Fm Masquefa 1979-99_merce_queraltdequadras

295 views
228 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Masquefa 1979-99_merce_queraltdequadras

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Masquefa (1979-1999) Compilació: Mercè Queralt de Quadras Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. FESTA MA~oR: (~EP~RbTS: ? SALUTACIONS DE FEST A MAJORGENERE DISCURSIU I SALUTACIÓ DE FESTA MAJaR1979-1999 VINT ANYS DE DEMocRACIA A MASQUEFA Merca Queralt de Quadras Pragmatica 24 /11/ 99 - Universitat de Barcelona
 3. 3. Hemeroteca: (PSC). -. 17 doctubre de 1999, eleccions autonómiques(A) Butlletí Informatiu de lAjuntament de Masquefa: Linformatiu Masquefí.(juliol-1998). - Demografia del període: 1.790 habitants (1975); 1.226 h. (1980); 2.449(B) Informativas: Lo vertader masquefí. CoLlectiu damics de Masquefa ns. h. (1980); 2.653 h. (1991); 3.037 h. (1994); 3.775 h. (1998).15 (1989),26,27 i 29 (1992-93). - Demografia del segle: 959 h. (1900); 1.135 h. (1920); 1.232 h. (1930);(C) Entitats: Societat Recreativa lAlzinar (tardor-1981) I Naturalistes del 1.335 h. (1940); 1.160 h. (1950); 1.084 h. (1960); 1.665 h. (1970);Comam: Lentorn natural (hivern-1992) 1.224 h. (1980); 2.647 h. (1990). - Demografia anterior al segle XX: 40 h. (1370); 240 h. (1718); 874 h.Localització del material indicat: Arxiu Municipal da Masquefa, Biblioteca - (1830); .417 h. (1887). 1Municipal de Masquefa, Societat Recreativa LAlzinar.5. REFERENCIES HISTÓRIQUES- 27 doctubre de 1975, és designat alcalde Josep Julia Calix (CIU) (Ajuntament no democratic).- 20 da novembre de 1975, mor el Dictador Francisco Franco.- 15 da juny de 1977, eleccions ganarais.- 1 de marc;de 1979, aleccions generals.- 3 dabril de 1979, primeras eleccions municipals democratiques. Alcalde:FrancescMirallesMestre(CIU)- 20 de marc;de 1980, primeres eleccions autonómiques.- 8 de maig de 1983, eleccions municipals. Alcalde: Joan Martínez Reche (PSC).- 10 de juny de 1987, eleccions municipals. Alcalde: Joan Martínez Reche (PSC).- 1988, dimissió de Joan Martínez Reche (PSC). Alcalde: Josep Duran Galvez (PSC).- 1991, eleccions municipals. Alcalde: Josep Julia Calix (CIU).- 1995,eleccionsmunicipals. lcalde;JosepJuliaCalixCIU). A- 1996, dimissió de Josep Julia Calix (CIU). Alcalde: Manel Ferrer Peixó (CIU).- 1999, eleccions municipals. Alcaldessa: M8Teresa Estruch Mestres
 4. 4. TEXTOS ADJUNTS: (A) SALUTACIONS DE FESTA MAJOR (A) Salutacions de testa majar: 1979, "Salutació" Francesc Miralles I 1979, "Pórtic" Junta de IAlzinar; 1980, "Pregó" Junta de lAlzinar; 1981, "Salutació" Francesc Miralles I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1982, "Salutació" Frances Miralles I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1983, "Salutació" Joan Martínez I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1984, "Salutació" Joan Martínez I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1985, "Salutació" Joan Martínez I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1986, "Salutació" Joan Martínez I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1987, "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1988, "Salutació" Josep Duran I "Pórtic" Junta de IAlzinar; 1989, "Salutació" Josep Duran I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1990, "Salutació" Josep Duran I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1991, "Salutació" Josep Julia I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1992, "Salutació" Josep Julia I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1993, "Salutació" Josep Julia I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1994, "Salitació" Josep Julia I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1995, "Salutació" Josep Julia I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1996, "Salutació" Manel Ferrer I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1997, "Salutació" Manel Ferrer I "Pórtic" Junta de lAlzinar; 1998, "Salutació" Manel Ferrer I "Pórtic" Junta de IAlzinar; 1999, "Salutació" MaTeresa Estruch I "Pórtic" Junta de lAlzinar. Localització del material indicat: Societat Recreativa i Cultural lALzinar i ve"insde Masquefa. (Can Miqueló).
 5. 5. 9 11 LESNOSTIES ~~t TIIDICIONS ~ ~-------- Tol/;els pobles es senten orgullosos de la seria histOria, his- toria que reviuen amb el patrimonl artistú: que et temps els ha deixat. Masquefa que desde els seas orígens ha conegut dije.Amb motiu de la Festa Majar, el nou Consistori rents clvilitzaclons; hom. no sap per que del passat no enselegit democraticamentpels vilatans de Masquefa,. queda mis que ei Cementiri Vell, alguns documents quina exis-us agraeix la vostra confian~a i us desitja bones tencia hem Jet pública amb anteriors programes (Reculls dHis.testes. A Iensems vol difondre que posa tots els tOriade Josep Matas) i la histOria de la vUa que ens expüquen els nostres avis.mitjans municipals a la vostra disposició i en aquest Malgrai lot eis que vivim a Masquefa hem de sentir lorgullacte confía plenament amb la Societat LAuINAR, de conservar les nostres tradicions, tradicions avui reneixides:mereixedora del nostre reconeixement, que orga- ELs Basloners i La Coral i la que més aferrissadament hemnitza, coro altres anys, la nostra Festa Major que conservat, La cfESTA MAJOR», que ens la sentim molt nos-sabem la tara la més lluidora possible i a la que es. tre perqué desde sempre ha slgut la testa de tots. sense diterén- eJes de classes soclals ni dideologies, testa tradicion.alment or-perem hi participi tothom per propia satisfacció i Ilanitzada per La Societa! que fa quasi bé un quart de segle éscoro aplaudiment a la Entitat organitzadora. L Alzinar, conz entitat que és de Masquefa amb representacló de tota la vlla, i amb el recolzament de lAjuntamentRebeu la salutació daquest Ajuntament, que és el Som consczents que els temps canvien, peró tenim molt clar quevostre, amb els millors desitjos duna bona Festa les nostres tradicions i especialment a Masquefa són quasi eisMajor. únics .vlncles que ens lüeuen amb el passat: que dalguna ma- EL CONSISTORI nera han de confirmar la nostra identitat com a poble. Creiem que valla pena conserpar-les i si cal enriquir-les. perqué en el fatur seran una part important del nostre patrimoni cultural del que els que fJlsquLn a Masquefa continuaran sentint-se orgullosos. Juliol del 1979 LA JUNTA DE LALZINAR
 6. 6. 19 80 (PREGÓ] Al comen(far una nava FESTA MAJOR, la de Iany 1980, crelem convenlent dirigir aquest preambul de salutació a la testa gran de la nostra Vila. Enhorabona ala 80cl8, a tata GIs vaina de Masqueta, als convidats que ens honraran amb la saya presencia, en aquests dies dalegre diversió, de cordial i simpatica conviv~ncia que estem a punt de viure i gaudir de nou.Festa Major Pensant en tot alxo, hem preparat amb tot Iinterés cada un deis actes que Integraran la testa, procurant lligarde Masquefa tradlció amb actualltat. Peroaltra part, com Iany passat ens BatiSta anunciar la col.laboració de lAjuntament I lAssociacló de Pares. 1980 Desitgem a tothom una BONA FESTA MAJOR i només demanem que perqu~ la testa sigui ben lIuida, assis-Organitza i Patrocina Societat «LALZINAR» i telxin a tots els actes que es taran, que Iesperit deamb la coLlaboració dAJUNTAMENT de Mas- col.laboracló.slgul el comú denominador de tots.quefa i ASSOCIACIO de PARES de Masquefa. LA JUNTA DE LALZINAR 4
 7. 7. /,/""",~,/,/,/,/,/, ~ ~ ~ ~ <: PREGÓ.) " ..~ 4 ") ~ . 111 ~ ~ """"" """,/,/,/,/,/,/",/ ..... Benvolguts Socis i Veins: Veins i amics de Masquefa, un any més tenimel goig de celebrar la nostra Festa Major. La Festa Major. dies de gresca, xirinola i alegria. de bons dinarS i melancóliques xerrades amb pa- Com ja és tradicional per Santa Magdalena ifina a Sant Jaume, són dies importants de les nostres Tenisi convidats. de festeig i lluiment de noustradicions Populars i Espirituals. vestits. ha désser loblit de totes aquelles feines i preocupacions que ens envolten cada día. Pel que el Consistori dóna les gracies al roblede Masquefa per llur col.lab<?ració i acollida, posant Levolució de la vida actual ha comportat la per-tots els seus mitjans a la seva disposició i esperant dua de moltes de les nostres tradicions. malgratque sera ben rehuí lesfor~ de lEntitat organitzadora, tot, avui, la vila de Masquefa, podem sentir-nosLALZINAR. prou orgullosos de conservar el dret al diver- 1 es per aquests motius que fem aquesta salu- timent.tació com a vincle dunió i agraiment, i esperem que,com lany passat, tots poguem dir fina lany que vé. Hem de participar-hi convidats i vilatants, mú- sics i balladors, per tal que les rostides cuixes VISCA LA NOSTRA FESTA MAJOR deIs capons amb melles prunes i pinyons, que EL CONSISTORI ben remollades són amb copes i porrons, ens ajudin a gaudir daquells balls que sempre, els Juliol 1981 MONTGRINS fet baIlar als masquefins. han Plegats hem de ter cap al carrer i a lenvelat. LA JUNTA DE LAutNAR 5 In "" .
 8. 8. I,I , 1 -¡ .... .... ........t:Salutació I Coincideix la nostra FESTA MAJOR amb el període en que finalitzen unes I activita15socials i en comencen daltres que complementen la nostra vida i I ens penneten reflexionar relaxadament . Hi ha fi de curs i preparem les vacances. Ellleure de lestiu el volem passar I agradosament i tranquils amb els nostres fills i amics. Enmig daques15 preparatius la nostra FESTA MAJOR ens aplega a to15i ens pennet conviure familiannerit en la gatzara deis.festetjos, durant uns dies. Aixo és important perque posa de relleu Iactivitat del nostre poble ila il.lusió deis grups de vilatans per a aterir a la Vila, a tata la comunitat, el contingut I deis seus afanys, esportius, culturals, recreatius i de tata mena que en el transcurs de fany els han alleugerit la feixuga preocupaci6 del sobreviure. Pero en aquests dies de FESTA MAJOR tot sexterioritza, es fa gran i es I multiplica la participaci6 deis masquefins a ter agradable la nostra FESTA per a tots i tothom, vilatans i forans. Que aquesta FESTA MAJOR ens ajunti cordialment i la disfruti tothom, do ni plena satisfacci6 a to15els qui hi participen directament i que les entitats que hi c01.1aboren rebin el reconeixement del poble.. El consistori
 9. 9. ) Portic Salutació - 1 La festa Hi ha qul sha atrevit a dir que aixo de la Festa Major ja sacaba i que Aquest mot no és al dic- Es una palabra poco co- valer-la mantenir és un anacronisme. cionan, pero és corrent .mente, pero muy usada Quin disbarat! entre els pastors per a entre los pastores para Si no hl íos ens Ihaurieni dlnventar. significaraquella nitidesa designar la nitidez que En aquest m6n que ha canviat tant en aquest segle, enuns moments tanv que agafa Ihoritzó des- aparece en el horizonte tensos psicologicament i dlfícils economicament, en que es veu ciar que prés de] ponent, i que en después de poniente, es al~una cosa sha de canviar, pero ens fa por arriscar-nos massa i se ns fa molí difícil posar-nos dacord en coro, quan i de quina manera castellaen diuen «trasluz». lo que se conoce como cal fer-ho, no és estrany i és logic pensar _9 dir tals coses. «trasluz». Pero, sincerament, creiem que ara, més que ma~ tant coro sempre, ens En é1Quests temps que tra- cal i ens fa falta celebrar, conservar i mantenir la Festa Major.) vessem, la brillantorha de En estos tiempos que voler anunciar una alba- atravesamos, la brillantez En el m6n que salbira -esperem que sigui molí proper-, organitzat a partir dun millar repartiment del treball i en que el temps doci sera el da de claredats,. tal com quiere anunciar una al- principal, cada día sera una mica Festa Major. fa la de la natural esa. borada de claridad, tal MentIeslant,pero, calla Festa Majorper tal de refrescarresperit,expansionar como hace la naturaleza. els sentits,retrobar-se ImIbels amics, congraciar-se amb els veins,ter un ban Per aixo en la nostra vo- dinar amb la famma, anal a sopar amb els companys, estrenar els vestits, Por esta razón en nuestra luntat hi ha un afany de divertir-se tant coro es pugU~per lligar bastant, "er arraconar les penes, fugir de la terbolesa i de voluntad hay un afán de per somiar una mica, els grans amb els records del passat. els joves amb huir de lo turbio y lo os- el neguit davu~els petits per tenir records dema. . la foscor, en la serenitat del retrobament de tot el curo, en la serenidad del Per tot aixo i per moltes coses més, cal conservar la Festa i cal estar que constitueix larrel i la reencuentro de todo lo disposats ja ara a celebrar-la. que constituye la raíz y la Som-hi! -soca, que ens manté, de tot el que en elllenguatge base que nos sostiene, de 2 - Lenvelat i en els vestigis testimo- todo lo que en el len- guaje y en los vestigios Un deIs records de Festa Major que més magicament vénen al nialsens parla de ]anostra testimoniales nos habla pensament deIs que de petits ho han viscut és lenvelat, per als altres és anima col.lectiva,de tot el una agradable sorpresa. Com 51 una imatge, catalana icasolana, deIs fos que és i ha estat i pot ser de nuestra alma colectiva, cantes de les «Mili una nitslO. cultura popular. de todo lo que es, ha sido Cada dij és més difícilfer-lo i mantenir-lo, pero creiem que és bo fj!r un y puede ser cultura po- esfo~ Es impensable a Masquefa la Festa Major sense lenvelat Es un luxe, pero daquests necessaris ¡vitals de poder-los fluir almenys un cap LAjuntament us desitja pular. . a lany. que passeu una bona Fes- El Ayuntamiento os de- Admirem i gaudim aquesta calxa magica de roba i de setí. ":. ta Major. sea una felizFiestaMayor. Estiguem a punt i entrem-hi! L Alcalde El Alcalde La Junta de lAlzinar -- .~.. -.- "d~c;:-, - : -
 10. 10. SAL.UT AC IÓAmb /arribada de /estiu, epoca de Con la llegada del verano, época devacances, arriben, també, les testes vacaciones, llegan las fiestas mayo-majors que omplen de joia i alegria res, llenando de júbilo y alegrIa las-els carrers i les places deIs pobles. calles y plazas de los pueblos.Al mes de julio/, per Santa Magda- En el mes de julio, por Santa Mag-lena, hi ha la Festa Major, la testa dalena, lIeiJala Fiesta Mayor, "festagran del nostre poble. 1,per segona gran" de nuestra villa, ypor segundavegada, en nom de la resta deIs vez en nombre del resto de compa-companys de lAjuntament, i també ñeros del Ayuntamiento, y del mlodel meu, desitjo que tots els veins, propio, deseo que todos los vecinos,familiars i amics, i també els visi- familiares y amigos, asl como lostants que vinguin a Masque fa, gau- visitantes que vengafJ a Masquefadiu i us divertiu for~aen els actes de en estas fiestas, disfruten y se di-tota mena que hi ha programats per viertan en los actos de toda clasea aquests dies. programados para estos dlas.També vull constatar la dedicació i También quiero hacer mención "deel sacrifici duns conveins nostres la dedicación y sacrificio de unos convecinos nuestros que se esfuer-que, per aquestes dates, sesforcen, zan cada año para que la celebra-cada any, perqu8 la celebració de la ción de la Fiesta Mayor supere la delFesta Major superi la de /any ante-rior tot deixant el nom de Masquefa año anterior, dejando el nombre deallloc que, per dret, li correspon. Masquefa en el lugar que, por de- recho, se merece.Bona Festa Majar. Feliz Fiesta Mayor a todos. ;LAlcalde El AlcaldeJuliol-84 Juliol-84 ,g ~ ~,~
 11. 11. !! ;;:= :: ~ ~ ,1 ti> ,¡; :: ~ 2:: ,~.!! ~ ~ :s lis ~ .~ I! ~ ~ ... ~ ;;: .:. ~ ;::~ ~... ~ ~~- " ~ 1 " ~ : ;¡ ~é;i 1 =.."1:1" = lo ,~.¡ a !::i t 1:;to~~q,I:;to-:!lI:;toQ 13 " a u: " 11-= i oj .¡ 1-" i ,~.. i 1 ;s=e~to:;: -)"- ~~ - 8 ~ "Q- ,:; ~ ", ~c::¡~ ea" 1 1 ! 1 !1 I .11 .:1 il ."Q 1:;to i~ -!8.~¡¡I ~;I".!! I ;S , . == f;: I!;;" ."" ~ i~ ¡ i! ~ q,:I I ZC == Si!l t ti! f ¡¡t l.! 1 ~ ~ ~ ~ ¡ i j ~ :t ~ ¡, ~ l." I $ai! 11" ~;: 11.. c::~,... l !Io;¡: ::! Q :: :es ~ ... .:! "<t~ II i:!l~I~ "QI~I= ~~ ~ ~ "Q~ 1 "!.¡0I . . w~ 1 al ~11"J11¡.aI4~I:~OO;¡; !I:!~:I~ I l. I I! = = ~ ~ ,~.. ~. -= I 1~...,C::1;:1;1 ..,. ti! a~t Gt.!!:t o ~Q.$a l 11."1 ea .. ~ I ~ . "~I ~:I- ¡¡... t 121.:::: ~~ Q I! r!!! ~ 8 !: ~ .. ~ ~ .. M t! I J I!! ~ 1:1 ~ 1 11 i ~.. [ ~ ! ~ S1 ~ ; i ~ =: ~ .. d 1 !.. ";; ¡¡¡ ~.!Io e¡... .. ¡ t i!:tr 1:1 1~ i ," ! i ¡-- }~ .1- ,1 ~ == 1 .." ,,=.e ;s i! t: ~,t I ¡:» I t 1!I¡it 1 ¡ c! = ;il~i,R !.::~l~~ t fif~lli~iit~~~~lti~~!~ ( ¡!I .Ir.~~r a." ~ 1:.1 :a! .. " - ",:::a"Q ~llj l i:cl.l l~~j~: ! ii .-1: el .1, U&!!..t=-aal..¡.!!:¡ e.;=t~&-S!:: ~=¡~I .;"! I~¡v.«&, 1J..I¡k:U~:11¡ ~~¡~~ ¡":~ ~~-5 j !i" ~i,!t:B:!l Illli1 11 ~::: I ~!11 .1 ;,,1 i g.! ; ~~ ¡~ ~.~-= i MiI~.t~ 1 Qa.uS~ ¡¡¡ !":o ... "1 :cs: ~ 1 1 w=- "§- ~ -1 -1" :o I IM:SI~&.=I :t:(¡t :1 1 1 ¡!I~- 1")" ~!trlll :lf ~ .. ~~ ~~ i~ l 1t1o(..)< ~ I I t ;~ Jij j .. . .¡ I I ¡¡:. f i ~ 11= ~ .~I 1]1 :~ ~~ t¡ g I ¡J!" I t I l 1:I I;=a 11 -II !U1.~" ,.i~!~ 5~ 1 -! 1 f 1 =.. g~ g" ,~ .~ ~ ~1- 11,,;;.. e !;:-..¡ ~::: ("S t i IJ ií,I..,..i1! 8_1! ~~:)- ri 1in I~ ."! J t~ ~t: I n ~~ J 1.., ~ .""1 f t~< ~ 1 l~Jt~i:- l-fh~Hid~li1dbft!~~t~ I 1 l-~- - - - - - - - - - - - - - - - 1.. ------------- - t 1..81 t.t~11!:!li1ii !:§a-il ~~
 12. 12. .. ~$ALUT ACIO,....,.....,.,.~da any, als voltants de la Festa Major,us arriba a les""ostres mans aquest programa recull de les activitats ue tindran lloc durant els cinc dies de testa.p.8iquest programa és fmit de lesfore;de moltst-eonvei"ns nostres, de diferents col.lectius, els quals,¡.eny reTa any, treballen per loci del nostre poble.¡.6)ci que no vol dir perdre el temps, sinó gaudir de ~ts aquells actes, variats en contingut, i que ~flecteixen un gran nombre dinteressos deis nostres latans, que tan que ens retrob~m amb els lostres companys de sempre, ja sigui ballant amb la~ lúsica deis Montgrins, veient un partit dhoquei, ~onant-nos les mans a les sardanes o prenent ~ vermut a lhora punta de les dues del migdiao i Ajuntament, per tal que res no enteli aquesta sta, ha portat a terme, fins fa pocs dies, una . tensa activitat encaminada a solucionar el pblema de laigua, que venil)1patint des de fa hnts estius a la nostra vila: ja sha arribat a n acord entre els alcaldes de St Esteve de ~srbvires, Masquefa i la Corporació Metropolitana, h tal dassegurar-ne el subministrament lte la Festa Major sigui la testa de tot Masquefa i ~e la visquem amb intensitat, enfortint la trama o -~lsvinclesdel nostre coLlectiuo !)nservar les nostres testes, les nostres tradicions, -. una manera dentendre i ter futuro Lalcalde, juliol 1986 ---
 13. 13. ~~~~~~...", . SAi:(jjAció" .- ,~ € . . ,...~...,...;¡¡; ~" .j .. Wt r,"~ I oo. JA ÉS. FESTA MAJOR Diuen que és impensable a Masquefa una F esta Major sense lenvelat. Hi ha qui pensa que és un luxe, pero creiem que és un dret que tenim adquirit de sempre, que no podem esborrar i que volem que duri molts anys. Oferim el nostre homenatge a tots els homes i dones L Ajuntament desitj a tothom a de Masquefa, a tots els socis de lAlzinar i a tots els una feli9 F esta Major. membres que han estat de Junta, que han fet possible dia a roa, anya any, que ara puguem celebrar una altra Festa Major que esperem sigui una continuació de les anteriors i un punt de sortida per a les properes. . 1 , ,1 Una novetat... ~ U s fem saber, si és que no ho sabeuja, que aquest any la F esta Major té, entre altres, la novetat deIs gegants: una parella. Esperem que ens acompanyeu a rebrels amb malta gresca. Sera el principi de la F esta Major de 1987, una resta en la qual hem intentat pensar en tothom, perque tothom shi trobi bé. Esperem aconseguir-ho. Si és així, ens considerarem per ben pagats i pensarem que un any més la nostra Festa Major ha estat un exit. Anem-hi, dones... La Junta de l Alzinar ..
 14. 14. SALUTACIÓ Apreciats verns: Una vegada més el poble esta a les portes de la nostra Festa Major, i em dirigeixo.a vosaltres amb aquest escrit per fer-vos una invitació a la Festa. En aquest programa hi ha un seguit dactes culturals, recreatius i esportiusdelsqualspodeu escollirels que més us plaguin. Pero el més important de tot és la vostra par- ticipació. També, en aquesta Festa Major, se celebra el dese aniversari de la inauguració de la primera fase del Casal IAlzinar, que ha fet possible multitud dactes culturals durant aquests anys. .Aquella fila hauria de tenir la continuació en la segona fase. Crec que entre tots, i amb il.lusió, sera possible. És important que la Festa Major serveixi per deixar enrera les penes, els treballs i les fatigues de Iany. 1 tots plegats hem de sentir [alegria daquestes festes. Animem-nos i fem una Festa Major de participació. Gracies a tots.198~ L alcalde
 15. 15. ~,~:,~,OO~§J,"~"1:::::;::;1::::,;:;,l;::"::,~:l;::i;i:i:;,::[:::,:[::¡¡::i:::"i,:;Un any més ens disposem a viure la Festa Major daquest 1989, que,com a manifestaci6 ciutadana, no pot deslligar-se de Pevoluci6 de la nostra vila. Elseu resso és dios de Pambit cívic del veOinat, com a protagonistes principals que s6n.Teniu a les vostres mans el programa de la Festa Major, que és fruit deI~col.laboraci6 de les diferents entitats dviques i esportives de la vira, .ique amb el suport de persones que estimen la Festa Major la tan possible any darrera any. Masquefa és de tats els qui la formem i Iestimem, també la FestaMajor, gaudim-Ia intensament i apassionadament juntament amb tots els veTos i amics. Vilatans, bona Festa Majar a totsl Josep Duran i Gálvez, alcalde de Masquefa 23
 16. 16. 91 O .,/ / I r ,// .PÓRTIC SALUTACIÓEstem aquí reunitscoro tantes i tante$+lttssense treure res en ,i no sabem si tindrero envelat.Com és normal,la Festa Major sera lo més tradicionalperque son dies dt: t treballar, .pqc descansar i m: disfrUtar.J~(sabeijj. que so en:;,p~ro aixó no vol dSi la vostrn festa. udesprés 1.10 ens cnEsperem la vostradonan tlanimaci oa.Js carférs i la plalper poq~r omplir e La Junta Vilatans, que tots plegats puguefh gaudir duna bona Festa Major en pau i alegria. Josep Duran i Gálvez, alcalde de Masquefa I ! I I
 17. 17. [P~[R¿uO~ 1111 ~ ~ flJJJJ ~ u Cf:: O (Ó) Un desig fet realitat es el que hem elaborar Aquest any ja hi tornem a ser Fa molt temps que no madre<;:ava vosaltres des daquest a per treuren mes bon parer. programa, en la condiCló dalcalde, tal como novament. ho faig ara. Tot comen<;:aamb el pregó, Oaquell temps en<;:ahan passat moltes coses. unes de seguir dun bon ressopó bones j daltres no tanr Elsque aleshores erem joves, avul En finalitzar el sopar ja no en som tanr Tot ha canviat una mica, peró hi ha anirem tots a bailar, una cosa que no canvia ma; quan les primeres calors de Ianyja shan aposentar be en tots els racons del nostre per tal de poder pair roble. ~urt. amb for<;:a sempre fresca, la gran i/.lusió de la i la gran quantitat de vi. Festa Major: ben rebuda amb afany de futur pelsjoves i plena de records nastalgics per als mes grans. A tots el/s, Aquest any no hi haura envelat des daquí. els vul/ ter una recomanació: Gaudiu-Ia "aperó hi ha un programa molt inflar tope", si us plau, no us deixeu cap deis acres Si el ball del fanalet bal/eu, I no us att!reu a pensar si en e/s robles veins tan mes trobareu el vostre "romeu". coses que nasa/tres. La de Masquefa es la Festa Major mes maca perqué, senzil/ament. es /a nostra Festa Major! Si us agrada aquest pregó, Amics, torso bona Festa . us donem la nostra salutació Josep Julia i (allx I si no es del vostre grat alcalde de Masquefa no us preocupeu, Iany que be tot canviara.
 18. 18. SALUTACIÓ PÓRTIC Aqliesl any sí, pliC comenfar dient alIó de: una vegada més em plali dirigir-me a vosaltres per desi(jar-vos li na Ulla de les característiques principals de la Festa Major de Masquefa és, bona Festa Major. potser. lamhient, el clima propi, singular que es viu i es respira durant tots aqllests dies. Un a111hientque sba conservat i tran~rormat durant els anys, Aquesl any sembla que el mó~1 s acabi, ja que tenim les que ensfa identificar i diferenciar la nostra resta Major i que col~iuntament amh tots els seus actesfan que esdevingui /lIla part olimpíades, r.Epo» i um qUa/lis etá!teres més. Tenim important del nostre patril1loni cultural coNectiu. ta mbé la nostra Festa Major. En elfa, no bi trobarem ni el TenÍll! en compte aixó i que la Festa Major ésfesta i tradició, tal C0111l seu eCobi 11 el Cunu, pero segur que tampoc no els trobarem a i 110mindica és lafesta pÚblica principal, la 111és grclIl de la IlOstrafaltar massa qlian estiguem ballant amb els Montgrins o ConJl/11itat,ens hem posat a combinar un tou delell1ents i actes divel:w)s iqlian durant alguna de les empalmades ens trobem dintre complementaris, tots proll imp0/1ants, en unafeina complicada, de la piscina am.b corbata i tolo vegades dificil dencaixar, com silos una punta de coixí. Així hem cregut que era un bon moment per reelaborar unes cerimóniesAquesta ha de ser la nostra olimpíada, assistir amb ganes solemnes i rituals amh la Passada, el Seguici i el Fabulari, en els quals a tots els actes de mat~ tarda i vespre, ifins i tot, els més esta n convidats tots els estaments de la vila i tots els vilatans, i 0/1 joves, empalmant un día amb I altre a través deis pal1iciparan els grups de c0111parses entremesos masquefins. Amb el pregó i misteris de la nit. de Festa Major que Jara [actor masquefi Enric Serra. Que gairebé hi hagi cada día una vetllada infantil i també una passejada Abans he parlat de l-Expo» i m he oblidat de dir-vos que pels carrers que, segurament, són els actes que Inésfascinació exereeixen hi vaig estar el mes passat i em va agradar molt, pero el en els irifants, com ara la desfilada deIs gegants i deIs bastoners i també la que Inés gratament em va sorprendre va ser trobar-me cercavila, la passada, les matinades, el correfoc i el nou conexop. dins el pavelló de Catalunya i veure exposat, junt amb Es reprenen lessardanes a la tarda, a Inés de les típiques de 1hora del vermut.altres, el projecte de lEscola Pública el Turó de Masquefa. Petitet i en un raconet, pero hi era. Escal11parel11una mica més la Festa Major per tot Masquefa, com ara amb la Serenata al Serralet .Bé, dones, espem que em .!eu cas i us tireu al caner anant Sba collUidat a participar duna manera o altra a tots els grups. Tot aixc) a tots els espectacles i actes populars. Hi ha de tot i per a i els altres actes, el sopar, els halls, el GOncert,elsjocs i els esports, les tots els gustos, segur que en gaudireu. ell1palmades, el rack, la mostra de cuina, ete. que el1Sfan sentir una mullió de sensacions d~rerents: olors, colors, sons, músiques, sorolls, facIes, Rebeu lma ben cordial salutació. amhients, emocions, etc. que ens ajl/den a recordar, a sentir, a vil/re Bona Festa Major a tothom! la resta M~ior. resta Major a la qual tots SO/11onvidats i convocats, a viure-Ia i c Josep Julia i Calix a participar-hi. Alcalde de Masqllc:/á La junta de lAlzinar , 2 c.Ei
 19. 19. ~Aquest any no hem tingut Jocs Olímpics, ni Expo; ha Per les festes de primavera és quan se celebren les primeres manifesta-estat un any deleccions. cions un cap sha acabat la letargia hivernal i es torna a desvetllar la natu- ra i amb ella les ganes de sortir al correr.Hem vist en els diarjs o per la televisió a polítics que en Quan ens colla la canícula, pel juliol i lagost, sembla que gairebé des deispocs moments ens prometien el sol i la lIuna, i daltres principis se celebra el final del primer ciele natural, reposant de les feines i festejant els fruits aconseguits, segurament perqué hi havia mes temps ique amb peques paraules sho dejen tato mitjans per celebrar-ha. Són les Festes Majors.El denominador comú, pero, és que tots ens deien que Diuen que aquestes celebracions inicialment agraries les tenim marcades tan endins que és gairebé impossible. prescindir-ne ni en les comunitatsa partir dara aniríem molt bé. mes urbanes o industrials. Es veu que res ni ningú se nescapa, del cicle natural.Malgrat tots els seus bons auguris, la realitat és que el I si és ben cert que les Festes Majors tenen una estructura global gairebéque de debo ha donat identitat propia a aquest any és universal, també es cert que cada nucli i comunitat se Iorganitza dunala "crisi". Una crisi que a principi dany semblava facil- manera diversa que la fa distingir-se del seus ve"insdel costal.ment superable i siesta convertínt en una Ilesa que cada Estructura universal i diversa, amb uns elements que es van posant, traient, transformant, innovant o recuperant, dacord amb Iaparent garbuix quecap pesa més i que cada día que passa es va agreujant tots plegats anem conformant.més i més. Elements que potser pertoca explicar en el pOrtic ¡que quasi comenc;:óvem a oblidar.A Iigual que lotes les coses que tenen un principi tenenun final, esperem que aquesta crisi sacabi ben aviat i Aquest any farem Festa Major lIarga, comenc;:aremen una diodo marine- ra amb un artista vingut de laltra banda de mar.solament es marqui negativament aquest any. I així el Continuarem escampant la Festa amb mes serenates que mai. Enel Fabulariproper podrem parlar de coses iesdeveniments més agra- farem lestrena deis Diables, hereus deis antics genis idables. Éssers entremaliats que ajudaven la germinació i també a fer brogit en lesDe lotes maneres, nosaltres hem de deixar tot aixo arra- festes i dies assenyalats, nava comparsa que encara ens faltava per arro- donirel nostre costumari popular. Iel Prego que faró el muntanyista, tambécanal uns quants dies ja que iija tornem a ser-hi!! iíJa masquefí, Caries Valles. l Alzinar honoraró alguns deis que ens han pre-la tenim aquí, la nostra Festa Maj()f!! ¡jLagran!!. Laque cedit en lentes ilentes feines. Tiberis, balls, espectacles, teatre, al correr i a lenvelat. I acabarem la nostra Festa de Sta. Magdalena en un cifreens convida a tots a gaudir-Ia plenament, peti qui peti, sant de mar, per Sant Jaume, dio que repetirem el correxop ben mullat.nosaltres Ihem de celebrar a "tope" com cada any. Proposta ben explicada en la resta del programa, pensada per a gaudir-De debo, us ho demano, sortiu tots i gaudiu-Ia. ne tots plegats i feto d acord amb les presents possibilitats. Queda, tant sois, desitjar que tothom hi sigui present, ambGracies. els parents, amics i convidats, per a viure-Ia, gaudir-ne i participar. A tots els masquefins i acompanyants, protagonistes principals, us desitgem una Josep Julia i Calix bono Festa Major per recordar tot Iany. Lalcalde LA JUNTA DE l ALZINAR <1-
 20. 20. fALUTACIÓ PPÓR Els qui teoricament entenen aquestes coses diuen que estem sortint de A vegades sel11bla,es comenta, que els acres de la Festa Major es repetei-mica en mica de la crisi que va marcar lany passal. i jo diría que també aquest xen any rera any sempre igual, sense canvis de cap mena, i aixÓ no es ras cert. Siany, per~donem-Ios un VOlde confian~a i esperem. repassem eIs programes de la Festa Majordeis últims 25 o 30 anys, podem veure el molt que ha anal canvianr. El que sí que potser és cert és que els canvis shan anal A pesar de tot aixÓ, sÓn moltes les coses que passen al lIarg de tot un fent a poc a poc, encam que ininterrompudament, duna manera que gairebé noany, ja no parla de tot el país, sinÓ solament al nostre poble, dintre de de les ens nhem adonat. La Festa Majar és una cosa viva, és fruit de molts anys i de mol-quals podem destacar com a més positives i agradables que a la fi tenim el PIa res persones, de tot un roble, és el reflex inconscient de la vida de la nostra collec-Sud aprovat. Aquest pla permetrá que el poble creixi en amplada. ja que apor- tivitat, que ens afem1a i configura, també, la personalitat i la identitat de Masquefa.ta terreny UrDafins practicament la variant, quan estigui totalment acahat. No sé La nostra Festa Majar és fruit de la participació i organització de moltissima gent, enrallY que sera, pero a Masquefa hi haura quatre-cents habitatges Inés. .~ I la qual cadascú hi ha aportar alguna nava cosa que shi ha anal incorporant i fent nostra, sense perdre els costums i valors que més ens caracteritzen. La Festa Majar Laltrefet destacable és que hem superar, cree que per primera vegada és el batec de tot un roble.en la nostra historia, els 3.000 habitants empaelronatsa Masquefa.exactament3.037. Si mirem una mica com celebren les restes majars daltres robles i viles dun nivell semblant, veurem que no hi tenim res a envejar, ans al contrari, podríem fer- Des daquí vull donar la benvinguda als nostres nous vilatans, a la vega- hi moltes aportacions. Pocs lIocs poden presumir encara dun ambient de resta majar com el de Masquefa, amb una pla~ com la de lEstació que permeti aquesta mera-da que felicitar-los per la seva elecció dhaver escollit el nostre roble per forjarel seu futur. vellosa trabada, ja que la resta és sempre també una retrobada. Pocs lIocs com Masquefa ofereixen Inés de 40 activitats per la resta majar, de les quals gairebé la meitat són portades a terme per gent i grups de Masquefa, i potser no ens adonem És també Iany en que Masquefa ja disposa dun costumari ben editar, gaire de la seva importancia.que ens parla de coses que molts de nosaltresja quasi havíemoblidat, i els Inésjoves tan soIs nhavien sentirparlar. Els acres daquest any sha procurar que estiguin ben dosificats i repartits, i es voldria fer content a tothom, Es faran for~a ballades, concerts i espectacles. Cada Hem vist també per primera vegada el nostre cementirivell ¡Huminata día es faran passejades i desfilades pels carrers, sha procurar que la mainada tinguila nit, i moltes daltres retires coses que, sumades, fan Inés agadable viure al cada día una vetllada per a ells. Farem al carrer i a casa grans tiberis, piscolabis inostre roble. mostres culinaries. loes, esports, exposicions, tertúlies i migdiades per recuperar-se de la verIla de les empalmades i matinades. Aquest any lAlzinar rara honor als qui D les novetats que tenim per a aquesta nava Festa Majar, ja en parla- havien preparar la Festa Major del 36 i als qui ja no en van poder gaudir cap més.rem més endavant els organitzadors que sÓn qui realment es preocupen de pro-gramar restes i festetes perque tothom es pugui distreure, des deis més petits als La fila és que tots sapiguem gaudir de la resta. Conjugar la tradició amb lanés graos. imaginaciÓi el renovallament. Que la Festa Majar sigui un mitja per al bon record i el retrobament, una vía de comunicaciÓ, un cami de plaer, una experiencia vital, A tots ells madre~o per animar-los i convidar-los que participio ele tots una emoció estetica, una resta. Perque la resta és sempre un joc compartir, un joc~lsacres que per a ells shan preparar. Cree que gaudirem tots plegats de la resta. de firmes, de sons, de colors, de paraules, dimatges, democions. De lotes les mera- velles, una de les més grans és lhome, capa¡¡:dexperimentar Iemoció estetica iJer aixó, en nom de tot lAjuntament, vull desitjar-vos una hona Festa Major. . capa~ de compartir-la i comunicar-la als altres llames. Així doncs, deixem-nos de roman¡¡:os sortim de casa i disposem-nos tots a , jOSEP JULIA 1 cÁLIX fruir, a gaudir, a xalar... a viure, la nostra Festa Majar. . Alcalde de Masqtlel~l IAJUNTA DE LALZINAR 22 FESTA MAJOR 1994 FESTA MAJOR 1994
 21. 21. 995 S A L U T A e 1 Ó UNA FESTAMAJaR POPULAR Novament nstrobema quatrediesde la FestaMajar. e A lesportesde laFestaMajor,enstocapresentar-la explicar, otser,unamica, i p Ha estat tambéany deleccionslocals,la qual cosa sempreporta una:om la veiemdes de la junta. Podríemdir que la nostraFestaMajorés una FestaIlajor de sumes.Ha anat creixentamb la incorporacióde les activitatsi suggeri- gran mogudaal Doble. inalment; !xoja shaacabati novamentel Dobleens F anents deis diferentsgrups, col.lectius,generacionsque hi han anat participant. ha donatla sevaconfianga, uedesdaquíus agraeixoi, al mateixtemps,us q~adascú haanatdeixanti incorporant lgunacosa.Elementsactesnousquehem hi a iIssimilati Jetnostresduna maneranatural,comptabilitzant l másantic i el más e prometoquemesforgaré maximpercorrespondre aquestaconfianga. al a10U. Unade lescosesde lesquals,potser,cal estarmáscontents,i de lesqualsels Oeixant partla política,tambéhaestatunanyculturalmentbenaprofi- avisitantsmásgratament ssorprenen, ensenfeliciten,ésquemásde la meitatdeis e iactessóna carrecdeismasquefins. tal. Possiblement, l maximexponentha estatla Tro~ada PetitsCarame- e de A poca pocshaanataconseguint uelamajoriadeisactessiguin gratuits q ¡que lIaires.Pelfet désserla 25atrobada,es van nomenarfills adoptiusde Mas-siguinal carreroDemásde40 activitatstansois espagaen4 o 5. (Detotesmanerescal tenir presentque,dunamanerao altra,tot sha de pagar,BIsdinersdun lIoc o . quefana M!!LeonieMirapeixi Mirapeixi en JosepMata i Balart,acte molíaltre hande sortir.) emotiu,ja queés la primeravegadaqueshacelebrata la nostravila. A poca pocshaanatescampant latestaperdiferentsescenaris Deisdiferents ibarris,i de micaen micaho escamparem encaramás. AquestaFestaMajar,Iorganitza, omcadaany,la SocietatIAlzinar, mb c a Al mate temps,entretots plegats,sha consolidatel nuclide la pla~ade lEs- ixtació com el gran centrecívici de trobada,el granforum, de tots BIsmasquefins. el suport de lAjuntament era tots els actesquesorganitzenal carrer,com p Si ensfixem en BIsaltresDobles la contornada dun nombresemblantde de i , podenser:jocsinfantils, cercaviles, concerts, balls, tc.,etc.,endefinitiva, e totpobladors,veuremqueés unade les testesmásdiverses,másparticipatives, ás massequibles, másidentificatives, másentranyables, máspopulars, etoteslestestes d allo queesfa enlIocsoberts.majors. Enels actesdaquestanysha procuratincrementar ncaramástot aixoi sha e Pertant, ja quepodeutriar allo quemésus agradi,us demanoquesor-procuratter BIsactes,dintreel queensésassequible, ertal depoder-ne p gaudirtot-hom,Shaprocuratter tambéun envelatmáslIuit,máscomodei másrenovat, mb a tiu tots al carrera celebrar aquestagrantesta,ja quetots nosaltrestambéenla qualcosaus volempropasarque us animeu¡que tots fem Iesfor~,lesfamílies, som part,ja quesomBIsquela fem gran.BIsgrupsi lescallesdamics,perreservarfor~alIotgesaquesta FestaMajor,a veuresi així pode ter perdurarencaraper molts anysaquesta m entranyabletradició,quecreiemdeveritatqueés unade lescosesqueidentificala nostraFestaMajor. Des de IAjuntament en nom de tata la corporació,us desitgemuna i Tansois ens quedaconvidartots els masquefinsi tots BIssocis, també BIs bonaFestaMajar!!altresamics,convidats, isitantsi passavolants participar, gaudiri ater vostrala v a aFestaMajori desitjar-vos quesigui unabonai feli~Festa detots. JosepJuliai Calix La Junta de /Alzinar Alcalde ,9
 22. 22. Com sabeu, aquest any sha renovat laJunta de LAlzinar.Elsnousmembres, juntament amb els de la Junta anterior, hem pres el ~ Com és tradició, Ialcalde de Masquefa saluda els veins i les veines ~relleu amb iHusió i moltes ganes de treballar. Conscients de la per la Festa Major.responsabilitat que comporta ter-nos carrec dun lIegatforjat ambels somnis de tants masquefins, i amb el desig de mantenir la tra- Cdició de LAlzinarde ser una entitat al servei de tothom, tenim el A causa de la dimissió de Josep Julia,pels motius que tots sabem, ~proposit daprofundir en dos eixos fonamentals: que LAlzinar enguany teniu un alcalde novell, no ben bé dedat, sinó dexpe-sigui sentit cada vegada més com una entitat de tots els masque-fans,i que continu"li samplii el vessant de la nostra entitat. C riencia en aquest carrec.- Aixo no vol dir que no hagi assumit ~Elsdies de la Festa Major són una ocasió propícia per a fomentar la aquesta tasca amb malta iHusió i entusiasme, iHusió i entusiasmeconvivencia;a Ialegriade la testa shi afegeix el goig de la trabada, "les famílieses reuneixen, retrobem els amics que viuen fora i com- que són compartits amb els companys de consistóri, que formen "partim temps i espai amb els nostres convilatans. La Festa Major un equip jove, aquesta vegada fansi tot dedat, prou capa~ de durtambé és un bon moment per al record, i a mesura que passen elsanys ens adonem com les testes en general, i especialment la Festa a terme tot un munt de projectes que lAjuntament té endegats.Major,van quedar en la nostra memoria lligadesa lIocsi gent. ~ Perque, sabeu" entre altres coses, cree que és imprescindible per ~Si ja fa uns anys, LAlzinarva comen~ar a portar alguns actes alsbarris del nucli urba, aquest any ampliarem aquest procés i farem a ser alcalde de Masquefa estimar Masquefa,el nostre poble, laarribar la Festa Major a Can Pareliada i El Maset, perque volem e eque tots els masquefins participin plenament de la Festa. Ens fa nostra gent, gent que fa de Masquefa una vilatreballadora i acolli-malta iHusió assistir a les serenates als barris i aquest any molt dora, on tothom és ben rebut. 1,per si tos poc, Iacompanya el , ,.especialment a les urbanitzacions. Elnostre desig és que tots sen- jtiu aquests actes com a molt vostres, que hi assistiu i compartiu ~ millar clima del país, i Iadorna la millar vista de la muntanya més ~aquestes estones amb els nostres veins que viuen més allunyatsdel nucli urba. Pero també volem que la Festa ens faci conscients emblematica de Catalunya, la muntanya de Montserrat. Totde la sort que tenim de viure en una comunitat lliure deis greus ~problemes i mancances que assetgen tants pobles del món. Sabeu aquest conjunt fa que Masquefa sigui el poble id~er a viure tot ~que entre els nostres projectes hi ha un programa dacollida de Iany.nens de Txernobil, i que en aquest any hem dut a terme activitatsper a donar a coneixer la problematica del nens del carrer al Bra-sil i de diversos conflictes etnics darreu del món, i també volem Doncs bé, els masquefins i les masqu~nes també ens guanyemque lesperit de la nostra testa siguisolidari... ~ día a día el dret a ter i gaudir de les nostres testes, moltes de les ~Així, doncs, tindrem de tot, com sempre, pero sobretot tindremconvivencia i solidaritat, i un sentiment molt profund de gratitud 1- quals organitza LAlzinar,entre elles la més gran de totes, la de +per a tots els masquefins que, generació darrera generació, enshan lIegat aquest sentiment de cooperació que ara ens impulsa i v Santa Magdalena, que és la Major, en la qual esteu convidats a par- ticipar, ja que és la testa de tots. vens anima a posar-nos al servei del nostre pobre.Que passeu una molt bona Festa Major. 0 Res més que desitjar-vos una molt felir;:Festa Major. 0La Junta de lAlzinar lh Manel Ferrer i Peixó 30 4-
 23. 23. 991- gaQufactó CPoftftc.Masquefa és una vila mil.lenaria que sha denargullir del seu passat. Si pareu bé Iorella, escoltareu de fans una dol~a melodía queUn passat forjat per bona gent, treballadora, que van aconseguir ter anuncia el comenc;amentde la FestaMajor denguany.realitat aquell adagi catala IItreurede les pedres pans".Cree que és de justícia, després de més de deu segles, que Masquefa Com cada any desitgem que tothom sho passi molí bé i quereivindiqui ellloc que li correspon. participi de la testa, fins que el cos aguanti. La FestaMajor ésTots sabem que és una vira acollidora amb un clima excel.lent i una potser Iacte més important del nostre poble; són uns dies en. panoramicaimmillorablede la nostramuntanyade Montserrat;aixo hosabem tots els que tenim la sort de viure en aquest pobre. que tothom es traba als balls, als espectacles, a les zonesCree que ha arribat Ihora de projectar la nostravila de portes enCarai amb esportives de la nostra vila... La Festa Major de Masquefaaquest objectiu ens hem de ter sentir,o millar dit, ens hem de ter escoltar. Ihem de viure amb intensitat, perque és la nostra.Lagent de Caraha de saber que a Masquefa hi ha una esglesia romanicaconstruida entre els segles XII i XIII,que volem que sigui reeoneguda com La nava junta de lAlzinar esta formada per membres for~aa patrimoni nacional. I també que tenim Iúnic centre de lEstatespanyolespecialitzat en la reeuperació de reptilsi amfibis:la COMAM. joves, amb moltes ganes de treballar i de ter coses pel poble,És reeonegut a tot arreu que és una vila oberta i dinamica, amb una per la gent de Masquefa, la gent que més estimem. Des deintensa vida associativa i cultural, amb lAlzínar entre altres, amb més lAlzinar volem contribuir a ter de Masquefa un poble ambdun miler dassociats. més resso, amb més reconeixement i admiració per part de laTenim un magnífic poliesportiu, on es practica des de Ihoquei, unesport molt arrelat a la nostra vila, fíns al futbol sala, amb un munt resta de gent de la comarca, de la província, de Catalunya idequips, passant gairebé per tots els esports més coneguts. del món.Tenim una de les míllors instal.lacions de petanca de Catalunya; moltaviat tindrem un circuit important de motocross; tenim unes ins- Gaudiu de tots els actes de la testa i sobretot no hi falteu,tal.lacionsde tir olímpic, amb un alt rendiment competitiu reeonegut, perque a nosaltres ens agrada veure els actes ben plens, és ano tan 5015 Catalunya sinó també a lEstatespanyol; tenim unes bones a dir, de FestaMajor.comunicacions i aviat es milloraran pel que fa als ferrocarrils; tindrem,si som capa~os dexigir-ho, perque és just, un bon enlla~ amb lacarretera N-II. Les nostres urbanitzacions sestan convertint, a poc a Com podeu veure, aquest any hem substituit les lIotges perpoc, en zones residencials duna alta qualitat, cada día estan més ben unes taules, unes taules que aniran acompanyades amb unacomunicades amb el nucli urba. ampolla de cava el día de Santa Magdalena.Tenim un centre escolar fantastic, molt ben dirigit, amb un professoratque fa possible que simparteixi un ensenyament qualitativament Rebeu de part de la Junta una torta abra~ada, una abrac;adaenvejat per molts municipis. plena de simpatia, energía i senzillesa. Hi ha els gegants, que enguany compliran deu anys; una magnífica Coral LAlzinar que aquesta Festa Major estrenara una sardana que es Que passeu molí bona FestaMajor!!! diu Masquefa sengalana, composta pel mestre Mata. Fem les millors testes de la comarca i també tenim la radio amb més marxa de la comarca, i la televisió local, els bastoners amb malta tradició, els. diables, Iesplai, els Petits Cantaires, i així podríem estendrens molt més. I cree que daixo nhem destar orgullosos i és el que hem de la Junta donar a coneixer, i aixo és tasca de tots, com la de donar a coneixer la nostra Festa Major, amb els Montgrins, la missa solemne, els concerts i un munt dactes, i espero que aquest any siguem capa~os de guarnir-la amb un magnífic envelat, al qual per Sant Magdalena, la nostra pa- trona, estem tots convidats. Manel Ferrer i Peixó Alcalde
 24. 24. Benvolguts vilatans i vilatanes, com cada any madrec;:oa tots vosal- Per molts anys! Sí, és una manera un xic ortodoxa de comene;:areltres per saludar-vos en la Festa Major. Una testa que hem de ter proleg de la Festa Major, pero és que aquest any la Festa Major haentre tots, ja que el seu exit esta en la participació de tots nosaltres. de ser i sera especial. El 22 de juliol de 1978 es va inaugurar la pri- mera fase de la construcció del Casal LAlzinar, ara fa exactamentAquest darrer any ha estat un any amb molts canvis al nostre poble, 20 anys. Com també celebren el seu vinte aniversari les següents entitats vinculades a LAlzinar: la Coral LAlzinar, la Colla de Basto-des de "obertura de nous carrers a la inauguració de IAjuntament, ners de Masquefa, el CEM Virolai i el Club Patí Masquefa.o a la modificació de circulació als principals carrers de la vila. Tot És molí bonic i esperane;:ador que després de 20 anys segueixi encara amb tant de vigor i torva cadascuna daquestes entitats.aixo ens converteix en un poble dinamic, que sadapta a les naves Aquesta Festa Major ha de ser especial, ha de ser la Festa Majardemandes i fa que no perdem les nostres oportunitats de créixer, deis nostalgics, la Festa Major deis amants del voluntariat, la Festa Major deis qui estimen LAlzinar, la Festa Majar deis socis dunaoportunitats que un poble com el nostre no es poI permetre de dei- entitat que es va construir amb Iesfore;:i Iempenta necessaria dexar passar, ja nhem perdut melles historicament. molts masquefins, amb la il.lusió de crear un local social, un lIoc de trabada deis socis i de la gent de Masquefa. Aquesta ha de ser laPero tot aixo, alhora, comporta la millora deis serveis; Iampliació de Festa Major que doni la benvinguda a molts i molts nous masque- fins procedents daltres poblacions i que, ara, han decidit viure, cre-Iescola en dues aulas més, pero sense quedar-nos aquí, sinó ela- ar arrels a Masquefa. Ha de ser la Festa Majar que faci entendre, que expliqui, a qui encara no ho sapiga, que és LAlzinar i queborant un projecte per a tata una línia nava; també comporta representa, una Festa Major oberta a tothom, una Festa Major onampliar el consultori; ter una nava ubicació de la biblioteca; ter una sera molí important el present, encara que ben segur, no podrem deixar de pensar en el passat.zona esportiva amb pistes; ter una piscina coberta; tenir un petit Una Festa Major ben completa, on el descans es convertira quasiteatre.. . en un pecat. Aquest any el programa és ben complet. Alguns deis actas més importants són: Els Montgrins, ja tradicionals a Masque-Tot aixo és el que Masquefa no es deixara perdre, si aconsegueix fa, que ens acompanyaran el dimecres i el dijous, aquest any amb un concert a Ienvelat; el divendres, Iencarregada dengrescar la nitmantenir el creixement daquestes darreres epoques i arribar a la és la reconeguda orquestra Swing Latino, que actuara a Ienvelat;xifra sostenible que podria ser de més o menys 5.000 habitants. No la nit jove del dissabte (animara lOrquestra Trafic, i el diumenge tindrem el gust i el plaer de riure i no parar de riure amb Iobra decal oblidar que amb aquest creixement urba som capac;:osde tenir la teatre Políticament incorrecte.necessaria voluntat integradora par no perdre Iesperit de poble. Par la nostra part, creiem que hem Jet un gran estofe;:economic parque aquesta Festa Majar sigui diferent, ni la millar ni la pitjor,Només em resta desitjar-vos novament una molí bona Festa Major. pero sí diferent. Gaudiu-ne al maxim i, quan aquesta ja hagi esgo- tal el seu cartutx, penseu que daquí a tan sois tres-cents seixanta- cinc dies ja hi tornarem a ser.Manel Ferrer i Peixó MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!LAlcalde La Junta de LAlzinar 32. ~ fe!ittd majot"98 .

×