PC 251 Tilgang til kopimaskin 251 Muligheter for å treffe medstudenter 253 Tilgang til støtte fra personalet 252 Muligheter til å ta eksamen 252 Sosialt samvær med andre 253
  31. 31. 13.1 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til studieplasser/leseplasser 07.09.2011 10:51 www.questback.com 23 N Denne undersøkelsen 250 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  32. 32. 13.2 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til videokonferanse 07.09.2011 10:51 www.questback.com 24 N Denne undersøkelsen 253 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  33. 33. 13.3 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til PC 07.09.2011 10:51 www.questback.com 25 N Denne undersøkelsen 251 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  34. 34. 13.4 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til kopimaskin 07.09.2011 10:51 www.questback.com 26 N Denne undersøkelsen 251 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  35. 35. 13.5 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Muligheter for å treffe medstudenter 07.09.2011 10:51 www.questback.com 27 N Denne undersøkelsen 253 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  36. 36. 13.6 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Tilgang til støtte fra personalet 07.09.2011 10:51 www.questback.com 28 N Denne undersøkelsen 252 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  37. 37. 13.7 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Muligheter til å ta eksamen 07.09.2011 10:51 www.questback.com 29 N Denne undersøkelsen 252 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig
  38. 38. 13.8 Hva mener du er viktig ved det lokale studiesenteret? - Sosialt samvær med andre 07.09.2011 10:51 www.questback.com 30 N Denne undersøkelsen 253 1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig

  ×