Mänskliga rättigheter,
funktionshinderpolitik
-organisationerna och framtiden…
Lars	
  Lindberg	
  
Dilemmat	
  
Nordiska	
  MR-­‐paradoxen	
  
	
  	
  	
  	
  “Gåtan	
  ser	
  ut	
  så	
  här:	
  Å	
  ena	
  sidan	
  tycks	
  
de	
  n...
 	
  	
  	
  “Och	
  deKa	
  är	
  ju	
  eK	
  Hll	
  synes	
  
motsägelsefullt	
  beteende,	
  som	
  ger	
  
intryck	
  ...
 	
  	
  	
  “Det	
  finns	
  en	
  parallell	
  i	
  den	
  närmast	
  
totala	
  avsaknaden	
  av	
  naHonella	
  mr-­‐
o...
I	
  –	
  Påverka	
  genom	
  
organisaHonen	
  
Individens	
  valmöjligheter	
  4ll	
  
inflytande	
  
”Voice”	
   ”Exit”	
  
KollekHv	
  nivå	
   Inflytande	
  via	
  
org...
Häl?en	
  stat,	
  	
  
häl?en	
  organisaHon	
  
 	
  	
  ”In	
  Sweden	
  and	
  Denmark…The	
  state	
  
has	
  given	
  over	
  most	
  of	
  the	
  control	
  of	
  
m...
Svenska	
  modellen	
  
Organisa4onernas	
  roll	
  
• Medborgarnas	
  företrädare	
  
• IntresseorganisaHoner	
  
•  Staten	
  har	
  Hllsammans	
  med	
  organisaHonerna	
  
format	
  poliHken	
  och	
  kompromissat	
  fram	
  en	
  
s...
Inspira4on	
  för	
  den	
  poli4ska	
  
funk4onshinderrörelsen	
  
•  ”Handikappades	
  
fackförening”	
  
•  InräKande	
...
Jämfört	
  med	
  andra	
  länder	
  
Sverige	
   Anglosaxiska	
  länderna	
  
Tidig	
  mobilisering	
   Sen	
  mobiliseri...
Formaliserad	
  samverkan	
  
Central	
  nivå	
  
•  Statens	
  handikappråd	
  
(1965-­‐94)	
  
•  HandikappdelegaHonen	
...
Konsensus	
  -­‐	
  konfronta4on	
  
”Särintresse”	
  
Svenska	
  	
  
modellens	
  död	
  
•  Statens	
  Handikappråd	
  
läggs	
  ned	
  
•  Juridikens	
  intåg	
  
•  LSS	
  seger	
  men	
  
ekonomin	
  tar	
  ö...
Från..	
   …Hll	
  
BrukarorganisaHon	
  
EffekHvitet	
  
Utvärdering	
  
IntresseorganisaHon	
  
DemokraH	
  
Åh, nej! 
Inte ett möte till!
Antal	
  samråd	
  2010	
  
Källa:	
  Folkbildningsrådet	
  
II	
  –	
  Mobilisera	
  för	
  
påverkan	
  
Ideella	
  engagemanget	
  i	
  Sverige	
  
Källa: Ersta sköndal
Mobilisering	
  
•  Kopplingen	
  medlemskap	
  –	
  akHvitet	
  minskar	
  
•  Fler	
  medlemslösa	
  organisaHoner	
  
•...
EN	
  förändrat	
  samhällsengagemang	
  
Källa: Levnadsnivåundersökningen 1968-2000
Värderingsförändringar	
  
•  Mindre	
  vikHgt	
  aK	
  enbart	
  bli	
  representerad	
  och	
  
medlem	
  i	
  organisaH...
Informa4onssamhället	
  
1994 2007 2013
?
Umgås,	
  få	
  informa4on	
  och	
  
organisera…	
  
III	
  –	
  AK	
  påverka	
  genom	
  
argument	
  
Maktens	
  dimensioner	
  
Makt	
  över	
  beslutsfaKandet	
  	
  
Makt	
  över	
  dagordningen	
  
Makt	
  över	
  tanken...
Religionen	
  
Organisa4onen	
  
Vetenskapen	
  
Miljövändningen	
  
”Handikapp	
  är	
  i	
  stor	
  
utsträckning	
  en	
  följd	
  av	
  
brister	
  i	
  samhället.	
  ...
The	
  big	
  idea	
  of	
  the	
  disability	
  
movement	
  
37	
  
Inriktning	
  på	
  svensk	
  
funk4onshinderforskning	
  
2002-­‐2010	
  
37
Medicinsk	
  forskning	
  dominerar	
  
IV.	
  Utmaningar	
  
•  Den	
  nära	
  relaHonen	
  mellan	
  staten	
  och	
  civila	
  
samhället	
  utmanas	
  	
  
•  Hårdare	
  konkurrens...
Påverkansarbetet	
  under	
  
förändring	
  
•  Opinionsbildning	
  
•  Lobbyism	
  
•  Svagare	
  paraply-­‐organisaHoner...
Avslutningsvis	
  
•  Ställ	
  krav	
  vid	
  samråd	
  
•  Ta	
  fram	
  egen	
  fakta	
  och	
  var	
  kunnigast	
  
•  ...
Tack!	
  
Kontakt:	
  info@lindberglars.se	
  
www.lindberglars.se	
  
Mänskliga rättigheter och funktionshinderrörelsen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mänskliga rättigheter och funktionshinderrörelsen

327
-1

Published on

Vilka utmaningar möter ett mänskliga rättighetsperspektiv i den svenska välfärdsstaten? Hur kan funktionshinderrörelsens påverkansarbete utvecklas?

Published in: News & Politics
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
327
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mänskliga rättigheter och funktionshinderrörelsen

 1. 1. Mänskliga rättigheter, funktionshinderpolitik -organisationerna och framtiden… Lars  Lindberg  
 2. 2. Dilemmat  
 3. 3. Nordiska  MR-­‐paradoxen          “Gåtan  ser  ut  så  här:  Å  ena  sidan  tycks   de  nordiska  staterna  o?a  bäst  i  klassen  i   grenen  mänskliga  räBgheter.            Å  andra  sidan  tycks  de  nordiska  staterna   —  allt  o?are,  kanske  —  uppvisa  en   ambivalens  eller  direkt  skepsis  mot   projektet  internaHonella  mänskliga   räBgheter.”   Den  nordiska  MR-­‐paradoxen  
 4. 4.        “Och  deKa  är  ju  eK  Hll  synes   motsägelsefullt  beteende,  som  ger   intryck  av  aK  de  nordiska  staterna  är   passionerat  övertygade  om  aK  alla   människor  överallt  har  okränkbara   mänskliga  räBgheter  som  ska  skyddas  i   lag  och  domstol  —  utom  just  nordbor.”   Johan  Karlsson  Schaffer  –  www.mothugg.se  
 5. 5.        “Det  finns  en  parallell  i  den  närmast   totala  avsaknaden  av  naHonella  mr-­‐ organisaHoner  i  iaf  Sverige.  Fram  Hll   häromåret  när  Svenska  Amnesty  även   började  arbeta  med  Sverige,  så  fanns  det   i  princip  ingen  som  tog  svenska  mr-­‐ problem  på  allvar.  ”   Kommentar  Erik–  www.mothugg.se  
 6. 6. I  –  Påverka  genom   organisaHonen  
 7. 7. Individens  valmöjligheter  4ll   inflytande   ”Voice”   ”Exit”   KollekHv  nivå   Inflytande  via   organisaHoner   Offentliga  val   Individuell  nivå   Klagomål   Val  av  tjänst   Val  av  uörare   Källa: Hirschman, 1970, Winbladh 2011
 8. 8. Häl?en  stat,     häl?en  organisaHon  
 9. 9.      ”In  Sweden  and  Denmark…The  state   has  given  over  most  of  the  control  of   many  disability  policies  to  organized   representaHves  of  people  with   disabiliHes.”     Frank  Bowe  
 10. 10. Svenska  modellen  
 11. 11. Organisa4onernas  roll   • Medborgarnas  företrädare   • IntresseorganisaHoner  
 12. 12. •  Staten  har  Hllsammans  med  organisaHonerna   format  poliHken  och  kompromissat  fram  en   ståndpunkt.     •  OrganisaHonerna  varit  länken  mellan  stat  och   medborgare   •  Utredningar  och  styrelser  arenor  för   kompromisser  
 13. 13. Inspira4on  för  den  poli4ska   funk4onshinderrörelsen   •  ”Handikappades   fackförening”   •  InräKande  av  central   paraplyorganisaHon   •  Arbetsmetoder  och   språkbruk   •  Krav  på  inflytande   ”medbestämmande”  Richard Sterner
 14. 14. Jämfört  med  andra  länder   Sverige   Anglosaxiska  länderna   Tidig  mobilisering   Sen  mobilisering   InspiraHon:   Fackföreningsrörelsen  och  andra   tradiHonella  folkrörelser   InspiraHon:  MedborgarräKsrörelsen  och   nya  sociala  rörelser   VälfärdspoliHk   IdenHtetspoliHk  
 15. 15. Formaliserad  samverkan   Central  nivå   •  Statens  handikappråd   (1965-­‐94)   •  HandikappdelegaHonen   1998   Handikappråd  KHR/LHR   •  1970:  Förslag  från   Handikapputredningen   •  Finns  idag  i  nästan  alla   kommuner   Brukarråd, patientnämnder osv.
 16. 16. Konsensus  -­‐  konfronta4on  
 17. 17. ”Särintresse”   Svenska     modellens  död  
 18. 18. •  Statens  Handikappråd   läggs  ned   •  Juridikens  intåg   •  LSS  seger  men   ekonomin  tar  över  
 19. 19. Från..   …Hll   BrukarorganisaHon   EffekHvitet   Utvärdering   IntresseorganisaHon   DemokraH  
 20. 20. Åh, nej! Inte ett möte till!
 21. 21. Antal  samråd  2010   Källa:  Folkbildningsrådet  
 22. 22. II  –  Mobilisera  för   påverkan  
 23. 23. Ideella  engagemanget  i  Sverige   Källa: Ersta sköndal
 24. 24. Mobilisering   •  Kopplingen  medlemskap  –  akHvitet  minskar   •  Fler  medlemslösa  organisaHoner   •  Fler  volontärorganisaHoner  
 25. 25. EN  förändrat  samhällsengagemang   Källa: Levnadsnivåundersökningen 1968-2000
 26. 26. Värderingsförändringar   •  Mindre  vikHgt  aK  enbart  bli  representerad  och   medlem  i  organisaHon.   •  Ökad  vilja  aK  själv  vara  med  och  direkt  påverka   poliHk  och  samhällsutveckling.   •  Dock  finns  forarande  en  kollekHv  idenHtet  
 27. 27. Informa4onssamhället   1994 2007 2013 ?
 28. 28. Umgås,  få  informa4on  och   organisera…  
 29. 29. III  –  AK  påverka  genom   argument  
 30. 30. Maktens  dimensioner   Makt  över  beslutsfaKandet     Makt  över  dagordningen   Makt  över  tanken   Steven Lukes
 31. 31. Religionen  
 32. 32. Organisa4onen  
 33. 33. Vetenskapen  
 34. 34. Miljövändningen   ”Handikapp  är  i  stor   utsträckning  en  följd  av   brister  i  samhället.  Därför   kan  många  handikapp   elimineras.  Det  gör  man   genom  a>  förändra   samhället.”   Princip-­‐  och   handlingsprogram,     HCK  -­‐  1972    
 35. 35. The  big  idea  of  the  disability   movement  
 36. 36. 37   Inriktning  på  svensk   funk4onshinderforskning   2002-­‐2010   37
 37. 37. Medicinsk  forskning  dominerar  
 38. 38. IV.  Utmaningar  
 39. 39. •  Den  nära  relaHonen  mellan  staten  och  civila   samhället  utmanas     •  Hårdare  konkurrens  om  poliHken   •  Individens  räBgheter  tycks  ständigt  behöva   återerövras   •  I  andra  länder  är  man  mer  medveten  om   begreppet  medborgarskap  och  mänskliga   räBgheter  
 40. 40. Påverkansarbetet  under   förändring   •  Opinionsbildning   •  Lobbyism   •  Svagare  paraply-­‐organisaHoner   •  Mix  av  organisaHoner,  nätverk  och    enskilda   individer  som  aktörer   •  PoliHken  mer  personlig   •  InternaHonalisering  
 41. 41. Avslutningsvis   •  Ställ  krav  vid  samråd   •  Ta  fram  egen  fakta  och  var  kunnigast   •  Använd  flera  olika  påverkansmetoder   •  Skapa  allianser  och  nätverk   •  Och  framförallt,  den  egna  erfarenheten  är  det   som  skapar  trovärdigheten  
 42. 42. Tack!   Kontakt:  info@lindberglars.se   www.lindberglars.se  
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×