Výzkumný proces

1,211 views
1,041 views

Published on

Prezentace ke kurzu Metodologie v Informačních studiích a kni

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výzkumný proces

 1. 1. Výzkumný procesMetodologie ISK, 22. září 2012
 2. 2. 1. volba výzkumného problému Po celou dobu: zajišťování kvality2. formulace výzkumných otázek3. rozhodnutí o populaci a vzorku4. rozhodnutí o technikách sběru dat5. konstrukce výzkumného nástroje6. pilotáž výzkumného nástroje a jeho úprava7. sběr dat8. analýza dat9. psaní výzkumné zprávy
 3. 3. Operaciona Teorie Hypotézy lizaceInterpretac Sběr Vzorkování eValidizace
 4. 4. Případ – Sběr – Předpoklady interpretace VzorkováníPorovnávání Porovnávání Vzorkování Případ – Případ – Sběr – interpretace Sběr – interpretace Teorie Porovnávání Vzorkování
 5. 5. Volba výzkumného problému
 6. 6. The formulation of a problem is often moreessential than its solution.“(Selltiz, in Powell, 1997, p. 19)
 7. 7.  Odborná literatura (doporučení pro další výzkumy – v závěrech článků, editorialech…) Nesouhlas se závěry předešlých výzkumů Spory o povahu problému Replikace existujících výzkumů (ověření reliability škál) Rozšíření existujících výzkumů (na jiný vzorek, o nové metody (traingulace)
 8. 8.  Praktické problémy, osobní zkušenost Brainstorming s ostatními Osobní zaujetí Grantové výzvy, výzvy pro přihlašování příspěvků do konferencí, sborníků, tematických čísel časopisů…
 9. 9. 1. Bude mít výzkum nějakou společenskou, vědeckou nebo vzdělávací hodnotu?2. Bude možné prakticky aplikovat jeho výsledky?3. Jsme dostatečně kvalifikovaní? „So4. Můžeme výzkum provést? what?5. Chceme jej dělat? test“
 10. 10.  je jasně a precizně formulován, identifikuje to, co budeme zkoumat, není postaven pouze na subjektivním stanovisku autora/ky, je dobře (zejména časově a místně) ohraničen je zobecnitelný (preference problémů, které mohou být využity i jinde), obsahuje odůvodnění důležitosti (potřebnosti) zkoumaného tématu, používá vhodnou terminologii (pozor na žargon, nepřesné termíny atd.) Hernon & Metoyer-Duran, 1993
 11. 11. Navíc: je proveditelný (je možné sesbírat data) je teoreticky propojený s důležitými koncepty a fenomény je relevantní v daném oboru Punch, 1998
 12. 12. Typ problému MetodyNázory, postoje a pocity skupiny Focus groupsNázory, postoje a chápání světa RozhovoryjednotlivciVysvětlení lidského chování PozorováníZlepšení produktu Testování použitelnostiAnalýza informačních zdrojů Obsahová analýzaAnalýza informačních zdrojů a jejich Bibliometrieprovázanosti/citováníPorovnání rozdílů v chování lidí Experimentální design, dotazníková(ženy/muži, před/po) šetřeníPochopení vývoje jevu Historický průzkum
 13. 13. • Je cílem popsat stav nebo • Je cílem něco popsat, odhalit vztahy mezi identifikovat? proměnnými? Cíl • Proměnné nelze měřit? Cíl • Proměnné lze měřit? • Kvalitativní výzkum • Kvantitativní výzkumDesign Design • Výzkumné otázky • Výzkumné otázky deskriptivní statistika • Výzkumné hypotézyProblém Problém Induktivní statistika
 14. 14. 4. Zkoumání měřitelnosti3. Hledání proměnných a vztahů 2. Definice pojmů 1. Dekompozice tématu
 15. 15. Zdroj: Reichel, 2009, s. 50
 16. 16. Rozložení na dílčí, zpřesňující problémy (dílčí výzkumné otázky) Lepší zvládnutelnost Mohou být zkoumány samostatně Nemělo by jich být moc Rozvést hlavní dílčí problémy Nezapomeňte na teorii! (Někdo už to zkoumal před vámi)
 17. 17.  Tzv. operační/operativní definice (jen kvantitativní výzkum!) Neříká, co proměnná je, ale jak se pozná Koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen I operační definice musí být zakotvena v teorii
 18. 18.  Často nemůžeme zkoumat samu vlastnost, ale jen její empiricky evidentní projevy Závislé a nezávislé proměnné Rozlišitelné (každá proměnná nabývá aspoň dvou možných hodnot) Při hledání proměnných dochází k redukci reality na tyto proměnné a redukci pozorovaných vztahů mezi nimi
 19. 19.  Hypotézy jen v induktivní statistice Výroky o vztazích mezi proměnnými  Zahrnují potřebné definice pojmů (proměnných)  Testovatelné  Nepotvrzení hypotézy neznamená neúspěch Úvodní hypotéza Pracovní hypotézy
 20. 20. Výzkumné téma: Jak studenti poznávají? Kdo/co je pro ně kognitivní autorita?Úvodní hypotéza: Kdo nebo co je pro studenty kognitivní autoritou, se liší dle zkušeností a jiných charakteristik studentů.Dekompozice:Existuje vztah mezi délkou studia a vnímanými kognitivními autoritami?Existuje vztah mezi pohlavím a vnímanými kognitivními autoritami?…Pracovní hypotézy: Délka studia ovlivňuje, zda jsou vyučující přijímáni jako kognitivní autorita.…
 21. 21. Nezávislá Závisláproměnná proměnná A BA B A B
 22. 22.  Nepravá korelace • Chybějící střední člen A A X X B B Vývojová sekvence • Nepravá příčina A X A B B X
 23. 23. Kvantitativní výzkum vs.kvalitativní výzkum
 24. 24. 4 redukce reality v kvantitativním výzkumu: redukce populace na vzorek redukce počtu pozorovaných proměnných redukce vztahů mezi proměnnými redukce časového kontinua na 1 bodKvalitativní výzkum: k tak velké redukci reality nedochází  vyšší validita
 25. 25. Populace a vzorek
 26. 26. Populace / základní soubor Soubor jednotek, které chceme zkoumat – předpokládáme, že naše výroky jsou pro tento soubor platné Soubor jednotek, ze kterých vybíráme vzorekVzorek (výběrový soubor): Množina subjektů, které ve výzkumu zastupují náš výběrový soubor Jednotky, které skutečně zkoumáme, pozorujeme
 27. 27.  Uživatelé knihoven (výzkumy spokojenosti) Studenti Masarykovy univerzity (výzkumy informačního chování) Knihovníci VŠ knihoven (popisné výzkumy) Knihovny (benchmarking) Webové stránky (testování použitelnosti) Periodika ve specifickém oboru (bibliometrie) …
 28. 28.  … pokračování příště – metody sběru dat 
 29. 29. BrainstormingNavrhněte ve skupině 1- 2 výzkumné problémy

×