Referaadi koostamine

16,803 views
16,055 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,060
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Referaadi koostamine

 1. 1. Õppematerjal 4.- 6. klassile Türi Põhikool
 2. 2.  Referaat kokkuvõte mingist teemast. Kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist. Referaadis tuleb oma sõnadega välja tuua kõige olulisem ehk refereerida loetut.
 3. 3.  Referaadipikkuseks on 3-10 lehekülge, sõltub õpilase vanusest ja õpetaja nõudmisest.
 4. 4.  Teema annab sulle üldjuhul õpetaja. Kui on lubatud see ise valida, siis lähtu oma teadmistest või huvidest. Kui sul on juba umbkaudne teema olemas, asu selle kohta materjale otsima.
 5. 5.  Materjalide maht peab olema suurem kui referaadi oma, muidu ei saa ju kokkuvõtet teha. Kasutama peab vähemalt 3 erinevat (erineva autoriga) materjali. Interneti materjale, mille autor pole teada, võib kasutada lisaks. Vähemalt 3 allikal peab olema võimalik nimetada autor. Refereerida ei saa seda, millest pole aru saanud.
 6. 6.  Referaadil on mitu kohustuslikku ja mõni soovituslik osa.  Tiitelleht  Sisukord (vajadusel)  Sissejuhatus  Töö põhiosa (peatükid ja nende alajaotused)  Kokkuvõte  Kasutatud materjalide loetelu  Lisad (vajadusel)
 7. 7.  Tiitellehtpeab kindlasti olema. Sellele märgitakse kooli nimi, autori nimi, töö pealkiri, koostamise aasta. Kui õpetaja sind juhendab ja aitab, siis ka tema nimi.  Vormistus  kirjastiil Times New Roman, paks kiri  kirja suurus 12 punkti,  töö pealkirja suurus 22 punkti
 8. 8.  Sisukord pane sel juhul, kui sinu referaadil on mitu peatükki. Sealt saab vaadata, millisel leheküljel üks või teine neist paikneb. Kui sinu referaadil peatükke ei ole, siis ei ole vaja ka sisukorda teha.
 9. 9.  Sissejuhatus on lühema referaadi korral lõik töö alguses ja pikema puhul eraldi lehel. Sissejuhatusest saab lugeja teada, millest sinu referaat on kirjutatud ning miks seda on tehtud. Referaadi põhiosa võid jaotada teemakohasteks peatükkideks. Kokkuvõte on sama suur kui sissejuhatus. Sinna kirjutad, mida sa tööd tehes ise uut teada said ja milline on sinu arvamus sellest.
 10. 10.  Kasutatud kirjandus on viimasel lehel ja seal on tähestikulises järjekorras ära toodud autorid, kelle materjale oled kasutanud. Kõikidele lõpus ära toodud autoritele peab olema referaadis viidatud.
 11. 11.  Kiri  kirjastiil Times New Roman,  kirja suurus 12 punkti,  reavahe 1,5 Veerised  ülemine ja alumine veeris on 2,5 cm,  paremal 2 cm,  vasakul köitmise hõlbustamiseks vähemalt 3,5 cm. Joondamine  tekst joondatakse kahest, st nii paremast kui ka vasakust servast.
 12. 12.  Leheküljenumbrid  paiknevad all keskel,  tiitellehte ei nummerdata, kuigi loendatakse, st leheküljenumbrid algavad tiitellehele järgneval leheküljel numbriga 2. Allajoonimist referaadis ei kasutata! Iga uus peatükk peab algama uuelt lehelt. Enne pealkirja jääb 2 tühja rida. Alapeatükk võib alata samalt lehelt, kui lehekülje lõppu mahub vähemalt 2 rida peatüki teksti.
 13. 13.  Pealkirjad  Soovitav on kasutada automaatset pealkirjastamist.  Eelmise osa viimase rea ja uue pealkirja vahel peab olema rohkem tühja ruumi kui pealkirja ja talle järgneva osa vahel (nt kõigepealt kaks rida tühja ruumi, siis pealkiri ja siis üks tühi rida enne teksti).  Kahest servast joondatud teksti juurde käivad pealkirjad joondatakse tavaliselt vasakule.  Kui pealkiri on eraldi real, siis pealkirja lõpus punkti ei ole.
 14. 14.  Kasutatud kirjanduse loendi vormistamine. Näited.  Raamat  Näide: EDULA, E. Koduümbruse linnud. Tallinn: Valgus, 2003.  Artikkel ajakirjast  Näide: LÄÄNEMETS, U. Õppekavad erivajadustega lastele. - Haridus. 2003/6, lk 10-12.  Artikkel ajalehest  Näide: KUMBERG, K. Nali on meie ainuke tõeline kaitseingel. - Postimees. 2003, 30.05
 15. 15.  Kasutatud kirjanduse loendi vormistamine. Näited.  Autorita ja pealkirjata artikkel  Näide: (A. Rüütli iseseisvuspäeva kõne Estonia teatris).- Eesti Päevaleht. 2003, 24.02  Artikkel teatmeteosest  Näide: Viieristi looduskaitseala. - Eesti entsüklopeedia. 10. köide. Tallinn, 1998, lk 394.  Artikkel Interneti koduleheküljelt  Näide: SIIBAK, E. Toataimed. URL=http//www.tba.ee/Lood/Toataimed.htm. 16. juuni 2003.
 16. 16.  NB!  Kui materjal on ainult Internetis, peavad kõik viidatud artiklid olema salvestatud, kuna artikkel võidakse Internetist kustutada ja siis on töö autoril vajaduse korral viite korrektsust raske tõestada.
 17. 17.  Sissejuhatus ja kokkuvõte kirjuta lõpus, kui muu töö on valmis. Kui sa kasutad valmiskirjutatud lõiku raamatust või internetist, pead sa sellele viitama, märkides vastava materjali autori lõigu taha sulgudesse, näiteks: (Vahtre 1996). Ära kasuta ainult viitamist, vaid seo viidatud lõigud oma lausetega tervikuks.
 18. 18.  Põhiosa peatükid tuleb nummerdada. Peatüki number peab olema pealkirja ees nii sisukorras, kui põhiosas. Alapeatükid eralda lisanumbritega, näiteks 1.1 Referaadi kirjutamise ajal pea nõu õpetajaga ja näita talle oma pooleliolevat tööd, et vältida suuremaid vigu. Kui sa ei oska või ei leia materjale, siis õpetaja aitab.
 19. 19.  Israel,H., Prei, E. Kuidas kirjutada referaati. Kääpa Põhikooli referaadi vormistamise juhend. 27.09.2007 Türi Põhikooli loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord. 23.11.2011

×