Pangangailangan o kagustuhan

45,929 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
9 Comments
24 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
45,929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1,022
Comments
9
Likes
24
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pangangailangan o kagustuhan

 1. 1. Pangangailangan o Kagustuhan?<br />Lance Gerard G. Abalos<br />BSE Social Studies<br />
 2. 2. SM malls are part of Philippine culture and each Filipino has their own SM story to tell. If you ask a Filipino about their SM story, they’ll definitely have something to tell about it.<br />
 3. 3. LikassataoangpagkakaroonngPangangailanganupangmabuhay.<br />Mayroontinatawagna basic needs o pangunahingpangangailangantuladngpagkain, damit at tirahan.<br />Hindi natatapossamgapangangailanganangpaghahangadngtaosamasmabubutingbagay, ditopumapasokangkagustuhanngtao o secondary needs. Ito din angnagsisilbingluhoo luxury.<br />
 4. 4. Sa paglipasngpanahonangatingmgapangangailangan ay nagbabago.<br />Lahatngpanibagongpagnanaisngtao ay tinatawagnahilingpantao.<br />
 5. 5. MgaSaliknanakakapagpabagosapangangailangan<br />
 6. 6. Edad<br />
 7. 7. Edukasyon<br />
 8. 8. Panlasa<br />
 9. 9. Kita at Hanapbuhay<br />
 10. 10. AngHerarkiyangPangangailanganni Abraham Maslow<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. Physiological o Pisyolohikal na Pangangailangan<br />Literal nakinakailangansapagkabuhayngtao. <br />Angdamit at tirahan ay nagbibigaykaligtasansaibangmgaelemento.<br />AngPagkain ay nagbibigaylakas o nutrisyonsaisangtao.<br />
 15. 15. PAGKAIN<br />
 16. 16. TIRAHAN<br />
 17. 17. DAMIT<br />
 18. 18. PangangailangansaKaligtasan o Safety<br />Pagnatamonaangpisyolohikalnapangangailangan, ang safety needs namanngindibidwal ay nangungunasaiba pang pangangailan. <br />Kasamadito:<br />Personal nakaligtasan<br />KaligtasansaPera<br />Kalusugan at mabutingpangangatawan.<br />
 19. 19. Stability<br />
 20. 20.
 21. 21. PangangailangansaPagamahal<br />Kinakailanganngisangtaonamadamaangpagigingtanggapsaisanglipunannakinabibilangannito.<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. PangangailangansaPagpapahalaga 0 Esteem Needs<br />Lahatngtao ay may pangangailangannamagkaroonnglakasngloob at pag-galangsasarili.<br />AngLakasngloob ay angnagbibigaydaansakagustuhanmatangap at respetuhinngiba.<br />Upangmakilalangiba, nararapat din nasumaliangtaosamgabagaynamaaringmagbigaykarangalansakanya.<br />Inferiority complex. Mgataongmababaangpaggalangsasarili.<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. Pangangailangansa Self Actualization<br />Pangangailangannamagingmasmabutiangisangtao, malubosangpotensyalnito. Ito ay angpagsukat mo din saiyongsarili.<br />Halimbawa:<br />Angisangmabutingmagulang, parasaisa- pagpalagingkasamanganak. Sa ibanamanpagnagtratrabahongmabuti. <br />
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. MgaMahihinuhasaHerarkiyangPangangailanganni Maslow<br />Angtao ay isangnilalangnawalangkatapusanangkagustuhan. Halimbawa: angkanyangmgakagustuhan ay nadadagdagankahitnankamitnaangnaunangkagustuhan.<br />AngPanganagilangan ay ibaibaangkahlagahan.<br />AngPanangailangannananakamit ay dinagsisilbingmotibasyon.<br />Pagnatamonaangisangpangangailangan, ito ay mapapalitan.<br />

×