Your SlideShare is downloading. ×
0
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Sursik skola 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sursik skola 2011

417

Published on

Från

Från

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
417
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SURSIK SKOLA - EN BRA GRUND FÖRFRAMTIDENVälkommentillSursikskolashemsida!Sursikskolaärdenskola iPedersöresomharårskurserna 7 - 9.Läsåret 2011-2012 harskolan 510eleverochhördärmed destörstasvenskspråkigaskolornaåk. 7 - 9 iFinland.
 • 2. En trygginlärningsmiljö Nätmobbning Mobiler Pedofiler Net stalkers Virus
 • 3. En lugninlärningsmiljö Fokus &koncentration Fri fråndistraktioner Linjärtochlogisktuppbyggdapedagogiskahelheter
 • 4. Enstruktureradinlärningsmiljö Det kaotiskanätet Det opålitliganätet Det ytliganätet Det underhållandenätet
 • 5. Lärarensprivatliv? Nätet 24/7 Kompispåfacebook Påvemsansvar? Foton Privatlivetshelgd Vargårgränsen?
 • 6. New MilleniumLearner Informerarsig, lärsigochuttryckersig via digitalamedier, självsäkra Multimedia viktigareäntext Digitaltinfödda – digitalagourmander Ständigtuppkopplade Processarickelinjärinformation (webben) Intedenmänniskasomutbildningssystemetärformat för Arbetarmedmångasakersamtidigt Gillarintelångsammasaker Hoppfullaochsermöjligheter
 • 7. Hurläraut – hurlära in En bralärareskabesitta de fyrakompetenserna SE PREZI Tre sakersommotiverarochhöjerlusten i lärandetär autonomi, berömochsyfte. Vi villalltsågörasakerpåriktigt, fåberöm för det och vi villvetavarför vi skagöra det. Lyfter vi in det i klassrummetfår vi motiveradeelever.
 • 8. Klartmanhängermed UNESCOharformulerat ett program för medie- ochinformationskunskap (MIL, Media- and Information Literacy, Curriculum for Teachers) därviktigagenerellafärdigheterochkunskaperlyftsframochf ormuleras. OECD publicerar undersökning om digitala läsvanordärkomplexiteten i dettaläsandebetonas. Man betonarattgoddigitalläsförmågaförutsätter god grundlägga ndeläsfärdighet. Det äralltsåingetmotsattsförhållandeutansnarare ett växelspelmellantraditionellochdigitalläsning. Viktigtattarbetamedbåda för attdendigitalaklyftaninteskaöka.
 • 9. Ochhemma i Finland I en slutrapportgjord av Styrgruppen för projektet informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardagbeskrivsutmaningarnaskolanstårinför. Bl.a. skrivermanmedhänvisningtill de informationstekniskaförändringarna i samhället: Förändringengerskolornautmaningarnär det gälleratthanterainformation. Undervisningen i skolornaärfortfarandealltförinriktadpåinnehåll, påfaktakunskaps omäruppsplittrad i olikakunskapsgrenar. I undervisningenharmanintegetttillräckligtmedutrymme för lösning av autentiskaproblem, för tvärvetenskapligbehandling, för färdigheternaoch för arbetsprocesserna.
 • 10. Forskningsresultat Slutsatserna i rapportengrundarsigpå 20 pilotskolorserfarenheterochpånyaforskningsresultat, speciellt de somkomfram i forskningsprojektetUndervisningsteknologi i skolans vardagdär 13 forskningsenhetersamarbetademedskolorochföretag i syfteattskapa en jämlikanvändning av informations- ochkommunikationsteknologipåskolorna i Finland.
 • 11. De nyalär- ochstudiemiljöernaskamöjliggöraförståelseinriktatochkollaborati vtlärande. Samtidigtutvecklasstudieförmåganochandrafärdighetersombeh övsunder 2000-talet Framgångkräverfokuseringpåföljandefrågor: Nationellamåloch en systemförändring Kunnandesomelevernabehöver I framtiden Pedagogiskamodellerochmetoder E-läromedelochapplikationer för lärande Infrastrukturochstödtjänster Lärarrollen, lärarutbildningenochdenpedagogiskakompetensen Skolansverksamhetskulturochledarskapet Samarbetemedföretagochnätverkande
 • 12. Se möjligheterna Gör det möjligtattbevaraochutveckla  En trygginlärningsmiljö  En lugninlärningsmiljö  En struktureradinlärningsmiljö  En mänskligarbetsmiljö (för lärareochelever)  En kreativochöppeninlärningsmiljö Vadkrävs? (10 min diskussion, däreftergrupper. Skrivuppalltnikommerpå)
 • 13. 4 frågor – 4 grupper Hurskapa en lugninlärningsmiljö? Hurskapa en struktureradinlärningsmiljö? Hurskapa en trygginlärningsmiljö? Hurhjälpalärarensättagränser? 10 min. Skrivnerkommentarer&åsikter
 • 14. Verktygen Prezi.com www.mindmeister.com Pearltrees.com Wordle.net Blogger.com Wikipedia Youtube Facebook
 • 15. Flerverktyg&resurser Kollakallan.skolverket.se Dropbox.com andreasskog.wordpress.com uggleblogg.pedagogbloggar.se Slideshare.net delning.ning.com bambuser.com
 • 16. Möjligaprojekt klassbloggarna.se  Filmenomoss Skolansfacebooksida  Bya-affischtävlingen ”brevvän”  FridayFeverochVemVetSä (Kortesjärvi&Ylihärmä) mst? Historiebloggen/Pedersöre  Noveller minns  Kulturfabriken Bilderfrånbygden Esseå-webcam

×