Fm Sant Cugat_premsa_1932-78
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Fm Sant Cugat_premsa_1932-78

 • 902 views
Uploaded on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio”......

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
902
On Slideshare
902
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Salutacions de Festa Major, Sant Cugat del VallèsRecull de premsa: 1932-1997 Compilació i edició: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona Volum I (1932-1978) Context històric de la festa a Sant Cugat del Vallès
 • 2. Recull de premsa sobre la Festa Major a Sant Cugat del Vallès Volum I:1932-1978• 1932 (9 d’octubre): L’Avenir, “Pòrtic”, “La Fira de Setembre”.• 1947 (5 de setembre): “Ferias y Fiestas de Septiembre” (Frente de Juventudes).• 1948 (?) (3 d’octubre): “Pueblo de Sant Cugat” (alcalde Pablo Muñoz)• 1950 (juny): Guia, crónica parroquial, “Homenatge a la Vellesa”.• 1951 (29 de juliol): “Fiesta homenaje al maestro Lluis Millet”• 1955: “Semana Santa” (Parròquia).• 1956 (juny): Guia, “XVI Homenaje a la vejez”.• 1956 (juliol): Guia, “La Festa Major” (Feliu Sardà).• 1956 (agost): Guia, “Hem celebrat la Festa Major” (Carerx).• 1959 (juliol); Guia, “La Fiesta de San Pedro”.• 1959 (24 de març): San Cugat, Semanario de información local (primer número)• 1959 (5 de maig): San Cugat, “Nuestras cosas” (Joan Tortosa).• 1959 (18 de maig); San Cugat, “¡Gracias a todos, abuelos!”• 1959 (30 de juny): San Cugat, “Nuestras cosas” (Joan Tortosa).• 1959 (7 de juliol): San Cugat, “Carta abierta a la Comisión de la Fiesta Mayor” (César).• 1959 (14 de juliol): San Cugat, “Nuestras cosas” (Joan Tortosa).• 1959 (agost): Guia, “Fiesta Mayor de 1959”; “La Tómbola del Casal parroquial”.• 1960 (setembre): Guia, “Fiesta Mayor de 1960”.• 1962 (agost): Guia, “Festa Major, unes impressions”. (M. Monfort).• 1970 (juliol): La Roda, “Festa Major 1970”; “El Vè Aplec del Vallès”.• 1071 (29 de maig): Tarrasa Información, “El día de la Fira, casi olvidado en San Cugat” (Miguel Mundet).• 1971 (23 de juny): El Correo Catalán, “Lo que pasa en San Cugat” (J. Tortosa).• 1971 (26 de juny): Tarasa Información, “¿Saben ustedes qué es el ‘Paga-li, Joan’?” (Mundetti).
 • 3. • 1971 (29 de juny): Tele-Expres2, “Tradición del dia de San Pedro, El ‘Paga-l, Joan’, baile autóctono de Sant Cugat” (J. T. -Tortosa- Saperas).• 1971 (6 de juliol): El Correo Catalán, “Lo que pasa en San Cugat” (J. Tortosa).• 1971 (17 de juliol): La Vanguardia, “La Fiesta Mayor está decayendo en los últimos años” (M. Clos).• 1971 (23 de juliol): Tele-Expres, “Aunque en plena decadencia, Fiesta Mayor en Sant Cugat” (J. T. -Tortosa- Saperas).• 1971 (24 de juliol): El Correo Catalán, “Lo que pasa en San Cugat” (J. Tortosa).• 1974 (juliol): Vallépolis, “La festa major” (Joan Tortosa).• 1975 (abril-maig): Amics de Sant Cugat, portada.• 1975 (7 de juny): Amics de Sant Cugat, “El Paga-li Joan, art conceptual?” (Joan Tortosa).• 1975 (8 de juliol): Amics de Sant Cugat, “Meditació el dia de Sant Cugat, Festa Major” (Joan Tortosa).• 1976 (sense data): Amics de Sant Cugat, “Festa Major!” (Joan Tortosa), “La Fiesta Mayor, ¿enferma?” (Pep Blanes).• 1976 (juny-juliol): Informatiu municipal, Sant Cugat del Vallès, portada (alcalde Francisco Llatjós).• 1977 (juny-juliol): Informatiu municipal, portada (alcalde Francisco de P. Llatjós).• 1977 (setembre): Amics de Sant Cugat, “Música i Festa Major” (Mercè).• 1978 (juny-juliol): Informatiu municipal, Sant Cugat del Vallès, “Una fiesta mayor de paz y ciudadanía” (alcalde Francisco Llatjós).• 1978 (7 de juny): “Bando” (alcalde Francisco de P. Llatjós).• 1978 (1 de juliol): Avui, “El ball del vano i el ram” (Eugeni Canas).• 1978 (juliol): Amics de Sant Cugat, “Festa Major 1978” (Joan Tortosa).
 • 4. "_"_0- ..-, O " - -, ~REDACC¡Ó:oS~NTI"GQ ~USJlI:¡OL. 7 ,,;. o:P,ERIÓ1)i~,fM~H~u~L , °n 3 O ADMINIS1RACIÓ:íY:ÁLLD~REIXJ046,0Any I:PÓRTAVEUDE..LES ASPIRACIONSJDEL .NOSTRE POBLE 9 Octubre 1932 N,7 , , O , . " "o""" "..,0"". I " - O O : O ",00 01 :,. .B~;¡:IT.~1~,~C;¡hW,9~NoT~UBUEIXBN ..". :: o , O Centre, Rep~I?Ilc~,~~d~ral ,.,~~~fló;C;:~r~:I.:,4~:I~ ,~n.1,~:0: . . .D~lega,c,-ó unl ~ R~bass8 ,r es .o. S~CCf~;.~.I;~r>,állf~;d~}a,Un~ó; .: ;I~ec!"ó M.o~~.I.! a; ¡" ¡ ,¡,:~ .¡¡ " .", o ¡sec;c !~;;9~e~0~t? o !I~an:~a ~0<¡Ia,Unloo . , Slndlcllt!lIflcoll1,I,~,Unfó:, " , I o,,;Sec*íIE~p¡o¡~á~,~.»,¡,. . , , , " , 1" ,,01 l , ,, ,~e~::.I?;~i~~c~c~.de}~H~óoo, ,P,eus dO. SusÚípciól Una ~nualilaf 120 pfa¡/~ o tlumero 5011 10 cénfll1ls 2,S:ANTCUGAT ~el V ALLÉS. O . "¡:i:, , " "o" . ,:,0, o! P Q,,:RTIC , : O, , ,,~---- i ,. , " o I Ja fa sis mesas que¡ ¡Jahle pot mitnilesta~,lés sev~~ aspracións ¡protestes per mitja daquest periodico Fa gis mesas que per damunt de lotes les fah;:es ppsicio~ns psreudo-intelectu~ls duns homes ques consideren(e lis mateixos) superiors aotots els altres,els humils poden; m~rijfestar-se a I<looplnló ,,-ú~lifa. ) o Les manilestacions:dels desheretats de I,a fortuná ! de Iescola, no son pas,aquestos arguments banals pwpisdEsteves, i Ragasols deotércera categoría, que desgraciadafl)ent patim en aquesta terra. . En LA VENIR, no poden, ni pcrmeterem quds burocrates profesíonoals, a sóu dindividus privilegiats,escampinles seve~!babeso " , o . El poble productor no vol saber res daquestos pom(Jcu-fahrisles, que 1(lI1ic Ideal seu, es compondrer unseguili de lIetres, amb, complert ordre,.per,o sense idea, Nosaltres estinlem a Quimerao la seva encarnaCió humil que feu en ses obres, del roble catala. (Jer I en sa Irfératura rebel a tota dassede disposicib académica sapigué trasrn~tre el sentiment vertader de la gent,on la sevaoitogratia ségularas el rittÚcO, i lasseltiinenl eis"catalamsies"deola no n d ,estilogrÁfica . o o Els home~ de LA VENIR, que no som arires,qúels components daquesta te~~aprenyada dideiesi de creacióamb el dam deis nostres pits, trasmeten a les planes de nostre humil periodlc~ tota.la viltat deis nostre~ pensars: I elsnostres escrits son amargsi plens rebeldía, plens de suor i sang en ses lIetreso Nostres ~rtidesson la protesta energicacontra la imfamia, col-lectiva que fins avui shavia fet 3,1productor catala, explotat i esclavit~at ,per unaltre catala, quedisposa encardtin altre, que per,mitja de la premps;¡,nega la raó al primer. o Contrá¡fquesta imfamia, igual com contre lotes, [,.AVENIR clama justicia, cara a cara, exposant la vritat,sense pensaramb ortografies, ni perjuicis de fémina.: Els qui varem eixir, arrancats per la r¡efeSi1at de Iescola, no hipoI haver-hi cap bon catala quens exigeixi un opusde, sense cap falta ortografica. - 1 amb lotes les,nostres faltes i lotes les nostn:s tales mostrem el sentir nostre, alvertader roble fent que suriuna qualitat que una gran part dindividus temen; i no fan servir: la vrltat. o La vritat única, crua i nua es la senyera daquesfportaveu, que jall1al sera vell, ni morlra, perqué te un animavibrant i revolucionaria, que Ii dafá fon;es per a seguir el camí comen~at.. per a Iemantipadó, contra Iesclavisme delroble treballador: , les queLA VENIR, no es un nOl11,Es tina proíesta, es un símbolo
 • 5. ,~ (¡UIL~ ~ UTOLEO " , ai qual feu un fogós i brilian~ parlament, r~bent al fina- ~ ,,~ ~ ,<-;: litzar uns perllongats aplaudlments deIs asslstents al acte, Essens dubte I,a n)llIor marca dol,ls per~,mp~~,r~:<: prova palesa de COlo veu.~c.poble,la"gestiómagnifica , ELSTRpBAREU A: "Re~~~a~6s..eabaf.s"pórtadaa capper el nostreAju,Íltament.,Tambédirigi la Carretera de Sardanyola,32 , SANTCUGAT,D~L.y~~@~,: ), ¡¡arallla al pÚblic el quefedepublicitat de la. Companyia , " ", " Recs I for<;adel Ebre, Sr. Montaner. , Ensh aslguttramésperpart , , , , de, I, ..{/,;;:;::,::¡ " d Alacteasslstí unagran,:representació,de la"" P!emsa Ajunlame, nl..Pfr;,:a", " d B elona "1"",,:,00,, fot,ografs,etc, "::" ", ; : " 1 : :, . " ,:;;~X"¡¡",:"lanaearc , , ,,o la :sevaplI?lIcacló. el segUeizt: ,": " , ;>:::1;,,;lL:~: ¡, Seguidament esprocéi:l.íaencen,clre,~laon,qva ~Ie~fri :" ~10 ." CTE 1 , , , """!;;;,::: : , ? , , , , ~; ~~~~~~~~e~~~(~~~~~~~~I~~~~J~~m~ ~~~~¡J~~ {I~:~(~W~O ~¡~ : , , , bLl , , , ,o::" .," &~. cións;i l~sb~rtJ:)anQalr~:~ ~!!,1)~<!p)~!I)gl1IJuSI~~~,:IRI~~ , .. ,, o ,:,:ii;::,:,,:;¡;;,dan<;es atala.nes.Acabad,~:la¡e!5tl ,: c 1J:n~,yna,,¡I~dlc~.~ En Jaume,Fabregas, " Sallési,.J.e~;::,tÍ1~,~ht0i J::,s~,rdanes, queJoren~unteIJ~qes. per"Lell~m,~l1tJove" , " I ", da Iea Ide lutl"e ms , tructor Ir " de"expe ", " d;-o:,j::"i d::.;}; en t",~:,".Q :, Le&f¡resI re&ultaren &mot,IIJ.II¡:Ies,:n8a,l1t~~e",empró; ylas " I O t f ~r, q uetanUeál doÍ1a,y ,1 " , , " , " ,d I , " " "aen,an """""""",....."mancaeemel1ora","",~, , ", , , , , ~" ", destítucíó íneoat,a: lempleaf ri1~nícípál.:; 2]:aÍlIeriors, I&balls de La>;UniÓ¡ E EIParc¡Jél1veatdeloera en Francesc Sabaté Gírbau. ";::;>:j:;"~fdeCan PervélI ínÓit,aI1ima(sJiconCOfreguts",La,pluj ; , " o " i;,t,,::~:, X con¡ ja ens téacosíuma~&;prov¡r,de,de~luirle& testes, ~AIG: A,~~E3~R: Que en v~~t~t,9~:Jf~~~:~:{ aconseguint-hoamitjes.:,:,/" :C,,í, pedlentde dlshtuC16que es seguelx al;~!fD~aJ,;~ , : " Fívaller empleat municipal, prego a quantespersónes, sápiguen quelcom en contra del mataíx,; aíxís com hagin sentit que dit empleai: dígué~;;: SfRVflS Of PfRRUOUfRl~ItONffCCIOOEPOSTISSOS, mal de lactual Ajuntament idel régimoi els hi ofereixen,en republicá passi per la Casa de la Vila qual~ sevol día laborable a fi de declarar en dit expediant. rete Sanjaume GiraH (EX-OFICIALDELA PERRUQUERfA "FERRERO", Pa"lg deGracia.89) Sant Cugat del Valles 23 de Setembre I de 1932, , J AUME F Á BREG AS BenvingudaPiazue1o MANtCURA.MASATGISTA Sara 9, Carrer San! ~~edi, 9 SANT CUGA T DEL VALLÉS Fusterla i Fábrica da Persianas FURRIOL I CASAS SANT DOMENEC,33 SANTCUGAT DEL VALLÉS Jfetols en Cata/" , ,.. La Fira de Setembre, Nosallres que per el nostre caire de republicans fede- rals sembla que no sens escaigui prou, SOlO els primers Iinauguració de la Munici- en lIenc;ar el crit dalerta, , Vos haveu donar cumple ja comerciants tots daques- palitat i la nova Ilum públiCa ta vila del ridicol que representa la retolaciódels vostres establimen!s en una Ilengua que no es la vostra ni la de Moltn i justlficadll espcctació IHlvia desvrtllllt Iacte la majoría dcls vostres elients? Alxó. !lns la poc, que <jel dimecres dia 7 de Selembre, . ¡escrillre ell catala, vivinl com vlvlell1 en un réglm Simultaniament sinaugurava la nava casa de la Vila opressor po,clia portar desagradables consequencies, erai elnoll servei de la lIum pública, lins a cert punt comprensible, Mes are que la nostra letra A les 8 de la vetlla comen<;aren a acudir a la Pla<;a ha recobrat les seves lIibertats, que el parlament de laBarcelona velos del Roble quins després de visitar les República hil arroyar un Estatut, es sencillamenl ridicol.naves dependencies sentafuraven al saló de sessions per EIs nostres germans de Madrid, .els turistes extrangers,tal de presidir la primera sessió municipal. El, di! saló en una paraula; tolhom que enterat de Iapassionamentgran i espaios rcsulta pelit, tal rou la gran afluencia de 11mbque havem lIuita! per a la consequció de la nostrapÚblic, Prop les 9 reunits els regidors Srs, Pahissa, Bar- autonomía, I are un cap obtinguda veigi que el nostretralot, Duran, Grau, Fabrcgas, VilarÓ I Serrabogunya concepte de catalanitat s,enelou sois en cridar vIsques apresidits pcl batlle Sr, Roc CodÓ, ~quest obri ¡acte ~mb Catalunya, ter arrivades triumfals als nostres diputats queun curt parlamcnt feo ofrena al poble cle la nava ca,sade un dia darrera dia han ItultM infatigablelllenl, allil a les
 • 6. . ~3fh..:..é<fli~"~.,, ... . n."mOIIC!#e"""" ~ ~ ~"" ~; :" " : " :"">;;:hJ( ", " ~ : , ~ SeR ? :r" """.~ " ~ ~#!~¡f4. ;R ~~~" :r" " ,~,~},.,, .. , I ", .., , " y,. , " , , " , " , --,"f" ,,, , , ,, , 8m, , ," "" ,:,~J)!. " .. " , , .,~~ , . I !I!! ,,. " , "; " ,, fe. , ,, " ::t;n_ , , "!Á" """" "")~"(1.~:. , i~i"""";,,>& ""_~ ,~" / , I, ,"k". , " ,"A, , acion1t ,,, , , " , , ,,,::.:~EtlakDelen. ~ . , ,,éfl;~ ec: u j ,.~r!" .~~: ..:OS~ .. : : ::~ ,:.i:".. " .-~:~~~}.~,,t" }i ";(1~i~r.;;3~~ {:~";;;~ :.vt.;~:;f:;1~ ;:;:~, it ;¿~;i; .:W~ :; i., /..:~,i{; I , I U ,aCIOn;:,Cu.V.OS:,~!Uene " ,, , , ICIOS~~" J un 1" ,", l O,~con" os >,- , , , ,, , J; ~Y /;" ~ """ ."i~:t" "",""".","""". ","""~;.,"."""" " ": " "..",.."" ,-.,..".., ,..."""", ;~! .:, : .~ :: "l" )"": .~ ";": " :;;" " as,a a e o 9 e ."" "~ ::" 9reSOS eIeI ,ti~~ f;~ I I~j ,~ " ~ : f-""" ,C,O n , I S g I a ,nI S, : : ;: :~ ;:Z ;I: : A ; ", .:ori ;~ """,~1" ..,-.. , , , , " ,": ¡ , , ", , " ,, ., 1,!P , , ,, q. l~" , ,, ,,,, , .¿. ~.rJi , , , , ~. ,, ,~]i;$iiri:n",¿ fi!~~Jj¡!A!tíiória;~1a:i ~rilrfr: ,idÓ¡; a::~:: s ~~::ít);Óa~,.~..~~O¡p~~~l!os~r 1á:~ü~~ ~~f.fl:~~:: :.Sabc ate g~~: ~~,re;~ie~stu lIg" . ay,úd8," PQ~ digpidad.~, por.~mor .,,:ptqpio/P~,r~~nilmiej)to~:gqm,é- :,~ >,nq~"ély:u::a~, ,"~.lq~~,¡~elíq~~,::~}2M~*P-. . : bl". d eI"F;":~~;"l"id/"J} """""f~.d.""" " .ESrna,~::,r~Q"..~,Y; .e>:uve:g.;.g,:,.,:"~~~! l" ,San " -,;-., uenosera.~nin~ so ", cé:niriios:;>," i";".);;:~~::<:f";:,it.;¡:.9,,/ .:.:""/;:":;,:/, ,G,;" ---" 9U goblo;;p n..a ,, . qde .. . ata(:.::tIJi:l11lentraS!~f " " . co1juntam,ent~: ,,-c:c>n< .demás, .los ~ormarán .11n~cari.~idad :8190 im-.p9rtante.J..o ,,e~contrará,~,. -~n, los r::c~fés,bar~s, ,taqqjllásde~ espec- . ..~;..,t4ppl()sY~~1)l~~:p~~r~J_a~y mesas ,.cJ~l);.F~erite;Td~J San Cl1gatdel Vallés,5Sepliembre 1947, ~ventudes. EL DELEGADO.
 • 7. Pueblo de .San Cugat: . J~ ~1~((~) Por el Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis ha sido, nombrado Párroco de la feligresia de San Pedro de nuestra pobla- ción el Rvdo. Sr. Dr. Don Juan Clerch y Vivó el cual tomará posesión de su nuevo cargo el próximo domingo, día 3 de Octubre, a las cinco de la tarde. Con tan jubiloso motivo me dirijo a todos los sancugatenses, hombres y mujeres, sin distinción de clases ni de opiniones, para que se apresten a recibir dignamente a quien viene, en nombre de Dios, a ser padre amoroso de todos. SanCugat del Vallés que se siente orgulloso de poder contar como a su primera autoridad eclesiástica a la relevante personalidad del Dr. Clerch, virtuoso y culto sacerdote, hijo preclaro de la querida ciudad de Sabadell, que en el curso de su brillante y ejemplar carrera ha dejado profunda huella de celoso apostolado por doquier ha ejercido su alto ministerio, no ahorrará medio al- guno para testimoniarJe, ya desde el primer momento, su afecto y adhesión. Por lo tanto, os ruego queráis acudir, en ese señalado día, a las cuatro y media en punto, a darle filial bienvenida en la plaza de la Estaci0n y asistir a la recepción que, acto seguido y en su honor, se celebrará en el Ayuntamiento para dirigimos des- pués hasta nuestro Monasterio en cuya iglesia tendrá lugar el solemne acto de la toma de posesión, y en donde escucharemos respectuosamente sus primeras palabras de Pastor. Esta sincera manifestación de popular y cortés simpatía hacia el nuevo Párroco es lo que espera de vosotros, sancugatenses todos, vuestro Alcalde PABLO MUÑOZ y CASI ANYER
 • 8. ,¡. O,. (l [7 Z:A CRON ICA PARROQJlIAL ~ SAN CUGAT DEL VALLÉS f~ /i:;J A¡.;o. 1 ~. ~<: 1 " /... {!.!.I ~. " é)3 "" " ~"" ,: ~,, " :":"~ " ~ ,. " " ~ ;1, ,, ( ! ,;:: . . :.::: a::: .Q , "". , , Q":{,"~) r- , <!. . ~ ., ¡;;. . ~ t~~;~};.r-~ ",.. ~k~ ., ,.," , , -:;,) ~ 4t,j< -.¡ n-¡ ~¿.. .") 0 ~ "7.::. {{" 7ú """,.(.J" j ~J , " SUMARIO Corpus Christi: La reverencia a Nostramo. - Homenatge a la Vellesa, PAU MuÑoz 1 CASTANYER.-Impressió a ¡hora de lOfici, JOANTORTOSA. El X Homenaje a la Vejez. ERNESTO AuLADELL. - Ancianos homena- jeados en el último aniversario, - Diileg mensual, CUGAT. - Regles filúrgiques ,-E1 P. Ramón Pahí S.J., JUAN CLlmCII, RectoL-Canto de los fieles (de Ecclesia). - Visitant el Monestir: El sepulcre de lAbat Odó, JOANAULADELLSERRABOGUNYA. VidaParroquiaI-- Noticiario. -NÚMERO EXTRAORDINARIO DEDICADO AL X HOMENAJE A LA VEJEZAño II J1LNIO 1950 Núm. 18
 • 9. ..- ,, -~ d~ :~~¿f}I -;;,:, ri" ca::ra. el p:q ;~eo expr ¡,~am e.f-t eSRjrenJ..e!J~el ,pass ar, haurien de~ m,o s~.!!r,!a _ ~ , , :""~ d~hoñratri, pervertir,: i,~n; PJ;~U,unli¡¡Veg~~~!m~SnI!!:;I[,1~ !l.9.IJ;l;J11~n¡J!.~QC;:Ji.rlJ!! l , " , , :;;,en"t>4cIÓ f.~ligJ?sa ,, r~n~ aRora~,t aco~da, , (;B~~t, r~v~{-en un ,~tament. ~~19 1~rvl~ dhomenatge, ~9~~iJenc.i }!a¿:g, , " ~~ un agenollat,nent"yen~~?le, "" , , " , . " ", , , , , joventut i la humanitat ~ota a la guerra mésafrosá)"dest}:j~f59¡j};~jffi.b ::J2Jel a RoI):1a, ¡SeUtd~lla;¡C;:;t;istiandAt,( }a¡~o..1w~p,t,I¡~~ipJ¡:¡.i,n~e¡ljf,óJD.P.Itd.aJ¡)g>nti- ,!nrh nJ,lament I;enovad~ d,E;¡~rrttenar.s Qe..l!1.il~t:~elclie¡~J!tR~e.J.!9t~~J~~fj~S?,~§J~~ p , "7: (unglt ¡:lQ.l:ólJ?t, coro ,períoca al paso dun cortelg sagrat; 1~.J°J~<lel Cor~J3s ,que n))~ ls &stana tailt"..si du,:ant el curs~~~la pr,~S,e~~1ó ~~;¡.}~~~{Slif tmgut totes,les faces, deaiYen:;e,~ opiniQP~(lqueJ<;larr,eu:..del I}.P1l.J;JWM;~p~,~l?JQ1~tj!jl~ J :Wb~ p~én~~!ga~d~1¿tl.ey.~~ever~n?i~ljfr.e~<Jt:Jemorós. h~.d.éSS eIl~2Jn é,~ hi ,afhleixen jatr~t!>:lPe.Igtan ,)~ar!lh:4e ;l¡:¡Jlg1,!¡~¡~r.epl,,!~s,en,taqk:.q~b~¡:i§~ J,enIJ~ , , terra,¡aquest venerabie¡v~I1, ¡diposi~arde JlaMm~é;v~lIaj)eró,;~~mp.r:~act,ua~~d.~~~~~ nés el cor ~L el :>~.tl.!ltua1. can~~~ple ~s~nOr,la l,lpane;a ~l , dlgmtliaunílA-~~e,r::eJ lltme<IfIesta ,t¡n..*questes dll!d~tsagIades, rÜ9í1~r¡,t~1 Doctrina, el nostre,SantPar.e,¡que, ,malgrat,no qave¡; ~stat escoltatquan,.en que empleo rota la nostra vida. , , o o aquell tragic ,any 1939"tt:ucav~, amb angoixa"le~; portes ,de ,les, Cance.lleries Cal, doncs, un estofe; de tothom ver a complir millar els delires religiosos, avisant aLmón;deque amb la guerra ereS sa!1,a,va, a. guapy.ar, i ,en ;cl!nvi tot i un dells és el silenci,reverencial i el carh devoto En les coses de Déu i del es podía perdre», ara, amb"motiu de l A,IJY;;,~nt, ¡:lem~I).aiien,sJademanar}a( Temple, no hi ha dhaver altre lleng~atge que el de pregaria i de lloane;a; si Déu ela pau¡a1s nostresdies:, pau, a,les ,anime,~" pauj a,I~§lfaJ;!lílies, pau¡a"la en el mateix llo¿ s~grat es cp~Ms~ixi m~s~é,(n.o9~sraNá~ra tant de servar patria, pau entreles nacions»~,!E:S la Roma ~~e,~n_aj!¡:¡.I¡:;artU~ Greu;¡_ban,dera amb devoció lactitud religiosa de les processons. Pero sie,n el Temple costa i programa de pau i damor¡!per:tatque;la4umani~a1:¡,n~g~~W,s!l i,amenae;ada ~ant dassolir etsilenci Lel recoUimerit! 1tanerlho.Úint que es pugui. Ara, acudeixiaaixoplugar-~hi.! ,re,oeL-; ;(rj;j<1rn~",j]f;..e11 J;?;JiJ::>~J:¡ amb motiu de les diadeseucaristiques, que tothom faciel seu delire; i així la r 1" No extranyi dones que ,bo i passant una,l1ambregaqa, altot,-etque el viure reverenci~a Nostramo sera.digna,dEll i~els,pons,<rri~ti~n~,,Rueadoreri;ep1:1 l actual ens masteR, lhomenatge als nostres vellets;eI.nostr~:.;cor!, ben respe,c- Temple i pels carrers, (F:em~hoara, i llavors sera;més JaciLque ho fem bé tot tuosament, el fes extensiu a aquest Velldel VaticEl; figur¡1 blanca, plena de lany, sempre qu,e passi,:pels, carrÚs,¡¡com aN,iatic f!~1s:;D1alalts":.:rambé,en santedat. que ¡des del ,!;¡eu,alt setial malda per avivifical,",:amb la ,sab~:-del aquesta ocasió els bons costums de lantigor~s,yan_e~{tlprt,u.in.t;bé,haypem, ,l Cristianisme Catolic, i per tant universal, una societat on tants mQ~erns en:la nostra paxroquia, de restaurar-ne,tota llur,b~Uesa:LetempJarit,at,Jfdoc¡ ig.ealis~es, q uimericsprpgmmes, i puide-¡:;jovent,uts; ~aduqu.eJJ."l ;..:)!j!IP1, j [fj,,) r,í ,; >:liikc"(O , . d> ,1 o "<1 ,iJ~ , :";J( ¡m,, ,;;.i b;f; ~n20n hIJ.J;)"¡:!n,<:)ó-¡ ," dI-; 11 ";"" ¡,Le:r;,: ¡JL;":;;!;Ci2,fiT;¡;¡";J ~1olprn"~"IJ¡¡;" 1C;"jf!:J1,,:O¡iJ] ~A}LY:E~!ru / " " " ,, ,f f ¡ i J! JO ,} " : J; J J " 1,"u ir!! 1.iJ¿j{i¡:JJJ?1I ,sI, ¡"I.;([11 ,~,;;I.J" , "U;[?JJp r,Ilc.I!i: L !,!":! , , ;;s!r tft.¡H~fl~~}</~~; , ¡;, ,"LLn¡!"!rr",,jJ:,,,, ,;;:/:,:,I"qJJ,.{~},:_Lj,!riJI"f:,¡ , , , ,L 1", :, ¡ I :C..", i J I ~: 1 " ;.. , re! ,0,-" ;0,:) !:" ,¡c,n) I:Jf.. ,Ú;IÍ!ib Ji:ji!(>?l ;J !f, ,1,;) "J<o;,-"",, i;l-!;u;f")JJ., U; "i,fll,) "¡rjigf¡J2?1,,,Ú:~n.o=)r:l ~jLI1JliSj ,;: ,., ! , ,:¡ 1, ,,; ",, l :f"jí,, ,¡"!;r,-¡¡¡!JIJ"inu!;,¡if,:bi,r:[". I:rl" !",i!:d"Jr",I"~!"j"; ¡""¡)1fJJ!;.>JOfl"r!;I"o"J;¡,i!""¡(ll"¡-o 1: ,1, ); , "Hé)MtNAiGE::A,L?AJtvELLÉSA:~.:J,n~,!~¡;) """,l..r1" ",(-."")I""""",;""""",,,~!,;,>b¡J).L¡¡tr nj:;riMPRESSIO A L!HGRA,bE L?GFIC/ :, fi!!;! 1 " ¡" ,- ,o,,;!!! Jf"~"i:,¡",j "-U¡qt 1; 11, bfj ~,p,"r: ;r! rl 1° ,j : ,,,": J,¡ "ulr: !D [¡¡"f ;-O>J ": " !, ti!. .o!;¡ln;:;on UANdiumehge: passaetamb mótiufcteéJcelebrar,j Ja),rnostra; vila él: seu ¡r:""h:lilil¡.:(J;,¡",,! ";:, 1I,:,J,)J¡;J9bi1j,!"",i(!l",(¡,,jrt!I"!..,Ii~,J Q , X,e Homenatge a la Vellesacontemplavem lexempJar en ¡els nostres :Claustres concentradó del bo i millor,deola pobiacIó, moguda sola- E , s,DiUmenge. Una boirina esc1aris sad~.s~est~n arrossegant-se, mandrosa, , , ,baixant delcim;de la serralada¡,estenent-se pels camps i entaforant se pels carrers de la vila, coro si volgués empaitar la calda i foragitar.-Ia deIs , ment per lanhel de patentitzar la seva devoció a aquells vells, simbol i encarnació de tRotes coses estimades, el nostreesperit senvolava en la recons asserenats i assoleiats del roble, ,La marinada,; fresca ,i acaronadora contemplació dunes altres concentradons que en aquells instants m~lteixos arriba triomfant coro portant el tornaveurem()rós de les eDades i escampant es produlen en altres indretsdel món,; ,; , -" ", ; ."," una nava vida, jQue és do]9 poder fruir a pler aqu~st dolldaire pUl desp:rés 1 cridaven la nostra iltenció, per damunt de retes, les, que tenieri ver , daquelles bares decalorxafogosaj enfarfegosal,Totés ara,més transparent escenari les ciutats,de.Roma,i Berlín, " ¡" 1; ¡ ri,; .,;::;-g c"J[J J,,¡{1;;r1j ",¡jJ JWJ~, i mésc1ar; els arbres s~mblen tnés,verds, i e!:,xer,ro~l1ig ¡del;:;,ocell!,;eixorda ,11J.,En aquest últim lIoc, lacapital alemanya avui, partida;[ixepartida entre dins el ramatge, " , ¡ Da:it(d~l c~mpariar la veu de mare amorosa que criaR al seus fills, la UDSaliats que, vencedor!>,:I0cupen¡J( nCara)qúe a :hores1dara:mingú sapiga I e ,ben bé que els ajunta ni que han guanyat).LUns,cent~narsrdermilersde jov.~s campana, anuncia lOfici, El vent, invisible missatger, escampa arreu aquellao) ~es, enverinats",uniformats, ,enquadrat~ militarmentducridant 2a~s veu que demana germanor, i criaR a tots els homes sota el sastre de la casa quatre venís que ,tot allo:volia.dir democracia,les manifestaven en demostni" de Déu. Joves, homes, vells, fadrins, tots sencaminen vers lample portal deQ,1<cions, agressives, i parlamerits ide, to pujat!en fiont dtunes!~lties forcesrque lEsglésia que sobra acollidpr a tots els vilatans, esperant, quan ja la caro, ! proclamant,se també les genulnes, i ,autentiqueso representants, de ilarrlemo,- , , , pana emmudeixi, amb les portes obertesfins que el darrei les hagi traspassa- eracia sarreógleraven armades¡totalitariamentdins <al les .dentsmQrient.iÍ des, Mes ~o tots sapleguen al so de sa veu amorosa, Encara surten homes Occident ,exhibint ¡etiqueta rebregada dúll¿¡.,democracial.quéftots plegats.han que el résso que el vent els ha portar insistent 6ns les seves orelles una i una -
 • 10. X HO:JIENAJE A LA VEJEZ ~,,~:;. ~,~.. . :. ~ ~ iI."""""" , ~A ~ t1t~l-- .~¡ ~.,_._- ~<: ~ Iih "I"~ ~~7:#~¡~~~1h~",t~ ¡ ,. 1l it "": 1 " ~. " "... 111~I~ "," - f ~I.,..~,(.;I. ~,, :;,-AI "I,,_/:.i - ,,-, ::i¡¡~ .:.:I . : :¡!¡ ~ : -. , ~;;~~ "",,,,, -, f,.~, ,"{IJ I~.~ ,..,:~ 1, Dibujo original de J. GRAU GARRIGA
 • 11. . las Escuelas¡~aGion,ale§;¡ d~dicó a;,Jó¿;¡ancianos "HonorLa ¡larAncianidadij¡ el , A ia~ ogCy:llegó ~istbdirec~J g~nér,tdela Caja de.Pensio~es para la niño -]uaIl!(S()tortesBPe/Jas ~scuelas,;)«Nuevo Fomento, rrAZqueta-Magrans») Vejez y dé Ahor?os~ dob-I::.his solá~ Fu~reci61d()J eh)lll su¿ursal~ d~la insti- declamg},~MA vJ1v"y,:-.finalmente;lajo,Ven. Marí~~J:eresa Nav.ag,a.~de! ~Q.1~gio tució!l por, el delegado y otros funcionarios. Seguidamente se trasladó al !Jardí%<)e,1~9f~!1C~ recitQ~«U:~s.dos;soles» ~tr2"; U:JHV,:I" .¡}f/M;~;r~1;1 ~~g1}t¡p:p.i~n, ~5>! ¡§I~Il~ PFU!Y p,ljme~W~ o <139,1~~ ~ ~ ! WJ §!"W}, ~~l4~-,[~)ju,~~apii~~y ~!l.;<;:f?JJ?2~l1m8~.:yga~PJ1I1;t.~Joc!tl. 0,ÍJ lt;:Jo! OJf>flO¡jj}CL/010qobnsioBg:¡O, °...J A,?9,rtinuaG11~~, Lorenzo Gua~ch"tra:s ~na~;.,palaDI:aS~ ,,;sal~t~~ió~{ pro(:,ePió¿all,a)le~tw;a;de <",7/"00 Ja:Proclal11 ami a.lA nCla11,tt,a t,bellapagma "".",,, "ht~r.an a ,,o ,A "",-80" " , f ~:.~n!v~~to~l1;,yO~,~,iRl1,~~n<;~anp,~:y ~fO~Ptñ,I}}~~~nS.,I1)~Lals)~4wmh,aJ [S~] t compJ,1esta~por,~FDn,-LuñO.Íi1;¡j{ftR¡¡ij" o", " H"" j. o,{fe" L !J:1l:?:fi~iJHI[;rn ,00 . / Monaster,io. Abría marcha el grupo folklórico «Ball ~e Bastons». ,~@gJfffl,!l.le§ ,;.¡¡nHizo¡después,uso de la pálabraoel:Sr. Luis Solá Escofet, quien con,yerbo cgjegios,f°p. su pxofesp í::idq , i1?fJElda)~j~ m~§~Ea!Lsogi~q~~e:>;;mrflJes,<:91} sus fácil yelocuen,~e~pronunció¡ uoamagnífica pieza oratoria. Come!1~ó;.seña respectivos estandartes, ancianos.cpn sus madrinas y,autoridades. El ,paso landq)ahond(trascendenciasocial. que repre, Eo",; P~f~t~~s .c~i~y~;J8~,~~69!qqi<?"JSt~:;M~¡ja~~an~ti~g,~)~H~Ml,9~iy¡kJÚ~ ~t~;~§l~P; P se¡Ú:¡resIQs~omenajes y:como la Caja de Pen- o" "d" fué presenciado por una gran multitud que ovacig,¡H~,~~.9§ ~~mp¡íF~cpsanciano;>;: ,sio!1estoSLorg¡t!Íiza)~elebra ,anualmente como c 19 -lf~Jps,aC;9r:~!~ id~~JQr:gan.o, 13; <r,qm~t~y!a,g.i~qs,~ ~!ltr~4i1AtJt, igle§ia; el, mo- una ¡de""siÍs~lóbras ,predilectas;manifestó con" m~p.JRJ.u,é, dI:. gr:W,~}l).9<¡i9q X ;v.y,ían~~, ~P}:ls1}a.s 1,¡j._g~}I!l¡is, ~prre!1PRX, lps§U1;c,adÜ8 enceluidf!-srpalaprasde elogio la labor, ingente, rp;S,~~p§.de los, viej ~fitq1"..J:{l,«pt~o S],"1 R,~ci°F, P:r.,J p.~!¡~a,e~c)1." c:~ebró la,S~~t~ del prestigioso., sociólogo fundador y primer " ~ ;; " .e ; d ire tb.I~ g~nir:¡t ~¡~~.lacaja de Pensiones para o ~) O O Mjs~, ;iIlterl?J~;t,~I}~9g<1},~~p;~~J rpj~I}NI,~§f?giRgs ,PJ~~y"e,~J2-j2«?~~?cJ~n~a.P~Oj l,a O ; lav.~jeZ;y.de.Ahorr.os, Excmo. Sr. D, Francisco,> , ooo , o Ql.¡;I1~f);~q:O,q1;1I~1.,J"!Jpi¡jj;ol »1,0 ul /lit" ,t, q ,5 ,p) ~:I;;nO ~í!J.J ¡;,,)) ,OffULI , o o , o , o , o o iJ¡;!,i:rer!1l~~a¡:lo~~l Si}r¡,~q ¡:;~cFificio,~,n, !os ,,~rg~1!H1~4m;¡;p,~J~9s ¡g~L.Elji9~tr2" Moiagas33ár~efjfigura , , .,o ,ooo prócer de la Obra de los, ,o . o , ., . . o ~1;1Y? J~gaf ~~ ~f,t.9 :deJ;Iq!yefJ~je a ~IY,eJ~t::.;fJ rL!jf!:;~ ¡, ,n,,¡ , !., ,r;!!"¡;¡1I~:J ~L Homenajesra¡iJ~Yejez,(ta la que hizo triunfar,iC .Je!J!Qc~par~m JíJi,Í?Jj~?q~%~i 3,jE~,~d$!~,Bn:~i¡4~ptf,,<;ly,1,:Patropat~)9fi1:LRe .~~ C{)n:fsu¡;p.r&t~rá:inteligenciay , , ¡ ,"94>0 ,,o, gran corazón,o o " ," Feliéitóéo" aL Patronato por la,labordesarrol1ada ,Y>;, """"" k".. " ,,/ ~afYé~b R:r§fp.,t!a,g,9B.9~8JI~J(~pdir,tfF~Qij ,KfJI?-era <;l~},;friajaA,e,r~ns~oI1~fj, dur.axite,~$to.sj¡¡ie7:.añ..9.s,y,con sentidas palabras-;--. do~ Luis~o~,~Esc.<?!et~ el r~Y}rr,~n,ip,,~pr!hB~~:J~~2t,~?!.¡Ju3;n, 9trFh, ~q~¡ !. "é ~," ,e. ". YolO l1enas deremoClón; recordó el llorado general 00 §tJ,1J3!),fPHP.PY? y.,P!¡plH"~~! m.~~ll~,~mi F).!:L~J?:l)g]g~~X¿mgdt ~~:p.. I<;rfmp~co de o, .T; .o,">""" Borja reverendo P. Martín Carreras, S. J.~ los teniente~, ~~j<;1lf7~lq:e,R~¡(I~~Yi OrgazNu~~~~n:Aanto júbilo y cariño asistió a" terio Escudero y don Juan Plj?,l¡j.1-1-~t&Ppltj!}t~JJ,dBn,J?;.~~W)HI,l,y:l)-Y;fi~cfll de , nuestro ,pdmerB()menflíe. Hizo una exaltación, "r, . f""" P~~",dAp., J iiJ:n~ 9;r~,~!1l;,PrStemr~~JJm:g3;d?,; I ;c:J~~~F?gy¡~i? I~ Iqr~j~d§l.; "AYlnta- respetuosadel,cAnciano» , ," por excelencia S. S. FrancIsco M ora..as, B arret dr¡~) tpi~1}t!?,~n, p,l~I,lo;c~I1¡i~,ltsH5r~t::¡r~9-" 49? rr<¡1!1<;isc.sLlpH~~»; ,~el~ga?o l?,c~}, i~~ PIO,XII Y;IIlenclOn~ su ,magmfica oraCJón del J ":oPlIndador de/a 06/a 1~r~lljaj,~~f~,?-!i~qr¡.~e,¡~P!1,j1?,~~I,liW ,<;;;~a~c:~;,qelrKt~,<? !c;l,t1f!!~ ~fij~,e1< ~H9íJ,~?l} ~ñ~ Santo y c?mo en el1a el sumó ,Pontífice, del~s Ho;n~naies lliVe/e;~ k Juan LlacuÍla; el de.Sabadell",donLuis o! Profitós;,dqn]osé, ",Cama, ,, abogado del mvIta, a los ancIanos a que oren mucho para la ", f/1~¡ J ",",, ",, , ," L, h" ", "" ,"d" .1, ",d, D,epar~amentoJp.!-:íc1i<:qdf (la,,<::i}j,a;donJósé:Ag~p~r, , ,pr9ñ?,mbF~iq,.el~H;er¡ paz del mundo, Afirmó que este sentimiento de paz lo pedimos ,al;:Espiritu mandad Sin,dicfl.j,¡:l,e ybp~,~o~~~:x&~n,aderos; ¡d()r: Jó~é, P~i~!, ,I?rf~den~e, ,c:J,e J Santo en laP.ascua de Pent~cost(;s con la invocación jl1flt1ide,~A111O1is la Cooperativa Viti, vinícola; don Jaime Franquesa, presi~ente, de la Sociedad cordibus, ¡cordialidad de la que son depositarios nuestros ancianos., Terminó Coral ,«La,U~ÜÓ~ Sa~éug~te~s~;;" don]~~e ,Mas~~a: p~eSident~,d~la So¿ieq,ad " , .»" ,<, o " " ",, ,, , "" haciendo votos para que continúen sin interrupción estos homenajes en el Coral «La Lira»; don Juáú Rodó, presidente del C. D. de SanC,ugat; ,dqñ,a ejemplar ambiente de piedad, tradición, ~rte y amor deSan Cugat del Vallés. Esperanza Rabanal, don Ricardo Perich en representación de)a: Cruz ,Rófá; Una cálida ovación acogió sus últimas palabras. , doctor <ion Nicoiás, ViÍlar; jefe-inspector deSanÍdad y, médico de,Asi~tencia El Dr.,Nicolás Yillar, miembro del Patronato, con su palabra fluída y , Pqb1ic~ b9miciiiá~ia; :doI,l francis<;0¡}ran,ej!?,s,~:~?m8;~~~nt~:~e pues~?J:~e,ja amena saludó cariñosamente a su madre que por primera vez se encontraba benemérita Guardia Civil;, don Manuel Far~~~k~~bp"deJS,omatén, y,fqncio- entre los homenajeados e hizo un encomio de las simpáticas madrinas. nario~ de }a,C;::aj~cie,P~n?i~H~~ ,s~ñ.?rt<¡s4~t9~i2()~0,més!({},I2-~q~i(),Es,9ué,,:JOSé Al levantarse para hablar el doctor Clerch, el público le aplaudió con Vallhonrat y Juan Barquet; presidente de la delegación local del, Club entusiasmo. Manifestó que más que un discurso pronunciaría un sermón, pues Montañés Barcelonés, don Ernesto Auladell; don Marcelino Sangés, miembro así le obligaba a hacerlo su sagrado ministerio. Advirtió a los ancianos que del Patronato; don Francisco Vila, maestro de ceremonial y demás autori- dieran ejemplo y consejo a los jóvenes y rogaran mucho a Dios que en el dades. Figuraban también entre los invitados los señores Juan Moreno, atardecer de su vida, no se apartara de ellos, como 10 pidieran los discípulos Francisco X:Azqúétd;:Clúfia (M¡iiía1CSant!Áió, J~oAaJkngel~ Magiáns idoña de Emaús al Divino Máestro. A los jóvenes les recordó, que todo es poco , EívifaíRoqué~próreséfresJdé1asescJelas1¡oétll~S?!1 L(¡:.J¿fJ:) i.. ¿¡;¡uIo¡;,JuJ ~)L cuando se trata de venerar a los ancianos y que para el1os hay que guardar " ",¡,tos niños, de¡jJsnes6ibladófr~éief¿ésuA1dtri~~ajé,ndéclámándó divefsas lo mejor y más delicado de la vida familiar. , pbesías! I!itl;iíiñ~{Paliiifii Palii~sa;:aef ea legio" ¡~ 1igicigasfFránCiscaniis deqa Re Terminados los parlamentos, la sociedad coral «La Unión Sancugatense» Inmaculada Concepción», recitó el «Ven de lHort,,;~i nifióJuanCántostdé
 • 12. dirigida por su maestro director señor José Oller,Linterpret6 -la «Dansa de Castelltersol» de Font Sabaté y «La Donzella de la Costa"- de Thomás y Bar- tomeus y- la masa coral- «La Lira-, dirigida- porrsuc¡ffiaestro director señor Francisco X. Azqueta, nos deleitó lcon «LEmignint» déVerdágúerJYIVivés y «LEmporda. de Maragall,y Morera/" ¡¡;). 11:-,r¡hrbiJ/)J.!.ttiühnuf!irf!ij¡llo - o ,Fueron entregados a:ocontintÜlción,a,los)~8anciánosr:y sús:Tespéctivas madrinas las libretas de ahorro y el obsequio de "honor;Ccónsistenteéstcen una lujosa cesta para los ancianos y un seleCto<presente¡paralasmadrinas. Se distribuyeron un total <;letreinta y dos mil pesetas: . í ; , Subieron al estrado a recibir el obsequio, diez ancianos que lo hicieronsimbólicamente en nombre de todos: María ,Cahís,TQrtosa,i-Margarita PujolBruix; María Recio García, Antonia Salvadó Samper, Ernesto Auladell Cahís,Santiago Bozzo Samada, Francisco Farré Barriach, Ramón Lasheras Oliver,que en, septiembre ,cumplirá los 100 años, Teodoro Martí Pujoly, ManuelTolosaFabrés., , ,.-~; ul,--"," ":j-."re,,, ,. ~o-:Elsolemne acto fu~dáusuradoporel ilustre Jseñor alcalde don~Santiago Rodó,quien manifestó sería muy breve dadolo"muy avanzado de la. hora; pidiórespeto a los ancianos por tres motivos principales: por preceptodivino,,por cultura y por cierto egoísmo. Lo que ahora hagamos con los ancianos nos sérá devuelto a nosotros. Citó el adagio catalán: Tal ftlras tal trobaras, fina-lizándoccm el entusiasta,Visquen elsltOstres Vells.-;,: ¡,Cincn;,! [i. . ; , ,;;;(~>La."coblaque amenlzó"el festival interpretó el Himno NaCional, dándosepor términad~ el aft()f~"~ lo : o"! Por la tarde;,el C;D. San Cugat, dedicó el partido de fútbol jugado contrael Manl1eu, correspondiente a la fase final de 2.a Categoría, a todos losancianos .homenajeados, J)freciéndoles una invitación para asistir al encuen.tro. El a~ciano D. Ernesto Auladell Cahís¡ hizo el saque: de -honor, entre losaplausosdelpúblicoquel1enabaelcámpo-.!~ h 1,; l ¡"o, ¡ , , Una fiesta, en resumen, que ino olvidarán fácilmente i los vecinos deSan Cugat. ,;.. -}. " El martes por la mañaná en el Real Monasterio, se celebró a las 9, unaMisa en sufragio de los ancianos fallecidos desde el primer homenaje. Cabe, para finalizar, en nombre del Patronato Local de Homenaje a laVejez, rendir las más expresivas gracias a todos cuantos han colaboradoal buen éxito de este décimo aniversario. ERNESTO AULADELL
 • 13. Los ancianos se dirigen al Real Monasterio.El sub-director señor Solá pronunciando su discurso.
 • 14. PATRONATO DE FIESTAS DELA VILLA DE , , SAN CUGAT DEL VALLES FIESTA HOMENAJE AL MAESTRO LUIS MILLETD o M 1 N G O, 2 9 DE J UL 1 O DEl 951
 • 15. .~ . 1W!(j~ ~~, . ~ ~b"~¡11 villa de San Cugat del Vallés, años ha, a ~~ ii;...; supo ya honrar la memoria de las más. destacadasfiguras del arte catalán: Clavé,Guimerá, Rusiñol...; hoy, con mayor razón si cabe, rindeobligado tributo a un ferviente adalid de la cultura musical:el Maestro Luis Millet Pagés. El Maestro Millet, admirador y apologista de Clavé, iniciósus actividades como Director en la Sociedad Coral claverianac La Lira», de nuestra Villa; mas, bien pronto, impulsado porsu incontenible vocación y dotes personales, se erigió en aban-derado de un nuevo arte que debía elevar el canto popular y lamúsica coral a insospechadas regiones de perfección y belleza.La obra de Millet y su c Orfeó Catala», continuación y supera-ción de la de Clavé y su «Sociedad Choral Euterpe», se haextendido, también, por todos los ámbitos de nuestra tierra. . La Sociedad Coral «La Lira», que se honra en contar aMillet como el más preclaro de sus antiguos Directores; laSociedad hermana «La Unión Sancugatense»; el novel «Olfeóde Sant Cugat»; y todas las Entidades locales, culturales yeconómicas, agrupadas en el «Patronato de Fiestas» que presidenuestro Ilustre Ayuntamiento, han organizado este homenajeal inolvidable Maestro con el cual quieren expresar el amor ygratitud de nuestra Villa a la gran labor cultural y educadoradel creador de los Orfeones catalanes. EL PATRONATO DE FIESTAS La Comisión OrganizadoraSan Cugat del Vallés, julio de J9S:T.
 • 16. . r;-" ... f,? .~ . r .,. "ú",;,i.~~~ A. /"jl" Arru/,, SEMANA SANTA 1955PARROQUIA DE SAN CUGAT DEL VALLÉS
 • 17. N estos días vamos a asistir al gran misterio de nuestra redellción. JesÚs se sacrifica por 110S0110Sl Padre celes- a tial. El s(nnjicio de JesÚs se renueZa todos los días en el aliar, pero (1t Scmana Santa C01l11lCl1l0ramOS especial- mente el sacnjicio de Jesucristo. El HljO de Dios 11lUe,epor 110sotros el1 la C11IZ.Esnecesario que esta verdad que, se nos ha repetido y e~rplicado tautas veces,en el curso de nuestra qui.r::á larga vida, sea creída, seutida, Zivida pornosotros. Ella tiel1! que presidirla, oriel1tarla, regirla. La vida cristiana1lOtieue sentido sin el sacnjicio de la cruz. l de la fe viva de esta verdad seseguirá nuestro amor a JesÚs, elarrepeuti111ieuto sil1cero de l1uestros pecados,el amor al sac1ljicio que uosímpone la vida. COIl estos sel1timientos ydisposiciones tenemos que pel1etrar el1 la Sema IZa Sauta. De esta mal1erasacaremos un fruto IIbundantísil1lo del sacrificio de JesÚs. Seamos humildes pero dóciles cooperadoles de la gral1 obra de l1uestraredención. La PI/1,/,01/1Iiaos il1vi/a a celebrar devo//1I/Clltc la Semal1a Sal1/a.
 • 18. G,.ú.O- ,¡o.qO(VI-~~S6 FIESL.4 DEL XVI HOivfENAjE A LA VEJEZ EN SAN CUGAT DEL VALLÉSR oDEADo-- un yenerable entusiasmo, respeto y yeneración, de San Cugat conmemoró el pasado domingo, Pascua de Pentecostés,dia10je_ml!I.o, la tiesta anual de Homenaje a la Vejez. la villa de Con las Autoridades, Patronato Local e inyitados, los ancianos forma-ban una brillante comitiva, acompañados de gentiles madrinas, ataviadascon su clásica mantilla blanca y llel-ando un ramo de flores, recorrieron lasprincipales calles de la población, profusa mente engalanada. Organizado por el Patronato Local, con la colaboración de la Caja dePensiones para la Vejez y de Ahorros. creadora de estos homenajes, Entida,.eJes y donantes en general, fueron ho111enajeac1os.1}~ancianos y por un total de donativos, cuyo importe ascendió a un Ialor superior ao la~ d~c~ Ill!lpe.se,!as, o o o Dióse comienzo al emotilo acto, como Je costumbre, con la celebraciónde la Santa ~lisi, en el J~eal ~lonaslcrio, oficiada por el Ruo. Sr. Cura Pá.rroco, D.J~~io ::i¡;i!:.ra,quien en inspirada platica enalteció las virtudes de laAncianidad, exhortando con el ejemplo de la respetuosa y octogenaria figura.eJel Santo Padre, Pio XlI. El Orfeón. bajo la experta dirección del maestro Javier Azql1eta. interpretó escogidos motetes. En el magnífico y excelente marco del Claustro del Real ~lonasterio tU-O1ugar la fiesta de Homenaj e. Presidió el Ilustre Sr. A ¡calde, D. J o?é ~L a :--lartiGras, acompañado del Hclo, Sr, Cura PÜrroco, D, Julio NÜjera, del Represen 49
 • 19. G~ 9A (VII-AQ"o/ els 1I/é:5 ;;elís ¡I¡ la part que dauantatges hl/gl/i o plf,!!,ui /el/ir cada Ifl/a daquestes sitl/aciol/s. El/al/car.se, ladorar.se, el rccrem.se paSOl/alIllCl¡/ GI/ quillscuulla qua. lita! o sl/peració és sel/zi!la11lel/t ai1l/illal i I/I¡ dia se I/ltaura dI! dol/ar CO1/lpte a Dél/. COIIl UlI !ladre que ha pres als aitres lo que cls devia en jl/stícia i caritat... JULI NAJERA, Pvre.. Rector. LA FE STA MAjOR D I: roble no és sinó un gran casal, conjunt de lotes les cases que hi ha entre sos murs; una mole nombrosa familia, acoblament de centenars i milers de famílies que viuen a lombra del vell campanar parroquia!. 1 els djes . de la Festa Major, signifiquen per cada poble, C;O que per cada familia repre. : j senta aquel! día de lany en que per ser la testa del pare es reuneix la fil!ada j;, ". " dispersa, que selle estrenyer els lligams de la germanor, en trobar.se entorn :~: de lanciil cap de casa. El Patró és el vell cap de casa daquesta gran família,t;. de germans; és ell qui, de segles enrera, preside ix ses aJegries i ses tristeses,~: i des del seu altar "etIla sObre els bressols i sobre les combes, 1.pe]s pobJes~~ I que no hacorromput encara el positivisme modern, que no és altra cosa que;?~~ el materialisme aplicar a la vidasocial; pels robles en els quals talega lamor~~ a iaf~ rebuda en herencia, a les -belles tradicions i a la santa solidaritar:[;T didees i,dafectes que uneixen el passat amb el present i amb lesdevenidor; 4#~ pels pobl«:s que, per dir.ho en un mot, cenen encara COIi anima, la imatge an-~.{;~. liga o les¡:>técioses relíquies de llurs p-~trons, són no solament llurs veritables~~;1 i poderososadvocats davant de DéU, iaixo és el principal, sinó també la per-¡)if.;.: sonificacióde totes llurs glories cívíques, la xifra de llurs més bel!s records, i~?, el blasó de 11ur Ilínatge, el símbol més expressiu de llur história, lheretatgel.! Inés ríe de 11ur passat i la torxa més terma de llur futur. ,.~,:. ~ i J,>atria són els més profunds sentiments del roble, i no hi ha entu-.,1L siasme popul;Jr de marca legítima, sinó al!A on aquests sagrats objectes le~~,1?{h calfen i el produeixen,podríem dir; amb lIur fermentació. Per aixo no POdeii~~$, r., > tenir verítables alegries de Festa Major sinó aquells robles que sentin ten endins Famor a 11ur patria i lamor a llur fe. AlIiI on vessen del COIdel po-i;!~¡ . . .. :~t ble aquests dos amors sublims, alla és la testa, [esta gran, sense necessitat de~!.i programes oficials, perque cadascú porta la [esta en ]itnima, ataos no sen.Wi, sobreixi per carrers i places coro comba del vas la bromera del xampany. W~: 1 sense haver-hi res previst, i sense haver-se organitzat res, hi ha allavors:;? . solemnítat en el temple, i joia en el casal, i gatzara pel carrer, i ¡alegria delS~, esperits es vessa en torrents de Hum i de colors per lotes les c1asses socials:~é: com un sol de prima"era,~;~ FELIU S.RoA 1 SAIXAX- o!í;} "o 5..::
 • 20. LA FESTA DE SANT CUGATT A nostra vila es disposa a celebrar, amb joia i alegria, la Festa Major, elL dia en que IEsglésia commemora el martíri dé Sant Cugat., La noticia té domplir despiritual alegria tots els bons santcugatencsi a aquells que, sense perteneixer a la nostra població, es sentiD identificatsamb els nostres costUms i nos tres ideals. d. --.- lI ! "-" i 1 diem espi.citual alegria perque el primordial motín que ha dimpulsar]a testa és -recotdar aquell brau heroi "dela fe que predica la doctrina de Crist,entre nosaitres, i que va lliurar la seva sang on avui saixeca el nostre ReialMonestir. Ens consta positivament que, aquest an}", que per primera vegada faremuna solemne Festa Major, en tal senyalada diada, aquest motín dordreespiritUal que indicavem anteriorment, ha sigut guía i nord de la Comissióorganitzadora de les festes. En aquesta Comissió, que presideix el Magnific Ajuntament, hi formentotes les Entitats local s i tothom sha identificat amb els ideals que presidiranla Festa Major. 55
 • 21. ~~. I ~A 1 per la seva part, la Parróquia c)I-)qfi9 ha preparar unes grans solemnitars que, x.., " sens dubte, estaran a laltura del que Sane Cugat es mereix,~~}: J Fent com una especie da,an<; deprogram~ direm que ellllagnific Ajun ,éi , tament ha propasar varis acres populars, a ]alre Jliure, Destaquen, els ge:::~ .. ~ants, c~p:gI.o.?sos, ban~~ de n:ú.sica, lactuació de lE~b~rt dansaire de RUbí,:¡I Jactuacló de l Agrupacló de Muslca de SabadelI, audlClOns de sardanes, un lo¡¡ La Parróquia, demés deIs solemnes o~eligi9sQs, amb les relíquies del Sane, acabar lofici, el día 25, far!! una processó"i Es beneira, el día 29, la capelIa restaurada del Sane Crist de L1asseres,:~ amb assistencia de 1Arquebisbel3isbe, - g;-~ll castell de focs artificials i altres acres que no tenim espái per a ressenyar, ,~1~ ,,!g§ DI. lIlodrcgo, cssent traslladada,~m; la imatge del Sane Crist, en devota processó, J! Ii( 1 hem deixat per ]últim. fer esment de la representació en el beJl marC~ . " de la fa<;ana de nostre Monestir, de )iiuto-sacr.arne.nraL de Calderón de la,~ , Barca, «El jardín de Falerina», dirigir per J. G, Schroder, i iHustrat l11usi- ;¡~ calment per nostre "Orfeó de Sane Cugat», dirigir pel mesue Azqueta.~,~ Durant tres níts consecuties, el 27,28 i 29 ,tindrem la joía de contemplar: i sentir aquesr-aprimera obra, provinent del teatre de nostre Segle dOr.~~: Exaltem els nostres esperits i preparem els nostres cors per a celebrar ;~ la gran Festa Major, que té désser un íntil11 record de nostre gloriós Patró,~ i un gran propósit de seguir la doctrina que ens predicil. ,~ .~~~ :,}fj ,,<;:~" ,~i, .:{ ,:iJ "i C, 56
 • 22. ~~Q ,qlr/I,-~q60 HEj;f CELEBRAT LA FESTA ]VIAjOR <t-E s impossible creure que hi hagi un sol sancugatenc que estigui descon- tent de la Festa ~Iajor que durant cinc dies alegrá i vestí de joia lanostra yolguda yila. EIs més optimistes anheJs es eg-eren realitzats dunamanera admirable i és delIre felicitar pÚblicament a tots aquells que contri-buiren a ter yibrar els cors dels -e-ins de la nostra població. Fent un curt i rápid recorregut per tots els actes -lespai no ens permetter una lIarga explanacíó, com desitjaríem- veiem que el signe que els hapresidit ha estat un esperit reClament cristiil, cultural i popular. Els actes religiosos en honor del gloriós Sant Cugat així com la solem-nitat de la benediccíó de les pintures de Iermita del Sant Crist de Llacerestingueren una majestuositHt notabi1íssima. Oeixant a part Iextraordinari relleu de lauto sacmmental, . El jardín deFalerina», aconteixement memorable del qual el lector trabará amplia infor-mació en aquest nÚmero de GUB, cal citar pel seu -alor formatiu: lesexposicions de {ilmelia, numismatica i vitoHilia. en el .Casal Parroquial», i lade pintures dartistes sancugatencs, en la Delegació del .Club ilontañésBarcelonés>, la perfectíssima aclUació de lEsbar! Oansaire de Rubí, en unambient simpatiquíssim, en la pla<;a de Barcelona; el concert de la Banda de~IÚsica de la Policía Armada de Barcelona, en la mateixa pla<;a, elogiatunill1imement. Afavorint aquest aspecte popular que han de tenir sempre les restesmajors, Iaire encisador de la sardana es deixá sentir, cada día, en les nostresplaces. 1 també foren els infants alegrats amb una bona resta infantil, en lapla<;a Octavia, i amb un gran castell de focs que rematil dignament la granresta santcugatenca. 1 no oblidem ras en aquest record de tot lefectuat, la contribució deIsactes esportius del més yariat ordre: futbo], motorísme, ciclísme, tir al plat,escacs, cte. cte. També els nostres braus esportistes donaren un relleu moltimportant a la Festa Gran perque hi posaren aquell esperít que hem indicat. No han estat menys, en aquest feli<; cúmul de coses ten retes, les salesdespectacles i cinemes puix els seu s programes es caracteritzaren per ésserten dignes de la túnica general de les grans diades. GutA es complau en felicitar en primer lIoc, al nobtre senyor Rector,In. Juli Najera i a la Junta dHomes dAcció CatúJica; al nostre senyor batlleEn Joser iLa Martí i al primer regidor del nostre Ajuntament En Pau MuñozCastanyer i a tot el Consistori :IunicipaJ perque a tots eJls es deu Iexit denostra Festa lIajor. Sextén aquesta felicitació a la delegació del «ClubIunt¡¡ñés Barcelonés> amb el seu -Sant Cug-at Sardanista> i amb les sevesseccions motorista i de ciencies i ans; a la delegació del -Círculo FiJatélico yNumismático»; al .c. D. Sant Cug-at»; a la societat de ca<;adors -La Codal.niz»; als aficionats ciclistes, a les entitats i societats de sales despectac1es,a tothom qui duna manera o altra ha fet possible aquesta Festa Major. El camí está assenyalat; Sant Cug-at té ja una magnífica Festa "Iajor, ipauta per s:<ber-Ia celebrar com cal. ,CARER;o.:> 63
 • 23. I ~---~ (VII/-JHC)I «EL J~~RDIN DE ~FALERIXA))) EN NUESTRO a-¡ REAL JVJO1VASTERIO N o van a ser estas líneas una crítica de las memorables representaciones del auto sacramenta], «El jardín de Falerina>, que en las noches de] :l/, 28 Y 29 del pasado julio tuvieron lugar en nuestro Real ~Jonas(erio, Serán simplemente un comentario, un resumen de impresiones recibidas en el derroche Je belleza que, en todos los sentidos, nos fué dado contemplar los qüe asistimos a la puesta en escena de uno de los más logrados frutos del numen ca]deroniano, Nos decía nuestro querido señor rector, Rdo, Julio Nájera, al término de la primera representación del aUto sacramenta], que había sido un verdadero ;¡.eUlló.Q lo_qu~s~~ hapíagep.arado <!.quella noche, Clarísima verdad porque Calderón, sacerdote en sus últimos años y con proflllldos conocimientos teológicos, plasmó, en su .Falerina> , con la sober-bia galanura de su inspirada poesía, con su condición de dramaturgo excepcional, con esta manera sim- bólica tan penetrante de sus .autos, la secular !,!;!.cJ-0e..!2lre Jlt Qrl,Ea_y. la : Grrtcia, el Talor infinito de ]a Redención de Cristo y la postura corre demora I ¡ " de ~1aría, madre del Sahador. , ~ " Lo que realmente pasma y asombra y anonada nue,.;tro espíritu es <;]er como temas tan, de suyo, difíciles de tratar, los presenta Calderón con i1orí- tura poética impresionante, ~ Es aquí nuestra posición rendir un tributo de -eneracióru-Jespt:..tQ a ,este genio de las letras españolas, y también -al más grande dr:Jmaturgo que el ~ catolici~mo ha tenicfo, p ~ En la resultante que fueron estas repre"entaciones, situamos nosotros.."A U tres <;.o~m..e°nentes,uno de los cuales hemos citado ya; la obra v "U autor, Ln)- ~ segu~-do integrante marco al grandioso sermón: púlpito, ~°lJ.i:sterio, nario que sin-ió de lo constituye el marailloso el~] e] majestuoso ~).¿ ~ _.quí. serían necesarios todos los más encomiásticos términos para en:,!- r y3 Ieeer la esplendidez de aquellas piedras venerables, en esta ocasión f",]iz, (1 porque nunca nos parecieron tan bellas como en estas noches ino!"i:;"Cles, ~,~ :0 cabe ]a menor duda que se ha descubierto un magnífico Jugar qut:. por ~¡ F" sus condiciones a~ú~tifa,;;, isibilisl~d y cal?a~i.9?C!.para e~pectad<.res, resulta ~ ~~ perfectamente idóneo para manifestaciones artísticas como.ra que nos ocupa, El bel1o conjunto arquitectónico de ]a fach_ad¡,¡d_el.~an cenobio canjun- taba perfectamente con los exhuberantes y ricos trofeos del gran Jramaturgo ~~ ,jel sig10 de Oro y los alegóricos personajes calderonianos quedaban perfec ~~ .~ ¡;¡menre encuadrados en el áureo fondo de aquellos muros centenarios. ¿Será fácil oh-idar, por ejemplo, aquel momento sencillamente impresio-, ti n:¡:1te en que Febro, Cristo, apareció, majestuooio y sublime. l1eando por t i~ r<.::1orona las afiligranadas c labores góticas lle] suntuoso roset6n y !:s . ~ bellezas de ]a ojiva q~e en marca la enrr,;da de nuestro templo" ;Ir Creemos que no, r~ u ni ;1 ¡ ..
 • 24. , y t ,e,Cer c0n,,¡ittJFcnte (1;; 1:1.!ealiébd qt:e c,nnF,;i, nuestra i11a la tenen::s en ]a organizaciÓn nUe~l;¡ en e~c"na de .El 1",Jj:1 ..:e Fakrina>. La Ju!.:a de I:.!l)I11[2 ~ :"¿¡6u C~lic;: ~~1UE:Stro querido señor rector, 1 I Rdo. .í~.Julio ;;íjera al frente, concibió la magníl1ca idea de representar un auto sacramenta1, eñe¡ Real .Ionaste¡"¡o, y con un tesón incansable, luchando con las inel"imbles dificultades que se presentaron, lleló a cabo una organi- zaci6I: oerfecra, digna del mÚs entusiasta encomio. Con menos de un mes de anTelación, 10 que en un principio parecía un imposible, se con"irtió en una espléndida realidad. - Silenciamos nombres en e"itación de imperdonables descuidos, pero a todos ellos les testimoniamos nuestro sincero agradecimientO y la más cálida felic:tación. - Colaborador y realizador de esta empresa y sú puesta en escena lo fué l.!lJw .."rwiQSchroeder, el hombre que con su sensibilidad exquisita y su profundo conocimiento de]o que es un auto sacra menta], presentó un "Jardín de r"ierina> del que ya la crítica ha dicho lo jUStOy -erdadero: sencillamente formidable. .I.or2:eGrau, en la dirección escénica y todos los intérpretes, secundaron admirablemente la labor directriz de J. G. Schroeder y así fué posible el éxito alcanzado. Otro punto, a nuestro entender, qne contribuyó poderosamente al feliz """ resultado del magno suceso, ~ué el .0rfeóLde Santfugat>, que estuvo mag- ,""~ nífico en todas sus intervenciones. Xuestros más sinceros plácemes para el director, nuestro Javier Azqueta -J"" y subdirectores, Juan Aulade1l y Josefina 1Ilascareñas, que tuO a su cargo ~. ¡as interpretaciones al armonio, y tOdos los coristas,J Por último queremos traer a estas líneas la magnífica colaboración de las~ Sociedades Corales -La 1 ira> y -La I.:L!!0n- al ofrecer socios para lqs papeles)~ de comparsería en unión de señoritas y muchachos que se ofrecieron espon-:~" táneamente, llevando a cabo su cometido con el máximo interés y e] mayor .c", de los éxitos. ,;: _~l poner punto final a estos bre"es comentarios, 10 hacemos presos de "~- la misma emocíón que TIOS produjo .El Jardín de ,Falerina>, en el Rea~.~:, illonasterio. -o ER:EsTo AULADELL DO)IÉ~ECH LO Q[jE H.~ DiCHO LA CRÍTICA DE L~S REPRESE.7ACJOXES DE ~ EL ]ARDIN DE FALERINA Los críticos de la prensa barcelonesa y comarcal elogiaron un:~nime-"-" mente todo lo concernienre a las memorablt:s representaciones de .El jardín de Falerina»: la idea de ponerlo en escena, el marco elegido. la dirección, la .. pane musical, la inrerpretación, etc. T
 • 25. NOTICIARIO ~) AH(~I(-Aq~~~61 La Fiesta de San Pedro. -Trasladada bicicletas-, pues la cinta es de una vulga- la Fiesta Mayor, desde hace unos años, ridad absoluta, sin noción cinematográfica al día de San Cugat, coincidente con una alguna y con un color peor que una postal fiesta tan señalada como es la del Apóstol coloreada. Pero lo lamentable es que, Santiago, para conmemoración popular bajo la capa de comedia simpática,ligera, de la festividad del Príncipe de los Após- divertida -¿qué iluso se tragará estos toles ha quedado únicamente el tradicio- calificativos?- esconde un morbo inacep- nal -Paga-li Joan-, que un año más ha table y un repugnante ataque a la Iglesia puesto en marcha, en el marco incompa- de Cristo, no ya sólo en la figura del.pá- rable de la Llotgeta del Monasterio, la rroco- sino en una amplia serie de se- sección folklórica de la delegación local cuencias. Este film se proyecta por ahí del Club Montañés Barcelonés. Felicita- con un 3R (mayores con reparos) como mos una vez más a los entusiastas ele- calificación moral. Con todos los respetos mentos de dicho club, que con tanto em- para los señores censores este film debía peño vienen manteniendo esta tradición haber sido totalmente prohibido, ya que sancugatense. nos insulta a todos, como católicos y com() hombres. J. R. R. ORIENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA .EI déspota-. - En el panorama del Llegó el .Cine-Forum-. - El día 7 del corriente mes se celebró una sesión de cine británico, tan correcto siempre, des- Cine-Forum en el Club Montañés. Prác- cuella ahora el nombre de David Lean, cuya obra genérica podríamos definida ticamente cerrado este número de GUlA, como una meditación sobre el hombre, su sólo he podido hallar un hueco para dejar I constancia del acontecimiento. Felicito a I existencia, sus conflictos. Pero ahora nos sorprende con algo distinto, un film ama- los organizadores por su feliz iniciativa, ble, sencillo hasta cierto punto y sober- de cuyo acierto es buen testimonio ellle- I biamente realizado; de una sencilla histo- no absoluto del pequeño local. No puedo, rieta costumbrista, D. L. ha hecho una sin embargo, silenciar el -lapsus- come- película estéticamente petiecta. Magnífi- tido al permitir la asistencia de menores cos los tres intérpretes principales y nada en un Cine- F orum para adultos, como era .1 más que discretos los restantes.-C. M.: el que se celebró. Es de esperar que para otra ocasión se tendrá en cuenta tan im- 3, mayores. portante detalle. No debe ser olvidado -Ana de Brooklyn-. - Esta película que a los niños les está prohibida la en- pertenece a ese cine italiano tan del gusto trada en donde se proyectan determina- de cuantos se empeñan en querer demos- das películas, y con mucha más razón en trar que de hombres sólo tienen la figura. una sesión tan especial como es el Forum. En ella vemos a Gina Lollobrígida lu- Quede finalmente constancia que en ciendo su belleza - que es bella no se este primer debate cinematográfico fue puede negar- pero en una labor pesadí- presentado el film de Vittorio de Sica sima para todo espectador normalmente -Estación Termini.. dirigiendo la sesión constituido. Y vemos también al inevita- Don Enrique Sánchez y Pascual, cuya ble De Sica empeñado en la labor indigna innata simpatía y mejor voluntad le per- de interpretar a un cura tonto, peor toda- mitió llevar adelante su difícil cometido, vía, vergonzoso, y también como asesor pese a ]a inexperiencia -pública y per- artístico. Uno se pregunta qué debe ha- sonalmente confesada- en tales lides. ber supervisado el autor de .Ladrón de ROD6- 58
 • 26. San Cugat del Vallés,:24 de Marzo de 1959 Redacción y Administración PIza. Barcelona, 4 TeI 307 , 1"", "" 11 , Hoy se asoma al San Cugat.. E D I T O R I A.L UN PUEBLO SIN ALMA Si, nos ,referimos naturalm nte a nue5tra villa de SanCugat del Vallés, pe- no al alma de las personas que en ella viven, consideradas individual, o colec-, tivamente, sino al pueblo en su aspecto físico esto es: conjunto de casas qU dan morada a un cierto numero de familias, las cuales, conviven en él forman- do una sociedad. Al decir conviven, quer mos decir que se relacionan entre sí, se ayudanunas a otras, intercambian, opiniones, se conocen, trabajan; en re- sum~n,realizan vida de sociedad. Consecuenciade su misión ~ocial, ha sido la aparición n todos los pueblos de un lugar publico, calle o plaza, en donde ..la gellte pasea, conversa, se ~ita. dt:iC3nsao s exhibe. Son las num(:rosas calles Mayores, Ramblas, Paseos o Pla- ZIH,que constituyen el lugar más frecuentado del pueblo, lo que podríamos " Damar su alm~ Es el lugar a que se acude cuando se desea v t"a un amigo, pt.i~jSab~m05 que tarde o temprano pasará por allí. Es la call n donde mucha- chos yinuchachas pasean todos los domingos a la salida de misa d{; doce, arrí- bá y abajo; ello:>mirándolas y ellas luciendo la;; ultimas modas, deseando ser ¿Quién no ccnOée este rostro?, Invier- miradas, ad",iradas o envidiad/as. Es el rincón dO1Idelos má.. andanos s~ nú- no, verano, primavera y vtOñe., recibi-I- nen al amor del sol, p nsativos y silenciosos,recordando cosas pasadas. . , - ~ - :_A- _1_" quién sabe cuántas "~ ~..h", , nnr RIIÍ> r;¡lIsas mos las cartas, a domicilio, sin preo- cuparn05 del hOl:nbre que nO5 las da, ,. -:~---n N", ..n" "onris;r en los labios
 • 27. ------ SAN CUGAT 3I3 ~ (5"-lj -1QS<) NUESTRAS COSAS ¡Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Corpu~ Christi, Jueve:, Santo y el día de la Ascensión". El próximo día 7 es uno de estos "tres jueve, , q~e ;¡demás de su profundo significado como fiesta relig iosa, la Ascens~, a nos~ otros 110StQCa mucho más de cerca por coincidir COn la primera Feria del año, a la que ahora se ha dado en llamar Fiesta Mayor, denominación puramentegra- tuita, ya que no, se trata de esto sino simplemente de una feria. lüdos los pueblos tienen una ünica Fij;.~t" Ma-Y9r en un día determinado del año. Fuera de ella hay én San Cugat las dos Ferias, "la Firél del Maig", y lal "del Setcmbre", como vulgarmente se les denomina. Contrariamente a lo que sucede con la IJesta Mayor, las ferias son un privilegio, ya seél por costumbre, por tradi- ción o necesidad, factor estl; ültimo del que sin duda derivaron los otros dos y que en otros pueblos son desconocidas. Hace medio siglo, el "diél de la Fira", el pueblo era el centro donde convergia la ateq.ción de todos los de sus alrededores. Rubí, Sélrdañola, se volcélban mélterial- mente en nuestra Villa para gozélr del multicolor espec táculo y proveerse eJe una Infinidad de cosas, enseres y objetos imprescindibles para la época del élijO que se avecinaba. Pueblos eminentementp élgrícolél;, se prcpélraban en la "Fira del Maig!,para la. inminente temporadél de la siega. "[-era deIs Monjos", (PlazéI Oc- tavlano) y ]a calle Mayor, se veí,;n rep[¡;tas de todos l()~ utensilios nece3arios: "v0- lants", "forques", "gélrbells", "forcats", para scg ¡¡r, trill¡¡r y élventélr. Seguían una,M inIJnldad de objetos, tncluso ropas y diferentes utensilios lo mismo para el tra- bajo de campo que para las necesidades diversas di? la gente. Estél era la razón y motivo de .ser de lél Feria: hacer llegar a los hogares todo !o necesélrio que no se podía adquirir, o con dificultad, dufélnte el año. Actualmente la Feria es menos que una sombra de lo que anteriormente fue. Aún podemos ver algün trasnochéldo puesto él] que cél~i nadie se élcerca, ya que iOdo lo que puede ofrecer, se encuentri1 en cualquiera de los comercios de nues- tra Villa, por lo que teniendo rélzón de ser, la Feria ha ido languideciendo has- :a convertirse en una fiesta más, con ribetes de fiesta mayor. Inciuso estél forma, vemos con nostalgia como va desapareciendo. Añorar el antiguo e3p1endor de la Feria, sería u~ inc9l1gruencia. fn cambio procurar qU8 este día cobre nuevo vi- gor, que en pIenél primaverél el pueblo bulla en la alegríél de una fiesta, lo creemQs. muy razonélble, lógico y casi necesi1rio. Como tréldición y como esparcimiento para el espíritu. J. TORTO~A
 • 28. Año 1 Hedacción y Adnánistración: Piza. Baroekma, 4 Te!. 007 PrecioNúm. 11 San Cugat del Vallés, ] 8 de Mayo de ]959 350 Pt.,.¡GRACIAS POR TODO. ABUELOS...! HO,.1ENAjE A LA VEJEZ Habéis salido olro año, del brazo de las lindas madrinas, p¡¡ra recibir ese NUMERO EXTRAORDINARIO merecido Homenaje que se os rinde eo esta lecha lan llena de calor humano. Otro año más que, para vosotros puede tener una slgnificaclóo definitiva. Por- que el calendario de los aboelos no es como el nuestro, en el que la< hojas saltan, muchas veces arrancadas por la mano impaciente, sino que las sema- nas, los días y basla las horas llevan en el vuestro <t peso real de un tiempo lIrevocable, como el de,.tino de las cosas de esta vida. ,Habéis recorrido el pueblo, vuestro pueblo, el que os vio nacer o el que osacogió-lcuánlo tiempo ha?~, atravesando sus calles en las que se agolpaba la gente orgullllSa y feliz al mlsm~ tiempo de ver a sus abuelos, a sus "avis", béroes de una jornada que debe ser Inolvidable. Ha habido siempre en los humanos el honesto orgüifo de mostrar sus rique- zas antiguas, sus monumentos, las obras de un pasado colosal que Dena de sa- na presunción, los corazones. Hoy, abuelos, vosotros sóls nuestro orgullo, los monumentos vivos de nuestra raza, el elemplo para los que en los brazos desus madres os conlemplan desde las aceras. Un pueblo que no respeta, que RO se enorgullece de sus abuelos es WI pue-blo indigno de UD destino. Un: pueblo que ao los venera y lucha para que go-cen de una anciauldad IlOnrosa, limpia, sin dificultades, es ua ..paeblo creea-deate que no merece .;I,¡g... lagar en uaa civilización como la nuestra. Hay," en las cas; de verdad, en ,... antiguas casas de Castilla: de Cataluña,de Andalucia, de Murcia, de los cuatro rincones de España, on sitio, on lugarsagrado; un rincón reservado ""duslvameate para el mayor de la familia: elrincón del abuelo. Se ha elegido para él ua puesto a la vera de la lumbre, jun-to al hogar. para que el calor de las.namas avive el calor de la vida que de-clina. Y 51 la pobreza es tanta que la dificultad se enreda en la miseria, comotela de araña, hay siempre una noble laerza que 8111pujaa los hombres a reser-var lo mejor para los vlelos. Coslumbre llena de piedad y de justicia es la deservir el primer plato al abuelo, de calenlar la primera so cama, de lavar surostro antes que el de ninguno, de sacar el tráje de los domingos para la mI, aante, que las ropas alegres para los bailes. (!iue les ventures Jrobis some.s, Sólo así, en el callado culto a la ancianidad, en el respeto de cada ...0 de que mals l/Oel voltin, ni peril/s,Sus instantes, que pueden ser los ultimos, pueden los jóvenes mirar su propia"dez sin el espantapájaros angustioso del asilo, sin el lantasma hórrido de i que e/s teus néts rontemp/ishol/lcs,la mendicidad. i vegis avis els tel/s Iil/s. Como cantó Rubén Dario en su Marcha Triunlal, debia haber poetas que cra-ia,en hoy el desfile de estos hombres que hicieron posible nuestra existencia ytodo lo que hoy nos enorgullece: . ¡Ya pasan...! las nieves pusieron simboio de cima sobre sus cabezas que guardan la gloria 1"0 1010 In IIhlorlo... Se enciende de orgullo la O.>rdel anhelo EDITA ~ ~ ~ y tras cada v~lo, el rubor de rosa de cada madrina, que aprieta su brazo con el del abuelo... Habéis salido otro,dia. Y toda nuestra esperanza esta en veros de noe",l,por ~Stas calles, bajo el sol de nuestra tierra, contenlos de Sané[ lo orgullocos~~ue e,tamos de Iodos vosolros. ¡Mucl.as gracias, abuelos! IEPI2~
 • 29. NUESTRAS COSAS H ~~:) Hace aproximadamente unas quince años se iniciaron una serie de gestio- nes para trasladar la Fiesta Mayor que se celebraba el dia de San Pedro, titu- lar de la ParrK¡ula, incluso ya cuando ésta se hallaba doode hoy se asienta el mercado, al 25 de Julio, dia de San Cugat, el cual concide con San Jaime. Esto, a pesar dQ nuestro apego a lo tradicional, más bien lo encontramos ~do, y conste que no tenemos nada en contra de San Pedro, cómo tampo- co preferencias por otro Santo determioado, pero nos parece más lógico ce- lebrar la Fiesta Mayor el dia del Santo tilular del pueblo que el de la Parroquia. En el cale-;dari;-"rellgiOSO";" aslro~ómic~, literario", tal cómo reza su por- tada, vulgarmente conocido por "IErmitá", podemos ver la sección destinada. a las fieslas mayores, que eo las que se celebran eo la provincia de Barcelona el dla 29 de junio, festividad de San Pedro, está incluida San Cugat. En el "Calendario de los payeses", ni en el dia 29, ni en el 2S de Julio, dia de la Fiesta Mayor "oficial", se encuentra el oombre de nuestra población. lo cual no sabemos si es por olvido, por falta de datos concretos O por deseencierlo. No estamos muy bieo informados del proceso que se siguió para la traS- ladaclóo de la Fiesta Mayor, pero los calendarios aotes citados, nO están de acuerdo COn la actual fecha, y es probable que la forma de quedar mejor, sea la de no mencionar para nada a San Cugat, ni en una ni en otra. Por si las au- toridades competentes desean poner en orden esta aAomaHa, transerlbimos a continuación una nota que se publica en una de los calendarios al pie de las fie..as mayor,es, y quizá les interese si desean que nO sigan desconcertand" a los forasteros que busquen en los calendarios una orientación: "Deseando la Administración de este Calendario que todos 103 datos de las Secciones de Fiestas Mayores, Feri.. y Mercados, sea a lo más completos y exactos pus:b;ei, ruega encarecidamente a los Rdos. Cura-Párrocos y a los Sres. Alcaldes, de todas las poblaciones de Cataluña, se sirvan examinar si están conformes los ocferantes a su localidad, y tengan la bond"d de damos aviso de todo Ctror, tldiciencia o falta que observen", . Algo ha quedado fijo en el dla de Sa. Pedro Cómo para que no pierda del todo su viejo sabor de Fiesta Grande: el tradicional baile, especifico de San Cugat, "Val! del vano í el ram", o más conocido vulgarmente por "PJi!:a,-U Joan", Seria paradójico hablar de este baile, ya que lo llevamos en la misma esencia de la sangré, por sancugatcnses y porque la mayoria, ya de"pequeños, ya "" mozos, hemos bailado al compás"" su música simple, cadenciosa v solemne, La Sección Folklórica del Club Monlañés de San Cugat, as quIen cuida de que anualmente no falte a la el ta. Reciban nuestros plácemes Por esta tarea na- d" fácil, por la Infinidad de dificultades de toda indole que representa mante- ner viva esta bella tradición. J. TORTOSA
 • 30. "--~ ~ SAN 7 e u G A T ::4l(~~1~ A 35V-- - ------ hacer público que nuestro deseo hu- a la Comisión la fiesta Mayor ~e biese sido hace:..ufU1Í!!eOQ.exttao~1 Carta a~ierta nario COn moiivo de la Fiesta Mayor. Sres.: ¿o¡¡F"mejor ocasión para ello? Pero bllc.a de San Cugat, ya que la Fiesta ¿qué podremos esperar si somos vic- Hace pocos dlas nos hornos dado es para el pueblo y a él IOdos nOs de- timas de la incomprensión por parte cuenla de un hecho que afecta a nues- bemos. de aquellos que deberían alentamos? tro semanario y a la villa de San Cu- Parece que hayan olvidado que la Sabemos que este año para dar más gat de cuyas necesldade. e intereses Prensa es uno de los medios más efi- realce a la Fiesta Mayor, se ha acudi- intentamos haceenos eco. caces de divulgación. ¿Qué seria de do a los Comercios para recabar su Es de dominio público que hace unos las fiestas de la Merced o del Pilar ayu<!a eConÓmica. ¿Qué se Va""3"hacer pocos años que se ha creado en nues- sin una buena campaña de Prensa? con e"o1 Ñaturalmente estamos en la tro pueblo una Fiesta Mayor de la Ustedes deben crfer que existimos más completa ignorancia sobre este ~H~I.eal~I~~os. tiOr-mO"t!vOs-~ Ig- para que unOS cuantos aficionades con asunto. Nuestra idea es que debieran ¡1°.Ia¡nos. Como es natural, existe una la mejor buena fe, se diviertan lle- organizarse festejos publicos, para Comisión que suponemos tiene por nando unas pocas cuartillas cada se- que, gratuitamente toda la poblacion misión organizar y coordinar los di- mana. Sin embargo, a pesar de ser in- pudiera Celebrarun dia que por algo versos actos que celebran en tal dla. cluso unos recién nacidos, creemos se llama la Fiesta Mayor. Por festejos A este fin, unos meses an tes de la que podemos dar opiniones y si nos Fiesta, COnvoca a 106 Presidentes de publicos entendemos, all.di,¡:i;>oes de apuran exponer ideas. las entidades locales para que cada y nos preguntamos: ¿Por qué no se sardanas, juC$Oi.. iJlfanties, bajl~s pú- blicos en calles o plazas importan tes, uno exponga sus criterios e informe ha contado con nosotros? Si no nes payasos, conferencias culturales, jue- de los actos que han de celebrar lal. llega una respuesta satisfactoria, nOS gos nora les, etc., ete. sociedades que presiden. veremos obligados a pensar mal, lo Hasta aquí todo está muy bien. Pe- cual no es precisamente nuestro de,eo, Evidentemente nO sabemos si ,e ha ro lo que ya nO nOS parece tan bien es Afortunadamente no todos obran pensadú en todo esto o no. Solo debe que este año, en el cual tras much06 igual que Vds. Recientemente hemos saberse en el c!!,c,!!o.s:e¡ral1O de la Co- esfuerzos y sacrificios por parte de recibido una amable Invitación de la misión. Nosotros deberemos cOnten- algunos, se ha logrado dotar a nuestra Junta de Propielarios de Mirasol" pa- tamOS COn hacer la critica, lo mismo villa de una publicación semanal, la ra asistir a la Inauguración de sus que el público y decir: "n05 ha gus- Comisión de la Fiesta Mayor no ha te- nuevos campos de Deportes. Aprove- lado" o "no nos ha gustado". Si las nido la delicadeza de solicitar nuestra chamos la ocasión para testimoniarles Fiestas SOn un éxito todos contentos, presencia en Sus reuniones para po- nuestro publico agradecimiento por pero en caso contrario... der aslmantener contacto a trav~ de su atención para con nosotros. nuestras páginas con, 13 opinión pú- Pero, volviendo 21 tema, queremos CESAR
 • 31. I ~.c-c~~-,-= c~~,,"-~ SAN CUGAT 8 ~ e o LA B o R:A el o N-.E S... ;: " como se llame. Los ".Io;oln"," :as "l1arietes" deh~n ser y "Van del vano i el ram" ,jÓvenes que vivan en n1Je~tra villa; y n1da má$. Ahora bien; se da el C<50, de que lo, que se ofrecen para bailarlo, re~pondiend(: ;:1 un n,:1mllmie¡~to gcn!:f"1 (Paga-li, Joan) lanzado por la Entidad Organjzodora, ei "5:3Ot Cug:.t Sar-, danista", 50n en tan e ocaso numero, que (>c de, te1::=r Ie- gue un día en que por falta de colaboración espontánea, Lomo cada año, el día de San Pedro se vió alegrado con gran sentimiento ,general se teng a .necesidad de con- por lareprc,.entación del típico "8all del vano i el ram", . fiar la danza a una Entidad determinada; COn lo qUf J2I la danza tipica de San Cug at, qu~ así se une a la larga dc:nza perdería mucho de SIl ~abor de hermandad local. serie de pueblos de Cataluña que poseen una muestra pro- Es un toque de alarma que se lanza para evitar un pia de nuestro riquísimo folklore. , / .mal cierto; no es bueno quc esta danza q{e hasta ahora ha No se trata aquí de hacer la apología de la danza, pues sido del dominio general, caiga .en las manos honradas yI hecha está, y de mano maestra. Será esto solamen te una abnegadas, eso sí, pero de "museo"; de un número limi- divagación en torno de un hecho: la falta de verdadera tado de personas., - representación de la Villa en los jóvenes que la interpre- En todo c aso, es un acierto el que se haga bailar laharon.," , . danza por niños, los cuales el .día de mañana lIegarrin a Es criterio gener:ll, que ~I "Paga-U, Joan", como dan-:- . bailarla como "Administradors", y que mientras, propor- za local, debe ser interpretado por representantes del pue: cionan un vivero que permite cierto respiro. . blo. De todo el pc,eblo. Es decir, que su representación no debe ser exclusiva de ninguna Agrupación local, llámese R. BA~NIlS
 • 32. SAN e u G A T 4~-f¡rt-J NUESTRAS COSAS. O 11 Aq(~4-VI-SY En muchas de los pueblos que en veranO reciben la imponente ola del turis- mo, ya antes de que llegue la temporada, tOdas los vecinos se aprestan a ade-centar la parte exterior de sus viviendas y lo que les corresponde o les interesamás dIrectamente de las calles. Esto lo pudimos comprobar en una reciente ex-cursión a Peñlscola, la villa medieval en pleno sIglo veInte. En nuestra prime- ra visita a principias de Mayo, las fachadas de las casas estaban ennegrecidaspor tOdo un año de vlentas y de humadades, mucho más estando en medio mis- a:mo del mar. A finales de dicho mes, la villa presentaba un aspecto muy distin- dto: .tOdas las paredes que daban a la calle, Incluso los más escondidos e Inve-roslmlles rincOnes, estaban encaladas. La vlvlslma luz del Levante español ha-cia cegadoras aquellas paredes d.e un .blanco azulado desde el suelo hasta eltejadu. Peñlscola se habla lavado la cara para recibir dignamente a los posi- dbles turistas. r. Hace unos dlas, nuestrn Ayuntamiento publicó un bando en el que se comu-nicaba a los vecinos que quedaban ~tos del correspondiente aJ.!ill!:!2..munl-clpal, tOdos los que arreglasen la ~ hasta el dia 24 de Julio, en vistasde laJlesta Mavor. Aunque un poco precipitada, la consideramos una decisiónacertadlslma y muy bien encaminada. b V ahora nos toca a nosotros-los que tantas cosas esperamos de los demás-demostrar nuestra solidaridad con los que tambl~n esperan algo de nosotros.SI es cierto que vamos diCiendo a toda. horas que San tugat es un puebloabandonado, demostremos ahora por lo menas en la parte que nos correspon-de, que no es por desidia nuestra, mucho más, cuando nOSdan. facilidades pa-ra ello. No vamos a esperar que el Ayuntamiento nos arregle tal4bl~n lo que sólonos concierne a cada unO en particular, pero que ha de contribuir sin ningunaclase de duda al embellecimiento de la villa, por lo que tanto suspiramos y a loque tan poco contribulmoo. . No crean que COnlo que hemos dicho intentemos abonar a unos y ponernosen contra de otros, y para que no nOs digan que predIcamos lo que "o cree-mos, lo mismo que a IOdos los demás, vemos nuestros defectos particulares pe-ro no sabemos enmendar los. Por ello n05 aplicamos tambi~n tOdo lo que an- tecede. J. TORTOSA ----...----- ~...
 • 33. ( , .r. t;" -- G.A 12~ 11 -, ~ N O TIC 1 A R 1 O Fiesta 1layor 1959 y de quien estos interpretaron, dirigidos por él mismo, tres preciosos vilIancicos de Actos en honor a San Cugat.-A las una vivacidad y alegoría encantadoras. 12 del mediodía del día 25 de julio, festi- Fue este concierto uno de los mejores vidad del glorioso mártir, se celebró un actos de los que se desarrollaron para fes- Solemne oficio, que fue cantado por la tejar nuestra Fiesta Mayor, ]a festividad cSchola Cantorum-Orfeó de San Cugat. de nuestro Patrono, el mártir San Cugat. y al que asistieron nuestras primeras JAVIER AZQUETA. autoridades- Al final hubo procesión por el Claustro con las reliquias del Santo. Exposiciones en el Casal Parroquial.- Extraordinario concierto en el Real Al mediodía del día de San Cugat, nues- tras primeras autoridades procedieron a Monasterio.-El día 25 del mes pasado, inaugurar la ff Exposición de Pintura, festividad de San Cugat y San Jaime, la escolanía Les Petits Chan/eul"s de Saint Escnltura y Dibujo, reservada a artistas Lauren/ de Paris dio, en nuestro Real residentes en San Cugat, así como las ex- Monasterio, a las seis de la tarde, un posiciones de Fin de Curso de la Escuela magnífico concierto religioso. de Arte y de la Escuela del Hogar. y digo magnífico por la calidad del Exposición filatélica.-La Delegación mismo y por el incomparable marco en Local del Círculo Filatélico y Numismá- que se desarrolló: en el pre~biterio de la tico, entidad adherida al CASAL, celebró iglesia de nuestro Monasterio. su IV manifestación anual, este año enJos Todos los que asistimos a él hemos de locales cedidos por la Caja de Pensiones agradecer a esta masa coral el haber pa- para la Vejez y del Ahorro. Durante los sado una deliciosa tarde, de verdadero días 31 de julio y 1 Y 2 de agosto, la expo- esparcimiento espiritual. sición tuvo una Estafeta de Correos, con Por :Icrecido número de cantores, -Les matasellos especial conmemorativo. Petits Chanteurs de Saint Laurent de Exposición depinturas.-En los loca- Paris. pueden acometer la ejecución de les del Club Montañés fue inaugurada cualquier obra musical sin miedo a una pobreza en el volumen de voz. una exposición de pinturas de un grupo de artistas de la vecina ciudad de Ta- Poseen una buenísima impostación de nasa.voz (¡tan dificil de conseguid); una dicción muy cuidada y una matización y disciplina Trofeos de Tenis de Mesa.-El día 25 en el canto verdaderamente excelentes, del pasado mes, con motivo de la fiestafruto todo ello, como es de comprender, maYOl-de la villa, la sección de Tenis dede la inteligente labor de su director Mesa del CASALPARROQUlALorganizó elMr. lAbbé Paul Zurfluh al que, desde Campeonato Abierto de San Cugat, queestas líneas, felicito de todo corazón, así dio principio a las 930 de la mañana,como también a los simpáticos cantores jugándose simultáneamente en dos mesas.que, con sus ejecuciones corales, ~os evi- La primera sorpresa del campeonato ladenciaron la ardua disciplina de estudio dio el pequeño Royo el eliminar a Rodrí-musical que han llevado a cabo para po- guez, jugador, éste, de probada clase,der ejecutar las obras de los maestros con que, pese a jugar un desempate, no logróla perfección que ellos lo hacen. remontar la diferencia que desde un prin- Quiero destacar también la personali- cipio acumuló Royo; posiblemente nodad del Rdo. P. Prieto, S. J., organista valoró a su contrario, y esto le costó uny compositor eminente que acompañó al partido que con un poco más de cuidadoórgano a - Les Petits Chanteurs de Paris. hubiese superado. 65
 • 34. - - los - . - en ., locales de la ,Socledad Coral La - - -¡ ( -- Gw).. Al8 J1l/c.,)fSq Y ., nevera, Dl una caja d e cerl 11as. Sól o que dó . UnIón , Sancugatense>, . hizo su presenta- I orgu 11 y a lt IVO,e1 apara t o d e t e1eVi- oso clón oficial el -Esbart Dansaire de Sant .ó n, E ran 1as 23 h oras. 14 mlDu t os, 25 se- SI Cugat> , Con el local completamente aba- . 1.- , , gun d os y 6 d eclmas, cuan d o ","os n J u 1lO érrotado de un públIco expectante, el na- . ., d 10 1a vue lt a a una rue d ecl t a que 11 b a evaclente -esbart- dIOun amplIo y agotador , ,1 pm t a d os 1os d lez guarismos que usamosrecItal ded anzas catalanas, rubricado l ó E t 1 1 d 1p ., or fraOosos a lausos. p para a n.u~erac,I~. n re e SI enclO e numeroslslmo publico la rueda se detuvo Concurso de Sardanas. - Organizadopor -Sant Cugat Sardanista>, sección ! y ellos millares: del CASA L cantó la cifra de presidente un 2, El Sr, Alcade, elfolklórica del Club Montañés, luvo lugar, I Sr. Jefe de Falange y el Sr. Juez com-en el Campo Municipal de Deportes el 1 pletaron el dichoso 2915 y un par de mi-Concurso Regional de Sardanas de San nutos después un señor. con amplia son-Cugat. que reunió una nutrida represen- f risa de satisfacción en el rostro. presentórepresentación de -colles- de toda la el número en cuestión. El televisor pasó,región. entre fragorosos aplausos, a sus manos y la tómbola cerró sus puertas, por las que, durante dos semanas, todo Sant CugatLA TÓMBOLA DELCA!AL ~OQUlAL había desfilado. El acto más descollante, sin duda, de Se cerró la tómbola. Ha llegado la la Fiesta Mayor fue la tómbola que el hora de contar, de dar cuenta de su re- CASAL instaló en los -Quatre cantons> , sultado a la superior autoridad eclesiás- Acto descollante de la Fiesta Mayor y de tica que la había autorizado. Y también las dos semanas siguientes, la tómbola -¿por qué no?- de darla a todos los movilizó a todos los sancugatenses sin sancugatenses, que tan generosa y entu distinción y aún a muchos veraneantes. siásticamente han colaborado a su bri- Si durante dos semanas la tómbola ha llante éxito. En el próximo número, en dado una animación extraordinaria al este no ha habido tiempo material, repro- centro de la villa, tres fueron sus momen- duciremos este informe. tos culminantes, El primero, la noche de -1. Ahora sólo cabe dar las gracias a todos la inauguración cuando, tras la bendición los que han contribuido a este éxito que de ~árroco. las autoridades-la comentamos. EL CASAL PARRO- dieron por abierta, La aglomeración de QUIAL, quizás la obra social más tras- compradores fue tal, que desarticuló por cendente emprendida en San Cugat du- completo la organización, hasta el extre- rante el último cuarto de siglo, necesitaba mo que uno compraba sus números y tar- de esta ayuda de los sancugatenses y estos daba más de un cuarto de hora a conocer no se la han regateado, EL CASAL que le había tocado.., una olla a presión hizo suya la Escuela del Hogar, iniciadao.., una pinza para la ropa, que de todo por Mossen Juli en los bajos de la Casahabía, Rectora!. Hace ya un año que el CASAL El segundo momento culminante fue creó la Escuela de Arte de San Cugat,el último día de la Fiesta Mayor, cuando en la que un nutrido grupo de alumnosel mar de espectadores del castillo de viene aprendiendo las Artes plásticas.fuegos artificiales inundó la tómbola... Las secciones deportivas y artísticas sonllevándose diversos aparatos de radio, diversas y varias las entidades adhe- El tercer momento culminante fue el ridas. Todo ello, unido a los gastos d(1día del cierre, En poco más de una hora local, representa una importante cantidadvimos como la tómbola se vaciaba total- que el CASAL viene costeando mediantemente, No quedó ni un cturmix>, ni una las cuotas de socio, cuyo número no llega ~
 • 35. Fiesta ~ia~or 1960 tas Local :s, a la cual concurne~ Queremos traer aquí un breve reporto. alguna de sus obras los siguientes ..rtis- , je de laFjesta~Iayorde este año, a tra,és tas: S. AI :u. F, Caballas Alibau, M. Ca. ~ del cual dejar con staneia, más que de los ban.as, M. F a,r~és. Srta. T F afrés, O. Gale, , °, 1 actos en sí, en torno a los cuales podemos , ceran, J. ~J¡]a, ]. lloncau, A. Oliver" i sufrir errores y aun omisiones, de la cele- F. Ribas y A. Ventós. ,,i bración de los festejos, que cada año qui- La Delegación Local del Círculo O"~ siéramos ver m:j?rados. porque creemos Filaté!ico y :um!s~ático de, Barce,lona "", ~ que en las tradICIones guardan, los pue- orgaDlzó, en la BIblioteca de la Caja de lo ,-,J blos, sus mejores valores; , entre las Pensiones para la Vejez y de Ahorros, su *"1 tradiciones, una de las más importantes cuarta manifestación numismática y pri. ,,:;::¡: es esta de la Fiesta 1la,or. ; mera local de especialidades. o:) Cnltós en honor de ~an Cugat.-A 12 de la mañana del día 25, festi,idad las del ¡ i Partidos ,de fútbol. - Como eolofón las conmemoraciones de su segundo aoi- ~ ,;;,:"~ ¿ i glo~oso, mártir. tu,o lugar un solemne! versario, la Asoci~ción de ~eterao?s de :;g)~ OfiClo,cantado porIa -Sebola Cautorum. : Sa~ Cngat celebro un partido con Igual.;:,?¿"J! ~~eó d_~Sant Cag~t>, acto que fue pre. 1 ,c entIdad de Badalona, con el resultad_odé~; : 1 -Sldldo por las "-::tondades locales. , empa~~ a un gol. . , . -"~.j: A tu .- d 1 A . T ,El eaa de San Jaime el pnmer eqUlpo--; c aClon e a -. grupacIó eatral ! de] C. D. San Cugat se enfrentó con sus Mar~gall>.,~Lt menc~onada :,grupaeión, I eternos rivales de ia U. D. Rnbí, venéien.o" ,6 seCCIón teatral del Casal. qUlsocelebrar -dI . , , " "fa -fi~;~"~ay~r ~o,; una represérit;:eión I o os TISItantes por un rotund~J~:.? d~~:,-, y:: tal fin es~og;.ó la iiÜeresante i .F~~tlval folklórico,~Por 1:,-no:h[d~r plez!!:-,p.olIcí~c" d~.,-gath a Christie ,~La I dio. ¿;) y eIlla. plaza d: Bax;celg.n~, .s~:f~I,:~ ratonera>, la cual fue representada con! bró un magnífico festival coñ laa:cttíiiéióli gran éxito eu el escenario de la S6ciedad ! del -Grup de Bastoners> del Casal parr~ C ~r :L !I ~~~~ión:,?a n c g~te~se, n la no. U e I qUia 1:e l c~, bartDa n:a i re> d eIC::-l 1 .5 an che- de1 sabado , " , ,, , , , día 23 de JIDIO, ", , , .:. , ,: , , Cugat; qUIenes ofreCleron runa. amplla-~ , , ,. , , " i " , , , ", , ,. ¿;ir1~~~:{:¡c1ísta:~L~ e UniÓri"Ciclista muestr", de su magnífico,..rep:r.~~ri,o~:.~ Sa::;"C_ug~>:;a:iherida 0."1 t;;::il:yreé¡~nte ¡ . Festhal InfantiL-El é:.~Ls~c~;g:;i : oficiaI!lente legalizada alinscribirse en i organizó, en el Campo Municipal de Dé: la federación deportiva coiTésporidiente, ! eportes, suyatradicional y m~i!iitico fi- órganiió una extraordinaria carrera para ¡ tival inÍal!til, qu~"J:osec~ó.el :.~.xit~- i>rll3S? pia.nt~-,qn~,cosech6 ,1.fi gr~dioso_, ,é.xito.,tarito ae público como de pariiei. , j -<Fuegosd;a:rtiüci~,~j{i r~~~t¿fut-;;: e ..~S~~t~~b,r.!".:",,"¡;;",,"¡~¡j~:;,~~,,~ . pantes .:-éstos ~lcanzaron casi el cente- ¡ de los festejos fue ei.:rñagnifi~o_cast¡j¡o dÉ nar-:EI. ,enc~aor ab~oluto de la prueba i fuegos artificiales que anualmente seo:f;. fne el.baaalonés Ga~nel de.la Paz yen el ! ganiza en la Plaza de Oct~;iaco.)~~.-¿u-;U: ~ PremIo de la, c-.lontana ...enclóel sancuga- i por cierto, este año estrenó, en estosdias tense AnloUlo En~al. En la clasificación ¡ de la Fiesta ~layor,la primerafase de s~," gener".l ]o~ cor-:e~ores lo~ales se coloca- ron asl: 1:), A. Plqné; 11, S. Eudal; 18, ; tan esperado r.decentamiento, A. Eitdal; .Ti, F, Ortega, y 30, J. Bena. Pres~ncia de San C~gat en S~b~delt0--~ " :nte. Enlaz2.1Jdo con las ,acaciones colecti...as,~ Exposíciones.- El Casal Parroquial la vecina ciudad de Sabade11 celebra su ,:""","" ,,;,:,¡ organizó una nue...a Exposición de Artis. Fiesta ~Iayor. en honor del glorioso már~L;f~ " . 66-
 • 36. : ,.~g":-~E~~"" , }! E S T A 11:A J O R===============unes i ressions"" k} . ," ( <-to """,:",, "4"""".~f.~.~¡íi&f~~ Festa Major;"~ ¿~" l~o~t;~~tt~rra, ~i~;osfüñí~~,S~gD."iffa la env el "~,~ :, ,i .";~ a ~r:a;2-.9~;,ii~tf; 9-; .v",d;iX;:af - RD- :t.~ ~ }.~~:I¿ ,,p ,1~ ~ , ,, uou:th, , .prevJ.; , , orxata~resca:",if~eXCeSf. , " , , , , , " " , , , , " , ,, " , , " , ;:ca,lo ,~ ""J~".~ trE ¡;¿~" " ", " , , "" ~;, :; ./ ,,," ""~"""J--""<"."""""""""- l.,,". ", la. rp:.b.a novao ..,.,;..t>d. i& -1¡"< ,--,""".""""¡¡<?~".""n"."" ,.ci!~f,. :~ " " . . ,,~, ¡¡" "iÚ ..1"%"3i",,,~.< . " : ,. , . . . "¡.~~. ". , " "r; , , . .. , ~f.( ,." ,. O,d I altra ~a;ne~a::~ ~A~~s.~a~;qüe~é}mD~m6liiv:~Óió~~!3X:i,~o;:;~ ea, es redueixa una colla de manifestacioris,laiq~s,~f-auib ireq uencia b uides,i";gaire bé sEmí:pre:vUlg¡irs~¡«:~¡.f;;jf:~~¡.~~t;~;f?1¡t~,"~ . Sant Cu~udeix"dun~Fes~a Major(ciú~.cíuas;i":$as~a;"" des::opercebuda..Un modest:programa ~nib "els:capi tolS.ideJsem"" proJc:Repicament de campanas, Oficr Solemne i castell, de ..;. focs,-, Les ál tres actb[itats corresponen; a; ~mt{tats~9jeÍn-, presea particularS.. ,-",~"""<;-,:,"o--ii"".,,.,., "-Ball, Cine, o Teatre....,<¡,; }-. ::::)...,..~_":~..;.-,.;:.(:,:..,~"1::~,"".,.,, ,,40,.-:: ,~~~U~.~j¡.-. ,~-:p~.~ob,~~ém.t,-::hem" ~y d t apre(naJ: o s~~~o:{~<::¡,;.reno~c.c"t., vacío, almenys un cónsiderableaugment. ,de ,lá.:quali:f;a:t t -!Jli ~a deIs pro gramés 2 Repassem.-ho: ;" . , ~., ,"", -.; . .. "., . ." ::.., ".",.. .. ..~~., ,..~¡,..;~." EMPRESA, "PRTIWIPAL" , destaca. presentant a en- Ráffion Calduch, t1vuí pér, avui",.,unvdels,. " ,c¡mtantsmelodics . " .~ " "0-" ,",~. ... ," amb.més~cartell ai Catalunya.14 Dues peLIJ.cu~es.~dlautentica qualitat:~Los, Ca ñones de Na;varone!!"i~:!iEl Manantial de~ la doncella". l¡a; -= pr~era.$ afíl9~itl:m...~;:i)~N~é<.¡~i,p:~ad{ssj.llla.} reali tzacióZ::,:--i:~ -.~ t;n:~ .:~ . , :jir;; ,~}~I~;L :,~~ .l~t~,~~ti;:-P ~X~:.~, ,!~J}¿...7 =f;Ii~~f~~Q~2~3:;P~P or;r-e" t , . . . .. . ., ~t}J.a~;:;l:r-i" . .~{,~Si"Yft,f3-J~~~~. .$te:3.f~~.l;~:9~J"~I3,.:!etes ¡pe~)el~,fUIl~.~ ~$;~e:&.t.c.! ne4rt;;que.;matel.x;¡;.temps..""""""",..!,""".,1-"",;"""",;,!"""}.,,, "c,omplau a!.,..publJ.c... IDJ.tJa.f-Ing~ -""",, ,""."! n1a:r, J3E1rgm8.A,,~~,~.);>Ot~ei"i!:~r,;per.sonali ta.tY~mes p.cusaa.a.~del;¡ oi-, . , ne ",..ülivu:Ü.;i~:pe . nsa ,9.o r"" iiw-un;1>oeta " t.u . "",~~,.",.,. , q üé,~tradÚEd:x:"eñ~"imátges~:; > :: c.~a~,fp:r-9a..,e;x:press:Lva:terrible ", ~". .." ", >"" -." . les seyesrConcepcions. , La", saya ideol~gia ser~"b~l} ~iscutible, perq no cal duptarde o lá qua~?-"t0--¡; ,~e: ,¡@s ,s~v~s,c:Leali tzacions. "El manantial de- la dónce1:laP,,;~és sena ~uP-te" la millar pel.licula project~ . da a-~SantCugat en el cura de tata la temporada.
 • 37. ,- - - - .- .- ..-- .- <~)l,&f"1t4 I~~tl~~ls,$á:it~:f:~b~ ,:, ~¿~escelebrats==~~==¡>e,E """" ,. :., , "~,,, ,, J~on"4E} ~ " ..."y, """""", ",:~,¡""""~;"~&"""""-"""""""~" ~ ~,.",- ,~-" ,~ . ,li~b;~~s¡J~iqpGÁ~r~~~ii:fz~~!if#~év~i#ba~J;e~i~!i-ill~;t~ql!; ~~, > eít~Órg~ :ft"zadaj!t;; 8o~ J a:ten s,",t e ~~$:c~ turn~:es ~~~~"%p 1~,;q en ~ s w~ "e .~ da;iri>~Í~cert;~-aei¡Partiéipa.nt;~";i.j:púol:rc;¡~ "~""" ", " """k,~"1jr ";"" , ,, , , " " , ,...,""",.:,.,"?;..:!..""-:,",:~, ~ , k" 1<i~"""".; , ""~;;¡f . , """ " ,,o, ~ "" , ~ ":c<";I/ ,; " "" ";:,~;~: "",. .. : i ,.,EL;:C~~A.L;;P~O~u:r§J~::~, t:a:r;¡,r~,;de-, ~~:¿;,sev;~sse~cions~. , ,.,, , , , , , f!i;"""""""""""""""""" ., ."., , """""~"""""j" ""¡....,, .. t¿~cóntib.u~::::ifambeal!lluiment " dé la lrés1;a; ExI>"sicio final1, de éu:rS, cie,,l~s escales "ciArt ide";la Llar. ~E.e:presentació "deii.l)Trantpá~":pa.ratfúiifh,6ínbre solo¡: per ,1 ~Agru:pg.ció "Maragall ~..;fnótablement refoÍgada a.ffibla cot~labo:ració .cle.~e.ri~s i - ,Jasep l[!!.Ruiz, que proporcionaren al q.laaré~la movili tat r " de dos, auténti9s p.:rofessiona;ts~;:~,e~tat1 4;;:!~;i:1mica -manifestacíóautenticaIDÉáittea:Gral 9-i.guem-ho tot1 de~la Festa - , Major!, r "tLl1ámanifestac:íóforga e~~ini~~le,49;c::3,J,! oDJ,a . és habil i, iqteres;:;arit i 1 tintérpreta.ci6foU.~c(~Jcleni - .; ,per part, deIs; esrneritats actorsJ.:IDolt. tiign~la/ de,. la re~ : ""~,ta:d actuan-&s.~ Lt organi tzació",del VTorneig "de Ping-Pong , - d~i-,)¡~~;~Sixpe~:~~~ta"1b~~:,J~ID~reil1:~r~r~:!~L7i,:; "~?T,~~ ~_: ,~-, - , i~CAIXA~ DE. ;PENSIOliJS~.ha>obEá,t..:i1na":exp()siciÓ .dS pintura 40 naritun.:detaIJ artístico á"la Fésta~"~ :.," ",, ,~.~,~,.t:. <,"~, ., ,1, :~~~~;:~:~f~J6 ~~;f~~~t~ ~~t~~~ ~~~~8 ~&t:~ iL~¡ E~! ", ~ j,,-, i~y:,par.tc,D~9airEl~,d~, Rii1if f..; el.cCa:stéll:::deTF.ócs;fanib~L~aÍd~es ~-,-)~lL6om aHi:;de?f,esta:;LIEsbart de ,la:::>veinqDb1.ab:t5 ~:!?:tiErf3$ntáL¡ ~- - díntre:dr urrertens fpr(jgráma;:dfuiC~s:,p6pulars;}J:~~ú.teñtic , , ,,. . , "ballet". La coreografiai elve.st:uari: molt, ben encaixats" i una alta qualitat horas drassaig drinterpretaci~, i la dedicació"1ie:tots<els ;expressiv~:de:les seus:elements.. - ~, ,- >, c Aquestes han estat lesexpress10ns de Festa):&.>jor,di en ",: :guany.No tetas, .,pero lesmés1dgri1fióatives;:Es:¡?erem Clue" ,- ,,: lany que-veaugmentin en nombÍ>~~~~n::!Auáir~p.t:.)!:;s:perem .;.. que "el poble ni col.labori donant.:;,;hl¡iili~>to; autentiqa.ment popular: 1. esperem sobre"tot que la Festa ":Maj,or sigui - orribi a ésser- Llexteriorització de,lT!Alegriii;dels Sants ),;" ; ,"~: ;i:,f¡,.¡..~~ ":"-""" ;3. ".,¡o",,;,;f¡,,;{, ,"/..i,?,;..,.,;>:""!,".~",,, ,- , "(r::-~...,.,,, .SI:ES~ri1EM EL~,C.AsAL: EEM.;D!ACUDIR;,A::LA:,TOiffiOLA;:~: . , , ,J .." ~".., .. -, ,, . ".COlJTRIBUIR:,fA~ :r;A! TOMBÓ~("ES iJuD1R"jAL,K¿ASAL, r~.¡ "!;, ., o;, -::¡"i~;~;,~:~", -~"t:¡"~L~~.";::", oé~~~~~P",~i52<" ~,?¡,;
 • 38. " .... ¡ el 1! , (J- .tHo) .
 • 39. lA.r~~ (VI/-11~) , t~., - - ~ ~~ ,- Quan la resta surt al carrer tot (L- I . el poble somple dalegría i es () )1/ que lesplai popular~ on .toth<;>m (V . hi té entrada, petit"s,grana, fO~t,. rics -i-pObres, on no hi caben r vigilants i no hi fa falta ni un "rombo" ni dos ni cap, té f L- -J~ una ,for9a que semporta a la gent, que leleva i la treu per 0 I una illoments lalienació de les diversións prefrabricades. de . t:> Aixó ha paasat amo el V~ Aplec del ValTes, que ha orf~nizat lAgrupació Sardanista;én~any-secció del Club Munt~nyenc de Sant Cugat. ~uan tot seihblava que anavaper terra, lAplec ha reexi t amo ,más vitali tat i amo más for9a que mai; fina la gent shi ha sentit atreta i el recinte-del mQnestir es va omplir de sardanistes i de públic badoc;- pare> que ~ntre tata feren que la resta prengués un aire dé:l.ut~ntica Festa-Major. ... --::, , . Ens agrada constatar aquest fet perque creiem que restes COill a~uesta són.l~s que demana i ~i calen ~ p~o~e~ ~estes, s~1 ~, partlClpade& par tata 1 senas dlscrlmlnac~ons de cap mena. 1 per damunt de tot, restes en las quals no hi interve- nen mitjancers o negociants interessats en als beLeficis, pe- ro mai en la necessitat del poble i de la gente La resta va quedar arrodonida amo lactuació deIs Trabucaires de Solsona que amo llurs treta mig escamparen el p&nic per-als carrera de la vila donant un aire de tráca valenciana. Entre als Trabucaires, les ~is cobles-i elssis"o set m"ilers iPas§..in tsurts s. 1 Aplec, Den bé es por dir que enguany-ba sigut un deIs más lluits. J. Tortosa
 • 40. ,;---J ~ "Jiu 1;~ f(rJJ~ú..?t / ~~:) ~- I };;I¡ SAN CUGAT DEL VAllES. EL ({OlA DE LA FIRA», CASIal VI. DADOENLA HISTORIA S. CUGA DE T Es posible que ante el día de la Ascensión, alguien se ha- ya acordado de que ésta era una festividad muy señalada aquí en San O.1gat. Se trataba de la «Fira de Maig», cuyos festejos, por el hecho de coincidir siempre con un jueves, se alargaban normalmente hasta el domingo. Quizás fue esta tiesta una de las precursoras de los famosos y populares puentes modernos, y por cierto bastante completo. Cuando el sábado todav!a era día completamente laborable se tomaban dos días de fiesta por su cuenta. Los que sobrepasan los vein- te años de edad es posible que aún tengan algún nostálgico recuerdo de la lánguida decadencia de la «Fira» como diluida inwgen de sus infantiles años; pero los que aÚn no han llega- do a ella se preguntarán: ¿qué es la «}Iira de Maig». La «Fira de Maig» data aproximadamente del siglo XII, gracias a una concesión real. Por lo tanto, ya en el siglo XII San O.1gat empieza a tomar forma de población y SUs prime- ras denominaciones son: «El «Lloc dOctavia» «Casen dOc- tavia,) y finalmente son sustituidas por «Vila de San O.1gab, (Terme de San O.1gat» o «Parroquia de Sant Pere dOctavia». Es en este momento, en que existe conciencia de pueblo, cuan- do el rey concede que en el día de la Ascensión de la Virgen se celebre cada año una «1<ira". J.odo este conjunto de causas: El monasterio con sus pri- vilegiados, la «Fira» y hasta incluso la organización munici- pal, creada durante el siglo XIV, ayudaron a que San 0.1- gat fuera una de las villas más pobladas de Cataluña en la Edad Media. En 1359 existían 169 casas habitadas que se de- nominaban «focs". La «Fira de Maig» empezó a crear una relación social y comercial entre otros pueblos vecinos, por e~ hecho de tras- ladar aquí sus especialidades, para lo cual la «Fira» ofrecía un momento óptimo para la venta. Toda la industria artesa- 11a volcaba aquí lo mejor de sus productos. Desde las alpar- gatas hasta las herramientas, pasando por los cestos hasta to- dos los utensilios más comunes para la agricultura, primari/:!. encomendada y adaptada casi al esfuerzo exclusivo del hom- bre, que hacía como necesarios una infinidad de objetos au- xiliares, entre los que destaca como más simple pero útil, la cuerda, Tampoco faltaba la compra y venta de animales pa- ra cría y recría. Pero más que por los vendedores, las rela- ciones se crearon por los campradores. La decadencia empezó después de 1939. Durante los prí- meros años que siguieron a la guerra aún se podían ver las distintas paradas a lo largo de la calle Mayor y Plaza Oc- tavia. Pero en San O.1gat se estaba elaborando un proceso que tenía que acabar con todo aquello. La mayoría de la juventud iba desligándose de la población por razones sociales y de tra- bajo para así ir entablando relaciones con otras ciudadEs vecí-. nas y así nadie sabe cómo desapareció la «Fira de Malg», quet no murió en virtud de un decreto r(al, sino de pura vejez.~ El progreso, para abrirse paso, destruye forzosamente lo que~ anteriormente había construido. Miguel MUNDET
 • 41. Publicado en "EL CORREOCATALAN" el día 23 de junio de 1.971 DIEZMIL PESETAS PARA EL IIpAGA-LI JOANII Por este año está ase<:¡lIrado compone la .Frater». Hay mu- , el .8all del vano i el ram,; (.Pa- chos de ellos a los que sólo .b. . ga-I i Joan). ya que el Ayunta- miento aporta para la realización les es permitido trasladarse medio de su cochecito de ruedas. por .;.- ~ de la tradicional fiesta popllar del para los cuales unos escalones dia de Sant Pere, la cantidad de y no hay que decir una escalera. .~:~ .;-~ . , 10.000 pesetas. El antiguo baile es un obstáculo insalvable como ~ con su lenta y rítmica elegan- no sea con la ayuda de los de- cia. estará puntual a la cita de más. la antigua Festa Majar. aunque Por todo ello la .Frater» nece. sea tan solo en la forma. y to- sita un local -un «Hogar». co- do tendrá un carácter de sim- mo ellos desean denominarlo- y no. don Jorge Hess. autor de una bolo para recaudar fondos han organi. gramática ésperantista y de otros Los .administradors«, no serán zado una tómbola en un local muchos trabajos, además de que tales. sino simples parejas que que les ha sidn desinteresada- sus actividades como difusor del danzarán al son de la archicono- mente cedido por su propietario. esperanto en toda sudamérica e cida música. Aunque, lo impor- así como con la colaboración de incluso en Europa le sitúen en un tante. es que el "Paga-li Joan- los comercios santcugatenses que lugar preeminente como autoridad -quizá la única tradición y ma- han aportado una buena parte de en esta lengua. njfestacin folkórica auténtica que los obsequios de la misma. Así Su conferencia alcanzó gran in- nos queda- no se habrá inte- pues en la calle Santiago Rusi. teres por lo que destacó de los rrumpido. Y ya se sabe: "Oui ñol. ha quedado montada esta inconvenientes de todo tipo que dies passa.. tómbola cuyos fines son total- comporta el uso en el mundo de mente benéficos y no existe en unas tres mil lenguas y el aho- ella ningún tipo de especulación. rro de tiempo y dinero que sig- TOMBOLA como no sea la esperanza de la nificaria un idioma universal con .Frater», d" iniciar con los be. las grand.,g ventajas. del Esperan- BENEFICA neficios de la misma la adquisi. to sobre cualquiera de los que ción de Su futuro «Hogar-. existen. Estas ventajas también La .Frater. -la unión de dis- fueron expuestas por el sellar minuidos físicos. simpatizantes y Hess. en unas rápidas simples y colaboradores- como ya es sa- XIII "APLEC" convincentes lecciones, que con bido quedaron sin local En una gran sentido del humor fue ex- localid8d donde se construye a ESPERANTIST A poniendo y demostrando con ello un ritmo acelerado. resulta casi DE LA PROVINCIA las enormes posibilidades de un una paradoja; pero para una enti- idioma tan simple y al mismo dad de recursos económicos re. DE BARCELONA tiempo tan flexible que permite ducidos. es muy dificil encontrar expresarlo todo con el máximo un local que se avenga a sus EJ pasado día 20 se celebró el de matices. La señora Hess tam- necesidades y posibilidades. La anunciado .Aplec., esperantista bién tomó la palabra para -en- Frater necesita una planta baja de provincia de la Barcelona. Uno tre otras cosas- estimular a la y -nueva paradoja- las plantas de los actos del mismo fue la mujer a colaborar en este as- bajas están por las nubes. En colaboración de una plRca con pecto con el marido, porque ape- realidad. lo que la Frater nece- el nombre de .Esperanto« a una sar de su "promoción«, una gran sita en un local con unas condi- calle santcugatense. como para mayoria aún sólo queda absorbi- cio1es de habltabilldad coneclas. record,lr en todo mornenlo la vi- da única y exclusivamente por de "" precio ¡¡seqllihle y sobre to. (JI¡ncia de este idioma y el IIIS tareas del hogar, desenlen. du COII la colldlción que el accc- «¡",lec". tllóndosc de todo cuanto 110 8ea so al mismo esté de acuerdo Otro de los actos de más re- su pequeño centro de atención. con l"s características de una lieve. .fue la conferencia que dio parte de la gran familia que el prestigioso profesor argenti- T, TORTOSA -- --.-- - -
 • 42. Publicado en "AARRASA INFORMACION" el día 26 de junio de 1.971 SAN CUGAT DEL VALLES ¿ Saben ustedes Que.es "PADA-UJUAN"? "Paga-li Joan" es lo mismo mo especifica el porqué de una" que decir "Ball del vano i el planta baja. ram". Para este año tenemos Los sancugatem:es se han por-- asegurado este baile, ya Que el taeJo muy bien con motivo de la Ayuntamiento aporta - para la tómbola. La mayoría de comer- tradicional fiesta popular del ciantes han ofrecido objetos de- de Sant Pere la cantidad de sinteresadamente y el local ha 10.000 pesetas. El antiguo baile, sIdo cedido gentilmente por su con su lenta y rítmica elegan- propietario. cia, estará puntual a su cita con Ya lo saben, en la calle de,. la F:esta Mayor, aunque sea Santiago Rusiñol ha quedado tan solo en la forma y todo ten- inétalada esta tómbola cuyos fi- drá un carácter de símbolo. nes son totalmente benéficos y Los "administradors" no se- no existe en ella ningún tipo rán tales sino simples parej as de especulación, como no sea la que bailarán al son de la po- esperanza de la "Frater", de pularísima música... Pero lo im- iniciar con los beneficios de la portante es que las tradicion8s misma. la adquÜdción de este aun s,e aguantan en pie y el "Pa- su futuro "Hogar" ga-li Joan", quizá la única tra- MUNDETTI dición y manifestación auténti- ca que nos queda, no se habrá interrumpido. TOMBOLA BENEFICA Hace algunos meses habla- mos en estas mismas páginas de la "Frater", unión de disminui- dos físicos y simpatizantes co- laboradores, diciendo que la mencionada entIdad se había quedado sin local. Ahora es no- ticia otra vez, porque han or- ganizado una tómbola con el fin de recoger fondos para iniCiar la adquisición de su futuro "Ho- gar". Un "Hogar", que cuesta mucho trabajo encontrarlo, ya que necesita condiciones espe- ciales para sus inquilillo~. Pi- sos, se venden a montones y a veces baratos, pero encontrar uná planta baja resulta bastan- te difícil; las Dlantas bajas es- tán por las nu-bes. Hay muchos de ellos a los que sólo les es permitido trasladarse por me- dio d(> un cochecito de rupdas, para 11J~~ cllnles unos escalones. y no hay que decir, una escale- ra. es un obstáculo insalvable como no sea con la ayuda de los demás. Creo que esto últi-
 • 43. Publicado en It TELE - EXPRES2" ed día a9 de junio de 1.971 TRADICION DEL DIA DE SAN PEDRO EL «PAGA-LI OAN», AilE J B AUTO,CTONO DE SANT CUGAT Sant Cugat riel Vallbs. -. Aquí casi no existe Iolklore autóctono. Su esca. sez quizá sea debida a la falta de autonomía del antiguo Sant Cugat. El enorrne poder y los privilegios de todo tipo del monasterio sobre la población. coarta. ron su libertad de expresrón artística ya que las principales fiestas con todas !as prerrogativas inherentes a las mismas, se la~ reserva dicho monasterio. El origen de la mayoría de tradiciones y del folklore. nacieron de la cele. bración de las fiestas religiosas. Aquí en Sant Cugat la antigua iglesia de Sant Pere. parroquia de la población, estaba muy límitada en cuanto a la celebra. ción de las mismas. El pueblo debia supeditarse a cuanto disponia la comuni. dad benedictina por lo que fueron muy pocas las fiestas en las que el pueblo intervenía espontáneamente. Una de estas pocas fue sin duda la de San Pedro por ser la fiesta patronimica de la parroquia y hasta hace unos aiios la .Festa Majar» de Sant Cugat. . De aquellos lejanos tiempos, la festividad de San Pedro, ha legado una música y una danza de un ritmo y una cadencia muy elegantes. Es una danza -así como la músíca- de una cadencia muy elegantes. Es una danza -asi como la música- de una gran simplicidad y al mismo tiempo de un empaque señorial y refinamiento, 1ue demuestra la sensibilidad de la inspiración popular. El .Ball del vano i el ram», -más conocido popularmente como ,Paga.Ií- Joan;- es danzado tradicipnalmente cada año el día de San Pedro, por un grupo de improvisadas parefas que previamente ensayan una semana antes. An. tiguamente el danzar del -Paga-Jj Joan» era uno de los actos más solemnes, más concurridos y qUe gozaba de mayor popularidad. También en esto ha decaido el Interés, pero no obstante la tradición se mantiene viva e incluso es uno de los pocos actos culturales en que el Ayuntamiento se decide a colaborar de una forma activa y concreta, lo cual demuestra hasta qué punto aún sigue arrai- gada la antigua tradición. Perdido ya el sentido benéfico del .Paga-li Joan». ha quedado sólo la forma: la música y la danza y. como un recuerdo de lo que significó en otras épocas. aun a las parejas que lo danzan ahora, se les sigue denominando .administradors». Joan Amades. asegura que el .Paga-li Joan. -cOmo otro Sant Medir- es oriundo de Gracia. Ni una ni otra fiestas populares nacieron en la ex villa. Por lo menos ningún santcugatense se lo creería. Concretamente el -Ball del vano i el ram", toda una tradición transmitida a través de las generaciones,. lo muestra como nacido de la espontánea improvisación de algún músico ambu. lante que se unió a los festejos que se celebraban el dia de San Pedro en la antigua plaza -Major. frente a la iglesia panoquial. que toda una tradi. ción musical santcugatense -muy viva hasta principios de siglo- mevitable- mente fue transmitiendo y puliendo hasta la última y actual armonización. obla del maesl¡o Joaquim Serra. J. T.SAPERAS
 • 44. "-}-A91~1 [Q~~ c::"Cine ClubUnio",de nuevoen activiüad Fuzron varIas las causas que Aparte a todo esto, lo que plOvJCaron la paralización de no acabamos de, éomprender es, ¡as aetiviáades del "Cine Club el nuevo "estilo", con qUe fue Unió" y no la más grave la danzado lo cual hizo que la económica, Bien respaldado por figura masculina perdiera el la So~iedad éOral La Unión habitual aire y la gra.cia que Santcugmense, pudo desarro., , le daba el movimiento acom. Hars) normalmente durante pas.,~lo de los brazos. Quizá lo una corta t¡!-mporada, Pero :os que sí haría falta es adaptar il11ponderablesy los requisitos el gefto femenino y la mini. legales acribaron con la capa. falda que no "da" de si como cidad de "encaje" de sus 01. las faldas de antai1o y por 10 ganizadores y suspendieron las tanto huelga el tirar de eIJa" se.siones de Cine Club en es. con la mano, que en lugar de pera de que laS condiciones facilitar el movimiento d.e las fueran más favorables. Quizás piernas, aún lo dificulta, .. ésto se logre en un próximo fu. Un ;>úblico fiel a la tradición turo, si los proyectos de refor. llevó a los pequei10s para que, ma de La Unión se llevan a emulando a :os mayores, danza. cabo. Entonces es posible que ran (?) el «Pága.li, Joam¡, y el Cine Club sea lo que hace con las cámaras fotográficas faIt:t que se,a y exigen :as (lis- dispuestas para captar el tras, posiciones vigentes respecto a cendental momento. En fin: loral y demás. una tradicción antiquísima, No obstante, aJ10ra, para que que milagrosamente revive J.1ade pueda olvidarse de que gracias a la jmprovisación, y el "Ci{le Club Unió" semantie. que muy pronto ignorarán la ne, aunqÜe inactivo, latente, mayoria de santcugatenses si ha organizado para las tardes :10 se intenta revalorizarla y . de los sábados del mes de ju. darle el relieve que merece, lio. unas sesiones de cine apto para .~enores (aunque no cine VERANEO espf>clflCO para ellos), VERANO j ,- Purante tOdo un mes. los sa. y VERANEANTES bados por la tarde. los niños , van a estar d,e en.l:or?bliena Los signos más acusados del porque la programaclOn mcluye " p~iculas como: "Viento en las verano (aparte del calor, natu, velas". "Los apuros de un pe-. raJmente) son e.. s~nt. Cugat, queño tren", "Busca tu refu. el aumento del translto rodado. , . .. " L " h ,~. M . Y de peatones." . glo. ~s erm..nos arx en En los "Quatré Cantons" se" el Oeft.e y una ~~compl~men- recrud~e por lo tanto el. pr~.. to .1)a:a cada ses~on, d~ dIbujos blema y ~n un "campi qui pu~ aDlm.,dos. gUl" se deja en libertad apea!, EL"PÁGA-U JÓAN".tones y eoc~es que se les coín.~ " pongan como puedan. . DE UNIFORIiIE Los comercios también. acu:, Este año, por ciertas exigen. Ean este crecimiento condieio... cias y curiosas circunstancias, nál de habitantes. Digamos ve.: el baile autóctono de 5ant Cu. raneantes. F.stos aparecen a las gat que se danzó el dia de San horas de la compra, por la ma- Pedro, ~orprendió a los especta. ñana y del paseo, por la tarde. dores con el "uniforme que ex- Se les nota por sus ~rendas es- hibieron los "dansaires" mascu. peciUcas de veraneante y su linos: Unos polos amarillos con aire desocupado, su andar sin unos emblemas en los que po. prisas y gozando de :0 Que ge. dia leer~e, "AnoukrÍ111, 71". Al. neralmente no puede gozarse ,gunos espectadores seguramen. nunea: del tiempo. te estaban en el se:reto y no Julio es ya la entrada oficial, se s()rprendieron demasiado. total al verano. Por,.lo tanto, Ot,ros sabían :0 de "Ahoukrill1 después del sobresalto de los 71". pero no lograron asociarlo sus~nsos. se habla de veraneo con el "Ball del Vino 1 el o más modest,amente, de vaca, &In", Aunque, lo que importa. cioner, y todo nierde un poco la ba, se cumplía con el hecho de habitual s~riedad, que el "Pága-lí, Joan" se dan- zara, J. TORTOSA
 • 45. Publicado en " La. Vanguardia" el día 17 de Julio de 1.971 SANCUGATDELVALLES: a L actualidadrtística,centrada a enunaexposicióneescultura d la «Festa Major» está decayendo en los Últimosaños Una de lal¡ actividades, si no exclusl- vas,si características de. esta villa, es el taUado de piedras Imitando los restos ro- mánlcos -y . aún romanos- de las exca- vaclones. Estas imitaciones, que no preten- den esconder su calidad, de tales, tlenen. gran aceptación para 8U colaboración en jar- dines y terrazas. Pero IÍ menudo entre 108 jóvenes talllstas que aprenden el oficio, I surgen verdaderos e Inquietos creadores, que no sólo se limitan 8 buscar nuevos c"apltales en forma de maceta o nuevas carlátldes, sino que persiguen calidades ar- tistlcas más ambiciosas y menos serladas. Uno de ellos es Josep Canals, que se ha preocupado de completar su formación es- cultórlca clásica hasta encontrar un modo de expresión idóneo; al menos por el mo- mento. Una atractiva distorsión de los vo- lúmenes da a sus f~guras, casi siempre humanas. una apariencia de solidez, se. renldad de actitudes y suavidad del moldea- do. Esta serenidad choca con la Inquietud del joven escultor y con su temperamen- to, Ahora celebrará su tercera exposición que no será la última sin duda y creemos que su estilo sufrirá todavia evoluciones aún más radicales~ Sus obras actuales fi- gurarán desde hoy, dia 16, hasta el dia 27. expuestas el) el .-Club Muntanyenc-, de la Plaza Octavla. Festival de cine infantil El cine infantil, abandonado en algunas partes, es sin embargo una de las pocas sctlvldades culturales que pueden realizarse i con facilidad. Sólo hace falta una máqui- na de 16 mm. y un poco de paciencia para soportar la intranquilidad de los chi- cos y chicas. cuando las pellcúlas tardan en comenzar. Cualquier lugar puede servir de local y cualquier pantalla es buena, sIempre que no se pretenda cobrar dine- ro por todo ello, claro está. Por tlstO nos parece magnífica la Idea de. un Festival Infantil, que está desarrollándose en la -Socletat La Unió-, Anselmo Clavé. 18, to- dos los sábados de julio, alas 5 de la tarde, y que se basa en la selección de p¡¡li:culas de calidad, y con entrada gra- tuita para todos, pequeños y mayores, que no :80 la comodidad de la sala o la ca- lidad de la proyección. Los organizadores pretenden además comentar un poco los filma para ayudar 8 108 chicos a csptar me- jor Is profundidad cultural de los mismos. Todavla quedan tres pelfculas. El dia 17, se proyecta -Los apuros de un pequeño tren-; el 24, -Busca tu refugio-, y el 31, -Los hermanos Marx en el Oeste-, pre- cedidas todas ellas de cortos ~ dibujos. Se aproxima la fiesta mayor ) En estos comentarIos culturales debemos mencionar. ya la preocupación de todos los organizadores y responsables de grupos y actividades varias. porque se prevé una -Festa Major-, reducida cultural mente. No creo que además que se esté a tiem- po de soluclonarlo, porque las causas son más de una, y ya se sabe que cuando una -Festa Majar- @tra en decadencia -como entró la nuestra hace tiempo-, sIempre la8 que reciben primero el golpe Ílon las actividades culturales y artistlcas, y no precisamente las de cariz más espec- tacular (entoldado, cabelgadasJ, o más sen- cillas de organizar (deportivas). Sin em- bargo. algo más 8e debla, y podla haber hedIo. Cuanto menos asl lo hubiésemos deseado. -M. GLOS.
 • 46. T ~~ .¿x: ~.. I 23 -"1-1t/1I - - - ,, AÜnque en - plena decadencia «FEST AMAJOR» E 11 SAIITCUCA T SIInt Cllget del Valles. (D. nuestro co- directamente a la población santcugaten- rresponsal, J. T. SAPERAS). - Hace años se, a la campaña nacional en defensa del que la -Festa ~ajor» no es más que un monasterio que desencadenó precisamen fmotivo ar~ificifu para acumular festejos te el pretendido atentado a la Integridad (?) sin que exista la posibilidad de que del mismo. En esta réplica, en la que se realmente tenga carácter de -Festa Ma. toman como proPios proyectos que lo jor». En primer lugar, por la imposIbili- flJerOn, en su Inicio, del Patronato del dad de que la población. heterogéne-a, va- Monasterio V arQumentos que se esgri- riada y como--í!feét1iCfa de un movimiento mieron para impedir el aerribo de la mu- centrifugo, I!.!t-concent~a en sí misma ralla, pueden leerse cosas tan peregrinas para una celebración de este tipo y tan como que el recinto ajardinado es -un propia de los pueblos encerrados en si paso a toda la juventud que quiera asistir mismos. En segundo lugar, por la falta de a la Casa de la Cultura", cuando este imaginación que preside la confecCiói1!!íi edificio no es tal sino .sede de la Uni- E!2!l!am!!-s que no son otra cosa que Te versidad Autónoma y s-ede de la Facultad acumufáción de actos corrientes y habi- de Filosofía y letras. En realidad el .pri- tuales durante todo el año en los que no mer paso» para que la juventud pueda destacan prec!sa-mente los -de signo pO- usar la Casa de Cultura con todos los- pular y cultural. lasJW-J1nicas.-págffias atributos y derechos, es que dicho edi-I dedicadas a los festejos en el programa ficio se viera libre de la Facultad de Fi- de. este año, evIdencian una total ausen- losofía y letras y hubiera sido construí- cia del espíritu de .Festa Major». do ya desde un principio para lo que real- El epicentro de la fiesta es el día 25, mente fueron creadas este tipo de institu- festividad de San Jaime, pero que se -hace ciones y no atendiendo sólo a las nece- extensiva a los dias 23, 24 Y 26. la im- sidades funcionales de la Facultad. presión que produce el programa oficial editado y patrocinado por el AYl!ntamien- to. después de hojear sus 68 páginas, de r -las que 58 son de anuncios, es de que se) trata de un motivo para financiar y dl- I/..JvulgarMunicipal del Monasterionuevo San que un trabajo titulado: .EI de Par- I"-.Cugat» , dividido en tres apartados: .An- tecedentes», .Obras realizadas en la ac- tualidad» y -Proyectos para el futuro»,1~réplica oficial dirigida por prímera vez
 • 47. r ~~~,.:...", p. ~ - o=t-, /1+1 FESTIVAL "POP" Aunque el festival -"Gran Matinal ~ Pop", según el programa- no esté in. ~ cuido en el general de la Festa. Major, tendrá efecto el próximo dia 25 de julio a las doce de la mañana, en los locales de La Unión. Se trata de una actuación del conocido grupo "Tabaco", que ostentan el récord mundial de permanencia en esce- nario, Es esta una matinal en donde se dará la músk:a mo- derna en todas sus facetas y variant~. ¿DONDE DEBEN JUGAR LOS NIÑOS? El problema de los espacios para poder jugar normalme!l- te los niños reviste cada vez una mayor gravedad. Las ca.- lles ya están descartadas desde mucho tiempo antes y las plazas sólo admiten paseantes. Un último recurso fue, hasta ahora, para cierto sector, el recinto del monasterio, pero el hecho de haberlo "ordenado", ha significado la veda para los juegos de los niños, ya que, mediante un guarda se les prohibe jugar donde el parque se ha transformado en jar- din, . . Es como si en todo cuanto se realiza se buscara sólo la forma y se olvidara que. por encima de todo. están las per- sonas y sobre todo los niños. a ;os que se les tiene olvidados en cuanto a sus necesidades más elementales de realización. si entre las que, como una de las más esenciales, se destaca la del juego. FEST A MAJOR Entre las 68 páginas de un folleto de anuncios comerciales, hemos podido descubrir, al fin, el programa de actos que se nos han reservado a los santcugantenses para la festividad de Sant Cugat. Es evidente que el pretender mantener la vigencia de una FEsta Major, no es más que "vetllar un mort", Tan Sólo (f- basta dar una hojeada a este programa. general para darse cuenta de ia artificialidad y de la jDeficac.ia de la Festa Ma- .cr ,joro Según este"fuismb programa, incluso el Ayuntamiento sólo partiCipará y estará presente oficialmente en un acto: en la "Gran Cabalgata", a cuyos participantes se les o/:j,se,. qUlará. en la Casa Consistorial, "con un vino de honor". Esta distinción no :es será concedida a ninguno de los. part~ cipantes de los demás actos recn::ativos y deportivos a pesar de que contribuyen igualmente con su esfuerzo y aporta.- ción a que 13. Festa Major acabe de ser más .concreta. . La~jdel folleto. en la que no se han incluido amtn-, del monasterio, La originalidad de los chistes intercalados eptre ~y cios, anunti-os. es otro aliciente salva redo dea y, completa las prometedora y la que la ~lénd~ fotografía 68 páginas, J, TORTOSA - ------..-.
 • 48. la, ,~di¡¡¡:.. VII.m~ ,d I De, las "fires", la que ,adquirió de Festa Major ful! la de selle,more denominación y carAcler que, no obstante, fu6 , fes ta .. , , ,- languideciendo, en dormitorio no: COn ObllgaCIO especialmente de barceloneses nes labo rales al ,convertirse y con el personal San Cugllt aulóclo- en ciudades ,colIndante;!, " , , , no,<i°lncidlenc;to,I~~lfira" con nlngun a fiesta comCln a, m,8jpr" , , ,,Iodos. Fiu6 muy (eclenlemente, ,hace quizás unos, velntlolnco , ~-- Ial()!j;,que monsetlor Grler:a decidió, por su cuenta,lra."; la,darla Fesla-Major al drIl de ~lIn Cligal, y secundado, / por un grupo de ,feligreses recogieron firmas para lal"" , fin." Aparecl6 asr unll nueva Fesla Majar, 8ólo por de-Es,muy probable que algunas denueslras fIestas ttpl- nómlnaclón y sin ninguna Ir,edlclón ni arralgopopalar.- callj)..& mtís tfplcas y tradicIonales jengan sU origen San, Cugalconlaba ya, pu6sr con tres "fesles majorsU . en remotascOsluml5res o sean reminJscen~las de ;Ie- con:i~elamenle muer,as: ,dos enterrlldas y una d4!cuerpo Ja.V:lejaoas celeb~~él~nespaganas, unas adoptadas ,,- presente. " , a lo largo de los siglos a unos m6c;tulos acor.s con los !lempos y otras asimiladas por la religión crlslla- La "revllallzaclón" de la nueva Feslll Major se debe alna transform,ando simplemente s~ sentido y conservan- Impul so ,del se-or earnlls al ponerse al frente del.,alcal- dfa:LII coincidencia deSan1 Cugal con el dfa de San Jal-,,dÓ~ J>O~,,~ec,I,I:19de, algc,n modo- su viója liturgIa. ", , >.. , , ,,1 me, podfa hacer abriga.., una~sp~ranza de que una Fesla Pero ,hay otro,lipode festejos que naderOriénel ? Moj9r en 111que se"prc;>gratnaran muchos actos llegara a tiempo, mAs cerca de nosotros y cuyo origen es ya cuajar denlro"del contexto de lo popular sllncuglllense . "e(amenlecristlano, No hay qu,e decir que la mayorfa, Oespu6s de,uno"serle de a-os en permanente lucha pal"a de as fiestas del calendario s~n esenclalmenlé crls- conseguir una semana de festejos, la Fesla Major sigue,llanas, au,.K¡ue,¡ lambi6n sea cierto que, de acuerdo artlflcla¡ y,desvinculada, a,.,le la imposibilidad de enca- con esta evoluci6n conslar..e, los mbdulos actuales Jar en unos ambientes movidos por otros signos y por que las condicionan las han ido desacralizando hasta olras necesidades.converllrlas en simples "vacaciones", "puentes", y otras denominaclones que no recuerdan nI remotamen- y es que la Festa Major aqul ya no es el dla de m6xlma le ,,1 profundo y concreto sentido de su origen, veneracl6n a un Santo, ni la conservacl6n de unas tradi- ciones aulóclonas, Insustllulbles o muy caraclerlstlcas Pero entre todas estas fiestas existe una que en n Ues- con valores propios como es, por ejemplo, el "paga-II Iro pais ha tenido siempre unas caracterfsllcas muy "oan", sino un aprelujado programa de festejos habitua- especiales que la hll hecho des lacar por encima de las les y asequibles a cualquiera y en cualquier momento demAs: se trota de la Festa Major que, inevilablemente del año, tuvo un orl,gen religioso, aunque con el tiempo es de las que mAs carga profana han acumulado sin prescin- Jo~tI TC~,<J]A dir de la tradicl6n rel iglosa, Inevitablemente nos importantes, lambi(,n en las poblaciones las que van creciendo mils o me- o en las mejor ESTUDI PILAR ROIGcomunicadaseon ha perdido las grandes ya completamente les que la caracterizaron, ciudades, la Festa Majar los dos sentidos permaneciendo esencia- en algunos Danca - Rítmica Música lugares hasta el primer cuarto de este siglo o en otras CURSET DESTIU DURANT LA22QUINZENA hasta la primera mi tad, DAGOST I 12DE SETEMBRE DE RITMICA En San Cugat la Festa Majar en su evolucl6n tiene unas carácterrsticas especiales que la hacen ;"ils sin- DANCA CLASSICA I GUITARRA gular,Como era inevilable, la Festa Majar sancugaten se se celebraba el dla del santo tltl.Jlar de la parroquia INSCRIPCIO TOTSElS DlESDE5A8 Sanl Pere, venerado en lo que hoy esmercado, donde estaba situado el antiguo templo parroquial, .que lo fu(, TARDEhasta la exclauslración ful!lrasladado de los monjes en 1835, cuando al monasterio, en una especie de inter- el JOSE ANTONIO, 4 cambio entre el Ayuntamiento, propietario del Monas- MATRICULES OBERTES PEL CURS 1974-75 lerlo, y el Obispado, propietario del ,antiguo templo de Sant Pere diOctavill, DES DEL DIA1 DE SETEMBRECuriosamente, no obstante, la FestaMajor aqul fu¡ o"perdiendo puntos con el tiempo hasta quedar reducidasimplemente a los actosción de un- sólo, profano: puramente el "vall rel iglosos de vano i el ram", a excep- MOTORES VmAs popularmente conocido como "Paga-I i .loan", capaz ACCESO R IOSde haberse conservado hasta nuestros dias, despu(,s deunos tresciendosfiel a la Fesla aflos de existencia Major originaria:el y de manlenerse dla de Silnl Pere, *Esdla probable de Santdilecci6n Pere popular que la decadencia fuese por provocada las "fires" de la Fesla por ,que una se Major mayor celebraron el pre- MATERIAL ELECTRICO PINOhastaculturacio empezóprivilegio una (,poca bastante se volvi6 regresiva a suministrar de las "fires", reciente,cuando en ~ nI Cugat lo que La primera "asta ya la agri- y el comer- entonces fu(, del año se cele- *brabanI ~ "n en mayo, <n;o~"oo el dI.. on de 01 la A,censión, ""no "" "n" /",no," y la <:egunda ~"" ¡~- Pza. Dr.Galtes, 1-Te!.274 16 64
 • 49. d;- ro~D~~ CID~~m )~)~~~1r rrTl11~~1r~~~~u ~~~~u BUTLLETí INFORMATlU DE LASSOCIACIÓ - ANY 11 - Núms. 5.6- ABRIL~MAIG 1975 . .- ";"" ~:;"f ,,"1-. <,&y;i! C/) -/)/> -< -5L- fJ~ I ~;~ - S U M A R 1- . INOUIETUDS . TEMARIlO- CAL (Inquieto Sant Cugat) . CaLLABa. RACló (Imaginación y comunica- ción) . ACTIVITATS ::.Gr~~~;;°,. :,.::" - .d1~~~ SOCIAlS (Noticies locals) !,~MMlf ~~Umi~Jj¡1J
 • 50. - . ~~~ ~ +} MAH1J;r-1. EL PAGA-U JO~;N, ART CONCEPTUAL? Al llarg del teP:1jJssha parlat, en publicacions santcugatenques, bu tlle tin s, programes i tata mella de papers on hi era possibIe, deIs variats aspectes del nostre "Paga-ti Joan" el qual sha danomenas, quan volem res-ha amb escaien9a, "El Ball del Vano i el Ram". Shan estudiat i comentat els seus aspectes histories, tradicionals, llegendaris, populars, musicals, coreognitics, fms a un punt que repetir-ha podria semblar reiteratiu. Que queda, dons sense parlar del nostre hall popular autocton ? . Potser la seva actualitat i també el seu futur, tot i que, de passada, en qualsevol deIs aspectes abans esmentats sempre shan tocat aquest dos punts. Potser cal plantejar-se que diu avui a la gent santcugatenca el Ball del Vano i el Ram, el qual, coro una relíquia folklorica1I loca!, gairebé única del passat, reviu cada. any la diada de Sant reTe. A lhome del "siscents", a! de la "tele", al del futbol, a que sta gran massa popular que un dia els seus homonims de fa tres cents anys, descobrien, dan9aven per primera vegada davant la porta deI lesglesia en honor a Sant Pere i lesI mares, fent-se portaveu dallo que havial~
 • 51. nascut del poble ho transmetien ja a Inevitablement, aixo comportara coro a les naves generacions acaronant amb les conseqüencia que els qui en són conscients quatre notes simples, synzilles, als infants de la necessitat de que el poble participi mentre els gronxaven en el seu bressol activament icol.1ectivament en l.art, no deixin compassant la cadencia de la tonada perdre aquesta ocasió de "fer" art que amb el nyic-.granyoc de la fusta que els presenta el Ball del Vano i el Ram el día diu, avui, el Ball del Vano i el Ram ? de Sant Pele. Les velles motivacions shan anat esmicolant i han. quedat, poc El poble santcugatenc ha augmentat a poc, perdudes en el passat. De tata manera, duna manera espectacular, rapida, gairebé coro una paradoxa, el nostre hall en un espai. de temps massa cUTí per a autocton és a lavant guarda esdevingut que els nous vinguts poguessin assimilar "art conceptual", tan. efímer, tan viu ven tot allo. que encara resta del ven i tan nou alhora, con totes les experiencies poble i massa nlpid també per tal de que ros possibledanar comunicant-Ies-hi tot que shan anat portant a terme al camp artístic durant els últims anys. allo que podría haver tingu tuna validesa. El paga-ti Joan avui té el valor deIs vells Joan Tortosa monuments, de les pedres centemlrles, .... duna obra dart que soIs sera possible assolir-la, delectar-shi, fentra revirar. Per aixo caldra qu~ el pob1e hi participi co1,lectivament i a diferencia de qualsevol altra obra dart llegada pel passat~ue permaneixera present adés lactitud passiva de lespectador, el Ball del Vano i el Ram exigid sempre la participació activa dun grup nombrós. Pot sorprendre, atesa questa conc1usió,el para1etisme o la coincidencia de que una reliquia de més de trescents anys, té amb lanomenat "art conceptual" o l"environament". Si es profunditza, pero es descobreix que, al cap i a la fi,aquests moviments artístics no pretenen altra cosa que la . participació activa de lespectador. No busquem, dones, ja, al Paga-ti Joan motivacions sentimentals, en el fet de reviurel cada any, sinó que1com més viu. 1 si tornero a plan tejar de bell nou la primera pregunta, que pot dir el Paga-ti Joan a lhome del "siscents", al de la, "teJe", al del futbol ? , la resposta potser podría ser clara: la necessitat de crear en aquell moment una obra dart amb lesforryco1.lectiu i amb la participació activa. 1 en dir "enecessitat" hi volem inc1oure tant la conscient coro la inconscient. :~"lrLfi..~..
 • 52. A~ ck~~ I ~ (~~q~S) 3-1MEDITACIO EL DIA DE SANT CUGAT FESTA MAJOR~k~~~.g(~~ )~~~A Sant Cugat des de fa més d un milerdanys que la gent vinguda de lAfrica hi hafet estralls. Alman<;urenrunava el monestircoro ningú ho havia fet abans dell. Méstard, petites incursions tejen posar la pellde gallina a la gent santcugatenca i les casessanaven apilant prop del temple parroquialcoro cercant la lloca i donar-se així, entrctots, valor i escalf. Més tard encara-el 1939- els africans de nou passaren perSant Cugat pero sense fer-hi cap desfeta.Tan soIs algú va dir que se lhi varenenportar les gallines. EIs que alcshores eremmenuts, els "moros" ens varen donar prescsde xocolata.reTó molí abans de tots aqucsts africans, janhavia arribat un tat sol a Sant Cugat. Alinrevés de tots els altr~s, portava un mi~satgede pau. Predicava lamor; aquesta cstranyaentelequia. 1 no feia en nom de Crist,un que deia havia ressucitat alla a les terrcsllunyanes de lOricnt Mitj:i.Aqucst africa sanomenava -o lanamenemara- Cugat. ~l cert és que a aquí Ji varenportar. La seva predicació havia estat reta aBarcelona. Un cop empresónat eltrasl.ladaven al Castre que en el vuite miler
 • 53. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~o cs-va-rcr-nilnés ní mcnys f~st;. Tot-v~" - quedar igual. Va ésser quinze anys després que de nou és digué: fem f(.sta!. 1 s(~ncda°dcfensava el eamÍ roma. El seu martiri no la F(:sta :-Iajor. ( p(~rrecordar a aquel!és gens diferent deis de~és martiris pol)f{~ afric¡¡ que arribava a Barcdona julIldaltres sants: caros esquirH;ades, roe, amb un altf(~ r:ompany, (~n Feliu, daltmiTades i finalment la mort. dun vaixdl earregal de m(~readeries, que Lbistoria i la llegcnda són més amplíes. En va {~ss(:rutjal -diuen- i martiritzal tres j 1historia deIs martirs shi barrejen amb els v(:gad(:s, sor¡!.anilza una fesla major on, per torments físies -els més primitius-: hudells quedar b( hi ha (:ada allY d eorresponcnt que surten del ventre, goles ohertes amb Ofici Sol(~mn(:, p(:ró lata una setmana, amo sang que brolla a glops, ulls buidals, mans una incons(~l{üi:neia total, sorganitzaran. tallades, ossos i muscles fora de lloe . . . aetl:s qlJ(~no tindran res a veure amb el Passats els anys, aquest lloe de martiri que missat¡;(: qw: Sant Cugat portava :t Jes tenia un nom tant compkl, S(~rHTr. nosln:s l(:rf(~s. rotund, historie:"Oclavia del VaWs ", vren Es dar (IW~aixó son VI!les histórics. Que si el nom del sanl i S(mpre més -llevat (~Issan tcu~atencR haguessin prcs al pcu de la del parentesi de la guerra- sanomcna tal lIetra, fent eas daquell jove afriea no hi eom es fa actualment. bauria ProhT(~S,perque lamor no en porta, y a aquest home, pli" de hona fé, o (~S V(~IJ . . . 1es veu cada día. Quan d esperan¡;a en 1m món millor, moria ell s"anom(:na d "progrés", al{uell qui cerca fiaos duna gent que (S colIslitu ¡-e 11(~n Iamor, aquell qui el predica i -ben buscat- botxinos perquI: no creien (~nIamor. de: lrohar (lui el practiqui, ds ha dagafar Aquesta paraula lalll hreu qw~ tenia una (~s~arrifan<.:ad(~frd. linmens poder i al maleix lemps la grall Iobn~ Sanl Cugat!. Per mi:s pega la seva gosadia de fer lraició a II Iistória, de fc-rds diada sc:scau junt amb la de "Santiago" -el homes iguals. , de "y ci(:rra España"- i més de quatre diuen 1 un bon día -fa daixo uns trenta anys- a que lao.F(:sla Major de Sant Cugat (el roble) algú se li va acudir dc fer m{:s resta d 25 , es lH:r Sanl Jaume. Es bentrist, pecó ni de Juliol, diada dedicada a aqucsl sanl (~nla aquest eonsolli queda. Nosaltres, des , da q uestes ratlles volem fer-li el nostre més , qual es conmcmoravcn aqudls fds (IW~ < varen succeir a rallY de la picor. .la nill¡:TÚ i sinecr homenatge, reeordant-lo tal coro era: e~ re~ordava per qué havia mort Sant Cugat, ! Un home bó. net, pIe damor, cavaller dun nI qm roren ds que el malaren, ni la J ideal, predicador eonven~ut de que el món sangada que amara la lerra. sanleugalenca. ¡ podía rnillorar-sc cstimant-se els uns als ¡ altres. Si des dcllloc on és encara ens po~ ~ cure, es , d(1I esgarrifar, ja que, si bé ara no faria la ; fí de la manera de fa-un miler i mig danys, gap lIIolt oÍ -si es que encara pensa igual- que. amb Festa :Iajor o sense Festa .-Iajor, , aquí,de feina, no nhi faltaría. J. Tortosa 4
 • 54. de reencuentro de amigos y familiares,.. hoy,.. ¿hoy FESTA MAJaR! también? La fiesta mayor eran fechas de grandes y únicos festejos en el curso del año,... hoy,... y fiestas Diu una vella cronica, que una Festa Major és"... un ho.y y mañana... envelat, un cormetí i una suada". La imiltge no és del Las fiestas mayores están galopando hacia un sendero tot gratica, peró shi acosta tor¡;:a sí hom té en compte de muerte. La inercia, la falta de interés, las grandes una época no massa Ilunyana. Pero si la cronica tos facilidades en los desplazamientos, el poco arraigo a::r- prou vella hauria de dir que una Festa Major és lo local-por aquello de la ciudad dormitorio-, la rutinai "una processó, un ciri i una pregaria". en la programación de los actos... Seguro que~ :- Lactual Festa Major sacugateoca no és ni una cosa ni encontraríamos otras validas expresiones que2:. Ialtra, perque no té cap tradició. Es una Festa Major justificaran las celebraciones de tan enfermizas fiestas;<.-) "inventada". I és bó que s"inventin" coses. El perill,-- pero, no somos agoreros y creemos que las fiestas-" com sempre, és encertar-Ies o no encertar-Ies. mayores volverán al esplendor que tuvieron, que elo::: Sant Pere, la diada de la Festa Major sancugatenca, no pueblo tornará a participar como antaño; que los va poder aquantar el pes deis anys. El segle XX. el de festejos nacerán del pueblo para el pueblo. la tecnologia, desampara Sant Pere i la tradició ¡Cada año lo mismo!, sí, casi cierto; pero ello ocurre religiosa de la nostra Festa Majar queda Interrumpuda porque cada año son las mismas personas las que se quan mossén Griera -que dei a que els santcugatencs han preocupado de elaborar actos y, aunque se afirmel~~ provenien duna tribu de gitanos- la traspassa el dia "renovarse o morir", se contempla cómo se mueren~ de Sant Cugat: Durant una pila d anys la Festa Majar queda solament tradicionales fiestas porque se escribe mucho, se habla mucho, se mandan manifiestos, se critica, se organiza com un nom i prou. Més tard és quan es reinventa i és de boca, pero a la hora de la gran verdad, a la hora delj comencen a promoure actes, amb la iniciativa de la Casa Gran. Cal que la gent es distregui. La Festa Majar, com tot, va anar degenerant en una cosa que shavia de "pagar" Ienvelat, la "zarzuela", esfuerzo, de la responsabilidad y el trabajo, son muchos lo:>que vociferan desde la barrera alentando al toro pero, ¡qué pocos! son capaces de echarse capote y muleta al ristre y pisar el ruedo. el concert..., perdent així una important Tal vez todos tengamos un poco de culpa por las caracteristica: la gratuitat, deis actes religiosos en lánguidas y sin relieve fiestas mayores... Los que honor del patró de parroquia, per el qual es feia la dejamos el pueblo vacío buscando mar y paisajes testa. Pero sembla que també aquí hi varen entrar els nuevos... Los que menospreciamos la buena voluntad diners i surgeix el "Paga-li Joan", que serveix, entre de los organizadores... Los que no nos sentimos tan altres coses,per a recollir -ja sigui en diners o en sancugatenses como para participar en los actos... Tal especies- tot allo que cal pel culte a Sant Pere. vez deber(amos romper barreras y tabú.es y vivir No obstant la Festa Major conserva quelcom molt expontáneamente nuestra Fiesta Grande... important que ana adquirint al passar de festa La presente Fiesta Mayor de la villa ha pretendido dar religiosa a más profana: una gran P9Pularitat que és un paso importante para revitalizarse; as( podemos señala allo que realment necessitava el poble. Per aixo cal la presencia, tras años de ausencia, de un espléndido -inventar" tot allo que tingui un sentit popular, es entoldado que nos devuelve a aquellos tiempos retro, digui Festa Major o no. El contrari seria fer traició a tantas veces comentados, de nuestros padres; la uns drets o prostitu"ir unes necessitats. JOAN TORTOSA se -- elección de la euQi!!.a~ancugatense, con!1 boato y esplendor .9.!.Ie merece... Y repasando la programación del presente año contabilizamos, dentro de la semana que abarcan todos los actos, cuatro exposiciones o manifestaciones artísticas; tres manifestaciones de danza; cinco audiciones de sardanas y cincp audiciones musicales, todas de gran calidad y de diversidad de estilos. Si bien el arte, la música y la danza ocupan diecisiete espacios dentro LA FIESTA MAYOR, ¿ENFERMA?- del programa, once deportes distintos disputarán valiosos trofeos y todo ello presidido por la solemne Proyectar el pasado en los momentos actuales es como función religiosa del día 25. querer que los niños de ahora sientan interés por las ¡Fiesta pletórica la que nos aprestamos a vivir!. aventuras de Emilio Salgari; cada época, cada Que ello sea una prueba de lo que se puede hacer momento, cada ocasión tiene su característica cuando hay voluntad, empeño y dedicación... adecuada. La fiesta mayor era motivo de traje, zapatos o alpargatas nuevas,.. hoy también, pero, no tanto. La BONA FESTA MAJaR, 19761. fiesta mayor era ocasión de reunión, de sentarse en torno a una buena mesa, -día especial en el yantar-, PEP BLANF~
 • 55. INFORMATIVO MUNICI PAL SANT CUGAT DEL VALLES BOLETIN BIMENSUAL N2 JUNIO -JULIO - AÑO 1- 1976 ~,S([R~]~BE ElL La proyección de España hacia nuevas rutas politicas es bien notoria, y sus rumhos se hallan plena- mente de manifiesto a trave de concretas motivaciones, tanto a nivel oficial como en la esfera de las expre siones populares. Estamos, pues, en unos instantes ciertamente d~cisivos para el futuro del pais, ya esta tarea nos co- rresponde a todos los ciudadanos aportar una colaboración sincera, ordenada en cuanto a principios, adecua- da en cuanto a posibilidades personales, libre de prejuicios, y desprovista de condicionamientos, Vamos a enfrentarnos con el futuro desde la plataforma que cada uno de nosotros ha escogido, y hemos de ser fieles a ella, consecuentes con sus planteamientos, Con toda seguridad, las acciones mas inmediatas en un sentido colectivo, con participación de to, dos los ciudadanos, habran de ser las consultas electorales, en una autentica dinamica de democracia y libertad, Cualquiera que sea su motivación -un refeTendum, una elección de nuevos mandatarios municipales, Provinciales o para los altos órganos legislativos de la Nación- tendremos ante nosotros un derecho, el del ejercicio del sufragio, y un deber, el de ratificar con un acto voluntario este mismo derecho- En esta Iinea, Sant Cugat del Valles ha de dar, como cuadra a su historia y a su dinamica actual, un ejemplo de ciudada~ía Hemos confeccionado nuestros censos electorales, y han sido expuestos amplia- mente a la consulta publica, para que todos aquellos a quienes la ley otorga el derecho e impone el deber del voto, puedan cumplir con esta alta misión, Ahora, es preciso dejar constancia de esta confianza plena en las vi""des ciudadanas de los vecinos de Sant Cugat, para que seamos ejemplo de civismo, de comunidad -dentro de la pluralidad de ideologías" y de autentico servicio al país. Esta es la esperanza que vuestro alcalde formula ahora, y para es,as etapas inmediatas de nuestro desarrollo político, FRANCISCO LLATJOS GARCIA, Alcalde de Sant Cugat del VallesEL SR. ALCA.DE IMPONELA BANDA DE PUBINA, DESANT CUGA T A LÁ SRV>.,- --CARMEN TORTQSA MORALEi,> ..~ :.:" ;: 1
 • 56. ". ~~-t-t-:; ~~~~ INFORMATIVO - MUNICIPAL "]~lBOLETIN BIMENSUAL SANT CUGAT DEL VALLES JUNIO - JULIO AÑO 2, . 1971ES(lR~BE EL AGRADECIMIENTO JJebemos congratulamos por la pasada FIESTA MAYOR, Grandes y pequeños. con- ciudadanos r forasteros. disfrutaron de unos dios de fies/a y asueto, El cirismo ha sido nota destacada durante estos dias y ello elidencia una integra- ciÓn ciudadana en unas fiestas populares que. por ser intimamenre nuestras. debemos procurar que no se pierdan, Asi, desde estas lineas quiero agradecer a todas las Entidades ,1Agrupaciones de lu Villu lu purticipaciÓn tan lucida que han tenido en dichas fiestas . especialmenre a es/e mmille/e de jó"enes que. en calidad de Pubillas se presentaron a la elección de la Pubillu de la Villa Cordiulmente r con gratitud. "uestro alcalde, FRANCISCO de P LLATlOS GARClA <
 • 57. MUSICA I FESTA MAJaR ~. ~cU ~~~I"~~/w..1q~~.),b . La Festa Major del poble, en altres epoques, senzills i admetre que si bé.varem comptar ambhauria estat anunciada per tata la vila a toc de un públic molt correcte i entenedor de la músicatrompetes i timbals seguits de la quitxalla saltant que allí es "feia" i de l esfo~ i anys de treballi cridant al seu darrera i en sentir la remar els que representa assolir la suavitat de matisos i con-santcugatencs haurien s~rtit BIsbalcons, terr;sses junció d efectes que es van apreciar, el nombrei portes de botigues, per tal d escoltar la crida. d assistents va quedar molt lIuny del que els orga- Pero aquesta visió ha quedat "arxivada", ara nitzadors haurien desitjat.¡anunci dun acte és mole més tred, impersonal,tan és així que es concrJta en unes veus i uns Segon concert: Maria del Mar 80net, acompa-sons gravats en una;intu que tot donant voltes nyada pel guitarrista Lontoro Rosas. He de dirsense ti repeteix el mi>saí:j8 ue es vol ter arribar q que par primera vegada vaig sentir personalmental públic, mitjanc;;antnns ídtaveuscol.locats sobre a la 80net, i si bé m agradavaen disc, puc assegu-un cotxe que dóna la Ioltl al poble deixant sorda rar que "en directe" guanya i forc;;a.La seva veula gent, que ja no surt al balcó sinó que es tapa tan ben impostada, d una extensió que no ésles orelles per esmorteir el volum de les notes que corrent en cantants moders o tolk, la delicadesa ireprodueix Iequip de músicaen conserva, Que hi la frescor de les seves canc;;ons,va aterir altra ve-farem ! ... és el progrés. . gada una nit de satisfaccions, si bé hem de ter constar (i ara no es tracta de música classica) que La coUaboració d AMICS a la Festa Major tampoc el públic va ser massa nombrós.d enguany ha estat com sabeu ellXe Concurs dePintura Rapida, del qua! ja es parla en aquest ma- En Serrat !!! ... ara sí que podem dir que "elteix butlletí, i el "Festival de Música" que es va éxito sorprendió a la propia empresa". El tercercelebrar al claustre del Reial Monestir i que concert va ser "el desmadre" no hi havia proucomentem tot seQuito claustre par a ello Els personatges i animalons deis capitells, es van estrenyer par deixar lIoc a les El primer concert va estar dedicat a la música barbes i cabells arrissats de la jovenalla que trac-de cambra, amb Iactuació sempre cuidada i in- tava de col.locar-se entre columna ¡columna i so-teUigent del Quartet Numen decorda i en José bre "ampit, par no perdre detall d en Joan Ma-Luís Lopategui --guitarra de deu cordes- que ens nuel.van oferir un ben seleccionat programa, que va Puc dir en favor d en Serrat que va correspon-ser aplaudit esponania i Ilargament pel públic que dre als seus seguidors amb una actuació simpati-es trobava aquella nit en el bell claustre de! Mo- ca, molt apretada de temes, tan és així que tins inestir. tot va prescindir de la mitja part, aconseguint Ens agradaría dir que ,assistencia de públic hi com sempre molts aplaudiments i que la gentva ser crescuda i que moltes cares conegudes de marxés contenta; del quál tots ens alegren, forc;;a.Sant Cugat h i van ser presents, peró ens cal s"r Merce
 • 58. ~. INFORMATIVO MUNICI PAL iatl.-"-~..4..i-i-j,-¡- i,.L....~BOLETIN BIMENSUAL- SANT CUGAT DEL VA L LES JUNIO-JULIO -1978 n;;l:ln " ,. I 1l, .n" /¡ ¡, rESC~1UDEU~U~ 11 ,.1111 :;ir ,;;~" ~,1; ti j~ ( UNA FIESTA MAYOR DE PAZ Y CIUDADANIA Si no existieran otras razones para que San/ Cuga/ del Vallés as/en/e el/ÍIulo de ciudad -es decir, de comunidad humana con al/o senlido de la ciudadania-- la Fies/a Mayor de es/e año hubiera sido la mejor credencial para proclamar aquella ejeculOria. Nues/ras jornadas de fies/a mayor han sido, es/e año -y acaso como nunca en la historia ciudadana-- una espléndida guirnalda de cooperación y coordinación. Duran/e diez dias hemos pues/o Iodos la mejor vo/un/ad para que la fies/a /ranscurriera en paz, y /uviera el al/o signo de un ejemplo de viralidad surgida de nues/ras mismas inquie/udes y realidades. Las en/idades cul/urales y depor/ivas de San/ Cuga/ del Vallés han ofrecido un valioso /es/imonio de su dinámica, y a /ravés de ella se ha percibido la en/rañable vinculación a Iodos los san/cuga/enses en unclimq de unidad, por encima de o/ras conlingencias. . Cierramen/e que la Fiesta Mayor ha tenido expresiones señeras, que podnan cifrarse en las magis/rales actuaciones de Victoria de los Angeles y de Narciso repes, con "Solis/es dé Catalunya ", pero jun/o a es/as expresiones de alta calidad ar/istica se alinean, con plena jus/icia, aquellas es/ampas que nos ofrecieron nuestras agrupaciones ciudadanas, la "Coral San/ Cugat", con sus depuradas interpre/aciones,. y el "Esbart San/ Cuga/" que ha demostrado, bajo la dirección del maestro Melo, poseen una auténtica categoria de dimensión internacional. La imágen de aquel "Ball del Ram i del Vano" -plasmada certeramen/e luego por nuestro gran artista Grau Garriga-- ha se ser, con lada seguridad, inolvidable... Las ciras no son, en modo alguno, exclusivas ni exclule/1/es: nues/ras et1/idades depor/ims es/uvieron en primera linea, y lo hicieron con el gozo de haber alcanzado elevadas cotas en sus especialidades. La Fiesra Mayor, en es/e aspec/o, se vela realzada con el ascenso .a las respectivas categorlas superiores, del Club de FÚtbol y del Club de Balances/o, y es/a trayectoria ponian de mani!lesto como la inquietud municipal por dotar a la ciudad de instalaciones deportilas adecuadas se ve respaldada por el ejerCicio brillante de lales aclhidllde.. El propósitO de coordinación fue ejemplar y permanellle, y mle la pena recordar rasgos "-- como el de.la utilización del Pabellón Polideportivo para que sirviera a lIlodo de tradicional ...:.,0 "envelat". IDe esta forma, un patrimonio comuniatrio cumplia plenamen/e esra funcirin. al . .>qbrir sus puertas para una estampa que alcanzaba un /¡orizon/e más amplio que el de su .misión concreta. . Todo ha sido, pues, realmen/e extraordinario y aielllador. /nclu.{l en un aspeClo que podria estimarse menos brillante por su esencia, aunque no independiellle, del senlido que habla de tener la fiesla. el balance ha de considerarse positivo: la presencia, e!l/re no.{llrOS, de
 • 59. las fuerzas de Orden Público ---de la Polida Armada. que establecía un primer contacto conla ciudad. en vísperas del funcionamiento de la institución policial que por el censo depoblación corresponde a Sant Cugat- constituyó una nota de aliento y apoyo. Por fortuna. supresencia no hubo de tener más alcance que el de la natural función preventiva u vigilante.propia de aquel instituto del órden. y hemos de sentir la satisfacción de que sus miembrosenlazaran cordialmente con la ciudad. ai tiempo que ésta daba la medida de su civismo. En esta línea de evociones. ha de tener un digno espacio el recuerdo a la presenciadelgobernador civil de la provincia. don José María Belloch deis consellers de Gobernación ypolitica territorial y obras públicas de la Genera!itat, don Frederic Rahola y Narcis Serra, yde los diputados por Barcelona don Antón Canyellas y don Caries Güell de Sentmenat. quequisieron unirse a las brillantisimas veladas cuyo escenario fue nuestro histórico Monasterio.Esta mención ha de ser una expresión de gratitud para quienes. desde el ejercicio de altasresponsabilidades políticas y de gobierno. saben alentar a los pueblos en su trayectoriaespiritual y social. Esta gratitud es común y corresponsabilizada. Unos a otros, todos los vecinos yresidentes hemos de transmitirnos la felecitación y el agradecimiento. porque la Fiesta Mayordel año 1978 ha sido. para Sant Cugaldel Vallés. una página excepcional de dignidad yciudadanía. Un hecho que nos augura la permanencia en esta línea hacia tareas de futuro. enservicio de nuestra comunidad cívica. Con esta misma gratitud. y esta felicitación. quiere sumarse 01 gozo de todos vuestroalcalde. FRANCISCO DE P. LLATJOS GARCIA
 • 60. . BANDO Con motivo de la FIESTA MAYOR y con la finalidad de dar mayor realce a laestética de las edificaciones. todos los permisos que se concedan para LIMPIEZA.PINTADO Y REVOCADO DE FACHADASy operaciones análogas de adecentamientoque se realicen durante el presente mes de julio y 1." quincena de agosto ESTARANTOTALMENTE EXENTOS DE DERECHOS Y TASAS MUNICIPALES. Lo que se hace público para general conocimiento. Sant Cugat del Valles. 7 de junio de 1978 El Alcalde Francisco de P. Llatjós García
 • 61. AVUI Dissabte, 1 juliol1978 -Pagina 19 El ball del vano i el ram Sant Cugat del Valles, al Vallés Occidental, té can Miró... A final de Bugle, el 1893, a Gumerslnd Au-Iorgull de posselr entre altres coses, el ball del vano ladell, múslc santcugatenc I professor de flauta a lesi el ramo Es una dansa popular, genuina, bella i ele- escoles de Barcelona, per primera vegadagant, arrelada fortament en les tradlclons peculiars Instrumenta aquest ball per a orquestra. I fou ende la vira. Es ballava per Sant Pare, patró de la Doménec Orlstrell I Fabregues, tambá múslc de la vi-parroquia, a la sortida dofici. Havent deixat aquest la, qui arranla el ballat per a cobla Iany 1922.día désser festiu, sha traslladat al diumenge se- Una avla de Sant Cugat ens contava de la seva jo-gUent. Aixi, dema, día 2 de juliol, hi haura aquest ball ventut -final del segle passat, principl daquest-a Sant Cugat. PerO a mes a més hi ha un altre fet re- que es nomenaven quatre administradors entre el jo-marcable: lEsbart Sant Cugat ha decidit dincorporaraquest ball al seu repertori i el presentara per prime- vent del poble i ella escollien quatre administradores,ra vegada el dia 15 de juliol a la Pla~a del Rel de Bar- que juntament amb altres amigues ana ven per les ca-celona, I el 23 del mateix mes al clos del monesUr de ses recollint gerros I altres objectes per a guarnirSant Cugat. El prestigios coreógraf Salvador Melo, Iallar. A la vigilia de la festa felen neteja general dedirector de Iesbart esmentat hi ha fet uns addlta- Ialtar major I Iasen~aven desparreguera. Tambá te-ments coreografics emmarcats dins de la linfa del ba- nlen preparades unes bones garbes de flors que ana-11I uns lIeugers tocs devocaclons tradicionals. ven clavant a Iesparreguera i en feien una bons rams El «Ball del vano i el ram.., com molles altres dan- per ala gerros.ses populars catalanes, ha sorgir duna can~ó. Una Al vespre, adminlstradors, administradores i or-can~ó que no fa gaires anys encara sentiem cantar, questra fejen la passada i seguidament cap aduna manera natural, ala nostres pares, I a nosaltres Iesglásla, on es cantaven completes. De completesmatelxos más duna vegada ens ha sortit nomás sen cantaven per Sant Joan y Sant Pere. Enespontaniament deis lIavis. sortint feien un refresc: porta ven una coca o rosqui- Paga-li Joan lIes i un bon porra amb mistela. a la Mar/eta; Iendema Iofici era solemne. paga-li Joan Acabat Iofici, tal com es fa ara, es ballava el «Ball un vano i un ramo del vano I el ram.. a la pla~a de davant el monestir. Com li pagaré El. joves lIulen un ramell de flors posat en la cinta del si no tine cap pesseta, barret; durant el ball nadqulrien un altre que Ioferien eom li pagaré si no tine cap diner Nhem sentit moltes vairants: a la balladora. El ball no sassajava com es fa ara, No li vull pagar, perque tothom el sabia. Desprás de bailar els admi- parqué no el voldria. nistradors, aquests procura ven de lar sortlr mainada No li vull pagar perqué ballessin I paguessin un ramo Aixi es fe la més parqué no ei voldrá bora recaptació i sapuntava la continultat de la dan- Mitja pesseta el vano, sa. cinc sous i mig el ramo Acabat el ball, administradora I administradores Paga-li Joan. felen el «lIevant de taula..; amb una safata anaven ca- El más fervent historiador de les coses santcuga- sa per casa demanantla voluntat per a pagar les des-tenques, en Joan Auladell I Serraboguñá, va trans- peses de la festa.criure la can~ó al pentagrama escoltant-Ia de lIavis També existía en aquella época la faixa de Santde la seva bis. Sha impres en alguna publicació. Els Pere. Dlu que no hl havia casament que els nuvís, alsantcugatencs, encara avui día, del «Ball del vano i el moment de passar el portal de Iesglésia, no sel tro-ram.. en diuen correntment el «Paga-li Joan... bessin varrat per la faixa de sant Pere que mantenien Lorlgen de la densa tampoc no el sap ningú, Sem- tlbant dos administradors -que era un cilrrec quebis que antigament eren el batlle i els re}idors que la durava tot Iany -o bá, si ells no podien, dos escola-baila ven el die del patró de la parroquia amb les ad- nets. Els nuvis no passaven pas que no haguessinministradores que havlen 8stat nomenades. A partir delxat caure una moneda dargent en la salata dedel 1881 Ialuntament designa un grup de loves delpoble perqué es fes carrec de la ballada, encara que sent Pero. Llavors plogaven la falxa lis podlen 80rtlr.el continua patrocinant, com es fa avui dia. En Fran- El popular «Paga-li Joan» a Sant Cugat ás entran-cesc Vil a, arxlu vivent de records sant cugatencs, ens yable. San pocs els santcugatencs que no Ihagin ba-precisa que Iany 1917, el de Iarrlbada del tren lIat, bé o malamnt, un any o altre, en la festa de Santeléctric a Sant Cugat, fou novament Iajuntament qui ,Pere. Enguany es bailara díumenge, día 2 de juliol, ibaila el «.Ball dt,>1vanQ i. el ram» el die de Sant Pere. amb les altres representacions ja esmentades, San El segle passat es ballava al so duna gralla; una te- Cugat viura uns dies de ritme folkloric amb la remornora, un fiscoro I un tambor, que tocaven quatre pa- i la brisa deis vanos I la grata fragancia deis rams.gesos de can Miró I eren anomenats «Les Gralles de Eugeni Canas
 • 62. <--- Julio 1.978 ~~k~, ~¡ ,~1nf)~,A-¿ :1 ~ , ?? t , FESiTA:;;1VIAJOR 1.978 EDIT0RIAL -Pocafeina tiQdré., QyLsen .recorq,a ,de,mí? .,,- Em varen encolomQr::JadeÚa,maíor~com a;a~uell a qui Ii pengen una lIufa, ,~ , -Alguna pregori~( nar~,ibaro- diu Pere que en aquell moment ~;~sF1.u.eia ?¡passar, , -No tho cregJispas, Que no has vislel programa? Ofutbol, balls, punteria, cava lis, concert;, feste;cle ;btamena ¡-per queda~ bé un ,.oficLon sesmentaro especialment el meu nom i para de comptar ,"La genl no sen recorda de , mi..- -Ah, doncs,-replica Pere- quan la Festa Ma jbr era a la meVa"diada,prou entenio de feina-;- cercar marit a les solleres, allunyar les pedreg~ des, acostar les plujes, repartir salut.. .Men ELS TRES CANDIDATS 7 donaven defeina! Fins i tot em dedicaren el P~ " ~---~------- ga-li Joan! , ,. -Al lo eren uns allrestemps, home!, Araés Cugat aixecb el cap deixandint-se de Ien- una Festa Major de segona mo i jo un sobre-vi,!!dormiscament de gairebé tal un any, Un núvol gut.rosal i flonjo Ii. reja de matalbs i es preguntava, -Potser no els,hi has caígut prou bé perqu~qu~ Iha, a tret del seu ~xtasi, Menat, ,Boi, els,africo,- ,Adrib, Gervasi, Andreu i altr~b~auraJs es, -Molta culpa, polser la te en Monjo que em trobaven al seu entorn cridant: ¡Cugat! Cugat! va fer una imatg~ amh cara de moro. .A quí, li. -mai feien precedir al nom Iadjectiu de Sant, pOI fer gracia un moro presidint Ialtar major?ja que AlIo, aixo, es dona va per ent~s- i fins Varem anar-hi junls amb en Feliu i a ell maii tot el sacsejaven. Ihan fet daquesta manera, Ara que, ben mirat, -Au. va!, que arriva el vint-i-cinc i eT ve lu ets jueu i ningú nha, fe! mai cas,la feina- Aleshores es quan de cop recordo que allo -Potser és quea mi sel1:1pre mhan fet la caraa baix el dio vint-i-cinc de juliol era el que dun vell másover calcio, i aixo hi fa molf:- acabo Pere amb un to satisfet.estava dedicar especialment a ell , i que enun poblel perdut, en un indret del món, shi ce Una munió de benaurals shavien aplegaf enlebrava la Festa Major, Tot se Ii va anar acla: lorn daquell lIoc i Medir que sho escoltava -rint i recordo moltes més coses: Que el maleix shavia anal embotint, perqu~ davant dell el tedio també era dedicar o Sant Jaume, i, és ciar, ma de la Fe51a Major de Sant Cugat no és podi;;ho acapara va 101:-. Quaronto anys dient" Sentía tocar mai i replico no poguent més,go el Mayor", " Santiago y cierra, España", - -Sí, vosaltres molt parlar, pero a qui Ii toca" Santiago, patrón de Espaila", " Fins el punt va era. a mi, que jo soc del poble, Tu, Pere, nique hi hagent al poble de Sant Cugátqúe de - tan sois hi varesestar mai allí, Cugat, almenys, .hi va predicar i hi va ser martiritzat, Pero jo hibono fecreu queja Festa Major es " per SantJaume" , , , vais néixer. Em 5embla que era prou ciar que la f o . ~,)<" { (111<
 • 63. - - - -A(tMtII-~~~;"~~~""""~"""~"a"-- , Festa Mojor me Ihavien de donar a mi, i no a v~ no sen sabia res i tothom amb total,a bot:¿;fe,o :saltres. ,sempre shavia.pensa,tque era par culpa de ,les ,Com qu,e totssabien par quins camins anirla is()bá~eso delesbcii~~s.i)ressions, (anticicló o la cOsO, intentaran posar paui que la diséussió la bOrrasca de IAtl~iitlc:.; Dones 110. Quan notirés endavant. Perqub sempre qUI aCC!bavar~ all~ déilt comencen adiscutir la Festa Molar de uest Jbent eran els santcugatenc!,_gu~ 5!go.ls ,les c,on- Sant Cugat, sempre sacaba,molament. Si aq <--.clusions finats eran els responsables daquestes ar any fa bon temps és que ja els sants nestan ,tlps biiñ:iiTetatS. Pe~ aixb desde Dalt, endegaven el"" i cuits destar en vaga sense que ningú es recordi /oiCiael;Festa Molor una mala tronada o una ve.!! dells. Aquesta indiferbncia fa~ que seguei~in ,t toda de ponent o una diodo de calit~a que faja suar la"cansalada. Es ciar que dai~b aqur a bai~ 9ron~ant-se enbolcallats en el seu núvol daurat endormiscats o frulnt beatrficament de la pau e- terna sense que els torbi cap mena de preg~ria arribada de Dai~: - : Joan.