Git

2,890 views
2,804 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Git

 1. 1. Git DVCS Ladislav Prskavec [email_address]
 2. 2. Obsah <ul><li>Základy systému Git
 3. 3. Instalace
 4. 4. Nastavení systému
 5. 5. Získání repositáře
 6. 6. Nahrávání změn do repositáře
 7. 7. Zobrazení historie změn
 8. 8. Řešení změn
 9. 9. Práce se vzdálenými repozitáři
 10. 10. Značky (tagy)
 11. 11. Větve
 12. 12. Git na serveru
 13. 13. Distribuované pracovní postupy
 14. 14. Nástroje systému Git </li></ul>
 15. 15. Základy systému Git <ul><li>Snímky nikoliv rozdíly
 16. 16. Téměř každá operace je lokální </li></ul>
 17. 17. Základy systému Git 2 <ul><li>Git pracuje důsledně sha1
 18. 18. Struktura commitu </li></ul>
 19. 19. Základy systému Git 3 <ul><li>Tři stavy </li></ul>
 20. 20. <ul>Instalace </ul><ul><li>Linux </li><ul><li>apt-get install git-core
 21. 21. yum install git-core </li></ul><li>Windows </li><ul><li>msysgit </li></ul></ul>
 22. 22. <ul>Nastavení systému </ul># user git config --global user.name &quot;Ladislav Prskavec&quot; git config --global user.email ladislav@prskavec.net # barvy git config --global color.diff auto git config --global color.status auto git config --global color.branch auto
 23. 23. <ul>Nastavení systému 2 </ul>~/.gitconfig [alias] st = status ci = commit -s br = branch co = checkout vis = !gitk --all & cat ~/bin/dotfiles/bash/aliases | grep git alias ungit=&quot;find . -name '.git' -exec rm -rf {} ;&quot; alias gl='git reset --hard && git pull' alias gp='git push' alias g='git status'
 24. 24. <ul>Získání repositáře </ul><ul><li>Inicializace v exitujícím adresáři </li><ul><li>git init
 25. 25. git add .
 26. 26. git commit -m 'Initial commit' </li></ul><li>Klonování existujícího repositáře </li><ul><li>git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
 27. 27. git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git mygit </li></ul></ul>
 28. 28. <ul>Nahrávání změn do repositáře </ul><ul><li>git status </li></ul>
 29. 29. <ul>Nahrávání změn do repositáře 2 </ul><ul><li>Ignorované soubory - .gitignore </li><ul><li>blob syntaxe, adresáře končí /
 30. 30. Negace ! </li></ul><li>Změny </li><ul><li>git diff
 31. 31. git diff –cached </li></ul><li>Zápis změn </li><ul><li>git commit </li></ul><li>Odstanění souborů </li><ul><li>rm
 32. 32. git rm
 33. 33. git rm –cached </li></ul><li>Přesun souborů </li><ul><li>git mv </li></ul></ul>
 34. 34. <ul>Zobrazení historie změn </ul><ul><li>git log
 35. 35. git log -p
 36. 36. git log –stats
 37. 37. git shortlog
 38. 38. git log –oneline
 39. 39. git log –pretty=format:”%h - %an, %ar : s”
 40. 40. git log --pretty=format:'<logentry revision=&quot;%h&quot;><author>%an</author><date>%ai</date><msg><![CDATA[%s%n%b]]></msg></logentry>' </li></ul>
 41. 41. <ul>Zobrazení historie změn 2 </ul><ul><li>gitk
 42. 42. tig </li></ul>
 43. 43. <ul>Řešení změn </ul><ul><li>Změna poslední revize </li><ul><li>git commit –amend </li></ul><li>Návrat z oblasti změn </li><ul><li>git reset HEAD file </li></ul><li>Rušení změn v souborech </li><ul><li>git checkout – file
 44. 44. POZOR! nebezpečný příkaz
 45. 45. obdoba svn revert </li></ul></ul>
 46. 46. <ul>Práce se vzdálenými repozitáři </ul><ul><li>git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
 47. 47. git remote -v </li><ul><li>origin git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git (fetch)
 48. 48. origin git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git (push) </li></ul><li>git remote
 49. 49. Přidávání vzdáleného repositáře </li><ul><li>git remote add neco git://git.kernel2.org/... </li></ul><li>Nahrávání změn ze vzdáleného repositáře </li><ul><li>git fetch neco </li></ul></ul>
 50. 50. <ul>Práce se vzdálenými repozitáři 2 </ul>
 51. 51. <ul>Práce se vzdálenými repozitáři 3 </ul><ul><li>Nahrávání změn do vzdáleného repositáře </li><ul><li>git push origin master </li></ul><li>Prohlížení vzdálených repositářů </li><ul><li>git remote show origin </li></ul><li>Přesouvání a přejmenování </li><ul><li>git remote rename pb paul
 52. 52. git remote rm paul </li></ul></ul>
 53. 53. <ul>Značky (tagy) </ul><ul><li>Seznam tagů </li><ul><li>git tag </li></ul><li>Informace o konkrétním tagu </li><ul><li>git tag -v 'v1.7.0-rc0' </li></ul><li>Vytváření anotované zančky </li><ul><li>git tag -a v1.8 -m 'my version 1.8'
 54. 54. git tag -a v1.2 9fceb02 </li></ul><li>Informace o značce a revizi zobrazíme </li><ul><li>git show v1.7.0-rc0 </li></ul><li>Značky se dají podepsat GPG (-s)
 55. 55. Vytvoření prosté značky </li><ul><li>git tag v1.9 </li></ul></ul>
 56. 56. <ul>Značky (tagy) 2 </ul><ul><li>Značky se nepřenášejí na server automaticky </li><ul><li>git push origin v1.5 </li></ul><li>Nebo můžete přenést všechny </li><ul><li>git push origin --tags </li></ul></ul>
 57. 57. <ul>Větve </ul><ul><li>Informace o větvích </li><ul><li>git branch
 58. 58. git branch -a </li></ul><li>Změna větve </li><ul><li>git checkout testing </li></ul><li>Merge </li><ul><li>git checkout master
 59. 59. git merge testing </li></ul></ul>
 60. 60. Větve 2 <ul><li>Vytvoření větve </li><ul><li>git checkout -b bug111
 61. 61. Zkráceně tento zápis </li><ul><li>git branch bug111
 62. 62. git checkout bug111 </li></ul></ul><li>Merge </li><ul><li>git mergetool
 63. 63. Základní merge </li><ul><li>git checkout master
 64. 64. git merge bug </li></ul><li>git branch –merged, git branch –no-merged
 65. 65. git cherry-pick SHA1_HASH </li></ul><li>Mazání větve </li><ul><li>git branch -d bug111 </li></ul></ul>
 66. 66. <ul>Git na serveru </ul><ul><li>Webové rozhraní </li><ul><li>Gitweb </li></ul><li>Správa práv </li><ul><li>Gitosis
 67. 67. Gitolite </li></ul><li>Veřejný přístup </li><ul><li>Démon Git </li></ul><li>Hostování Gitu </li><ul><li>Github.com </li></ul></ul>
 68. 68. <ul>Distribuované pracovní postupy </ul><ul><li>Centralized </li></ul>
 69. 69. <ul>Distribuované pracovní postupy 2 </ul><ul><li>Integration manager </li></ul>
 70. 70. <ul>Distribuované pracovní postupy 3 </ul><ul><li>Dictator and Lieutenants </li></ul>
 71. 71. <ul>Nástroje systému Git </ul><ul><li>git add -i
 72. 72. git stash
 73. 73. git rebase -i
 74. 74. git filter-branch
 75. 75. git blame
 76. 76. git bisect
 77. 77. git submodule
 78. 78. git apply
 79. 79. git am </li></ul>
 80. 80. Děkuji za pozornost Otázky?
 81. 81. Git a SVN <ul><li>git svn clone </li><ul><li>svn checkout </li></ul><li>git svn dcommit </li><ul><li>svn commit </li></ul><li>git svn rebase </li><ul><li>svn update </li></ul></ul>
 82. 82. Converting a Subversion repository to Git <ul><li>mkdir /path/to/exampleapp-git.tmp
 83. 83. cd /path/to/exampleapp-git.tmp
 84. 84. git-svn init file:///u/repos/exampleapp --no-metadata --trunk=trunk --branches=branches --tags=tags
 85. 85. git config svn.authorsFile /path/to/authors.txt
 86. 86. git-svn fetch </li></ul>

×