Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Fm manacor 1977-97_llorençmas

on

 • 437 views

 

Statistics

Views

Total Views
437
Views on SlideShare
437
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fm manacor 1977-97_llorençmas Document Transcript

 • 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorManacor (1977-1997) Compilació: Llorenç Mas Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 • 2. 1171 / ~ "----¡ 177~ ~ ,1 o. " .....-,[ I t, , I ,PI (;! I I , > " SALUTACIÓ{<".. "~"1"J.,~~;!".-<:?;;~qSalutación Benvolguts manacorins: . Poques ocasios tendra mai un batle de Manacor per dirigir la paraula als seus conciutadans, que resultin tan agradables coro aquesta, previa al comen~ament de les festes del nostre poble. Des de la meya experiencia, no massa llarga pero sí feiuxuga, de regidor del municipi, he pogut determinar que aquests actes als que assistirem i repetim cada any, resultan relaxants i restauradors coro cap altres. Cree que no és així de bades, tata vegada que aquesta mateixa casa, que tan sovint ha reblit una atmósfera De nuevo ha llegado el previsto día para empezar las Ferias y Fiestas tensa i punyent consequencia deIs afanys amb que un grapat de manacorins de Primavera correspondientes al año 1,977. cercam, amb bona fe pero amb distints estils, el bé del poble, aquesta ma- teixa casa, die, té ara mateix coro una dimensió distinta, que no ofega, Para todos aquellos que, a golpe de corazón hemos trabajado juntos i fins i tot una llum que pareix distinta. 1 és que no es tracta, ara, de rodar durante el año, las Ferias y Fiestas deben ser un alto en el camino en clau amb els problemes, sino de potenciar al maxim a nostra capacitat la vida cotidiana para vivir alegremente unos dias de esparcimiento a de, precisament, oblidar-Ios i daugmentar aquest sent~t~ la sana diversió de que tiene derecho todo ser humano y toda sociedad. que, a cada día, sembla que es pero un pOCo I Les fires i festes son un gran esfor~ realitzat pels mimacorins, de cara Con un cordial saludo a todos los manacorenses y vecinos de las a contrastar radicalment la realitat de tants i tants dies de difícil treball. demás poblaciones que nos visiten durante estos días, vaya mi más Necessitam recuperar un poc dalegria, si no volem arribar a ser un poble profunda gratitud a todo el equipo que ha confeccionado y plélnifica- trist i preocupat. Un poble alegre sol ser un poble sa, i Manacor encara ho és i ho ha de ser mes. Salud física i mental, coro a base duna ciutadania do los actos de estas Fiestas, que junt9 a los recreativos, deportivos, millorada. Si els ciutadans som millors, Manacor sera millar. 1és aixo el que culturales y exposición de productos elaborados en Manacor y cercam tots els manacorins i, amb majar dedicació, els que acceptarem, fa termino judicial como exponente del mundo del trabajo y ni~l~ lJé ;: I~ . uns anys, ser regidors ocasionals daquesta gran empresa que és el Manacor vida alcanzados, destaca el homenaje popular a "Mossen A~dni Ma.-=: -o>-!I deIs vint-i-cinc mil habitants. Si habitualment ho cercam pel camí de int~.i" Alcover" como reconocimiento a su aportación a la cultura mallar" .-::", I-~ ij lar, amb la cara marcada per les preocupacions, trabar solucions als n~~es quina. :--,,0 ! problemes, ara, per uns dies, ho cercarem pel camí, no manco irnportant,~ . . ." o . , I 1 la diversió, ,- Felices Fiestas. Que passem tots bé les festes i Déu ens conservi la salut per podeJ ( (q,;", "__0/ . I . ":- I veure de la mateixa forma les de lany que ve. ~ Rafael Muntaner Moce~, .;: I Rafel Muntaner Morey Alcalde " ---- B~tle ¡.,I. r, .. i, ! :.,
 • 3. I í 1 (;"1 I~~C:> I! I r ..... r ¡ I ,. SALUTACIO S ILtlT ICIÓ Poques son les ocasions en que me dirigesc públicament a tots vosaltreso Tan sois per Nada! i ara, amb motiu daquestes Festes de Primavera. Fa un any que formulava un desig: "Celebrar les Festes denguany amb el No mée comen,ada " t"Ca ,,esnoU Con,;,tn" renou de fans de les aixetes daigua i els carrers ben arreglats" Pero aixono ha o pogut esser, i ho ha pogut esser per unes raons que tots sabem o imaginamono" hem (robat e" ,", pOteS pe davanei una é0mi-,ió ",pecial encap~alada p En 3nan Poco"" ha (ct lei . Aixi i tot no és aquest Iúnic prúblema que té Iactual Consistori, a pesar de qué ja sabíem, quan iniciavem aquesta tasca, el que ens esperava, no és menys-", a una ,-eocitatmp,e,,onant, "c,e,;an ",ta me- cert que aixo no resta importancia a la tri!lta realitat davuio na dob""c qne en qnalque n,neneo bao """"a i" ¡canqnejableS i qne sels nna tenacitat i nna ",an ,"," Malgrat que els colors ens pugin a la cara, per.Ia vergonya de tenir el poble amb aquest aspecte trist i demacrat, conseqüéncia duna ja massa lIarga historia. ,a de ,.,,untatany, hanunid hen"" AqUO" qne nn "w de di,cnlp"" de,ani""",iM. ,i qualqu, de molesties, dificultats i promeses que mai no han arribat acomplir-se i que hem eo" 00 "",t taO loida com de,itja de" ,b o,gant"- s,uportat amb paciencia estoica, jo vos convit per segona vegada a oblidar per uns doYo; " hona "olnntat i ,colO" de tol aq"eot g,np , dies aquests problemes que tot jany ens enrevolten i acIaparen i, amb motiu "ue ha p"I"al aque,tc5 (esteS, hé sc m"eix un poe daquestes Festes de Primavera denguany, a sortir al carrer i participar plena- de cnrnl)rensi¿. ment a tots els actes que la Comissió de Festes ha preparat amb la maxima il.Iusió Vnldda. Úo que oe,p"de ,elehr"r ,le an,b 5" i amb tot Ientusiasme necessari perque resultin del gust de tots. cee"" de ("no de o aigo rajant por ,es ai"teo i a<Db Amb Iesperan~a que aquesta vegada sia la darrera ocasió en qué mhagi un ea,r," "edectament tean,itablc. ,"AixO ,(que dadre~ar a vosaltres en uns termes tan pessimistes coro reals, rebeu la meya mes serien testeS l. I I cordial felicitacióo De n,<,ment, i en que ,i~ni po" ,. -,.", un poc e t~~ 0-ií At~~ V) [) re:: 1,< ). caP d,,-all eala. ap,oíitem -le pe< ohiday por H",n" LIoren~ Mas i Sunyer /~ o, t- e ,) a ment e greu probleme -que té el n""o poole- M r...f-~:G:~ , , . . ).. Batle de Manacor t~ Amb el cte,ig que el; be" 1,o10°" e co"Pleis"t Maig de 10980 ~ - -o per ato" vo die Mol dan, y r;O:-J -,- l, r~:- -- Llnre!l~ Batle - }olas i sunyer de ManacoT . J . . ... --1 " .,.. (o...~- . J 1- (. t.:. °lO, °:-- ; lo -° --- 1 P-:,j;, I:,,:;::,! h__O .~.~)~
 • 4. IOJ8f - - - - - - - - - - - - - - - -1sl : Manacorins! salutació ! 11 Anam per uns dies a exercir un deIs drets fonamen- I I tals de lhome, el dret de lalegria! 1 Alegria humana que neix de l intercanvi amb elsManacorins! demés, de les nostres experiEmcies de cada dia, deIsUn any més anam a festa. A ter testa! nostres desigs, de les frustracions i de les metes aconse- La testa, Iesplai, la rialla, el joc, la companyia són necessaris a Ihome. Són elmenjar de Iesperit, Daquest esperit avui arribat davant situacions que creiem no guides, com si tots formassim part d un colossal joc depodien arribar-nos, davant problemes pels que no estam preparats, I no tenim, talvolta, ganes de riure, de bulla, de testa. I dic no, hem de dir no al desanim, a Iindiferencia, a asseurens a la vora del cartes que escap<;:assim i també fóssim escap<;:ats.caml. Hem aca ba t un a ltre any, que pot ser hagi esta t Estam a primavera, i sabem que vendra Ihivern, i tornara la primavera, pero nosera la mateixa, I la nostra tasca, com a persones, no és passar el temps en blanc,sino ter el calendari del temps, i sobretot, si ens sentim, i som, roble. omplit amb alguns fets que ens moguin a confiar i tenir , En nom del consistori, vos deman per a entrar a totes i cada una de les vostrescases a convidar-vos a testa, a conviure uns dies que serveixinper a apropar-nos més lacertesa que anam fent camí. Un camí que no esta fet,i per a fermar amistats i solidaritats més enlla de quan acabin. A vosaltres, Manacorins, que del part de la nostra terra treis el pa nostre de que es fa cada dia, com deia el poeta.cada día, de la pedra la casa, de Iarbre la taula, vos deman que per uns dies deixemel mantí, el martell, el cap del banc, i, tots junts, amb les nostres famílies, ANEM Manacorins! Ara i sempre, llarga vida a tots iA FESTA!!!. Molts d anys. Cordialment 0~ T A, (1,7(: Cordialment I() 0,2 JAQ~E LLULL V~TArvtl: jAUME LLULL 1/1" !,~ -:-:--: ~< Batle f) DE 1)- C 1>, ~--1 , Batle M t."" f.,~ -:) R r , , ) 1,.. !
 • 5. ... I10.7Manacorins! Una vegada més, arribam a les dates senyalades, enque aproximadament un any darrera l altre, celebram les SALUTACIÓestimades Fires i Festes de Primavera de Manacor, delnostre estimat roble de Manacor. Aquest espai del programa que ara estam omplint, Benvolguts conciutadans: De bell nou ens trobam davant les portes de Iestiu i; altra vega-ha estat costum al llarg deIs anys, destinar-lo a la salu- da, ens disposam a rebre Ior de les messes amb uns dies dalegria i dactivitat social, com cal a un poble sa, despert i bon treballador.tació del halle a tots els manacorins. Amb aquesta ocasió Aquestes testes, empero, no haurien de ser tan 5015per a la gentno ha, estat possible degut a que a 1 hóra de redactar de casa nostra, de portes endins, sinó tot al contrario Deixem-Ies obertes de bat en bat, que shi vegi la nostra generosa hospitalitat.aquesta nota no hi havia encara el nou halle que haura Que shi trobin comodes tots elsvisitants de la comarca i de Mallor- ca sencera. Que Manacor sigui, encara que només per aquestes día-de presidir ¡es Festes 83. des, la capital de la cordialitat ja que ho és, de sempre, de la page- sla. La Comissió de Festes, en nom del batle i de lAjunta- Som un poble amb problemes i amb tortes, pero grans, indivi- dualitats. Som una gent de caracter terreny i, a vegades, no gens bo-lO~nt, saluda tot el roble a la vegada que el convida él na de contentar. Aixo no és dolent. Es que comenc;am a saber que, activament en les testes i a ensaborir-les perque í com volem que sigui el nostre poble. Qualque día nhem participar destar orgullosos de pertanyer-hi per naixenc;a o adopció. de bon gusto Amb aquesta primera salutació de Fíres i Festes, vull donar-vos a tots el meu agraiment per les vostres critiques, obertes o dissimu- Al mateix temps vol ter notar que aquest élny di[ícil- lades. I també per la vostra paciencia i comprensió. Si encara no ment es podréln ter unes testes al altJré1 que mereix el hem pogut ter més, no ha estat per manca dil.lusió ni de fener~. v~ í A ".1r:: Endavant les Festes 1984. Que no quedi cap manas.Q)~dlns"1§it nostre poble, degut a que han coincidit en ~~ mo~Ls 1-.>- seva, sense gaudir-Ies. Si bé és cert que les organitza I~Junt!Ment, .>- ~ ! - R també ho és que les hem de ter entre tots: amb la nostrll/~Hk¡p~_R nya electoral. :0,:. .. . . ció i presencia. r,-o Hi quedau convidats. Estic segur que sortiran ben Ilurde~. , " / ~ l de "ansició dela festa. Anem tots Consisto i i soel " l d "na cen YiW~ ~ lo L ~J .. . . í L .. ~ ~ Gabriel °,, HofTi~.r Suféqa:, Batle de Manacor. _o Molts d anys. " , . , L ¡:,,C: ,} ,o, ,,1 r,o La Comissió. Pú,I;(~ :.v" (,),31 , ...----- rL . (; U!t ~ 6063 0 0.. -..,--
 • 6. h¡?¡8:) I~tb Salutación Queridos conciudadanos: Aunque este año no estamos para fiesta, debido a los sucesos que han comprometido seriamente no sólo el nombre de compañeros de Consistorio sino al mismo entramado municipal y, en consecuencia, el respeto que debemos a Manacor, la rueda de los días Benvolguts conciutadans: nos lleva otra vez a las fechas reservadas de antemano para Ferias y Fiestas de Primavera, En arribar aquestes dates, i precisament amb motiu de les Fires i Festes de cuya programación no debe ensombrecerse por los problemas internos de la Corpora-Primavera, el vostre Batle sol acudir puntualment a una cita: [obligada saluta- ción, cuya presidencia tengo el honor de ostentar y el deseo de merecer.ció i el seu desig de que vos resultin agradables. Dací que faci servir aquestes Si el mensaje que con ocasión de las Ferias y Fiestas os dirigía el año pasado rezuma- ba ilusión y esperanza cara a un futuro cercano, hoy. cual, incipiente pero seguro y fir-pagines ver adre~ar-me a tots vosaltres amb les mires ia expressades i, a més a me resplandor del alba, se perfilan ya relaciones que antaño no eran más que simplesmés, ver donar-vos raó, amb la brevetat que [avinentesa aconsella, de [estat de esbozos: acabados ya el Teatro Municipal y Sa Torre de Ses Puntes; obras ininterrumpi-salut del nostre estimat Poble-Ciutat des que el confiareu a la meva gestió i a la das en el Claustro que permiten adivinar una correcta y acertada restauración; un Polide-deis meus col.laboradors. portivo y Torre deis Enegistes empezados y con voluntad de proseguir; continuación del , L examen desapassionat i sere dóna pro a abrigaresperancesben fonamen- asfaltado general de nuestras calles; urbanización y mejoras en las entradas de Manacor así como de plazas y jardines, etc. etc.tades ver a un [utur proxim fecund, prodig en realitats, ia que, malgrat les mol- y este, entiendo, debe ser el camino elegido, el horizonte siempre diáfano y próximoles i notories mancades que encara seguim sofrint, subjeu una extraordinaria que debe guiar nuestros esfuerzos. Hay que trabajar duro para conseguir aquellos objeti-vigoria que ben utüitzada haura de ser impuls, font dactivitat i desenvolupa- vos trazados. No ceder ni dejar paso al desencanto ante adversidades que con asombrosamento . periodicidad y prodigados, con mejor o peor intención, por los oportunistas de turno, asoman a nuestro cotidiano convivir. Som ben conscient que aixo que acab de dir, tal i com queda expressat, po- Sean pues, una vez más, bienvenidas las fiestas, a las que, desde estas páginas tengo la dria prendre s ver triumfalismeo Res més enfora de la meva intenció que crear satisfacción de invitaros a todos.falses expectavives; no vull negar que madon plenament de les moltes i greus Felicidades. dificultats que shan de vencer, esculls de foto índole i ordre/ tot i aixo, no ha Gabriel Homar Sureda de prevaler el descoratge: no hi ha motius i, fins i tot, podria resultar contrapro- Alcalde de la Ciudad de Manacor. 00en t. Per evitar que aixo se produesqui, penneteu-me la proposta de dues nor- mes: la il.lusió, com anna idonia en la lluita contra les frustracions, i la partici- 6pació a tots els nivells, com escut protector contra el descoratjament. Revestiu-vos, doncs, ver una setmana de testa i, amb aquesta il.lusió que acab de proposar-JIOs,acudiu i participau plenament a tots ¡ a calja un, d~ls ac- les programats. Les testes són ver a tots vosaltres i també pera aqfellsqUe, atrets ver latany de la bulla, desbargiment o de sana diversió v~n$Uind.aUres localitats. Compartim alegria i evasió i que, aquests dies, ens agennpnin.u~a mi- C((ésSAMBA , S. A. ca més, ens alliberin de preocupacions i ens proporcionin un iust ¡ ben meres- Tostadero: Avinguda de Baix des Cos, 14. A. Te!. 550052 cu t descanso ¡ Tienda: Peral, 3. Tel. 551074. MANACOR Hi quedau convidats. Molts danys ibones Festes! ( !!!Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!
 • 7. . S..A..L -u- I ..A. e I Ó Salufació delBafle: De bell nou ja s acosten aqueixs dies de sana alegria. la se destrien: la primavera els anuncia. Sara, part damunt [ ambient, l esperada eclosió dun esclafit de llum, de bulla i de dislracCió. Parenlesi oporlú en el queJer de cada día. Es temps d evasió i de descans, I Per alguns dies, la ciutat engalanada, cessa en la seva activitat Jabril i dóna priori- tata a l evasió, la convivencia: la gent al carrer! Més endavant, espassats els darrers murmureigs de la gresca, recomem;arem, amb FESTES DELPOBLE: empenta renovellada, la noble tasca de treballar per a un Jutur millar, més agradable i desitjat. Sempre Jutur, sempre il.lusió, Perque Manacor sel mereix, perque Mana- cor és la cosa més important. i ! Celebració pública convivencia de , Dia a día, passa a passa, els manacorins amollarem llasts vells i els substituirem per noves expectatives que ens satisfaran i encaminaran decididament, a filme sostin- ciutadana gut, cap a la consolidació de la nostra personalitat. Granrepte aquest de substituir les noslresJrelures per les desitjades realilzacions! Que el noslre orgull legftim de ser manacorins, reprimir per tantes i tan diversesi,! raons, se pugui veure alliberat de trayes i pugui exhibir-se i proclamar-se als qualre vents. Ens guanyarem a pols el !loc preeminent que ens correspon i per aixo en serem I Expressió l esperit uebategamolten el fansde la persona que de q i respectats. Empero, arnés, enguany, dins l atapit programa, incideix un Jet de summa trans- I1 arriba molts moments e lasevavida,simésno,coma critqueens brollaa desde lalIunyonio. d de cendencia: les eleccions. Aquest hauria d ocupar el zenit, ser, [ acre més selecle, el 11 jf; més concorregut al qual ningú no hauria de mancar. Tot el que he dit abans sera possible si ho revalidau,jentús del vostre dret, acudint 110 festoésbono,1nosoIsperqueésunreposde lestosques cada de a les ames el proxim día 10 dejuny. dio sinóque tombé hounode fercontemplaromb ullsicor reposats i, Coratge. endavant i sempre per a Manacor. S ho mereix i és el més important. tal volto,ombPoble. bres aquest d unasuauironjo,esmonconces l que potimcom a mem- Hi quedau convidats. Molts d anys! ¡I !I El Batle, Gabriel Homar Sureda Queaquests diesfestegem que ensuneix,i fomentemla col1viven- elIJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - ,.¡.~ -:-::": -- .,,íAfI.",.. , cia desde / exercicide la propiaresponsabilitot i pensemque / essen-,,~1 ~--~--~--~~ ., , , "-. "í"{ 11 cja d un Pobleno la conformaun inventaride bénsde consum, inó s unaprofunda solidaritat humana. .. ~ 11 , I ,l, . ,. 11 11 . . ¡ ,; " 11 Aquest ónelssentimentsuevullaportara oquestacelebroció s q omb ~ l ORCA) bR(M.>:L , , 11 eldesig IIargo de vidapera tots. i~ 11 TElEFONO 551517:, ,/ ~II 11 generos 29 de puntq. 11,, 11 11 11 - c: CAllE SUREDA. - P6RTO CN"""""RA.18-MANAC 570060" TElEFONO , ,CRISTO , 11 11 - JoumeLlull!Il --"",n ...~~~~~~-;;.~~~--~~-;; ;;.~-;;;..-;;;..-;;;..-;;;..~-;;; ;;; ~-;;.-;;.--~, " ,,
 • 8. - -- I Jaume Uull I Blbllonl Batle I . SALUTACIÓ ./ Us dela Iany passat que la festa és :~I expressió de Iesperlt Iés el alt que ens arriba del ; més profund del nostre ésser. 1és que Iesperit! lIulta per ennoblir Ihome a través de les mil coses de cada dla. J 1 és dia a dia com es refor~ la reladó, la convlv~nda entre els que formam el I roble.l I J1.l I Que aquesta convlv~ncla, 51 és: realment humana, no ens facl perdre de vistar que, tot 1gaudlnt dun alt nlvelleconOmlc,encaraI~ ..) hl ha moltes persones que no participen daquest benestar.l Molts danys!
 • 9. M~~~~-~--~~-~--~~~~-- "1"2.. .: /l1QA~1 :~ r " -" SALUTACI o 1, t EL BA1lE, Gabriel Bosch i VaUespir , 1 , Acaba una nava legislatura i coincideix amb Iinici de les .. ¡ Festes de Primavera que tradicionalment es celebren ! 1 aquests dies. I i Benvolguts conciutadans. Vull aprofitar aquest missatge de salutació per compartir la millora que el nostre roble gaudeix amb lesfor~ de tots. Coro cada any, en arribar aquests dies sanuncia una resta en plena Primavera. Es Manacor, Porto Cristo i des de slIlot a Cala Murada han canviat i aqlJest és un fet incontestable. El nostre Municipi i un temps en que ses preocupacions i es problemes no mas han de guanyar i sa necessitatde ser feli~sha dobrir camí a travesde ses difieultatsperque salegriaguaiti esta preparat tant per la millora de la infraestructura com pel medi ambient per oferir-se a tots, manacorins i co- marcans. I en es Si a tots noltros mas importa Manacori si es seu progrés ha estar obra de tots, carrer, hem de mostraral manco per uns dies a la pla~apública es desig de viure i treballaren Resten per acabar obres que a la propera legislatura es aquesta Ciutatperque continuiendavant. rodean dur endavant i tancar així la lIarga espera. ~ No mas hem de petrificar.Hi ha moltes de coses per fer a sa nostra població i I es pedro treballar a fans en la millora de Iassistemcia no tenim temps per sofrir.El necessitamtot per dedicar-masa anar endavant, a uns directa al ciutada des de lEscola a la Joventut o a la I graos superiorsen sa civilització,en sindústria,en es comer~,en sa cultura,en sesport. Tercera Edat, vetlant tant per lEducació com per la Salut. uNTA!¿ Sempre he volgut servir-vos. .,~,,:1. ~~i~;1 Moshem de lliurarde sa part desagradablede sa vida per ~ab°rH ~a(~~ de Ambel desig que participeu a les Festesvull a~rair-~<?s,.I~s:>;" I viurea Manacor. Peraixavosdesiga totsuns diesde pau,es goigcfe:~fatníiiarde sa atencions rebudes i animar-vosa seguir treballan{t~ ts 1U ~: per un Poble sempre obert al futuro t . , 1 ( . vida, de sa natura i daquestes Fires i Festes, ambmoltsdanysato: f~~)ant. Jaume L/ul/ i Bibilbni"1. ~ I t.¡ ," ~ El Batle ,, . I l ~ o . --.t " """---1 : PÜt::c a ,, r: .1 ---
 • 10. ~ I "r,~)"" -- a -.- U 1:-a- e - i - ó- , , ELBATLE :/,Gabriel, Bosch i~allespir , BATLE DE MANACOR "," Gabriel Bosch i Vallespir. És per a mi un gran honor dirigir-mea tots els ciutadans daquest Benvolgutsconciutadans: municipi amb motiu de les Firesi Festes de Primavera. Altravegada hem arribat a la celebracióde les tradicionals i conegudes Teninten compte aquest any de crisi económica, fAjuntament sha testes de la ciutat de Manacor,i tenim la satisfacció de presentar-vos el esfor<;:at malgrat tot per intentar ter un programa dactivitats programa de les "FIRES FESTES EPRIMAVERA I D 1993." culturals, esportives i festives per a lotes les edats i esperam que al gust de tothom. Tots els veinats fom els protagonistes daquestes festes,empero no haurien de ser tan 5015per als manacorins, sinó que hem dobrir les I Les festes ens ofereixen uns dies de mes germanor, de sortir deis portes i ter present que Manacorés i ha de ser la capital de la comarca problemes quotidians a través de la diversió i de disfrutar del plaer de Llevant(recordem que amb la participació de tots els Dobles de la daquestes festes juntament amb la familia que, com bé sabeu tots, Comarca varem aconseguir que el segon Hospital es construís a enguany nés el seu Any Internacional. Manacor). Aquestes setmanes, replenes d actes esportius, culturals i socials, Em plau presentar-vos aquest PROGRAMADE FIRESI FESTES tan reple dactivitats preparades amb iLlusió i per tanta gent que hi ha esperam molts de visitants, gent de tots els Dobles de Mallorca. treballat al seu darrera. Aixó agermana la gent i dóna consistencia a Aprofitem per demostrar la nostra amabilitat i transmetre Ialegria de la participació ciutadana. Moltesgracies a tots aquesJs tiuladans 1 les testes. anonims que hi posen el seu temps i, entre tots, fan"possible A tots, aLlots, joves, adults i majors vos desig que passeu unes "fires i aquesta trabada festiva, ben puntual cada final de maig: . . " ", festes" tan agradables que la satisfacció perduri fins a les proximes. MOLTS DANYS!! Siau benvinguts tots, manacorins i amics de tata la Comarca, a les nostres Festes amb el millar desig de pau i de prosperitat.
 • 11. , 5al~fIIY; 1Ib- ..... . ~ ~ .... . ~. la "f~"" 1t ... ..." - ,-.- - -- _.- ,-.---------------.- .. ,.....~ f"SalQtaci ó ~. S GABRIEL BOSCH 1VALLESPIR Aquest és el primer any que form Batle de Manacor part del govern municipal. Permeteu-me donar les gracies als qui varen depositar Un any més, Manacor es prepara per viure intensament les Fires ,i Festes de Primavera, amb la particularitat que es celebren una setmana el vot confiant en la meya gestió com a abans de les dates previstes per esser, el dia 28 de maig, jornada electoral. batle de Manacor. Des de IAjuntament sha intentat confeccionar un programa de festes variat i atractiu, en el qual tenen cabuda activitats de diversa índole, amb És costum que els batles diriges- lintent de satisfer els gusts de cada col.lectiu. quin unes paraules de salutació a la intro- Com a Batle de Manacor, vull animar els vei:nats, residents i visitants ducció del programa de les Fires i Festes. És per aixo que, seguint a viure aquests dies amb alegria i participació, ja que la seva participació és la tradició deIs meus companys, em complau de presentar-vos necessaria perque aquestes festes constitueixin un autentic exit. un programa elaborat amb lanim destimular la més ampla Pero si és amb la participació de tots que sassoleix lexit daquestes participació popular. Fires i Festes, també tots plegats en som els autentics protagonistes deis canvis que ha experimentat el nostre municipi en els darrers anys: A fo[(;a de dedicar moltes hores, fent feílla i moltes . Manacor i la seva capitalitat de la comarca de Llevant, ja és una realitat. gestions sha aconseguit confeccionar un bell ventall de diverses propostes amb gran varietat dactes, on els principals protagonistes . Caminar per algunes zones de Manacor, com lavinguda del Parc o el passeig Ferrocarril - abans oblidades - és ara una possibilitat de que seran els ciutadans,ja que lexit de les restes esta en la concurren- nestam orgullosos. . cia de la gent. . LAjuntament ha donat les passes necessaries per aconseguir que la practica de lesport - a unes instal.lacions modernes i funcionals - sigui Per tant, faig una crida convidant tots els ciutadans, un dret que ja esta a labast de tots els ciutadans de Manacor. El mateix residents i visitants a les Fires i Festes de Primavera, que cada podem dir, pel que fa a les exigencies culturals deis manacorins, que any són més transcendents i més selectes. compten amb les modernes instal.lacions de la nostra Biblioteca. Molts danys! . Ha estat tema preferent fer arribar lacció del govern a tots els racons del municipi, tant de linterior com de la part costera: aliar al mercat és,lí, avui en dia, molt agradable i passejar per les zones turístiques~ Bartomeu Rosselló Ramonell~ constitueix un atractiu més deis que té Manacor. BAILE DE MANACOR. . Lany que ve Manacor veura culminada una de les seves maximes aspiracions: el funcionament de IHospital Comarcal. Per acabar, vull donar les gracies als qui han col.laborat, duna manera ~. o duna altra, a fer possibles aquestes Fires i Festes de Primavera i, a. 1--://1"-Ii ! .~~ ~~--~_-(~.Jl -":(/1- ://1"- . 11(>;fL_--~~ ~ff)A" . ~---~ ://1V"//I;::..- .; ~~ ///!"-,~ vosaltres, per la vostra participació.
 • 12. I "~e-6 " I e-6~e-6a-e- I IT (:;Á-t", ¿Á-c:-¿é- p~¿#.-Á-ve-~Á- 1997 """" Benvolguts conciutadans: Tenc lhonor de presentar-vos, coro a batlessa de la ciutat de Manacor, el programa de les Fires i Festes de Primavera de 1997. Coro veureu, hi ha la col.laboració activa deIs co¡¡ectius i entitats que han donat resposta positiva al, la nostra invitació. Tots els velnats i velnades daquesta Ciutat som els protagonistes daquest esdeveniment de la Primavera. Pero, coro a cap de Comarca, hem de tenir les portes de pinte en ample per acollir tots els visitants deis contorns perque es trobin a plaer entre nosaltres coro ja shi traben quan vénen als serveis dun deIs hospitals més moderns de lEstat. 1997sedlj dara endavant, rallY de lHospital. Voldria, també, que aquest any fos recordat per dues commemoracions centenaries: el de la gloriosa Capella ~ "de,Manacor i el de la gran Exposició Balear Agrícola i Pecuaria que fóren ¡, ladmiració, leshores,de tata Mallorca. a Des daquestes paraules vull convidar-vos a participar i disfrutar daquestesrestes i, alhora, agrair a tots els qui han fet possible aquestesjomades desport, cultura i de traüll comercial que ens rara protagonistes arreu de llIla. Demostrem a tots els visitants la nostra alegria i també la nostra amabilitat i hospitalitat. A tots, sense excepció, majors, madurs, joventut i adolescents, el meu desig dunes bailes tires i restes. Molts danys! Catalina Sureda Fans BATLESSA DE MANACOR. . .