Program Ladonje 2011

79,851
-1

Published on

Predizborni program Ladonja 2011.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
79,851
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program Ladonje 2011

 1. 1. Program za drukčiju Hrvatsku
 2. 2. Sadržaj <ul><li>Drukčija Hrvatska </li></ul><ul><li>Naši prioriteti danas za drukčije sutra </li></ul><ul><li>Razmišljamo drukčije – radimo drukčije </li></ul><ul><li>poticanje poduzetništva i gospodarskog rasta </li></ul><ul><li>politika socijalne uključenosti </li></ul>
 3. 3. <ul><li>VIZIJA I CILJEVI </li></ul>
 4. 4. Hrvatska – kakvu želimo graditi <ul><li>Hrvatska – zemlja blagostanja, otvorena za nove ideje i drukčije mišljenje, poduzetnički inovativna, socijalno osjetljiva i pravedna, odlučna u zaštiti prirodnih bogatstava i okoliša danas za generacije koje dolaze sutra </li></ul><ul><li>Hrvatska – zemlja koja ne “jede” budućnost svoje djece rasprodajom nacionalnog bogatstva i dužničkim ropstvom </li></ul>
 5. 5. Hrvatska – kakvu želimo graditi (II) <ul><li>Hrvatska – zemlja prilika u kojoj je rad najveća vrijednost, a stalan gospodarski rast, zaposlenost i društveni napredak realnost </li></ul><ul><li>Hrvatska – zemlja ljudi ponosnih na svoju prošlost i posvećenih radu za bolju i sigurniju budućnosti </li></ul><ul><li>Hrvatska – zemlja slobodnih, uspješnih, zadovoljnih ljudi i visokog standarda svih njezinih građana </li></ul>
 6. 6. Ciljevi <ul><li>Izgraditi slobodno, odgovorno i pravedno društva u kojem će svaki pojedinac imati jednaku šansu za uspjeh bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili ideološko opredjeljenje </li></ul><ul><li>Jačati sve oblike izravne demokracije – poticati građane na uključivanje u odlučivanje o svim bitnim političkim i društvenim pitanjima Hrvatske (referendumsko i drugo…) </li></ul><ul><li>Provesti dubinske promjene u sustavu funkcioniranja države </li></ul>
 7. 7. Ciljevi (II) <ul><li>Ograničiti moć centralne države i provesti financijsku i funkcionalnu decentralizaciju Hrvatske </li></ul><ul><li>Povećati učinkovitost i transparentnost rada tijela državne, regionalne i lokalne uprave te poticati povezivanje jedinica lokalne samouprave u pružanju javnih usluga </li></ul><ul><li>Konsenzusom , koji uključuje i građane donositi odluke o najvažnijim pitanjima društvenog i političkog života Hrvatske (mirovinska reforma, zdravstvena reforma, izborni sustav…) </li></ul>
 8. 8. Država se mora mijenjati
 9. 9. Drukčija država i politika <ul><li>Cilj : provesti racionalizaciju i smanjivanje troškova države i stvoriti manju, jeftiniju i učinkovitiju državnu i lokalnu upravu i samoupravu </li></ul><ul><li>Kako : smanjiti broj državnih institucija i/ili objediniti njihove funkcije te zaustaviti osnivanje novih; depolitizirati i državnu i javnu upravu - zakonski ograničiti broj državnih dužnosnika u tijelima državne uprave; promijeniti sustav nagrađivanja dužnosnika i zaposlenika, </li></ul>
 10. 10. Drukčija država i politika (II) <ul><li>Osigurati veću transparentnost i informiranost građana o trošenju proračunskih sredstava ( www.kako se troši naš novac – svi korisnici državnog i proračuna JLS moraju objaviti svaki izdatak veći od 20 tisuća kuna) </li></ul><ul><li>Izmijeniti izborno zakonodavstvo – uskladiti datume održavanja izbora, uvesti otvorene liste, propisati uvjete za kontrolu utroška proračunskih sredstava u provedbi političkih pretkampanja i kampanja </li></ul><ul><li>Ukinuti povlaštene mirovine i smanjiti ostale povlastice državnim dužnosnicima </li></ul>
 11. 11. Financijska i funkcionalna decentralizacija Hrvatske <ul><li>Nezamjenjiv uvjet za ostvarivanje učinkovite države, područne i lokalne samouprave, kvalitetnije rješavanje životnih problema građana i za brži gospodarski rast jest fiskalna i funkcionalna decentralizacija Hrvatske </li></ul><ul><li>Učinkovitost područne i lokalne samouprave zahtijeva bolju organizacija rada, kvalitetnije upravljanje i bolje korištenje raspoloživih resursa što uključuje suradnju i povezivanje jedinca lokalne samouprave u zajedničkom obavljanju javnih funkcija i pružanju usluga građanima i gospodarstvu – dobrovoljna ujedinjavanja i pripajanja JLS i/ili ugovorno pružanje javnih usluga uz korištenje financijskih poticaja od strane središnje države </li></ul><ul><li>Konsenzus – uvjet bez kojeg se ne može pokrenuti reforma sustava i decentralizacija Hrvatske </li></ul>
 12. 12. Oporavak i izlazak iz krize 1/2 <ul><li>Izlazak iz gospodarske krize i sprječavanja grčkog scenarija zahtijevaju: </li></ul><ul><li>- Mjere usmjerene na štednju i racionalizaciju potrošnje ali i povećanje proizvodnje nove vrijednosti – zaustavljanje i kontrola daljnjeg zaduživanja prioritet </li></ul><ul><li>Mjere kojima na duži rok povećavamo vlastitu otpornost na krizu i jačamo vlastitu konkurentnost </li></ul><ul><li>Ustavom RH ograničiti zaduživanje i dozvoljenu razinu proračunskog deficita </li></ul><ul><li>Vlada barem jednom godišnje mora Hrvatskom saboru podnositi izvješće o “stanju nacije” – sadržaj mora biti propisan zakonom </li></ul><ul><li>Neodgodivo : provesti politiku štednje i racionalizacije rashoda državnog proračuna, smanjiti rashodne stavke namijenjene državnoj administraciji, neproizvodnim investicijama i ulaganjima u infrastrukturu za koju je zainteresiran privatni sektor, stvarati uvjete za povećanje prihoda stvaranjem poticajnog okruženja za ulagačke poduhvate privatnog sektora, privatizirati državne tvrtke koje posluju na tržištu i ne predstavljaju strateške, prirodne ili neobnovljive resurse </li></ul>
 13. 13. Oporavak i izlazak iz krize 2/2 <ul><li>Hrvatski sabor: zadužiti Vladu za izradu Strategije dugoročnog razvitka Hrvatske– dokument mora odgovoriti na pitanja: kako osigurati održivi rast, ravnomjeran i uravnotežen razvoj svih dijelova Hrvatske, suočiti se s demografskim promjenama, kako razvijati stratešku infrastrukturu, koristiti energiju iz obnovljivih izvora, razvijati poduzetništvo, poticati razvoj “zelene” i “čiste” industrije, mijenjati i unapređivati postojeći sustav obrazovanja, mirovinski i zdravstveni sustav, itd. </li></ul><ul><li>Javna rasprava i konsenzus – uvjet usvajanja Strategije koja se neće “staviti u ladicu” nakon usvajanja već dosljedno provoditi što mora biti odgovornost svake buduće Vlade </li></ul>
 14. 15. Gospodarski iskorak <ul><li>Gospodarski iskorak – zahtijeva napuštanje “gubitničkog” i podaničkog mentaliteta i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, ali </li></ul><ul><li>– bez potpore i partnerstva s državom tržište ne može samo od sebe povećati konkurentnosti i utjecati na rast hrvatskog gospodarstva. Zato je potrebna: </li></ul><ul><li>Stručna i depolitizirana državna, područna i lokalna uprava i samouprava koja će raditi na uklanjanju prepreka koje sprječavaju ulazak ili opstanak u poduzetništvu osobito onom koje se temelji na znanju, inovativnosti i uvođenju novih tehnologija uvjet sine qua non rasta </li></ul><ul><li>Privatizacirati tržišnih djelatnosti iz državnog portfelja i poticati privatne, a ne državne investicije u infrastrukturi, energetici… </li></ul>
 15. 16. Gospodarski iskorak 2/2 <ul><li>Uravnoteženi razvoj svih gospodarskih i industrijskih sektora podrazumijeva: </li></ul><ul><li>Definiranje i provedbu Hrvatske industrijske politike s posebnim naglaskom na prerađivački sektor i turizam </li></ul><ul><li>(analizirati stanje u svakom sektoru, sagledati perspektive u svjetlu globalnih i europskih promjena, za svaki sektor predložiti financijske i/ili nefinancijske poticaje – za daljnji razvoj ili izlazak s tržišta) </li></ul><ul><li>Promjenu ustroja i uloge HGK i ostalih sličnih udruga (HTZ) u smjeru decentralizacije i jačanja samostalnosti i odgovornosti regionalnih udruženja i njihovo uključivanje u rad regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, dodatno obrazovanje, cjeloživotno učenje </li></ul><ul><li>Odlučno smanjivanje i/ili ukidanje naknada (komore, šume, vode….) </li></ul>
 16. 17. Drukčiji pristup poduzetništvu <ul><ul><li>Daljnji razvoj poduzetništva je uvjet bez kojeg nema rasta, zato je nužno odmah: </li></ul></ul><ul><ul><li>Smanjiti početni osnivački kapital s 20 000 kn na najviše 5000 kn </li></ul></ul><ul><ul><li>Omogućiti poticaje za novo zapošljavanje novim i postojećim poduzetnicima i provesti ih kroz oslobađanje od plaćanja doprinosa u prve 3 godine poslovanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakonski omogućiti veće sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika u javnim nabavama – kroz osiguranje pune transparentosti natječaja i javnih nabava, besplatan pristup svim natječajima i obvezu da se najmanje 20-30% nabave svakog naručitelja realizira preko malih poduzetnika </li></ul></ul><ul><ul><li>Pojednostaviti propise i uvjete za obavljanje određenih djelatnosti u vlastitom domu ili za osnivanje mikro i malih poduzeća kako bi im se olakšao ulazak u “biznis” </li></ul></ul><ul><ul><li>Olakšati samozapošljavanje, “rad kod kuće” irad sa skraćenim radnim vremenom </li></ul></ul>
 17. 18. Obrazovanje i usavršavanje <ul><li>Znanje i vještine zaposlenika uvjet su daljnjeg razvitka poduzetništva – nužnost je usklađivanje potreba gospodarstva i ponude obrazovnih institucija </li></ul><ul><li>Naš je cilj: poticati i stimulirati redovno školovanje ali i uspostaviti sustav poticanja stalnog profesionalnog usavršavanja i doškolovanja – razvijati koncept cjeloživotnog učenja jer su: </li></ul><ul><li>Redovno obrazovanje, stalno profesionalno usavršavanje i doškolovanje jedine investicije za koje unaprijed znamo da donose sigurnu dobit svima – građanima, gospodarstvu i društvu . </li></ul>
 18. 19. Politika socijalne uključenosti <ul><li>Cilj: iskorijeniti siromaštvo u Hrvatskoj </li></ul><ul><li>Prioriteti : povećati zaposlenost – poticanjem samozapošljavanja i zapošljavanja, osobito: </li></ul><ul><li>- Žena pri ulasku u tzv. “žensko poduzetništvo”, pri zapošljavanju s fleksibilnim radnim vremenom, kod kuće (tzv. virtualni uredi), </li></ul><ul><li>Samohranih roditelja, </li></ul><ul><li>Invalida tijekom cijelog radnog vijeka, </li></ul><ul><li>Ostalih osoba koje se teže zapošljavaju: mlađih od 25 godina koji prvi put traže posao, starijih od 50, itd. </li></ul>
 19. 20. Politika socijalne uključenosti 2/2 <ul><li>Reforma mirovinskog sustava </li></ul><ul><li>Reforma zdravstvenog sustava </li></ul>
 20. 21. Zaključak <ul><li>Hrvatska ne može naprijed bez korjenitih i stvarnih promjena, kako nas: </li></ul><ul><li>-Dugovi (vanjski i unutarnji) ne bi potopili </li></ul><ul><li>-Država ne bi ugušila </li></ul><ul><li>- Budućnost zaobišla </li></ul><ul><li>Građane zato treba uključiti u politički život, osloboditi ih strahova i omogućiti im da rade ! </li></ul>

×