• Like
 • Save
A Planificación Lingüística no Ensino Mercedes Queixas Zas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

A Planificación Lingüística no Ensino Mercedes Queixas Zas

on

 • 2,668 views

Presentación de Mercedes Queixas Zas para as xornadas de formación Competencia en comunicación lingüística nunha Europa plurilingüe e pluricultural (Pontevedra, novembro 2008)

Presentación de Mercedes Queixas Zas para as xornadas de formación Competencia en comunicación lingüística nunha Europa plurilingüe e pluricultural (Pontevedra, novembro 2008)

Statistics

Views

Total Views
2,668
Views on SlideShare
2,372
Embed Views
296

Actions

Likes
1
Downloads
27
Comments
0

4 Embeds 296

http://cadernodelingua.wordpress.com 291
https://cadernodelingua.wordpress.com 3
http://normaliza-dinamiza.blogspot.com 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  A Planificación Lingüística no Ensino Mercedes Queixas Zas A Planificación Lingüística no Ensino Mercedes Queixas Zas Presentation Transcript

  • A PLANIFIC ACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO O EQUILIBRIO LINGÜÍSTICO NECESARIO Mercedes Queixas Zas Coordinadora territorial ENDL – A Coruña [email_address]
  • A LINGUA: UNHA NECESIDADE COMPARTIDA ESCOLA CONTORNO LINGUA GALEGA FAMILIA
  • A NECESIDADE DUN NOVO TEMPO EDUCATIVO NOVO MARCO LEGAL EDUCATIVO COÑECEMENTO CIENTÍFICO AO REDOR DA APRENDIZAXE LINGÜÍSTICA AVALIACIÓN DE RESULTADOS EN SISTEMAS EDUCATIVOS BILINGÜES AVALIACIÓN DE RESULTADOS NO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO
  • Referente lexislativo con obxectivo común: consecución competencia comunicativa plurilingüe
   • Lei orgánica de educación (2006).
   • Lei de normalización lingüística (1983)
   • Decreto 124/2007 (DOG de 29 de xuño)
   • Decreto 130/07 que regula as ensinanzas en EP
   • Decreto 133/07 que regula as ensinanzas da ESO
  • Outros documentos
   • Plan Xeral para a Normalización da Lingua Galega (22/09/04)
   • Carta Europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992 (ratificada polo goberno do Estado español en 2001).
   • Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación.
   • Consello escolar de Galicia
   • Informes do Consello de Europa.
  • Funcionamento do cerebro dun bilingüe
   • Modelo 1: competencia subxacente separada
  • Funcionamento do cerebro dun bilingüe
   • Modelo 2: competencia subxacente común
  • Funcionamento do cerebro dun bilingüe
   • Modelo 2: competencia subxacente común
   • Fonte integrada de pensamento
   • Capacidade humana para almacenar e funcionar doadamente en dúas ou máis linguas
   • Desenvolver unha das linguas = desenvolver o sistema cognitivo global, a capacidade comunicativa, a linguaxe
  • Competencia subxacente común
   • Transferencia da competencia de Lx a Ly
   • Adecuada motivación para aprender a lingua receptora
   • Exposición adecuada a ela:
   • cantidade input/output
   • correcto
   • calidade input/output
   • variad o uso de diferentes variedades l g cas.
   • +
   • manipulación diferencial materiais l g cos.
  • Hipótese da interdependencia Fonte: Huguet (2003)
  • Hipótese da interdependencia
  • Hipótese da interdependencia
  • ANÁLISE DE RENDEMENTO ESCOLAR EN CONTEXTOS BILINGÜES: LINGUA INGLESA
  • Hipótese da interdependencia
   • Maior facilidade para transferir coñecementos dunha LB a unha LA ca dunha LA a unha LB. Usar a LB na escola garantía da competencia bilingüe.
   • Canto maior sexa o éxito na adquisición dunha segunda lingua, máis doada resultará a aprendizaxe da(s) seguinte(s)
  • PERCEPCIÓN DO ALUMNADO SOBRE FUNCIONAMENTO LINGÜÍSTICO DOS CENTROS
   • 1= só castelán 2= máis castelán
   • 3= galego/castelán 4= máis galego
   • 5= só galego
  • PERCEPCIÓN DO ALUMNADO SOBRE PORCENTAXE EN GALEGO NO 1º CICLO ESO
  • PERCEPCIÓN DO ALUMNADO SOBRE PORCENTAXE EN GALEGO NO 2º CICLO ESO
  • PORCENTAXE DOCENCIA EN GALEGO EN 2º ESO SEGUNDO TITULARIDADE DO CENTRO
  • PORCENTAXE DOCENCIA EN GALEGO EN 4º ESO SEGUNDO TITULARIDADE DO CENTRO
  • Situación do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)
   • “ Estes déficits na instalación social e escolar do idioma galego son considerados tanto polo profesorado como polos participantes nos grupos de discusión como o factor que condiciona máis negativamente a consecución de resultados pedagóxicos satisfactorios nesta área ”.
   • “ Non parece arriscado percibir no recurso reiterado ás condicións sociolingüísticas un argumento exculpatorio que libere de responsabilidades persoais no ámbito estrito do quefacer docente: na renovación das metodoloxías, na procura de actividades de aprendizaxe máis motivadoras, etc.”
  • Situación do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)
   • “ Para moitos docentes (a programación didáctica) trátase dunha tarefa que se realiza máis por prescrición administrativa que por conciencia da súa utilidade pedagóxica; unha percepción que se ve reforzada polo protagonismo que se lle atribúe ao libro de texto como verdadeira guía da práctica docente ”.
   • “ A coordinación tamén mostra carencias importantes (...). A presenza no currículo da ESO de varias linguas (o galego, o castelán e, de forma moi xeneralizada, dous idiomas estranxeiros) obrigaría a que houbese unha coordinación intensa entre todas elas, tanto para evitar disfuncións como para aproveitar sinerxias. Esta coordinación debería realizarse a dous niveis: didáctica integrada de linguas e proxecto lingüístico de centro ”.
  • Situación do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)
   • “ O recoñecemento por parte do profesorado dunha coordinación intradepartamental deficiente e da ausencia case absoluta de contacto con outras áreas entendemos que son eivas importantes para avanzar de xeito satisfactorio na competencia idiomática dos estudantes ”.
   • “ Coidamos que é necesario promover a reorientación dos docentes en activo cara a enfoques comunicativos que poñan o uso lingüístico no centro da súa actividade didáctica ”.
  • Situación do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)
   • A metodoloxía, o tipo de actividades de aprendizaxe, a forma de desenvolvelas e os recursos en que se apoia o proceso didáctico configuran, no seu conxunto, unha práctica docente moi reiterativa e tradicional (...). Todos eses indicadores remiten a unha maneira de facer pouco innovadora e tamén pouco axeitada aos intereses do alumnado e ás demandas do propio sistema educativo ”.
   • “ Finalmente, non deixa de sorprender positivamente que o profesorado de lingua e literatura galega da ESO, sen excepcións, se encontre motivado e satisfeito profesionalmente e non experimente desexos de cambiar de profesión (...) De ser así, teríase gañada a base fundamental sobre a que asentar a renovación psicopedagóxica que se deduce que é imprescindible na ensinanza da lingua e da literatura galega na ESO”.
  • Obxectivo da escola ->Competencia Creación de espazos de uso Eliminación prexuízos Mellora a competencia Repercusión positiva no uso
  • Modelos de ensino bilingüe
   • Modelos de segregación : implica separación de alumnado por lingua.
   • Modelos de transición : o obxectivo é o progresivo abandono da lingua socialmente minorizada.
   • Modelos de mantemento : implica non separación de alumnado por lingua, todas as linguas son vehiculares e a lingua minorizada non está en situación de inferioridade. Obxectivo:adquirir competencia semellante nas dúas linguas oficiais.
   • Modelos de enriquecemento : inmersión lingüística na segunda lingua.
  • Modelos lingüísticos educativos en España
   • Modelo de unilingüismo en castelán (maioría das CCAA do Estado español)
   • Modelo de separación electiva de linguas (Euskadi)
   • Modelo de conxunción de linguas (Cataluña, Illas Baleares e Galicia)
     • A lingua propia debén en vehicular do ensino
     • A lingua propia máis o castelán reparten a docencia das materias
     • PLANIFICACIÓN
   PLANIFICACIÓN
  • Obxectivo xeral en materia lingüística
   • Preámbulo Decreto 124/2007
   • O plan xeral de normalización da lingua galega establece como un dos seus obxectivos xerais conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos.
   • Para conseguir estes fins cómpre afondar no desenvolvemento dos preceptos da Lei de normalización lingüística no tocante ao ensino, sen dúbida un sector fundamental para a implantación de hábitos lingüísticos en galego, e establecer unha nova regulamentación do galego que facilite o seu emprego de xeito progresivo e xeneralizado en todos os niveis e graos non universitarios.
  • Obxectivo xeral en materia lingüística
   • Preámbulo Decreto 124/2007
   • Cómpre reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos, facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o seu emprego sexista en todos os ámbitos e respectando, así mesmo, a situación sociolingüística en que se enmarca cada centro.
   • Artigo 9
   • A educación secundaria obrigatoria proporcionaralle a todo o alumnado unha boa competencia en lingua galega que repercuta de forma positiva no seu uso.
  • Decreto 124/07
   • É a primeira concreción do PXNLG para o ensino galego.
   • Aposta por un modelo educativo semellante ao decreto anterior: modelo de conxunción de linguas .
   • Reitera o obxectivo último trazado na LNL: garantir a competencia lingüística en galego e castelán.
   • Nace como superación do decreto anterior: modelo de bilingüismo complementario modelo de mantemento (bilingüismo aditivo) .
   • Reproduce un modelo pouco intervencionista por parte da Administración.
   • Nado como froito inicial dun consenso parlamentario pleno.
  • Decreto 124/07
     • Plan de formación
     • Posta en valor da competencia lingüística
     • Regulación das horas de docencia no ensino obrigatorio (decreto de mínimos: 50%)
     • Tratamento individualizado do ensino infantil
     • Docencia para persoas adultas
     • Elaboración e publicación de materiais curriculares en galego
     • Reordenación do sistema de exención de lingua galega
     • Avaliación interna e externa do grao de cumprimento do P lan de Normalización Lingüística do centro.
     • Posta en valor dos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística .
     • Elaboración do Proxecto Lingüístico de Centro (PLC)
  • Proxecto lingüístico de centro Punto de partida sociolingüístico do centro Planificación lingüística do centro Consecución de obxectivos en competencia lingüística
  • Que debe garantir o PLC?
   • Que o alumnado que ten a lingua galega como lingua habitual poida mantela e consolide unha competencia plena nela.
   • Que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual adquira plena competencia en galego, de maneira que se favorezan os contextos en que se exprese nela.
   • Que o alumnado adquira plena competencia en castelán tamén.
   • Que o alumnado adquira a competencia establecida no currículo para as linguas estranxeiras.
  • En que aspectos debemos reparar para abordar un PLC?
   • Análise da situación sociolingüística de partida (lingua do contorno educativo, do profesorado, do alumnado e ambientalidade lingüística do centro).
   • Descrición de puntos fortes e febles no centro: administración, xestión pedagóxica, relación co contexto familiar, relación co contorno, interacción didáctica…
   • Reflexión e avaliación interna sobre a experiencia dinamizadora aplicada no centro.
  • Que plan de traballo preciso? REALISTA CONSENSUADO PARTICIPATIVO INTEGRADOR SECUENCIADO INNOVADOR
  • Proxecto lingüístico de centro (PLC) PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC) Recolle medidas para un curso concreto. Validez anual Elaborado por unha comisión designada polo ED Documento de carácter pedagóxico- administrativo
  • Contidos fundamentais do PLC
   • En que materias diferentes das xa marcadas no decreto se vai usar como lingua vehicular o galego (Decreto 124/07 como decreto de mínimos, nunca de máximos).
   • Medidas para que o alumnado que descoñeza as linguas vehiculares do ensino, e nomeadamente o galego, poida seguir con éxito esas materias.
  • Artigo 14. Proxecto lingüístico de centro
   • a) As linguas que se deben empregar nas áreas, materias, módulos ou ámbitos de coñecemento distintos dos sinalados nos artigos 7º a 12º.
  • Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º Lingua castelá e literatura 4 4 4 4 4 3 Lingua galega e literatura 4 4 4 4 4 3 Lingua estranxeira 2 2 3 3 3 3 Educación artística 2 2 2 2 2 2 Educación física 2 2 2 2 2 2 Matemáticas 5 5 4 4 4 4 Coñecemento do medio 5 4 5 4 5 4 Relixión/Alternativa 1 2 1 2 1 2 Educación para a cidadanía - - - - - 2 TOTAIS 25 25 25 25 25 25 50% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Materias en galego establecidas nos artigos 6 e 8 do Decreto 124/07 14 13 13 12 13 13
  • ESO Materias en galego establecidas nos artigos 6 e 9 do Decreto 124/07 1º 2º 3º 4º Bioloxía e xeoloxía - - 2 3* Ciencias naturais 4 3 0 0 Ciencias sociais, xeografía e historia 3 3 3 3 Educación para a cidadanía e DDHH 0 2 0 0 Física e química 0 0 2 3* Lingua galega e literatura 4 3 3 3 Matemáticas 4 4 4 3 TOTAL 15 15 14 9-15 HORAS QUE FALTAN PARA OS MÍNIMOS 1 1 2 7-1
  • Bacharelato Artes CC e Tecnol. Hum e CCSS Hor Total Faltan plásticas escénicas 1 Com. Lingua galega e literatura 3 10 6 Filosofía e cidadanía 2 Ciencias para o mundo contemporáneo 2 Mod. Cultura audiovisual Matemat. Historia mundo contemp. 3 2 Com. Lingua galega e literatura 3 12 4 Historia da filosofía 3 Historia de España 3 Mod. TE G P Hª mus e danza Matemat. Xeografía 3
  • Artigo 14. Proxecto lingüístico de centro
   • b) As oportunas medidas de apoio e reforzo para un correcto uso lingüístico escolar e educativo, co fin de alcanzar o obxectivo xeral establecido na Lei de normalización lingüística e na LOE no que afecta ao fomento do plurilingüismo.
  • Estratexias didácticas: innovación + calidade educativa
   • Estratexias do profesorado de linguas para facilitar a transferencia das aprendizaxes lingüísticas
    • Partir do tipo de coñecemento do alumnado
     • Coñecemento de cada lingua
     • Coñecemento propio do alumnado bilingüe (MCRL)
    • Tratamento Integrado das Linguas
    • Enfoque comunicativo
    • Reflexión lingüística contextualizada e contrastiva
    • INNOVACIÓN
   INNOVACIÓN
  • Estratexias didácticas
   • Estratexias para que as áreas non-lingüísticas contribúan á competencia lingüística do alumnado :
    • Usos correctos do profesorado .
    • Participación activa do alumnado como reforzo das destrezas básicas: ler, comprender, escribir e falar.
    • Comprensión e planificación do texto oral e escrito. Ensinar a pensar .
  • Estratexias didácticas
   • Estratexias de centro p ara asegurar que os usos lingüísticos que se fan no centro favorecen o obxectivo de competencia bilingüe que guía a P lanificación lingüística do centro:
    • Profesorado (formación, asesoramento, actitudes…)
    • Familias (información) .
    • Centro como espazo comunicativo (biblioteca, radio, conferencias, teatro , música …) .
    • Interrelación entre os diferentes proxectos que conforman o PE (lector, tics, interdisciplinar...).
    • Intercambio de experiencias con outros centros.
    • Aproveitamento do contorno como axente educativo.
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA LINGUA DISCIPLINA ACADÉMICA FERRAMENTA COMUNICATIVA LINGUA OFICIAL LINGUA ESTRANXEIRA ???
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA
   • OBXECTIVO FINAL : O alumnado rendibiliza as súas aprendizaxes lingüísticas e desenvolve ao máximo a súa competencia plurilingüe.
   • METODOLOXÍA :
     • Da unificación terminolóxica á planificación conxunta
     • Compartir programación, metodoloxías, criterios de avaliación
   • NECESIDADES :
     • Ser un equipo docente
     • Reflexionar sobre a necesidade dun cambio metodolóxico
     • Coñecer que teñen en común as linguas do currículo
     • Coñecer didáctica das linguas en contextos bilingües
     • Adaptar os materiais didácticos ás novas finalidades
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA
   • REFERENTE : MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS (2002)
     • As linguas relaciónanse entre si e interactúan
     • A aprendizaxe de idiomas é unha tarefa que dura toda a vida
     • Ten especial importancia o desenvolvemento da motivación, a destreza e a confianza á hora de se enfrontar a unha experiencia lingüística fóra do centro escolar.
     • O plurilingüismo ten que contemplarse no contexto do pluriculturalismo: a lingua é un medio de acceso ás manifestacións culturais que representa.
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA
   • REFERENTE : Decreto 133/2007 (Currículo LG)
   • “ O traballo por proxectos que impliquen varias disciplinas é, neste sentido, de grande utilidade. Fundamentalmente é preciso asegurar a coordinación do profesorado de lingua galega co que imparte as outras linguas no centro . Convén buscar a maneira de rendibilizar os coñecementos lingüísticos e literarios que ten o alumnado, aproveitando todos os contidos adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das outras . Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura a transferencia de saberes entre elas”.
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA
   • REFERENTE: Decreto 133/2007 (Currículo LC)
   • “ A lingua é un instrumento fundamental no desenvolvemento das outras materias que compoñen o currículo , polo que se converte nun elemento determinante do labor educativo que reverte na propia materia e nas demais, co que se fai necesaria unha coordinación coa materia de lingua galega e literatura e coas demais linguas do centro ”.
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA
   • REFERENTE: Decreto 133/2007
   • LINGUA GALEGA
   • LINGUA CASTELÁ
   • LINGUAS ESTRANXEIRAS
   OBXECTIVOS CONTIDOS AVALIACIÓN
  • A DIDÁCTICA INTEGRADA DAS LINGUAS COMO ESTRATEXIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA
   • CONCEPCIÓNS PARA SUPERAR :
     • Filosofía monolingüe do sistema educativo.
     • Concepción compartimentada da aprendizaxe de linguas.
     • Obsesión purista e normativa.
     • Abuso de metodoloxías centradas no código sen ningunha proxección real sobre o uso.
   • PLAN DE TRABALLO :
     • Formación do profesorado
     • Organización do currículo
  • Artigo 14. Proxecto lingüístico de centro
   • C) Os criterios para determinar a lingua predominante do contorno a que se refire o artigo 7º deste decreto.
  • Determinación da lingua do contorno
   • Fontes primarias
   • Cuantitativas
    • Enquisas
     • Indicador global
     • Indicadores sectoriais: profesorado, alumnado, contexto sociolingüístico exterior e ambientalidade do propio centro
   • Fontes primarias
   • Cualitativas
    • Puntos fortes
    • Puntos febles
    • DAFO
  • DAFO
   • FORTALEZAS: Factores internos ao centro que sustentan o éxito das futuras accións
   • DEBILIDADES: Factores internos ao centro que formulan freos e obstáculos
   • OPORTUNIDADES: Factores presentes no contorno que poden influír positivamente. Facilitan novos ámbitos de actuación e novos métodos de traballo.
   • AMEAZAS: Factores presentes no contorno que poden influír negativamente
  • DAFO OPORTUNIDADES FORTALEZAS ASPECTOS POSITIVOS AMEAZAS DEBILIDADES ASPECTOS NEGATIVOS FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS
  • Fontes secundarias
    • Datos fornecidos polos pais
    • Datos estatísticos oficiais
     • Censo de poboación e vivendas
     • Do 2001. Datos por comarcas e por concellos
     • Enquisa de condicións de vida das familias
     • Do 2003. Datos por provincias
     • . Datos a nivel municipal (SNL)
    • MSG
     • Do 1992 ou do 2004. Lingua inicial e competencia lingüística. Sete cidades e outras entidades de poboación clasificadas por número de habitantes
  • Artigo 14. Proxecto lingüístico de centro
   • D) As medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan.
  • Medidas de atención á diversidade
   • Titoría (seguimento, integración, valoración das linguas de orixe…)
   • Apoio dentro/fóra da aula (con PT ou con outro profesor)
   • Reforzo
   • Adaptación curricular (áreas de linguas)
   • Desdobramentos e agrupamentos específicos (só en secundaria)
  • Medidas de atención ao alumnado estranxeiro
   • Exención (Decreto 124/07)
   • Orde 20 de febreiro de 2004 (DOG nº 40 do 26 de febreiro)
    • Acción titorial
    • Curriculares
     • Reforzo educativo
     • Adaptación curricular
     • Flexibilización de idade
    • Organizativas
     • Grupos de adquisición de linguas
     • Grupos de adaptación da competencia curricular
  • Profesorado de apoio
   • Artigo 4º
   • As delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria avaliarán en todos os centros que escolaricen alumnado procedente do estranxeiro os recursos existentes e as necesidades derivadas desa escolarización co propósito de propicia-las dotacións necesarias para levar a cabo as atencións establecidas nesta orde
  • A necesidade de elaborarmos unha planificación sociolingüística plurianual PSC Ao redor da PSC articúlase a dinamización lingüística axeitada á tipoloxía de cada centro dentro do PE Ten unha validez plurianual Serve de referente inicial para o PLC (prescritivo) Debe elaboralo unha comisión ampla do centro e ser consensuado para ser asumido . Non é obrigatorio, mais si necesario para trazar con rigor o camiño cara á consecución do obxectivo lingüístico Toma como principal referente a lingua do contorno
  • Planificación sociolingüística plurianual: por que? VISUALIZA SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE PARTIDA FACILITA A REFLEXIÓN INTERNA DOCUMENTO PLURIANUAL PROCURA O TRABALLO EN EQUIPO APOSTA POR UN ENSINO PLURILINGÜE REAL NECESARIO PARA COMPLETAR O DECRETO 124/2007
  • Planificación sociolingüística plurianual
   • SINERXÍA
   • DISPERSIÓN
   • IMAXINACIÓN
   • RUTINA
   • UNIVERSALIDADE
   • PARCIALIDADE
   • PROGRAMACIÓN
   • IMPROVISACIÓN
   CONCORDA CON : OPONSE A :
  • Planificación sociolingüística plurianual : quen a elabora? EQUIPO DIRECTIVO ENDL CCP APOIO DO CLAUSTRO
  • Axentes da planificación sociolingüística plurianual
  • FUTURO: A PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO Avances cara unha sociedade culta, respectuosa e referente de convivencia social Novos retos por descubrir para o profesorado Mellores resultados para conseguir no alumnado
  • A lingua é a chave que abre o mundo , Manuel María Quen sabe falar nunca é pobre (proverbio africano) Se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma (Castelao) Gran parte das dificultades polas que atravesa o mundo débese a que os ignorantes están completamente seguros e os intelixentes cheos de dúbidas (Bertrand Russell)