Naturalesa i mediambient

346 views
209 views

Published on

power geografia

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naturalesa i mediambient

 1. 1. Esther Alberola Lucía Fernández Lara Catalá Curso:2º de bachiller
 2. 2. ÍNDEX   TEXT INTRODUCTORI  MAPA MENTAL  DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL SÒL  ELS CANVIS EN EL USOS DE SÒL  LA CONTAMINACIÓ DELS SÒLS  ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS  VIDEO  EXÀMEN  GLOSSARI 3 4 5-7 8-9 10 11-13 14 15-16 17
 3. 3. TEXT INTRODUCTORI  Contaminació i degradació del sòl, causat per factors humans i causes naturals, també i hi ha un gran impacte amb la construcció de nous edificis i ports. També es plantegen solucions per a disminuir la contaminació.
 4. 4. MAPA CONCEPTUAL 
 5. 5. DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL SÒL  EROSIÓ I DESERTIFICACIÓ: -Problemes mediombientals. -Causes naturals. -Causes produides per l’home. Causes de la desertificació
 6. 6. DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DELS SÒLS  FACTORS NATURALS:  Topografia desfavorable  Predomini d’una tipologia climàtica mediterrànea.  Sòls blans, i argilencs.  Falta de vegetació. Falta de vegetació i sòl argilenc
 7. 7. DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DELS SÒLS  FACTORS HUMANS  Les noves tècniques de cultiu extensiu.  El despoblament d’amplies zones muntanyenques.  La desforestació dels sòls. Tala d’arbres
 8. 8. ELS CANVIS EN ELS USOS DEL SÒL  I EL TURISME ELS ESPAIS URBANS  La conseqüència del desenvolupament econòmic i demografic, a causat la destrucció d’hectàrees.  Una desenfrenada urbanització del litoral espanyol, causada pel turisme. Edificació a Benidorm
 9. 9. ELS CANVIS EN ELS USOS DEL SÒL  LES GRANS OBRES PÚBLIQUES  Construcció de ports, que alteren la línia de la costa i les platges properes.  Construcció de preses per a regular les aigües dels rius i utilitzar-les per al regadiu i producció d’energia.
 10. 10. LA CONTAMINACIÓ DELS SÒLS   Creixement de la població a causa de les pràctiques intensives.  Ús de insecticides i fertilitzants.  Augment de la salinització del sòl al litoral mediterrani. Contaminació a les serralades espanyoles
 11. 11. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS   RSU són generats en els domicilis, oficines, comerços i serveis.  La generació és una pèrdua de recursos i energies.  La quantitat total de residus generats recollits, a Espanya i a la UE continuen augmentant.  Han augmentat els residus selectius i la recollida als punts nets.  Hi han comunitats amb un alt percentatge de residus.
 12. 12. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS  ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DELS RSU  Gestió que classifica els recursos.  Recollida selectiva per a tractar i reciclar els materials.  La tasa de paper reciclat està per sobre de la mitjana europea.  La taxa de recicat de vidre ha crescut.
 13. 13.  Taxa de vidre reciclat a les comunitats autònomes d’Espanya (2006)
 14. 14. MAPA DE COROPLETES  Risc d’erosió a Espanya Es representa el mapa amb percentatges del territori espanyol, clasificat pero comunitats autònomes, afetat per l'erosió en els seus diferents graus.
 15. 15. VIDEO   http://www.youtube.com/watch?v=6WRzpn_O3Zc
 16. 16.      EXAMEN  EXERCICI 1 1. Amb les dades del Document 1 i sobre els gràfics annexos completeu els climogrames, amb tots els seus elements, seguint el model de Gaussen. 2. Analitzeu els climogrames realitzats i assenyaleu les seues característiques principals. Definiu a quin clima correspon cada un d’ells. 3. Quins paisatges vegetals es corresponen amb cada un dels climogrames realitzats? Expliqueu les seues característiques i algunes de les seues espècies principals. 4. Amb el suport del mapa en el Document 2 i de les vostres respostes anteriors, assenyaleu els contrastos espacials per al risc d’erosió i desertificació i establiu les causes geogràfiques d’aquests contrastos. Font/Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
 17. 17. EXAMEN  Observem en el mapa del Document 2 que hi podem diferenciar diversos nivells de risc de desertització i erosió a Espanya. Amb els colors roig i taronja trobem els llocs amb major risc de desertització al sud-est peninsular, amb els colors blau i gris diferenciem les zones de menor risc al nord espanyol, i per últim amb colors groc i verd diferenciem les zones amb un nivell mitjà i baix de risc de desertització al centre peninsular i al nord-oest peninsular. Aquesta desertització i erosió pot estar causada per diferents causes que podem dividir en causes naturals i causes originades per l’home. Les causes naturals són: -La topografia desfavorable de la Península Ibèrica ja que està més elevada per la part occidental, a més a més Espanya és un dels països més muntanyencs d’Europa. Aquests dos factor creen moltes pendents que faciliten el vessament quan plou i l’aigua arrastra part del sòl. -El predomini d’una tipologia climàtica mediterrània, amb pluges irregulars, tant de temps com de quantitat, que produeixen una forta erosió, exeptuant el nord peninsular en el que les pluges són abundants i regulars, per el que no hi ha tant de risc. A més a més, la temperatura alta, també té les seues conseqüències ja que provoca una major desertificació. -La major part del territori espanyol consta d’un sòl argilenc (al nord-oest, al centre-est i gran part del sud peninsular) que és molt bla i facilment erosionable. -La falta de vegetació a causa de les poques pluges facilita fortament l’erosió, exeptuant el nord on a causa de les abundants pluges la vegetació és abundant, i protegeix el sòl impedint el vessament violent. Els factors humans que causen la degradació i l’erosió dels sòls són: -Les noves tècniques de cultiu extensiu, majoritariament a la costa i a la meseta, en el que les màquines causen grans destruccions , facilitant el vessament de l’aigua. -El despoblament de les zones de muntanya, en el que s’abandona el camp i a causa de vegetació s’erosiona amb facilitat, per això observem que a les zones de muntanya el risc és major. -Les tales, els incendis a l’estiu, molt comuns a Espanya, i una mala política de repoblació, és a dir, la desforestació dels sòls, causen també un alt nivell de risc.
 18. 18. GLOSSARI   Erosió: és el procés de degradació i de transformació del relleu, i de les roques, causat per tot agent extern. Les causes d’aquestes transformacions, són: pel transport de sediments a travès del vent, aigua o gel.  Desertització: La desertització és el procés natural de formació de deserts. Els factors que causen la desertització són diversos; factors astronòmics, geomorfològics i dinàmics. La desertizació és un fenomen que esprodueix sense la intervenció humana, a diferència de la desertificació.  Degradació: és el deteriorament del medi ambient mitjançant l'esgotament dels recursos com l'aire, l'aigua i el sòl, la destrucció dels ecosistemes i l'extinció de la fauna silvestre.  Contaminació: Es considera contaminació del sòl la degradació física o química d'aquest que hi provoca una degradació que porta a la pèrdua parcial o total del sòl o bé a un canvi significatiu de l'ecosistema al que pertany.
 19. 19.

×