Mga sistemang pang ekonomiya

53,704 views

Published on

9 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
53,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
1,255
Comments
9
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mga sistemang pang ekonomiya

 1. 1. MgaSistemang Pang- Ekonomiya<br />
 2. 2. AnongabaangSistemang Pang- Ekonomiya?<br />Sumasaklawsamgaistraktura, institusyon at mekanismonabatayansapagsasagawangmgagawaingpangproduksyonupangsagutinangmgapangunahingkatanungang pang-ekonomiya.<br />Maaringbaguhinayonsapangangailangannglipunan.<br />
 3. 3. MgAUnanguringsistemang pang-ekonomiya<br />
 4. 4. SinaunangKomunismo<br />Angtao ay namumuhaysakomunidad at lahatngpagaaringbawatisa ay pagaaringlahat.<br />Lahatngtao ay nagtratrabahoparasaisangkomunidad o tribo.<br />Sa Tsinaito ay tinawagnaKomyun at sa Israel naman ay Kibbutz.<br />
 5. 5. Feudalismo<br />SistemangPangkabuhayannaangbatayanngkapangyarihanngtaoangpagmamayaringlupainnamalalawak.<br />Pamayanan o Manor angnagingsentrongpamumuhaydito.<br />Paninoong feudal- taongnagmamayaringmgalupain. Nagbibigaysilanglupasamganaglilingkodsakanilanatinatawagnabasalyo o vassals- nagkakaloobngserbisyongmilitar at agrikulturalsamgaPanginoong feudal.<br />
 6. 6.
 7. 7. Merkantalismo<br />May kinalamansapagpapayamanngmgabansasapamamagitanngpaglikomngmgamahahalagang metal tuladngginto at pilak.<br />Maramiangnaniniwalanaangginto at pilakangbatayanngkapangyarihan.<br />Ito angnagbigay-ugatsapananakopngmgabansa.<br />
 8. 8.
 9. 9. Caciquismo<br />Cacique- Nagmamayarisalupananagpapahiramnglupasamga tenants (tuladngencomiendero).<br />SistemangInquilino-kasamaangngababayadsarenta, maaringsalapi o pananim. Naglalarawansapagigingmagkasosyong landlord at ng tenant. 1/3 sa may ari, 2/3 sa tenant.<br />
 10. 10. ALOKASYON<br />Pagpapayamanngmgapinagkukunangyaman<br />Paggamitngmgasistemang Pang-ekonomiya<br />Teknolohiya<br />Konserbasyon<br />Pangangapital<br />Feudalismo:<br />KaunaunahangKomunismo<br />Yamang Tao<br />LikasnaYaman<br />YamangPisikal<br />Lupa<br />Merkantalismo<br />Ginto at Pilak<br />
 11. 11. MgaMakabagongSistemang Pang-Ekonomiya<br />
 12. 12. RebolusyongIndustriyal<br />Nagbigaydaansapagkilalangmgakarapatanngmgamangagawa at mgapribadongtaosapagunladngindustriya.<br />
 13. 13. Kapitalismo<br />Angpagmamay-aringmgasalikngproduksyontuladnglupa, kapital, paggawa at entreprenyur ay nasapribadongsektor.<br />Angpribadongpag-aari ay may layuningtumubo.<br />Mayroong free market system o free enterprise-o kalayaangmamilingninanaisnaprodukto.<br />Malaya din angkompetiyonngmganegosyante.<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. Sosyalimo<br />Pinaghalongkapitalismo at komunismo.<br />Anggapangunahingindustriya ay hawakngestado at angmamamayan ay pinapayaganmagmayaringmaliitnaindustriyanamaaringpakialamanngpamahalaan.<br />Angpagamayari n g yamansakolektibongparaan ay ginawasasitemangito.<br />UnangginamitniRobert Owen <br />
 17. 17. IsangKapitalistanadumamamaysamahihirap at kawawangmangagawa.Binatayniyaitosakaisipanni San Tomas More salibrong Utopia.<br />
 18. 18.
 19. 19. Komunismo<br />Sosyalimongnakabasesaplano.<br />Sistemang Pang-ekonomiyanaangestadoangkumokontrol at nagmamayaringlahatngindustriya at yamanngbansa.<br />Sa kasalukuyanwala pang absolute communism dahilhindi pa natatamoangisang classless society.<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. Facismo<br />Lahatngindustriya ay kontroladongdiktador.<br />Angestadonapinamumunuanngdiktadorangnagpapasyasamgagawaingpampuitikal, panlipunan at pang-ekonomiya.<br />Ipinagbabawalangpagaangkatngproduktomulasaibangbansa.<br />Unaitongpinasimulanni Benito Mussolini saItalya, at ni Adolf Hitler saBansang Aleman.<br />

×