• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Valinfo amneslarare-79-vt13
 

Valinfo amneslarare-79-vt13

on

 • 296 views

 

Statistics

Views

Total Views
296
Views on SlideShare
141
Embed Views
155

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 155

http://www.liu.se 155

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Valinfo amneslarare-79-vt13 Valinfo amneslarare-79-vt13 Presentation Transcript

  • VALINFORMATION   ÄMNESLÄRARE     ÅK  7-­‐9  26  februari  2013     Antagna  2012  
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011Från  lärarstudent  Hll  behörig  lärare   Lärarutbildning     Lärarexamen     IntrodukHonsår     LärarlegiHmaHon  
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 Vad  styr  din  utbildning?   ExamensräR     Förordning  om   ämnes-­‐ Utbildningsplan   kombinaHoner  Examensordning   Din   Kursplaner   utbildning  
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 Tröskelregler  o  För  a&  påbörja  termin  fem  skall  den  studerande  vara  godkänd  i  samtliga  kurser,   motsvarande  60  hp,  inom  gällande  studiegångs  första  år,  eller  motsvarande.  o  För  a&   påbörja   termin   nio   skall   den   studerande   vara   godkänd  i  samtliga  kurser,   motsvarande   180   hp,   inom   gällande   studiegångs   första,   andra   och   tredje   år,   eller  motsvarande.    o  Ansökan  om  dispens  kan  göras  vid  särskilda  skäl,  Cll  exempel  sjukdom,  sociala   problem,   problem   relaterande   Cll   studiesituaConen   eller   då   motsvarande   förkunskaper  erhållits  på  annat  sä&.  o  Som   generell   tröskelregel   gäller   a&   om   det   upprä&ats   en   handlingsplan   (se   avsni&  4.3)  för  en  enskild  student  ska  villkoren  i  handlingsplanen  vara  uppfyllda   enligt   den   Cdsplan   som   beslutats   för   a&   studenten   ska   beredas   möjlighet   Cll   vidare  studier  inom  Ämneslärarprogrammet.  
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 Kursanmälan  18-­‐25  mars  2013    Val  sker  i  Valwebben    PlatsgaranC    Valwebben    Länkar  på  programmets  hemsida        
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 Behörighetskrav  Vad du kan kombinera styrs av förordningen om ämneskombinationer, avexamensrätten för LiU och av möjliga studiegångar. Observera att det tillkommer behörighetskrav för ämne 2 och 3. De ska vara uppfyllda innan du börjar läsa ämnet. Det finns också nybörjarkurser i spanska, franska och tyska. I övrigt går det att komplettera via Komvux (motsvarande). Du ansvarar själv för att du är behörig till de ämnen du ska läsa.
  • VÄLJAREN   din  vän  i  valet  och  kvalet  •  Vilka  ämnen  kan  du  kombinera  •  Förkunskapskrav  för  ämnen    •  Studiegång  
  • Hur  ska  man  välja?   •  Hur  ser  arbetsmarknaden  ut?     o  Mängder  av  prognoser   o  Balanserad  arbetsmarknad     •  Ämnenas  storlek   o  Timplaner  i  grundskolan  och  gymnasiet   o  Ämnena  i  GY11   o  Stora  ämnen:  svenska,  ma&e,  engelska     •  Välj  med  hjärtat  och  med  hjärnan   o  Anställningsbar  och  a&rakCv   o  Utökad  behörighet    
  • ÄMNESLÄRARE  åk  7-­‐9     270  hp,  4,5  år  Examen  innehåller  3  ämnen:     –  Ingångsämne  som  senare  kombineras  med  två   andra  ämnen       –  Ämne  1  eller  2  fördjupas  genom  examensarbete     –  Ämnena  ska  Cllhöra  samma  kunskapsområde     –  Svenska  och  samhällskunskap  måste  allCd   fördjupas  Cll  90  hp,  därför  innehåller  denna   kombinaCon  bara  2  ämnen  
  • Möjliga ämneskombinationer år 7-9 (förkunskapskrav inom parentes) Engelska Franska (Steg 3) Franska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Textilslöjd Trä- och metallslöjd Geografi (Ma B) Geografi (Ma B)SVENSKA Religionskunskap (Hi A) Religionskunskap (Hi A) Biologi (Bi B, Ke A, Ma C) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Teknik (Ma C, Nk B) Teknik (Ma C, Nk B) Samhällskunskap (Ma B, Sh B) Antagning 2012
  • Möjliga ämneskombinationer år 7-9 (förkunskapskrav inom parentes) Engelska Franska (Steg 3) Franska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Svenska som andraspråk Svenska TEXTILSLÖJD Geografi (Ma B) Geografi (Ma B) ELLER Religionskunskap (Hi A) Religionskunskap (Hi A) Samhällskunskap (Ma B, Sh B) TRÄ- OCH METALLSLÖJD Matematik (Ma D) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Biologi (Bi B, Ke A, Ma C) Teknik (Ma C, Nk B) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Teknik (Ma C, Nk B) Antagning 2012
  • Möjliga ämneskombinationer år 7-9 (förkunskapskrav inom parentes) Engelska Franska (Steg 3) Franska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Svenska som andraspråk MATEMATIK Geografi (Ma B) Geografi (Ma B) Religionskunskap (Hi A) Religionskunskap (Hi A) Samhällskunskap (Ma B, Sh B) Biologi (Bi B, Ke A, Ma C) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Fysik (Fy B, Ma D) Teknik (Ma C, Nk B) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Teknik (Ma C, Nk B) Textilslöjd Trä- och metallslöjd Antagning 2012
  • Möjliga ämneskombinationer år 7-9 (förkunskapskrav inom parentes) Franska (Steg 3) Franska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Spanska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Tyska (Steg 3) Svenska Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Textilslöjd Trä- och metallslöjdENGELSKA Geografi (Ma B) Geografi (Ma B) Religionskunskap (Hi A) Religionskunskap (Hi A) Samhällskunskap (Ma B, Sh B) Biologi (Bi B, Ke A, Ma C) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Teknik (Ma C, Nk B) Teknik (Ma C, Nk B) Antagning 2012
  • Möjliga ämneskombinationer år 7-9 (förkunskapskrav inom parentes) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) Kemi (Bi A, Ke B, Ma D) BIOLOGI Teknik (Ma C, Nk B) Teknik (Ma C, Nk B) Geografi (Ma B) Geografi (Ma B)HISTORIA Religionskunskap (Hi A) Religion (Hi A) Samhällskunskap (Ma B, Sh B) Svenska Engelska Matematik (Ma D) Geografi (Ma B) Geografi (Ma B) Religionskunskap (Hi A) Religion (Hi A) Svenska Engelska Matematik (Ma D) SAMHÄLLS- KUNSKAP Svenska Antagning 2012
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 UK 8 VFU Ex-arb 2 Studiegång 7-9, 270 hp År 5 Ä 1/Ä 2 ingångsämne i kombination med ht-ämne Ä 3 Ä 3, kurs 1-2 Ä 3, kurs 3 UK 7 VFU År 4 Ä 1, kurs 3-4 Ex-.arb 1 Ämnen som startar på våren: UK 5 UK 6 År 3 Ä 1/Ä 2 biologi, samhällskunskap, (val av ämne för examensarbete) historia, svenska, engelska, matematik, slöjd och fysik. Ä 2, kurs 1-2 Ä 2, kurs 3-4 År 2 Ämnen som startar på hösten: kemi, teknik, religion, geografi, franska, spanska, tyska, svenska som andraspråk. UK 1 UK 2 UK 3 UK 4 Ä 1, kurs 1-2 År 1 1 v VFU
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 UK 8 VFU Ex-arb 2 Studiegång 7-9, 270 hp Ä 1/Ä 2 År 5 ingångsämne i kombination med vt-ämne Ä 3 Ä 3, kurs 1-2 Ä 3, kurs 3 UK 7 VFU År 4 Ex-.arb 1 Ämnen som startar på våren: Ä 2, kurs 3-4 UK 5 UK 6 Ämnen som startar på Ä 1/Ä 2 biologi, samhällskunskap, År 3 våren: biologi, historia, svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, slöjd och fysik. historia, svenska, Ä 1, kurs 3-4 Ä 2, kurs 1-2 engelska, matematik,År 2 Ämnenoch fysik. på hösten: slöjd som startar slöjd. Övriga ämnen startar på hösten kemi, teknik, religion, geografi, Övriga ämnen startar franska, spanska, tyska, svenska på hösten. som andraspråk. UK 1 UK 2 UK 3 UK 4 Ä 1, kurs 1-2 År 1 1 v VFU
  • Information Ämneslärare 7-9 hösten 2011 UK 8 VFU Ex-arb 2 Studiegång 7-9, 270 hp År 5 kombination svenska och samhällskunskap UK 5 UK 6 Ex-.arb 1 Ä 1 Sv, kurs 5 VFU UK 7 År 4 Ä 2 Sh, kurs 3-4 Ä 2 Sh, kurs 5-6 År 3 Ä 1 Sv, kurs 3-4 Ä 2 Sh, kurs 1-2 År 2 UK 1 UK 2 UK 3 UK 4 Ä 1 Sv, kurs 1-2 År 1 1 v VFU
  • STUDIER  &  PRAKTIK  UTOMLANDS  •  engelska,  spanska,  franska,  tyska      •  internaConell  ingång  (gy)    •  möjligheter  för  alla    •  prakCk  och  vfu  utomlands    •  utbytestermin    •  exjobb       www.liu.se/ut        
  • Tack  för  idag!    Ann-­‐Kari  Sundberg,  programansvarig  LoRa  Lindgren,  studievägledare      Om  du  har  fler  frågor  är  du            välkommen  a&  kontakta  oss:    studievagledare.larli@uv.liu.se    öppen  mo&agning  måndagar  och  torsdagar  13-­‐15