BÀI 5. CHƯƠNG TRÌNH VẼ PAINT
Mục tiêu bài học <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><li>+ Làm quen các ứng dụng trên hệ điều hành. </li></ul><ul><li>Kỹ năng...
I. GIÔÙI THIEÄU <ul><li>1. Chöùc naêng cuûa chöông trình Paint </li></ul><ul><li>2. Khôûi ñoäng Paint </li></ul><ul><li>3...
1. Chöùc naêng cuûa chöông trình Paint <ul><li>Paint laø chöông trình öùng duïng ñi keøm theo Windows ñöôïc boá trí vaøo...
2. Khôûi ñoäng Paint <ul><li>Chọn Start/ Programs/ Accessories/ Paint. Màn hình Paint như sau:  </li></ul>Hoäp coâng cuï ...
3. Caùc thaønh phaàn cuûa Paint <ul><li>Hộp màu:  </li></ul><ul><ul><li>Gồm có 2 thành phần là màu vẽ (Foreground) và màu...
3. Caùc thaønh phaàn cuûa Paint <ul><li>Hộp công cụ : </li></ul><ul><ul><li>Ở hộp công cụ vẽ có 16 biểu tượng gọi là các n...
Hộp công cụ :
Ý nghĩa và chức năng của các nút công cụ như sau: <ul><ul><li>Free Form Select: chọn một vùng bất kỳ trên màn hình </li><...
Ý nghĩa và chức năng của các nút công cụ như sau: <ul><ul><li>Text: viết chữ trên hình vẽ, khi bạn chọn mục này, paint sẽ...
CÁC THAO TÁC CƠ BẢN <ul><ul><ul><li>Các bước cơ bản để tạo một hình vẽ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hiệu chỉnh hìn...
Các bước cơ bản để tạo một hình vẽ <ul><li>Chọn công cụ vẽ bằng cách nhấn chuột trên nút tương ứng trong hộp công cụ vẽ. ...
Hiệu chỉnh hình vẽ <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hiệu chỉnh: Có thể hiệu chỉnh bằng nhiều cách: </li></ul></ul></ul></ul></ul><u...
Hiệu chỉnh hình vẽ <ul><ul><ul><ul><ul><li>Lệnh View/ Zoom </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Trong nhiều trường hợp, đ...
Cắt hoặc sao chép một mẩu cắt <ul><li>Xác định vùng cần cắt bằng cách công cụ Select (để chọn khối hình chữ nhật) hoặc ...
Bổ sung chữ viết trên hình vẽ <ul><li>Để bổ sung chữ trên hình vẽ bạn nhấn nút có chữ A của hộp dụng cụ, sau đó nhấn chuột...
Lưu và mở các hình vẽ Paint <ul><ul><ul><ul><ul><li>Lưu các hình vẽ Paint </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Đen tr...
<ul><ul><ul><ul><ul><li>Mở các hình vẽ Paint </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Look in: chọn tên ổ đĩa và thư mục nơi...
In ảnh Paint Ñònh daïng trang in hình veõ Paint In hình veõ Paint
Các lệnh tạo hiệu ứng hình ảnh <ul><ul><ul><ul><ul><li>Xoay hình: chọn mục Image/ Flip-Rotate: </li></ul></ul></ul></ul><...
<ul><ul><ul><li>Giãn và nghiêng hình: chọn mục Image/ Stretch and Skew: </li></ul></ul></ul><ul><li>Stretch : giãn hình ...
Định thuộc tính bản vẽ <ul><ul><li>chọn mục Image / Attributes : </li></ul></ul><ul><li>Width: định chiều rộng bản vẽ ...
BÀI 6. CHƯƠNG TRÌNH WORDPAD
Mục tiêu bài học <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><li>+ Làm quen các ứng dụng trên hệ điều hành. </li></ul><ul><li>Kỹ năng...
I. GIÔÙI THIEÄU <ul><li>1. Khởi động và Thoát </li></ul><ul><li>2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: </li></ul><ul><li>3. Các lệ...
1.Khởi động và Thoát <ul><li>Khởi động: </li></ul><ul><li>Nhắp nút Start  Programs  Accessories  WordPad </li></u...
Màn hình giao tiếp: <ul><li>Thanh tiêu đề (Title bar): Chứa tên tập tin và tên chương trình </li></ul><ul><li>Thanh trình...
1.Khởi động và Thoát <ul><li>Thoát: </li></ul><ul><li>- Cách 1: Từ trình đơn chọn File Exit. </li></ul><ul><li>- Cách 2: ...
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>A.Cách đánh dấu khối: </li></ul><ul><ul><li>Cách 1: Dùng chuột kéo từ điểm đầu đến...
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>B. Thao tác Sao chép (Copy) khối: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối đoạn...
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>C. Thao tác Di chuyển (Move) khối: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối đoạ...
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>D. Thao tác Xóa (Delete) khối: </li></ul><ul><ul><li>Xóa ký tự: dùng phím   để ...
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>E. Thao tác Hoàn lại (Undo) khối:  Từ trình đơn chọn Edit  Undo hoặc dùng tổ ...
<ul><li>Các chức năng trong hộp thoại: </li></ul><ul><ul><li>Find next: Tìm kiếm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Replace: Thay...
3. Các lệnh về tập tin: <ul><li>A. Thao tác lưu văn bản: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  Save ...
3. Các lệnh về tập tin: <ul><li>B. Thao tác tạo mới một văn bản: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1:  Từ trình đơn chọn File ...
3. Các lệnh về tập tin: <ul><li>C. Thao tác mở một văn bản đã có sẵn: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn Fi...
4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>A. Định dạng văn bản:  </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối văn bản cần đị...
4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>B. Định dạng đoạn văn bản: </li></ul>
4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>C. Thiết lập điểm dừng Tab từ thước đo: </li></ul><ul><ul><li>Nhắp chuột tại vị tr...
4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>D. Thao tác chèn biểu tượng (ký tự đặc biệt) vào trong văn bản: </li></ul><ul><ul><...
D. Thao tác chèn biểu tượng (ký tự đặc biệt) vào trong văn bản:
4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>E. Định dạng trang giấy & in văn bản:  </li></ul><ul><ul><li>A. Định dạng trang gi...
E. Định dạng trang giấy & in văn bản: <ul><ul><li>Các chức năng trong hộp thoại: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paper size...
B . In văn bản: <ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  Print hoặc nhấn nút , xuất hiện hộp thoại Print . . . </li></...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ung dung windows

3,114 views

Published on

Published in: Education, Sports
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • tin hoc
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ung dung windows

 1. 1. BÀI 5. CHƯƠNG TRÌNH VẼ PAINT
 2. 2. Mục tiêu bài học <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><li>+ Làm quen các ứng dụng trên hệ điều hành. </li></ul><ul><li>Kỹ năng: </li></ul><ul><li>+ Phân biệt được các thành phần của ứng dụng Paint </li></ul><ul><li>+ Làm việc được trong môi trường Paint </li></ul><ul><li>Thái độ: </li></ul><ul><li>+ Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập </li></ul><ul><li>+ Tuân thủ theo quy trình thực hành, có ý thức giữ gìn của công </li></ul>
 3. 3. I. GIÔÙI THIEÄU <ul><li>1. Chöùc naêng cuûa chöông trình Paint </li></ul><ul><li>2. Khôûi ñoäng Paint </li></ul><ul><li>3. Caùc thaønh phaàn cuûa Paint </li></ul>
 4. 4. 1. Chöùc naêng cuûa chöông trình Paint <ul><li>Paint laø chöông trình öùng duïng ñi keøm theo Windows ñöôïc boá trí vaøo nhoùm Accessories nhaèm giuùp baïn taïo môùi vaø hieäu chænh caùc aûnh ñoà hoïa ñaõ coù döôùi daïng taäp tin hình aûnh bitmap. </li></ul><ul><li>Ngoaøi caùc neùt veõ, Paint coøn cho pheùp vieát theâm chöõ tieáng Vieät leân tranh, sau ñoù coù theå daùn tranh ñoù vaøo baát kyø taøi lieäu naøo ñöôïc taïo baèng caùc chöông trình khaùc. </li></ul>
 5. 5. 2. Khôûi ñoäng Paint <ul><li>Chọn Start/ Programs/ Accessories/ Paint. Màn hình Paint như sau: </li></ul>Hoäp coâng cuï Hoäp maøu
 6. 6. 3. Caùc thaønh phaàn cuûa Paint <ul><li>Hộp màu: </li></ul><ul><ul><li>Gồm có 2 thành phần là màu vẽ (Foreground) và màu nền(Background). Khi mới khởi động, màu vẽ là màu đen và màu nền là màu trắng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Muốn thay đổi màu vẽ/ màu nền, bạn chỉ cần nhấn chuột trái/ chuột phải lên màu mong muốn trong hộp màu ở cuối màn hình. </li></ul></ul><ul><ul><li>Muốn bật hoặc tắt hộp màu: chọn lệnh View / Color Box. </li></ul></ul>
 7. 7. 3. Caùc thaønh phaàn cuûa Paint <ul><li>Hộp công cụ : </li></ul><ul><ul><li>Ở hộp công cụ vẽ có 16 biểu tượng gọi là các nút công cụ vẽ, tác dụng của chúng thể hiện qua dáng vẻ của hình vẽ trên nút đó. Mỗi khi bạn đưa con trỏ chuột đến một nút nào đó, sau vài giây tên của nút đó sẽ hiện ra giúp bạn thấy rõ tác dụng của nút. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các lệnh vẽ chỉ có tác dụng sau khi bạn nhấn chuột trên nút tương ứng với lệnh. Dưới đây giới thiệu hình dáng và tác dụng của các nút trong hộp dụng cụ vẽ: </li></ul></ul>
 8. 8. Hộp công cụ :
 9. 9. Ý nghĩa và chức năng của các nút công cụ như sau: <ul><ul><li>Free Form Select: chọn một vùng bất kỳ trên màn hình </li></ul></ul><ul><ul><li>Select: chọn một vùng hình chữ nhật </li></ul></ul><ul><ul><li>Eraser/ Color Eraser: xóa một phần trên màn hình và thay bằng màu nền </li></ul></ul><ul><ul><li>Fill With Color: tô màu các hình khép kín </li></ul></ul><ul><ul><li>Pick Color: chọn màu nền và màu vẽ từ các màu trong các hình vẽ khác. </li></ul></ul><ul><ul><li>Magnifier: Phóng đại phần hình vẽ đã được chọn để có thể làm việc với các chi tiết nhỏ hơn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pencil: vẽ đường tự do nét mảnh </li></ul></ul><ul><ul><li>Brush: vẽ đường tự do bằng &quot;chổi sơn&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Air brush: tạo hiệu ứng sơn xịt </li></ul></ul>
 10. 10. Ý nghĩa và chức năng của các nút công cụ như sau: <ul><ul><li>Text: viết chữ trên hình vẽ, khi bạn chọn mục này, paint sẽ hiện thanh công cụ Text để bạn chọn font chữ, cỡ chữ, và kiểu chữ cho văn bản. </li></ul></ul><ul><ul><li>Line: vẽ đường thẳng </li></ul></ul><ul><ul><li>Curve: vẽ đường cong. Đầu tiên vẽ một đường thẳng, sau đó trỏ chuột trên đường này để vẽ đường cong. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rectangle: vẽ hình chữ nhật và hình vuông. Bạn rê chuột từ một góc của hình chữ nhật đến góc đối diện để vẽ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Polygon: vẽ đa giác. Đầu tiên vẽ một đường thẳng, sau đó kéo chuột đến vị trí mới, kích chuột để vẽ đoạn thứ hai và cứ thế tiếp tục cho đến khi có hình đa giác khép kín. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ellipse: Vẽ hình êlip và hình tròn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rounded rectangle: vẽ hình chữ nhật và hình vuông có góc được uốn tròn. </li></ul></ul>
 11. 11. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN <ul><ul><ul><li>Các bước cơ bản để tạo một hình vẽ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hiệu chỉnh hình vẽ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cắt hoặc sao chép một mẩu cắt: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bổ sung chữ viết trên hình vẽ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lưu và mở các hình vẽ Paint </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In ảnh Paint </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các lệnh tạo hiệu ứng hình ảnh </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Các bước cơ bản để tạo một hình vẽ <ul><li>Chọn công cụ vẽ bằng cách nhấn chuột trên nút tương ứng trong hộp công cụ vẽ. </li></ul><ul><li>Chọn độ rộng nét vẽ. Tùy theo công cụ nào đã được chọn bạn sẽ thấy có các kích cỡ tương ứng hiện ra ở trong khung nằm ngay phía dưới hộp dụng cụ. </li></ul><ul><li>Chọn màu cho nét vẽ bằng cách nhấn chuột trái trên ô màu tương ứng. </li></ul><ul><li>Chọn màu nền cho hình vẽ bằng cách nhấn chuột phải trên ô màu tương ứng. </li></ul><ul><li>Vẽ hình </li></ul>
 13. 13. Hiệu chỉnh hình vẽ <ul><ul><ul><ul><ul><li>Hiệu chỉnh: Có thể hiệu chỉnh bằng nhiều cách: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Công cụ xóa (Eraser): dùng để xóa một phần hình vẽ và thay bằng màu nền. </li></ul><ul><li>Lệnh Undo và Repeat </li></ul><ul><li>Nếu bạn vừa thực hiện một lỗi trên hình vẽ, hoặc ngay sau khi vừa vẽ xong một họa tiết bạn lại muốn gỡ bỏ nó, bạn hãy thực hiện lệnh Edit/ Undo. Để hủy bỏ tác dụng của hành động trước đó nữa, bạn thực hiện lệnh Edit/ Undo thêm một lần nữa. Nhưng cũng có thể sau khi thực hiện lệnh Edit/ Undo bạn lại thay đổi ý định trước đó, trong trường hợp này bạn chỉ cần thực hiện lệnh Edit/ Repeat. </li></ul>
 14. 14. Hiệu chỉnh hình vẽ <ul><ul><ul><ul><ul><li>Lệnh View/ Zoom </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Trong nhiều trường hợp, để hiệu chỉnh họa tiết bạn nên phóng to nó. Bạn có thể dùng công cụ phóng to từng phần hoặc sử dụng lệnh View/ Zoom, sau đó chọn tiếp: </li></ul><ul><ul><li>- Large Size nếu bạn muốn có độ phóng đại 400%. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Customize với độ phóng đại thay đổi từ 100% đến 800%. </li></ul></ul><ul><li>Từ độ phóng đại 400% trở lên bạn có thể cho hiển thị lưới vuông để tiện hiệu chỉnh bằng cách thực hiện lệnh View/ Zoom/ Grid. </li></ul>
 15. 15. Cắt hoặc sao chép một mẩu cắt <ul><li>Xác định vùng cần cắt bằng cách công cụ Select (để chọn khối hình chữ nhật) hoặc Free-Form Select (để chọn khối hình tự do). </li></ul><ul><li>Chọn menu Edit/ Cut hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl-X hoặc nhấn chuột vào nút công cụ cut, phần hình vẽ đã chọn lựa sẽ bị cắt bỏ. Phần hình vẽ này sẽ được đưa vào bộ nhớ đệm của Windows (clipboard) </li></ul><ul><li>Để dán phần hình đã được cắt, chọn menu Edit/Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl-V hoặc nhấn chuột vào nút công cụ dán, phần hình vẽ sẽ được dán vào góc trên bên trái của cửa sổ, khi đó bạn dùng chuột kéo nó đến vị trí mới và sau đó nhấn chuột ở điểm bất kỳ nằm ngoài mẩu cắt để cố định nó với hình vẽ tại vị trí mới. </li></ul><ul><li>Bạn cũng có thể dùng lệnh Edit/ Copy để chép phần hình vẽ đã chọn lựa vào bộ nhớ đệm, sau đó dùng thao tác dán như đã trình bày ở trên. </li></ul><ul><li>Để di chuyển các mẩu cắt, bạn dùng chuột rê nó đến vị trí mới và nhả chuột. </li></ul>
 16. 16. Bổ sung chữ viết trên hình vẽ <ul><li>Để bổ sung chữ trên hình vẽ bạn nhấn nút có chữ A của hộp dụng cụ, sau đó nhấn chuột tại vị trí nơi bạn muốn xuất hiện chữ viết. Khi đó xuất hiện hộp thoại Font và một khung nhỏ với con trỏ nhấp nháy. </li></ul><ul><li>Bạn hãy nhập chữ vào khung đó rồi chọn kiểu chữ và cỡ chữ cho nó. Để kết thúc bạn hãy nhấn chuột tại vị trí khác trên hình vẽ. </li></ul>
 17. 17. Lưu và mở các hình vẽ Paint <ul><ul><ul><ul><ul><li>Lưu các hình vẽ Paint </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Đen trắng (Monochrome Bimap). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ít hơn 16 màu ( 16 Color Bimap) . </li></ul></ul><ul><ul><li>256 màu (256 Color Bitmap). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ảnh chất lượng màu cao (24-bit Bitmap). </li></ul></ul>Löu hình veõ Paint
 18. 18. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Mở các hình vẽ Paint </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Look in: chọn tên ổ đĩa và thư mục nơi chứa tập tin cần mở. </li></ul><ul><li>File name: nhập tên tập tin cần mở. </li></ul><ul><li>Files of type: chọn kiểu tập tin hình ảnh muốn mở. </li></ul><ul><li>Open: mở tập tin hình ảnh. </li></ul><ul><li>Cancel: Huỷ bỏ lệnh và đóng hộp thoại. </li></ul>Môû hình veõ Paint
 19. 19. In ảnh Paint Ñònh daïng trang in hình veõ Paint In hình veõ Paint
 20. 20. Các lệnh tạo hiệu ứng hình ảnh <ul><ul><ul><ul><ul><li>Xoay hình: chọn mục Image/ Flip-Rotate: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>+ Flip Horizontal: Xoay hình theo chiều ngang </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>+ Flip Vertical : Xoay hình theo chiều dọc </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>+ Rotate by angle: Xoay hình theo góc 900, 1800, và 2700 </li></ul></ul></ul></ul></ul>Xoay hình veõ Paint
 21. 21. <ul><ul><ul><li>Giãn và nghiêng hình: chọn mục Image/ Stretch and Skew: </li></ul></ul></ul><ul><li>Stretch : giãn hình theo chiều: </li></ul><ul><li>+ Horizontal: giãn theo chiều ngang </li></ul><ul><li>+ Vertical : giãn theo chiều dọc </li></ul><ul><li>Skew : nghiêng hình theo chiều: </li></ul><ul><li>+ Horizontal :nghiêng theo chiều ngang </li></ul><ul><li>+ Vertical : nghiêng theo chiều dọc </li></ul>Giaõn vaø nghieâng hình veõ Paint
 22. 22. Định thuộc tính bản vẽ <ul><ul><li>chọn mục Image / Attributes : </li></ul></ul><ul><li>Width: định chiều rộng bản vẽ </li></ul><ul><li>Height: định chiều cao bản vẽ </li></ul><ul><li>Units: chọn đơn vị sử dụng </li></ul><ul><li>Colors: chỉ định hình màu. </li></ul><ul><li>Black and white: chỉ định hình trắng đen </li></ul>Ñònh thuoäc tính baûn veõ Paint
 23. 23. BÀI 6. CHƯƠNG TRÌNH WORDPAD
 24. 24. Mục tiêu bài học <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><li>+ Làm quen các ứng dụng trên hệ điều hành. </li></ul><ul><li>Kỹ năng: </li></ul><ul><li>+ Phân biệt được các thành phần của ứng dụng WordPad </li></ul><ul><li>+ Soạn thảo văn bản trong môi trường WordPad </li></ul><ul><li>Thái độ: </li></ul><ul><li>+ Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập </li></ul><ul><li>+ Tuân thủ theo quy trình thực hành, có ý thức giữ gìn của công </li></ul>
 25. 25. I. GIÔÙI THIEÄU <ul><li>1. Khởi động và Thoát </li></ul><ul><li>2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: </li></ul><ul><li>3. Các lệnh về tập tin: </li></ul><ul><li>4. Trình bày và xử lý văn bản: </li></ul><ul><li>5. Định dạng trang giấy & in văn bản </li></ul>
 26. 26. 1.Khởi động và Thoát <ul><li>Khởi động: </li></ul><ul><li>Nhắp nút Start  Programs  Accessories  WordPad </li></ul><ul><li>Màn hình giao tiếp: </li></ul>
 27. 27. Màn hình giao tiếp: <ul><li>Thanh tiêu đề (Title bar): Chứa tên tập tin và tên chương trình </li></ul><ul><li>Thanh trình đơn (Menu bar): Chứa các tập lệnh gồm File, Edit, View, Insert, Format, Help. </li></ul><ul><li>Thanh công cụ (Toolbar): Chứa công cụ hỗ trợ các chức năng như New, Open, Save, Print, Print Preview … </li></ul><ul><li>Thanh định dạng (Format bar): Chứa các công cụ dùng để định dạng chữ như chọn kiểu chữ, kích cỡ chữ, chọn chữ đậm, nghiêng, gạch dưới... </li></ul><ul><li>Thước kẻ (Ruler): Sử dụng để định các điểm dừng (Tab) để canh lề. </li></ul><ul><li>Thanh trạng thái (Status bar): Hiển thị trạng thái làm việc của cửa sổ hiện tại. </li></ul>
 28. 28. 1.Khởi động và Thoát <ul><li>Thoát: </li></ul><ul><li>- Cách 1: Từ trình đơn chọn File Exit. </li></ul><ul><li>- Cách 2: Dùng tổ hợp phím Alt + F4. </li></ul><ul><li>- Cách 3: Dùng chuột nhắp nút trên thanh tiêu đề của WordPad. </li></ul>
 29. 29. 2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>A.Cách đánh dấu khối: </li></ul><ul><ul><li>Cách 1: Dùng chuột kéo từ điểm đầu đến điểm cuối của khối văn bản cần chọn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách 2: Đặt con trỏ chuột ngay đầu khối, nhấn giữ phím Shift và nhắp chuột ở điểm cuối của khối văn bản cần chọn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách 3: Đặt con trỏ chuột ở điểm đầu khối, nhấn giữ phím Shift và nhấn các mũi tên trên bàn phím theo hướng chọn thích hợp (     ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách 4: Đánh dấu khối toàn bộ văn bản, dùng tổ hợp phím Ctrl + A. </li></ul></ul>
 30. 30. 2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>B. Thao tác Sao chép (Copy) khối: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối đoạn văn bản. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Từ trình đơn chọn Edit  Copy hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ (ToolBar) hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + C . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 3: Đặt con trỏ (  )vào vị trí mới cần sao chép. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 4: Từ trình đơn chọn Edit  Paste hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ (ToolBar) hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + V . </li></ul></ul>
 31. 31. 2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>C. Thao tác Di chuyển (Move) khối: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối đoạn văn bản. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Từ trình đơn chọn Edit  Cut hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ (ToolBar) hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + X . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 3: Đặt con trỏ (  )vào vị trí mới cần di chuyển. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 4: Từ trình đơn chọn Edit  Paste hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ (ToolBar) hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + V . </li></ul></ul>
 32. 32. 2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>D. Thao tác Xóa (Delete) khối: </li></ul><ul><ul><li>Xóa ký tự: dùng phím  để xóa ký tự bên trái con trỏ hoặc dùng phím Delete để xóa ký tự bên phải con trỏ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xóa một đoạn văn bản: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối đoạn văn bản cần xóa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bước 2: Nhấn phím Delete . </li></ul></ul></ul>
 33. 33. 2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản: <ul><li>E. Thao tác Hoàn lại (Undo) khối: Từ trình đơn chọn Edit  Undo hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + Z. </li></ul><ul><li>F. Thao tác Tìm kiếm và thay thế (Find - Replace): </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn Edit  Replace. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Thực hiện việc tìm kiếm và thay thế. </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>Các chức năng trong hộp thoại: </li></ul><ul><ul><li>Find next: Tìm kiếm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Replace: Thay thế, Replace all: Thay thế tất cả. </li></ul></ul><ul><ul><li>Find what: Nhập từ cần tìm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Replace with: Từ cần thay thế. </li></ul></ul><ul><ul><li>Match whole word only: Tìm nguyên một từ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Match case: Phân biệt chữ in hoặc chữ thường. </li></ul></ul>
 35. 35. 3. Các lệnh về tập tin: <ul><li>A. Thao tác lưu văn bản: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  Save hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + S hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ , xuất hiện hộp thoại; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Đặt tên tập tin cần lưu, ví dụ: VB01.doc </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 3: Chọn vị trí để lưu văn bản, ví dụ: A, C, D, S,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 4: Nhắp vào nút Save . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lưu ý: (Tên không trùng với tên đã có, không chứa ký tự đặc biệt * / ? : > <) </li></ul></ul></ul>
 36. 36. 3. Các lệnh về tập tin: <ul><li>B. Thao tác tạo mới một văn bản: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  New hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + N hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ , xuất hiện một hộp thoại để chọn loại văn bản. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Nhắp vào nút OK. </li></ul></ul>
 37. 37. 3. Các lệnh về tập tin: <ul><li>C. Thao tác mở một văn bản đã có sẵn: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  Open hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + O hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ , xuất hiện hộp thoại; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Chọn tập tin văn bản cần mở. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 3: Nhắp vào nút Open . </li></ul></ul>
 38. 38. 4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>A. Định dạng văn bản: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Đánh dấu khối văn bản cần định dạng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Chọn các nút lệnh cần thiết trên thanh định dạng hoặc từ trình đơn. </li></ul></ul>
 39. 39. 4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>B. Định dạng đoạn văn bản: </li></ul>
 40. 40. 4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>C. Thiết lập điểm dừng Tab từ thước đo: </li></ul><ul><ul><li>Nhắp chuột tại vị trí điểm dừng cần định trên thước đo. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huỷ bỏ các điểm dừng Tab: Sử dụng Mouse kéo các dấu định Tab trên thước đo ra ngoài. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhấn phím Tab để di chuyển con trỏ đến điểm dừng </li></ul></ul></ul>
 41. 41. 4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>D. Thao tác chèn biểu tượng (ký tự đặc biệt) vào trong văn bản: </li></ul><ul><ul><li>Bước 1: Nhắp nút Start  Programs  Accessories  System Tool  Character map. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Chọn biểu tượng cần lấy  Select  Copy . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 3: Đặt con trỏ (  )vào vị trí mới cần chèn biểu tượng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 4: Từ trình đơn chọn Edit  Paste hoặc dùng biểu tượng trên thanh công cụ (ToolBar) hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + V . </li></ul></ul>
 42. 42. D. Thao tác chèn biểu tượng (ký tự đặc biệt) vào trong văn bản:
 43. 43. 4. Trình bày và xử lý văn bản: <ul><li>E. Định dạng trang giấy & in văn bản: </li></ul><ul><ul><li>A. Định dạng trang giấy: </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  Page Setup , xuất hiện hộp thoại Page Setup. . . </li></ul></ul>
 44. 44. E. Định dạng trang giấy & in văn bản: <ul><ul><li>Các chức năng trong hộp thoại: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paper size :Chọn khổ giấy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientation :Chọn hướng giấy ( Portrait là hướng giấy dọc, Landscape là hướng giấy nằm ngang) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Margins :Định lề cho trang giấy, lề trái (Left), lề phải (Right), lề đầu trang (Top), lề cuối trang (Bottom). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bước 2: Chọn và nhập các thông tin cần thiết, rồi nhắp nút OK . </li></ul></ul>
 45. 45. B . In văn bản: <ul><li>Bước 1: Từ trình đơn chọn File  Print hoặc nhấn nút , xuất hiện hộp thoại Print . . . </li></ul><ul><li>Các chức năng trong hộp thoại Print: </li></ul><ul><ul><li>- Printer: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Name : Chọn tên máy in </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Print to file : In dữ liệu vào một tập tin </li></ul></ul><ul><ul><li>- Print Range: Chọn vùng in </li></ul></ul><ul><ul><li>+ All : In tất cả các trang trong văn bản </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Pages from . . . To . . . In từ trang số . . . Đến trang số . . . </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Selection : Chỉ in văn bản được đánh dấu khối trước đó. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Copies: Number of copies (xác định số bản cần in ra). </li></ul></ul><ul><li>Bước 2: Xác định các tuỳ chọn cho trang in. </li></ul><ul><li>Bước 3: Nhắp nút OK khi đồng ý in văn bản. </li></ul>

×