Uploaded on

 

More in: Sports , Automotive
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,117
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
63
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mesopotamia: “The Cradle of Civilization”
 • 2. PinakaunangSibilisasyon: angFertile Crescent
  Pinakaunangsibilisasyon
  Permanentengpaninirahan
  Mesopotamia Greek parasa“gitnangmgailog”
  Tigris River at Euphrates River
  Iraq sakasalukuyan
  Nagtagalng halos 3000 years
  Naunang
 • 3.
 • 4. Heograpiya
  KauntingPag-ulan
  Mainitnaklima
  Hangin at pag-ulan
  Maputiknamgalambakpag tag-lamig
  Matindingpag-baha
  Tuyonglupanakakaunting mineral
  Walangbato o kahoynapinag-kukunangyaman.
 • 5. Bakitkayasilananirahansa Mesopotamia??
  NATURAL LEVEES: pag-urongnglupa, dahilsalibo-libongtaonngpagbaha.
 • 6. Natural Levee
  Gumagawangmataas at ligtasnadaananngbaha
  Masmadalinapagtayongirigasyon at mgakanal.
  Nagbibigayproteksyon
 • 7. Relihiyon
  Enlil – supreme god of air
  • Polytheistiko
  • 8. lampas 3600 gods and demigods
  • 9. Divine Right napamumunoNaninirahanangmgadiyossamgamalalapitnatuktokngbundok.
  • 10. Angbawatsiyudad ay pinamumunuanngisangdiyos.
  • 11. Hari at pariangmgatagapagsalitangmgadiyos.
  • 12. Sa pagsusuringatay o lungs ngpinataynatupa
  Enki, god of water, life, mediation
  Ishtar, goddess of fertility, war, sex
  Shamash sun god and giver of law
 • 13. Ziggurats
  Gawasa mud briks
  Templosaitaas- tirahanumanongdiyos
  Isangsikatnaziggurat ay angTower of Babel
  over 100m above ground and 91m base
  Ziggurat of Ur -2000BCE
 • 14. SumeriansSouthern Mesopotamia 3500-2000 BCE
  Ruins of Babylon in present day Baghdad
  Cuneiform
  wheel
  Abundance of food = increase of population
  Unangsiyudadsamundo
  Barter trade
  Hindi matagumpaysapagsasamasa Mesopotamia
  Sumerian city of Lagash
 • 15. Anggulong
  Naimbentong 6000 BC
  Napadaliangagrikultura, kalakalan at gawangmilitar.
 • 16. AkkadiansAkkad- northern Mesopotamia 2340 – 2180 BCE
  Sargon the Great
  Pinag-isaang lower Mesopotamia matapossakupinang Sumerians noong2331 BCE
  KabiserasaAkkad
  Ipinakalatangkulturang Mesopotamian
  Akkadiansnasakopngmgabarbaronoong2200 BCE
  Bronze head of Sargon
 • 17. Babylonians1830-1500 BCE
  Haring HAMMURABI
  Sumakopsa Akkad at Assyria
  Nagtayo
  Paderupangdepensahanangsiyudad
  Kanal at dike upangmapaunadangmgapanananim
  Maaringmagmay-ariangmgaindibidwalngmgalupain
  • Babylonians angnagpasamamulisa Mesopotamia noong 1830 BCEAngkabiseraangnagkokontrolsapamamamhala at kalakalan.
 • Kodigoni Hammurabi1800 BCE
  • Upang ipatupad ang kanyangmga pamumuno, si Hammurabi ay kinolekta anglahatngmga batas ng Babylon saisang kodigo na ilapat salahatngdako.
  • 18. Una at pinaka-malawakna batas code mulasa sinaunang mundo
  • 19. Angmgaparusa ay dinisenyoupang magkasyasa mga krimen ng mga tao ay dapatna magingresponsable parasa sariling mga aksyon
  • 20. Angparusa ay depende sa ranggo salipunanMahina = kamay off, nobles = magbayadngmulta
  Hammurabi receiving law code from sun god Shamash
 • 21. Assyrians
  Nagsimulanglumakasnoong 900 BCE
  Malakasnasandatahan
  Malupitsamganasakop
  Gumamitngmga chariot
  Maayosnamgadaanan
  GumuhoangEmperyonoong 612 BCE
 • 22. TIGLATH PILESER III
  ASHURBANIPAL
  SENNACHERIB
 • 23. Chaldeans (Neo-Babylonians)
  Nataloang Assyrians noong 612 BCE
  NagmulasapamilyaniHammarabi (Babylonians)
  Nebuchadnezzar (605-562 BCE)
  Ginastusanang Babylon
  Itinayoang Hanging Gardens
  GumuhoangEmperyonoong 539 BCE mataposmatalongmga Persians
 • 24. Pagunlad
  ng
  Pagsulat
 • 25. Pagsulat- 3500 BCE
  Nagingdaan:
  Pagkalatngkarunungan
  Pagsulatngmgabatas
  Pagtalasakalakalan
  CUNEIFORM
  Basangtabletanglumadnasinusulatansapamamagitanng reed
  Scribesangmganakapagaralbumasa at sumulat
 • 26. Gilgamesh – AngUnangEpiko
  Lampas 4,000 taon, isinulatsa 12 nalumadnatableta.
  EpikonglabanansapagitanniEnkidu –at ni Gilgamesh – isanghari
  Nagingmagkaibigansila
  Nagalitangmgadiyos at pinataysiEnkidu – Gilgamesh ay naglibotsailalimnglupasalungkot
 • 27. Matematika at Agham
  Gumamitngsistema base sa 60
  360 degrees -circle
  60 seconds -minute
  60 minutes - 1 hour
  Kalendaryo base sapagikotngbuwan
 • 28. MgaAmbagng Mesopotamia
  Kodigongngmga Batas
  Ziggurats – sambahan
  Cuneiform-pagsulat
  Irrigasyon
  Paggamitsa metal-sandata
  Trade networks
  Transportasyon– the wheel
  Mathematika at Astronomiya
  Kartograpiya
 • 29. MgaIba Pang Sibilisasyon
 • 30. Hittites
  Nagsimulangsakupinang Asia Minor (2000 BCE)
  War-like namgatao.
  Malakasnasandatahannagumamitng chariots
  pagtuklas at paggamitngbakalangkanilangpagkakakilanlan.
  Sinakopang Babylon noong 1595 BCE)
  Humirammulasa Mesopotamian at Egyptian nakultura
  Nasakop din nilaangEhipto
  Lasted until about 1200 BCE
 • 31. Phoenicians
  Kinikilalangpinaka-malakas na negosyante
  Tanyagnamga shipbuilders at mgamandadagat.
  Bumuo ng mga kolonyasa may N. Africa at S.Europa.
  Caryhage=Tunisia
  Bumuo ngsistemangpagsulatngmgatitik.
  Ipinakilala angsystemangpagsulat sa mga kasosyo sa kalakalan.
  Tyrian Purple= o royal purple angkanilangpinakilalangangkat.
   Tyre= pangunahingdaunganngkanilangmgabarko.
 • 32.
 • 33. Hebreo (TaongmgaHinirangngDiyos)
  Palestine= land of milk and honey
  NakabatayangkasaysayanngmgaHebreosamgaunanglibrongBiblya (Torah).
  NaniniwalasilasaiisangDiyos (Monoteismo) at angDiyosnila ay si Yahweh.
  Angaponi Abraham nasi Jacob angpinagmulanng 12 natribong Israel.
  Anaknamanniyasi Joseph nanagdalasamgaIsraelitasaEhipto, kung saansilainalipin.
  Si Moses namanangnagligtassakanila at nakakuhang 10 utosngDiyos.
 • 34.
 • 35. Lydian
  Sistemangpananalapisapaggamitngbaryanagawasaginto at pilak.
  Mgamangangalakal, sapaggamitngbaryamasnapadaliangprosesongpangangalakal.
  Tinatayangsi haring Croesus ng Lydia angpinakamayamannataonoongpanahongiyon.
 • 36.
 • 37. Persiyano
  Cyrus, Haring Persia ay nagsimulangmanakop(ngunitnagingmakatao at nagbibigayrepetosamgatradisyon at kulturangmganasakupan)
 • 38. Angaponiyangsi Darius ay nagdalangkatatagansaimperyo at nanakophanggang Afghanistan at India hanggangEhipto at Anatolia.
  Magalingnapinunongunitwalangpaggalangsamgakulturangmganasakop.
  HinatiniyaangImperyosamgaSatraphy.
  Royal Road – upangmasmapadaliangpaglalakbaysaImperyo.
  Gumamit din ngmgabarya.
  NasakopangImperyong Persia ni Alexander the Great; mataposniyamamatay, hinatiangImperyosatatlo:
  Seleucid (largest), Parthian, and Sassanid
 • 39. Itinatagni Zoroaster
  Angdaigdig ay patuloynapinaglalabananngmasama at mabuti.
  Lahatngtao ay kabilang, sapamamagitanngpagigingmabuti o masama.
  Monotheistic: Ahura Mazda
  Zoroastrianism