Periodisasi

3,263 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Periodisasi

  1. 1. Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunankepada beberapa fasa latihan dan bahagian-bahagian kecilBertujuan untuk:(a) Memudahkan penyediaan program latihan.(b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaianmatlamat.(c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak(peaking) yang betul dan tepa tsemasa fasa pertandingan utama.(d) Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih teraturdan bersistematik.(e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaianPeriodisasi latihan dibahagikan kepada:(a) Fasa-fasa latihan.(b) Latihan mingguan.(c) Latihan harian(d) Sesi latihan.Fasa-fasa LatihanSatu kalender sukan tahunan boleh dibahagikankepada tiga fasa,iaitu, fasa persediaan, fasa pertandingan dan fasa transisi.Setiap fasa inimempunyai ciri-ciri tertentu dan dibahagikan lagi kepadasubfasa. Setiap fasa adalah terdiri daripada kitar makro (long cycle)dan kitar mikro (shortcycle). Setiap kitar ini mempunyai matlamatyangberbeza.
  2. 2. Fasa Persediaan- persediaan Umun- Persediaan SpesifikFasa Pertandingan- Pra-pertandingan- PertandinganFasa Transisi(peralihan)- fasa pemulihan fisiologi & psikologi- penilaian prestasi diri dankeberkesananProgram.- rehat aktif tetapi tahap kecergasan dikekalkan
  3. 3. Pembolehubah-pembolehubah Periodisasi(a) IsipaduIsipadu adalah prasyarat kuantitatif bagimeningkatkan faktor-faktorteknikal, taktikal danfizikal dalam sesuatu latihan sukan.Isipadumerujuk kepada keseluruhan kuantiti aktiviti yangdilakukansemasa latihan atau sebagai jumlahkerja yang dilakukan dalam satusesi atau satu fasalatihan.Isipadu adalah gabungan:(i) Jangka masa latihan.(ii) Jarak yang diliputi atau beban yang diangkat.(iii) Kekerapan sesuatu latihan.(b) IntensitiIntensiti adalah komponen kualitatif kerja yangdilakukan oleh atlet bagisatu jangka masa yangdiberi dalam sesuatu latihan sukan. Lebihbanyakkerja yang dilakukan atlet dalam satu jangkamasa yangdiberikan, maka lebih tinggilahintensiti. Intensiti juga boleh dirujuksebagaikelasakan sesuatu latihan yang diberikan.Intensiti bolehdiukur melalui kadar kelajuan(meter per saat) bagi pencapaianjarak atauberat dalam kilogram bagi aktiviti melawanrintangan.Dalam sesuatu pertandingan sukanindividu atau berpasukan pula,intensiti dilihatdari aspek rentak permainan.
  4. 4. (c) PrestasiPrestasi adalah tahap pencapaian perlakuan ataupersembahan atletdalam sesuatu pertandingansukan. Prestasi atlet dikatakanmempunyaihubungan yang positif dengan intensiti yangdikenakan.Pembolehubah utama yangmempengaruhi prestasi atlet adalahintensiti.Intensiti ditingkatkan untuk meningkatkanprestasi. Walaubagaimanapun, peningkatan iniperlulah dilakukan secara beransur-ansurberlandaskan kepada prinsip-prinsip latihansukan.(d) Super CompensationBila atlet didedahkan kepada sesuatu bebanlatihan dalamjangkamasa tertentu, maka, tubuhbadan akan membuat penyesuaianterhadapbeban latihan tersebut. Hasilnya badan akanmengalamikelesuan. Apabila beban latihandihentikan maka terjadi prosespemulihan darikelesuan dan penyesuaian terhadap bebanlatihan.Pemulihan dan penyesuaian inimengakibatkan atlet itu mencapaitahap prestasiyang lebih tinggi. Tahap peningkatan ini dikenalisebagaisuper compensation.
  5. 5. (e) DecompensationAdalah satu fenomena yang mana badan manusia,semasa latihan fizikalakan menyebabkan tenagasimpanan berkurangan.Rasional Penilaian Program(a) Menilai serta membuat pembaharuan programkecergasan ke tahapyang lebih tinggi.(b) Menilai kemajuan dan pencapaian individu.(c) Membahagikan atlet mengikut peringkatpencapaian masing-masing.(d) Menambah beban kerja/latihan mengikutkeupayaan yang telahdicapai.(e) Memberikan gred serta merekodkanpencapaian individu.(f) Mendapatkan data-data bagi meneruskan latihan berikutnya.

×