• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mga sistemang pang ekonomiya
 

Mga sistemang pang ekonomiya

on

 • 21,447 views

 

Statistics

Views

Total Views
21,447
Views on SlideShare
21,437
Embed Views
10

Actions

Likes
3
Downloads
600
Comments
5

2 Embeds 10

http://lms.asknlearn.com 6
http://www.leadlms.com.sg 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 5 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mga sistemang pang ekonomiya Mga sistemang pang ekonomiya Presentation Transcript

  • MgaSistemang Pang- Ekonomiya
  • AnongabaangSistemang Pang- Ekonomiya?
   Sumasaklawsamgaistraktura, institusyon at mekanismonabatayansapagsasagawangmgagawaingpangproduksyonupangsagutinangmgapangunahingkatanungang pang-ekonomiya.
   Maaringbaguhinayonsapangangailangannglipunan.
  • MgAUnanguringsistemang pang-ekonomiya
  • SinaunangKomunismo
   Angtao ay namumuhaysakomunidad at lahatngpagaaringbawatisa ay pagaaringlahat.
   Lahatngtao ay nagtratrabahoparasaisangkomunidad o tribo.
   Sa Tsinaito ay tinawagnaKomyun at sa Israel naman ay Kibbutz.
  • Feudalismo
   SistemangPangkabuhayannaangbatayanngkapangyarihanngtaoangpagmamayaringlupainnamalalawak.
   Pamayanan o Manor angnagingsentrongpamumuhaydito.
   Paninoong feudal- taongnagmamayaringmgalupain. Nagbibigaysilanglupasamganaglilingkodsakanilanatinatawagnabasalyo o vassals- nagkakaloobngserbisyongmilitar at agrikulturalsamgaPanginoong feudal.
  • Merkantalismo
   May kinalamansapagpapayamanngmgabansasapamamagitanngpaglikomngmgamahahalagang metal tuladngginto at pilak.
   Maramiangnaniniwalanaangginto at pilakangbatayanngkapangyarihan.
   Ito angnagbigay-ugatsapananakopngmgabansa.
  • Caciquismo
   Cacique- Nagmamayarisalupananagpapahiramnglupasamga tenants (tuladngencomiendero).
   SistemangInquilino-kasamaangngababayadsarenta, maaringsalapi o pananim. Naglalarawansapagigingmagkasosyong landlord at ng tenant. 1/3 sa may ari, 2/3 sa tenant.
  • ALOKASYON
   Pagpapayamanngmgapinagkukunangyaman
   Paggamitngmgasistemang Pang-ekonomiya
   Teknolohiya
   Konserbasyon
   Pangangapital
   Feudalismo:
   KaunaunahangKomunismo
   Yamang Tao
   LikasnaYaman
   YamangPisikal
   Lupa
   Merkantalismo
   Ginto at Pilak
  • MgaMakabagongSistemang Pang-Ekonomiya
  • RebolusyongIndustriyal
   Nagbigaydaansapagkilalangmgakarapatanngmgamangagawa at mgapribadongtaosapagunladngindustriya.
  • Kapitalismo
   Angpagmamay-aringmgasalikngproduksyontuladnglupa, kapital, paggawa at entreprenyur ay nasapribadongsektor.
   Angpribadongpag-aari ay may layuningtumubo.
   Mayroong free market system o free enterprise-o kalayaangmamilingninanaisnaprodukto.
   Malaya din angkompetiyonngmganegosyante.
  • Sosyalimo
   Pinaghalongkapitalismo at komunismo.
   Anggapangunahingindustriya ay hawakngestado at angmamamayan ay pinapayaganmagmayaringmaliitnaindustriyanamaaringpakialamanngpamahalaan.
   Angpagamayari n g yamansakolektibongparaan ay ginawasasitemangito.
   UnangginamitniRobert Owen
  • IsangKapitalistanadumamamaysamahihirap at kawawangmangagawa.Binatayniyaitosakaisipanni San Tomas More salibrong Utopia.
  • Komunismo
   Sosyalimongnakabasesaplano.
   Sistemang Pang-ekonomiyanaangestadoangkumokontrol at nagmamayaringlahatngindustriya at yamanngbansa.
   Sa kasalukuyanwala pang absolute communism dahilhindi pa natatamoangisang classless society.
  • Facismo
   Lahatngindustriya ay kontroladongdiktador.
   Angestadonapinamumunuanngdiktadorangnagpapasyasamgagawaingpampuitikal, panlipunan at pang-ekonomiya.
   Ipinagbabawalangpagaangkatngproduktomulasaibangbansa.
   Unaitongpinasimulanni Benito Mussolini saItalya, at ni Adolf Hitler saBansang Aleman.