Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Fm 8 poblacions 2004l lauramarincalvo

on

 • 797 views

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” ...

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Statistics

Views

Total Views
797
Views on SlideShare
797
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fm 8 poblacions 2004l lauramarincalvo Fm 8 poblacions 2004l lauramarincalvo Document Transcript

 • Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorMiscel·lània: 8 poblacions (2004) Contingut: Caldes de Malavella, L’Arboç, Vallirana, Santa Eugènia deBerga, Soses, Teià, Font-Rubí, El Vendrell (totes les salutacions de 2004, llevat Caldes de Malavella, que és de 1999) Compilació: Laura Marín Calvo Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 • LOCALITAT: CALDES DE MALA VELLACOMARCA: La SelvaEXTENSIÓ: 57 km2POBLACIÓ: 4602 habitants (cens any 2001)FESTA MAJOR: Ir diumenge dagostANY SALUTACIÓ: 1999ALCALDE: Miquel Casas i SeriñaGRUP POLÍTIC: CIUSalutació de lAlcaldeBenvolguts/des convilatans/es,Som a punt dassistir davant dun fet prou transcendental com és el canvi de millenni iés davant daquestes circumstancies que magrada com a salutació enfilar una senzillareflexió.Les maquinaries avui en dia shan tornat indispensables, cada cop teneDun paper méspreponderant en el quefer diari, fms i tot en el nostre entorn més quotidia. No és estranyde trobar a cada cantonada gent que porta el telefon mobil enganxat al orella i sónmolts, especialment els més joves, els qui veiem atribolats davant les pantalles del ordinador engrescats, distrets i absorts amb l internet.EIs habits han canviat molí darrera d aquests artificis que evidentment han constiturt ungran aven~. Tot amb tot i de forma paradoxal, en la societat en que vivim, es generenmoltes situacions de manca de comunicació, de perdua de sensibilitat i duna certadeshumanització.Com a contrapunt a aquestes situacions prou habituals i per combatre-Ies, us proposo laFesta Major denguany com a revulsiu. Delectar-nos amb el so de la tenora o del violí,complaures amb la rialla sincera de la mainada contemplant els pallassos del Circ,gaudir amb intensitat de lapat coHectiu de la Festa, signe inequívoc de convivencia icivilitat.DaquÍ el valor que pren una celebració com la Festa Major, que ha de servir dantídot,durant UDS dies, per deixar de banda tota classe denginys mecanics i permetre elcontacte directe i sense intermediaris amb tota classe dactivitats lúdiques i festives quede ben segur la nostra Comissió de Festes ens ha preparat per a aquest any. Sense capmella de dubte que ha de ser el millor remei per a la consecució duna millor avinen~a ala recerca duna més gran humanitat i comprensió.Bona Festa Major.Miquel Casas i SeriñaL Alcalde
 • LOCALITAT: LARBO<;COMARCA: Baix PenedesEXTENSIÓ: 14 km2POBLACIÓ: 3977 (any 2001)FESTA MAJOR: 4t diumenge dagostANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: Joan Plana i PonsGRUP POLÍTIC: CIUFesta Major 2004SalutacióBenvolguts vilatans,Benvolgudes vilatanes,Torna a ser Ihora de preparar-nos per celebrar la nostra Festa Major, i a lasalutació daquest any mha semblat encertat plantejar-vos una perspectivadiferent i ter-vos arribar alguns detalls de com es viu la Festa Major des delAjuntament.A lAjuntament, hi ha una frase magica que se sol repetir més dun cap: "Aixoha destar abans de la Festa Major!", i sempre nhi ha més dun que es posanerviós perqué tot estigui a punt i no falli res, igual com passa a les famíliesquan preparem alguna celebració important.Hem dafinar els comptes i deixar a punt els xecs i els pagaments, ja que lamajoria de despeses shan de pagar al comptat. Cal destacar que el pressupostés elevat, pero aconseguim un alt rendiment per a lArbo~, ja que la nostraFesta Major és "una de les més típiques de Catalunya".Us puc assegurar que les hores es tan molí IIargues i, a mesura que vanfinalitzant els actes, penses: "Ja queda menys!", fins que arriba el dimecres, idesprés de patir perque ningú no hagi pres mal, et relaxes i et ve totIesgotament de copoAquest any, el motiu de la portada del programa és la restauració de la fa~nade Iesglésia i la reposició de les figures deis copatrons i el nostre patró, santJulia. Cree que tots nhem destar orgullosos, ja que més enlla del sentitreligiós és, també, un simbol de tot el poble i de la nostra historia.Lany passat volia transmetre un sentiment dautoestima envers la nostra vila. Enguanyvoldria que ros dil.lusió i capacitat de treball per millorar la qualitat de vida de la gentde lArbo~.Desitjo que tothom pugui gaudir de la nostra Festa Major.LArbocr, agost de 2004Joan Plana i PonsAlcalde
 • LOCALITAT: VALLIRANACOMARCA: Baix LlobregatEXTENSIÓ: 23,93 km2POBLACIÓ: 11.110 (any 2003)FESTA MAJOR: 21 de setembreANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: Josep Alemany i RigolGRUP POLÍTIC: CID SALUTACIÓDE LALCALDE ELS JOVES, MOTOR DE LA FESTA!El jovent de Vallirana sha de ter seva la Festa Major, previament, des de laComissió de Festes, proposant i consensuant un programa dactes, concebutamb la voluntat de reflectir la diversitat de la nostra ciutadania.Més enlla de la Nit Jove, del Correfoc o de la representació del Comando aDistancia, aquest esperit jove ha de ser present als concursos i als campionats,al Sopar Popular, a la Pedalejada,a lOfici, als Castells...perque la Festa siguiplural.Aquest motor jove, aquesta energia vital, ha de posar ritme a la nostra festa,unritme que engresqui joves i adults cap a la participació activa.Som-hi,doncs;forya,jovent!...i els altres?, ja els atraparem...! o no!Josep Alemany i RigolLAlcalde
 • LOCALITAT: SANTA EUGENIA DE BERGACOMARCA: OsonaEXTENSIÓ: 7 km2POBLACIÓ: 1995 (any 2003)FESTA MAJOR: Ir diumenge de setembreANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: Filo Tió i PratdesabaGRUP POLÍTIC: ERC-AM FESTESMJicJ~R SIl NT¡.¡ EUCENIRIJE ~ERG.R ~~O4 SdLt~tdC¡Ó Tal esto o Dun per o lo Festa Major 10mb noveots respecte o Iony possot Volcm Que lo Fcsto Mojor siguin un!. die:; de portlClpació, de comunícació, de tolerancia í de resp r:tc. Aqueit ony lo Festo Mojor lo podrem goudir per prim~ru vecJodo 01 pavelló. on es duron a terme olgunes octi"itats Després de quotre onys fjnalment sho ocabat lo primero fase, 1 en els propers onys estero finolit7al del tal Es un cQUlpomcnt que hem esperot omb molto IHusíó j desitgem que u!.ogrodi Agra""1 la tosco de lo Comissíó d@lo Festa Major, Que s6n els qui reolment loryonilLen j hi dediquen molt eJelseu temps lIiure I familiar; són ells Qui propasen I sesforcen perque les octivitats Que es portaron o lerme agrodín o tots, cosa ben dlhcíl i per aixo Intenten anor conviont ~t:lile1> ~o!>~~ Tall1b~ vuh.Jriu odret;:or ("1mc:u ogl"OImcnt o totc:; oqudlc$ cnlitots I persones qul-.. participen organillont actes I ochvltots. El programo que teniu o les mons es un programa que com codo ony hi ha tombé les restes deis barns del Rosslnynl i de IAruml, Que tombé sesforcen pcrque hi hogi 1.1115 de germanor entre cls ve"rm, Cv.identrner,f dies i perque sigui obert 01 poble Nosoltres estem conven~uts Que t015 els rCln hi porticipotf:u, 10 Que Iexlt es que vmgueu o goudir de lo testo. Bono resto Majorl Filo Tió i Protdesabo Afcoldesso
 • LOCALITAT: SOSESCOMARCA: SegriilEXTENSIÓ: 30,3 km2POBLACIÓ: 1550 (any 2001)FESTA MAJOR: 3-6 de setembreANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: LlorenlYDomingo FlixGRUP POLÍTIC: PSC PMCSALUTACIÓ DE LALCALDEBenvolguts Ve1nsde Soses,Benvolguts verns, un any més en aquestes dates, el poble de Soses, es vesteix de galaper celebrar la resta del seu patró, SANT LLOREN<;, que aquest any son els dies 3, 4, 5i 6 de setembre.Aixo fa que la regidoria i la comissió de restes treballin des de fa molts dies, unintesforlYos amb les diferents associacions i entitats del nostre municipi per que tots elsvefus i visitants puguem gaudir duna molt bofia Festa Major, pels petits i pels grans.Des de lAjuntament sabem que hi han ficat tata la voluntat i lesforlY que així sigui. perLAjuntament us desitja a tots una molí bofia FESTA MAJOR, "SANT LLOREN<;2004".US HI ESPEREM!!!LlorenlYDomingo FlixAlcalde
 • LOCALITAT: TElACOMARCA: MaresmeEXTENSIÓ: 6,66 km2POBLACIÓ: 5724 (any 2003)FESTA MAJOR: 3 de novembre dia de Sant MartíANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: Andreu Bosch i RodoredaGRUP POLÍTIC: ERC-AMSALUT ACIÓAquesta és la segona ocasió en que us puc adre~ar uns mots de salutació davant del arribada de la nostra Festa M~or de Sant Martí.La Festa Major és lentoro de lleure i de gresca excepcionals que caracteritza la nostratardor. Són dies en que l Ajuntament, les entitats i associacions i un bon ventall depersones amb voluntat de col.laboració i solidaritat organitzen un programa dactes iactivitats variades, per a públics diferents. Pero sobretot amb el desig que puguemcompartir espais, diversió i comunicació.Per aixo, la participació sempre és lobjectiu principal. 1la Festa Major ofereix, dones,activitats programades que necessiten aquesta participació popular, perque siguin llurdesi compartides amb els organitzadors: com ara el Correfocs, una activitat cada cop mésemblematica de la nostra Festa Major, de la ma deIs Dimonis de Teia; o també laTrobada de Gegants, promoguda per la nostra activa Colla Gegantera de Teia, amb laparticipació compartida daltres colles de gegants darreu deIs PaIses Catalans. Hi haactes com el Sac & Ganxo, organitzat per la Societat La Flor de la Palma, amb unaenorme participació dactors i actrius, que, amb clau dhumor i rauxa, esdevenenineludiblement atractius.Enguany, també ha de ser participatiu el Pregó, a carrec del GRAMC de Teia, quecloura amb un sopar intercultural, acte que recullla flaire del Forum que sha anatescampant aquests meses. Com també la Festa Popular, que convida grans i petits alentreteniment i lajoia, i la Passejada Popular per les capelles de les cases pairals deTeia.1,per acabar, dins de lexcepcionalitat engrescadora daquests dies, els joves podrangaudir dObrint Pas, el grup de rock valencia que atrau lajoventut compromesa amb elsPaIses Catalans i per la música jove de qualitat. 1per als balladors i balladores, enguanypodrem comptar amb lorquestra La Principal de la Bisbal, una garantia també dexit iparticipació.Molt bella Festa Major a tothom, als teianencs i teianenques, i a tots aquells i aquellesque ens visitaran aquests dies.ANDREUBOSCHIRODOREDAAlcalde de Teia
 • LOCALITAT: FONT-RUBÍCOMARCA: Alt PenedesEXTENSIÓ: 37 km2POBLACIÓ: 1297 (any 2003)FESTA MAJOR: Ir diumenge dagostANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: Jaume Llopart i AlemanyGRUP POLÍTIC: CIUSALUTACIÓ de IALCALDEAmics i amigues font-rubinencs/ques,Un any més tenim la resta majar a punt de comenc;ar!Aquest any, coro ja ve essent costum, tindrem una bofia resta majar. Tan elsadministradors daquesta resta majar coro la Comissió de restes, depenent de laConselleria de Cultura, han treballat durant tot un any per fer una bofia reina, que segurque lluira per un lloc o un altre.Enguany el programa de la resta majar va dedicat al futbol. Aquest és un esport que alnostre municipi ha tingut alts i baixos alllarg del temps, fruit de l epoca i de la joventutque ha imperat en cada momentoCal que tinguem un record tan del passat coro delpresent, per aquelles persones que ho han fet possible amb un únic interes: jugar a pilotai si més no, que els altres hi poguéssim jugar, i ajudar a la joventut a créixer idesenvolupar-se tot cuidant la seva salut, dones aquest esport ha suposat tan un bépersonal coro pel nostre municipioVoldria tenir un record per a totes aquelles persones que aquest any ens han deixat i queno podran participar de totes les activitats programades per aquests dies, sort que per lleide vida, en tenim de nous que arriben plens de vitalitat, amb una vida per endavant i queseran el futur del nostre municipi i coro no, de les nostres restes.Us desitjo una bofia resta majar amb malta salut i alegria!Jaume Llopart i AlemanyAlcalde - President
 • LOCALITAT: EL VENDRELLCOMARCA: Baix PenedesEXTENSIÓ: km2POBLACIÓ: 26820 (any 2001)FESTA MAJOR: última setmana de juliolANY SALUTACIÓ: 2004ALCALDE: Helena Arribas EsteveGRUP POLÍTIC: PSC-PSOE FEST A MAJOR 2004 Salutació alcaldessa La tradició, la música, lesport, la festa i la disbauxa són els principals elements que conformen la nostra Festa Major: quatre dies amb un programa atapeit dactes, organitzats tant des de la Comissió de Festes coro per part de les entitats de la vitae Enguany hem de felicitar el Dall de Diables del Vendrell amb motiu del 25e aniversari de la seva recuperació que, a més, coincideix amb la celebració de la Cercavila de Foc coro a acte associat al Forum Universal de les Cultures.També hem de donar lenhorabona als grups musicals de la vila i del Penedes quevan guanyar el Ir Concurs de Música Jove "Festa Major del Vendrell", i que, com a premi, actuaran al costat daltres grups dactualitat.Daltra banda, vull agrair la col-laboració de les empreses privades que patrocinen alguns deis actes, ja que el treball conjunt del sector públic i el privat fa possible una programació rica, de qualitat i per al gust de tothom. Només em resta, un any més, demanar-vos que conviden a participar en els diferents actes les persones nouvingudes i els familiars, amics i amigues que usvisitin, per tal que tots plegats puguem gaudir de les nostres tradicions en un marc de convivencia. Molt bODaFesta Major a tothom!